of 21 /21
COMUNA PRISACANI JUDEȚUL IAȘI COMPARTIMENT ASISTENȚĂ COMUNITARĂ PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ ACTIVITĂȚI SPECIFICE ASISTENȚEI COMUNITARE Ediţia: 1 Nr. De exemplare : 2 Revizia: - Nr.de ex. : - Cod: P.O.AC. 01 Pagina ...... din ..... Exemplar nr.: ........ 1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ ACTIVITĂȚI SPECIFICE ASISTENȚEI COMUNITARE P.O. AC. 01

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ ACTIVITĂȚI SPECIFICE …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ ACTIVITĂȚI SPECIFICE …

Microsoft Word - 18. Asistenta comunitara.docxCOMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in
cadrul editiei procedurii operationale
1.1. Elaborat
Axinte Alina
SCIM 16.04.2018
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Ediia/ revizia
aplica prevederile
2.3 Revizia 2
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
4
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei
procedurii operationale
3.1 Informare
/ Aplicare 1
Ghiorghe 16.04.2018
3.4 Arhivare 1 Asisten
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
îmbuntirii strii de sntate a comunitii.
4.2. Sunt urmai paii specifici cu privire la existena documentelor adecvate derulrii
activitilor, urmrindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient i operativ.
4.3. Asigura continuitatea activitii, inclusiv în condiii de fluctuaie a personalului sau de
modificare / înlocuire a atribuiilor fiecrui salariat, prin faptul c, procedurarea activitii permite
aplicarea acesteia de ctre orice alt salariat care îl înlocuiete pe cel în funcie la data elaborrii prezentei
proceduri.
4.4. Sprijin auditul i / sau alte organisme abilitate în aciuni de auditare i / sau control.
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;
Obiectivul general al activitii îl constituie urmrirea i îmbuntirea strii de sntate a
comunitii în general i în special al persoanelor vulnerabile din punct de vedere medico – social.
5.2. Delimitarea explicit a activitii
Activitile desfurate în domeniul asistenei medicale comunitare sunt:
furnizarea de servicii medicale de profilaxie ctre membrii comunitii;
promovarea sntii comunitii prin educaie pentru sntate în legtur cu cei mai
importani determinani ai sntii (stil de via sntos, atitudine fa de sntate i de
serviciile medicale, planificare familial i sntatea reproducerii, nutriie, asigurarea unui
mediu sntos);
vedere medical sau social;
direcionarea persoanelor vulnerabile ctre serviciile medico-socio-educaionale i
monitorizarea accesului acestora;
asistena la domiciliu a gravidei, nou-nscutului i mamei, a pacientului cronic i a
vârstnicului, complementar asistenei medicale primare, secundare i teriare;
asistena medical de urgen în limita competenei profesionale.
5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea
procedurat - activitile de care depinde activitatea definit prin prezenta procedur se refer la
activitatea asistentului medical comunitar.
5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date i / sau beneficiare de rezultate ale activiti
- Compartimentele implicate în derularea operaiunilor :
- Compartiment Secretariat;
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
6.1. Reglementri Internaionale
NU ESTE CAZUL
6.2. Legislaia primar
- OUG 162 / 2008 privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de
Ministerul Sntii Publice ctre autoritile administraiei publice locale, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- HG 56 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuii i competene
exercitate de Ministerul Sntii ctre autoritile administraiei publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- OUG 144 / 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moa i a profesiei de asistent medical, precum i organizarea i funcionarea Ordinului
Asistenilor Medicali Generalisti, Moaelor i Asistenilor Medicali din România, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea 477 / 2008 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice.
6.3. Legislaia secundar
- Legea 215 a administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile
ulterioare.
6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unitii
- Organigrama;
- Fiele posturilor.
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional
7.1. Definiii ale termenilor
Procedura operaional - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat în vederea realizrii activitii, cu privire la aspectul
procesual.
