Click here to load reader

PROBLEM SEDAM MOSTOVA KOENINGSBERGA

 • View
  249

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of PROBLEM SEDAM MOSTOVA KOENINGSBERGA

 • PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET

  SVEUILITE U SPLITU

  Ana Marjanovi

  PROBLEM SEDAM MOSTOVA KOENINGSBERGA

  ZAVRNI RAD

  Split, listopad 2012.

 • PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET

  SVEUILITE U SPLITU

  ZAVRNI RAD

  PROBELM SEDAM MOSTOVA KOENINGSBERGA

  MENTOR: STUDNET:

  Dr. sc. Slavomir Stankov Ana Marjanovi

  SMJER:

  Matematika-informatika

  NEPOSREDNI VODITELJ:

  Dr. sc. Ani Grubii

  Split, listopad 2012.

 • SADRAJ

  1. Uvod ................................................................................................................................... 1

  2. Osnovni pojmovi teorije grafova ........................................................................................ 2

  2.1. Definicija grafa ............................................................................................................ 2

  2.2. etnje, matrica incidencije i matrica susjedstva .......................................................... 3

  2.3. Eulerova tura i Eulerova staza ..................................................................................... 3

  3. Opis problema .................................................................................................................... 5

  3.1. Povijest Koeningsberga ............................................................................................... 5

  3.2. Tko je bio Leonhard Euler? ......................................................................................... 5

  4. Programski jezik C ................................................................................................................. 7

  4.1. Svojstva ....................................................................................................................... 7

  4.2. Struktura programa pisanog u C-u ............................................................................... 8

  5. Polje .................................................................................................................................... 9

  5.1. Definicija polja ............................................................................................................ 9

  5.2. Jednodimenzionalna polja ........................................................................................... 9

  5.3. Dvodimenzionalna polja ............................................................................................ 11

  6. Rjeenje problema ............................................................................................................ 12

  6.1. Eulerovo rjeenje problema ....................................................................................... 12

  6.2. Rjeenje problema pomou matrice susjedstva ......................................................... 13

  6.2.1. Poopenje problema ........................................................................................... 14

  6.3. Rjeenje problema pomou Fleuryjevog algoritma ................................................... 17

  6.4. Problem kineskog potara .......................................................................................... 19

 • 2

  7. Zakljuak .......................................................................................................................... 20

  8. Popis literature .................................................................................................................. 21

 • 1

  1. Uvod

  U ovom zavrnom radu obradit u temu pod nazivom Problem sedam mostova

  Koeningsberga.

  Problem sedam mostova usko je vezan sa granom matematike koja se zove teorija grafova pa

  su stoga osnovne definicije i teoremi iz tog podruja iskazani i dokazani u drugom poglavlju.

  U treem pogavlju opisan je problem sedam mostova te je prikazana povijest grada

  Koeningsberga. Jednako tako dan je kratak ivotopis Leonharda Eulera koji je postavio teoriju

  grafova i predstavio rjeenje problema sedam mostova.

  Budui sam programe koji rjeavaju problem sedam mostova napisala u programskoj jeziku

  C, u etvrtom su poglavlju objanjena neka njegova svojstva te sama struktura programskog

  jezika. U petom je poglavlju objanjena struktura pod nazivom polja podatka jer je to

  struktura na kojoj se temelje programi koji rjeavaju dani problem.

  U estom je poglavlju dano Eulerovo rjeenje problema te objanjeno rjeenje problema

  pomou matrice susjedstva. Jednako tako dano je poopenje problema i opisan Fleuryjev

  algoritam.

 • 2

  2. Osnovni pojmovi teorije grafova

  Grafovi su jedna od osnovnih matematikih struktura. Stoga se i pojavljuju u raznim oblicima

  i raznim situacijama. Mnoge se pojave modeliraju grafovima koji se sastoje od toaka i

  njihovih spojnica. Na primjer, toke (vrhovi ili vorovi) mogu predstavljati ljude iz neke

  skupine, a spojnice (bridovi) parove prijatelja. Graf moe predstavljati elektrinu mreu iji

  su vrhovi elektrike komponente, a spojnice elektrine veze. Cestovne, eljeznike,

  zrakoplovne veze itd. daljnji su primjeri modela s grafovima. U raunarstvu se esto dijagram

  toka nekog algoritma prikazuje grafom kojem su vorovi naredbe (instrukcije), a lukovi iz

  jedne u drugu naredbu su bridovi. Jednako tako grafovima se prezentiraju i razne

  kompjuterske strukture podataka, umreavanje i paralelizam raunala i njihov sekvencijalni

  rad, evolucijska ili porodina stabla u biologiji itd.

