Click here to load reader

Professionsbachelor som pædagog - · PDF fileStudieordning for uddannelsen til . Professionsbachelor som pædagog . Godkendt juli 2019

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Professionsbachelor som pædagog - · PDF fileStudieordning for uddannelsen til ....

 • Studieordning for uddannelsen til

  Professionsbachelor som pædagog Godkendt juli 2019

 • Indhold Forord ............................................................................................................................................................... 6

  Din læringsrejse .................................................................................................................................................. 7

  Uddannelsens etaper ......................................................................................................................................... 8

  Din specialisering............................................................................................................................................... 9

  Fordeling af specialiseringspladser ................................................................................................................ 9

  Modulgodkendelse ........................................................................................................................................... 10

  Arbejdsformer .................................................................................................................................................. 10

  Din portfolio ..................................................................................................................................................... 11

  Praktikkerne ..................................................................................................................................................... 12

  Prøver ............................................................................................................................................................... 13

  Internationale tilbud ......................................................................................................................................... 14

  Talentforløb ..................................................................................................................................................... 16

  Merit................................................................................................................................................................. 16

  Merituddannelsen ............................................................................................................................................ 17

  Værdier ............................................................................................................................................................ 17

  Regler og retningslinjer .................................................................................................................................... 18

  Grundfaglighed ................................................................................................................................................ 19

  1. etape .......................................................................................................................................................... 19

  Modul: Pædagogiske miljøer og aktiviteter .................................................................................................. 19

  Modul: Køn, seksualitet og mangfoldighed .................................................................................................. 21

  Prøve: Pædagogiske miljøer og aktiviteter .................................................................................................. 22

  2. etape ......................................................................................................................................................... 24

  Modul: Pædagogens praksis ........................................................................................................................ 24

  Pædagogens praksis – 1. praktik .................................................................................................................. 26

  Prøve: Pædagogens praksis .......................................................................................................................... 27

  3. etape ......................................................................................................................................................... 29

  Specialiseringstildeling .................................................................................................................................... 29

  Modul: Samfundet i pædagogisk arbejde .................................................................................................... 29

  Modul: Pædagogen som myndighedsperson ................................................................................................ 31

  Prøve: Profession og samfund ...................................................................................................................... 32

  Valg af valgmoduler.......................................................................................................................................... 34

  Dagtilbud ......................................................................................................................................................... 34

  Modul: Professionsviden og forskning .......................................................................................................... 34

 • Relation og kommunikation 2. praktik .......................................................................................................... 36

  Prøve – Relation og kommunikation ............................................................................................................. 37

  Valgmodul og prøve ..................................................................................................................................... 38

  Kreative udtryksformer ................................................................................................................................ 38

  Natur og udeliv ............................................................................................................................................. 39

  Sundhedsfremme og bevægelse .................................................................................................................. 39

  Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri .................................................................................................... 40

  Social innovation og entreprenørskab ......................................................................................................... 40

  Kulturmøde og interkulturalitet ................................................................................................................... 40

  Prøve i det valgfrie kompetenceområde ...................................................................................................... 40

  Tværprofessionelt valgmodul og prøve ........................................................................................................ 41

  Modul: Barndom, kultur og læring ............................................................................................................... 42

  Prøve: Barndom, kultur og læring ................................................................................................................ 44

  Samarbejde og udvikling – 3. praktik ............................................................................................................ 45

  Prøve: Samarbejde og udvikling .................................................................................................................. 46

  Modul: Profession og organisation .............................................................................................................. 48

  Prøve: Profession og organisation ............................................................................................................... 49

  Bachelorprojekt, praktik og prøve ................................................................................................................ 52

  Skole og fritid ................................................................................................................................................... 55

  Modul: Professionsviden og forskning .......................................................................................................... 55

  Udvikling- og læringsrum - 2. praktik ............................................................................................................ 57

  Prøve: Udviklings- og læringsrum ................................................................................................................. 58

  Valgmodul og prøve .....................................................................................................................................59

  Kreative udtryksformer ................................................................................................................................59

  Natur og udeliv ............................................................................................................................................ 60

  Sundhedsfremme og bevægelse ................................................................................................................. 60

  Medier og digital kultur ..................................................................................

Search related