Click here to load reader

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

 • Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Czyste powietrze wok nas

 • Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedn z gwnych przyczyn umieralnoci w wieku dorosym. Dlatego ksztatowanie prawidowych postaw zdrowotnych wrd dzieci jest najskuteczniejszym dziaaniem w profilaktyce palenia tytoniu.

 • Kilka sw o szkodliwoci palenia tytoniu oraz wpywie dymu papierosowego na osoby naraone na jego wdychanie.

 • W dymie tytoniowym znajduj si 4 tysice substancji chemicznych z tego 40 ma dziaanie rakotwrcze. Trzy podstawowe skadniki papierosw to: NIKOTYNA, SUBSTANCJE SMOLISTE, TLENEK WGLA, poza tymi palimy jeszcze:

 • Istniej dwa rodzaje dymu tytoniowego: gwny strumie dymu i strumie boczny. Palenie tytoniu wywiera niekorzystny wpyw nie tylko na palaczy, ale take na wszystkie osoby znajdujce si w ich otoczeniu. W zamknitym pomieszczeniu dym z tlcego si papierosa i wydychany przez palacza tworzy ,,rodowisko Dymu Tytoniowego. Niepalcych, ktrzy s zmuszeni do oddychania zadymionym powietrzem nazywa si biernymi palaczami. Konsekwencje palenia tytoniu mog nie wystpi u wszystkich jednakowe, ale ryzyko ich wystpienia jest due. W zalenoci jak naraeni jestemy na dym tytoniowy skutki s rne w rnych grupach:

 • Wrd osb palcych papierosy palenie powoduje: obnienie odczu smakowych, co moe by spowodowane wzmoonym wydzielaniem liny lub przewlekym zapaleniem bony luzowej jamy ustnej.Wczesne skutki zdrowotne palenia to: krtki oddech, szybsza akcja serca, astma, impotencja, niepodno, zwikszone stenie tlenku wgla w surowicy krwi (zmniejszenie sprawnoci czerwonej krwinki do przenoszenia tlenu). Odlege skutki zdrowotne palenia obejmuj: ataki serca i udary mzgu, nowotwory puc i innych narzdw (krta, jama ustna, gardo, przeyk, trzustka, pcherz moczowy, nerki, a take biaaczki) , przewlek obturacyjn chorob puc, grulic, wrzody odka i dwunastnicy.

 • Wrd biernych palaczy: podranienie i zawienie oczu;podranienie bony luzowej nosa; kaszel, nawracajce zapalenia ukadu oddechowego; alergie; napady astmy oskrzelowej.

 • Wrd dzieci: Dym tytoniowy wywouje: astm, choroby ukadu krenia (udokumentowano szkodliwy wpyw na transport tlenu i stenie cholesterolu), choroby dolnych drg oddechowych; zapalenie oskrzeli i puc; zaburzenia wzroku; zaburzenia neurologiczne np. padaczka, nadpobudliwo, tiki; obnion zdolno mylenia abstrakcyjnego; trudnoci z koncentracj; upoledzenie rozwoju mowy. dzieci palaczy osigaj gorsze wyniki w nauce, gorzej wypadaj w testach funkcji poznawczych, w szczeglnoci dotyczcych mowy i przetwarzania usyszanych informacji. Maj wicej problemw z zachowaniem i koncentracj.

 • Palenie tytoniu pociga za sob wiele strat. Mona je podzieli na: finansowe, etyczne, prawne, zdrowotne.Palacze wydaj na swj nag ciko zarobione pienidze kosztem wasnych potrzeb, ale take kosztem potrzeb swojej rodziny. Ile pienidzy spalasz z kadym papierosem? Paczka papierosw kosztuje co najmniej 10 z. Kupuje si przy tym produkt, ktry nie tylko nic pozytywnego nie wnosi, ale zabiera zdrowie, a nawet kilka lat ycia i wpywa negatywnie na najblisze otoczenie.Palc 1 paczk dziennie: 1 rok 365 dni = 3.650 z; 10 lat = 36.500 z;

 • Dzieci s pierwszymi ofiarami palenia tytoniu!60 % maych dzieci w Polsce jest zmuszonych przez jedno lub oboje rodzicw do biernego palenia.Badania naukowe w Polsce wskazuj, na czstsze nage zgony noworodkw zwizane z biernym paleniem, a take astm, schorzenia ukadu oddechowego i ucha rodkowego u dzieci naraonych na bierne palenie.