  2.1. Definicija grafa

  Definicija 2.1. Graf je ureeni par = (, ), gdje je = () skup vrhova, =() skup bridova disjunktnih s . Svaki brid spaja dva vrha , koji se zovu krajevi od . Kaemo jo da su vrhovi i incidentni s , a vrhovi i susjedni i piemo = {, }. Graf sa samo jednim vrhom zove se trivijalan, inae je netrivijalan. Usmjereni graf ili digraf je graf u kojem svaki brid ima smjer od poetka prema kraju. Definicija 2.2. Graf je ureene trojka = (, , ) gdje je

  : 2 funkcija koja svakom bridu e pridruuje 2-lani multiskup vrhova () = {, } koji se zovu krajevi od e.

  Definicija 2.3. Brid iji se krajevi podudaraju zove se petlja, a ako su krajevi razliiti pravi

  brid ili karika.

  Definicija 2.4. Graf je jednostavan ako nema petlji ni viestrukih bridova.

  Defincija 2.5. Jednostavan graf u kojem je svaki par vrhova spojen bridom naziva se potpun

  graf.

 • 3

  2.2. etnje, matrica incidencije i matrica susjedstva

  Definicija 2.6. etnja u grafu je niz = , iji su lanovi naizmjence vrhovi i bridovi , tako da su krajevi od vrhovi i , 1 # $. U jednostavnom je grafu tenja potpuno odreena samo nizom svojih vrhova . Kaemo da je poetak, a kraj etnje ili da je etnja od do ili (, )-etnja.

  Definicija 2.7. Neka je graf s vrhovima , , , & u nekom poretku i bridovima , , , ' u nekom poretku. Matrica incidencije grafa je (pravokutna) ( *-matrica + = +() = ,*-., gdje je *- = broj (0, 1 ili 2) koliko su puta i - incidentni. Matrica incidencije potpuno odreuje graf. Matrica susjedstva grafa je (kvadratna) ( (-matrica / = /() = ,0-., gdje je 0- = broj bridova koji spajaju i - . / je simetrina matrica (tj. 0- = 0-) iji su lanovi nenegativni cijeli brojevi. Ako je graf jednostavan, onda je /(0,1)-matrica, tj. 0- = 0#2#1, #, 4, a na glavnoj dijagonali su nule. I obrnuto, svaka takva matrica reprezentira neki graf. / je simetrina, pa ima ( realnih svojstvenih vrijednosti 5 5 5& ija je suma 78/ = 0 (ako je jednostavan).

  2.3. Eulerova tura i Eulerova staza

  Definicija 2.8. Eulerova tura na grafu je zatvorena staza koja sadi svaki brid. Dakle, to je

  zatvorena staza koja prolazi svakim bridom tono jedanput. Graf je Eulerov ako doputa

  Eulerovu turu.

  Teorem 2.1. Povezani graf je Eulerov ako i samo ako mu je svaki vrh parnog stupnja. Dokaz: : Neka je : Eulerova tura na . Svaki put kada : ue u vrh mora i izai iz . Tonije, ako fiksiramo jednu orijentaciju obilaska Eulerovom turom :, onda se skup bridova incidentnih sa moe particionirati u dva skupa: ulazei i izlazei iz i meu njima postoji oita bijekcija.

  : Glavni trik je da pogledamo najduu moguu stazu u i dokaemo da je Eulerova tura. Neka je, dakle, 7 = (, , , , ', ') najdua staza duljine *. Dovoljno je dokazati da je

  (i) = ' (ii) () = {, , , '}

 • 4

  Pretpostavimo da je ' . Tada je incidentan s neparnim brojem bridova iz 7. No, kako je

 • 3. Opis problema

  ovjek se svakodnevno susre

  B. Svaki takav problem svodi se na rjeavanje problema koritenjem mrenog modela. Jedan

  od najpoznatijih problema je upravo Problem sedam mostova Koeningsberga za kojeg je

  1735. godine vicarski znanstvenik Leonhard Euler donio negativan zaklju

  3.1. Povijest Koeningsberga

  Koeningsberg je bio glavni grad Prusije od kasnih godina srednjeg doba pa sve do 1701.

  godine kada je glavni grad postao Berlin. Izgra

  rijena otoka. Mostovi povezuju obje strane rijeke i otoke.

  Ime Koeningsberg doslovno zna

  Saveznikog bombardiranja 1944. godine te

  kod Koeningsberga. Pod vla

  Kalingrad. Danas je glavni grad Ruske Kaliningradske oblasti.

  3.2. Tko je bio Leonhard Euler?

  Leonhard Euler (1707. 1783.)

  znanstvenu djelatnost razvio je u Brlinu i Petrogradu gdje je drao katedru fizike i

  matematike. Njegova aktivnost nije stala ni kada je oslijepio jer je tada diktirao radove.

