121
PROGRAM LATIHAN “LATIHAN INOVATIF KOPERASI PROGRESIF” MAKTAB KOPERASI MALAYSIA 2015

Program Latihan MKM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program sepenuh masa atau separuh masa

Citation preview

Page 1: Program Latihan MKM

PROGRAM LATIHAN

“ L A T I H A N I N O V A T I F K O P E R A S I P R O G R E S I F ”

MAKTAB KOPERASI MALAYSIA

2015

Page 2: Program Latihan MKM

PROGRAM LATIHAN

“ L A T I H A N I N O V A T I F K O P E R A S I P R O G R E S I F ”

MAKTAB KOPERASI MALAYSIA

2015

Page 3: Program Latihan MKM

2 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Cetakan Pertama, 2015

Hak Cipta Maktab Koperasi Malaysia, 2015

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian, daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar, serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit MKM terlebih dahulu.

Diterbitkan di Malaysia oleh

Maktab Koperasi Malaysia103, Jalan Templer46700 Petaling JayaSelangor Darul EhsanTel: 603-7964 9000 Faks: 603-7954 3957 / 03-7957 9076E-mel : [email protected] web : http://www.mkm.edu.my

Page 4: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 3

CARA MEMOHON

Semua permohonan mestilah dibuat dengan menggunakan borang permohonan kursus yang disediakan oleh MKM atau online di http://www.mkm.edu.my. – Management Information Training System (MITS).

Bagi anggota atau kakitangan koperasi dan badan swasta yang berminat, borang-borang permohonan yang telah lengkap diisi boleh dihantar terus ke kampus di mana kursus dijalankan.

Untuk kakitangan jabatan dan agensi-agensi kerajaan, setiap permohonan mestilah melalui jabatan atau agensi masing-masing.

YURAN

Yuran PendaftaranKoperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi -RM25.00Jabatan Kerajaan -RM25.00Swasta/Individu -RM50.00

*Yuran tambahan RM20.00 untuk semua kursus komputer

Bayaran pendaftaran tidak akan dikembalikan sekiranya pemohon-pemohon yang telah dipilih tidak menghadiri kursus.

Yuran PengajianKoperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi -PercumaJabatan Kerajaan -RM50.00/hariSwasta/Individu -RM100.00/hari

MakananKoperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi -PercumaJabatan Kerajaan -RM30.00/hariSwasta/Individu -RM30.00/hari

PenginapanKoperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi -PercumaJabatan Kerajaan -RM40.00/malamSwasta/Individu -RM50.00/malam

Kemudahan penginapan diutamakan kepada peserta yang tinggal melebihi 25 kilometer dari tempat kediaman ke tempat kursus.

Page 5: Program Latihan MKM

PEMBAYARAN YURAN

Yuran pendaftaran/yuran pengajian boleh dibayar kepada MKM melalui kaedah berikut:

i) Bayaran dimasukkan terus ke Akaun Penerimaan Kecil MKM, CIMB Bank Berhad, No. Akaun 8002289488 dan mengemukakan slip/penyata bank sebagai bukti pembayaran.

ii) Membuat pembayaran secara dalam talian (online) melalui www.cimbclicks.com.my No. Akaun 8002289488.

iii) Cek berpalang atas nama:  Akaun Penerimaan Kecil MKM.

iv) Bayaran secara pesanan kerajaan/jabatan (L/O).

*Bayaran secara tunai tidak digalakkan dan perlu dijelaskan sebelum hadir kursus.

PEMBERIAN SIJIL KEHADIRAN

Sijil Kehadiran hanya akan diberikan kepada peserta kursus yang berjaya menghadiri kursus sekurang-kurangnya 75% (berdasarkan rekod kehadiran).

PERTANYAAN DAN KETERANGAN LANJUT SILA HUBUNGI

Penyelaras Kursus/Setiausaha KursusIbu Pejabat, Maktab Koperasi Malaysia103, Jalan Templer46700 Petaling Jaya, Selangor Darul EhsanTel: 03-7964 9000 Faks: 03-7954 3957 / 03-7957 9076 (Kursus Perniagaan)E-mel: [email protected]

Penyelaras Kursus/Setiausaha KursusMaktab Koperasi Malaysia Cawangan UtaraNo. 1515, Wisma KGMKBJalan Tunku Ibrahim05000 Alor Setar, Kedah Darul AmanTel: 04-7337527 Faks: 04-7337532E-mel: [email protected]

Penyelaras Kursus/Setiausaha KursusMaktab Koperasi Malaysia Cawangan TimurNo. 13, Jln Kerayong 428200 Bera, Pahang Darul MakmurTel: 09-2506529 Faks: 09-2506530E-mel: [email protected]

Penyelaras Kursus/Setiausaha KursusMaktab Koperasi Malaysia Cawangan SelatanTingkat 1, Bangunan Kerjasama Jalan Dhoby80000 Johor Bharu, Johor Darul TakzimTel: 07-2262119 Faks: 07-2262125E-mel: [email protected]

Page 6: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 5

KANDUNGAN

Penerangan Kod Kursus Jangka Pendek 7

Ringkasan Kursus (Januari – Disember) 13

Kursus Tadbir Urus dan Perundangan Koperasi 39

Kursus Pengurusan Perniagaan 45

Kursus Perakaunan dan Kewangan 53

Kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi 61

Kursus Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi 71

Kursus Komunikasi 75

MKM Cawangan Utara 79

MKM Cawangan Timur 87

MKM Cawangan Selatan 95

MKM Cawangan Sabah 103

MKM Cawangan Sarawak 111

Page 7: Program Latihan MKM
Page 8: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 7

PENERANGAN KOD KURSUS JANGKA PENDEK MKM

Page 9: Program Latihan MKM

8 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

PENERANGAN KOD KURSUS JANGKA PENDEK MKM

1. Kursus-kursus dijalankan di Kampus Induk, Cawangan Utara (Kedah), Cawangan Timur (Pahang), Cawangan Selatan (Johor), Cawangan Sabah dan Cawangan Sarawak.

Kampus Induk dan Cawangan-cawangan dikenali sebagai Pengendali. Senarai Kod Pengendali adalah seperti berikut:

I = Kampus Induk S = Cawangan Sabah Q = Cawangan Sarawak J = Cawangan Selatan (Johor) C = Cawangan Timur (Pahang) K = Cawangan Utara (Kedah)

(Kod Pengendali berdasarkan abjad pendaftaran kenderaan mengikut negeri dan sentiasa berada di awalan kod kursus)

2. Setiap kod kursus ada bidang major atau merujuk kepada pusat akademik yang mengendalikan sesuatu kursus itu. Ia meliputi lima (5) bidang seperti berikut:

A = Akaun dan Kewangan (Account) B = Bisnes dan Keusahawanan (Business) C = Koperasi dan Perundangan (Co-operative) R = Penyelidikan (Research) T = Teknologi Maklumat / Komputer (Technology)

(Kod Bidang Major berada di abjad kedua dalam kod kursus)

3. Kursus-kursus dijalankan sama ada di dalam atau di luar kampus. Kod tempat adalah seperti berikut:

D = Dalam Kampus L = Luar Kampus

(Kod Tempat berada di abjad ketiga dalam kod kursus)

4. Kursus-kursus yang dijalankan terbahagi kepada 3 kategori seperti berikut:

i) Kursus Pengurusan dan Teknikal atau kursus biasa yang dijalankan di MKMii) Kursus Wajib yang meliputi Wajib 1, Wajib 2, Wajib 3 dan Wajib JADiii) Kursus Bidang Keberhasilan Utama yang merujuk kepada bidang yang ditetapkan oleh

Dasar Koperasi Negara (DKN) iaitu perkhidmatan kewangan, pemborongan dan peruncitan, pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, pertanian dan industri asas tani dan juga perladangan.

Kursus-kursus ini menggunakan kod seperti berikut:

P = Pengurusan dan Teknikal

Page 10: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 9

W = Kursus Wajib BK = Kursus Bidang Keberhasilan Utama

(Kod Kategori Kursus berada di abjad keempat dalam kod kursus)

5. Kod kursus terdiri daripada dua (2) hingga tiga (3) digit (dan akan bertambah ke empat digit di masa akan datang) dan setiap digit membawa makna tersendiri seperti berikut:

Digit pertama – Menunjukkan bidang minor pusat akademik. Setiap pusat akademik mempunyai tiga (3) bidang minor masing-masing dan satu bidang minor khas untuk Wajib 1 (W1), Wajib 2 (W2), Wajib 3 (W3) dan Wajib JAD (WJ) (kecuali pusat akademik penyelidikan/Research yang mempunyai dua (2) bidang minor sahaja).

Contoh pusat akademik Koperasi dan Perundangan (Co-operative) di bawah Pusat Pentadbiran, Perundangan dan Kepimpinan Koperasi mempunyai bidang minor seperti berikut:

i) Kod 1 - Pentadbiran dan Tadbir Urus Koperasiii) Kod 2 - Perundanganii) Kod 3 - Kepimpinan

Digit kedua – atau digit yang berada di tengah, menunjukkan peringkat kursus tersebut iaitu:

i) Kod 1 – Asasii) Kod 2 – Pertengahaniii) Kod 3 – Peningkataniv) Kod 4 – Kajian Lapanganv) Kod 5 – Bengkel Susulan

Digit ketiga – menunjukkan kedudukan dan bilangan kursus itu dalam senarai bidang minor sesebuah pusat akademik.

Contoh pusat akademik Koperasi dan Perundangan (Co-operative) di bawah Pusat Pentadbiran, Perundangan dan Kepimpinan Koperasi mempunyai tiga (3) bilangan kursus dalam bidang minor Kepimpinan iaitu:

1. Bengkel Inovasi dan Kreativiti2. Kepimpinan 360° dalam Koperasi3. Kem Pemantapan Kepimpinan Koperasi

Kursus-kursus bidang keberhasilan utama mempunyai kod tersendiri dan setiap bidang mempunyai kod seperti berikut:

BK 1 - PERKHIDMATAN KEWANGAN & PERBANKAN BK 2 - PERUNCITAN & PEMBORONGAN BK 3 - PERLADANGAN BK 4 - PERTANIAN & ASAS TANI BK 5 - PELANCONGAN, KESIHATAN & PENJAGAAN DIRI BK 6 - PEMBANGUNAN HARTANAH

(Kod Bidang Keberhasilan Utama berada di digit pertama selepas abjad BK dalam kod kursus)

Page 11: Program Latihan MKM

10 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

CONTOH 1: IB(D) W3 1 : KURSUS WAJIB 3 (PENGURUSAN STRATEGIK)

(Tiada Bidang Minor untuk Kursus-kursus Wajib)

CONTOH 2: IC (D) G 311 (KURSUS GENERIK) KEM PEMANTAPAN KEPIMPINAN KOPERASI

CONTOH 3: IC (D) BK 411 (KURSUS BIDANG KEBERHASILAN UTAMA PENGURUSAN PENGELUARAN AYAM PEDAGING)

Page 12: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 11

CONTOH 4: CA (L) G113 (KURSUS GENERIK PERAKAUNAN ASAS)

Page 13: Program Latihan MKM
Page 14: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 13

RINGKASAN KURSUSJANUARI - DISEMBER

Page 15: Program Latihan MKM

14 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

KOD DAN NAMA KURSUS TARIKH DAN TEMPOH

JANUARI

1. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak) 08/01/2015 (1/2 hari)

2. Bicara Profesional (Pengurusan Perniagaan) 13/01/2015 (1/2 hari)

3. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

14 – 15/01/2015 (2 hari)

4. Bicara Profesional (Cawangan Selatan) 15/01/2015 (1/2 hari)

5. Bicara Profesional (Kampus Induk) 15/01/2015 (1/2 hari)

6. Bicara Profesional (Cawangan Sabah) 15/01/2015 (1/2 hari)

7. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak) 15/01/2015 (1/2 hari)

8. Bicara Profesional (Kampus Induk) 15/01/2015 (1/2 hari)

9. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

19 – 20/01/2015 (2 hari)

10. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

19 – 20/01/2015 (2 hari)

11. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 – 21/01/2015 (2 hari) (Kota Marudu)

20 – 21/01/2015 (2 hari) (Semporna)

12. Bicara Profesional (Kampus Induk) 20/01/2015 (1/2 hari)

13. Bicara Profesional (Kampus Induk) 22/01/2015 (1/2 hari)

14. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/01/2015 (2 hari)

15. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

26 – 27/01/2015 (2 hari)

16. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/01/2015 (2 hari)

17. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/01/2015 (2 hari)

18. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/01/2015 (2 hari)

19. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/01/2015 (2 hari)

20. QB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

27 – 28/01/2015 (2 hari)

21. Bicara Profesional (Cawangan Utara) 28/01/2015 (1/2 hari)

22. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/01/2015 (2 hari)

23. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/01/2015 (2 hari)

24. SB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

28 – 29/01/2015 (2 hari)

25. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/01/2015 (2 hari)

26. Bicara Profesional (Kampus Induk) 29/01/2015 (1/2 hari)

FEBRUARI

27. QB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

02 – 03/02/2015 (2 hari)

Page 16: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 15

28. SR(L) BK511 Pengurusan Pelancongan Inap Desa

02 – 06/02/2015 (5 hari)

29. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/02/2015 (2 hari)

30. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/02/2015 (2 hari)

31. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/02/2015 (2 hari)

32. JB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

04 – 05/02/2015 (2 hari)

33. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

04 – 05/02/2015 (2 hari)

34. IT(D) P124 Reka Grafik Adobe Photoshop

04 – 06/02/2015 (3 hari)

35. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

04 – 05/02/2015 (2 hari)

36. SB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 – 06/02/2015 (2 hari)

37. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 – 09/02/2015 (2 hari) (Muar)

38. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 – 10/02/2015 (2 hari)

39. KB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

09 – 10/02/2015 (2 hari)

40. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 – 10/02/2015 (2 hari)

41. ST(D) P131 Dokumentasi Koperasi Berkomputer (MS Word)

09 – 11/02/2015 (2 hari)

42. QT(D) P123 Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

09 – 11/02/2015 (2 hari)

43. IB(D) BK211 Perniagaan Sistem Francais

09 – 12/02/2015 (4 hari)

44. IA(D) P112 Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

09 – 13/02/2015 (5 hari)

45. CA(D) P113 Perakaunan Asas (Kakitangan)

09 – 13/02/2015 (5 hari)

46. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/02/2015 (2 hari)

47. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/02/2015 (2 hari)

48. QA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

10 – 11/02/2015 (2 hari)

49. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/02/2015 (2 hari)

50. SB(L) BK215 Pengurusan Kedai Runcit Moden

10 – 12/02/2015 (3 hari)

51. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 – 12/02/2015 (2 hari) (Kedah)

52. JA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

11 – 12/02/2015 (2 hari)

Page 17: Program Latihan MKM

16 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

53. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

11 – 12/02/2015 (2 hari)

54. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 – 12/02/2015 (2 hari) (Kluang)

55. IA(D) BK112 Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

16 – 18/02/2015 (3 hari)

56. KT(D) P111 Kenali Komputer dan MS Word

16 – 18/02/2015 (3 hari)

57. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 – 18/02/2015 (2 hari)

58. IA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

17 – 18/02/2015 (2 hari)

59. CB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 – 18/02/2015 (2 hari)

60. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 – 18/02/2015 (2 hari) (Melaka)

61. SR(L) BK511 Pengurusan Pelancongan Inap Desa

18 – 22/05/2015 (5 hari)

62. KA(D)P112 Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

22 – 26/02/2015 (5 hari)

63. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

23 – 24/02/2015 (2 hari)

64. SA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

23 – 24/02/2015 (2 hari)

65. QA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

23 – 24/02/2015 (2 hari)

66. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

23 – 24/02/2015 (2 hari)

67. IB(D) BK217 Pengurusan Perkhidmatan Stesen Minyak

23 – 25/02/2015 (3 hari)

68. IA(D) P122 Perakaunan Asas Menggunakan MS Excel

23 – 25/02/2015 (3 hari)

69. InK(D) P111 English Communication at Workplace

23 – 25/02/2015 (3 hari)

70. SC(D) P111 Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

23 – 25/02/2015 (3 hari)

71. IA(D) BK214 Pengurusan Perniagaan Restoran

23 – 26/02/2015 (4 hari)

72. CT(D) P234 Bengkel e-Niaga

23 – 26/02/2015 (4 hari)

73. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 – 25/02/2015 (2 hari)

74. CA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 – 25/02/2015 (2 hari)

75. CC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/02/2015 (2 hari)

76. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 – 25/02/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

Page 18: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 17

77. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/02/2015 (2 hari)

78. JT(D) P211 Aplikasi Google

24 – 26/02/2015 (3 hari)

79. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 – 26/02/2015 (2 hari)

80. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 – 26/02/2015 (2 hari)

81. QB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 – 26/02/2015 (2 hari)

82. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 – 26/02/2015 (2 hari)

83. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 – 26/02/2015 (2 hari)

MAC

84. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

02 – 03/03/2015 (2 hari)

85. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

02 – 03/03/2015 (2 hari)

86. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/03/2015 (2 hari)

87. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/03/2015 (2 hari) (Mersing)

88. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/03/2015 (2 hari)

89. IB(D) P321 Rantaian Bekalan Peruncitan

02 – 04/03/2015 (3 hari)

