28
PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI 1 Kursus Kewangan Peribadi: Urus Poket Bocor 3 11-13 Jan PINDA KEPADA 11,12,19 dan 21 Jan Farah Mat Nazri • Pegawai pelbagai jawatan dan gred di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Bersemuka dan Dalam Talian 2 Kursus Keselamatan Pejabat 4 11-13 Jan PINDA KEPADA 11,12,14 dan 15 Jan Yang Redzuan Din • Tawaran terus kepada pegawai keselamatan jabatan dan penolong pegawai keselamatan jabatan yang telah dilantik di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Bersemuka dan Dalam Talian • Pegawai pelbagai jawatan dan gred di Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta 3 Kursus Audit Dalaman MS ISO 9001:2015 3 20 - 22 Jan Maria Mosidi • Tawaran terus kepada pegawai pelbagai jawatan Gred 19 ke atas yang terlibat dengan prosedur ISO di Institut Penilaian Negara (INSPEN) Bersemuka

PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

  • Upload
    others

  • View
    98

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

PROGRAM LATIHAN 2021

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

JANUARI

1

Kursus Kewangan

Peribadi: Urus Poket

Bocor

3

11-13 Jan

PINDA

KEPADA

11,12,19

dan 21

Jan

Farah Mat

Nazri

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

dan Dalam

Talian

2 Kursus Keselamatan

Pejabat

4

11-13 Jan

PINDA

KEPADA

11,12,14

dan 15

Jan

Yang

Redzuan Din

• Tawaran terus kepada pegawai

keselamatan jabatan dan penolong

pegawai keselamatan jabatan yang

telah dilantik di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

dan Dalam

Talian

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

3 Kursus Audit Dalaman

MS ISO 9001:2015

3 20 - 22

Jan Maria Mosidi

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan Gred 19 ke atas

yang terlibat dengan prosedur ISO di

Institut Penilaian Negara (INSPEN)

Bersemuka

Page 2: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

4

Kursus Kanun Tanah

Negara (KTN):

Pemberimilikan Tanah

dan Pelucuthakan

Tanah

3 25 - 27

Jan

Siti Nordiah

Kordi

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 - W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

5

Kursus Pembangunan

Pembelajaran

Berstrategik

3 25 - 27

Jan

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Tawaran terus kepada Pensyarah

Gred 41 dan ke atas di Pusat

Akademik, Institut Penilaian Negara

(INSPEN)

Bersemuka

• Tawaran terus kepada Penolong

Pegawai Penilaian Gred W29 - W36 di

Pusat Akademik, Institut Penilaian

Negara (INSPEN)

FEBRUARI

Page 3: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

6 Bengkel Pengurusan

Risiko MS ISO 9001:2015 4

1 – 4 Feb

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan dan Gred 29 dan ke

atas yang terlibat dengan prosedur

ISO di Institut Penilaian Negara

(INSPEN), Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

7

Kursus Penilaian

Kadaran &

Sumbangan

Membantu Kadar

(SMK)

3 2 - 4 Feb

Mazli

Muhammad

Nor

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

• Pembantu Penilaian Gred W19 –

W28 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Page 4: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

8

CPD: Transit Oriented

Development (TOD):

Issues and Challenges

in Malaysia

1 09 Feb

Mazli

Muhammad

Nor

• Valuation Officers Grade W41 and

above in Valuation and Property

Services Department

• Officers of Grade 41 and above in

government department/ agencies/

statutory bodies

• Registered Valuers/ Property

Managers in government

departments/ agencies/ statutory

bodies

• Real estate industry players

Bersemuka

9

Kursus Penilaian Bukan

Berkanun: Polisi dan

Prosedur

3

28 - 30

Jun

PINDA

KEPADA

15 - 18

Feb

Yang

Redzuan Din

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

10 Kursus Penulisan Rekod

Rasmi Berkualiti 3

16 - 18

Ogos

PINDA

KEPADA

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

Dalam Talian

Page 5: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

23 - 25

Feb

11

Kursus Perundangan

Tanah Kawasan

Penempatan

Berkelompok (GSA)

3

28 - 30

Jun

PINDA

KEPADA

23 – 25

Feb

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Dalam Talian

12 Kursus Nilai Etika dalam

Perkhidmatan Awam 3

4 - 6 Okt

PINDA

KEPADA

23 – 25

Feb

Ruzita

Abdullah

• Pegawai pelbagai jawatan gred 1 –

28 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

MAC

13

Bengkel Penyediaan

Laporan Pasaran

Harta (LPH)

