of 26 /26
thermalbraces.com PROFESJONALNE ORTEZY TERMALNE thermalbraces.com

PROFESJONALNE ORTEZY TERMALNE - Reh4Mat

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROFESJONALNE ORTEZY TERMALNE - Reh4Mat

TERMALNA ORTEZA KOLANA TB-04
UNIWERSALNA TERMALNA ORTEZA TB-05
TERMLANA ORTEZA PLECÓW TB-07
DLACZEGO KRIOTERAPIA?
DLACZEGO KRUSZONY LÓD? BADANIA POKAZUJ, E: 1. Kruszony lód jest skuteczny w obnieniu temperatury powie-
rzchni ciaa po urazie. 2. Efektywnie redukuje ból i opuchlizn. 3. Pomaga kontrolowa ból dziki miejscowemu znieczuleniu
danego obszaru ciaa. 4. Zmniejsza stan zapalny, skurcze misni, metabolizm komórkowy
i przepyw krwi. 5. Zwiksza zakres ruchomoci.
Terapia lodem jest jednym z najbardziej powszechnie stosowa- nych zabiegów majcych zastosowanie w nastpstwie wszelkiego rodzaju urazów. Praktycznie kady, kto uprawia jak dyscyplin sportu, sysza angielski termin RICE. Wiemy, e litera „I” oznacza
Icing, czyli chodzenie, które jest koniecznoci zarówno w przypadku natychmiastowej pomocy po urazie, jak i w procesie
rehabilitacji. Lód jest integraln czsci procesu leczenia i rekonwalescencji. Natychmiastowa aplikacja lodu
po urazie wspiera ukrwienie tkanek oraz redukuje ból i opuchlizn po urazie.
1
1. Dolan M.G, Thornton R.M, Fish D.R, Mendel F.C. Effects of cold water immersion on edema formation after blunt injury to the hind limbs of rats. J Athl Train. 1997;32(3):233-237.
2. Bugaj R. The cooling, analgesic, and rewarming effects of ice massage on localized skin. Phys Ther. 1975;55(1):11-19. 3. Drez D, Faust D.C, Evans J.P. Cryotherapy and nerve palsy. Am J Sports Med. 1981;9(4):256-257. 4. Hocutt J.E, Jr, Jaffe R, Rylander C.R, Beebe J.K. Cryotherapy in ankle sprains. Am J Sports Med. 1982;10(5):316-319. 5. Adie S, Kwan A, Naylor JM, Harris IA, Mittal R. Cryotherapy following total knee replacement, Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9.
Art. No.: CD007911 6. Bryk FF, Jesus JF, Fukuda TY, Moreira EG, Marcondes FB, Santos MG. Immediate effect of the elastic knee sleeve use on individuals with osteoarthritis. Rev
Bras Reumatol. 2011;51:440–6. doi: 10.1590/S0482-50042011000500004. 7. Schmitt LC, Fitzgerald GK, Reisman AS, Rudolph KS. Instability, laxity, and physical function in patients with medial knee osteoarthritis. Phys Ther.
2008;88:1506–16. doi: 10.2522/ptj.20060223. 8. N. Mortaza, The Effects of a Prophylactic Knee Brace and Two Neoprene Knee Sleeves on the Performance of Healthy Athletes: A Crossover Randomized
Controlled Trial, PLoS One. 2012; 7(11): e50110. Published online 2012 Nov 21. doi: 10.1371/journal.pone.0050110. 9. Miller A, Knight KL, Feland JB, Draper DO, Neoprene thigh sleeves and muscle cooling after exercise., J Athl Train. 2005 Oct-Dec;40(4):264-70.
BADANIA POKAZUJA, E: 1. Orteza kompresyjna zwiksza odczucie proprio-
cepcji 6. 2. Poprawia stabilno stawu 7. 3. Chroni staw 8. 4. Materia UniPren wspiera chodzenie poprzez
utrzymywanie staej temperatury ciaa 9.
