PR]MA MEA ENCrer0pEBti E mea enciclopedie. Aniآ  Maimute Existd aproape 2OO de specii de maimufe. Ele

 • View
  29

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of PR]MA MEA ENCrer0pEBti E mea enciclopedie. Aniآ  Maimute Existd aproape 2OO de specii de maimufe....

 • PR]MA MEA ENCrer0pEBti E

  Robert Coupe Helen Flint

  Denise Ryan

  L

  O EDITIE LITEFIA

 • t cupnns

  {D m @ @ @ {*

  G @ @ @ @ @ ffi €*

  @ @ @ @

  I

  Ce este un animal?

  Canguri

  Maimute

  Maimute antropoide

  Lupi

  Urgi

  Lei

  Tigri

  Elefan!i

  Rinoceri

  Balene 9i delfini

  Giganli ai m5rii

  Delfini gi marsuini

  Foci 9i lei de mare

  PEsSri din jun915

  Vulturi si acvile

  Bufni!e

  Pinguini

  ff; {& 6& @ r&_?

  €]

  ffi) @ €$ ,ff) ,@ @ @ @ @ @

  Ce este un animal marin

  Pegti

  Rechini

  Pisici de mare

  Caracatile 9i calamari

  Bijuterii ale mErii

  La suprafati

  in ad6ncuri

  Protectie

  Generatia viitoare

  Ocrotirea mSrilor

  Crocodili

  $op6rle

  $erpi Broaste

  CElStorii fantastice

  9operld monitor

 • e,t Jruzd

  74

  76

  78

  80

  a2

  a4

  86

  88

  90

  92

  94

  96

  98

  100

  ',o2

  ro4

  106

  108

  ilo n2

  n4

  Ce este o insectS?

  lnsecte in ac!iune

  lnsecte propriu-zise

  Greieri 9i 96ndaci de bucStSrie

  GSndaci adev5rati

  Scarabei

  Mugte 9i libelule

  Fluturi 9i molii

  Albine gi viespi

  Furnici

  Zbor la inSl!ime

  Lumea g6zelor

  Gisirea hranei

  Metamorfozd

  Piianjeni

  Tesitori de pAnzi

  PEianjeni v6nEtori

  Supravietuire

  Datul in spectacol

  Via!5 de piianjen

  Rude ale piianjenilor

  Ce este un dinozaur?

  Era dinozaurilor

  Anatomia unui dinozaur

  Carnivori

  Erbivori

  Mari si mici

  Rapizi gi len!i

  Atac 9i apdrare

  in migcare

  Pui de dinozaur

  O lume pentru toti

  Disparitie

  Mari v6nitori

  Archaeopterix

  Tyrannosaurus

  Deinonychus

  Diplodocus

  Parasaurolophus

  Sfegosaurus

  Triceratops

  Glosar

  116

  118

  120

  't22

  124

  126

  128

  130

  't32

  134

  't36

  138

  140

  142

  144

  146

  148

  150

  1s2

  154

  qlq

 • I Ce este un animal? Paianjenii, broagtele, pdsdrile 9i urgii sunt animale. Cele care au coloand vertebralS se numesc vertebrate. Elefan[ii, urgii, pdsdrile, rechinii gi broagtele sunt vertebrate. Animalele fara coloanS vertebralS se numesc nevertebrate. Fluturii, furnicile, pdianjenii si viermii sunt nevertebrate.

  Urs brun Urgii aparlin clasei mamiferelor.

  Tucan cu piept galben Tuca n ii aparlin clasei pdsdrilor.

  Din ce clasS? N4ulte animale seam5nb intre ele. Altele sunt foarte diferite, Animalele care su nt simllare su nt grupate impreunS, iar clasei ise dd un nume.

  Rechin marele alb Rech inii apartin clasei pestilor.

  Marele alb Marele rechin alb este un animal vertebrat pentru cE are coloanJ vertebra 15.

  {v

 • lF.-l'= I

  Elefant Elefa ntii apar!in clasei ma m iferelor

  Tarantu lele aparlin clasei pdianjenilor.

  Broasci otrSvitoare c6p;un6 Broastele apartin c asei amfibieni or.

  Trompa unui elefant are

  15O OOO de benzi de mugchi.

 • I

  i

  I Canguri Cangurii sunt animale numite marsupiale. Trdiesc in degerturile gi in campiile ierboase aride ale Australiei, unde se hrdnesc cu plante. Cangurii sar cu ajutorul picioarelor posterioare puternice. Toate femelele au buzunare, numite marsupii, in care addpostesc puii 9i ii hrdnesc cu lapte.

  Canguri boxeri Cangurii masculi par c5 boxeazd cAnd se lupti. C69ti96torul ,,meciului" se imperecheazd cu o femeld cang u r.

 • Cangurii tr5iesc in grupuri familiale

  numite turme. De obicei se hrdnesc seara si se

  odihnesc in timpul zilei.

  Ornitorinc

  Vecini australieni Cangurii trdiesc numai in Australia. Alte douS animale care pot fi gdsite doar pe acest continent su nt ornitorincul 9i echidna.

  Furnici

  Echidna

 • Maimute Existd aproape 2OO de specii de maimufe. Ele trdiesc in Africa, Asia 9i America CentralS 9i de Sud. Unele au cozi cu care pot sd apuce obiecte. Altele pot s5 apuce diverse lucruri cu degetele de la maini gi picioare. Maimulele traiesc in grupuri familiale gi igi petrec cea mai mare parte a timpului in copaci.

  Maimuti l6noasi AceastS maimulS i9i folosegte coada pentru a se prinde de crengi. Astfel, ea poate sd adune hrana cu m6inile.

  La inSl[ime Maimu!ele-piianjen sud-americane i9i folosesc cozile pentru a se ag5!a de ramuri in timp ce se balanseazd dintr-u n copac in a ltu l.

  Creast5 albi Tamarinii cu creasti albb trdiesc in America CentralS. Ei i9i petrec cea mai mare parte a vielii in copacii inalli din pddurile tropicale umede, m6ncand fructe, frunze 9i lnsecte.

 • I I

  Baie fierbinte Macacii japonezi rezistd

  temperaturilor scdzute fdca nd baie in izvoare f ierbinti.

 • Maimute antropoide Grupa animalelor care poartd numele de maimule antropoide este compusd din urangutani, gorile 9i doud specii de cimpanzeu. Urangutanii trdiesc in insulele Sumatra si Borneo din lndonezia. Gorilele gi cimpanzeii ,..j trdiesc numai in Africa. .si

  Urangutan Localnicii din insulele Sumatra 9i Borneo numesc aceastd bl6ndd maimu!; rogie Orang Hutan, adicd ,,locuitor al pddurii".

 • Familie de gorile Gorilele trdiesc'in grupuri familiale. Fiecare familie este condusi de un mascul mare cu spate argintiu. Acesta st; in picioare, urla 9i iEi lovegte pieptul pentru a avertiza alli masculi sb stea departe de femelele gl de puii lui.