of 13 /13
Fosfolipid Metabolizması Prof. Dr. Fidancı

Prof. Dr. Fidancı80.251.40.59/veterinary.ankara.edu.tr/fidanci/Ders... · 2011. 3. 28. · difosfoetanolamin(CDP‐etanolamin)’i oluşturmak üzere CTP ile girdiği bir başka

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prof. Dr. Fidancı80.251.40.59/veterinary.ankara.edu.tr/fidanci/Ders... · 2011. 3. 28. ·...

 • Fosfolipid Metabolizması

  Prof. Dr. Fidancı

 • • Fosfogliseridler fosfolipazlar tarafından parçalanır. • Fosfolipaz A2, gliserofosfolipidlerin 2. konumundaki ester 

  bağının hidrolizini katalize ederek bir serbest yağ asidi ile bir lizofosfolipid oluşturur.

  • Alternatif olarak lizofosfolipaz (fosfolipaz B), lizofosfolipide(örneğin, lizolesitin’e) hücum ederek geri kalan 1‐açil grubunu ayırır ve kendine uyan gliseril fosforil bazını oluşturur; bu da bir hidrolaz tarafından gliserol 3‐fosfat artı baz serbest olacak şekilde parçalanabilir. 

  • Fosfolipaz A1, fosfolipidlerin 1.konumundaki ester bağına saldırır (Şekil 26‐5). Fosfolipaz C 3.konumundaki ester bağına saldırarak 1,2‐diaçilgliserol ile fosforil bazını serbestleştirir. Bu, bakteriler tarafından salgılanan temel toksinlerden biridir.

  • Fosfolipaz D, temel olarak bitkilerde tanımlanan bir enzim olup fosfolipidlerden azotlu bazı hidroliz eder.

  http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • Fosfogliseridlerin Sentezi

  • Bu fosfolipidler ya fosfatidat’tan (örneğin, fosfatidilinozitol) yada 1,2‐diaçilgliserolden (örneğin, fosfatidilkolin ve fosfatidiletanolamin) sentezlenir. 

  • Fosfatidilinozitol’ün sentezinde ATP’den oluşan bir yüksek‐enerjili fosfat olan sitidin trifosfat (CTP), bir sitidin‐difosfat‐diaçilgliserol(CDP‐diaçilgliserol) oluşturmak üzere fosfatidat ile reaksiyona girer. 

  • En son olarak bu birleşik, CDP‐diaçilgliserol inozitol transferazenziminin katalizlediği bir reaksiyonda, inozitol ile tepkimeye girerek fosfatidilinozitol’ü oluşturur. 

  • Birbirini takip eden fosforilasyon ile fosfatidil inozitol önce fosfatidilinozitol 4‐fosfat’a ve sonra fofatidilinozitol 4,5‐bisfosfat’açevrilir. 

  • Sonuncusu, (Ca+2) arttıran hormonlar örneğin vazopressintarafından diaçilgliserol’e ve inozitol trifosfat’a yıkılır. 

  • Bu 2 ürün hormon etkilerinde ikinci haberci olarak rol oynarlar.

  http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • • Fosfatidilkolin ve fosfatidiletanolamin (lesitinler ve kefalinler)’lerin biyosentezlerinde, önce kolin ve etanolamin, mutlaka sırası ile “aktif kolin” veya “aktif etanolamin” e çevrilmelidirler. 

  • Bu ATP ile ilişkili bir reaksiyondur. • Bunu ya sitidin difosfokolin (CDP‐kolin) yada sitidin

  difosfoetanolamin (CDP‐etanolamin)’i oluşturmak üzere CTP ile girdiği bir başka reaksiyon izler. 

  • Bu şekilde kolin veya etanolamin, 1,2‐diaçilgliserol ile tepkimeye girer ve öyle ki bir fosforillenmiş baz (ya fosfokolinyada fosfoetanolamin) sırası ile ya fosfatidilkolin yada fosfatidiletanolamin oluşturmak üzere diaçilgliserol’e aktarılır. 

  • Sitidil transferaz’ın fosfatidilkolin yolunun düzenleyici enzimidir.

  http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • • Fosfadilserin, fosfatidiletanolamin’in doğrudan doğruya serin ile reaksiyona girmesinden oluşur. Fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin’i dekarboksilasyon ile yeniden oluşturabilir. 

  • Karaciğerde bir alternatif yol ile fosfatidiletanolamindekietanolamin kalıntısının, metil vericisi olarak S‐adenozilmetionini kullanan progressif metalisyon ile doğrudan doğruya fosfatidil kolini oluşturması sağlanır. 

  • Sonra, metionin’deki metil grubu metil‐H4 folat’tantüretilebilir. 

  http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

 • http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci