Click here to load reader

Program omrežja - Slovenske ž · PDF file licenco, pri čemer mora ta prevoznik zagotoviti vleko vlakov, ali pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Program omrežja - Slovenske ž · PDF file licenco, pri čemer mora ta prevoznik zagotoviti...

 • Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.

  Program omrežja

  2019

  Verzija 5.0 januar 2019

 • T A B E L A S P R E M E M B

  ZAP. ŠT. SPREMEMB

  ZADEVA OBJAVLJENO VELJA OD

  1

  POGLAVJA :

  6.8

  PRILOGI:

  2A, 3H

  04.01.2018 04.01.2018

  2

  POGLAVJA: RAZLAGA POJMOV

  1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4

  3.3.2.6, 3.3.3.3, 3.6, 3.6.1, 3.7

  4.2.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.9

  5.3, 5.3.1, 5.5, 5.5.1

  6.3.2, 6.3.3., 6.6

  PRILOGI:

  3B, 3F

  13.09.2018 13.09.2018

  3

  POGLAVJA:

  1.6.1,

  3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6,

  3.6.7, 3.6.8, 3.6.10,

  3.7, 3.8

  4.4.5, 4.7.1

  5.3, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3,

  5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.7,

  5.3.1.8, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.4.3,

  5.5.1, 5.5.2

  6.3.2, 6.6

  PRILOGA 3A

  11.12.2018 11.12.2018

  4

  POGLAVJE:

  3.3.3.1, 3.8, 4.3.2, 4.4.3, 6.8

  PRILOGA 3A, 3F, 3H

  24.1.2019 24.1.2019

  5 POGLAVJE: RAZVOJ INFRASTRUKTURE

  3.8 06.05.2019 06.05.2019

 • K A Z A L O

  1 PROGRAM OMREŽJA 2019

  RAZLAGA POJMOV IN KRATIC ..................................................................................................... 4 1. SPLOŠNE INFORMACIJE ................................................................................................ 6 1.1 UVOD . ...................................................................................................................... 6 1.2 CILJI PROGRAMA OMREŽJA .............................................................................................. 6 1.3 PRAVNI OKVIR ................................................................................................................. 6 1.4 PRAVNI STATUS............................................................................................................... 6 1.4.1 SPLOŠNA OPREDELITEV .............................................................................................. 6 1.4.2 ODGOVORNOST .......................................................................................................... 6 1.4.3 RAZLAGE IN PRITOŽBE V ZVEZI Z DOLOČILI PROGRAMA OMREŽJA .................................... 7 1.5 STRUKTURA PROGRAMA OMREŽJA .................................................................................... 7 1.6 VELJAVNOST IN SPREMEMBE PROGRAMA OMREŽJA ............................................................ 7 1.6.1 OBDOBJE VELJAVNOSTI ............................................................................................... 7 1.6.2 POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN POSODOBITEV ....................................................... 7 1.7 NAČIN OBJAVE ................................................................................................................ 7 1.8 INFORMACIJE O STIKIH ..................................................................................................... 8 1.9 PREDNOSTNI TOVORNI KORIDORJI .................................................................................... 9 1.9.1 BALTSKO – JADRANSKI TOVORNI KORIDOR (RFC5) ....................................................... 11 1.9.2 SREDOZEMSKI TOVORNI KORIDOR .............................................................................. 12 1.9.3 ALPSKO – ZAHODNO BALKANSKI TOVORNI KORIDOR .................................................... 12 1.9.4 JANTARNI TOVORNI KORIDOR ..................................................................................... 13

  1.10 RAILNETEUROPE – MEDNARODNO ZDRUŽENJE UPRAVLJAVCEV ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE................................................................................................................... 13 1.10.1 ENOTNA KONTAKTNA TOČKA – ONESTOPSHOP......................................................... 13 1.10.2 INFORMACIJSKA ORODJA RNE ................................................................................. 14 2. POGOJI ZA DOSTOP DO JŽI ......................................................................................... 16 2.1 UVOD . . ................................................................................................................. 16 2.2 OSNOVNI POGOJI ZA DOSTOP ......................................................................................... 16 2.2.1 POGOJI ZA PRIDOBITEV VLAKOVNIH POTI .................................................................... 16 2.2.2 KDO LAHKO ZAPROSI ZA DOSTOP DO JŽI .................................................................... 16 2.2.3 LICENCA .................................................................................................................. 16 2.2.4 VARNOSTNO SPRIČEVALO ......................................................................................... 17 2.2.5 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ................................................................................. 17 2.3 SPLOŠNI POSLOVNO KOMERCIALNI POGOJI ...................................................................... 17 2.3.1 POGODBE S PREVOZNIKI ........................................................................................... 17 2.3.2 POGODBE S PROSILCI, KI NISO PREVOZNIKI ................................................................. 18 2.3.3 OKVIRNA POGODBA .................................................................................................. 18 2.4 DOSTOP DO PROMETNIH PREDPISOV .............................................................................. 18 2.5 IZREDNI PREVOZ ........................................................................................................... 18 2.6 PREVOZ NEVARNEGA BLAGA .......................................................................................... 19 2.7 USTREZNOST VOZNEGA PARKA PREVOZNIKA ................................................................... 19 2.8 USPOSOBLJENOST OSEBJA PREVOZNIKA ......................................................................... 19 3. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA ................................................................................. 20 3.1 UVOD . .................................................................................................................... 20 3.2 OBSEG ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA .................................................................................... 20 3.2.1 MEJE OMREŽJA......................................................................................................... 23 3.2.2 SOSEDNJA ŽELEZNIŠKA OMREŽJA .............................................................................. 23 3.3 OPIS ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA ....................................................................................... 24 3.3.1 PROSTORSKE ZNAČILNOSTI ....................................................................................... 24 3.3.1.1 VRSTE PROG ......................................................................................................... 24 3.3.1.2 TIRNA ŠIRINA ......................................................................................................... 24 3.3.1.3 POSTAJE IN VOZLIŠČA ............................................................................................ 24 3.3.2 TEHNIČNE ZMOŽNOSTI .............................................................................................. 25

 • K A Z A L O

  2 PROGRAM OMREŽJA 2019

  3.3.2.1 NAKLADALNI PROFIL ............................................................................................... 25 3.3.2.2 MASNE OMEJITVE .................................................................................................. 26 3.3.2.3 NAGIBI IN UPORI..................................................................................................... 27 3.3.2.4 NAJVEČJE DOVOLJENE PROGOVNE HITROSTI ........................................................... 28 3.3.2.5 MAKSIMALNE DOLŽINE VLAKOV ............................................................................... 28 3.3.2.6 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO........................................................................... 30 3.3.3 NAPRAVE ZA ZAVAROVANJE PROMETA ........................................................................ 30 3.3.3.1 SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE............................................................................. 30 3.3.3.2 TEHNIČNI SISTEMI VODENJA PROMETA ..................................................................... 32 3.3.3.3 TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI ................................................................................ 32 3.3.3.4 SISTEMI ZA NADZOR VLAKOV ................................................................................... 34 3.4 OMEJITVE V PROMETU ................................................................................................... 35 3.4.1 POSEBNA INFRASTRUKTURA ...................................................................................... 35 3.4.2 OKOLJSKE OMEJITVE ................................................................................................ 36 3.4.3 PREVOZ NEVARNEGA BLAGA ................................

Search related