Click here to load reader

PROCES OCJENE I ODABIRA PROJEKTNIH · PDF fileosnovan od strane JMC-a, odgovoran za proces ocjene projektnih prijedloga Proces ocjene i odabira odvija se u dva koraka: ... •sekcije

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROCES OCJENE I ODABIRA PROJEKTNIH · PDF fileosnovan od strane JMC-a, odgovoran za proces...

PROCES OCJENE I ODABIRA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

1

Tijela zaduena za ocjenu i odabir

Zajedniki odbor za praenje (Joint Monitoring Committee) odluuje o odabiru projektnih prijedloga

Zajedniki odbor za odabir (Joint Steering Committee) osnovan od strane JMC-a, odgovoran za proces ocjene projektnih

prijedloga

Proces ocjene i odabira odvija se u dva koraka:

2

GfA 4.1

1 Administrativna usklaenost i provjera prihvatljivosti provodi

Zajedniko tajnitvo (Joint Secretariat) pod nadlenou JSC-a

2 Ocjena kvalitete projekta provode vanjski strunjaci pod

nadlenou JSC-a

Koraci ocjene i odabira projekata

1

Administrativna provjera

Verifikacija prihvatljivosti partnera, aktivnosti i trokova

2

Ocjenjivanje kvalitete cjelokupnog projektnog prijedloga Donoenje odluke o odabiru

3

Dokumentacija za provjeru i ocjenjivanje

1

Aplikacijski obrazac + proraun

LP izjava

PP izjava

Upitnik/samoprocjena o dravnoj potpori

Partnerski pred-sporazum

Registracijski akt (za svakog partnera)

Statut

2 Aplikacijski obrazac + proraun

4

Ukljueni samo oni projekti koji zadovoljavaju sve

kriterije 1. koraka!

Ocjena kvalitete projekta

5

2

RELEVANTNOST

sekcije Opis projekta i Partner unutar aplikacijskog obrasca

OPERATIVNOST

sekcije Radni paket i Projektni proraun unutar aplikacijskog obrasca

ODRIVOST

sekcija Opis projekta unutar aplikacijskog obrasca

Ocjenjivaka tablica ima sljedeu strukturu:

KRITERIJ MAX BROJ BODOVA

C RELEVANTNOST 49

D OPERATIVNOST 38

E ODRIVOST 13

UKUPNO 100

Odabir projekata

Kako bi bio uzet u obzir za financiranje projektni prijedlog mora:

6

GfA 4.1.

1 zadovoljiti sve administrativne kriterije, kriterije

prihvatljivosti i

2 ostvariti minimalno 70 bodova (od moguih 100) u ocjeni

kvalitete projekta!

Odabir projekata

Zajedniki odbor za praenje (JMC) zadrava pravo da:

re-alocira (preraspodijeli) preostala sredstva izmeu prioritetnih osi;

alocira dodatna programska sredstva;

ne dodijeli sva raspoloiva sredstva unutar ovog Poziva.

7

GfA 4.1.

1. Provedena ocjena

projektnih prijedloga

4 rang liste (jedna za svaku prioritetnu os) uzimajui u obzir dostupna sredstva i 4 rezervne liste (jedna za svaku prioritetnu os) formirane prema istim kriterijima.

2. Odluka o financiranju

Zajedniki odbor za praenje donosi odluku o odabiru/stavljanju na rezervnu listu/odbijanju svakog projektnog prijedloga.

3. Obavijest vodeem partneru

Vodei partner dobiva obavijest o odluci zajedno s rezultatima provedene ocjene.

GfA 1.3.

Odabir projekata

U okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga jedna institucija/partner moe:

biti odabran za financiranje kao Vodei partner u najvie 2 projekta i to u okviru razliitih Prioritetnih osi;

Vodei prijavitelj (LP) u jednoj prijavi moe biti projektni partner u bilo kojoj drugoj prijavi u isto vrijeme;

projektni partner moe sudjelovati i biti odabran u vie projektnih prijedloga u prvom Pozivu.

