30
PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1

PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

PROGRAM TRANSISIPRASEKOLAHKE TAHUN SATU

2015

1

Page 2: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

PROGRAM TRANSISI

TUJUAN PROGRAM TRANSISI

RASIONAL PROGRAM TRANSISI

OBJEKTIF PROGRAM TRANSISI

TAKLIMAT PROGRAM TRANSISI

JAWATANKUASA PELAKSANA

PERANCANGAN PROGRAM ORENTASI TAHUN 1

JADUAL WAKTU PENGAJARAN

TAHUN 1 2015

WAJAH-WAJAH TAHUN 1 CEMERLANG A

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1 CEMERLANG A 2015

ATUR CARA MAJLIS PENANGGUHAN PROGRAM TRANSISI

PRASEKOLAH KE TAHUN 1.

2

Page 3: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu

bertujuan untuk membantu murid menghadapi

perubahan di dalam keadaan transisi dari

pendidikan tidak formal di tadika ke pendidikan

formal di Tahun Satu Sekolah Rendah.

3

PROGRAM TRANSISIPROGRAM TRANSISI

Page 4: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

1. Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan

persekitaran,guru-guru dan kawan baru dalam masa

yang singkat.

2. Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif,

emosi, kerohanian dan jasmani murid secara

menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran

dan pembelajaran secara formal di Tahun Satu.

3. Meningkatkan minat dan semangat murid untuk

datang ke sekolah tanpa banyak masalah.

4

TUJUAN PROGRAM TUJUAN PROGRAM

Page 5: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Perbezaan umur antara murid Tahun Satu ( 1 - 11 bulan)

Kebolehan mereka memberi perhatian

Kesedaran untuk belajar – ( perbezaan pengalaman )

prasekolah, fizikal dan latar belakang keluarga

Pengetahuan dan kemahiran :-

Perbezaan kecekapan sosio-ekonomi

5

Murid-murid yang masuk ke Tahun satu datang dari

pelbagai latar belakang dan pengalaman yang

berbeza.

Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka

yang boleh memberi kesan yang berterusan.

RASIONALRASIONAL

Page 6: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Perkembangan psikologi (keyakinan diri: takut, bimbang dan rasa tidak selamat)

1. Murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir,bertematik,

bersepadu dan main sambil belajar.

2. Selepas 3 bulan tidak dapat perbezaan yang ketara antara

murid bagi membolehkan guru melaksanakan proses

pengajaran

dan pembelajaran secara formal.

3. Mengamalkan teknik pemudah cara yang berbeza dan

penekanan konsep pembelajaran penyayang secara

berterusan.

6

OBJEKTIFOBJEKTIF

Page 7: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Masa : 2.30 PTG

Tarikh : 13 JANUARI 2015 ( SELASA )

Tempat : Arena Modal Insan Dinamik Sekolah Kebangsaan Mukah.

PENGLIBATAN:

Semua ibu bapa murid-murid Tahun Satu.

7

Page 8: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Semua AJK Program Transisi 2015.

Penasihat : Cikgu Abdul Wahit bin Mohamad Etli ( Guru Besar, SK Mukah )

Pengerusi : Cikgu Marzuki bi Ali Mahmud ( Penolong kanan )

N.Pengerusi : Cikgu Fatimah bt Hj.Drahman ( PK HEM )

Setiausaha : Salina bt. Suhaili ( Guru Kelas Tahun Satu Cemerlang A)

Pen.Setiausaha : Cikgu Hadiah Bt. Hj. Mahdar (Guru Kelas Tahun Satu Cemerlang B)

Ahli-Ahli

DYG RABIA’A BT AWG MOHSIN

FAUZIAH BT IDRIS

MOHD HARYADI B EKENI

SARINIE DORA BT MOHD ALEX

FAZARIAH BT AHMAD

ROSNIAH BT KAMJU

MOHD RADZI B MAHMOOD

NORZELAN B KILI

NASIR B SAHARI

8

JAWATANKUASA PELAKSANAANPROGRAM TRANSISI & GURU

PENYAYANG TAHUN SATU2015

JAWATANKUASA PELAKSANAANPROGRAM TRANSISI & GURU

PENYAYANG TAHUN SATU2015

Page 9: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

ALI ABANG BEJURI

CIANRA BT DRAHMAN

ENGKU AFIZAN ENGKU HALIM

WINNY AK GEORGE SANTANG

Jawatan kuasa kerja

1. Protokol dan sambutan Ketua : Fatimah binti Hj Drahman

Semua guru2. Bacaan Doa Ketua : Engku Afizan bin Engku Halim

3. Pengacara Majlis

Ketua : Salmy binti Morshidi Zullina binti Ramli

4. DokumentasiKetua : Hadiah binti Mahdar

Cianra bt Drahman

5. Publisiti & SiarayaKetua : Ali bin Abg bejuri

Norzelan Bin Kili

6. Persiapan Tempat dan BackdropKetua : Ruzaimah binti Mut

Nasir bin Sahari Julita binti Ja’afar

7. Jurufoto

Ketua : Ahmad Fauzi bin Samat

8. JK Kebersihan dan KeselamatanKetua : Fauziah binti Idris

9

Page 10: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Sarinie Dora binti Mohd Alex

9. Jamuan Ringan (Air Mineral)Ketua : Razimah binti Arifin

Rosmiah bt. Kamju

Atur cara:

2.30 – Ibu bapa dan murid-murid tahun 1 mengambil tempat duduk.

- Nyanyian lagu NegaraKu

- Nyanyian lagu Ibu Pertiwiku

- Bacaan Doa

- Taklimat PPPM/KSSR oleh Cikgu Abdul Wahit bin Mohamad Etli (Guru Besar)

- Taklimat Program Transisi / PBS / LINUS oleh Cikgu Marzuki Ali Mahmud – PK Pentadbiran

- Taklimat Khas – Bantuan / Kebajikan / Disiplin /

Peraturan Sekolaholeh Penolong Kanan HEM – Cikgu Fatimah Bt

Drahman

- Taklimat Khas – Penolong Kanan Kokurikulum KK & PJK ( Baju PJ)Oleh Cikgu Dyg Rabia’a Awg Mohsin

- Sesi soal jawab

- Bersurai

- Majlis ditangguh

10

Page 11: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

11

PERANCANGAN

PROGRAM

TRANSISI

TAHUN SATU

Tahun 2015

PERANCANGAN

PROGRAM

TRANSISI

TAHUN SATU

Tahun 2015

Page 12: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

12

Page 13: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Hari/Tarikh Masa Aktiviti M/p Personalia

13.01.2015

ISNIN

720- 0820

Pendaftaran Murid

- Pengurusan Kelas BI / MHE Salina Bt Suhaili

0820 - 0920 BM/FI Fauziah Bt Idirs0920 - 0950 PJ/NS Nasir B Sahari0950-1010 REHAT1010 – 1110 BA/MR Mohd Radzi1110 – 1210 MT/SS Salina Bt Suhaili

14.01.2015

SELASA

0700-0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K0820 – 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 – 0950 PK Ali Abang Bejuri0950 – 1010 REHAT1010 – 1110 BI Mohd Haryadi1110 – 1140 BM Fauziah Bt Idris1140 - 1240 BA Mohd Radzi

-

15.01.2015

RABU

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 MT Salina Bt Suhaili0820 – 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 – 0950 DS Sarinie Dora0950 - 1010 REHAT1010 – 1110 DSV Norzelan B Kili1110 – 1210 BI Mohd Haryadi1210 - 1240 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

16.01.2015

KHAMIS

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0750 PERHIMPUNAN – SEMUA GURU DAN MURID0750 – 0850 BM Fauziah Bt Idris0850 – 0920 PJ Nasir B Sahari0920 – 0950 PAI/PM Fazriah A /

Rosniah K0950 – 1010 REHAT1010 - 1040 BM Fauziah Bt Idris1040 – 1140 MT Salina Bt Suhaili1140 - 1240 BI Mohd Haryadi

17.01.2015

JUMAAT

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 BM Fauziah Bt Idris0820 – 0850 DS Sarinie Dora0850 – 0950 BI Mohd Haryadi0950 – 1010 REHAT1010 – 1040 DM Norzelan Kili1040 – 1140 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

13

MINGGU 11 CEMERLANG AMINGGU 11 CEMERLANG A

Page 14: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Hari/Tarikh Masa Aktiviti M/p Personalia

20.01.2015

ISNIN

721- 0820

Pendaftaran Murid

- Pengurusan Kelas BI / MHE Salina Bt Suhaili

0820 - 0920 BM/FI Fauziah Bt Idirs0920 - 0950 PJ/NS Nasir B Sahari0950-1010 REHAT1010 – 1110 BA/MR Mohd Radzi1110 – 1210 MT/SS Salina Bt Suhaili

21.01.2015

SELASA

0700-0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K0820 – 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 – 0950 PK Ali Abang Bejuri0950 – 1010 REHAT1010 – 1110 BI Mohd Haryadi1110 – 1140 BM Fauziah Bt Idris1140 - 1240 BA Mohd Radzi

-

15.01.2015

RABU

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 MT Salina Bt Suhaili0820 – 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 – 0950 DS Sarinie Dora0950 - 1010 REHAT1010 – 1110 DSV Norzelan B Kili1110 – 1210 BI Mohd Haryadi1210 - 1240 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

22.01.2015

KHAMIS

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0750 PERHIMPUNAN – SEMUA GURU DAN MURID0750 – 0850 BM Fauziah Bt Idris0850 – 0920 PJ Nasir B Sahari0920 – 0950 PAI/PM Fazriah A /

Rosniah K0950 – 1010 REHAT1010 - 1040 BM Fauziah Bt Idris1040 – 1140 MT Salina Bt Suhaili1140 - 1240 BI Mohd Haryadi

23.01.2015

JUMAAT

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 BM Fauziah Bt Idris0820 – 0850 DS Sarinie Dora0850 – 0950 BI Mohd Haryadi0950 – 1010 REHAT1010 – 1040 DM Norzelan Kili1040 – 1140 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

