of 38 /38
PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO Centar za edukaCiju i informatičke poslove PROGRAM EDUKACIJE 2018 Sarajevo, 2018. godina

PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog...

Page 1: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

Privredna komora Kantona SarajevoCentar za edukaciju i informatičke poslove

La Benevolencije 8 71000 Sarajevo

Tel.:+ 387 33 250 100 Fax:+ 387 33 226 717E-mail: [email protected]

www.pksa.ba

PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

Centar za edukaCiju i informatičke poslove

PROGRAM EDUKACIJE 2018

Sarajevo, 2018. godina

Page 2: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

Privredna komora Kantona Sarajevo Centar za edukaciju i informatičke poslove

PROGRAM EDUKACIJE 2018

RADIONICE I SEMINARI

Sarajevo

Januar, 2018. godine

Page 3: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

2

INFO Mjesto održavanja seminara je u poslovnoj zgradi Privredne komore

Kantona Sarajevo, ulica La Benevolencija br. 8, ili na nekoj drugoj lokaciji prema zahtjevu klijenta. U pozivnom pismu informiramo preduzeća o mjestu održavanja edukacije.

Komora zadržava pravo eventualnih izmjena termina realizacije edukacija

i visine kotizacije, otkazivanja realizacije pojedinih seminara, kurseva ili radionica, o čemu blagovremeno izvještavamo prijavljene učesnike.

Prijave se dostavljaju Centru za edukaciju i informatičke poslove, na

nekoliko načina: - pismom, na adresu Centra: La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo - faksom na broj: 033/226-717 - e-mail poštom na adrese: Lejla Halkić: [email protected] Dino Višnjić: [email protected] - putem web-stranice Komore: www.pksa.ba

Detaljnije informacije na brojeve telefona: 033/250-117, 250-116, 250-131.

Prijava se dostavlja u roku koji je naznačen u pozivnom pismu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice.

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Komore: 1610000004560078 (Raiffeisen bank d.d. BiH)

Dajemo popust za sve edukacije kada firma/organizacija prijavi dva ili više polaznika.

Page 4: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

3

S A D R Ž A J

UVOD 5

PROGRAM EDUKACIJE 7

Radionica: B2B prodaja 7

Radionica: Obuka za poslovno tehničke sekretare 8

Seminar: Seminar za polaganje pravosudnog ispita 10

Radionica: Zakon o javnim nabavkama, e-Nabavka i e-Aukcija 11

Radionica: Korporativno upravljanje - kako funkcionira korporacija

13

Radionica: Škola digitalnog marketinga i društvenih medija 14

Seminar: IFC Standard - sličnosti i razlike sa drugim prehrambenim standardima

16

Radionica: Instrumenti finansiranja u praksi 17

Seminar: Menadžerski mentalni sklopovi i emocionalna inteligencija - kako unaprijediti menadžerske sposobnosti?

18

Radionica: Liderske vještine 19

Radionica: Upravljanje sukobima i rješavanje sukoba 20

Radionica: Inovativne metode dezinsekcije 22

Radionica: Komunikacija sa “teškim” klijentima 23

Seminar: Seminar za polaganje pravosudnog ispita 24

Seminar: Arhivsko i kancelarijsko poslovanje 25

Radionica: Uticaj neuromarketinga na ponašanje potrošača - kako uticati na potrošače da kupe proizvod/uslugu/ideju

26

Radionica: Riješite se stresa - upravljanje stresom 28

Radionica: Strateški menadžment - kako sačiniti strateški plan 30

O KOMORI 31

USLUGE KOMORE 32

Page 5: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

4

Page 6: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

5

Poštovani privrednici,

Kao i proteklih godina, Privredna komora Kantona Sarajevo je i ove godine pripremila bogatu ponudu seminara i radionica, sa željom da prati i pomaže razvoju Vaše kompanije.

Edukacije su iz različitih oblasti poslovanja, a realizuju se uglavnom u obliku interaktivnih radionica, sa primjerima iz prakse. Predavači koje angažujemo su stručnjaci sa bogatim praktičnim iskustvom.

Polaznicima naših edukacija nudimo praktična i primjenljiva znanja. Cilj svih edukacija je unapređenje kompetencija polaznika, koje kao krajnji rezultat vode ka tome da učine Vas i Vašu kompaniju uspješnijom. Svim našim dosadašnjim polaznicima, kao i onima koji će se tek odlučiti da sarađuju sa nama, zahvaljujemo na ukazanom povjerenju!