  Napisao je oko 900 radova. Razvi

  mnoge diferencijalne jednadbe, a u diferencijalnoj geometriji dao je prvu formulu

  5

  vno susree s problemima traenja puta od poetne to

  B. Svaki takav problem svodi se na rjeavanje problema koritenjem mrenog modela. Jedan

  od najpoznatijih problema je upravo Problem sedam mostova Koeningsberga za kojeg je

  vicarski znanstvenik Leonhard Euler donio negativan zaklju

  Povijest Koeningsberga

  Koeningsberg je bio glavni grad Prusije od kasnih godina srednjeg doba pa sve do 1701.

  godine kada je glavni grad postao Berlin. Izgraen je s obje strane rijeke Prege

  na otoka. Mostovi povezuju obje strane rijeke i otoke.

  Slika 1 Sedam mostova Koeningsberga

  Ime Koeningsberg doslovno znai kraljeva planina. Grad je teko ote

  kog bombardiranja 1944. godine te je osvojen od strane Crvene armije nakon Bitke

  kod Koeningsberga. Pod vlau sovjetskog voe Mikhaila Kalinina preimenovan je u

  Kalingrad. Danas je glavni grad Ruske Kaliningradske oblasti.

  Tko je bio Leonhard Euler?

  1783.) je bio vicarski matematiar, fiziar i astronom. Svoju

  znanstvenu djelatnost razvio je u Brlinu i Petrogradu gdje je drao katedru fizike i

  matematike. Njegova aktivnost nije stala ni kada je oslijepio jer je tada diktirao radove.

  Napisao je oko 900 radova. Razvio je teoriju redova, uveo tzv. Eulerove integrale, rjeio

  mnoge diferencijalne jednadbe, a u diferencijalnoj geometriji dao je prvu formulu

  etne toke A do odredita

  B. Svaki takav problem svodi se na rjeavanje problema koritenjem mrenog modela. Jedan

  od najpoznatijih problema je upravo Problem sedam mostova Koeningsberga za kojeg je

  vicarski znanstvenik Leonhard Euler donio negativan zakljuak.

  Koeningsberg je bio glavni grad Prusije od kasnih godina srednjeg doba pa sve do 1701.

  en je s obje strane rijeke Pregel i na dva

  i kraljeva planina. Grad je teko oteen tijekom

  je osvojen od strane Crvene armije nakon Bitke

  e Mikhaila Kalinina preimenovan je u

  ar i astronom. Svoju

  znanstvenu djelatnost razvio je u Brlinu i Petrogradu gdje je drao katedru fizike i

  matematike. Njegova aktivnost nije stala ni kada je oslijepio jer je tada diktirao radove.

  o je teoriju redova, uveo tzv. Eulerove integrale, rjeio

  mnoge diferencijalne jednadbe, a u diferencijalnoj geometriji dao je prvu formulu

 • 6

  zakrivljenosti ploha (Eulerova pouak). Razvio je teoriju turbina te prouavao irenje zvuka i

  svjetlosti. Euler je najproduktivniji matematiar u povijesti. Nakon njegove smrti,

  Sanktpeterburka je akademija jo punih 50 godina tiskala njegove neobjavljene radove.

  Euler se rodio u vicarskom gradu Baselu. Otac mu je bio pastor u protestantskoj crkvi, a

  majka je potjecala iz sveenike obitelji. Imao je dvije mlae sestre, a jedan od bliskih

  obiteljskih prijatelja bio je, tada ve poznati matematiar, Johann Bernoulli. Ve u ranoj dobi

  pokazao je zanimanje za matematiku i uoio rupe u svom znanju pa je zamolio Bernoullija za

  redovitu privatnu poduku. Iskusni Bernoulli brzo je uoio Eulerovu izuzetnu nadarenost te

  nazreo njegov silni znanstveni potencijal. Kad je Euler poeo studirati teologiju, uiti grki,

  latinski i hebrejski jezik, njegov se otac ponadao da e sin poi njgeovim stopama. Stoga

  Bernoulliju nije bilo nimalo lako uvjeriri oca kako mu je sin sudbinski predodreen postati

  velikim matematiarom. 1727. godine Euler je zavrio svoju doktorsku disertaciju o irenju

  zvuka, a iste mu je godine Parika akademija dodijelila drugu nagradu za rjeavanje problema

  o optimalnom smjetanju jarbola na jedrenjak.

  1727. Euler je dobio posao na Ruskoj carskoj akademiji znanosti u St. Petersburgu. 1731.

  posato je profesor fizike i u to je vrijeme napisao knjigu o teoriji glazbe te djelo Scientia

  navalis u kojoj izlae znanja iz hidrodinamike, gradnje brodova i navigacije. Dvije godine

  kasnije postao je voditelj matematikog odjela.

  Zbog uestalih nemira u Rusiji, 1741. sa obitelji se preselio u Berlin gdje je postao

  predvodnikom matematikog odjela na Sveuilitu. U Berlinu je proveo sljedeih 25 godina i

  u tom je periodu napisao preko 380 znanstvenih lanaka i objavio svoja dva velika djela:

  Introductio in analysis infinitorum i Institutiones calculi differentialis. Bio je lan gotovo svih

  znaajnih akademija u Europi i dobitnik brojnih priznanja i nagrada.

  1738. oslijepio je na desno oko. Sljepoa je bila posljedica trovanja zbog gnojnog ira.

  Usprkos svemu nastavio je raditi s jednakim arom, posvetio se izradi atlasa (izradio je

  pomorsku kartu Rusije) i zbirci karata za Sanktpeterburku akademiju. Nedugo nakon toga

  siva mrena prekrila mu je i lijevo oko te je bio potpuno slijep. Gotovo pola svog znanstvenog

  opusa stvorio je nakon gubitka vid. 1783. brzo i bezbolno umro je od izljeva krvi u mozak.

 • 7

  4. Programski jezik C

  Odluila sam se za pisanje programa u programskom jeziku C jer je to jezik ope namjene, to

  znai da se u njemu moe napisati apsolutno sve: od rjeavanja zadataka, do pisanja drivera,

  operacijskih sustava, tekst procesora ili igara. Kao jezik, ni u emu ne ograniava. Omoguuje

  i ukljuivanje naredbi pisanih asemblerski zbog ega je zajedno s mogunosu direktnog

  pristupa pojedinim bitovima, bajtovima ili cijelim blokovima memorije, pogodan za pisanje

  sistemskog softvera. C je meu popularnijim programskim jezicima i rabe ga mnogi

  programeri. Programi pisani u C-u su prenosivi (mogu se prevoditi i izvravati na razliitim

  porodicama raunala uz minimalne ili nikakve ispravke) i obino su vrlo brzi. Postoje mnogi

  prevoditelji za jezik C, a jedan od najire koritenih je GNU C Compiler.

  4.1. Svojstva

  Programski jezik C spada u proceduralne programske jezike. Razvijen je u 70-im godina 20.

  stoljea. Autor ovog programskog jezika je Dennis Ritchie stvorio je programski jezik za

  rjeavanje praktinih problema kodiranja sistemskih programa i jezgre operacijskog sustava

  UNIX, koji je praktiki u cijelosti napisan u C-u.

  C se tijekom godina dosta mijenjao te je u vie navrata neformalno i formalno standardiziran.

  Kao jedan od najvanijih jezika u povijesti komercijalne raunalne industrije, C je do danas

  ostao jedini programski jezik prilagoen za sve raunalne platforme, od malih sustava pa do

  mrenih superraunala. Programi napisani u njemu vrlo su bliski nainu rada hardvera te u

  naelu zahtijevaju od programera dobro razumijevanje rada procesora, memorije, ulazno-

  izlaznih sklopa itd. No, rad s registrima procesora i adresiranje memorije apstrahirani su

  pomou koncepta varijabli i pokazivaa to uz eksplicitne kontrolne strukture i funkcije

  znatno olakava programiranje u odnosu na izravno programiranje u strojnim jezicima.

  Tokom 1980-ih, Bjarne Stroustrup zajedno s drugim istaivaima proiruje C dodavajui

  sposobnosti objektno orijentiranog programiranja, a naziv ovog novog programskog jezika je

  C++. Naalost, ta 100%-tna kompatibilnost ujedno je i razlog to su problemi koje

  programiranje u C-u nosi sa sobom naslijeeni i u C++-u. Efikasno i sigurno programiranje u

  C-u vrlo je zahtjevna vjetina koja trai viegodinje iskustvo pa je stoga C jezik koji se ne

  preporuuje poetnicima, posebice ako im programiranje nije primarni posao.

 • 8

  Danas se relativno rijetko ukazuje potreba za pisanjem novih korisnikih aplikacija izravno u

  C-u, pa ak i u vrlo malim sustavima kao to su primjerice mobilni telefoni. Glavno podruje

  njegove upotrebe su sistemski programi na strani posluitelja, programi prevoditelji i jezgre

  operativnih sustava, gdje je potreba za najveom moguom brzinom izvoenja, efikasnom

  kontrolom resursa i izravnom kontrolom hardvera od primarne vanosti.