Ediie a unei proceduri operaionale - Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri
operaionale, aprobat i difuzat.
Revizia în cadrul unei ediii - Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau alteia asemenea,
dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii operaionale, aciuni care au
fost aprobate i difuzate.
Asistentul medical generalist desemneaz numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de
calificare, abilitai s acorde îngrijiri generale de sntate. Acetia pot fi :
a. asistent medical generalist cu studii superioare de lung durat, cu diplom de licen
de asistent medical generalist;
b. asistent medical generalist cu studii superioare de scurt durat, cu diplom de absolvire
de asistent medical generalist cu studii superioare de scurt durat;
c. asistent medical generalist cu studii postliceale i medii, cu :
- atestat de echivalare de asistent medical generalist, asistent medical de medicin
general;
medicin general, asistent medical generalist, eliberat de Ministerul Sntii sau
Ministerul învmântului i tiinei;
Naionale sau Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului;
- certificat de competene profesionale eliberat de Ministerul Educaiei i Cercetrii
sau Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului;
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
asistent medical generalist certificate de unitatea de formare, pentru care titularul i-
a început formarea anterior datei de 1 ianuarie 2007;
- diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical
responsabil de îngrijiri generale, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene,
de un stat membru aparinând Spaiului Economic European sau de Confederaia
Elveian cetenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, în cazul dovezilor de calificare de
asistent medical generalist dobândite într-un stat ter.
7.2. Abrevieri ale termenilor
E Elaborare
V Verificare
Ap Aprobare
Ah Arhivare
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
Asistena medical comunitar cuprinde ansamblul de programe, servicii de sntate i aciuni
de sntate furnizate la nivelul comunitii, destinate creterii accesului populaiei, la servicii de sntate
centrate pe prevenire în special a persoanelor i grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical i
social i care se desfoar în sistem integrat, prin colaborarea cu cabinetele medicilor de familie, cu
serviciile sociale i servicii educaionale, de sprijin pentru accesul în sistemul de educaie i de prevenire
a abandonului colar i a prsirii timpurii a colii, de la nivelul comunitii în cadrul serviciului public
de asisten social, al departamentului de specialitate al autoritii publice locale sau al centrului
comunitar integrat, cu alte structuri medicale i sociale de pe raza comunitii i a judeului, inclusiv cu
organizaii neguvernamentale.
Asistena medical comunitar se realizeaz pe baza nevoilor medico - sociale identificate prin
catagrafia populaiei aparinând grupurilor vulnerabile din comuniti, fiind în concordan cu politicile
i strategiile guvernamentale, precum i cu cele ale autoritilor administraiei publice locale.
Autoritile administraiei publice locale sunt responsabile de asigurarea de servicii de asisten
medical comunitar a populaiei, în special a persoanelor aparinând grupurilor vulnerabile din punct
de vedere medical, economic sau social, în condiiile legii i în limitele resurselor umane i financiare
existente.
Organizarea i furnizarea de servicii de îngrijiri de sntate comunitar, pot fi exercitate doar
de persoane cu titlul profesional de asistent medical generalist.
Furnizarea serviciilor de asisten medical comunitar se poate face prin:
a. serviciul public de asisten social;
b. compartimentul de asisten medical comunitar din cadrul autoritilor administraiei
publice locale;
administraiei publice locale;
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
urmtoarele categorii profesionale, în limita competenelor:
a. asisteni medicali comunitari;
Personalul care presteaz activiti de asisten medical comunitar lucreaz în colaborare cu
personalul din cabinetele medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asisten
social, cu personalul centrului comunitar integrat i cu ali furnizori de servicii de sntate, sociale,
educaionale, inclusiv cu organizaii neguvernamentale care furnizeaz servicii de profil.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i proveniena documentelor :
Documente concepute în cadrul compartimentului i aprobate de primar, sau dup caz de
consiliul local :
Toate documentele întocmite servesc asigurrii de servicii de asisten medical comunitar la
nivelul populaiei dintr-o comunitate, în special a persoanelor aparinând grupurilor vulnerabile din
punct de vedere medical, economic sau social.
8.2.3. Circuitul documentelor
sau dup caz consiliului local, materiale informative, brouri, strategii de marketing, etc. în scopul
creterii strii de sntate general a colectivitii
8.3. Resurse necesare
consumabile;
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
8.4 Modul de lucru
În funcie de nevoile identificate la nivelul comunitilor, privind furnizarea integrat de servicii
medico - socio - educaionale, în subordinea autoritilor executive ale administraiei publice locale se
pot înfiina centre comunitare integrate, ca entiti cu sau fr personalitate juridic, finanate integral
din bugetele locale ale unitilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale.
Asistentul medical comunitar poate desfura activitate în urmtoarele domenii: îngrijiri la
domiciliu, psihiatrie, social i altele asemenea. Acetia îi desfoar activitatea în cadrul serviciilor
publice de asisten social organizate de autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, în
aparatul de specialitate al primarului.
Beneficiarul serviciilor i activitilor de asisten medical comunitar este colectivitatea local
din aria geografic a comunei Prisacani, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane
vulnerabile.
Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gsesc în urmtoarele situaii:
a. nivel economic sub pragul srciei;
b. omaj;
e. boli aflate în faze terminale, care necesit tratamente paleative;
f. graviditate;
i. fac parte din familii monoparentale;
j. risc de excluziune social.
Asistena medical comunitar cuprinde, în principal urmtoarele activiti:
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
a. identificarea problemelor medico - sociale ale comunitii;
b. educaia pentru sntate i profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de via i mediu
sntos;
medicale profilactice etc;
d. promovarea sntii reproducerii i planificarea familial;
e. îngrijirea i asistena medical la domiciliu, curativ i de recuperare, în vederea
reinseriei sociale;
Desfurarea activitilor de asisten medical comunitar integrat cu serviciile sociale se face
în folosul comunitii de serviciul public de asisten social de la nivelul comunei sau, dup caz, de
compartimentul desemnat cu atribuii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Finanarea cheltuielilor de personal pentru asistenii medicali comunitari i mediatorii sanitari,
precum i a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigur din
transferuri de la bugetul de stat ctre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sntii, în limita
creditelor bugetare aprobate cu aceast destinaie i a normativului de personal aprobat prin Hotrârea
Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitile
de asisten medico - sociale i a unor normative privind personalul din unitile de asisten medico -
social i personalul care desfoar activiti de asisten medical comunitar, cu modificrile
ulterioare. Consiliul local, la propunerea autoritilor executive, pot aproba suplimentarea din veniturile
proprii ale bugetelor locale a finanrii cheltuielilor de personal, pot aproba angajarea i a altor categorii
de personal care furnizeaz, potrivit legii, servicii medicale, sociale i, dup caz, educaionale, cu
asigurarea finanrii cheltuielilor acestora din bugetul local respectiv.
Autoritile administraiei publice locale sunt responsabile de asigurarea spaiului, precum i a
bunurilor i serviciilor necesare întreinerii i funcionrii activitii de asisten medical comunitar,
în condiiile legii i în limitele resurselor umane i financiare existente.
Asistena medical comunitar este coordonat tehnic i metodologic de ctre Ministerul
Sntii, prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcia de sntate public judeean
Iai. Aceasta, împreun cu autoritile administraiei publice locale sunt responsabile de monitorizarea
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
i evaluarea activitii de asisten medical comunitar i transmit lunar Ministerului Sntii raportul
privind activitatea desfurat la nivel de jude.