Centar za edukaciju i informatičke poslove

Privredne komore Kantona Sarajevo

Page 7: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

6

Page 8: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

7

B2B PRODAJA

Kome je namijenjen seminar: direktorima prodaje, supervizorima u prodaji, prodavcima u veleprodaji i ostalima koji rade prodaju sa poslovnim klijentima. Cilj seminara: naučiti kako da shvatimo prodajni proces, koja je uloga prodavača, koje su faze u B2B prodajnom razgovoru, kako da se pripremimo za prodajnu posjetu, izgradimo adekvatan odnos sa kupcem, kako da postavljamo prava pitanja, na koji način da nastupimo prema poslovnom partneru i kako da kreiramo prezentaciju, te na koji način da klijentu ponudimo rješenje problema. Nakon prodaje trebamo znati kako da zadržimo B2B klijenta kroz postprodajnu uslugu, te kako da upravljamo reklamacijama kupaca. Također bismo trebali naučiti kako da upotrijebimo osnovne pregovaračke taktike u B2B procesu i kako da posmatramo klijenta. Predavač: Miloš Todorović, diplomirani ekonomista, svoje trenersko iskustvo gradio je kroz predavanja u više od 30 kompanija, među kojima je Xerox, Canon i Milka. Više od 13 godina radi kao konsultant u oblasti prodaje i menadžmenta, kako u BiH, tako i u Hrvatskoj i Srbiji. Program seminara:

pripreme za prodajnu posjetu,

izgradnja odnosa sa kupcem,

postavljanje pravih pitanja,

nastup i prodajna prezentacija,

ponuda rješenja,

postprodajna podrška,

upravljanje reklamacijama,

koordinacija prodaje sa logistikom,

pregovaračke taktike u B2B procesu,

govor tijela,

prepoznavanje blefova i varki kod partnera u B2B procesu.

Termin realizacije: januar/siječanj

Page 9: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

8

OBUKA ZA POSLOVNO - TEHNIČKE SEKRETARE

Prvi utisak koji firma ostavlja na svoje klijente i poslovne saradnike može biti presudan za njeno uspješno poslovanje.

Posao poslovno-tehničkog sekretara je zanimljiv, izazovan i zahtijeva multidisciplinarne vještine u obavljanju posla. Ako ste ambiciozni, spremni da postanete vrijedan resurs svake firme, organizator posla i desna ruka upravljačkog kadra, ovladajte praktičnim znanjima i vještinama na obuci za poslovno - tehničkog sekretara. Kome je obuka namijenjena: Poslovno - tehničkim sekretarima, osobama koje su zadužene za organizaciju i koordinaciju poslovanja, projekt asistentima, šefovima kabineta, administrativno - finansijskim koordinatorima, ličnim asistentima, izvršnim asistentima, finansijskim asistentima, office menadžerima i ostalom administrativnom osoblju, koje u svom svakodnevnom poslu komunicira sa poslovnim partnerima. Nakon završene obuke učesnici će dobiti kontakt podatke predavača putem kojih će se moći obratiti sa pitanjima, u periodu od godinu dana nakon obuke.

Predavač: Željka Pilipović Vuleta, agencija Obrazuj.se. Dugi niz godina realizira edukacije iz oblasti finansija i motivacije mladih u postupku traženja pronalaženja posla. Od 2003. godine radi za Agenciju Spektra, Agenciju za posredovanje pri zapošljavanju, gdje je radila na projektu YEP u privatno-javnom partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje RS, kao konsultant i voditelj kluba za traženje posla.

Sadržaj radionice:

Upravljanje, čuvanje i arhiviranje poslovne dokumentacije (prijem, zavođenje, razvrstavanje dokumentacije, slanje i prijem pošte);

Učestvovanje u pripremi i slanju ponuda, ugovora (sadržaj i arhiviranje ugovora sa kupcima i dobavljačima);

Poslovna tajna, način zaštite tajnih podataka, postupak i korištenje tajnih podataka;

Priprema dnevnih, sedmičnih, mjesečnih i drugih statističkih izvještaja, kao i specijalnih izvještaja po zahtjevima direktora ili odbora;

Korporativna korespodencija (poslovna korespodencija i komunikacija);