3

1 - 3 Mac

BATAL

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Tawaran terus kepada Editor Negeri

atau/ dan Penulis Negeri atau/ dan

Pegawai Penilaian atau/ dan Ketua

Unit Informasi Harta Tanah di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

yang dikenal pasti oleh Pengarah

Penilaian Negeri

Bersemuka

Page 6: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

14 Kursus Pengajaran

Secara Dalam Talian 3

5 - 7 Julai

PINDA

KEPADA

2 – 4 Mac

Mac

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Dalam Talian

15

Kursus Penilaian

Sewaan Paparan Iklan

dan Pemancar

Telekomunikasi

3 8 - 10

Mac

Farah Mat

Nazri

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 - W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

16

Kursus Pengurusan dan

Pentadbiran

Kewangan

3

5 - 7 Julai

PINDA

KEPADA

8 – 10

Mac

Ruzita

Abdullah

• Tawaran terus kepada Pengarah

Penilaian Negeri, Pengarah Bahagian

dan Ketua Unit Ibu Pejabat di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

17

Kursus Pengenalan

kepada Kaedah

Penilaian: Kaedah

Perbandingan,

Kaedah Kos dan

Kaedah Nilai Baki

4 8 - 10

Mac

Siti Nordiah

Kordi

• Tawaran terus kepada Pembantu

Penilaian Gred W19 yang berkhidmat

kurang daripada tiga (3) tahun di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Dalam Talian

Page 7: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

18 Kursus Analisis Data

Penilaian

3 15 - 17

Mac

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Dalam Talian

19

Kursus Pembangunan

Kerjaya Pembantu

Penilaian (KPSL)

4 15 - 18

Mac

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka • Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Page 8: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

20

Kursus Pengenalan

Kepada Perundangan

Harta Intelek

3

21 - 23

Jun

PINDA

KEPADA

16 – 18

Mac

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

Sekiranya PKP

ditamatkan

kursus akan

dijalankan

secara

bersemuka

21

Kursus Pengurusan dan

Pentadbiran

Persatuan/ Kelab

3 22 - 24

Mac

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Penolong Pegawai Penilaian W29 -

W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

22

Kursus Pengumpulan

Data bagi Maksud

Tukar Syarat dan

Pemberimilikan Tanah

4 22 - 25

Mac

Mazli

Muhammad

Nor

• Tawaran terus kepada Penolong

Pegawai Penilaian Gred W29 – W40

yang terlibat dengan audit teknikal di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

23 Kursus Pemasaran

Digital 3

22 - 24

Jun

PINDA

KEPADA

24 - 26

Mac

Siti Nordiah

Kordi

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

Sekiranya PKP

ditamatkan

kursus akan

dijalankan

secara

bersemuka

Page 9: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

24

Competency and

Leadership Assessment

Programme (CLEAP)

6

28 Mac

-

2 April

Ruzita

Abdullah

• Direct offer to Valuation Officer

Grade W54 in Valuation and Property

Services Department

Bersemuka

25 Kursus Pemikiran Kritikal

dan Analitikal

3 29 - 31

Mac

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Pegawai Penilaian Gred W41 - W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 - W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

26 Kursus Melestari

Pekerja Cemerlang

3 29 - 31

Mac

Yang

Redzuan Din

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1 -

40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

APRIL

27 Kursus Unggul Diri

Gaya Korporat 3

8 - 11 Feb

PINDA

KEPADA

5-7

April

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1 -

40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 10: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

28

Time Series And

Forecasting:

Applications In Real

Estate Module 1

3

1-3 Mac

PINDA

KEPADA

6 & 8 - 9

April

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Direct offer to officers of Grade W41

and above in the National Property

Information Centre, Valuation and

Property Services Department

• Officers of Grade 41 and above in

Valuation and Property Services

Department

Bersemuka

29

CPD: Property Market

Outlook 2021 – What’s

in Store?

