63
Programarea calculatoarelor Universitatea Constatin Brâncuşi” din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu Lect.dr. Adrian Runceanu

Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Programarea calculatoarelor

Universitatea “Constatin Brâncuşi” din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie

Departamentul de Automatică, Energie şi Mediu

Lect.dr. Adrian Runceanu

Page 2: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Curs 19

Pointeri

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 2

Page 3: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Conţinutul cursului

1. Conceptul de pointer 2. Operatori specifici pointerilor 3. Aritmetica pointerilor 4. Probleme rezolvate 5. Probleme propuse spre rezolvare

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 3

Page 4: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

1. Conceptul de pointer

• Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă, constantă, funcţie).

• Folosirea pointerilor este determinată de două motive şi anume:

1. este singura modalitate de a efectua anumite calcule

2. folosirea pointerilor duce la generarea unui cod sursă de program mai eficient şi mai compact

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 4

Page 5: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

1. Conceptul de pointer

Astfel putem enumera situaţiile când limbajul C/C++ foloseşte pointerii, şi anume:

• atunci când se transmite unei funcţii o matrice

sau un şir de caractere • sau când se transmite parametri prin referinţă,

adică atunci când vrem să modificăm variabilele respective

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 5

Page 6: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

1. Conceptul de pointer Declararea unei variabile de tip pointer se face astfel:

Unde:

• tip reprezintă oricare dintre tipurile limbajului C/C++ şi

indică tipul variabilei a cărei adresă este memorată de

variabila pointer.

• nume_pointer reprezintă numele ales de utilizator

pentru a identifica pointerul respectiv

• operatorul ‘*’ este obligatoriu la declarare 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 6

tip *nume_pointer;

Page 7: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

1. Conceptul de pointer

Observaţie:

• Pot exista şi pointeri fără tip, care se declară astfel:

• Aceştia se utilizează pentru ca în program să primească valoarea oricărui tip de dată.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 7

Exemple: char *pc; // pointer de tip caracter int *pi; // pointer de tip întreg

float *pf; // pointer de tip real

void *nume_pointer;

Page 8: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

1. Conceptul de pointer

Un pointer este un grup de octeti (adesea doi sau

patru) care poate contine o adresa.

Astfel daca c este un char si p un pointer care trimite

catre el, atunci am putea reprezenta situatia astfel:

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 8

Adresa de memorie a lui c

Valoarea lui c p

c

Page 9: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Conţinutul cursului

1. Conceptul de pointer 2. Operatori specifici pointerilor 3. Aritmetica pointerilor 4. Probleme rezolvate 5. Probleme propuse spre rezolvare

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 9

Page 10: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor

Operatorii folosiţi pentru lucrul cu pointerii sunt operatorii unari:

1. Operatorul ‘ & ‘ ( operator de adresă ) – se aplică unei variabile furnizând adresa acelei variabile.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 10

Page 11: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor Exemplu: Următorul program arată cum se poate folosi

operatorul de adresă pentru a afişa adresele unor variabile

de tipuri diferite. #include<iostream.h>

int main(void)

{

int indice=1;

float salariu_dolari=20000.0;

long salariu_lei=30000000L;

cout<<"\nAdresa variabilei indice este "<<&indice;

cout<<"\nAdresa variabilei salariu_dolari este "<<salariu_dolari;

cout<<"\nAdresa variabilei salariu_lei este "<<&salariu_lei;

} 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 11

Page 12: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 12

Page 13: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor Iniţializarea pointerilor se poate face cu o valoare de

adresă de memorie, prin folosirea operatorului de adresă

‘&’:

Exemplu: Următorul program declară o variabilă de tip

pointer şi atribuie adresa unei variabile de tip întreg şi apoi

afişează valoarea variabilei pointer împreună cu adresa

variabilei de tip întreg.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 13

nume_pointer = &variabila;

Page 14: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor #include<iostream.h>

int main(void)

{

int indice = 1;

int *p_indice;

p_indice = &indice;

cout<<"Valoarea lui p_indice "<<p_indice<<"\nValoarea lui indice "<<indice<<"\nAdresa lui indice este \n"<<&indice;

}

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 14

Page 15: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 15

Page 16: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor 2. Operatorul ‘ * ‘ ( operator de redirectare ) - se aplică pointerilor şi furnizează obiectul referit de acel pointer.