DLACZEGO ORTEZY TERMALNE? Ortezy z serii Thermal Braces® s najlepszym roz- wizaniem w przypadku koniecznoci terapii zim- nem. cz skuteczno kompresji z zaletami cho- dzenia. Thermal Braces® maj zastosowanie zarówno w przypadku leczenia nagych urazów, jak równie w procesie rehabilitacji. Unikatowy design wyrobu zapewnia indywidualne dostosowanie poziomu kompresji do ciaa pacjenta.
JAK DZIAAJ ORTEZY TERMALNE? Celem ortez z serii Thermal Braces® jest wsparcie tkanek w procesie leczenia poprzez redukcj stanu zapalnego i opuchlizny natychmiast po urazie. Orteza skada si z dwóch czci:
DLACZEGO NEOPRENOWA ORTEZA KOMPRESYJNA?
Innowacyjna orteza wykonana zostaa z materiau UniPren. Ortezy s dostpne w rozmiarze uniwer- salnym, dziki czemu doskonale pasuj na kad sylwetk. Zapewniaj doskona kompresj i wspie- raj proces leczenia dziki utrzymaniu staej tempe- ratury. UniPren jest wodoodpornym materiaem, który zapobiega przed przedostaniem si wilgoci na Twoje ubranie.
Profesjonalny worek na lód z odpowietrzajacym zaworem. Wypenij worek kruszonym lodem i przy- ó do kontuzjowanego obszaru. Zaó ortez. Nacinij zawór i usu powietrze z worka zapewnia- jc sobie doskonae przyleganie lodu do ciaa.
TB-01 KRIOTERAPEUTYCZNA ORTEZA KRGOSUPA PRZEZNACZENIE: • zespoy bólowe w odcinku ldzwiowo-krzyowym; • zwyrodnienie krgosupa; • dyskopatia; • przecienia miniowe dolnej partii pleców; • skrcenie mieni;
3
TB-01
TERMALNA ORTEZA KRGOSUPA to co wicej ni sama kompresja! kruszony lód, umieszczony w specjalnym worku, zapewnia skuteczn terapi zimnem, niwelujc dolegliwo- ci bólowe i zmniejszajc stan zapalny. Otwarta neoprenowa konstrukcja ortezy oraz nasz autorski zawór odprowadzajcy powietrze zapewniaj doskonae przyleganie worka z lodem do dol- nych partii pleców, otulajc je nisk temperatur i tworzc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.
TB-02 KRIOTERAPEUTYCZNA ORTEZA BARKU PRZEZNACZENIE: • stan zapalny stawu barkowego; • przecienie stoka rotatorów, po przebytych
uszkodzeniach stawu barkowego; • nawykowe zwichnicie stawu ramiennego, • niestabilno barku; • ból i obrzk; • uszkodzenie obrbka panewkowego typu SLAP; • zespó ciasnoty barkowej; • zespó bolesnego braku; • bark zamroony; • artroza; • po zabiegach operacyjnych (artroskopia barku);
5
TB-02
TERMALNA ORTEZA BARKU to kompresja i krioterapia w jednym produkcie! Nasza orteza barku to dwuczciowe termalne rozwizanie, gwarantujce natychmiastowe umierzenie bólu. Neoprenowa opaska oraz worek na kruszony lód zapewniaj sta kompre- sj i krioterapi przecionych tkanek mikkich stawu barkowego. Na wieczku worka umieci- limy specjalistyczny zawór odpowietrzajcy, któ- ry zapewnia doskonae przyleganie woreczka do okolic barku, otulajc go nisk temperatur i tworzc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.
Wyrób wystpuje jako prawy / lewy.