90. IT(D) BK212 Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

02 – 04/03/2015 (3 hari)

91. KB(D) P221 Teknik Efektif Pengurusan Rekod dan Fail

02 – 04/03/2015 (3 hari)

92. IC(D) BK213 Pengurusan Kedai Dobi

02 – 05/03/2015 (4 hari)

93. JA(D) P111 Perakaunan Tunai Koperasi

03 – 04/03/2015 (2 hari)

94. InE(D) P211 Peningkatan Keterampilan Diri

03 – 05/03/2015 (3 hari)

95. KB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

04 – 05/03/2015 (2 hari) (Perlis)

96. SB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

04 – 05/03/2015 (2 hari)

97. CC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 – 10/03/2015 (2 hari)

98. JA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

09 – 10/03/2015 (2 hari) (Kluang)

99. QA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 – 10/03/2015 (2 hari)

100. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 – 10/03/2015 (2 hari)

Page 19: Program Latihan MKM

18 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

101. IB(D) P227 Pengurusan Projek

09 – 11/03/2015 (3 hari)

102. IT(D) P321 Bengkel Penyelenggaraan Komputer Peribadi (PC)

09 – 11/03/2015 (3 hari)

103. IR(D) P111 Bengkel Analisis Data Menggunakan SPSS

09 – 11/03/2015 (3 hari)

104. IB(D) BK611 Projek Perumahan/Hartanah

09 – 12/03/2015 (4 hari)

105. IB(L) BK411 Pengurusan Pemprosesan Baja Organik Secara Komersial

09 – 12/03/2015 (4 hari)

106. KT(D) P121 Aplikasi MS Excel

09 – 12/03/2015 (4 hari)

107. IA(D) P113 Perakaunan Asas (Kakitangan)

09 – 13/03/2015 (5 hari)

108. CA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

10 – 11/03/2015 (2 hari)

109. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/03/2015 (2 hari)

110. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/03/2015 (2 hari)

111. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

11 – 12/03/2015 (2 hari)

112. KA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

11 – 12/03/2015 (2 hari)

113. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 – 12/03/2015 (2 hari) (Segamat)

114. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 – 12/03/2015 (2 hari) (Perlis)

115. SB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

12 – 13/03/2015 (2 hari)

116. IC(D) P212 Memahami Undang-Undang Kecil Koperasi

16 – 17/03/2015 (2 hari)

117. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

16 – 17/03/2015 (2 hari)

118. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

16 – 17/03/2015 (2 hari) (P. Pinang)

119. IB(D) P121 Perniagaan Melalui Usaha sama (Joint Venture)

16 – 18/03/2015 (3 hari)

120. IA(D) BK111 Pengurusan Pembiayaan Mikro Kredit

16 – 18/03/2015 (3 hari)

121. IA(D) P221 Menganalisis Prestasi Koperasi

16 – 18/03/2015 (3 hari)

122. IT(D) P125 Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan MS Access

16 – 18/03/2015 (3 hari)

123. SA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

17 – 18/03/2015 (2 hari)

124. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 – 18/03/2015 (2 hari)

Page 20: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 19

125. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 – 18/03/2015 (2 hari)

126. CB(D) P221 Teknik Efektif Pengurusan Rekod Dan Fail

17 – 19/03/2015 (3 hari)

127. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

18 – 19/03/2015 (2 hari)

128. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

18 – 19/03/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

129. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

23 – 24/03/2015 (2 hari)

130. IB(D) BK216 Pengurusan Perkhidmatan Teksi

23 – 24/03/2015 (2 hari)

131. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

23 – 24/03/2015 (2 hari) (Kluang)

132. InC(L) P311 Koperasi Penjana Ekonomi Anggota

23 – 25/03/2015 (3 hari)

133. IB(D) BK215 Pengurusan Kedai Runcit Moden

23 – 26/03/2015 (4 hari)

134. IT(D) P221 Bengkel Mereka Bentuk Laman Web Koperasi

23 – 26/03/2015 (4 hari)

135. IC(D) BK512 Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

23 – 26/03/2015 (4 hari)

136. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 – 25/03/2015 (2 hari)

137. SA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

24 – 25/03/2015 (2 hari)

138. QA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

24 – 25/03/2015 (2 hari)

139. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/03/2015 (2 hari)

140. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/03/2015 (2 hari)

141. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/03/2015 (2 hari)

142. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 – 26/03/2015 (2 hari) (Seremban)

143. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 – 26/03/2015 (2 hari) (Muar)

144. IA(D) P223 Pengurusan Risiko Aktiviti Kredit Koperasi

30 – 31/03/2015 (2 hari)

145. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

30 – 31/03/2015 (2 hari)

146. CB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

30 – 31/03/2015 (2 hari)

147. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

30 – 31/03/2015 (2 hari)

148. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

30 – 31/03/2015 (2 hari)

Page 21: Program Latihan MKM

20 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

149. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

30 – 31/03/2015 (2 hari) (Melaka)

150. IT(D) P122 Penerbitan Kreatif Menggunakan MS Publisher

30/03 – 01/04/2015 (3 hari)

151. IT(D) P234 Bengkel e-Niaga

30/03 – 02/04/2015 (4 hari)

152. IA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

31/03 – 01/04/2015 (2 hari)

153. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

31/03 – 01/04/2015 (Tambunan)

31/03 – 01/04/2015 (Kudat) (2 hari)

APRIL

154. IB(L) BK215 Pengurusan Kedai Runcit Moden

01 – 02/04/2015 (2 hari)

155. KA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

01 – 02/04/2015 (2 hari)

156. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

01 – 02/04/2015 (2 hari)

157. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

06 – 07/04/2015 (2 hari)

158. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

06 – 07/04/2015 (2 hari)

159. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 – 07/04/2015 (2 hari)

160. IT(D) P322 Bengkel Penyelenggaraan Notebook

06 – 08/04/2015 (3 hari)

161. IR(D) P212 Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

06 – 08/04/2015 (3 hari)

162. IB(D) P322 Pemasaran Strategik

06 – 08/04/2015 (3 hari)

163. IB(D) P212 Pengurusan Stres

06 – 08/04/2015 (3 hari)

164. KC(D) P111 Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

06 – 08/04/2015 (3 hari)

165. SB(D) BK215 Pengurusan Kedai Runcit Moden

06 – 08/04/2015 (3 hari)

166. ST(D) P133 Aplikasi Ms Excel Dalam Pengurusan Data Koperasi

06 – 08/04/2015 (3 hari)

167. IT(D) P111 Kenali Komputer dan MS Word

06 – 09/04/2015 (4 hari)

168. CA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

07 – 08/04/2015 (2 hari)

169. JA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

07 – 08/04/2015 (2 hari)

170. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 – 08/04/2015 (2 hari)

171. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 – 08/04/2015 (2 hari)

Page 22: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 21

172. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 – 08/04/2015 (2 hari)

173. QB(L) BK215 Pengurusan Kedai Runcit Moden

07 – 10/04/2015 (4 hari)

174. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

08 – 09/04/2015 (2 hari)

175. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 – 09/04/2015 (2 hari) (Perak)

176. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 – 14/04/2015 (2 hari)

177. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

13 – 14/04/2015 (2 hari)

178. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 – 14/04/2015 (2 hari)

179. CC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 – 14/04/2015 (2 hari)

180. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

13 – 14/04/2015 (2 hari) (Mersing)

181. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

13 – 14/04/2015 (2 hari) (Kluang)

182. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 – 14/04/2015 (2 hari)

183. IC(D) P321 Bengkel Kreativiti Dalam Kepimpinan Koperasi

13 – 15/04/2015 (3 hari)

184. IB(D) BK513 Pengurusan Perniagaan Perkhidmatan Pelancongan

13 – 16/04/2015 (4 hari)

185. IB(D) BK514 Perniagaan Penjagaan Warga Emas (Day Care)

13 – 16/04/2015 (4 hari)

186. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

14 – 15/04/2015 (2 hari)

187. CT(D) BK212 Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

14 – 16/04/2015 (3 hari)

188. SA(L) P133 Klinik Akaun Koperasi

14 – 17/04/2015 (4 hari)

189. KA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

15 – 16/04/2015 (2 hari) (Perak)

190. IA(D) P224 Penyediaan Belanjawan

20 – 21/04/2015 (2 hari)

191. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 – 21/04/2015 (2 hari)

192. SA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

20 – 21/04/2015 (2 hari)

193. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 – 21/04/2015 (2 hari)

194. IR(L) BK511 Kursus Pengurusan Perniagaan Homestay

20 – 22/04/2015 (3 hari)

195. KB(D) P222 Rancangan Perniagaan Format SKM

20 – 22/04/2015 (3 hari)

Page 23: Program Latihan MKM

22 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

196. QB(D) P111 Bengkel Pengurusan Rantaian Bekalan Perniagaan Koperasi

20 – 22/04/2015 (3 hari)

197. IT(D) P221 Bengkel Mereka Bentuk Laman Web Koperasi

20 – 23/04/2015 (4 hari)

198. JC(D) BK512 Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

20 – 23/04/2015 (4 hari)

199. Bicara Profesional (Kampus Induk) 21/04/2015 (1/2 hari)

200. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

21 – 22/04/2015 (2 hari)

201. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

21 – 22/04/2015 (2 hari)

202. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

21 – 22/04/2015 (2 hari)

203. KB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

22 – 23/04/2015 (2 hari) (P. Pinang)

204. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

22 – 23/04/2015 (2 hari) (Melaka)

205. SB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

23 – 24/04/2015 (2 hari)

206. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/04/2015 (2 hari)

207. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/04/2015 (2 hari) (Kedah)

208. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/04/2015 (2 hari)

209. IT(D) P211 Aplikasi Google

27 – 29/04/2015 (3 hari)

210. IB(D) P224 Persediaan Pensijilan: HALAL, MESTI, GMP, HACCP, dan Pengiktirafan BESS

27 – 29/04/2015 (3 hari)

211. IA(D) BK112 Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

27 – 29/04/2015 (3 hari)

212. IR(D) P322 Bengkel Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

27 – 29/04/2015 (3 hari)

213. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/04/2015 (2 hari)

214. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/04/2015 (2 hari)

215. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/04/2015 (2 hari)

216. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

29 – 30/04/2015 (2 hari) (Kuala Selan-gor)

217. Bicara Profesional (Cawangan Timur) 30/04/2015 (1/2 hari)

MEI

218. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 – 06/05/2015 (2 hari)

219. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

05 – 06/05/2015 (2 hari)

220. QA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

05 – 06/05/2015 (2 hari)

Page 24: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 23

221. CA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

05 – 06/05/2015 (2 hari)

222. CC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 – 06/05/2015 (2 hari)

223. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 – 06/05/2015 (2 hari)

224. QT(D) P123 Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

05 – 07/05/2015 (3 hari)

225. IR(L) P212 Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

05 – 07/05/2015 (3 hari)

226. IB(D) P211 Pengurusan Organisasi

05 – 07/05/2015 (3 hari)

227. InK(D) P111 English Communication at Workplace

05 – 07/05/2015 (3 hari)

228. IT(D) P121 Aplikasi MS Excel

05 – 08/05/2015 (4 hari)

229. IT(D) P234 Bengkel e-Niaga

05 – 08/05/2015 (4 hari)

230. IB(D) BK515 Perniagaan Farmasi dan Produk Kesihatan

05 – 08/05/2015 (4 hari)

231. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 – 06/05/2015 (2 hari) (Muar)

232. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

06 – 07/05/2015 (2 hari) (Mersing)

233. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

06 – 07/05/2015 (2 hari) (Perlis)

234. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 – 07/05/2015 (2 hari)

235. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 – 07/05/2015 (2 hari)

236. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 – 07/05/2015 (2 hari)

237. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak) 08/05/2015 (1/2 hari)

238. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 – 12/05/2015 (2 hari)

239. SA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

11 – 12/05/2015 (2 hari)

240. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 – 12/05/2015 (2 hari)

241. IB(D) P222 Rancangan Perniagaan Format SKM

11 – 13/05/2015 (3 hari)

242. KT(D) P125 Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan Ms Access

11 – 13/05/2015 (3 hari)

243. IA(D) BK214 Pengurusan Perniagaan Restoran

11 – 14/05/2015 (4 hari)

244. CA(L) BK214 Pengurusan Perniagaan Restoran

11 – 15/05/2015 (5 hari)

245. IA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

12 – 13/05/2015 (2 hari)

Page 25: Program Latihan MKM

24 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

246. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

12 – 13/05/2015 (2 hari)

247. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

12 – 13/05/2015 (2 hari)

248. Seminar (Sabah) 13 – 14/05/2015 (2 hari)

249. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 – 14/05/2015 (2 hari) (P. Pinang)

250. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

13 – 14/05/2015 (2 hari) (Kota Tinggi)

251. Bicara Profesional -Technology Update (Kampus Induk) 14/05/2015 (1/2 hari)

252. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

18 – 19/05/2015 (2 hari)

253. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 – 19/05/2015 (2 hari)

254. KB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

18 – 19/05/2015 (2 hari) (Kedah)

255. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 – 19/05/2015 (2 hari) (Melaka)

256. IT(D) P321 Bengkel Penyelenggaraan Komputer Peribadi (PC)

18 – 20/05/2015 (3 hari)

257. IC(D) P111 Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

18 – 20/05/2015 (3 hari)

258. KK(D) BK516 Kursus Pengurusan Hotel Bajet/Motel

18 – 20/05/2015 (3 hari)

259. QA(D) BK112 Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

18 – 20/05/2015 (3 hari)

260. SR(L) BK511 Pengurusan Pelancongan Inap Desa

18 – 22/05/2015 (5 hari)

261. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

19 – 20/05/2015 (2 hari)

262. SB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

20 – 21/05/2015 (2 hari)

263. IA(D) P114 Pengiraan Zakat dan Cukai Koperasi

20 – 21/05/2015 (2 hari)

264. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

20 – 21/05/2015 (2 hari)

265. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

20 – 21/05/2015 (2 hari) (Gua Musang)

266. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

20 – 21/05/2015 (2 hari) (Muar)

267. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 – 21/05/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

268. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 – 21/05/2015 (2 hari)

269. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

25 – 26/05/2015 (2 hari)(N. Sembilan – Selatan)

270. CB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 – 26/05/2015 (2 hari)

271. JB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 – 26/05/2015 (2 hari)

Page 26: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 25

272. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 – 26/05/2015 (2 hari)

273. QT(D) P333 Pengeditan Imej Kreatif: Adobe Photoshop

(Lanjutan)

25 – 27/05/2015 (3 hari)

274. IA(D) P121 Perakaunan Berkomputer – UBS

25 – 28/05/2015 (4 hari)

275. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

26 – 27/05/2015 (2 hari)

276. IB(L) P321 Rantaian Bekalan Peruncitan

26 – 27/05/2015 (2 hari)

277. CA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

26 – 27/05/2015 (2 hari)

278. QB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

26 – 27/05/2015 (2 hari)

279. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/05/2015 (2 hari)

280. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/05/2015 (Labuan)

26 – 27/05/2015 (Kunak) (2 hari)

281. QC(L) P111 Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

26 – 28/05/2015 (3 hari)

282. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/05/2015 (2 hari)

JUN

283. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

01 – 02/06/2015 (2 hari)

284. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

01 – 02/06/2015 (2 hari)

285. KA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

01 – 02/06/2015 (2 hari)

286. IC(D) P122 Penyediaan Laporan Tahunan Koperasi

01 – 03/06/2015 (3 hari)

287. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/06/2015 (2 hari)

288. IB(D) P221 Teknik Pengurusan Rekod Dan Fail Yang Efektif

02 – 04/06/2015 (3 hari)

289. InE(D) P211 Peningkatan Keterampilan Diri

02 – 04/06/2015 (3 hari)

290. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

03 – 04/06/2015 (2 hari)

291. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/06/2015 (2 hari) (Kluang)

292. JA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

03 – 04/06/2015 (2 hari)

293. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/06/2015 (2 hari)

294. SA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

03 – 04/06/2015 (2 hari)

Page 27: Program Latihan MKM

26 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

295. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 – 09/06/2015 (2 hari)

296. KA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

08 – 09/06/2015 (2 hari)

297. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 – 09/06/2015 (2 hari)

298. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

08 – 09/06/2015 (2 hari) (Kota Tinggi)

299. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 – 09/06/2015 (2 hari)

300. IA(D) P231 Bengkel Pembangunan Produk Pembiayaan Koperasi Kredit

08 – 10/06/2015 (3 hari)

301. SS(L) BK612 Pelaburan dan Pengurusan Hartanah

08 – 10/06/2015 (3 hari)

302. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 – 10/06/2015 (2 hari)

303. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 – 10/06/2015 (2 hari)

304. QA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

09 – 10/06/2015 (2 hari)

305. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 – 10/06/2015 (2 hari)

306. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 – 10/06/2015 (2 hari)

307. IR(L) P211 Bengkel Penulisan Artikel

09 – 11/06/2015 (3 hari)

308. CB(D) P222 Rancangan Perniagaan Format SKM

09 – 11/06/2015 (3 hari)

309. CC(D) P122 Penyediaan Laporan Tahunan Koperasi

09 – 11/06/2015 (3 hari)

310. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/06/2015 (2 hari)

311. IB(L) P222 Rancangan Perniagaan Format SKM

10 – 11/06/2015 (2 hari)

312. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/06/2015 (2 hari) (Perlis)