  4.2. Struktura programa pisanog u C-u

  Najjednostavniji program je onaj koji zadani tekst ispisuje na ekran. Da bi se mogao ispravno

  napisati ak i tako jednostavan program, potrebno je poznavati strukturu programa odabranog

  programskog jezika. Struktura programa odnosi se na nain pisanja programa i ako se ona ne

  potuje, program nee raditi, bez obzira na to to su upotrebljene sve potrebne naredbe.

  Svaki program pisan u programskom jeziku C sastavljen je od niza funkcija. Glavna i jedina

  obavezna funkcija u programu je funkcija main (). Program se moe sastojati i od veeg broja

  funkcija.

  Bitna razlika izmeu C-a i ostalih programskih jezika je u tome to u C-u ne postoje ugraene

  funkcije. One se nalaze u bibliotekama funkcija koje se isporuuju zajedno s prevoditeljem.

  Biblioteke funkcija nastale su standardizacijom C-a, pa je dovoljno na poetku programa

  najaviti da e se upotrebljavati odreena biblioteka i u cijelom programu dostupne su sve

  funkcije koje se u njoj nalaze. Tako se biblioteka u kojoj se nalaze funkcije za ulaz i izalz

  podataka naziva stdio.h, matematike funkcije nalaze se u biblioteci math.h, a funkcije za rad

  sa znakovinim varijablama u biblioteci string.h.

  Na poetku svakog C programa uobiajeno je pisati pretprocesorske naredbe kojima se

  pozivaju biblioteke funkcija koje se koriste u programu. Najee upotrebljavana

  pretprocesorska naredba je #include i obavezno se pie prije funkcije main ().

  Prevoenjem programa na mjesto naredbe #include kopira se sadraj navedene datoteke.

  Jednako tako, prije samo pisanja programa treba istaknuti da se programi napisani u C-u

  sastoje od niza meusobno povezanih funkcija iji broj nije ogranien. U svakom programu je

  obavezna samo jedan funkcija (funkcija main()) koja oznaava mjesto na kojem poinje

  izvravanje programa. Poetak i kraj funkcije oznaava se vitiastim zagradama. Nakon svake

  naredbe u C-u mora stajati znak ; koji oznaava kraj jedne i poetak druge naredbe.

 • 9

  5. Polje

  Budui e se programi koji rjeavaju problem sedam mostova temeljiti na strukutri koja se

  zove polje objasnimo kakva je to struktura.

  5.1. Definicija polja

  esto se u programima koriste skupovi istovjetnih podataka. Za oznaavanje i rukovanje

  takvim istovjetnim podacima bilo bi vrlo nespretno koristiti za svaki pojedini podatak zasebnu

  varijablu, primjerice x1, x2, x3 itd. Zamislimo samo da trebamo rezultate nekog mjerenja koji

  sadre 100 podataka statistiki obraditi, pri emu svaki podatak treba proi kroz isti niz

  raunskih operacija. Ako bismo koristili zasebna imena za svaki podatak, program bi se

  trebao sastojati od 100 istovjetnih blokova naredbi koji bi se razlikovali samo u imenu

  varijable koja se u dotinom bloku obrauje. Neefikasnost ovakvog postupka je vie nego

  oita. Daleko efikasnije je sve podatke smjestit pod isto nazivlje, a pojedini rezultat mjerenja

  dohvaati pomou brojanog indeksa. Ovakvu obradu podataka omoguavaju polja (nizovi)

  podataka.

  Polje podataka je niz konanog broja istovrsnih podataka lanova polja. Ti podaci mogu biti

  bilo kojeg tipa, ugraenog (primjerice float ili int) ili korisniki definiranog. Pojedini lanovi

  polja mogu se dohvaati pomou cjelobrojnih indeksa te mijenjati neovisno o ostalim

  lanovima polja.

  5.2. Jednodimenzionalna polja

  Najjednostavniji oblik polja su jednodimenzionalna polja kod kojih se lanovi dohvaaju

  preko samo jednog indeksa. lanovi polja sloeni su u linearnom slijedu, a indeks pojedinog

  lana odgovara njegovoj udaljenosti od poetnog lana.

  elimo li deklarirati jednodimenzionalno polje x koje e sadravati 5 decimalnih brojeva tipa

  float, napisat emo

  float x[5];

  Prevoditelj e ovom deklaracijom osigurati kontinuirani prostor u memoriji za pet podataka

  tipa float (Slika 2). Ovakvom deklaracijom lanovi polja nisu inicijalizirani,

 • 10

  Slika 2Deklaracija polja

  tako da imaju sluajne vrijednosti, ovisno o tome to se nalazilo u dijelu memorije koji je

  dodijeljen (alociran) polju. lanovi polja se mogu inicijalizirati prilikom deklaracije:

  float [x] = {1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5};

  Ovom naredbom se deklarira jednodimenzionalno polje x, te se lanovima tog polja

  pridjeljuju poetne vrijednosti. Vrijednosti se navode unutar vitiastih zagrada i odvajaju

  zarezima. Iako duljina polja nije eksplicitno navedena, prevoditelj e iz inicijalizacijske liste

  sam zakljuiti da je polje duljine 2 i rezervirati odgovarajui memorijski prostor (Slika 3).

  Slika 3 Jednodimenzionalno polje s inicijaliziranim lanovima

  Pri odabiru imena za polje treba voditi rauna da se ime polja ne smije podudarati s imenom

  neke varijable u podruju dosega polja, tj. u podruju u kojem je polje vidljivo. Prvi lan u

  polju ima indeks 0, a zadnji lan ima indeks za jedan manji od duljine polja.

  Jedno od ogranienja pri koritenju polja jest da duljina polja mora biti specificirana i poznata

  u trenutku prevoenja koda. Duljina jednom deklariranog polja se ne moe mijenjati tijekom

  izvoenja programa.

 • 11

  5.3. Dvodimenzionalna polja

  esto se javlja potreba za pohranjivanjem podataka u dvodimenzionalne ili

  viedimenzionalne strukture. elimo li pohraniti podatke iz neke tablice s 3 retka i 5 stupaca,

  najprikladnije ih je pohraniti u dvodimenzionalno polje:

  int Tablica [3][5];

  lanove tog dvodimenzionalnog polja dohvaamo preko dva indeksa: prvi je odreen retkom,

  a drugi stupcem u kojem se podatak u tablici nalazi. U sutini se ovo dvodimenzionalno polje

  moe shavtiti kao tri jednodimenzionalna polja od kojih je svako duljine 5 (Slika 4). Pravila

  koja vrijede za jednodimenzionlna polja vrijede i za viedimenzionalna polja. lanovi

  viedimenzionalnog polja mogu se takoer inicijalizirati prilikom deklaracije:

  int Tablica [3][5] = {{1, 2, 3, 4, 5}, {11, 12, 13, 14, 15}};

  Ovime se inicijaliziraju prva dva retka dok se lanovi treeg retka inicijaliziraju na nulu (kako

  je prikazano slikom 4).

  Slika 4 Prikaz dvodimenzionalnog polja

 • 12

  6. Rjeenje problema

  Na donjoj slici prikazan je raspored mostova. etiri dijela grada (sjeverni, juni i dva otoka)

  meusobno su povezani mostovima. Manji je otok s po dva mosta povezan sa sjevernim i s

  junim dijelom grada dok je vei povezan s po jednim mostom sa sjevernim i s junim

  dijelom. Jedan je most povezivao oba otoka.

  Slika 5 Raspored mostova

  Problem Koeningsberga svodi se na pitanje je li mogue prijei preko svih sedam mostova

  tako da se preko svakog mosta prijee tono jednom.

  6.1. Eulerovo rjeenje problema

  Problem sedam mostova privukao je pozornost Leonhardu Euleru koji je 1735. godine

  predstavio rjeenje problema. Euler je iznio pretpostavku da je izbor puta na kopnu nebitan.

  Jedino vano svojstvo svake rute je slijed prelazaka preko mostova. Ta mu je pretpostavka

  omoguila da ukloni sva svojstva, osim kopnenih povrina i mostova koji ih povezuju te je na

  taj nain stvorio apstraktni prikaz problema. U tom sluaju svaka kopnena povrina (obale

  rijeke i otoci) prikazana je vorom ili vrhom, a svaki most kao brid. Bridovi povezuju vorove

  i tvore matematiku strukturu koja se naziva graf.

 • 13

  Slika 6 Grafiki prikaz mostova

  Osim krajnjih toaka etnje, dolazak na vor i odlazak mora biti preko mosta (brida). Dakle,

  tijekom etnje po grafu, broj puta kada se doe do vora (a da vor nije kraj puta) jednak je

  broju puta kada se izae s tog vora. To znai da broj mostova koji dodiruju kopno mora biti

  paran ukoliko most elimo prijei samo jednom. Polovica tih mostova e biti prohodana kada

  se ide prema kopnu, a polovica kada se ide od kopna. Budui da su svi vorovi spojeni s

  neparnim brojem bridova, nije mogue proi sve mostove samo jednom.

  Euler je pokazao da etnja po grafu u kojoj se svaki brid koristi samo jednom ovisi o stupnju

  vorova. Stupanj vora predstavlja broj bridova koji ga dotiu. etnja e biti mogua samo

  ako je graf spojen i ako nula ili dva vora imaju neparan stupanj. Ovakva etnja po grafu zove

  se Eulerova etnja, a ostvariva je samo ako zapoinje na voru s neparnim stupnjem i

  zavrava na voru s neparnim stupnjem. Ovakvim nainom razmiljanja Euler je postavio

  temelje teorije grafova.