8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii
Obiectivele asistenei medicale comunitare sunt urmtoarele:
a. identificarea activ, în colaborare cu serviciul public de asisten social, a problemelor
medico - sociale ale comunitii i, în special, ale persoanelor aparinând grupurilor
vulnerabile;
vulnerabile, la servicii de sntate i sociale;
c. promovarea unor atitudini i comportamente favorabile unui stil de via sntos,
inclusiv prin aciuni de educaie pentru sntate în comunitate;
d. participarea la implementarea de programe, proiecte, aciuni i intervenii de sntate
public adaptate nevoilor comunitii, în special persoanelor aparinând grupurilor
vulnerabile;
e. furnizarea de servicii de sntate în limita competenelor profesionale legale ale
personalului cu atribuii în domeniu.
Activitile desfurate în domeniul asistenei medicale comunitare de ctre personalele care au
atribuii legale în acest domeniu, sunt urmtoarele:
a. identificarea în cadrul comunitii a persoanelor i a grupurilor vulnerabile din punct de
vedere medical, social sau al srciei, respectiv a factorilor de risc pentru sntatea
acestora i evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sntate ale acestora;
b. desfurarea de programe i aciuni destinate protejrii sntii, promovrii sntii i
în direct legtur cu determinani ai strii de sntate, respectiv stil de via, condiii de
mediu fizic i social, acces la servicii de sntate i efectuarea de activiti de educaie
pentru sntate în vederea adoptrii unui stil de via sntos;
c. furnizarea de servicii de profilaxie primar i secundar ctre membrii comunitii, în
special ctre persoanele aparinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical
sau social;
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
d. participarea la desfurarea diferitelor aciuni colective de pe teritoriul comunitii:
vaccinri, programe de screening populaional i implementarea programelor naionale
de sntate, inclusiv mobilizarea populaiei pentru participarea la programele de
vaccinri i controalele medicale profilactice;
e. semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu
ocazia activitilor în teren i participarea la aplicarea msurilor de prevenire i
combatere a eventualelor focare de infecii;
f. identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie i transmiterea
informaiilor despre acestea ctre medicul de familie, cu precdere a copiilor i a
gravidelor, în scopul obinerii calitii de asigurat de sntate i a asigurrii accesului
acestora la servicii medicale;
g. supravegherea în mod activ a strii de sntate a sugarului i a copilului mic i
promovarea alptrii i practicilor corecte de nutriie; efectuarea de vizite la domiciliul
sugarilor cu risc medical sau social i urmrirea aplicrii msurilor terapeutice
recomandate de medic;
h. identificarea, urmrirea i supravegherea medical a gravidelor cu risc medical sau social
în colaborare cu medicul de familie i cu asistenta medical a acestuia, prin efectuarea
de vizite periodice la domiciliul gravidelor i al luzelor;
i. identificarea femeilor de vârst fertil vulnerabile din punct de vedere medical, social
sau al srciei i informarea acestora despre serviciile de planificare familial i
contracepie, precum i asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;
j. monitorizarea i supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidena special, respectiv
evidena privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu
tulburri mintale i de comportament, consumatori de substane psihotrope, alte categorii
de persoane supuse riscului sau cu afeciuni medicale înscrise în registre i evidene
speciale;
k. efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistena medical a pacientului cronic sau în
stare de dependen i a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar
asistenei medicale primare, secundare i teriare;
l. consilierea medical i social, în limita competenelor profesionale legale;
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
16
m. furnizarea de servicii de asisten medical de urgen în limita competenelor
profesionale legale;
sociale i monitorizarea accesului acestora;
o. organizarea i desfurarea de aciuni în comun cu serviciile sociale din primrie i
personal din alte structuri de la nivel local sau judeean, în cazul problemelor sociale care
pot afecta starea de sntate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;
p. identificarea i notificarea autoritilor competente a cazurilor de violen domestic, a
cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situaii care necesit intervenia altor
servicii decât cele care sunt de competena asistenei medicale comunitare;
q. colaborarea cu alte instituii i organizaii, inclusiv cu organizaii neguvernamentale
pentru realizarea de programe, proiecte i aciuni care se adreseaz persoanelor sau
grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;
r. alte activiti, servicii i aciuni de sntate public adaptate nevoilor specifice ale
comunitii i persoanelor din comunitate aparinând grupurilor vulnerabile;
s. întocmirea evidenelor i documentelor utilizate în exercitarea activitii, cu respectarea
normelor eticii profesionale i pstrrii confidenialitii în exercitarea profesiei.