10 – 11/06/2015 (2 hari) (P. Pinang)

313. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

10 – 11/06/2015 (2 hari) (Nilai)

314. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

10 – 11/06/2015 (2 hari) (Segamat)

315. CC(D) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

15 – 16/06/2015 (2 hari)

316. IB(L) P211 Pengurusan Organisasi

15 – 16/06/2015 (2 hari)

317. IT(D) P232 Teknik Pemasaran Perniagaan Melalui Facebook

15 – 16/06/2015 (2 hari)

Page 28: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 27

318. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

15 – 16/06/2015 (2 hari) (Kuala Kang-sar)

319. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

15 – 16/06/2015 (2 hari) (Melaka)

320. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak) 16/06/2015 (1/2 hari)

321. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

16 – 17/06/2015 (2 hari)

322. Bicara Profesional (Cawangan Sabah) 24/06/2015 (1/2 hari)

323. Bicara Profesional (Cawangan Timur) 24/06/2015 (1/2 hari)

JULAI

324. Bicara Profesional (Kampus Induk) 01/07/2015 (1/2 hari)

325. Bicara Profesional (Cawangan Utara) 08/07/2015 (1/2 hari)

326. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/07/2015 (2 hari)

327. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

27 – 28/07/2015 (2 hari) (Kedah)

328. KB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

27 – 28/07/2015 (2 hari)

329. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/07/2015 (2 hari)

330. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 – 28/07/2015 (2 hari)

331. IT(D) P124 Reka Grafik Adobe Photoshop

27 – 29/07/2015 (3 hari)

332. IT(D) P211 Aplikasi Google

27 – 29/07/2015 (3 hari)

333. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

28 – 29/07/2015 (2 hari)

334. CA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

28 – 29/07/2015 (2 hari)

335. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/07/2015 (2 hari)

336. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/07/2015 (2 hari)

337. IB(L) BK411 Pengurusan Pemprosesan Baja Organik Secara Komersial

28 – 31/07/2015 (4 hari)

338. IB(D) BK215 Pengurusan Kedai Runcit Moden

28 – 31/07/2015 (4 hari)

339. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

29 – 30/07/2015 (2 hari)

340. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 – 30/07/2015 (2 hari)

341. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 – 30/07/2015 (2 hari) (Perak)

342. SA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

29 – 30/07/2015 (2 hari)

Page 29: Program Latihan MKM

28 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

343. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 – 30/07/2015 (2 hari)

344. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 – 30/07/2015 (2 hari)

345. SB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

30 – 31/07/2015 (2 hari)

OGOS

346. Bicara Profesional (Cawangan Sabah) 01/08/2015 (1/2 hari)

347. CC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/08/2015 (2 hari)

348. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/08/2015 (2 hari)

349. QA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

03 – 04/08/2015 (2 hari)

350. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/08/2015 (2 hari) (Kedah)

351. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/08/2015 (2 hari)

352. IT(D) P322 Bengkel Penyelenggaraan Notebook

03 – 05/08/2015 (3 hari)

353. JA(D) BK214 Pengurusan Perniagaan Restoran

03 – 06/08/2015 (4 hari)

354. IC(D) BK512 Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

03 – 06/08/2015 (4 hari)

355. IT(D) P121 Aplikasi MS Excel

03 – 06/08/2015 (4 hari)

356. KT(D) P234 Bengkel e-Niaga

03 – 06/08/2015 (4 hari)

357. SA(D) P112 Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

03 – 07/08/2015 (5 hari)

358. IA(D) P112 Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

03 – 07/08/2015 (5 hari)

359. CA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

04 – 05/08/2015 (2 hari)

360. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

04 – 05/08/2015 (2 hari)

361. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

04 – 05/08/2015 (2 hari)

362. SB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 – 06/08/2015 (2 hari)

363. IB(L) BK215 Pengurusan Kedai Runcit Moden

05 – 06/08/2015 (2 hari)

364. KA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

05 – 06/08/2015 (2 hari)

365. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/08/2015 (2 hari) (Mersing)

366. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 – 11/08/2015 (2 hari)

Page 30: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 29

367. IA(D) P321 Kemahiran Asas Pengauditan Dalaman

10 – 12/08/2015 (3 hari)

368. IT(D) P123 Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

10 – 12/08/2015 (3 hari)

369. IT(D) P332 Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi -MS Access

10 – 12/08/2015 (4 hari)

370. SC(D) P111 Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

10 – 12/08/2015 (3 hari)

371. IB(D) BK211 Perniagaan Sistem Francais

10 – 13/08/2015 (4 hari)

372. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

11 – 12/08/2015 (2 hari)

373. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 – 12/08/2015 (2 hari)

374. IR(L) BK511 Pengurusan Perniagaan Homestay

11 – 13/08/2015 (3 hari)

375. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

12 – 13/08/2015 (2 hari)

376. Bicara Profesional (Cawangan Selatan) 13/08/2015 (1/2 hari) (Muar)

377. IA(D) P111 Perakaunan Tunai Koperasi

17 – 18/08/2015 (2 hari)

378. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 – 18/08/2015 (2 hari)

379. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 – 18/08/2015 (2 hari)

380. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 – 18/08/2015 (2 hari) (Segamat)

381. InK(D) P111 English Communication at Workplace

17 – 19/08/2015 (3 hari)

382. JT(D) P121 Aplikasi MS Excel

17 – 20/08/2015 (4 hari)

383. IT(D) P122 Penerbitan Kreatif Menggunakan MS Publisher

17 – 19/08/2015 (3 hari)

384. IT(D) P234 Bengkel e-Niaga

17 – 20/08/2015 (4 hari)

385. CA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

18 – 19/08/2015 (2 hari)

386. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 – 19/08/2015 (2 hari)

387. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 – 19/08/2015 (2 hari)

388. IR(L) P112 Pembangunan Soal Selidik

18 – 20/08/2015 (3 hari)

389. Bicara Profesional (Kampus Induk) 19/08/2015 (1/2 hari)

390. IA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

19 – 20/08/2015 (2 hari)

391. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 – 25/08/2015 (2 hari)

Page 31: Program Latihan MKM

30 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

392. KA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

24 – 25/08/2015 (2 hari)

393. QB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

24 – 25/08/2015 (2 hari)

394. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/08/2015 (2 hari) (P. Pinang)

395. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

24 – 25/08/2015 (2 hari) (Melaka)

396. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/08/2015 (2 hari)

397. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 – 25/08/2015 (2 hari)

398. IA(D) P221 Menganalisis Prestasi Koperasi

24 – 26/08/2015 (3 hari)

399. IT(D) P331 Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi – MS Excel

24 – 26/08/2015 (3 hari)

400. IC(D) BK213 Pengurusan Kedai Dobi

24 – 27/08/2015 (4 hari)

401. IT(D) P221 Bengkel Mereka Bentuk Laman Web Koperasi

24 – 27/08/2015 (4 hari)

402. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 – 26/08/2015 (2 hari)

403. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 – 26/08/2015 (2 hari)

404. CT(D) P134 Pengurusan Pemprosesan Teks-MS Word Lanjutan

25 – 27/08/2015 (3 hari)

405. QC(L) P121 Kesetiausahaan Koperasi Berkesan

25 – 27/08/2015 (3 hari)

406. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/08/2015 (2 hari)

407. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/08/2015 (2 hari)

408. CB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

26 – 27/08/2015 (2 hari)

SEPTEMBER

409. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

01 – 02/09/2015 (2 hari)

410. IR(L) P212 Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

01 – 03/09/2015 (3 hari)

411. IT(D) BK212 Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

01 – 03/09/2015 (3 hari)

412. IT(D) P111 Kenali Komputer dan MS Word

01 – 04/09/2015 (4 hari)

413. CA(D) P121 Perakaunan Berkomputer – UBS

01 – 04/09/2015 (4 hari)

414. SA(L) P133 Klinik Akaun Koperasi

01 – 04/09/2015 (4 hari)

415. IB(L) P221 Teknik Efektif Pengurusan Rekod dan Fail

02 – 03/09/2015 (2 hari)

Page 32: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 31

416. KB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

02 – 03/09/2015 (2 hari) (Perak)

417. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 – 03/09/2015 (2 hari)

418. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/09/2015 (2 hari) (Perak)

419. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/09/2015 (2 hari)

420. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 – 03/09/2015 (2 hari)

421. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 – 03/09/2015 (2 hari)

422. QT(L) P333 Pengeditan Imej Kreatif: Adobe Photoshop (Lanjutan)

02 – 04/09/2015 (3 hari)

423. SB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

03 – 04/09/2015 (2 hari)

424. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

07 – 08/09/2015 (2 hari) (P. Pinang)

425. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

07 – 08/09/2015 (2 hari)

426. IB(D) P222 Rancangan Perniagaan Format SKM

07 – 09/09/2015 (3 hari)

427. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 – 08/09/2015 (2 hari)

428. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 – 08/09/2015 (2 hari)

429. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 – 08/09/2015 (2 hari) (Kota Tinggi)

430. ST(D) P233 Pengurusan Pemasaran Online

07 – 09/09/2015 (3 hari)

431. JA(D) P121 Perakaunan Berkomputer – UBS

07 – 10/09/2015 (4 hari)

432. IA(D) P131 Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi

07 – 18/09/2015 (10 hari)

433. QA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

08 – 09/09/2015 (2 hari)

434. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

08 – 09/09/2015 (2 hari)

435. QC(L) P121 Kesetiausahaan Koperasi Berkesan

08 – 10/09/2015 (3 hari)

436. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

09 – 10/09/2015 (2 hari)(N. Sembilan Selatan)

437. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

09 – 10/09/2015 (2 hari)

438. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

09 – 10/09/2015 (2 hari)

439. IC(D) P211 Bengkel Penyediaan Aturan Koperasi

14 – 15/09/2015 (2 hari)

440. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 – 15/09/2015 (2 hari)(Sabak Bernam)

Page 33: Program Latihan MKM

32 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

441. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

14 – 15/09/2015 (2 hari)

442. Konvensyen Modal Insan Koperasi (Utara) 14 – 15/09/2015 (2 hari)

443. CB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 – 15/09/2015 (2 hari)

444. JA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

14 – 15/09/2015 (2 hari)

445. JB(D) P222 Rancangan Perniagaan Format SKM

14 – 15/09/2015 (2 hari)

446. SA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

14 – 15/09/2015 (2 hari)

447. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

14 – 15/09/2015 (2 hari)

448. Bicara Profesional (Cawangan Sabah) 15/09/2015 (1/2 hari)

449. Bicara Profesional (Kampus Induk) 15/09/2015 (1/2 hari)

450. IC(D) P123 Mengurus Krisis Integriti Koperasi

17 – 18/09/2015 (2 hari)

451. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

21 – 22/09/2015 (2 hari)

452. IT(D) P232 Teknik Pemasaran Perniagaan Melalui Facebook

21 – 22/09/2015 (2 hari)

453. KA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

21 – 22/09/2015 (2 hari) (Perak)

454. SA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

21 – 22/09/2015 (2 hari)

455. Seminar (Sarawak) 21 – 22/09/2015 (2 hari)

456. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

21 – 22/09/2015 (2 hari) (Kedah)

457. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

22 – 23/09/2015 (2 hari)

458. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

27 – 28/09/2015 (2 hari) (Pontian)

459. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/09/2015 (3 hari)

460. IC(D) P111 Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

28 – 30/09/2015 (3 hari)

461. IT(D) P332 Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi – MS Access

28/09 – 01/10/2015 (4 hari)

462. QT(D) P331 Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi – MS Excel

28/09 – 01/10/2015 (4 hari)

463. CC(L) BK512 Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

28/09 – 01/10/2015 (4 hari)

464. SA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

29 – 30/09/2015 (2 hari)

465. IA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

29 – 30/09/2015 (2 hari)

466. CA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

29 – 30/09/2015 (2 hari)

Page 34: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 33

467. JA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

29 – 30/09/2015 (2 hari) (N. Sembilan Selatan)

468. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 – 30/09/2015 (2 hari)

469. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

29 – 30/09/2015 (2 hari)

470. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

29 – 30/09/2015 (2 hari)

471. IR(D) P111 Bengkel Analisis Data Menggunakan SPSS

29/09 – 01/10/2015 (3 hari)

472. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

30/09 – 01/10/2015 (2 hari)

OKTOBER

473. Bicara Profesional (Kampus Induk) 01/10/2015 (1/2 hari)

474. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 – 06/10/2015 (2 hari)

475. IA(D) P132 Penyediaan Penyata Aliran Tunai

05 – 06/10/2015 (2 hari)

476. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

05 – 06/10/2015 (2 hari) (Segamat)

477. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

05 – 06/10/2015 (2 hari)

478. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

05 – 06/10/2015 (2 hari)

479. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 – 06/10/2015 (2 hari)

480. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 – 06/10/2015 (2 hari)

481. IC(D) P124 Tadbir Urus Koperasi (Good Governance)

05 – 07/10/2015 (3 hari)

482. IB(D) P221 Teknik Efektif Pengurusan Rekod Dan Fail

05 – 07/10/2015 (3 hari)

483. InE(L) P211 Peningkatan Keterampilan Diri

05 – 07/10/2015 (3 hari)

484. IA(D) P113 Perakaunan Asas (Kakitangan)

05 – 09/10/2015 (5 hari)

485. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 – 07/10/2015 (2 hari)

486. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

06 – 07/10/2015 (2 hari) (Ranau)

06 – 07/10/2015 (2 hari) (Kuala Penyu)

487. IR(L) P211 Bengkel Penulisan Artikel

06 – 08/10/2015 (3 hari)

488. CT(D) BK212 Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

06 – 08/10/2015 (3 hari)

489. QT(L) P126 Persembahan Berkesan: Microsoft PowerPoint

06 – 08/10/2015 (3 hari)

490. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

07 – 08/10/2015 (2 hari)

Page 35: Program Latihan MKM

34 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

491. CB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

07 – 08/10/2015 (2 hari)

492. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

08 – 09/10/2015 (2 hari)

493. IC(D) P322 Kepimpinan 360° Dalam Koperasi

12 – 13/10/2015 (2 hari)

494. CC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

12 – 13/10/2015 (2 hari)

495. Seminar Bidang Keberhasilan (Kampus Induk) 12 – 13/10/2015 (2 hari)

496. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

12 – 13/10/2015 (2 hari)

497. IA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

12 – 13/10/2015 (2 hari)

498. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

12 – 13/10/2015 (2 hari) (Perak)

499. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

12 – 13/10/2015 (2 hari) (P.Pinang)

500. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

12 – 13/10/2015 (2 hari) (Melaka)

501. QA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

19 – 20/10/2015 (2 hari)

502. SC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

19 – 20/10/2015 (2 hari)

503. IA(D) P222 Bengkel Penyediaan Manual Prosedur Kerja

19 – 21/10/2015 (3 hari)

504. IA(D) P121 Perakaunan Berkomputer – UBS

19 – 22/10/2015 (4 hari)

505. IT(D) P125 Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan MS Access

19 – 21/10/2015 (3 hari)

506. SA(D) P131 Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi

19 – 23/10/2015 (5 hari)

507. CA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

20 – 21/10/2015 (2 hari)

508. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 – 21/10/2015 (2 hari)

509. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 – 21/10/2015 (2 hari)

510. IR(L) P322 Bengkel Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

20 – 22/10/2015 (3 hari)

511. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

20 – 21/10/2015 (2 hari)

512. JA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

21 – 22/10/2015 (2 hari) (Pontian)

513. SB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

21 – 22/10/2015 (2 hari)

514. Bicara Profesional - Technology Update (Kampus Induk) 22/10/2015 (1/2 hari)

515. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak) 23/10/2015 (1/2 hari)

516. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

26 – 27/10/2015 (2 hari)

Page 36: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 35

517. KA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

26 – 27/10/2015 (2 hari) (P. Pinang)

518. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/10/2015 (2 hari) (Perak)

519. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 – 27/10/2015 (2 hari)

520. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

26 – 27/10/2015 (2 hari)

521. IA(D) P211 Asas Pengurusan Hutang

26 – 28/10/2015 (3 hari)

522. IB(D) BK513 Pengurusan Perniagaan Perkhidmatan Pelancongan

26 – 29/10/2015 (4 hari)

523. QT(L) P332 Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi -Ms Access

26 – 29/10/2015 (4 hari)

524. IT(D) P331 Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi – MS Excel

26 – 28/10/2015 (3 hari)

525. SC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

27 – 28/10/2015 (2 hari) (Sandakan)

27 – 28/10/2015 (Tawau) (2 hari)

526. IA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

28 – 29/10/2015 (2 hari)

527. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 – 29/10/2015 (2 hari)

528. KB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

28 – 29/10/2015 (2 hari) (P. Pinang)

529. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

28 – 29/10/2015 (2 hari)

NOVEMBER

530. JC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 – 03/11/2015 (2 hari)

531. IB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

02 – 03/11/2015 (2 hari)

532. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 – 03/11/2015 (2 hari) (Kedah)

533. CC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 – 03/11/2015 (2 hari)

534. IC(L) P311 Kem Pemantapan Kepimpinan Koperasi

02 – 04/11/2015 (3 hari)

535. IR(D) P212 Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

02 – 04/11/2015 (3 hari)

536. JT(D) P234 Bengkel e-Niaga

02 – 05/11/2015 (4 hari)

537. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

03 – 04/11/2015 (2 hari)

538. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 – 04/11/2015 (2 hari)

539. QA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

03 – 04/11/2015 (2 hari)

Page 37: Program Latihan MKM

36 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

540. IB(L) P223 Induksi Kakitangan Sokongan

03 – 05/11/2015 (3 hari)

541. CA(D) P122 Perakaunan Asas Menggunakan MS Excel

03 – 05/11/2015 (3 hari)

542. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

04 – 05/11/2015 (2 hari) (P. Pinang)

543. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

08 – 09/11/2015 (2 hari) (Melaka)

544. QB(D) P113 Padanan Pengalaman Perniagaan

09 – 11/11/2015 (3 hari)

545. QT(L) P331 Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi – MS Excel

10 – 13/11/2015 (4 hari)

546. IC(L) BK111 Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

11 – 12/11/2015 (2 hari)

547. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

11 – 12/11/2015 (2 hari)

548. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

11 – 12/11/2015 (2 hari) Morib

549. JB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

15 – 16/11/2015 (2 hari) Pontian

550. Sijil Profesional Setiausaha Koperasi (Kampus Induk) 16/11 – 27/11/2015 (10 hari)

551. IA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

16 – 17/11/2015 (2 hari)

552. IA(D) P223 Pengurusan Risiko Aktiviti Kredit Koperasi

16 – 17/11/2015 (2 hari)

553. InC(L) P311 Koperasi Penjana Ekonomi Anggota

16 – 18/11/2015 (3 hari)

554. IT(D) P332 Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi – MS Access

16 – 19/11/2015 (4 hari)

555. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

17 – 18/11/2015 (2 hari)

556. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 – 18/11/2015 (2 hari)

557. CB(D) P222 Rancangan Perniagaan Format SKM

17 – 19/11/2015 (3 hari)

558. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

18 – 19/11/2015 (2 hari) (Kedah)

559. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak) 20/11/2015 (1/2 hari)

560. Bicara Profesional (Cawangan Sabah) 21/11/2015 (1/2 hari)

561. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

22 – 23/11/2015 (2 hari)

562. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

23 – 24/11/2015 (2 hari)

563. QC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

23 – 24/11/2015 (2 hari)

564. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

23 – 24/11/2015 (2 hari)

565. IT(D) BK212 Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

23 – 25/11/2015 (3 hari)

Page 38: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 37

566. CA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

24 – 25/11/2015 (2 hari)

567. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

24 – 25/11/2015 (2 hari)

568. KA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

25 – 26/11/2015 (2 hari) (Perlis)

569. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

25 – 26/11/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

570. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 – 26/11/2015 (2 hari) Langkawi

571. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

30/11 – 01/12/2015 (2 hari) (Kluang)

572. JA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

30/11 – 01/12/2015 (2 hari) (Melaka)

DISEMBER

573. IA(L) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

01 – 02/12/2015 (2 hari)

574. CC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

01 – 02/12/2015 (2 hari)

575. QC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

01 – 02/12/2015 (2 hari)

576. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

01 – 02/12/2015 (2 hari)

577. Seminar Hasil Penyelidikan (Kampus Induk) 03 – 04/12/2015 (2 hari)

578. IA(D) WJ1 Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

07 – 08/12/2015 (2 hari)

579. IA(D) P114 Pengiraan Zakat dan Cukai Koperasi

07 – 08/12/2015 (2 hari)

580. KC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 – 08/12/2015 (2 hari)

581. JA(D) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi

07 – 08/12/2015 (2 hari)

582. IC(D) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 – 08/12/2015 (2 hari)

583. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 – 08/12/2015 (2 hari) (Perak)

584. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 – 08/12/2015 (2 hari)(N. Sembilan Selatan)

585. IB(D) P224 Persediaan Pensijilan: HALAL, MESTI, GMP, HACCP, dan Pengiktirafan BESS

07 – 09/12/2015 (3 hari)

586. CB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

08 – 09/12/2015 (2 hari)

587. KA(L) W21 Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 – 10/12/2015 (2 hari) (Perak)

588. IC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

09 – 10/12/2015 (2 hari)

589. Bicara Profesional (Cawangan Sabah) 09/12/2015 (1/2 hari)

Page 39: Program Latihan MKM

38 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

590. KB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 – 15/12/2015 (2 hari) (Perlis)

591. JB(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 – 15/12/2015 (2 hari)

592. KC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

14 – 15/12/2015 (2 hari) (Kedah)

593. JC(L) W11 Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

14 – 15/12/2015 (2 hari) (Muar)

594. Seminar (Timur) 16/12/2015 (1 hari)

595. IB(L) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)

16 – 17/12/2015 (2 hari) (Gua Musang)

Page 40: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 39

KURSUS TADBIR URUS DAN PERUNDANGAN KOPERASI

Page 41: Program Latihan MKM

40 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. Bicara Profesional (BP) • Brosurakandiedarkankemudian

• Brosurakandiedarkan kemudian

1) 15/01/20152) 20/01/20153) 22/01/20154) 01/10/2015

(1/2 hari)

2. IC(D) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

5) 26 – 27/01/20156) 23 – 24/02/20157) 09 – 10/03/20158) 30 – 31/03/20159) 20 – 21/04/201510) 05 – 06/05/201511) 25 – 26/05/201512) 08 – 09/06/201513) 27 – 28/07/201514) 10 – 11/08/201515) 07 – 08/09/201516) 05 – 06/10/201517) 26 – 27/10/201518) 23 – 24/11/201519) 07 – 08/12/2015

(2 hari)

3. IC(L) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

20) 28 – 29/01/201521) 10 – 11/02/201522) 25 – 26/02/201523) 17 – 18/03/201524) 24 – 25/03/201525) 07 – 08/04/201526) 14 – 15/04/201527) 06 – 07/05/201528) 12 – 13/05/201529) 27 – 28/05/201530) 10 – 11/06/201531) 29 – 30/07/201532) 04 – 05/08/201533) 18 – 19/08/201534) 25 – 26/08/201535) 02 – 03/09/201536) 09 – 10/09/201537) 29 – 30/09/201538) 20 – 21/10/201539) 28 – 29/10/201540) 03 – 04/11/201541) 11 – 12/11/201542) 01 – 02/12/201543) 09 – 10/12/2015

(2 hari)

Page 42: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 41

4. IC(L) BK111

Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Kecil dan Mikro

• Memberipendedahanberkaitan konsep, prinsip dan nilai-nilai koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan kepentingan Kumpulan Bantu Diri (SHG) dan tanggungjawab ahli kumpulan.

• Memberikefahamancara-cara membentuk dan memimpin pasukan cemerlang.

• Memberikefahamanberkaitan asas simpan kira dan pengurusan wang.

• AnggotaKoperasiKredit Mikro

44) 04 – 05/02/201545) 11 – 12/02/201546) 11 – 12/03/201547) 08 – 09/04/201548) 20 – 21/05/201549) 16 – 17/06/201550) 12 – 13/08/201551) 22 – 23/09/201552) 07 – 08/10/201553) 11 – 12/11/2015

(2 hari)

5. IC(D) BK213

Pengurusan Kedai Dobi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan kaedah pengurusan kedai dobi.

• Memberikefahamandanpengetahuan berkaitan potensi aktiviti pengurusan kedai dobi.

• Memberikefahamanberkaitan penyediaan rancangan perniagaan dalam pengurusan kedai dobi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganKoperasi

• AnggotaKoperasi

• KakitanganAgensipenyelia Koperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

54) 02 – 05/03/201555) 24 – 27/08/2015

(4 hari)

6. IC(D) P212

Memahami Undang-Undang Kecil Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi Koperasi: Kecil dan Mikro

• Memberipendedahanberkaitan kepentingan Undang-undang Kecil koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan peruntukan Undang-undang Kecil koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan hak dan tanggungjawab anggota yang termaktub dalam Undang-undang Kecil koperasi.

• AnggotaKoperasi 56) 16 – 17/03/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 43: Program Latihan MKM

42 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

7. IC(D) BK512

Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

Peringkat: Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan kaedah pendekatan pengurusan perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• Memberikefahamandanpengetahuan tentang potensi perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• Memberikefahamanberkaitan penyediaan rancangan perniagaan dalam perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganKoperasi

• AnggotaKoperasi

• KakitanganAgensipenyelia Koperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

57) 23 – 26/03/201558) 03 – 06/08/2015

(4 hari)

8. IC(D) P321

Bengkel Kreativiti Dalam Kepimpinan Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan pemikiran kreatif dan kritis dalam kepimpinan koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan faktor yang mempengaruhi kemahiran berfikir dalam kepimpinan koperasi.

• Mengenalpastiteoridan aplikasi kemahiran berfikir dalam kepimpinan koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• KakitanganKoperasi

• AnggotaKoperasi

• Usahawan/Individu

59) 13 – 15/04/2015

(3 hari)

9. IC(D) P111

Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan teknik-teknik untuk mengurus mesyuarat agung koperasi dengan cekap dan berkesan.

• Memberikefahamanberkaitan prosedur dan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan mesyuarat agung koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan mengadakan mesyuarat agung tahunan koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PegawaiAgensiKerajaan Yang Menyelia Koperasi

• AnggotaKoperasi

60) 18 – 20/05/201561) 28 – 30/09/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 44: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 43

10. IC(D) P122

Penyediaan Laporan Tahunan Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan penyediaan laporan tahunan dengan lengkap dan teratur

• Memberikefahamanberkaitan penyediaan laporan tahunan koperasi mengikut peruntukan undang-undang koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan tatacara dan proses penyediaan laporan tahunan

• SetiausahaKoperasi

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganPentadbiran Koperasi

62) 01 – 03/06/2015

(3 hari)

11. IC(D) P211

Bengkel Penyediaan Aturan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan prosedur dan teknik penyediaan aturan koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aturan koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan penyediaan aturan koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman Koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pengurus/Kakitangan Kanan Koperasi

• AnggotaKoperasi

63) 14 – 15/09/2015

(2 hari)

12. IC(D) P123

Mengurus Krisis Integriti Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberipendedahanberkaitan kepentingan menguruskan krisis integriti dalam koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan kaedah-kaedah dalam menguruskan krisis. integriti dalam koperasi.

• Mengenalpastiisuataumasalah berkaitan dengan pengurusan krisis integriti.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• Kakitangankoperasi

• Anggotakoperasi

64) 17 – 18/09/2015

(2 hari)

13. IC(D) P124

Tadbir Urus Koperasi (Good Governance)

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberipendedahanberkaitan kepentingan tadbir urus dalam koperasi

• Memberikefahamandanpengetahuan tentang kepentingan tadbir urus baik dalam koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan penyediaan kod etika bagi meningkatkan tadbir urus dalam koperasi.

• AnggotaLembaga

• KakitanganKoperasi

• AnggotaKoperasi

• KakitanganAgensi/Penyelia Koperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

65) 05 – 07/10/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 45: Program Latihan MKM

44 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

14. IC(D) P322

Kepimpinan 360° Dalam Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberipendedahanberkaitan disiplin kepimpinan 360° dalam kepimpinan koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan kepimpinan 360° dalam koperasi.

• Mengenalpasticabaran dan prinsip yang digunakan dan kepimpinan 360°.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

66) 12 – 13/10/2015

(2 hari)

15. IC(L) P311

Kem Pemantapan Kepimpinan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan kepentingan kerja berpasukan dalam koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan konsep kepimpinan dalam pasukan.

• Mengenalpastiprosesdan halangan dalam kepimpinan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• KakitanganKoperasi

• AnggotaKoperasi

67) 02 – 04/11/2015

(3 hari)

16. Sijil Profesional Setiausaha Koperasi

Peringkat Sijil Profesional

Kluster Koperasi: Kecil dan Mikro

• Meningkatkanpengetahuan dan kompetensi sebagai setiausaha koperasi.

• Mengenalpastiperanandan tanggungjawab sebagai setiausaha koperasi.

• Mengaplikasikanpengetahuan dan kemahiran untuk menjadi setiausaha koperasi yang berkualiti.

• SetiausahaKoperasi

• AnggotaLembaga

• KetuaPegawaiEksekutif/Pengurus

• Usahawan/Individuyang berminat

68) 16/11 – 27/11/2015

(10 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 46: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 45

KURSUS PENGURUSAN PERNIAGAAN

Page 47: Program Latihan MKM

46 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. Bicara Profesional (BP) • Brosurakandiedarkankemudian.

• Brosurakandiedarkan kemudian.

1) 13/01/20152) 19/08/2015

(1/2 hari)

2. IB(D) BK211

Perniagaan Sistem Francais

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikefahamandan pendedahan kepada konsep asas perniagaan sistem francais.

• Mengenalpastiaspek-aspekperniagaan yang perlu diketahui oleh koperasi sebelum melibatkan diri di dalam perniagaan sistem francais ini.

• Memberipendedahanberkaitan perundangan dan Akta Francais 1998.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AnggotaKoperasi

• AhliJawatankuasaKecil Perniagaan

• Usahawan/Individuyang berminat

3) 09 – 12/02/20154) 10 – 13/08/2015

(4 hari)

3. IB(D) W31

Pengurusan Strategik (WAJIB 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia koperasi

5) 17 – 18/02/20156) 02 – 03/03/20157) 06 – 07/04/20158) 05 – 06/05/20159) 01 – 02/06/201510) 28 – 29/07/201511) 17 – 18/08/201512) 07 – 08/09/201513) 05 – 06/10/201514) 02 – 03/11/2015

(2 hari)

4. IB(D) BK217

Pengurusan Perkhidmatan Stesen Minyak

Peringkat Asas

Kluster: Besar

• Memberikefahamandanpendedahan berkaitan pengurusan perniagaan stesen minyak.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Perniagaan

• Usahawandanindividu yang berminat

15) 23 – 25/02/2015

(3 hari)

5. IB(L) W31

Pengurusan Strategik (WAJIB 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia koperasi

16) 25 – 26/02/201517) 25 – 26/03/201518) 29 – 30/04/201519) 20 – 21/05/201520) 10 – 11/06/201521) 15 – 16/06/201522) 14 – 15/09/201523) 11 – 12/11/201524) 25 – 26/11/201525) 16 – 17/12/2015

(2 hari)

Page 48: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 47

6. IB(D) P321

Rantaian Bekalan Peruncitan

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikesedarankepada koperator kepentingan rantaian peruncitan dalam perniagaan koperasi.

• Mengenalpastilangkah-langkah yang perlu diambil dalam membentuk rantaian peruncitan berkesan dalam perniagaan koperasi.

• Memberipendedahanmengenai peluang serta potensi dalam industri pemborongan dan peruncitan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

26) 02 – 04/03/2015 (3 hari)

7. IB(D) BK611

Projek Perumahan/ Hartanah

Kategori Kursus: Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar

• Memberikefahamanberkaitan potensi aktiviti projek perumahan/hartanah di Malaysia.

• Memberipendedahanpengetahuan pelaksanaan projek perumahan/hartanah.

• Meningkatkanpengetahuan pengurusan projek perumahan/hartanah.

• Memberipendedahanawal proses persediaan pelaksanaan projek perumahan/hartanah.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

27) 09 – 12/03/2015

(4 hari)

8. IB(L) BK411

Pengurusan Pemprosesan Baja Organik Secara Komersial

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikanpendedahanasas tentang peluang perniagaan dalam menghasilkan baja organik menggunakan tinja haiwan ternakan.

• Memberikanpendedahanasas mengenai teknik memproses tinja haiwan ternakan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• AnggotaJawatankuasa Kecil Projek

• AnggotaKoperasi

28) 09 – 12/03/201529) 28 – 31/07/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 49: Program Latihan MKM

48 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

9. IB(D) BK216

Pengurusan Perkhidmatan Teksi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberipendedahanperkhidmatan teksi yang cemerlang.

• Memberikefahamanberkaitan pengurusan perkhidmatan teksi yang terbaik.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pengurus/Kakitangan Kanan Koperasi

• Anggota Koperasi

30) 23 – 24/03/2015

(2 hari)

10. IB(D) BK215

Pengurusan Kedai Runcit Moden

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikefahamanberkaitan tatacara pengurusan perniagaan kedai runcit moden berkaitan pengurusan perniagaan stesen minyak.

• Memberipendedahankepada peserta peluang dan potensi perniagaan runcit.

• Memberipendedahanaspek operasi perniagaan runcit.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus/Penyelia dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Anggota Jawatankuasa Kecil Projek

• Usahawan/Individu yang berminat

31) 23 – 26/03/201532) 28 – 31/07/2015

(4 hari)

11. IB(L) BK215

Pengurusan Kedai Runcit Moden

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikefahamanberkaitan tatacara pengurusan perniagaan kedai runcit moden berkaitan pengurusan perniagaan stesen minyak.

• Memberipendedahankepada peserta peluang dan potensi perniagaan runcit.

• Memberipendedahanaspek operasi perniagaan runcit.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pengurus/Penyeliadan Kakitangan Kanan Koperasi

• AnggotaJawatankuasa Kecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

33) 01 – 02/04/201534) 05 – 06/08/2015

(2 hari)

12. IB(D) P322

Pemasaran Strategik

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanawalterhadap kepentingan pemasaran strategik dalam perniagaan koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan teknik-teknik analisis penggubalan strategi pemasaran.

• Memberipendedahanberkaitan teknik-teknik komunikasi dalam pemasaran perniagaan.