14

MINGGU 21 CEMERLANG AMINGGU 21 CEMERLANG A

Page 15: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Hari/Tarikh Masa Aktiviti M/p Personalia

26.01.2015

ISNIN

722- 0820

Pendaftaran Murid

- Pengurusan Kelas BI / MHE Salina Bt Suhaili

0820 - 0920 BM/FI Fauziah Bt Idirs0920 - 0950 PJ/NS Nasir B Sahari0950-1010 REHAT1010 – 1110 BA/MR Mohd Radzi1110 – 1210 MT/SS Salina Bt Suhaili

27.01.2015

SELASA

0700-0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K0820 – 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 – 0950 PK Ali Abang Bejuri0950 – 1010 REHAT1010 – 1110 BI Mohd Haryadi1110 – 1140 BM Fauziah Bt Idris1140 - 1240 BA Mohd Radzi

-

28.01.2015

RABU

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 MT Salina Bt Suhaili0820 – 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 – 0950 DS Sarinie Dora0950 - 1010 REHAT1010 – 1110 DSV Norzelan B Kili1110 – 1210 BI Mohd Haryadi1210 - 1240 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

29.01.2015

KHAMIS

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0750 PERHIMPUNAN – SEMUA GURU DAN MURID0750 – 0850 BM Fauziah Bt Idris0850 – 0920 PJ Nasir B Sahari0920 – 0950 PAI/PM Fazriah A /

Rosniah K0950 – 1010 REHAT1010 - 1040 BM Fauziah Bt Idris1040 – 1140 MT Salina Bt Suhaili1140 - 1240 BI Mohd Haryadi

30.01.2015

JUMAAT

0700 – 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 – 0820 BM Fauziah Bt Idris0820 – 0850 DS Sarinie Dora0850 – 0950 BI Mohd Haryadi0950 – 1010 REHAT1010 – 1040 DM Norzelan Kili1040 – 1140 PAI/PM Fazariah A /

15

MINGGU 31 CEMERLANG BMINGGU 31 CEMERLANG B

Page 16: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Rosniah K

Hari/Tarikh Masa M/P Aktiviti Personalia

12.01.2015

ISNIN

’0710 -0820

BM / HDPendaftaran Murid

- Pengurusan Kelas

Hadiah Bt Mahdar

0820 –0850 PJ / NS

Senaman Ringan Kreatif Nasir B Sahari

0850 –0950 DS

Aktiviti Sains – Mengenal Anggota Badan Sarinie Dora

0950-1010 REHAT

1010-1110 DSV

Lawatan Ke Sekitar SekolahTandas, Bilik Guru, Pusat Sumber, Kantin

Hadiah Bt Mahdar

1110 -1240 BI

Talk ” About My Self” Winny George S

13.01.2015

SELASA

0700-0720 GK

Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 –0820 PAI/PM

Menyanyi dan Mengenal Huru hyaiyahLawatan ke sekitar sekolah

Engku Afizan / Rosniah K

0820 –0850 BM

Dinamika Kumpulan- Suai Kenal, Mengenal Rakan- Memupuk Nilai Murni : Cth; ” Selamat Pagi”

Hadiah Bt Mahdar

0850 –0950 BI

Talk ” About My Self ” Winny George S

0950 –1010 REHAT

1010 –1110

BMAktiviti Pergerakan TanganMelengkapkan Gambar dengan mencantumkan titik-titik

Hadiah Bt Mahdar

1110 –1210 MT

Aktiviti Bermain Sambil Belajar- Mengiran dengan pelbagai bahan

Cianra Drahman

1140 -1240

14.01.2015

RABU

0700 –0720 GK

Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 –0750 PJ

Pembinaan Pasukan Nasir B Sahari

0750 –0850 BM

Mengenal Huruf Vokal dan KonsonanNyanyian Lagu ”ABC”

Hadiah Bt Mahdar

0850 –0950 BA

Bermain Sambil Belajar Dalam Bahasa Arab

Mohd Radzi

0950 -1010

REHAT

16

MINGGU 11 CEMERLANG BMINGGU 11 CEMERLANG B

Page 17: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

1010 –1110

MT Aktiviti Bermain Sambil Belajar.- Mengira Dengan Pelbagai Bahan

Cianra Drahman

1110 –1210

BI ”Greeting ” Winny George S

1210-1240 PAI/PM

Aktiviti Keagamaan / Pend MoralMengenal Huruf JawiTatacara Keluar Dan Masuk Kelas

Engku Afizan / Rosniah K

15.01.2015

KHAMIS

0700 –0720

GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 –0750

SEMUA PERHIMPUNAN – SEMUA GURU DAN MURID

0750 –0850

BM Menyebut Huruf Mengikut AbjadMenyanyi Lagu ” ABC”

Hadiah Bt Mahdar

0850 –0920

PAI/PM

Aktiviti Keagamaan / Pend Moral- Mengenal Huruf Jawi- Menerangkan Tentang Disiplin dan Peraturan Sekolah

Engku Afizan / Rosniah K

0920 –0950

0950 –1010

REHAT

1010 –1110

BI ”Greeting” Winny George S

1110-1210

MT Aktiviti Bermain Sambil Belajar - Mengiran Dengan Pelbagai Bahan

Cianra Drahman

1210 –1240

BM Menulis Huruf-Huruf Kecil Dengan Menyambungkan Titik-Titik

Hadiah Bt Mahdar

16.01.2015

JUMAAT

0700 –0720

GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 –0820

BM Menyanyi Lagu ” ABC ”Melengkapkan Huruf Yang Tertinggal

Hadiah Bt Mahdar

0820 –0920

BI My School Winny George S

0920-0950

BA Bermain Sambil Belajar Dalam Bahasa Arab

Mohd Radzi

0950 –1010

REHAT

1010 –1040

PK Pemeriksaan Kesihatan- Kuku dan Rambut

Ali Abang Bejuri

1040 –1140 PAI/PM

Aktiviti Keagamaan / Pend Moral- Menerap tentang disiplin Murid dan Nilai-Nilai Murni

Engku Afizan / Rosniah K

17

Page 18: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Hari/Tarikh Masa Aktiviti Personalia

19.01.2015

ISNIN

0700 - 0720 GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

’0720- 0820 BM

Dinamika Kumpulan- Menyanyi lagu Vokal ; ” a”, ”e”, ”i”, ”o”, ”u”Memupuk Nilai-nilai murni” Terima Kasih Cikgu”

Hadiah Bt Mahdar

0820 - 0920 PJ

Sukanekai. Lari Berganti-Ganti Membawa Bolaii. Bawa Pundi Kacang di atas kepala berganti-ganti

Nasir B Sahari

0920 - 0950 DSAktiviti Sains- Mengenal bahagian-bahagian Pokok

Sarinie Dora

0950-1010 REHAT1010 – 1110 DSV Mewarna Gambar Hadiah Bt Mahdar1110 – 1210 BI My School Winny George S

20.01.2015

SELASA

0700-0720 GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar0720 –0820 PAI/PM

Pembentukan Tingkahlaku Engku Afizan / Rosniah

0820 –0920

BMDinamika KumpulanMencari Huruf yang disebut oleh guru secara Kumpulan

Hadiah Bt Mahdar

0920 –0950 BI

My Classroom Winny George S

0950 –1010

REHAT

18

MINGGU 21 CEMERLANG BMINGGU 21 CEMERLANG B

Page 19: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

1010 –1110 BM

Dinamika KumpulanMencari Huruf yang disebut oleh guru secara Kumpulan

Hadiah Bt Mahdar

1110 –1210

MTAktiviti Bermain Sambil Belajar- Mengira dengan pelbagai bahan

Cianra Drahman

21.01.2015

RABU

0700 –0720

GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 –0820

PJ Sukaneka Nasir B Sahari

0820 –0920

BM Membaca dan Mewarna Huruf Konsonan Hadiah Bt Mahdar

0920 –0950

BA Bermain Sambil Belajar Dalam Bahasa Arab

Mohd Radzi

0950 - 1010 REHAT1010 –1110

MT Membentuk Kumpulan Melalui Nombor Cianra Drahman

1110 –1210

BI My Classroom Winny George S

1210 - 1240 PAI/PMAktiviti Keagamaan- Doa-doa dan Adab Dalam Islam- Mewarna Jalur Gemilang

Engku Afizan / Rosniah K

22.01.2015

KHAMIS

0700 –0720

GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 –0750

SEMUA PERHIMPUNAN – SEMUA GURU DAN MURID

0750 –0850

BM

Dinamika Kumpulan- Permainan Bahasa a:- Menyusun Huruf b:- Mencatum Kad Sukukata

Hadiah Bt Mahdar

0850 –0950 PAI/PM

Aktiviti Keagamaan / Pend Moral- Membezakan Bentuk Huruf Jawi- Bercerita

Engku Afizan / Rosniah K

0950 –1010 REHAT

1010 - 1040 BI Sing Action Song Winny George S1040 –1140 MT

Menulis Perkataan- 1 -10

Cianra Drahman

1140 - 1240 BM Bercerita Hadiah Bt Mahdar

23.01.2015

JUMAAT

0700 –0720 GK

Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 –0820

BMDinamika Kumpulan -Menamakan gambar yang ditunjuk oleh guru

Hadiah Bt Mahdar

0820 –0850 BI

Sosial Expression Winny George S

0850 –0950 BA

Bermain Sambil Belajar Dalam Bahasa Arab

Mohd Radzi

0950 –1010 REHAT

1010 –1040 PK

Aktiviti FizikalAmalan yang sihat

Ali Abang Bejuri

1040 –1140 PAI/PM

Aktiviti Keagamaan / Pend MoralDinamika Kumpulan- Mengenal dan menulis Huruf Jawi- Menyusun Huruf

Engku Afizan / Rosniah K

19

Page 20: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Hari/Tarikh Masa Aktiviti Personalia

26.01.2015

ISNIN

0700 - 0720 GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

’0720- 0820 BMBercerita dalam Bahasa Malaysia- Melengkapkan gambar dan warnakan dengan kemas