1 8-Apr Ruzita

Abdullah

• Valuation Officers of Grade W41 and

above in Valuation and Property

Services Department

Bersemuka

• Officers of Grade 41 and above in

government departments/ agencies/

statutory bodies

• Registered/ Probationary Valuers in

government departments/ agencies/

statutory bodies

• Real estate industry players

MEI

30 Kursus Pembangunan

Tanah

3 31 Mei - 2

Jun

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 11: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

31

Kursus Penyelidikan

Harta Tanah Modul 2:

Ulasan Literatur dan

Metodologi

Penyelidikan

5 31 Mei - 4

Jun

Mazli

Muhammad

Nor

• Tawaran terus kepada Pegawai

Penilaian dan Penolong Pegawai

Penilaian dalam Research Intern (RI)

yang dikenal pasti di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Bersemuka

JUN

32

Kursus Pengurusan

Pangkalan Data Loji,

Jentera dan Peralatan

3

13 – 15

Julai

PINDA

KEPADA

1 – 3 Jun

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Tawaran terus kepada pentadbir

sistem Pangkalan Data Loji, Jentera

dan Peralatan pelbagai gred di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta yang telah dikenal pasti

Bersemuka

33 Bengkel Audit Teknikal 3

8 - 10 Feb

PINDA

KEPADA

1 – 3 Jun

Siti Nordiah

Kordi

• Tawaran terus kepada Pegawai

Penilaian Gred W41 – W48 yang

terlibat dengan audit teknikal di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Bersemuka

Page 12: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

34

Bengkel Pemurnian

Bahan dan

Dokumentasi Projek

Horizon Baharu

Kumpulan Inovatif dan

Kreatif (HBKIK)

3 1 - 3 Jun Siti Nordiah

Kordi

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred yang dikenalpasti di Jabatan

Penilaian dan Perkhidmatan Harta

Bersemuka

35

Kursus Pengenalan

Harta Tanah Strata

dan Stratum

3 8 - 10 Jun Ruzita

Abdullah

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

36

Kursus Penilaian

Keadaan Bangunan

(Building Condition

Assessment)

3 8 - 10 Jun

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan dan gred yang

dikenal pasti di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 13: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di jabatan/ agensi dan badan

berkanun

37 Kursus Kecemerlangan

Setiausaha Pejabat

3 14 - 16

Jun

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 19 -

40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 19 -

40 di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

38

Kursus Pengenalan

Amalan Agensi Harta

Tanah

3 14 - 16

Jun

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 19 -

40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

39

Kursus Penilaian Aset

Keretapi: Tanah,

Bangunan &

Infrastruktur

4

2 - 5 Feb

PINDA

KEPADA

14-17

Jun

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 14: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

40 Kursus Pengurusan

Majlis Rasmi 3

25 - 27

Jan

PINDA

KEPADA

21 - 23

Jun

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

41

Kursus Tatacara Lawat

Periksa Penilaian Aset

Keretapi

4

8 - 11 Feb

PINDA

KEPADA

21-24

Jun

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

42 Kursus Pengurus

Latihan Unggul 3

24 - 26

Mac

PINDA

KEPADA

23-25

Jun

Siti Nordiah

Kordi

•Tawaran terus kepada Pengurus

Program Latihan di Pusat

Pembangunan Profesional, Institut

Penilaian Negara (INSPEN)

• Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 15: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

43 Kursus Pemantauan

Prestasi Data NAPIC

3 28 - 30

Jun

Mazli

Muhammad

Nor

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Dalam Talian

• Tawaran terus kepada pegawai Unit

NAPIC di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

44 Kursus DIY: Fix Your

Own Office 3

22 - 24

Feb

PINDA

KEPADA

28-30

Jun

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1-

40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1-

40 di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Bersemuka

45 Kursus Pengurusan dan

Pentadbiran Pejabat 4

15 – 18

Feb

PINDA

KEPADA

28 Jun

-

1 Jul

Yang

Redzuan Din

• Tawaran terus kepada Pegawai

Penilaian Gred W41 dan ke atas di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Bersemuka

JULAI

Page 16: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

46 Kursus Asas

Pertolongan Cemas 3

15 - 17

Feb

PINDA

KEPADA

5 - 7 Julai

Ruzita

Abdullah

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

47 Kursus Jejak Realiti

Persaraan

4 5 - 8 Julai Yang

Redzuan Din

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Bersemuka

48

Kursus Persediaan

Ujian Kecekapan

Profesional (TPC):

Penyediaan Tugasan

5

15 - 19

Mac

PINDA

KEPADA

5 - 9Julai

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Pegawai Penilaian yang mempunyai

kelulusan yang diiktiraf oleh Lembaga

Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan

Pengurus Harta di Jabatan Penilaian

dan Perkhidmatan Harta dan di

jabatan/ agensi kerajaan dan badan

berkanun

Bersemuka

49 Authentic Leaders

Development Course

3 12 - 14

Julai

Mazli

Muhammad

Nor

• Penolong Pegawai Penilaian yang

mempunyai kelulusan yang diiktiraf

oleh Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen

Harta Tanah dan Pengurus Harta di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta dan di di jabatan/ agensi

kerajaan dan badan berkanun

Bersemuka

Page 17: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

50 Kursus Penilaian

Perakaunan Akruan

3 12 - 14

Julai

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Pegawai Penilaian Gred W41 - W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Dalam Talian