8

Ugovaranje

Ugovor se sklapa s Vodeim partnerom u ime cjelokupnog partnerstva

Svi projektni partneri sklapaju i Partnerski sporazum

Modeli ugovora objavljeni su u prijavnom paketu

Prije sklapanja ugovora aktivnosti i proraun prolaze fazu optimizacije, ako je potrebno.

U fazi ugovaranja, a na zahtjev Upravljakog tijela, potrebno je dostaviti svu traenu dokumentaciju vezanu uz infrastrukturne radove (glavni projekt, dozvole, studije itd.).

9

GfA 4.2.

Ukoliko traena dokumentacija nije dostavljena, Upravljako tijelo zadrava pravo da ne sklopi ugovor!

alba

CPR Reg. 1303/2013 (l. 74(3))

Vodei partner moe uloiti slubenu albu prema proceduri opisanoj u Uputama za prijavitelje, dio 4.4.

albe moraju biti osnovane i imati uporite u dokumentaciji/procesu.

Prije podnoenje slubene albe preporuuju se konzultacije s Upravljakim tijelom.

10

GfA 4.4.

TEHNIKE NAPOMENE

11

Preduvjeti za uspjene EU projekte

12

1. Pripremljeni strateki dokumenti

2. Kvalitetno razraena projektna ideja

3. Odgovarajui kapaciteti za provedbu

Prijava na poziv Odabir partnera

Planirati stavku za projektne aktivnosti unutar svoje institucije.

Potovati sve uvjete poziva.

Potovati rokove!

Biti dostupni za dodatna pojanjenja.

Detaljno razraditi i pripremiti SVU projektnu dokumentaciju i unijeti sve podatke u eMS sustav.

Paljivo odabrati partnera.

Partnerstvo formirati u skladu sa svrhom/ciljevima projekta.

Jasno definirati uloge svih partnera u projektu partnerski pred-sporazum.

Koristiti trailicu partnera (Partner search) na programskoj stranici.

13

TIM4PIN

14

www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-search

Web adresa traenje partnera

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-searchhttp://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/partner-search

TIM4PIN

Pitanja

15

Sva pitanja vezana uz 1. Poziv mogu se postaviti slubeno, na engleskom jeziku, najkasnije 10 dana prije roka za dostavu projektnih prijedloga, na sljedee e-mail adrese:

[email protected]

[email protected]

Odgovori se nee dostavljati pojedinano ve e se redovno objavljivati i aurirati na programskoj web stranici kako bi se osigurao jednak tretman i dostupnost informacija svim potencijalnim prijaviteljima.

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]g-croatia-serbia2014-2020.eumailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

TIM4PIN

eMS tehnika podrka

16

Za sva pitanja i/ili tehnike probleme vezane uz eMS sustav moete kontaktirati programskog IT

strunjaka na:

[email protected]

Ili iznimno telefonski na: +385 1 6400 619

radnim danom od 10:00 do 12:00 sati

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

Budite informirani!

17

DATE

PLACE ADDRESS

31 March 2016

NOVI SAD, SERBIA Hotel NOVI SAD

Bulevar Jae Tomia bb

21 000 Novi Sad

1 April 2016

VUKOVAR, CROATIA Hotel LAV

J.J.Strossmayera 18

32 000 Vukovar

14 April 2016

LOZNICA, SERBIA Hotel ROYAL SPA

Narodnog fronta 42

15 316 Banja Koviljaa

15 April 2016

OSIJEK, CROATIA URED DRAVNE UPRAVE U OSJEKO-BARANJSKOJ

UPANIJI

Velika vijenica

upanijska 4

31 000 Osijek

Zajedniko tajnitvo Programa prekogranine suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020.

Matilda Copi

Ivana Pogai

18

E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

Search related