Hadiah Bt Mahdar

0820 - 0920 PJ

Aktivti Fizikal - Aktiviti Mata Kasar- Bawa Ping Pong- Lontar dan bawa bola

Nasir B Sahari

0920 - 0950 DSAktiviti Sains- Mengenal bahagian-bahagian Haiwan

Sarinie Dora

0950-1010 REHAT1010 – 1110 DSV Kerja Kumpulan Hadiah Bt Mahdar

20

MINGGU 31 CEMERLANG BMINGGU 31 CEMERLANG B

Page 21: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

- Estitika dan daya kreatif- Lukisan / Kolaj – ” Buah Epal”

1110 – 1210 BI Colouring Winny George S

27.01.2015

SELASA

0700-0720 GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 – 0820 PAI/PM Membentuk Huruf JawiBercerita

Engku Afizan / Rosniah

0820 – 0950 BM Dinimika KumpulanMenyanyi lagu ; ” a”, ”e”, ”i”, ”o”, ”u”

Hadiah Bt Mahdar

0920 – 0950 BI Colouring Winny George S0950 – 1010 REHAT

1010 – 1110 BM Dinamika KumpulanPadan Huruf Besar dan Huruf Kecil

Hadiah Bt Mahdar

1110 – 1140 MT Menyebut nombor mengikut urutan Cianra Drahman

28.01.2015

RABU

0700 – 0720 GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar0720 – 0750 PJ Sukaneka Nasir B Sahari

0750 – 0850 BMBercerita Mewarna Benda digunakan di rumah dan disekolah

Hadiah Bt Mahdar

0850 – 0950 BA Dinamika Kumpulan ( Bahasa Arab )Suaikan huruf awalan dengan gambar

Mohd Radzi

0950 - 1010 REHAT

1010 – 1110 MT Memperkenalkan BentukMewarna Bentuk

Cianra Drahman

1110 – 1210 BI Singing / Poem Winny George S

1210 - 1240 PAI/PMAktiviti Keagamaan / Pend Moral- Membentuk Huruf Jawi- Bercerita

Engku Afizan / Rosniah K

29.01.2015

KHAMIS

0700 – 0720 GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar

0720 – 0750 SG PERHIMPUNAN – SEMUA GURU DAN MURID

0750 – 0850 BM

Dinamika Kumpulan- Permainan Bahasa a). Menyusun Hurufb). Mencantum Kad suku Kata

Hadiah Bt Mahdar

0850 – 0950 PAI/PMAktiviti Keagamaan / Pend Moral- Membeza Bentuk Huruf Jawi- Bercerita

Engku Afizan / Rosniah K

0950 – 1010 REHAT1010 - 1040 BI Sing Action Song Winny George S1040 – 1140 MT Menulis Perkataan 1 hingga 10 Cianra Drahman1140 - 1240 BM Bercerita Hadiah Bt Mahdar

30.01.2015

JUMAAT

0700 – 0720 GK Pengurusan Kelas Hadiah Bt Mahdar0720 – 0820 BM Nyanyian lagu : ”a”, ”e”, ”i”, ”o”,”u”. Hadiah Bt Mahdar0820 – 0850 BI Language Games Winny George S

0850 – 0950 BA Bermain Sambil Belajar Dalam Bahasa Arab

Mohd Radzi

0950 – 1010 REHAT

1010 – 1040 PKAktiviti KeselamatanAmalan Budaya PenyayangMenjaga Keselamatan Jalanraya

Ali Abang Bejuri

1040 – 1140 PAI/PMPenutupan Program TransisiBacaan Doa SelamatPenyampaian Anugerah

AJK Program TransisiSemua Guru Mengajar Tahun 1

21

TAHUN 1 CEMERLANG A 2015

Page 22: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

NAMA GURU KELAS :

BIL NAMA MURID L/P

1 ANIS ZAYANI BINTI ABANG MOHD. IBRAHIM P2 DARWISY HAFIY BIN DONNY L3 AQIL FATHURRAHMAN BIN BUJANG RAHMAN L4 LESRIE L5 AHMAD HAFIZZUDIN BIN YUSRI AMIR L6 ZAHIN RAHEEMI BIN SOFIAN L7 GEOVENNA ESTHER P

8 ALYA HUSNA BINTI AZMAN P

9 MOHAMAD DANIEL IZWAN BIN FEROZ AZUMAS BIN MASNI L10 MUHAMMAD HAFIZ BIN HAZMIN L11 DANISH AMRIE BIN MOHD. AMIRUL L12 NUR AREENA KARMILA BINTI AZIZEE P13 ROHAATUL ARISSA BINTI ABDULLAH P14 DAYANG NORSYAZWANNI BINTI AWANG ABDUL SHAWAL P15 NAJMINNA NAJIHAH FITRIAH BINTI MOHAMAD FADELI P16 ABDUL MULHAZIM L17 NURUL NATASHA BINTI AHWAN P18 EVA FLORENCE ANAK JOHN ATONG P19 AFIQ FARIDZUL BIN RUHAIZAT L20 CHERRIES GINA ANAK NYIKOH P21 NORFARISYA IDAYU P22 NURUL AQILAH SHAHIRAH BINTI NORSHAHRIL P23 MUHAMMAD DANIAL AFDHAL L24 HASSAN BIN YAKOP L25 VALENTINO BLAYUNG L26 VENESSA BT EDWARD P27 ROCHESTER MAJIN UGAM L28 AINUL INSYIRAHBINTI MOHD. BASRI P29 MARK CUTIS OLUS L30 LEE ZEN ZIA P

BIL PERKARA TOTAL

1 LELAKI 16

2 PEREMPUAN 14

22

TAHUN 1 CEMERLANG B2015

Page 23: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

NAMA GURU KELAS :

` NAMA MURID L/P

1 NURFARAH NASUHA BINTI ABDUL RAHMAN P

2 MUIZZAH HASANAH BT BOLHASSAN P3 JOHANES SAMUEL SEBASTIAN L4 MOHAMAD RAFIQ ARYAN BIN ABDUL TAIP L5 JEOVREENA NEELSY SINDO CHIN P6 EMMANUEL ELLYEAS BIN GARIN L7 CHRISTHOPER MOSS ANAK AUGUSTINE L8 MUHAMMAD IQHWAN BIN RAMLI L9 MUHAMMAD NUR NAFIZULLOH L

10 MUHAMAD HAIQAL BIN HANAFI L11 DHIA ERYNA SAFIYYA BINTI MOHAMMAD FADZLI P12 SYAZANA ZAFEERAH BINTI ZAINAL P13 NIZATUL ERYSSA NOR WAHI P14 LUQMAN HAKIMI BIN MOHAMAD HASLI L15 VALENTINE EMANUEL SLILA L16 HASSAN BIN YAKOP L17 MUHAMMAD SYAHMIE L18 NUR SYAFIZZAH BINTI MOHD. ARIQ ABDULLAH P19 NUR AFFIERA ARFA BINTI ZAINOREN P20 MUHAMMAD AQIL MUFAZZAL BIN JAMALI L21 RACHELLE VIONELLA ANAK REXSON P22 MUHAMAD SYABIL SYAZWAN BIN MUHD IKHWAN ABDULLAH L23 NURNAZIHAH DANIELLA BT NORIZAM P

24 NURUL LIYANA HUSNA BINTI SHAPIEE P

25 UMIE ZULIEZAWANI BADTRISYA BINTI BUSRAH P26 ADELLYNIE PUNNAI ANAK MICHAEL P27 MUHAMMAD FAREEQ ZULFAN BIN MOHD. ZULKIPLI L28 NURRASUL HIDAYATULLAH BINTI SYAMSUL ARIFFIN P29 MUHAMMAD AIMAN WAFRI BIN SHAMSURI L30 LEONARDERS LUANG L

BIL PERKARA TOTAL

1 LELAKI 162 PEREMPUAN 14

JUMLAH BESAR 30

23

Page 24: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

HARI/TARIKH

MASA AKTIVITI PERSONALIA

Isnin13.01.2015 0720-0750

Pendaftaran muridPengurusan kelas

Guru kelasCikgu Salina Bt. Suhaili

0750-0820 Talk About ’ Myself ’ Cikgu Mohd Haryady Ekeni

0820-0850 Aktiviti bermain sambil belajar*Mengira dengan pelbagai bahan

Cikgu Salina SuhailiCikgu Cianra Drahman

0950-1010 REHAT1010-1040 Dinamika Kumpulan

*Suai kenal-mengenal rakan-Memupuk nilai murni Cikgu Hadiah bt Mahdar

24

MINGGU 1 1 CEMERLANG

MINGGU 1 1 CEMERLANG

Page 25: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Cth: selamat pagi cikgu-Lawatan ke sekitar sekolaha. Tandasb. Bilik Guruc. Mengenal guru dan staf

&Cikgu Salina Suhaili

1040-1140 Bermain sambil belajar dalamBahasa Arab

Ustaz Mohd Radzi Mahmood

1140-1240 Warna Gambar Cikgu Hadiah MahdarCikgu Norzelan Kili

Selasa14.01.2015

0720-0750 Senaman RinganPergerakan kreatif

Cikgu Nasir bin Sahari

0750-0850 Menyanyi dan mengenal hurufhyaiyahLawatan ke sekitar sekolah-Kantin-Bilik Tayangan

Ustazah Fazariah AhmadUstaz Engku Afizan E HalimJulita bt Ja’afar

0850-0950 Membentuk kumpulan melaluinombor 6-10

Cikgu Salina SuhailiCikgu Cianra Drahman

0950-1010 REHAT1010-1110 Aktiviti pergerakan tangan

-Mencantumkan titik-titikCikgu Hadiah MahdarCikgu Norzelan Kili

1110-1210 -Singing ABC songs-Writing small letters

Cikgu Mohd Haryady EkeniCikgu Winny George Santang

Rabu15..01.2015

0720-0750 Bermain sambil belajar dalam Bahasa Arab

Ustaz Mohd Radzi Mahmood

0750-0820 Pembinaan Pasukan Cikgu Nasir bin Sahari0820-0850 Pemeriksaan Kesihatan

*kuku*rambut

Cikgu Ali Abang Bejuri

0850-0950 -Mengenal huruf A-Z-Nyanyian lagu ”ABC”

Pn Hadiah bt MahdarPn Fauziah Bt Idris

0950-1010 REHAT1010-1110 Aktiviti

keagamaan/ketatanegaraan-Mengenal huruf jawi-Tatacara keluar dan masuk tandas

Ustazah Fazariah AhmadUstaz Engku Afizan E HalimJulita bt Ja’afar

1110-1210 -Writing capital letters Cikgu Mohd Haryady EkeniCikgu Winny George Santang

Khamis 0720-0750 PERHIMPUNAN

25

Page 26: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

16.01.20150750-0850 Aktiviti keagamaan/ketatanegaraan

*Mengenal huruf jawi*Menerap tentang displin murid dan peraturan sekolah

Ustazah Fazariah AhmadUstaz Engku Afizan E HalimJulita bt Ja’afar

0850-0950 Aktiviti sains*Mengenal anggota badan saya

Cikgu Sarinie Dora Mohd Alex

0950-1010 REHAT1010-1140 -Menyebut huruf mengikut abjad

-Menyanyi lagu ABC- Menulis huruf-huruf besar dengan menyambungkan titik-titik.

Pn Hadiah bt MahdarPn Fauziah Bt Idris

1140-1240 GreetingsSinging and write the words

Cikgu Mohd Haryady EkeniCikgu Winny George Santang

Jumaat17.01.2015

0720-0820 Aktiviti bermain sambil belajar*Mengira dengan pelbagai bahan

Cikgu Salina SuhailiCikgu Cianra Drahman

0820-0920 GreetingSinging and colour the picture

Cikgu Mohd Haryady EkeniCikgu Winny George Santang

0920-0950 Bermain sambil belajar dalam Bahasa Arab

Ustaz Mohd Radzi Mahmood

0950-1010 REHAT1010-1040 Nyanyian lagu

”Bunyi Binatang”Cikgu Norzelan Kili

1040-1140 -Menyanyi lagu ABC-Melengkapkan huruf-huruf besar yang tertinggal.

Pn Hadiah bt Mahdar

HARI/TARIKH

MASA AKTIVITI PERSONALIA

Isnin12 .01.2015

0720-0750 Dinamika KumpulanMenyanyi lagu ABCMemupuk nilai murni – ’Terima kasih cikgu’

0750-0850 Parts of the body-Singing-Trace and write the words

0850-0950 Aktiviti Mengenal sekolah melalui angkaContoh: Berapa orang murid?

Pn Ruzaimah bt Mut

26

MINGGU 2 1 cemerlangMINGGU 2

1 cemerlang

Page 27: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

Berapa orang guru? Berapa buah kelas?

0950-1010 REHAT1010-1040 Dinamika Kumpulan

Mencari huruf yang disebut oleh gurusecara kumpulan.

Pn Hadiah binti Mahdar

1040-1140 Bermain sambil belajar dalam Bahasa Arab

Ustazah Fazariah Bt. Ahmad

1140-1240 Warna gambar ”Ikan (kolaj) Cikgu Norzelan Bin KiliSelasa

13.01.20150720-0750 Sukaneka

i.Lari berganti-ganti membawa bolaii.Bawa pundi kacang di atas kepalaberganti-ganti

Nasir bin Sahari

0750-0850 Pembentukan tingkahlaku Ustazah Salmy bt MorshidiJulita bt Ja’afar

0850-0950 Aktiviti bermain sambil belajarMengira dengan pelbagai bahan

Pn Ruzaimah bt Mut

0950-1010 REHAT1010-1110 Objects in classroom

-Match and name the objects.Cikgu Fatimah Bt. Drahman

1110-1210 Menyebut huruf mengikut abjad-Menulis huruf-huruf kecil a-z.

Pn Hadiah bt Mahdar

Rabu14. 1. 2015

0720-0750 Bermain sambil belajar dalam Bahasa Arab

Ustazah Fazariah bt. Ahmad

0750-0820 Sukaneka Nasir bin Sahari0820-0850 Aktiviti Fizikal

Amalan yang sihatPn Sarinie Dora bt Mohamad Alex

0850-0950 Bermain sambil belajar-Melengkapkan huruf-huruf kecil yang tertinggal.

Pn Hadiah bt Mahdar

0950-1010 REHAT1010-1110 Dinamika kumpulan (Agama Islam)

-Mengenal huruf jawi-Menulis huruf jawi

-Menyusun huruf

Pn Salmy bt Morshidi

Julita bt Ja’afar

27

Page 28: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

1110-1210 My family-Colour the jigsaw puzzle

Cikgu Fatimah Bt. Drahman

Khamis15.01.2015

0720-0750 PERHIMPUNAN

0750-0850 Aktiviti keagamaan/ketatanegaraanDoa-doa dan adab dalam IslamMewarna Jalur Gemilang

Pn Salmy bt Morshidi

Julita bt Ja’afar0850-0950 Aktiviti sains

* Mengenal bahagian-bahagian pokok Pn Razimah bt Arifin0950-1010 REHAT1010-1140 Dinamika Kumpulan

Menamakan gambar yang ditunjuk oleh guru.