TB-03 KRIOTERAPEUTYCZNA ROZBUDOWANA ORTEZA BARKU PRZEZNACZENIE: • stan zapalny stawu barkowego; • przecienie stoka rotatorów, po przebytych
uszkodzeniach stawu barkowego; • nawykowe zwichnicie stawu ramiennego; • niestabilno barku; • ból i obrzk; • uszkodzenie obrbka panewkowego typu SLAP; • zespó ciasnoty barkowej; • zespó bolesnego braku; • bark zamroony; • artroza; • po zabiegach operacyjnych (artroskopia barku);
7
TB-03
TERMALNA ROZBUDOWANA ORTEZA BARKU
TERMALNA ROZBUDOWANA ORTEZA BARKU to kompresja i krioterapia w jednym produk- cie! Nasza orteza barku to trzyczciowe terma- lne rozwizanie, gwarantujce natychmiastowe umierzenie bólu. Rozbudowana cz barkowa, wykonana z neoprnu zapewnia sta kompresj stawu. Dwa otwory umoliwiaj zastosowanie dwóch worków z kruszonym lodem, chodz- cych przedni i tyln cz stawu barkowego. Na wieczkach worków umiecilimy specjalistycz- ny zawór odpowietrzajcy, który zapewnia dosko- nae przyleganie woreczka do okolic barku, otu- lajc je nisk temperatur i tworzc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.
Wyrób wystpuje jako prawy / lewy.
TB-04 KRIOTERAPEUTYCZNA ORTEZA KOLANA PRZEZNACZENIE: • skrcenie kolana; • zwichnicie kolana; • uszkodzenie wizade (ACL, PCL, MCL, LCL); • kolano skoczka; • kolano kinomaniaka; • boczne przyparcie rzepki; • zwichnicie rzepki; • uszkodzenie kotek; • chonodromalacja rzepki; • kolano biegacza; • niestabilno stawu kolanowego osteoartroza (OA); • po zabiegach operacyjnych (artroskopia kolana);
9
TB-04
TERMALNA ORTEZA KOLANA to co wicej ni sama kompresja! kruszony lód, umieszczony w specjalnym worku, zapewnia skuteczn terapi zimnem, niwelujc dolegliwo- ci bólowe i zmniejszjac stan zapalny. Otwarta neoprenowa konstrukcja ortezy oraz nasz autor- ski zawór odprowadzajcy powietrze zapewniaj doskonae przyleganie worka z lodem do stawu kolanowego, otulajc go nisk temperatur i two- rzc tym samym natychmiastowy „zimny opatru- nek”.
TB-05 KRIOTERAPEUTYCZNA ORTEZA UNIWERSALNA PRZEZNACZENIE: • skrcenie, zwichnicie stawu skokowego; • nawykowe zwichnicie stawu skokowego; • zespó bólowy stawu skokowego i aparatu wizadowego; • okie tenisisty, okie golfisty; • skrcenie, przecienie stawu okciowego; • skrcenie, przecienie nadgarstka; • stan zapalny mini ydki; • przeciaenie i naderwanie misni ydki; • „noga tenisisty”; • napicie przyrodkowej strony piszczeli (SHIN SPLINT); • przewleka niestabilno i stany zapalne stawów;
11
TB-05
TERMALNA ORTEZA UNIWERSALNA
TERMALNA ORTEZA UNIWERSALNA to innowacyjne rozwizanie gwarantujce sku- teczn krioterapi poczon z kompresj. Otwar- ta neoprenowa konstrukcja ortezy oraz nasz autorski zawór odprowadzajcy powietrze za- pewniaj doskonae przyleganie worka z lodem do rónych czsci ciaa, otulajc je nisk tempe- ratur i tworzc tym samym natychmiastowy „zim- ny opatrunek”. Ze wzgldu na swój uniwersalny ksztat orteza TB-05 doskonale chodzi staw ok- ciowy, przedrami, kostk i podudzie.