Page 10: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

9

Praćenje i priprema tenderske dokumentacije;

Priprema i slanje računa (račun/faktura/poreska faktura, fiskalni račun, pragovi,vođenje dokumentacije za fiskalnu kasu);

Korespodencija sa bankama i poslovi plaćanja (virman ili e – banking, devizna i BAM plaćanja, ovlašćenja, izdavanje kartica, praćenje izvoda i njihovo knjiženje);

Blagajna (obrada putnih naloga, blagajnički dnevnik, nalog za naplatu, nalog za isplatu, ček);

HRM izrada ugovora o radu, praćenje i evidencija (upoznavanje sa radnim odnosima i izrada rješenja, prijava i odjava zaposlenih, primopredaja dokumenata, prisutnosti na radu, matična knjiga radnika, dosije);

Vođenje dokumentacije vezane za bezbjednost i zaštitu na radu;

Procjena rizika na radnom mjestu (pojedinačno za svakog zaposlenog).

Testiranje i dodjela certifikata. Dvodnevna radionica.

Termin realizacije: februar/veljača

Page 11: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

10

SEMINAR ZA PRIPREMANJE POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA

Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu („Službene novine Federacije BiH“, brojevi: 2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/16). Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje provosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Seminar će trajati devet vikenda. Sadržaj seminara: Ispitna materija iz:

krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog prava, upravnog i radnog prava, ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

U okviru seminara realizirat će se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava. Nakon završetka programa, polaznicima će se izdati potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Termin realizacije: februar/veljača

Page 12: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

11

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, E-NABAVKE i E-AUKCIJE

Cilj seminara je edukacija iz oblasti javnih nabavki i elektronskih javnih nabavki, sa fokusom na elektronske aukcije. Seminar je namijenjen svim zaposlenicima koji rade u oblasti javnih nabavki. Cilj je da se polaznici upoznaju sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, kao i informacionim sistemom e-Nabavke u smislu provođenja e-Aukcije. Predavači: Admir Ćebić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, gdje učestvuje u pripremi nacrta izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga rada Agencije, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć ugovornim organima i ponuđačima u vezi sa tumačenjem Zakona i drugih propisa u provođenju postupka javnih nabavki, ali i prikupljanje i analiziranje informacija u vezi s potrebama za obuku. Autor je brojnih publiciranih stručnih tekstova i certificirani trener javnih nabavki u BiH. Dario Kihli, šef grupe za informacione tehnologije Agencije za javne nabavke BiH, gdje je zadužen za provedbu projekta razvoja i implementacije informacionog sistema za elektronske javne nabavke u Bosni i Hercegovini, u smislu definisanja i određivanja potreba te funkcionalnih zahtjeva svih modula u sistemu e-Nabavke. Kao ekspert za elektronske javne nabavke 2014. godine započeo je s radom na projektu razvoja i implementacije integralnog rješenja za elektronske javne nabavke, kao „product owner“ i uspješno implementirao projekt pod nazivom „Informacioni sistem E-nabavke“, koji je pušten u produkciju krajem novembra iste godine, a koji predstavlja jedinstven centralizovan sistem za elektronske javne nabavke u BiH. Aktivno je uključen i u novi projekt nadogradnje sistema e-Nabavke, koji podrazumijeva dostavljanje ponuda putem sistema E-nabavke, otvaranje i evaluaciju ponuda putem sistema e-Nabavke, a koji će biti implementiran u 2019. godini. Učestvovao je u izradi korisničkih priručnika svih modula u sistemu E-nabavke. Sadržaj seminara:

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije - legislativni dio, Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-aukcije, Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku u kojem je

predviđena e-aukcija,

Page 13: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

12

(Ne)prihvatljivost ponuda u postupku u kojem je predviđena e-aukcija i obavještavanje ponuđača u zavisnosti od vrste postupka,

Neprirodno niska cijena u postupku u kojem je predviđena e-aukcija, Monitoring postupaka javnih nabavki, Nalazi Agencije za javne nabavke u postupcima praćenja postupaka

javnih nabavki, Uočene greške u dosadašnjoj primjeni važeće legislative, Objašnjenje validacija prilikom zakazivanja i provođenja e-Aukcije, Učestvovanje u e-Aukciji u postupcima gdje je kriterij najniža cijena i u

postupcima gdje je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, Učestvovanje u više e-Aukcija istovremeno, Generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije, Uočene greške operatera u dosadašnjem korištenju modula za e-

Aukcije.