Pn Hadiah bt Mahdar

1140-1240 Sing action songsCikgu Fatimah Bt. Drahman

Jumaat16.01.2015

0720-0820 Membentuk kumpulan melalui nombor

Pn Ruzaimah bt Mut

0820-0920 Colour the picture Cikgu Fatimah Bt. Drahman0920-0950 Bermain sambil belajar dalam

Bahasa ArabUstazah Fazariah Bt. Ahmad

0950-1010 REHAT1010-1040 Lafaz Ikrar

Lagu SekolahPn Fauziah bt Idris

1040-1140 Bercerita dalam Bahasa Malaysia-Melengkapkan gambar kemudian warnakan dengan kemas.

Pn Hadiah bt Mahdar

HARI/TARIKH

MASA AKTIVITI PERSONALIA

Isnin19.01.2015

0720-0750 Dinamika KumpulanMenyanyi lagu ABC

Pn Hadiah bt Mahdar

0750-0850 Group actitvity – Nursery Rhymes Cikgu Fatimah Bt. Drahman

0850-0950 Menyebut nombor mengikut urutanmenaik dan menurun

Pn Ruzaimah bt Mut

0950-1010 REHAT

28

MINGGU 3MINGGU 3

Page 29: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

1010-1040 Dinamika Kumpulan-Padankan huruf besar dengan hurufkecil.

Pn Hadiah bt Mahdar

1040-1140 Dinamika Kumpulan (Bahasa Arab Ustazah Fazariah Bt. Ahmad1140-1240 Kerja kumpulan

-Estetika dan daya kreatif-Lukisan/kolaj ”Buah Epal”

Cikgu Norzelan Bin Kili

Selasa20. 01 2015

0720-0750 Aktiviti Fizikal-Aktiviti motor kasar-Bawa ping pong-lontar dan tangkap bola-Golek gelong rotan

Nasir bin Sahari

0750-0850 Aktiviti keagamaan/ketatanegaraan-Membentuk huruf jawi-Bercerita

Ustazah Salmy bt MorshidiJulita bt Ja’afar

0850-0950 Memperkenalkan bentuk-Mewarna bentuk

Pn Ruzaimah bt Mut

0950-1010 REHAT1010-1110 Dinamika kumpulan

-Permainan Bahasa-Menyampaikan maklumat

Pn Hadiah bt Mahdar

1110-1210 Group activity – Sing action songs Cikgu Fatimah Bt. Drahman

Rabu21.01.2015

0720-0750 Dinamika Kumpulan (Bahasa Arab)-Zikir Asma Ul-Husna-Suaikan huruf awalan dengan gambar.

Ustazah Fazariah Bt. Ahmad

0750-0820 Sukaneka Nasir bin Sahari0820-0850 Aktiviti Keselamatan

-Amalan Budaya Penyayang-Menjaga keselamatan di Jalan raya

Pn Sarinie Dora bt Mohamad Alex

0850-0950 Bercerita-Mengunting dan menampal huruf

Pn Hadiah bt Mahdar

0950-1010 REHAT1010-1110 Aktiviti

keagamaan/ketatanegaraan-Membezakan bentuk huruf jawi-Bercerita

Pn Salmy bt Morshidi

Julita bt Ja’afar

29

Page 30: PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH - gurubesar.my · PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2015 1 PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI ... dan pembelajaran secara formal. ... Pusat Sumber, Kantin

1110-1210 Group Activity – Colour the picture Cikgu Fatimah Bt. DrahmanKhamis

22.01.20150720-0750 PERHIMPUNAN

0750-0850 -Menyebut huruf jawi-Menyusun hurufUjian diagnostikPenerangan tentang peraturan sekolah

Pn Salmy bt Morshidi

Julita bt Ja’afar

0850-0950 Aktiviti Sains Mengenal bahagian-

bahagian haiwanPn Razimah bt Arifin

0950-1010 REHAT1010-1140 Dinamika Kumpulan

-Permainan bahasaa.menyusun hurufb.Mencantum kad suku kata.

Pn Hadiah bt Mahdar

1140-1240 Group Activity – Cut and paste picture

Cikgu Fatimah Bt. Drahman

Jumaat23.01.2015

0720-0820 Menulis perkataan 1-10 Pn Ruzaimah bt Mut

0820-0920 Sing action songs Cikgu Fatimah Bt. Drahman S0920-0950 Bermain sambil belajar dalam

Bahasa ArabUstazah Fazariah Bt. Ahmad

0950-1010 REHAT1010-1040 Menyanyi sambil belajar Pn Fauziah bt Idris1040-1140 Penutupan Program Orentasi

-Bacaan doa Selamat-Penyampaian anugerah

AJK Program Transisi

30