Exemplu:

Următorul program atribuie pointerului adresa unei variabile de tip întreg, afişează adresa sa împreună cu valoarea memorată la adresa pe care o are pointerul, apoi modifică valoarea variabilei prin intermediul pointerului şi o afişează.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 16

Page 17: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

2. Operatori specifici pointerilor

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 17

Page 18: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Conţinutul cursului

1. Conceptul de pointer 2. Operatori specifici pointerilor 3. Aritmetica pointerilor 4. Probleme rezolvate 5. Probleme propuse spre rezolvare

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 18

Page 19: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor

3.1. Pointeri si tablouri

• În limbajul C++ există o stânsă legătură între pointeri şi tablouri, astfel încât orice problemă care se poate rezolva cu tablouri, poate fi rezolvată şi cu pointeri.

• Putem spune că un pointer care reţine adresa unui tablou, reţine de fapt adresa primului element al tabloului.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 19

Page 20: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor

Exemplu:

int a[20], *p; p:

p=&a[0]; a:

a[0] a[1] … a[19]

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 20

Page 21: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Dacă p este un pointer către un element al unui tablou

oarecare, atunci p+1 este un pointer către elementul

următor al taboului, p+i se referă la elementul al i-lea,

iar p-i la elementul al i-lea înainte de p.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 21

p p+i p+1

a[0] a[1] a[2] … … a[19]

Page 22: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Observaţie:

• În expresia p+i ne apare faptul că exemplificăm pe un tablou cu elemente de tip întreg. De unde putem concluziona că:

• Dacă p este un pointer către un obiect ( tip_obiect *p ), atunci p+i va fi un pointer către al i-lea obiect aflat după obiectul referit de p.

• Numele unei variabile de tip tablou este de fapt adresa primului element ( adică adresa elementului 0 al tabloului ).

• Deci: 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 22

p = &a[0]; p = a;

Page 23: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Dacă p şi q sunt doi pointeri către elemente ale aceluiaşi

tablou ( adică p = &a[i] şi q = &a[j] ), atunci putem efectua

următoarele operaţii:

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 23

1) Comparaţii: p == q // adică se compară i cu j

p != q p < q p <= q p > q p >= q 2) p – q // adică numărul de elemente ale tabloului, care se

află între elementul referit de p şi elementul referit de q

Page 24: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Exemplu: Următorul program afişează cu ajutorul unor tablouri de

tipuri diferite, diferenţa între doi pointeri.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 24

Page 25: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor 3.2. Echivalenţe de scriere

Deci, putem scrie:

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 25

a[i] *(i +a) *(a+i) i[a]

p = &a[0] p = a

p + 1 &a[1]

*(p + 1) a[1]

p + i &a[i]

a + 1 &a[1]

*(a + 1) a[1]

a + i &a[i]

*(a + i) a[i]

!

Page 26: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor

• Din echivalenţele de mai sus, putem desprinde o regulă a compilatorului C++, şi anume:

• Orice expresie de forma a[i] este transformată imediat într-o expresie *(a+i), adică o expresie în care apare un pointer ( adică a ) şi un deplasament ( adică i ).

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 26

Page 27: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Exemplu:

Următorul program prezintă ultima regulă obţinută

mai sus şi anume a[i] i[a].

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 27

Page 28: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Observaţie:

• Succesiunea operatorilor ‘&*‘ aplicată unui pointer cu

deplasament are ca efect (evaluarea se face de la

dreapta la stanga):

– la primul pas, selectarea conţinutului (valorii) de la respectiva

adresă

– iar la al doilea pas, selectarea adresei respectivului conţinut

• Deci aplicând această succesiune de operatori de obţine

tot obiectul.