  6.2. Rjeenje problema pomou matrice susjedstva

  Problem sedam mostova Koeningsberga moe se na vrlo jednostavan nain rijeiti pomou

  matrice susjedstva.

  Nain rada programa opisan je pseudokodom:

  1. Poetak

  2. Program povezuje 4 vora sa 7 bridova

  3. Program generira matricu susjedstva s obzirom na vorove i bridove

  4. Program provjerava je li mogue prijei svaki brid tono jednom na nain da broji

  vorove sa neparnim bridovima

  5. Ako je broj vorova sa neparnim bridovima razliit od 0 ili 2 zakljuuje da

  problem nema rjeenje i ispisuje odgovarajuu poruku na ekran

  6. Kraj

 • 14

  Dakle, program se sastoji od dva dvodimenzionalna polja cijelih brojeva (graf,

  matrica_susjedstva), polja cijelih brojeva (zbroj_bridova) te cijelih brojeva broj_cvorova i

  broj_bridova. Broj_cvorova predstavlja broj otoka i obala te iznosi 4 dok broj_bridova

  predstavlja mostove koji povezuju otoke te iznosi 7. Program povezuje bridove i vorove te

  poziva funkcije matrica_susjedstva() i je_li_moguce_proci().

  Funkcija matrica_susjedstva generira matricu susjedstva s obzirom na vorove i bridove koji

  su ranije uneseni te zbaraja retke matrice, odnosno bridove incidentne odgovarajuem vrhu i

  sprema ih u polje zbroj_bridova. Budui je raspored bridova i vrhova za problem sedam

  mostova unaprijed poznat matrica susjedstva ima sljedei oblik:

  F0 22 01 11 21 00 12 01 0 G

  Funkcija je_li_moguce_proci zbraja vorove sa neparnim bridovima i rezultat pohranjuje u

  varijablu broj_neparnih. Budui je broj_neparnih u ovom sluaju razliit od nula i od dva

  zakljuujemo (po Korolaru 2.1.) da problem nema rjeenje te program na ekran ispisuje

  odgovarajuu poruku o tome.

  6.2.1. Poopenje problema

  Problem sedam mostova moe se poopiti na sljedei nain: Neka ( obala ili otoka povezuje * mostova. Je li mogue svaki od tih mostova prijei tono jednom?

 • 15

  I ovaj se problem moe rijeiti pomou matrice susjedstva na slian nain kao i prije. Nain

  rada programa koji rjeava ovaj problem dan je pseudokodm:

  1. Poetak

  2. Korisnik unosi broj bridova i broj vorova te je li graf usmjeren i teinski

  3. Korisnik povezuje bridove sa vorovima

  4. Ako je graf teinski korisnik unosi teinu svakog brida

  5. Program generira matricu susjedstva na osnovu unesenih vorova i bridova te u

  sluaju usmjerenog grafa ispisuje odgovarajuu poruku ako vor nije povezan ni s

  jednim vorom, ako vor ima bridove koji vode u njega ali ni jedan iz njega i ako

  vor ima bridove prema drugim vorovima ali ni jedan vor nema bridove prema

  njemu.

  6. Program provjerava je li mogue prijei svaki brid tono jednom na nain da broji

  vorove sa neparnim bridovima

  7. Ako je broj vorova sa neparnim bridovima razliit od 0 ili 2 zakljuuje da

  problem nema rjeenja i ispisuje poruku na ekran

  8. Ako je broj vorova sa neparnim bridovima tono dva zakljuuje da problem ima

  rjeenje ako i samo ako putovanje poinje u jednom i zavrava u drugom voru sa

  neparnim brojem bridova te ispisuje poruku na ekran

  9. Inae, zakljuuje da problem ima rjeenje i ispisuje poruku na ekran

  10. Kraj

  Ovaj program ima iste globalne varijable kao i program koji rjeava problem sedam mostova,

  dakle graf, matrica_susjedstva, zbroj_bridova, broj_cvorova i broj_bridova. U ovom sluaju

  broj vorova i bridova nije unaprijed poznat te ga unosi korisnik pri pokretanju programa.

  Jednako tako korisnik unosi veze izmeu bridova i vorova. Nakon toga se pozivaju funkcije

  matrica_susjed() i je_li_moguce_proci().