• Memberipendedahanpenyediaan pelan rancangan pemasaran bersepadu.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• AnggotaJawatankuasa Kecil Projek

• Usahawankoperasi/ Individu yang berminat

35) 06 – 08/04/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 50: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 49

13. IB(D) P212

Pengurusan Stres

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamantentang pengurusan dan konsep tekanan kerja.

• Memberipendedahantentang kaedah mengurus masa.

• Memberipendedahanteknik menangani tekanan kerja bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pengurusdankakitangan kanan koperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

36) 06 – 08/04/2015

(3 hari)

14. IB(D) BK514

Perniagaan Penjagaan Warga Emas (Day Care)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana dan Kecil

• Memberikefahamandanpendedahan berkaitan perniagaan penjagaan warga emas

• Mengenalpastiaspek-aspek pengurusan yang perlu diambil kira dalam mengurus warga emas dan rumah penjagaan

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Perniagaan

• Usahawan/Individuyang berminat

37) 13 – 16/04/2015

(4 hari)

15. IB(D) BK513

Pengurusan Perniagaan Perkhidmatan Pelancongan

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikefahamandan pendedahan berkaitan pengurusan perniagaan perkhidmatan pelancongan.

• Memberipendedahanberkaitan aspek perundangan dalam perniagaan pelancongan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasi

• KakitanganKoperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

• AhliJawatankuasaProjek Koperasi

• Individuyangberminat

38) 13 – 16/04/201539) 26 – 29/10/2015

(4 hari)

16. IB(D) P224

Persediaan Pensijilan: HALAL, MESTI, GMP, HACCP, dan Pengiktirafan BESS

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanmengenai aspek perkhidmatan makanan dalam konteks membina warga negara yang sihat.

• Melahirkankoperatoryangkreatif dan mempunyai kemahiran bagi mengaplikasikan hukum Islam dalam pemprosesan dan teknologi makanan.

• Memberipendedahandankesedaran kepentingan Amalan kebersihan yang baik dalam penyediaan dan penyajian makanan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

40) 27 – 29/04/201541) 07 – 09/12/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 51: Program Latihan MKM

50 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

17. IB(L) P223

Induksi Kakitangan Sokongan

Peringkat: Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberilatihanyangbersistematik bagi melahirkan pekerja yang berdedikasi, berpengetahuan dan mampu melakukan tugasan dengan baik.

• Menerangkantentangtanggungjawab, peranan, peraturan dan hak setiap kakitangan.

• Kakitangansokongan

• Individuyangberminat

• Kakitangansokongan agensi yang menyelia koperasi

42) 03 – 05/11/2015

(3 hari)

18. IB(D) P211

Pengurusan Organisasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamandanpendedahan berkaitan pengurusan organisasi.

• Mengenalpastiaspek-aspek pentadbiran yang perlu diambil kira dalam mengurus sesebuah organisasi seperti koperasi.

• Memberipendedahanaspek perancangan yang berkesan dalam organisasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Perniagaan

• Usahawan/Individuyang berminat

43) 05 – 07/05/2015

(3 hari)

19. IB(D) BK515

Perniagaan Farmasi dan Produk Kesihatan

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memahamisecaraasaskonsep perniagaan farmasi dan produk- produk kesihatan.

• Memberipendedahankepada peserta peluang-peluang perniagaan farmasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Koperasi

• AnggotaKoperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

44) 05 – 08/05/2015 (4 hari)

20. IB(D) P222

Rancangan Perniagaan Format SKM

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menerangkanteknikmembuat Rancangan Perniagaan mengikut format SKM.

• Menerangkanbagaimanauntuk menggunakan idea dan maklumat peluang perniagaan bagi menghasilkan strategi perniagaan yang lebih berkesan.

• Menerangkanbagaimanaidea dan peluang perniagaan yang dirancang itu dapat disampaikan secara teratur dan meyakinkan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

45) 11 – 13/05/201546) 07 – 09/09/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 52: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 51

21. IB(L) P321

Rantaian Bekalan Peruncitan

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikesedarankepada koperator kepentingan rantaian peruncitan dalam perniagaan koperasi.

• Mengenalpastilangkah-langkah yang perlu diambil dalam membentuk rantaian peruncitan berkesan dalam perniagaan koperasi.

• Memberipendedahanmengenai peluang serta potensi dalam industri pemborongan dan peruncitan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

47) 26 – 27/05/2015

(2 hari)

22. IB(D) P221

Teknik Efektif Pengurusan Rekod Dan Fail

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikankesedarankepentingan pengurusan dan penggunaan sistem fail yang baik.

• Memberikefahamantentang teknik menyenggara sistem rekod dan fail koperasi dengan teratur.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganPerkeranian Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia Koperasi

• Individuyangberminat

48) 02 – 04/06/2015

(3 hari)

23. IB(L) P222

Rancangan Perniagaan Format SKM

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menerangkanteknikmembuat Rancangan Perniagaan mengikut format SKM.

• Menerangkanbagaimanauntuk menggunakan idea dan maklumat peluang perniagaan bagi menghasilkan strategi perniagaan yang lebih berkesan.

• Menerangkanbagaimanaidea dan peluang perniagaan yang dirancang itu dapat disampaikan secara teratur dan meyakinkan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

49) 10 – 11/06/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 53: Program Latihan MKM

52 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

24. IB(L) P211

Pengurusan Organisasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamandanpendedahan berkaitan pengurusan organisasi.

• Mengenalpastiaspek-aspek pentadbiran yang perlu diambil kira dalam mengurus sesebuah organisasi seperti koperasi.

• Memberipendedahanaspek perancangan yang berkesan dalam organisasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Perniagaan

• Usahawan/Individuyang berminat

50) 15 – 16/06/2015

(2 hari)

25. IB(L) P221

Teknik Efektif Pengurusan Rekod dan Fail

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikankesedarankepentingan pengurusan dan penggunaan sistem fail yang baik.

• Memberikefahamantentang teknik menyenggara sistem rekod dan fail koperasi dengan teratur.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganPerkeranian Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia Koperasi

• Individuyangberminat

51) 02 – 03/09/2015

(2 hari)

26. Seminar Bidang Keberhasilan

• Brosurakandiedarkankemudian.

• Brosurakandiedarkan kemudian.

52) 12 – 13/10/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 54: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 53

KURSUS PERAKAUNAN DAN KEWANGAN

Page 55: Program Latihan MKM

54 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. IA(D) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PelapisAnggotaLembaga Koperasi

1) 19 – 20/01/20152) 09 – 10/02/20153) 02 – 03/03/20154) 06 – 07/04/20155) 05 – 06/05/20156) 01 – 02/06/20157) 24 – 25/08/20158) 21 – 22/09/20159) 12 – 13/10/201510) 16 – 17/11/2015

(2 hari)

2. IA(L) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PelapisAnggotaLembaga Koperasi

11) 21 – 22/01/201512) 24 – 25/02/201513) 24 – 25/03/201514) 21 – 22/04/201515) 26 – 27/05/201516) 09 – 10/06/201517) 11 – 12/08/201518) 28 – 29/10/2015

(2 hari)

3. IA(D) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberipendedahancaramelaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• JawatankuasaAuditDalaman

• PelapisJawatankuasa Audit Dalaman

19) 26 – 27/01/201520) 23 – 24/03/201521) 13 – 14/04/201522) 18 – 19/05/201523) 03 – 04/06/201524) 29 – 30/07/201525) 14 – 15/09/201526) 26 – 27/10/201527) 23 – 24/11/201528) 07 – 08/12/2015

(2 hari)

4. Bicara Profesional (BP) • Brosurakandiedarkankemudian

• Brosurakandiedarkan kemudian

29) 29/01/2015

(1/2 hari)

5. IA(D) P112

Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK) Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberipesertakefahaman terhadap konsep, prinsip dan proses perakaunan serta mengenal pasti tatacara menyenggara akaun koperasi dengan betul dan sistematik.

• Bendahari&Penolong Bendahari

• JawatankuasaAuditDalaman

• KakitanganKewangan Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

30) 09 – 13/02/201531) 03 – 07/08/2015

(5 hari)

Page 56: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 55

6. IA(D) BK112

Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikefahamanterhadap konsep, potensi dan peluang perniagaan sistem pajak gadai Islam (Ar-Rahnu) dalam koperasi.

• Memberipendedahanmengenai kaedah pelaksanaan Ar-Rahnu dalam koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PengurusandanTenaga Kerja Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

32) 16 – 18/02/201533) 27 – 29/04/2015

(3 hari)

7. IA(L) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberipendedahancaramelaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• JawatankuasaAuditDalaman

• PelapisJawatankuasa Audit Dalaman

34) 17 – 18/02/201535) 31/03 – 01/04/201536) 12 – 13/05/201537) 19 – 20/08/201538) 29 – 30/09/201539) 12 – 13/10/201540) 01 – 02/12/2015

(2 hari)

8. IA(D) P122

Perakaunan Asas Menggunakan MS Excel

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikankefahamantentang proses membangun, menyimpan data serta mengurus transaksi-transaksi perakaunan koperasi menggunakan aplikasi MS Excel.

• BendaharidanPenolong Bendahari

• Tenagakerjakewangan koperasi

41) 23 – 25/02/2015

(3 hari)

9. IA(D) BK214

Pengurusan Perniagaan Restoran

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipengetahuanberkaitan persediaan dan keperluan untuk memulakan perniagaan restoran.

• Memberipendedahanawal mengenai pengurusan, pengendalian dan pemasaran perniagaan restoran.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• AnggotaKoperasi

• PengurusanKanandan Tenaga Kerja Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

42) 23 – 26/02/201543) 11 – 14/05/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 57: Program Latihan MKM

56 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

10. IA(D) P113

Perakaunan Asas (Kakitangan)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberipesertakefahaman terhadap konsep, prinsip dan proses perakaunan serta mengenal pasti tatacara menyenggara akaun koperasi dengan betul dan sistematik.

• Bendahari&Penolong Bendahari

• JawatankuasaAuditDalaman

• KakitanganKewangan Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

44) 09 – 13/03/201545) 05 – 09/10/2015

(5 hari)

11. IA(D) BK111

Pengurusan Pembiayaan Mikro Kredit

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberikefahamanterhadap konsep dan pelaksanaan pembiayaan mikro kredit kepada koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PengurusanKanandan Tenaga Kerja Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

46) 16 – 18/03/2015

(3 hari)

12. IA(D) P221

Menganalisis Prestasi Koperasi Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahandan kefahaman kepada peserta tentang indikator yang digunakan bagi menganalisis prestasi koperasi, maklumat yang diperlukan untuk membuat analisis dan kaedah analisis bagi penilaian prestasi kewangan koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi (ALK)

• JawatankuasaAudit Dalaman (JAD)

• TenagaKerjaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

47) 16 – 18/03/201548) 24 – 26/08/2015

(3 hari)

13. IA(D) P223

Pengurusan Risiko Aktiviti Kredit Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menjelaskandefinisi,konsep dan jenis risiko.

• Memberipendedahanberkaitan peranan dan tanggungjawab pengurusan dan ALK terhadap pengurusan risiko aktiviti kredit koperasi.

• Menilairisikoaktivitikreditsecara sistematik

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PengurusanKanandan tenaga kerja koperasi

• Pegawaiagensiyang menyelia koperasi

49) 30 – 31/03/201550) 16 – 17/11/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 58: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 57

14. IA(D) P224

Penyediaan Belanjawan

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberipendedahanmengenai belanjawan untuk operasi koperasi.

• Menyediakanbelanjawanuntuk operasi koperasi.

• Memberikefahamanmengenai belanjawan sebagai alat untuk mengawal operasi koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PengurusanKanandan Tenaga Kerja Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

51) 20 – 21/04/2015

(2 hari)

15. IA(D) P114

Pengiraan Zakat dan Cukai Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanterhadap konsep zakat dan cukai koperasi.

• Membolehkanpeserta mentaksir dan melaksanakan peruntukan zakat dan cukai koperasi secara berkesan.

• Memberikefahamantentang penyediaan penyata aliran tunai tahunan koperasi dengan lengkap dan teratur.

• BendaharidanPenolong Bendahari

• KakitanganKewangan Koperasi

• JawatankuasaAuditDalaman Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi

52) 20 – 21/05/201553) 07 – 08/12/2015

(2 hari)

16. IA(D) P121

Perakaunan Berkomputer – UBS

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang proses menyimpan dan mengurus akaun-akaun koperasi menggunakan perisian UBS (User Business System).

• BendaharidanPenolong Bendahari

• TenagaKerjaKewangan Koperasi

• Individuyangberminat

54) 25 – 28/05/201555) 19 – 22/10/2015

(4 hari)

17. IA(D) P231

Bengkel Pembangunan Produk Pembiayaan Koperasi Kredit

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamantentang produk-produk pembiayaan dalam koperasi kredit.

• Memberipendedahantentang pembangunan produk-produk pembiayaan koperasi kredit.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganKewangan Koperasi

• JawatankuasaAuditDalaman Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi

• Pemimpinpelapiskoperasi

56) 08 – 10/06/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 59: Program Latihan MKM

58 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

18. IA(D) P321

Kemahiran Asas Pengauditan Dalaman

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Membolehkanpesertamengenal pasti peranan, perancangan dan teknik yang sesuai bagi merancang dan menjalankan pengauditan dalaman di koperasi.

• JawatankuasaAuditDalaman

57) 10 – 12/08/2015

(3 hari)

19. IA(D) P111

Perakaunan Tunai Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Membolehkanpesertakefahaman terhadap proses perakaunan tunai serta tatacara menyenggara akaun tunai koperasi dengan betul dan sistematik.

• BendaharidanPenolong Bendahari

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• TenagaKerjaKewangan Koperasi

58) 17 – 18/08/2015

(2 hari)

20. IA(D) P131

Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang penyediaan pelarasan yang sewajarnya pada akhir tahun dan seterusnya menyediakan penyata kewangan tahunan koperasi dengan lengkap dan teratur.

• BendaharidanPenolong Bendahari

• KakitanganKewangan Koperasi

• JawatankuasaAuditDalaman Koperasi

• PegawaiJabatan/ Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi

59) 07 – 18/09/2015

(10 hari)

21. IA(D) P132

Penyediaan Penyata Aliran Tunai

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamantentang penyediaan penyata aliran tunai tahunan koperasi dengan lengkap dan teratur.

• BendaharidanPenolong Bendahari

• KakitanganKewangan Koperasi

• JawatankuasaAuditDalaman Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi

60) 05 – 06/10/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 60: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 59

22. IA(D) P222

Bengkel Penyediaan Manual Prosedur Kerja

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamantentang kepentingan dan manfaat penyediaan manual prosedur kerja dalam koperasi.

• Mengenalpastilangkah-langkah untuk membangunkan manual prosedur kerja yang sesuai untuk koperasi masing-masing.

• Memberipendedahanuntuk membangunkan draf manual prosedur kerja koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasi

• TenagaKerjaKananKoperasi

61) 19 – 21/10/2015

(3 hari)

23. IA(D) P211

Asas Pengurusan Hutang

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanterhadap konsep, pendekatan dan pelaksanaan asas pengurusan kredit koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pengurusandantenaga kerja koperasi yang menjalankan aktiviti pinjaman

• Pegawaiagensiyang menyelia koperasi

62) 26 – 28/10/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 61: Program Latihan MKM
Page 62: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 61

KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Page 63: Program Latihan MKM

62 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. Bicara Profesional (BP) • Brosurakandiedarkankemudian

• Brosurakandiedarkan kemudian

1) 15/01/20152) 15/09/2015

2. IT(D) P124

Reka Grafik Adobe Photoshop

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Mempelajariteknik-teknikmereka bentuk dan memanipulasikan grafik dengan lebih berkesan menggunakan perisian Adobe Photoshop.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

3) 04 – 06/02/20154) 27 – 29/07/2015

(3 hari)

3. IT(D) BK212

Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamandan pengetahuan mengenai teknik- teknik membangunkan kedai maya (virtual mall).

• Memberikefahamandan pengetahuan untuk mengaplikasikan sistem Shopping Cart.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mengikuti Kursus e-Niaga di MKM atau lain-lain organisasi.

5) 02 –04/03/20156) 01 – 03/09/20157) 23 – 25/11/2015

(3 hari)

Page 64: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 63

4. IT(D) P321

Bengkel Penyelenggaraan Komputer Peribadi (PC) Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikanpendedahantentang perkakasan dan perisian komputer.

• Memberikefahamantentang masalah kerosakan komputer yang biasa berlaku.

• Mempelajariteknik-teknik penyelenggaraan komputer secara berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

8) 09 – 11/03/20159) 18 – 20/05/2015

(3 hari)

5. IT(D) P125

Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan MS Access

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanmengenai aplikasi pangkalan data.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

10) 16 – 18/03/201511) 19 – 21/10/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 65: Program Latihan MKM

64 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

6. IT(D) P221

Bengkel Mereka Bentuk Laman Web Koperasi

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Mempelajariteknik-teknikmembina laman web koperasi menggunakan perisian yang sesuai.

• Memberikefahamandan pendedahan memindahkan fail ke web server.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer

12) 23 – 26/03/201513) 20 – 23/04/201514) 24 – 27/08/2015

(4 hari)

7. IT(D) P234

Bengkel e-Niaga

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana dan Kecil

• Memberikefahamankaedah menjalankan perniagaan dalam talian.