Asistentul medical comunitar are, în principal, atribuii privind:
a. identificarea familiilor cu risc medico - social din cadrul comunitii;
b. determinarea nevoilor medico - sociale ale populaiei cu risc;
c. culegerea datelor despre starea de sntate a familiilor din teritoriul unde îi desfoar
activitatea;
e. identificarea, urmrirea i supravegherea medical a gravidelor cu risc medico - social
în colaborare cu medicul de familie i cu asistenta din cadrul cabinetului medical
individual, pentru asigurarea în familie a condiiilor favorabile dezvoltrii nou -
nscutului;
f. efectuarea de vizite la domiciliul luzelor, recomandând msurile necesare de protecie
a sntii mamei i a nou - nscutului;
COMUNA PRISACANI
JUDEUL IAI
COMPARTIMENT ASISTEN
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
17
g. în cazul unei probleme sociale, ia legtura cu serviciul social din primrie i din alte
structuri, cu mediatorul sanitar din comunitile de romi pentru prevenirea abandonului;
h. supravegheaz în mod activ starea de sntate a sugarului i a copilului mic;
i. promoveaz necesitatea de alptare i practicile corecte de nutriie;
j. particip, în echip, la desfurarea diferitelor aciuni colective, pe teritoriul comunitii:
vaccinri, programe de screening populaional, implementarea programelor naionale de
sntate;
k. particip la aplicarea msurilor de prevenire i combatere a eventualelor focare de
infecii;
l. îndrum persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;
m. semnaleaz medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu
ocazia activitilor în teren;
n. efectueaz vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico - social tratai la domiciliu i
urmrete aplicarea msurilor terapeutice recomandate de medic;
o. urmrete i supravegheaz în mod activ copiii din evidena special (TBC, HIV/SIDA,
prematuri, anemici etc);
p. identific persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie i contribuie la înscrierea
acestora; urmrete i supravegheaz activ nou - nscuii ale cror mame nu sunt pe
listele medicilor de familie sau din zonele în care nu exist medici de familie;
q. organizeaz activiti de consiliere i demonstraii practice pentru diferite categorii
populaionale;
r. colaboreaz cu ONG-uri i cu alte instituii pentru realizarea programelor ce se adreseaz
unor grupuri - int (vârstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburri
mintale i de comportament), în conformitate cu strategia naional;
s. urmrete identificarea persoanele de vârst fertil; disemineaz informaii specifice de
planificare familial i contracepie;
t. se preocup de identificarea cazurilor de violen domestic, a cazurilor de abuz, a
persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;
u. efectueaz activiti de educaie pentru sntate în vederea adoptrii unui stil de via
sntos.
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
profesiei;
b. actelor i hotrârilor luate în conformitate cu pregtirea profesional i limitele de
competen;
de educaie continu;
d. întocmirii evidenei i completrii documentelor utilizate în exercitarea atribuiilor de
serviciu, respectiv registre, fie de planificare a vizitelor la domiciliu i alte asemenea
documente.
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
Nr.
1 Asisten
2 Primar Ap
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
COMUNITARE
Revizia: - Nr.de ex. : -
Exemplar nr.: ........
0 Coperta
sau, dup caz, a reviziei în cadrul ediiei procedurii operaionale
2 Situatia ediiilor i a reviziilor în cadrul ediiilor procedurii
operaionale
4 Scopul procedurii operaionale
procedurate
7 Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional
8 Descrierea procedurii operaionale
10 Anexe, înregistrri, arhivri