• Nu acelaşi lucru de poate spune despre succesiunea

‘*&‘.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 28

Page 29: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Exemplu: Următorul program arată echivalenţa dintre un

tablou si un pointer care îl referă.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 29

Page 30: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor 3.3. Expresii compacte cu pointeri

• Cu ajutorul pointerilor se pot scrie expresii compacte în care pointerii apar împreună cu operatorii de incrementare ( ++ ) şi decrementare ( -- ).

• Astfel pot apărea următoarele situaţii:

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 30

EXPRESIA OPERATIA CE SE MODIFICĂ

*p++ postincrementare pointerul

*p-- postdecrementare pointerul

*++p preincrementare pointerul

*--p predecrementare pointerul

++*p preincrementare obiectul

--*p predecrementare obiectul

(*p)++ postincrementare obiectul

(*p)-- postdecrementare obiectul

Page 31: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor • Expresiile din prima grupă modifică pointerul şi nu

obiectul la care se referă acesta.

• Acest tip de expresii îmbunătăţesc viteza de execuţie a unui program şi se recomandă utilizarea acestora în ciclurile repetitive.

• Expresiile din a doua grupă modifică obiectul referit, astfel încât operatorii ++ şi -- sunt aplicaţi de către compilator asupra obiectului şi nu asupra pointerului.

• Deci, nu putem utiliza în aceste expresii un pointer la o structură, uniune sau o funcţie.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 31

Page 32: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

3. Aritmetica pointerilor Exemplu: Următorul program prezintă modul în care

acţionează operatorii ++ şi -- asupra expresiilor compacte

cu pointeri.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 32

Page 33: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Conţinutul cursului

1. Conceptul de pointer 2. Operatori specifici pointerilor 3. Aritmetica pointerilor 4. Probleme rezolvate 5. Probleme propuse spre rezolvare

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 33

Page 34: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate

Transformarea unui număr dintr-o bază oarecare b în baza 10.

• Functia strtol este folosita pentru a face conversia unui număr dintr-o bază b (2<=b<=36) în baza 10.

• Numărul inițial, întrucât poate conține și litere, este reprezentat ca un șir de caractere.

• Pentru verificarea corectitudinii este setat un pointer la primul caracter din șir care a generat eroarea de conversie.

• Dacă pointerul este NULL, nu a apărut nici o eroare. 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 34

Page 35: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

#include<iostream.h> #include<stdlib.h> int main(void) { int baza; char numar[30], *p; long int nr; cout<<"\n Introduceti baza: "; cin>>baza; cout<<"\n Introduceti numarul in baza: "<<baza<<" = "; cin>>numar; nr=strtol(numar,&p,baza); if(p)cout<<"Eroare la caracterul "<<*p; else cout<<"Numarul este: "<<nr; } 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 35

Page 36: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate

Să se facă un program de determinare a unei date calendaristice știind o dată de pornire și un număr de zile trecute.

Pentru a se ține cont de numărul diferit de zile ale lunilor anului, se va defini un tablou de constante și se va lua în calcul separat cazul când anul este bisect, luna februarie având 29 de zile.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 36

Page 37: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate #include<iostream.h>

const int t[13] ={ 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

void calcul (int z, int an, int nr_zile, int *zi, int *luna, int *a)

{

for(int i=1;i<=12;i++)

if ( (i==2) && (an%4==0) )

if( nr_zile>29 ) nr_zile=nr_zile-29;

else break;

else

if( nr_zile>t[i]) nr_zile=nr_zile-t[i];

else break;

*a=an; 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 37

Page 38: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate do{ if( (an%4==0) && (i==2) ) { z-=29-nr_zile; nr_zile=0; i++; if(zi<=0) { i--; z+=29; break; } } else{ if(i>12) { (*a)++; i++; } z-=t[i]-nr_zile; nr_zile=0; i++; if(z<=0) { i--; z+=t[i]; break; } } }while(z>0); *luna=i; *zi=z; }