• Memberikefahamandan pengetahuan mengenai teknik-teknik untuk membangunkan perniagaan dalam talian.

• Memberikefahamanmengenai strategi pemasaran perniagaan atas talian.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer dan Internet.

15) 30/03 – 02/04/201516) 05 – 08/05/201517) 17 – 20/08/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 66: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 65

8. IT(D) P322

Bengkel Penyelenggaraan Notebook

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikanpendedahantentang perkakasan dan perisian komputer riba.

• Memberikefahamantentang masalah kerosakan komputer riba yang biasa berlaku.

• Mempelajariteknik-teknik penyelenggaraan komputer riba secara berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

18) 06 – 08/04/201519) 03 – 05/08/2015

(3 hari)

9. IT(D) P111

Kenali Komputer dan MS Word

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanmengenai komputer peribadi.

• Memahamiaplikasiasasterpilih dalam Sistem Pengoperasian Windows.

• Memberipengetahuanmengenai aplikasi MS Word.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

20) 06 – 09/04/201521) 01 – 04/09/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 67: Program Latihan MKM

66 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

10. IT(D) P211

Aplikasi Google

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang maklumat di dalam talian.

• Memberikefahamandanpengetahuan teknik-teknik pengurusan maklumat dalam talian secara berkesan dengan Aplikasi Google.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

22) 27 – 29/04/201523) 27 – 29/07/2015

(3 hari)

11. IT(D) P122

Penerbitan Kreatif Menggunakan MS Publisher

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang dokumen penerbitan koperasi.

• Memberikefahamandanpengetahuan teknik-teknik mereka bentuk bahan penerbitan koperasi menggunakan aplikasi MS Publisher.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

24) 30/03 – 01/04/201525) 17 – 19/08/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 68: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 67

12. IT(D) P121

Aplikasi MS Excel

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang aplikasi lembaran elektronik MS Excel.

• Menerangkanpemudahcara menggunakan lembaran elektronik MS Excel untuk mengira, memanipulasi serta menganalisis data atau maklumat.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

26) 05 – 08/05/201527) 03 – 06/08/2015

(4 hari)

13. Bicara Profesional - Technology Update

• Brosurakandiedarkankemudian.

• Brosurakandiedarkan kemudian.

28) 14/05/201529) 22/10/2015

14. IT(D) P232

Teknik Pemasaran Perniagaan Melalui Facebook

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamandanpengetahuan mengenai teknik-teknik pemasaran perniagaan melalui Facebook.

• Memberikefahamanmengenai bagaimana untuk melaksanakan pemasaran melalui Facebook.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Keutamaan diberikan kepada peserta mempunyai pengetahuan asas komputer dan Internet.

30) 15 – 16/06/201531) 21 – 22/09/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 69: Program Latihan MKM

68 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

15. IT(D) P123

Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanmengenai persembahan korporat koperasi yang berkesan.

• Memberikefahamandanpengetahuan mengenai teknik-teknik membangun persembahan korporat menggunakan aplikasi Windows Movie Maker.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

32) 10 – 12/08/2015

(3 hari)

16. IT(D) P332

Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi -MS Access

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang Sistem Keanggotaan Koperasi.

• Memberikefahamandanpengetahuan teknik-teknik mereka bentuk pangkalan data dan membangunkan sistem keanggotaan koperasi dengan menggunakan aplikasi MS Access.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertayang telah mempunyai pengetahuan asas menggunakan aplikasi MS Access.

33) 10 – 12/08/201534) 28/09 – 01/10/201535) 16 – 19/11/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 70: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 69

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

17. IT(D) P331

Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi – MS Excel

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang sistem pinjaman koperasi.

• Memberikefahamandanpengetahuan mengenai teknik-teknik untuk membangunkan sistem pinjaman koperasi dengan menggunakan aplikasi MS Excel.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertamempunyai asas Ms Excel dari MKM atau lain-lain organisasi.

36) 24 – 26/08/201537) 26 – 28/10/2015

(3 hari)

Page 71: Program Latihan MKM
Page 72: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 71

KURSUS PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Page 73: Program Latihan MKM

72 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. IR(D) P111

Bengkel Analisis Data Menggunakan SPSS

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Meningkatkankemahiranparapeserta untuk menganalisis data menggunakan perisian statistik SPSS.

• Menyediakansatubentukdata untuk analisis dengan menggunakan SPSS.

• Memberipendedahankepadapara peserta untuk menggunakan analisis yang bersesuaian dalam kajian.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PegawaiKementerian dan Agensi yang berminat

• PegawaiLatihanMKM yang sedang/akan menjalankan penyelidikan

• Individuyangberminat

1) 09 – 11/03/20152) 29/09 – 01/10/2015

(3 hari)

2. IR(D) P212

Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menerangkankepentinganpenulisan laporan.

• Mengenaliciri-ciripenulisanlaporan.

• Memberipendedahanberkaitanteknik penulisan laporan yang berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PegawaiKementerian dan Agensi yang berminat

• PegawaiLatihanMKM yang sedang/akan menjalankan penyelidikan

• Individuyangberminat

3) 06 – 08/04/20154) 02 – 04/11/2015

(3 hari)

3. IR(L) BK511

Pengurusan Perniagaan Homestay

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitanpotensi dan cabaran perniagaan homestay.

• Meningkatkanpengetahuandan kemahiran peserta dalam menguruskan perniagaan homestay.

• Penyertaankepadapeserta yang telah menceburi perniagaan homestay atau akan mengusahakan perniagaan ini, yang terdiri daripada:

• AnggotaLembagaKoperasi

• Penguruskoperasidan Kakitangan Koperasi

• Pegawaiagensiyang menyelia koperasi

• Anggotakoperasi

• Pengusahahomestay/Penyelaras homestay/Bakal Pengusaha homestay yang berminat

5) 20 – 22/04/20156) 11 – 13/08/2015

(3 hari)

Page 74: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 73

4. IR(D) P322

Bengkel Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamantentangkonsep asas pelaksanaan dan falsafah KIK.

• Memberikefahamanberkaitanteoridan aplikasi teknik-teknik kawalan kualiti.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• KakitanganPengurusan Koperasi

• AnggotaKoperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

7) 27 – 29/04/2015

(3 hari)

5. IR(L) P212

Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menerangkankepentinganpenulisan laporan.

• Mengenaliciri-ciripenulisanlaporan.

• Memberipendedahanberkaitanteknik penulisan laporan yang berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PegawaiKementerian dan Agensi yang berminat

• PegawaiLatihanMKM yang sedang/akan menjalankan penyelidikan

• Individuyangberminat

8) 05 – 07/05/20159) 01 – 03/09/2015

(3 hari)

6. IR(L) P211

Bengkel Penulisan Artikel

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamandalampenggunaan gaya bahasa dan tatabahasa dalam penulisan ilmiah.

• Memberipendedahanberkaitanteknik penulisan dan penyuntingan artikel secara teori dan praktikal.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganKoperasi

• PegawaiKementerian/Agensi yang berminat

• SidangEditor/Pegawai Latihan MKM

• IndividuyangBerminat

10) 09 – 11/06/201511) 06 – 08/10/2015

(3 hari)

7. Bicara Profesional (BP) • Brosurakandiedarkankemudian • Brosurakandiedarkan kemudian

12) 01/07/2015

(1/2 hari)

8. IR(L) P322

Bengkel Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamantentangkonsep asas pelaksanaan dan falsafah KIK.

• Memberikefahamanberkaitanteoridan aplikasi teknik-teknik kawalan kualiti.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• KakitanganPengurusan Koperasi

• AnggotaKoperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

14) 27 – 29/07/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 75: Program Latihan MKM

74 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

9. IR(L) P112

Pembangunan Soal Selidik

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamandalammembangunkan soal selidik.

• Memberipendedahanberkaitanteknik membangunkan soal selidik yang baik dan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PegawaiKementerian dan Agensi yang berminat

• PegawaiLatihanMKM yang sedang/akan menjalankan penyelidikan

• Individuyangberminat

13) 18 – 20/08/2015

(3 hari)

10. Seminar Hasil Penyelidikan

• Brosurakandiedarkankemudian • Brosurakandiedarkan kemudian

15) 03 – 04/12/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT

KURSUS/PROGRAM DAN KLUSTER

KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 76: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 75

KURSUS KOMUNIKASI

Page 77: Program Latihan MKM

76 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. InK(D) P111

English Communication at Workplace

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Toenhanceknowledgeandunderstanding of the process of effective interpersonal and organizational communication.

• Todevelopskillsandconfidence needed for engaging effectively in a variety of interpersonal setting.

• Tobecomeawareofthecommon errors speakers made.

• Co-operativeStaff(Clerical/Supervisor

• Co-operativeMembers

• Individualwhoareinterested

1) 23 – 25/02/20152) 05 – 07/05/20153) 17 – 19/08/2015 (3 hari)

2. InE(D) P211

Peningkatan Keterampilan Diri

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman tentang konsep personaliti dan imej diri.

• Membolehkan peserta mengambil langkah-langkah untuk membentuk imej diri yang positif.

• Meningkatkan keyakinan diri.

• Meningkatkan profesionalisme.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus Koperasi

• Anggota Koperasi

• Kakitangan Koperasi

4) 03 – 05/03/20155) 02 – 04/06/2015

(3 hari)

3. InE(L) P211

Peningkatan Keterampilan Diri

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman tentang konsep personaliti dan imej diri.

• Membolehkan peserta mengambil langkah-langkah untuk membentuk imej diri yang positif.

• Meningkatkan keyakinan diri.

• Meningkatkan profesionalisme.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus Koperasi

• Anggota Koperasi

• Kakitangan Koperasi

6) 05 – 07/10/2015

(3 hari)

Page 78: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 77

4. InC(L) P311

Koperasi Penjana Ekonomi Anggota

Peringkat Asas

• Memberi pengetahuan tentang konsep berkoperasi, pentadbiran koperasi, aplikasi falsafah koperasi, peranan anggota serta ALK dan JAD bagi entiti koperasi.

• Memberi pendedahan mengenai kaedah asas untuk pengembangan perniagaan (Tumpuan: Kedai Menjual Barangan Pengguna).

• Memberi kefahaman terhadap strategi keusahawanan koperasi.

• Anggota Koperasi Orang Asli

• Pegawai yang menyelia koperasi Orang Asli

7) 23 – 25/03/20158) 16 – 18/11/2015

(3 hari)

5. Bicara Profesional (BP) • Risalah akan diedarkan kemudian.

• Risalah akan diedarkan kemudian.

9) 21/04/2015

(1/2 hari)

Page 79: Program Latihan MKM
Page 80: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 79

MKM CAWANGAN UTARA

Page 81: Program Latihan MKM

80 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. Bicara Profesional (BP) • Risalahakandiedarkankemudian.

• Risalahakandiedarkan kemudian.

1) 28/01/20152) 08/07/2015

(1/2 hari)

2. KC(D) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

3) 02 – 03/02/20154) 25 – 26/02/20155) 30 – 31/03/20156) 13 – 14/04/20157) 06 – 07/05/20158) 20 – 21/05/20159) 03 – 04/06/201510) 29 – 30/07/201511) 26 – 27/08/201512) 28 – 29/09/201513) 28 – 29/10/201514) 22 – 23/11/201515) 07 – 08/12/2015

(2 hari)

3. KA(L) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil Dan Mikro

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PelapisAnggotaLembaga Koperasi

16) 04 – 05/02/201517) 18 – 19/03/201518) 06 – 07/05/201519) 27 – 28/07/201520) 07 – 08/09/201521) 12 – 13/10/201522) 18 – 19/11/201523) 09 – 10/12/2015

(2 hari)

4. KB(D) W31

Pengurusan Strategik (Wajib 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia koperasi

24) 09 – 10/02/2015

25) 27 – 28/07/2015

(2 hari)

Page 82: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 81

5. KC(L) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi pendedahan berkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberi kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberi kefahaman berkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pemimpin Pelapis Koperasi

• Perwakilan Koperasi

• Pengurus Koperasi

26) 11 – 12/02/201527) 11 – 12/03/201528) 16 – 17/03/201529) 08 – 09/04/201530) 27 – 28/04/201531) 13 – 14/05/201532) 10 – 11/06/2015 (Perlis)33) 10 – 11/06/2015 (P.Pinang)34) 29 – 30/07/201535) 03 – 04/08/201536) 24 – 25/08/201537) 02 – 03/09/201538) 21 – 22/09/201539) 12 – 13/10/201540) 26 – 27/10/201541) 02 – 03/11/201542) 04 – 05/11/201543) 07 – 08/12/201544) 14 – 15/12/2015

(2 hari)

6. KT(D) P111

Kenali Komputer dan MS Word

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Mikro, Kecil dan Sederhana

• Memberi kefahaman mengenai komputer peribadi.

• Memahami aplikasi asas terpilih dalam Sistem Pengoperasian Windows.

• Memberi pengetahuan mengenai aplikasi MS Word.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenaga kerja koperasi

• Anggota koperasi

• Individu yang berminat

45) 16 – 18/02/2015

(3 hari)

7. KA(D)P112

Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Membolehkan peserta kefahaman terhadap proses perakaunan tunai serta tatacara menyenggara akaun tunai koperasi dengan betul dan sistematik.

• Bendahari dan Penolong Bendahari

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Tenaga Kerja Kewangan Koperasi

46) 22 – 26/02/2015

(5 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 83: Program Latihan MKM

82 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

8. KB(D) P221

Teknik Pengurusan Rekod dan Fail Yang Efektif

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikan kesedaran kepentingan pengurusan dan penggunaan sistem fail yang baik.

• Memberi kefahaman tentang teknik menyenggara sistem rekod dan fail koperasi dengan teratur.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Kakitangan Perkeranian Koperasi

• Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia Koperasi

• Individu yang berminat

47) 02 – 04/03/2015

(3 hari)

9. KB(L) W31

Pengurusan Strategik (Wajib 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberi pendedahan berkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi

48) 04 – 05/03/201549) 22 – 23/04/201550) 18 – 19/05/201551) 02 – 03/09/201552) 28 – 29/10/201553) 14 – 15/12/2015

(2 hari)

10. KT(D) P121

Aplikasi MS Excel

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Mikro, Kecil dan Sederhana

• Memberi kefahaman tentang aplikasi lembaran elektronik MS Excel

• Menerangkan pemudah cara menggunakan lembaran elektronik MS Excel untuk mengira, memanipulasi serta menganalisis data atau maklumat

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenaga kerja koperasi

• Anggota koperasi

• Individu yang berminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

54) 09 – 12/03/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 84: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 83

11. KA(L) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Pelapis Jawatankuasa Audit Dalaman

55) 11 – 12/03/201556) 15 – 16/04/201557) 21 – 22/09/201558) 26 – 27/10/201559) 25 – 26/11/2015

(2 hari)

12. KA(D) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pelapis Anggota Lembaga Koperasi

60) 01 – 02/04/201561) 01 – 02/06/201562) 05 – 06/08/2015

(2 hari)

13. KC(D) P111

Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan teknik-teknik untuk mengurus mesyuarat agung koperasi dengan cekap dan berkesan.

• Memberikefahamanberkaitan prosedur dan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan mesyuarat agung koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan mengadakan mesyuarat agung tahunan koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaiagensikerajaan yang menyelia koperasi

• AnggotaKoperasi

63) 06 – 08/04/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 85: Program Latihan MKM

84 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

14. KB(D) P222

Rancangan Perniagaan Format SKM

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menerangkanteknikmembuat Rancangan Perniagaan mengikut format SKM.

• Menerangkanbagaimanauntuk menggunakan idea dan maklumat peluang perniagaan bagi menghasilkan strategi perniagaan yang lebih berkesan.

• Menerangkanbagaimanaidea dan peluang perniagaan yang dirancang itu dapat disampaikan secara teratur dan meyakinkan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

64) 20 – 22/04/2015

(3 hari)

15. KT(D) P125

Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan Ms Access

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Mikro, Kecil dan Sederhana

• Memberikefahamanmengenai aplikasi pangkalan data.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

65) 11 – 13/05/2015

(3 hari)

16. KK(D) BK516

Kursus Pengurusan Hotel Bajet/Motel

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberipendedahantentang potensi perniagaan Hotel Bajet/Motel.

• Memberikefahamantentang persediaan untuk menceburi bidang Hotel Bajet/Motel.

• Memberipendedahantentang pengurusan perniagaan Hotel Bajet/Motel.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• AnggotaKoperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

66) 18 – 20/05/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 86: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 85

17. KA(D) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanberkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberipendedahancaramelaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• JawatankuasaAuditDalaman

• Pelapis Jawatankuasa Audit Dalaman

67) 08 – 09/06/201568) 24 – 25/08/2015

(2 hari)

18. KT(D) P234

Bengkel e-Niaga

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Kecil dan Sederhana

• Memberi kefahaman kaedah menjalankan perniagaan dalam talian.

• Memberi kefahaman dan pengetahuan mengenai teknik-teknik untuk membangunkan perniagaan dalam talian.

• Memberi kefahaman mengenai strategi pemasaran perniagaan atas talian.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenaga kerja koperasi

• Anggota koperasi

• Individu yang berminat

• Prasyarat : Peserta telah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer dan Internet.

69) 03 – 06/08/2015

(4 hari)

19 Konvensyen Modal Insan Koperasi

• Risalah akan diedarkan kemudian.