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 - W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pegawai Penilaian Gred W41 - W44

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 - W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

51 Kursus Pengambilan

Tanah 3

12 - 14

Julai

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Tawaran terus kepada Pegawai

Penilaian Gred W41 yang dikenalpasti

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 18: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

52 Vessel Valuation

Course 5

31 Mei –

4 Jun

PINDA

KEPADA

12 – 16

Julai

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Valuation Officers of Grade W41 and

above in Valuation and Property

Services Department

• Officers of Grade 41 and above in

government departments/ agencies/

statutory bodies

• Probationary Valuers/ Registered

Valuers in government departments/

agencies/ statutory bodies

Bersemuka

53

Kursus Perisian

AutoCAD: Penyediaan

Pelan Tapak, Lokasi,

Lantai dan

Perbandingan Bagi

Tujuan Penilaian

4 26 - 29

Julai

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Pelukis Pelan Gred J19 – J28 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

54 Effective Delivery Skills

for Managers Course

4 26 - 29

Julai

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Valuation Officers of Grade W41 -

W44 in Valuation and Property Services

Department

Bersemuka

• Assistant Valuation Officers of Grade

W29 - W40 in Valuation and Property

Services Department

Page 19: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Officers of Grade 29 - 44 in

government department/ agencies/

statutory bodies

55

CPD: Real Estate

Opportunities During

Covid 19 Pandemic

1 29 Julai Shafiza

Shamsudin

• Valuation Officers of Grade W41 and

above in Valuation and Property

Services Department

Bersemuka

• Officers of Grade 41 and above in

government department/ agencies/

statutory bodies

• Probationary Valuers/ Registered

Valuers in government department/

agencies/ statutory bodies

• Real estate industry players

OGOS

56

Kursus Kemahiran

Komunikasi dan

Persembahan

3 2 - 4

Ogos

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Pegawai Penilaian Gred W41 – W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 20: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

57

Kursus Harta Tanah

Khas: Teknik

Pengumpulan Data

3 2 - 4

Ogos

Ruzita

Abdullah

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

58 Kursus Microsoft Excel:

Modul Advance

4 2 - 5

Ogos

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan Gred 29 dan ke atas

di Pusat Maklumat Harta Tanah

Negara (NAPIC) Ibu Pejabat Bersemuka

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 29

dan ke atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

59 Program Transformasi

Minda (Ptm) 5

1 - 5 Mac

PINDA

KEPADA

2 – 6

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan dan gred lantikan

pertama di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta yang belum

menghadiri Program Transformasi

Minda

Bersemuka

Page 21: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

Ogos

60

Kursus Pengenalan

Penilaian Tanah

Ladang, Konsesi Balak

dan Kuari

3 16 - 18

Ogos

Mazli

Muhammad

Nor

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

61 Kursus Kesihatan dan

Kecergasan

3 16 - 18

Ogos

Siti Nordiah

Kordi

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

62 Kursus Pemahaman

dan Bacaan Peta 3

22 - 24

Feb

PINDA

KEPADA

16-18

Ogos

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Pelukis Pelan Gred JA19-28 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

Bersemuka

63 Kursus Penilaian Harta

Tanah Industri dan 3

23 - 25

Ogos

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 22: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

Komersial:

Pengumpulan Data

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

64 Kursus Kecerdasan

Emosi Bentuk Jati Diri

3 23 - 25

Ogos

Yang

Redzuan Din

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1 –

28 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

SEPTEMBER

65 Kursus Penilaian bagi

Maksud Caj Pemajuan

3 6 - 8 Sept

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Pegawai Penilaian Gred W41 – W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

66

Kursus Penilaian Harta

Tanah Pertanian:

Hortikultur

3 6 - 8 Sept

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Page 23: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

67

Kursus Pengenalan

Kepada Kaedah

Penilaian: Kaedah

Keuntungan dan

Kaedah Pelaburan

3 6 - 8 Sept Ruzita

Abdullah

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan/ badan

berkanun

68 Pemantapan Kerja

Berpasukan Siri 1

3 12 - 14

Sept

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan dan gred yang

dikenal pasti di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

69

Kursus Asas Geospatial

(Peta Nilai dan

Penyediaan Pelan)