  Funkcija matrica_susjed generira matricu susjedstva s obzirom na unesene vorove i bridove

  te kao i prethodno zbraja retke matrice. Ova funkcija je neto sloenija od funkcije

  matrica_susjed u prethodnom programu jer se mora uzeti u obzir da graf moe biti usmjeren

  pa ovisno o tome postoje:

  a) vorovi koji nisu povezani sa niti jednim vorom

  b) vorovi sa bridovima koji vode u njega ali ne i iz njega

 • 16

  c) vorovi sa bridovima koji vode prema drugim vorovima ali ni jednim koji vodi

  prema njemu

  d) vorovi sa bridovima koji vode iz njega i prema njemu

  Funkcija je_li_moguce_proci zbraja vrhove sa neparnim brojem bridova i u ovisnosti o tome

  zakljuuje je li mogue rjeenje problema.

  Primjer: Postoji li rjeenje problema za graf sa 5 vrhova i 10 bridova koji su povezani kao na

  slici ispod?

  Rjeenje:

 • 17

  6.3. Rjeenje problema pomou Fleuryjevog algoritma

  Ako je G Eulerov graf, onda je svaka Eulerova tura na G optimalna jer se njome svaki brid

  prijee tono jedanput. U tom sluaju problem se rijeava Fleuryjevim algoritmom koji

  konstruira Eulerovu turu tako da pone u nekom vrhu i u svakom koraku bira vezni brid

  neprijeenog podgrafa samo da nema alternative. Lako je utvrditi sadri li graf Eulerovu

  stazu, tj. Eulerovu turu. Ostaje jedino problem kako ih nai. To se radi pomou Fleuryjevog

  algoritma. Fleuryjev algoritam je jednostavan ali veoma spor algoritam za nalaenje Eulerove

  ture.

  Postupak prema tom algoritmu je sljedei:

  1. Poetak

  2. Program izabere neki vrh i ide dalje du bilo kojeg ruba tog vrha na drugi vrh.

  Nakon toga ukloni taj rub s grafa.

  3. Sada smo na vrhu izmijenjenog grafa. Program odabere bilo koji rub od ovog

  tjemena ali ne smije biti rezni rub (osim u sluaju da nema druge mogunosti). Ide

  dalje du odabranog ruba i uklanja taj rub s grafa.

  4. Ponavlja trei korak dok ne iskoristi sve rubove i doe natrag na vrh s kojeg je

  zapoeo.

  5. Kraj

  Primjer nalaenja Eulerove ture na grafu sa 6 vrhova i 8 bridova:

  1. Uklonimo brid 2 i dobijemo sljedei graf

 • 18

  2. Uklonima brid 5 i dobijemo sljedei graf

  3. Uklonimo brid 7 i dobijemo sljedei graf.

  4. Uklonimo brid 6 i dobijemo sljedei graf

 • 19

  5. Zavrimo prolaskom kroz bridove 8 3 4 1 6. Dakle, kompletna Eulerova tura je 2 5 7 6 8 3 4 1

  6.4. Problem kineskog potara

  Problem sedam mostova ima primjenu na mnoge probleme iz teorije grafova. Jedan od

  poznatijih je problem kineskog potara koji se moe rijeiti pomou Fleuryjevog algoritma.

  Kineski potar treba pokupiti pisma u potanskom uredu, dostaviti pisma u svim ulicama koje

  spadaju u njegovo podruje i na kraju se vratiti u potanski ured i pri tome posao treba obaviti

  sa to manje hodanja kako bi utedio trud i vrijeme. Dakle, problem kineskog potara je

  primjer u kojem pokuavamo nai etnju kojom prolazimo kroz svaki brid na grafu samo

  jednom i to uiniti na najkrai mogui nain koristei se usmjerenim ili neusmjerenim

  grafom. Primjetimo da se problem kineskog potara razlikuje od problema sedam mostova u

  tome to problem kineskog potara zahtjeva da se vratimo u poetnu toku i da prilikom

  putovanja pronaemo najkrai put.

 • 20

  7. Zakljuak

  I danas, 272 godine nakon Eulerovog rjeenja problema Koeningsberkih mostova ovaj

  probmel privlai panju i jo je uvijek aktualan. Stoga se moe rei da je to jedan od

  najljepih problema teorije grafova.

 • 21

  8. Popis literature

  1. Darko Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb, 2001.

  2. Jurijan ribar i Boris Motik, Demistificirani C++, Element, Zagrab, 2006.

  3. https://sites.google.com/site/sandasutalo/osnove-programiranja/polja-

  nizovi/visedimenzionalno-polje

  4. http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/05-Polja-CB.pdf

  5. http://hr.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler

  6. http://hr.wikipedia.org/wiki/C_(programski_jezik)

  7. http://e.math.hr/math_e_article/br14/fosner_kramberger

  8. http://biblio.irb.hr/prikazi-rad?&lang=en...&rad=558428

  9. http://www.selimbegovic.com/Dokumenti/Metricki%20problemi%20u%20teoriji%20

  grafova.pdf