• Risalah akan diedarkan kemudian.

70) 14 – 15/09/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 87: Program Latihan MKM
Page 88: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 87

MKM CAWANGAN TIMUR

Page 89: Program Latihan MKM

88 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS

DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. CC(L) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi(Wajib 1)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

1) 26 – 27/01/20152) 28 – 29/01/20153) 03 – 04/02/20154) 10 – 11/02/20155) 17 – 18/03/20156) 24 – 25/03/20157) 07 – 08/04/20158) 21 – 22/04/20159) 28 – 29/04/201510) 12 – 13/05/201511) 19 – 20/05/201512) 02 – 03/06/201513) 09 – 10/06/201514) 27 – 28/07/201515) 29 – 30/07/201516) 11 – 12/08/201517) 18 – 19/08/201518) 24 – 25/08/201519) 02 – 03/09/201520) 08 – 09/09/201521) 05 – 06/10/201522) 20 – 21/10/201523) 17 – 18/11/201524) 24 – 25/11/201525) 01 – 02/12/2015

(2 hari)

2. CA(D) P113

Perakaunan Asas (Kakitangan)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberipesertakefahaman terhadap konsep, prinsip dan proses perakaunan serta mengenal pasti tatacara menyenggara akaun koperasi dengan betul dan sistematik.

• Bendahari&Penolong Bendahari

• JawatankuasaAuditDalaman

• KakitanganKewangan Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

26) 09 – 13/02/2015 (5 hari)

3. CB(L) W31

Pengurusan Strategik (WAJIB 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia koperasi

27) 17 – 18/02/201528) 26 – 27/08/201529) 07 – 08/10/201530) 08 – 09/12/2015

(2 hari)

Page 90: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 89

4. CT(D) P234

Bengkel e-Niaga

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Kecil dan Sederhana

• Memberikefahamankaedah menjalankan perniagaan dalam talian.

• Memberikefahamandan pengetahuan mengenai teknik-teknik untuk membangunkan perniagaan dalam talian.

• Memberikefahamanmengenai strategi pemasaran perniagaan atas talian.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer dan Internet.

31) 23 – 26/02/2015

(4 hari)

5. CA(L) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi(Wajib 2)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PelapisAnggotaLembaga Koperasi

32) 24 – 25/02/201533) 26 – 27/05/201534) 29 – 30/09/2015

(2 hari)

6. CA(L) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanberkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberipendedahancaramelaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• JawatankuasaAuditDalaman

• PelapisJawatankuasa Audit Dalaman

35) 10 – 11/03/201536) 05 – 06/05/201537) 04 – 05/08/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS

DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 91: Program Latihan MKM

90 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

7. CB(D) P221

Teknik Efektif Pengurusan Rekod Dan Fail

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikankesedarankepentingan pengurusan dan penggunaan sistem fail yang baik.

• Memberikefahamantentang teknik menyenggara sistem rekod dan fail koperasi dengan teratur.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganPerkeranian Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia Koperasi

• Individuyangberminat

38) 17 – 19/03/2015

(3 hari)

8. CB(D) W31

Pengurusan Strategik (Wajib 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia koperasi

39) 30 – 31/03/201540) 25 – 26/05/201541) 14 – 15/09/2015

(2 hari)

9. CA(D) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi(Wajib 2)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pelapis Anggota Lembaga Koperasi

42) 07 – 08/04/201543) 18 – 19/08/201544) 24 – 25/11/2015

(2 hari)

10. CC(D) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi(Wajib 1)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

45) 13 – 14/04/201546) 24 – 25/02/201547) 09 – 10/03/201548) 05 – 06/05/201549) 15 – 16/06/201550) 03 – 04/08/201551) 12 – 13/10/201552) 02 – 03/11/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS

DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 92: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 91

11. CT(D) BK212

Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Mikro, Kecil & Sederhana

• Memberikefahamandan pengetahuan mengenai teknik- teknik membangunkan kedai maya (virtual mall).

• Memberikefahamandan pengetahuan untuk mengaplikasikan sistem ShoppingCart.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

53) 14 – 16/04/201554) 06 – 08/10/2014

(3 hari)

12. Bicara Profesional • Risalahakandiedarkankemudian.

• Risalahakandiedarkan kemudian.

55) 30/04/201556) 24/06/2015

(1/2 hari)

13. CA(L) BK214

Pengurusan Perniagaan Restoran

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberipengetahuanberkaitan persediaan dan keperluan untuk memulakan perniagaan restoran.

• Memberipendedahanawal mengenai pengurusan, pengendalian dan pemasaran perniagaan restoran.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• AnggotaKoperasi

• PengurusanKanandan Tenaga Kerja Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

57) 11 – 15/05/2015

(5 hari)

14. CB(D) P222

Rancangan Perniagaan Format SKM

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menerangkanteknikmembuat Rancangan Perniagaan mengikut format SKM.

• Menerangkanbagaimanauntuk menggunakan idea dan maklumat peluang perniagaan bagi menghasilkan strategi perniagaan yang lebih berkesan.

• Menerangkanbagaimanaidea dan peluang perniagaan yang dirancang itu dapat disampaikan secara teratur dan meyakinkan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

58) 09 – 11/06/201559) 17 – 19/11/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS

DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 93: Program Latihan MKM

92 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

15. CC(D) P122

Penyediaan Laporan Tahunan Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan penyediaan laporan tahunan dengan lengkap dan teratur.

• Memberikefahamanberkaitan penyediaan laporan tahunan koperasi mengikut peruntukan undang-undang koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan tatacara dan proses penyediaan laporan tahunan.

• SetiausahaKoperasi

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganPentadbiran Koperasi

60) 09 – 11/06/2015

(3 hari)

16. CA(D) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanberkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberipendedahancaramelaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• JawatankuasaAuditDalaman

• Anggotakoperasi

61) 28 – 29/07/201562) 20 – 21/10/2015

(2 hari)

17. CT(D) P134

Pengurusan Pemprosesan Teks-MS Word Lanjutan

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Merekabentukpelbagaidokumen pemprosesan perkataan menggunakan ciri-ciri tambahan aplikasi pemprosesan perkataan Microsoft Word.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman Koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• KakitanganKoperasi

63) 25 – 27/08/2015

(3 hari)

18. CA(D) P121

Perakaunan Berkomputer – UBS

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang proses menyimpan dan mengurus akaun-akaun koperasi menggunakan perisian UBS (User Business System).

• BendaharidanPenolong Bendahari

• TenagaKerjaKewangan Koperasi

• Individuyangberminat

64) 01 – 04/09/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 94: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 93

19. CC(L) BK512

Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan kaedah pendekatan pengurusan perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• Memberikefahamandanpengetahuan tentang potensi perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• Memberikefahamanberkaitan penyediaan rancangan perniagaan dalam perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• AnggotaLembagaKoperasi.

• KakitanganKoperasi

• AnggotaKoperasi.

• KakitanganAgensipenyelia Koperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

65) 28/09 – 01/10/2015

(4 hari)

20. CA(D) P122

Perakaunan Asas Menggunakan MS Excel

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikankefahamantentang proses membangun, menyimpan data serta mengurus transaksi-transaksi perakaunan koperasi menggunakan aplikasi MS Excel.

• BendaharidanPenolong Bendahari

• Tenagakerjakewangan koperasi

66) 03 – 05/11/2015

(3 hari)

21. Seminar • Risalahakandiedarkankemudian.

• Risalahakandiedarkan kemudian.

67) 16/12/2015

(1 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 95: Program Latihan MKM
Page 96: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 95

MKM CAWANGAN SELATAN

Page 97: Program Latihan MKM

96 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. Bicara Profesional (BP) • Risalahakandiedarkankemudian.

• Risalahakandiedarkan kemudian.

1) 15/01/20152) 13/08/2015

(1/2 hari)

2. JC(D) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

3) 26 – 27/01/20154) 25 – 26/02/20155) 16 – 17/03/20156) 20 – 21/04/20157) 11 – 12/05/20158) 08 – 09/06/20159) 03 – 04/08/201510) 02 – 03/09/201511) 30/09 – 01/10/201512) 02 – 03/11/2015

(2 hari)

3. JC(L) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

13) 28 – 29/01/201514) 08 – 09/02/201515) 11 – 12/02/201516) 17 – 18/02/201517) 02 – 03/03/201518) 11 – 12/03/201519) 01 – 02/04/201520) 06 – 07/04/201521) 27 – 28/04/201522) 05 – 06/05/201523) 18 – 19/05/201524) 20 – 21/05/201525) 03 – 04/06/201526) 10 – 11/08/201527) 07 – 08/09/201528) 27 – 28/09/201529) 05 – 06/10/201530) 12 – 13/10/201531) 08 – 09/11/201532) 25 – 26/11/201533) 30/11 – 01/12/201534) 07 – 08/12/201535) 14 – 15/12/2015

(2 hari)

Page 98: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 97

4. JB(D) W31

Pengurusan Strategik (Wajib 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikefahamanberkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberipendedahanberkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusdanKakitangan Kanan Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia koperasi

36) 04 – 05/02/201537) 25 – 26/05/201538) 14 – 15/12/2015

(2 hari)

5. JA(D) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pelapis Anggota Lembaga Koperasi

39) 11 – 12/ 02/201540) 03 – 04/06/201541) 07 – 08/12/2015

(2 hari)

6. JA(L) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanterhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pelapis Anggota Lembaga Koperasi

42) 24 – 25/02/201543) 23 – 24/03/201544) 30 – 31/03/201545) 13 – 14/04/201546) 13 – 14/05/201547) 20 – 21/05/201548) 25 – 26/05/201549) 10 – 11/06/201550) 15 – 16/06/201551) 21 – 22/10/2015

(2 hari)

7. JT(D) P211

Aplikasi Google

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang maklumat di dalam talian.

• Memberikefahamandanpengetahuan teknik-teknik pengurusan maklumat dalam talian secara berkesan dengan Aplikasi Google.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

52) 24 – 26/02/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 99: Program Latihan MKM

98 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

8. JA(D) P111

Perakaunan Tunai Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Membolehkan peserta kefahaman terhadap proses perakaunan tunai serta tatacara menyenggara akaun tunai koperasi dengan betul dan sistematik.

• Bendahari dan Penolong Bendahari

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Tenaga Kerja Kewangan Koperasi

53) 03 – 04/03/2015

(2 hari)

9. JA(L) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Pelapis Jawatankuasa Audit Dalaman

54) 09 – 10/03/201555) 29 – 30/09/201556) 30/11 – 01/12/2015

(2 hari)

10. JB(L) W31

Pengurusan Strategik (Wajib 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberi pendedahan berkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi

57) 18 – 19/03/201558) 25 – 26/03/201559) 13 – 14/04/201560) 22 – 23/04/201561) 06 – 07/05/201562) 08 – 09/06/201563) 17 – 18/08/201564) 24 – 25/08/201565) 09 – 10/09/201566) 15 – 16/11/2015

(2 hari)

11. JA(D) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamanberkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberipendedahancaramelaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• JawatankuasaAuditDalaman

• Pelapis Jawatankuasa Audit Dalaman

67) 07 – 08/04/201568) 14 – 15/09/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 100: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 99

12. JC(D) BK512

Perniagaan Butik Kecantikan (SPA) dan Kesihatan

Peringkat AsasKluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan kaedah pendekatan pengurusan perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• Memberikefahamandanpengetahuan tentang potensi perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• Memberikefahamanberkaitan penyediaan rancangan perniagaan dalam perniagaan butik kecantikan (spa) dan kesihatan.

• AnggotaLembagaKoperasi.

• KakitanganKoperasi

• AnggotaKoperasi.

• KakitanganAgensipenyelia Koperasi

• Usahawan/Individuyang berminat

69) 20 – 23/04/2015

(4 hari)

13. JA(D) BK214

Pengurusan Perniagaan Restoran

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberipengetahuanberkaitan persediaan dan keperluan untuk memulakan perniagaan restoran.

• Memberipendedahanawal mengenai pengurusan, pengendalian dan pemasaran perniagaan restoran.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• AnggotaKoperasi

• PengurusanKanandan Tenaga Kerja Koperasi

• PegawaiAgensiyang menyelia koperasi

70) 03 – 06/08/2015

(4 hari)

14. JT(D) P121

Aplikasi MS Excel

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang aplikasi lembaran elektronik MS Excel

• Menerangkanpemudahcara menggunakan lembaran elektronik MS Excel untuk mengira, memanipulasi serta menganalisis data atau maklumat.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

71) 17 – 20/08/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 101: Program Latihan MKM

100 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

15. JA(D) P121

Perakaunan Berkomputer – UBS

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberikefahamantentang proses menyimpan dan mengurus akaun-akaun koperasi menggunakan perisian UBS (User Business System).

• BendaharidanPenolong Bendahari

• TenagaKerjaKewangan Koperasi

• Individuyangberminat

72) 07 – 10/09/2015

(4 hari)

16. JB(D) P222

Rancangan Perniagaan Format SKM

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Menerangkanteknikmembuat Rancangan Perniagaan mengikut format SKM.

• Menerangkanbagaimanauntuk menggunakan idea dan maklumat peluang perniagaan bagi menghasilkan strategi perniagaan yang lebih berkesan.

• Menerangkanbagaimanaidea dan peluang perniagaan yang dirancang itu dapat disampaikan secara teratur dan meyakinkan.

• AnggotaLembagaKoperasi

• PengurusKoperasidan Kakitangan Kanan Koperasi

• AhliJawatankuasaKecil Projek

• Usahawan/Individuyang berminat

73) 14 – 15/09/2015

(2 hari)

17. JB(D) P221

Teknik Efektif Pengurusan Rekod Dan Fail

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikankesedarankepentingan pengurusan dan penggunaan sistem fail yang baik.

• Memberikefahamantentang teknik menyenggara sistem rekod dan fail koperasi dengan teratur.

• AnggotaLembagaKoperasi

• KakitanganPerkeranian Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi yang menyelia Koperasi

• Individuyangberminat

74) 05 – 07/10/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 102: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 101

18. JT(D) P234

BengkeL e-Niaga

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Sederhana dan Kecil

• Memberikefahamankaedah menjalankan perniagaan dalam talian.

• Memberikefahamandan pengetahuan mengenai teknik-teknik untuk membangunkan perniagaan dalam talian.

• Memberikefahamanmengenai strategi pemasaran perniagaan atas talian.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman koperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• Pegawaijabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenagakerjakoperasi

• Anggotakoperasi

• Individuyangberminat

• Prasyarat:Pesertatelah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer dan Internet.

75) 02 – 05/11/2015

(4 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 103: Program Latihan MKM
Page 104: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 103

MKM CAWANGAN SABAH

Page 105: Program Latihan MKM

104 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

1. Bicara Profesional (BP) • Brosurakandiedarkankemudian

• Brosurakandiedarkan kemudian

1) 15/01/20152) 24/06/20153) 01/08/20154) 15/09/20155) 21/11/20156) 09/12/2015

(1/2 hari)

2. SC(L) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi : Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

7) 20 – 21/01/2015 (Kota Marudu)8) 20 – 21/01/2015 (Semporna)9) 03 – 04/02/201510) 10 – 11/02/201511) 10 – 11/03/201512) 31/03 – 01/04/2015 (Tambunan)13) 31/03 – 01/04/2015 (Kudat)14) 21 – 22/04/201515) 28 – 29/04/201516) 06 – 07/05/201517) 26 – 27/05/2015 (Labuan)18) 26 – 27/05/2015 (Kunak)19) 09 – 10/06/201520) 28 – 29/07/201521) 26 – 27/08/201522) 01 – 02/09/201523) 09 – 10/09/201524) 29 – 30/09/201525) 06 – 07/10/2015 (Ranau)26) 06 – 07/10/2015 (Kuala Penyu)27) 08 – 09/10/201528) 27 – 28/10/2015 (Sandakan)29) 27 – 28/10/2015 (Tawau)

(2 hari)

Page 106: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 105

3. SC(D) W11

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberikefahamanberkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Lembaga Koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PemimpinPelapisKoperasi

• PerwakilanKoperasi

• PengurusKoperasi

30) 26 – 27/01/201531) 02 – 03/03/201532) 13 – 14/04/201533) 27 – 28/04/201534) 18 – 19/05/201535) 03 – 04/08/201536) 24 – 25/08/201537) 07 – 08/09/201538) 05 – 06/10/201539) 19 – 20/10/2015

(2 hari)

4. SB(D) W31

Pengurusan Strategik (WAJIB 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberi pendedahan berkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi

40) 28 – 29/01/201541) 04 – 05/03/201542) 20 – 21/05/201543) 05 – 06/08/201544) 21 – 22/10/2015

(2 hari)

5. SR(L) BK511

Pengurusan Pelancongan Inap Desa

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Kecil dan Mikro

• Memberipendedahandan pengetahuan kepada peserta berkaitan peluang menjalankan perniagaan inap desa melalui koperasi.

• Memberipengetahuandan kemahiran kepada peserta dalam mengendalikan perniagaan inap desa.