3 13 - 15

Sept

Siti Nor

Bakyah

Haroon

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 24: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pelukis Pelan Gred JA19 - JA28 di

Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan

Harta

70 Pemantapan Kerja

Berpasukan Siri 2

3 14 - 16

Sept

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan dan gred yang

dikenal pasti di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

71 Pemantapan Kerja

Berpasukan Siri 3

3 16 - 18

Sept

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Tawaran terus kepada pegawai

pelbagai jawatan dan gred yang

dikenal pasti di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

72

Kursus Powerpoint:

Video Animasi Dan

Montaj

4 20 - 23

Sept

Siti Nordiah

Kordi

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 19

– 40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 25: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

73 Kursus Penilaian Loji

Rawatan Air

8 20 - 29

Sept

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Pegawai Penilaian Gred W41 - W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 - W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

74 Kursus Keselamatan

dan Kesihatan Pekerja

3 27 – 29

Sept

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

75 Kursus Penilaian

Bangunan Strata

3 27 - 29

Sept

Mazli

Muhammad

Nor

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

76 Kursus Microsoft Office:

Step By Step 3

27 - 29

Sept

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1 –

18 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1 –

18 di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

Bersemuka

Page 26: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

77 Feasibility Study Course 10

1-12

Mac

PINDA

KEPADA

27 Sept

8 Okt

Ruzita

Abdullah

• Direct offer to Valuation Officers of

Grade W41 and above in Valuation

and Property Services Department

• Officers of Grade 41 and above in

government departments/ agencies/

statutory bodies

• Real estate industry players

Bersemuka

OKTOBER

78 Kursus Etiket dalam

Penyajian Makanan 3

18 - 20

Jan

PINDA

KEPADA

4-6

Okt

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1 –

40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

79 Kursus Asas Fotografi

dan Adobe Photoshop

4 4 - 7 Okt

Mazli

Muhammad

Nor

• Pegawai pelbagai jawatan dan

gred di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

80

Kursus Penilaian Tanah

Bawah Rentis (Talian

Pembekalan Elektrik)

3 11 - 13

Okt

Khairul Anuar

Abdul Rahim

• Pegawai Penilaian Gred W41 dan ke

atas di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 27: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 - W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

81 Kursus Penilaian

Pinjaman Perumahan

3 11 - 13

Okt

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

• Pembantu Penilaian Gred W19 – W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

82

Kursus Penilaian

Sumber Alam: Teknik

Lawat Periksa dan

Pengurusan Data

3

5 - 7 Apr

PINDA

KEPADA

11-13

Okt

Fardilla Mohd

Taib @Mohd

Sidek

• Pegawai pelbagai jawatan Gred 1 -

40 di jabatan/agensi kerajaan dan

badan berkanun

Bersemuka

83

Kursus Kemahiran Asas

Penyelenggaraan

Peralatan Elektrik dan

Penghawa Dingin

3 20 - 22

Okt

Mohd Khairul

Anuar Ab

Rahman

• Pembantu Penilaian Gred W19 - W28

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

Bersemuka

Page 28: PROGRAM LATIHAN 2021 · 2020. 12. 31. · PROGRAM LATIHAN 2021 BIL. NAMA PROGRAM LATIHAN TEMPOH (HARI) TARIKH PENGURUS PROGRAM LATIHAN KUMPULAN SASARAN KAEDAH PENYAMPAIAN JANUARI

BIL. NAMA PROGRAM

LATIHAN

TEMPOH

(HARI) TARIKH

PENGURUS

PROGRAM

LATIHAN

KUMPULAN SASARAN KAEDAH

PENYAMPAIAN

84

Kursus Penilaian

Pejabat Binaan Khas,

Kompleks Membeli

Belah dan Hotel

3 25 - 27

Okt

Yang

Redzuan Din

• Pegawai Penilaian Gred W41 – W44

di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di Jabatan Penilaian dan

Perkhidmatan Harta

• Pegawai Penilaian Gred W41 – W44

di jabatan/ agensi kerajaan dan

badan berkanun

• Penolong Pegawai Penilaian Gred

W29 – W40 di jabatan/ agensi kerajaan

dan badan berkanun

Bersemuka

85

Futuristic Thinking and

Effective Planning

Course

3 1 - 3

Nov

YM Raja

Attirah Raja

Ahmad

• Direct offer to officers Grade 48 and

above in Valuation and Property

Services Department

Bersemuka