TB-06 KRIOTERAPEUTYCZNA ORTEZA KRGOSUPA, BIODRA I PLECÓW PRZEZNACZENIE: • artroza, niestabilno stawu krzyowo-biodrowego; • bóle mini i tendopatie w obszarze miednicy; • zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego (coxartroza); • stan zapalny mini i tkanek mikkich w obrbie biodra; • przecienie stawu biodrowego; • ostre zespoy bólowe, dyskopatia w odcinku ldzwiowo-krzyowym; • przecizenia odcinka ldzwiowo-krzyowego; • skrcenia, przecienia misni grzbietu;
13
TB-06
TERMALNA ORTEZA KRGOSUPA, BIODRA I PLECÓW
TERMALNA ORTEZA KRGOSUPA, BIODRA I PLECÓW to co wicej ni sama kompresja! Lód kruszony, umieszczony w specjalnym worku, zapewnia sku- teczn terapi zimnem, niwelujc dolegliwoci bólowe i zmniejszajc stan zapalny. Otwarta neo- prenowa konstrukcja ortezy, specjalna kieszonka oraz nasz autorski zawór odprowadzajacy powie- trze zapewniaj doskonae przyleganie worka z lodem do stawów biodrowych, ldzwiowo-krzy- owych lub pleców, otulajc je nisk tempera- tur i tworzc tym samym natychmiastowy „zim- ny opatrunek”. Ze wzgldu na swój uniwersalny ksztat orteza TB-06 doskonale chodzi stawy bio- drowe, ldzwiowo-krzyowe oraz wybran cz krgosupa.
TB-07 KRIOTERAPEUTYCZNA ORTEZA PLECÓW PRZEZNACZENIE: • skrcenie, naderwanie scigien minia czworobocznego; • przecienie mini górnej partii pleców; • bolesno mini karku;
15
TB-07
TERMALNA ORTEZA PLECÓW
TERMALNA ORTEZA PLECÓW to innowacyjne rozwiazanie gwarantujce sku- teczn krioterapi poczon z kompresj. Pro- dukt skada sie z neoprenowej opaski oraz dwóch worków na lód kruszony. Opaska, wyposaona w cztery otwory na worki, otacza górna parti ple- ców, zapewniajc im tym samym sta kompresj. Dwa worki na lód mona wykorzysta dwojako: albo jako zimny okad dla górnej czsci minia prostownika grzbietu i mini karku, albo jako skuteczna krioterapia prawego i lewego minia czworobocznego grzbietu. Istnieje równie mo- liwo zakupienia dwóch dodatkowych worków na lód, w celu wykorzystania jednoczesnie czte- rech otworów i uzyskania kompleksowego „zim- nego opatrunku” górnej partii pleców.
UniPren jest 3-warstwowym materiaem wykonanym od zewntrz z elastycznej warstwy poliamidowych ptelek oraz z pianki neoprenowej z elastycznym jersey’em od wewntrz. Nasz materia jest mikki, elastyczny i co wane, nie jest dziany, co chroni skór przed powstaniem otar i ran w strefie kompresji. UniPren jest atwym w uyciu materiaem, co pozwala na jego precyzyjne dopasowanie do ciaa. Nasz materia jest wodoodporny i nie przepuszcza wilgoci na Twoje ubrania podczas stosowania ortezy.
DZIANINA SZCZEPNA
PIANKA NEOPRENOWA
DZIANINA POLIAMIDOWA
17
SPORTOWCY AUSTIN CARTER „Odkd pamitam futbol amerykaski by moj pasj. Obecnie gram na pozycji rozgrywajcego. Moi fizjoterapeuci dostarczyli mi ortez z serii Thermal Braces®. Produkty z tej serii agodz ból i pozwalaj utrzyma ciao w dobrej formie. Dziki temu, moje misnie sa w doskonaej kondycji podczas kadego wystpu.”
REH4MAT jest oficjalnym sponsorem druyny Rzeszów Rockets.
18
www.reh4mat.com [email protected]
tel. +48 16 621 42 20 tel. +48 16 621 41 35 fax +48 16 621 42 13
REH4MAT Widna Góra
thermalbraces.com