• AnggotaLembaga

• Anggotakoperasi

• Penguruskoperasi

• Pegawaijabatan/agensi kerajaan yang menyelia koperasi

• Usahawan/individuyang berminat

45) 02 – 06/02/201546) 18 – 22/05/2015

(5 hari)

6. SB(L) W31

Pengurusan Strategik (WAJIB 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberi pendedahan berkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi

47) 05 – 06/02/201548) 12 – 13/03/201549) 23 – 24/04/201550) 30 – 31/07/201551) 03 – 04/09/2015

(2 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 107: Program Latihan MKM

106 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

7. ST(D) P131

Dokumentasi Koperasi Berkomputer (MS Word)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Membolehkan peserta menggunakan komputer peribadi dengan pakej pemprosesan teks MS Word bagi menjalankan kerja-kerja penyediaan dokumen di koperasi

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Juruaudit Dalaman Koperasi

• Kakitangan Koperasi

• Anggota Koperasi

• Individu yang berminat untuk menjadi usahawan

52) 09 – 11/02/2015

(2 hari)

8. SB(L) BK215

Pengurusan Kedai Runcit Moden

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Kecil dan Mikro

• Memahamitatacaraperniagaan dalam bidang kedai runcit moden.

• Memberipendedahankepada kaedah niaga kedai runcit moden terkini.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pengurusdankakitangan kedai runcit

• AnggotaKoperasi/Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi

• PegawaiJabatan/Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi

• Individu/Usahawanyang berminat

53) 10 – 12/02/2015

(3 hari)

9. SA(D) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi

Peringkat Kursus: Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil Dan Mikro

• Memberi kefahaman terhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pelapis Anggota Lembaga Koperasi

54) 23 – 24/02/201555) 11 – 12/05/201556) 14 – 15/09/2015

(2 hari)

10. SC(D) P111

Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberipendedahanberkaitan teknik-teknik untuk mengurus mesyuarat agung koperasi dengan cekap dan berkesan.

• Memberikefahamanberkaitan prosedur dan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan mesyuarat agung koperasi.

• Memberikefahamanberkaitan kepentingan mengadakan mesyuarat agung tahunan koperasi.

• AnggotaLembagaKoperasi

• JawatankuasaAuditDalaman

• JawatankuasaKecilKoperasi

• PegawaiAgensiKerajaan Yang Menyelia Koperasi

• AnggotaKoperasi

57) 23 – 25/02/201558) 10 – 12/08/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 108: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 107

11. SA(L) P133

Klinik Akaun Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman terhadap konsep, prinsip dan proses perakaunan serta mengenal pasti tatacara penyelenggaraan akaun koperasi dengan teratur dan sistematik.

• Menyiapkan segala rekod perakaunan dan penyata kewangan untuk tujuan pengauditan luar.

• Bendahari dan Penolong Bendahari

• Kakitangan Kewangan Koperasi

• Pegawai agensi yang menyelia koperasi

59) 14 – 17/04/201560) 01 – 04/09/2015

(4 hari)

12. SA(L) W21

Pengurusan Kewangan Koperasi

Peringkat Kursus: Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil Dan Mikro

• Memberi kefahaman terhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pelapis Anggota Lembaga Koperasi

61) 17 – 18/03/201562) 03 – 04/06/201563) 29 – 30/09/2015

(2 hari)

13. SA(L) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

Peringkat Kursus: Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Pelapis Jawatankuasa Audit Dalaman

64) 24 – 25/03/201565) 21 – 22/09/2015

(2 hari)

14. SB(D) BK215

Pengurusan Kedai Runcit Moden

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Kecil dan Mikro

• Memahamitatacaraperniagaan dalam bidang kedai runcit moden.

• Memberipendedahankepada kaedah niaga kedai runcit moden terkini.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pengurusdankakitangan kedai runcit

• AnggotaKoperasi/Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi

• PegawaiJabatan/ Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi

• Individu/Usahawanyang berminat

66) 06 – 08/04/2015

(3 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 109: Program Latihan MKM

108 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

15. ST(D) P133

Aplikasi Ms Excel Dalam Pengurusan Data Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Sederhana dan Kecil

• Mempelajari teknik-teknik penggunaan perisian MS Excel untuk merekodkan dan menganalisis data koperasi dengan lebih berkesan.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai Jabatan / Agensi yang menyelia koperasi

• Kakitangan Koperasi

67) 06 – 08/04/2015

(3 hari)

16. SA(D) WJ1

Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

Peringkat Kursus: Asas

Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Pelapis Jawatankuasa Audit Dalaman

68) 20 – 21/04/201569) 29 – 30/07/2015

(2 hari)

17. Seminar • Brosuerakandiedarkankemudian

• Brosurakandiedarkan kemudian

70) 13 – 14/05/2014

(2 hari)

18. SS(L) BK612

Pelaburan dan Pengurusan Hartanah

Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberipendedahanmengenai aspek pengurusan pelaburan dan perundangan dalam industri hartanah.

• Memberipendedahanmengenai peluang pelaburan dalam industri hartanah.

• AnggotaLembagaKoperasi

• Pengurusdankakitangan kanan

• JawatankuasaAuditDalaman Koperasi

• PegawaiJabatan/ Agensi Kerajaan yang menyelia koperasi

• Individu/Usahawanyang berminat

71) 08 – 10/06/2015

(3 hari)

19. SA(D) P112

Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK) Peringkat: Asas

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi peserta kefahaman terhadap konsep, prinsip dan proses perakaunan serta mengenal pasti tatacara menyenggara akaun koperasi dengan betul dan sistematik.

• Bendahari & Penolong Bendahari

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Kakitangan Kewangan Koperasi

• Pegawai Agensi yang menyelia koperasi

72) 03 – 07/08/2015

(5 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 110: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 109

20. ST(D) P233

Pengurusan Pemasaran Online

Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberikan kefahaman bagaimana pemasaran melalui Internet dijalankan.

• Memberikan pendedahan tentang teknik-teknik pemasaran yang boleh dilaksanakan di Internet.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai Jabatan / Agensi yang menyelia koperasi

• Kakitangan Koperasi

73) 07 – 09/09/2015

(3 hari)

21. SA(D) P131

Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi

Peringkat Pertengahan

Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Menyediakan penyata kewangan tahunan koperasi dengan lengkap dan teratur.

• Bendahari dan Penolong Bendahari

• Kakitangan Kewangan Koperasi

• Pegawai agensi yang menyelia koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi

• Individu/ usahawan yang berminat

74) 19 – 23/10/2015

(5 hari)

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/

PROGRAM DAN KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Page 111: Program Latihan MKM
Page 112: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 111

MKM CAWANGAN SARAWAK

Page 113: Program Latihan MKM

112 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

1. • Bicara Profesional (BP)

• Brosur akan diedarkan kemudian.

• Brosur akan diedarkan kemudian.

1. 08/01/20152. 15/01/20153. 08/05/20154. 16/06/20155. 23/10/20156. 20/11/2015

(1/2 hari)

2. • QC(D) W11

• Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi pendedahan berkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberi kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberi kefahaman berkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pemimpin Pelapis Koperasi

• Perwakilan Koperasi• Pengurus Koperasi

7. 19 – 20/01/20158. 09 – 10/02/20159. 02 – 03/03/201510. 30 – 31/03/201511. 13 – 14/04/201512. 11 – 12/05/201513. 08 – 09/06/201514. 27 – 28/07/201515. 17 – 18/08/201516. 14 – 15/09/201517. 05 – 06/10/201518. 26 – 27/10/201519. 23 – 24/11/2015

(2 hari)

3. • QC(L) W11

• Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi pendedahan berkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan yang baik.

• Memberi kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.

• Memberi kefahaman berkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pemimpin Pelapis Koperasi

• Perwakilan Koperasi• Pengurus Koperasi

20. 27 – 28/01/201521. 23 – 24/02/201522. 24 – 25/02/201523. 10 – 11/03/201524. 24 – 25/03/201525. 07 – 08/04/201526. 28 – 29/04/201527. 05 – 06/05/201528. 26 – 27/05/201529. 09 – 10/06/201530. 28 – 29/07/201531. 04 – 05/08/201532. 25 – 26/08/201533. 02 – 03/09/201534. 29 – 30/09/201535. 06 – 07/10/201536. 20 – 21/10/201537. 03 – 04/11/201538. 17 – 18/11/201539. 01 – 02/12/2015

(2 hari)

Page 114: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 113

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

4. • QB(L) W31

• Pengurusan Strategik (Wajib 3)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberi pendedahan berkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi

40. 27 – 28/01/201541. 25 – 26/02/201542. 26 – 27/05/2015

(2 hari)

5. • QB(D) W31

• Pengurusan Strategik (Wajib 3)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.

• Memberi pendedahan berkaitan teknik – teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Pegawai Jabatan/Agensi yang menyelia koperasi

43. 02 – 03/02/201544. 24 – 25/08/2015

(2 hari)

6. • QT(D) P123

• Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

• Peringkat Pertengahan

• Kluster Koperasi: Mikro, Kecil dan Sederhana

• Memberi kefahaman mengenai persembahan korporat koperasi yang berkesan.

• Memberi kefahaman dan pengetahuan mengenai teknik-teknik membangun persembahan korporat menggunakan aplikasi Windows Movie Maker.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenaga kerja koperasi

• Anggota koperasi• Individu yang

berminat

• Prasyarat : Peserta telah mempunyai pengetahuan asas mengenai komputer.

45. 09 – 11/02/201546. 05 – 07/05/2015

(3 hari)

Page 115: Program Latihan MKM

114 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

7. • QA(L) W21

• Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman terhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Anggota Koperasi

47. 10 – 11/02/201548. 05 – 06/05/201549. 08 – 09/09/2015

(2 hari)

8. QA(D) WJ1

• Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Anggota koperasi

50. 23 – 24/02/201551. 24 – 25/03/201552. 19 – 20/10/2015

(2 hari)

9. • QA(D) W21

• Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman terhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Anggota Koperasi

53. 09 – 10/03/201554. 03 – 04/08/2015

(2 hari)

10. • QB(L) BK215

• Pengurusan Kedai Runcit Moden

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Sederhana dan Besar

• Memberi kefahaman berkaitan tatacara pengurusan perniagaan kedai runcit moden berkaitan pengurusan perniagaan stesen minyak.

• Memberi pendedahan kepada peserta peluang dan potensi perniagaan runcit.

• Memberi pendedahan aspek operasi perniagaan runcit.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus/Penyelia dan Kakitangan Kanan Koperasi

• Anggota Jawatankuasa Kecil Projek

• Usahawan/Individu yang berminat

55. 07 – 10/04/2015

(4 hari)

Page 116: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 115

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

11. • QB(D) P111

• Bengkel Pengurusan Rantaian Bekalan Perniagaan Koperasi

• Peringkat Pertengahan

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi kefahaman tentang konsep dan kepentingan pengurusan rantaian bekalan.

• Menerangkan proses dan kelebihan amalan pengurusan rantaian bekalan dalam perniagaan koperasi.

• Memberi peluang membentuk jaringan strategik antara koperasi.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus/Kakitangan Koperasi

• Pegawai Jabatan/agensi kerajaan yang menyelia koperasi

56. 20 – 22/04/2015

(3 hari)

12. • QA(D) BK112

• Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Besar dan Sederhana

• Memberi kefahaman terhadap konsep, potensi dan peluang perniagaan sistem pajak gadai Islam (Ar-Rahnu) dalam koperasi.

• Memberi pendedahan mengenai kaedah pelaksanaan Ar-Rahnu dalam koperasi.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pengurusan dan Tenaga Kerja Koperasi

• Pegawai Agensi yang menyelia koperasi

57. 18 – 20/05/2015

(3 hari)

13. • QC(L) P111

• Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi pendedahan berkaitan teknik-teknik untuk mengurus mesyuarat agung koperasi dengan cekap dan berkesan

• Memberi kefahaman berkaitan prosedur dan peruntukan undang-undang berkaitan pengurusan mesyuarat agung koperasi.

• Memberi kefahaman berkaitan kepentingan mengadakan mesyuarat agung tahunan koperasi

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai agensi kerajaan yang menyelia koperasi

• Anggota Koperasi

58. 26 – 28/05/2015

(3 hari)

Page 117: Program Latihan MKM

116 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

14. • QT(D) P333

• Pengeditan Imej Kreatif: Adobe Photoshop (Lanjutan)

• Peringkat Peningkatan

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Mereka bentuk dan memanipulasi grafik dengan lebih berkesan menggunakan perisian Adobe Photoshop.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Kakitangan Koperasi

• Anggota/Perwakilan Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Usahawan/Individu yang berminat

59. 25 – 27/05/2015

(3 hari)

15. QA(L) WJ1

• Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)

• Peringkat Asas

• Kluster Koperasi: Besar, Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi.

• Memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

• Jawatankuasa Audit Dalaman

• Anggota koperasi

60. 09 – 10/06/201561. 03 – 04/11/2015

(2 hari)

16. • QC(L) P121

• Kesetiausahaan Koperasi Berkesan

• Peringkat Pertengahan

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memberi pendedahan berkaitan teknik-teknik kesetiausahaan yang cekap dan berkesan.

• Memberi kefahaman berkaitan peruntukan perundangan yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai setiausaha koperasi.

• Mengenal pasti tugas dan tanggungjawab sebagai setiausaha koperasi.

• Setiausaha Koperasi

• Anggota Lembaga Koperasi

62. 25 – 27/08/201563. 08 – 10/09/2015

(3 hari)

Page 118: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 117

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

17. • QT(L) P333

• Pengeditan Imej Kreatif: Adobe Photoshop (Lanjutan)

• Peringkat Peningkatan

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Mereka bentuk dan memanipulasi grafik dengan lebih berkesan menggunakan perisian Adobe Photoshop.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Kakitangan Koperasi

• Anggota/Perwakilan Koperasi

• Pegawai jabatan/ agensi yang menyelia koperasi

• Usahawan/Individu yang berminat

64. 02 – 04/09/2015

(3 hari)

18. • Seminar • Brosur akan diedarkan kemudian

• Brosur akan diedarkan kemudian

65. 21 – 22/09/2015

(2 hari)

19. • QT(D) P331

• Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi – MS Excel

• Peringkat Peningkatan

• Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman tentang sistem pinjaman koperasi.

• Memberi kefahaman dan pengetahuan mengenai teknik-teknik untuk membangunkan sistem pinjaman koperasi dengan menggunakan aplikasi MS Excel.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenaga kerja koperasi

• Anggota koperasi• Individu yang

berminat

• Pra syarat: Peserta mempunyai asas Ms Excel dari MKM atau lain-lain organisasi.

66. 28/09 – 01/10/2015

(4 hari)

20. • QT(L) P126

• Persembahan Berkesan: Microsoft PowerPoint

• Peringkat Pertengahan

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Memahami dan mempelajari teknik-teknik menghasilkan suatu persembahan interaktif yang berkesan dengan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Juruaudit Dalaman Koperasi

• Kakitangan Koperasi

• Anggota/Perwakilan Koperasi

• Usahawan/Individu yang berminat

67. 06 – 08/10/2015

(3 hari)

Page 119: Program Latihan MKM

118 | Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

21. • QT(L) P332

• Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi -Ms Access

• Peringkat Peningkatan

• Kluster Koperasi: Mikro, Kecil dan Sederhana

• Memberi kefahaman tentang Sistem Keanggotaan Koperasi.

• Memberi kefahaman dan pengetahuan teknik-teknik mereka bentuk pangkalan data dan membangunkan sistem keanggotaan koperasi dengan menggunakan aplikasi MS Access.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenaga kerja koperasi

• Anggota koperasi• Individu yang

berminat

• Pra syarat: Peserta yang telah mempunyai pengetahuan asas menggunakan aplikasi MS Access.

68. 26 – 29/10/2015

(4 hari)

22. • QB(D) P113

• Padanan Pengalaman Perniagaan

• Peringkat Peningkatan

• Kluster Koperasi: Semua Kluster

• Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh koperasi.

• Mengaplikasikan aspek-aspek positif dan peluang-peluang perniagaan (rangkaian perniagaan) yang dijalankan oleh koperasi yang dilawati.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Pengurus Koperasi• Kakitangan

Pengurusan Koperasi

• Pegawai/agensi kerajaan yang menyelia koperasi

• Usahawan/Individu yang berminat

69. 09 – 11/11/2015

(3 hari)

Page 120: Program Latihan MKM

“Lat ihan I novat i f Koperas i Progres i f ”

Program Lat ihan Maktab K operas i Malays ia 2015 | 119

BIL. KOD, NAMA, PERINGKAT KURSUS/PROGRAM DAN

KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF SASARAN PESERTA TARIKH DAN TEMPOH

23. • QT(L) P331

• Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi – MS Excel

• Peringkat Peningkatan

• Kluster Koperasi: Sederhana, Kecil dan Mikro

• Memberi kefahaman tentang sistem pinjaman koperasi.

• Memberi kefahaman dan pengetahuan mengenai teknik-teknik untuk membangunkan sistem pinjaman koperasi dengan menggunakan aplikasi MS Excel.

• Anggota Lembaga Koperasi

• Jawatankuasa Audit Dalaman koperasi

• Jawatankuasa Kecil Koperasi

• Pegawai jabatan/agensi yang menyelia koperasi

• Tenaga kerja koperasi

• Anggota koperasi• Individu yang

berminat

• Pra syarat: Peserta mempunyai asas Ms Excel dari MKM atau lain-lain organisasi.

70. 10 – 13/11/2015

(4 hari )

Page 121: Program Latihan MKM

Maktab Koperasi Malaysia103, Jalan Templer, 46700 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-7964 9000 Faks: 03-7957 0434Emel : [email protected]

w w w . m k m . e d u . m y