 • Badania naukowe wskazuj, e wymuszone bierne palenie od momentu poczcia do 4. roku ycia jest najwikszym zagroeniem dla zdrowia dzieci.

 • Jeszcze nie jest za pno, aby rzuci palenie!

  Zadzwo do Telefonicznej Poradni Pomocy Palcymtel. 0-801 108 108

 • Czyste powietrze wok nasBiorc pod uwag fizjologi rozwoju psychoemocjonalnego dziecka i wspczesn wiedz na temat uwarunkowa procesu uzalenienia si od tytoniu przez dzieci, zasadnym jest przeprowadzenie wrd dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej.

 • W zwizku z powyszym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziau w przedszkolnej antytytoniowej edukacji. Program Czyste powietrze wok nas ukierunkowany jest na wdraanie dzieci do podejmowania wiadomych wyborw, ksztatowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

 • Program skada si z 5 zaj:Wycieczka podczas ktrej dzieci bd obserwoway rne rda dymu. Szanowni Rodzice! Wysuchajcie uwanie dzieci, podzielcie si swoimi uwagami na temat otaczajcego Was rodowiska. Pomcie dziecku znale i powycina z gazet ilustracje z obiektami, z ktrych wydobywa si dym.

 • Co i dlaczego dymi? dzieci opowiedz o rnych rdach dymu, przyczynach ich wydobywania si.Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwal si wiedz na temat tego, co i dlaczego dymi. Opowiedz, jak wsplnie z innymi robio gazetk na cianie z prac plastycznych lub kcik antytytoniowy. Przyniesie te wan informacj: papieros dymi, gdy spala si w nim tyto, za palenie tytoniu niczemu nie suy i szkodzi zarwno temu, kto pali, jak rwnie osobom wdychajcym dym.

 • Jak si czuj, kiedy dymi papieros? dzieci dowiedz si o szkodliwoci dymu tytoniowego.Szanowni Rodzice! Wysuchajcie wrae dziecka z wicze oddechowych, zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddycha. Dziecko bdzie opowiadao jak si czuj lub zachowuj zwierzta i kwiaty oddychajce zanieczyszczonym powietrzem. Z przedszkola przyniesie portret dinozaura Dinusia, zapytajcie kim on jest, czego nie lubi. Pomcie dziecku pokolorowa Dinusia.

 • Co si dzieje, gdy ludzie pal papierosy? dzieci dowiedz si o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwoci biernej ekspozycji na dym tytoniowy.Szanowni Rodzice! Wasze dzieci nauczyy si piosenki o Dinusiu, z pewnoci bd chciay Wam j zapiewa. Powicie im troch czasu, posuchajcie, co maj Wam do powiedzenia.

 • Jak unika dymu tytoniowego? dzieci dowiedz si, w jakich miejscach mog by naraone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mog si zachowa.Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy bd si broni przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysuj, bd umieszcz w swoim pokoju znak zakazu palenia. Wasze dzieci maj prawo decydowa, co si wok nich dzieje. Chciejmy wdroy dzieci do podejmowania wiadomych wyborw wobec palenia tytoniu.

 • KONTRAKTSzanowni Rodzice! Czy deklarujecie:aby Wasze dziecko uczestniczyo w programieosobicie przestrzega zasady nie palenia papierosw przy dzieckudawa wsparcie dziecku w sytuacjach, gdy chce unika zadymionych pomieszcze oraz w sytuacjach, gdy kto pali przy nim.

 • Dzikuj za uwag!