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 38

Page 39: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate

int main()

{

int nr_zile, zi, an, z, luna, a, i;

cout<<"\nIntroduceti data (an luna zi) : ";

cin>>an;

cin>>luna;

cin>>z;

for (a=0,i=2;i<luna;i++)

a+=t[i]+(an%4==0 && i==2);

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 39

Page 40: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate

if(luna<1 || luna>12 || z>t[luna])

{

cout<<"Data gresita";

return;

}

z+=a;

cout<<"Introduceti numarul de zile trecute: "; cin>>nr_zile;

calcul(z, an, nr_zile, &zi, &luna, &a);

cout<<"Anul: "<<a<<"\tLuna:"<<luna<<"\tZiua: "<<zi;

} 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 40

Page 41: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate

Se dau n numere reale ce reprezintă rădăcinile unui polinom.

Să se determine coeficienții acestui polinom.

Soluție:

Fie a1, a2, …, an rădăcinile reale ale polinomului P:

P = (x-a1)* (x-a2)*...* (x-an)

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 41

Page 42: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate Fie polinomul P de forma:

P = bn*xn + bn-1*xn-1 + . . .+ b1*x + b0 Coeficienții b0, b1, . . ., bn se pot calcula fie cu ajutorul relațiilor lui Viete, fie calculând produsul tuturor termenilor ce formează descompunerea. Astfel, dacă:

Q = cm *xm +cm-1 * xm-1 + . . . + c1 *x+ c0

si R=Q*(x-am+1) unde

R = dm+1*xm+1 +dm*xm +... + d1* x + d0 vom avea relațiile: dm+1 = cm dk = ck-1 - ck * am+1, 1 <= k <= m d0 = -c0 * am+1

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 42

Page 43: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate #include<iostream.h>

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int cit_date(float **rad)

{

int n, i;

cout<<"n = ";

cin>>n;

*rad = malloc((n+1) * sizeof(float));

for (i=1; i <=n ; i++){

cout<<"Radacina ["<<i<<"] = ";

cin>>&((*rad)[i]);

}

return n;

} 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 43

Page 44: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate float* polinom(float *a, int n){

float *b;

int m, k;

b = malloc((n+1) * sizeof(float));

b[1]=1;

b[0]= - a[n];

for( m = 2; m <= n; m++){

b[m] = b[m-1];

for(k=m-1; k>0; k--)

b[k]=b[k-1] - b[k] * a[m];

b[0] = -b[0] * a[m];

}

return b;

} 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 44

Page 45: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate

void afis_polinom(float *coef, int grad)

{

int i;

cout<<"P= ";

for(i=grad; i>0 ; i++)

if(coef[i] != 0) cout<<coef[i]<<" *X^"<<i<<"+";

if(coef[0] != 0 || grad == 0)

cout<<coef[0];

cout<<"\n";

} 13.01.2013 Programarea calculatoarelor 45

Page 46: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

4. Probleme rezolvate

int main(void)

{

float *a, *b;

int n;

n = cit_date(&a);

b = polinom(a, n);

afis_polinom(b, n);

}

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 46

Page 47: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Conţinutul cursului

1. Conceptul de pointer 2. Operatori specifici pointerilor 3. Aritmetica pointerilor 4. Probleme rezolvate 5. Probleme propuse spre rezolvare

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 47

Page 48: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

5. Probleme propuse spre rezolvare

1. Se dau şi mulţimile A = {a1, a2, . . . , am} şi B = {b1, b2, . . . , bn} memorate ca vectori.

Să se scrie câte un program care calculează:

a)

b)

c)

Cei doi vectori se consideră sortaţi crescător.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 48

BAC

BAC

BAC

Page 49: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

5.Probleme propuse spre rezolvare

2. Să se determine toate numerele întregi de trei

cifre cu proprietatea că

3. Scrieţi un program de ordonare descrescătoare a unui tablou de numere unidimensional (vector) folosind ca instrument de lucru pointeri.

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 49

abc .333 cbaabc

Page 50: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Structura biletelor de examen

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 50

Page 51: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Structura biletelor de examen

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 51

Subiect I - Grile cu alegere multiplă. Identificați litera care corespunde răspunsului corect. Subiect II - Algoritm în pseudocod Specializarea INGINERIE ENERGETICA: Subiect III – Enunțul unei probleme având un exemplu specificat. Specializarea INGINERIA SISTEMELOR: Subiect III – Enunțul unei probleme cu vectori sau matrici, având un exemplu specificat. Subiect IV – Enunțul unei probleme cu funcții, având un exemplu specificat.

Page 52: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Structura biletelor de examen

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 52

Subiectul III – Enunțul unei probleme cu vectori sau matrici, având un exemplu specificat.

Page 53: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 1

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 53

Intersectia a doua multimi Sa se scrie un program care sa calculeze intersectia a doua multimi de cate n, respectiv m numere intregi memorate cu ajutorul vectorilor. Exemplu:

Date de intrare: n=5, a={1, 2, 5, 7, 12} si m=4, b={2, 4, 8, 12}

Date de iesire: k = 2 d = {2, 12}

Page 54: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 1

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 54

#include<iostream.h> int main(void) { int a[100], b[100], c[100], n, m, i, j, k, ok; cout<<"Dati cardinalul multimii A - n = "; cin>>n; cout<<"Dati elementele multimii A \n"; for(i = 1; i <= n; i++){ cout<<"a["<<i<<"] = "; cin>>a[i]; }

Page 55: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 1

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 55

cout<<"Dati cardinalul multimii B - m = "; cin>>m; cout<<"Dati elementele multimii B \n"; for(i = 1; i <= m; i++) { cout<<"b["<<i<<"] = "; cin>>b[i]; }

Page 56: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 1

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 56

k=0; for(j = 1; j <= m; j++) { ok = 0; // variabila care verifica daca un element apartine sau un multimii A

for(i = 1; i <=n ;i++) if(b[j] == a[i]) // daca elementul din multimea B apartine si multimii A atunci il adaugam in multimea intersectie - C

ok = 1; if(ok == 1) { k++; c[k] = b[j]; } }

Page 57: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 1

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 57

cout<<"\nElementele multimii intersectie sunt : \n"; for(i = 1; i <= k; i++) { cout.width(9); cout<<c[i]; } }

Page 58: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 2

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 58

Se dă un şir de n numere naturale. Să se afişeze pe două randuri, pe primul rand cele pare şi pe al doilea cele impare.

Exemplu:

Date de intrare: Pentru n = 10 si elementele 4 3 2 5 6 8 9 0 1 5

Date de iesire: 4 2 6 8 0 3 5 9 1 5

Page 59: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 2

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 59

#include<iostream.h> int main(void) { int a[100], par[100], impar[100], n, i,j,k; cout<<"Dati valoarea lui n = "; cin>>n; cout<<"Dati elementele\n"; for(i = 1; i <= n; i++){ cout<<"a["<<i<<"] = "; cin>>a[i]; }

Page 60: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 2

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 60

j=k=0; for(i = 1; i <=n; i++) if(a[i]%2==0) { j++; par[j]=a[i]; } else { k++; impar[k]=a[i]; }

Page 61: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 2

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 61

cout<<"\nElementele pare sunt : "; for(i = 1; i <= j; i++) { cout.width(9); cout<<par[i]; } cout<<"\nElementele impare sunt : "; for(i = 1; i <= k; i++) { cout.width(9); cout<<impar[i]; } }

Page 62: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Problema 2

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 62

Page 63: Programarea şi utilizarea calculatoarelor...1. Conceptul de pointer •Un pointer este o variabilă care are ca valoare adresa unui obiect cu care operează limbajul C/C++ (variabilă,

Întrebări?

13.01.2013 Programarea calculatoarelor 63