Termin realizacije: mart/ožujak

Page 14: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

13

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE – KAKO FUNKCIONIRA KORPORACIJA

Cilj seminara je upoznati polaznike sa problematikom korporativnog upravljanja, te sa načinom na koji funkcionira korporacija (dioničarsko društvo), kao najpodesniji oblik organiziranja velikog biznisa. Poseban fokus stavlja se na mjesto i ulogu nadzornog odbora, kao ključnog organa u korporativnoj upravljačkoj strukturi.

Seminar je namijenjen članovima nadzornih odbora i uprava korporacija (dioničarskih društava), kao i svim poslovnim ljudima koje interesuje način funkcioniranja korporacije.

Predavač: Prof.dr. Aziz Šunje, Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Sadržaj:

Oblici organiziranja biznisa: društvo lica vs. društva kapitala, Korporacija – karakteristike, Korporativno upravljanje – pojmovno određenje i historijski kontekst, OECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja, Nadzorni odbor i uprava – dva ključna korporativna organa (odnos), Menadžerski ugovor: jedan od mehanizama korporativnog upravljanja, Korporativno upravljanje u BiH i region, Korporativni skandali.

Način rada: Interaktivna komunikacija, ppt prezentacija, video-clips, te dva-tri referentna članka (prevod).

Termin realizacije: mart/ožujak

Page 15: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

14

ŠKOLA DIGITALNOG MARKETINGA I DRUŠTVENIH MEDIJA

Svrha radionice je unapređenje znanja o efikasnoj i praktičnoj primjeni digitalnih tehnologija i društvenih medija u biznisu. Radionica je namijenjena top menadžerima, te menadžerima i zaposlenicima u prodaji i marketingu.

Radionica je koncipirana na način da se kombinuju teoretska i praktična znanja, kroz intenzivni i samostalni rad učesnika na praktičnim primjerima. Za radionicu nije potrebno posebno predznanje o informacionim tehnologijama. Ciljevi radionice:

Razumijevanje savremene prakse digitalnog marketinga i upoznavanje sa savremenim trendovima i dobrim praksama,

Upoznavanje sa metodologijom razvoja planova marketing kampanja putem društvenih medija i implementacijom marketing kampanja,

Upoznavanje sa najznačajnijim alatima društvenih medija i njihovoj praktičnoj primjeni u biznisu,

Primjena efikasnih tehnika u oglašavanju i komuniciranju putem društvenih medija.

Predavači: Suada Peštek i Almir Peštek. Suada Peštek je ekonomistica sa 20 godina iskustva u marketingu i medijskoj industriji. Direktorica je Radio Sarajeva i portala radiosarajevo.ba koji je jedan od najposjećenijih portala u BiH. Od 1998. godine radi i u marketing agenciji Fabrika, gdje je trenutno na poziciji direktorice finansija. Gospođa Peštek ima veliko iskustvo u planiranju i implementaciji marketing kampanja, a posebno u oblasti digitalnog marketinga i društvenih medija. Gospođa Peštek je certificirani coach i NLP praktičar (neuro lingvističko programiranje). Prof. dr Almir Peštek je vanredni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Dr. Peštek ima bogato predavačko i konsultantsko iskustvo iz oblasti biznisa i marketinga i autor je više naučnih i stručnih radova i knjiga. Dr. Peštek je stipendista Fulbright postdoktorskog programa i proveo je akademsku 2014/15 godinu na Loyola University Chicago - Quinlan School of Business. Dr. Peštek predaje predmete "E-Business i New Media" i "Integrated Marketing Communications" na Univerzitetu RISEBA u Rigi, Latvija i "Social Media Marketing" na Vienna University of Economics and Business u Beču, Austrija, a predavao je i u SAD, Italiji i Sloveniji.

Page 16: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

15

Program radionice: 1. dan:

Digitalna transformacija biznisa, Društveni i tradicionalni mediji, Pregled savremenih alata i njihova praktična primjena u marketingu -

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin, social bookmarking, blogging, wiki, RSS i drugi Web 2.0 alati,

Planiranje i implementacija uspješnih marketing kampanja putem društvenih medija,

Efikasno kreiranje i upravljanje sadržajima, Analiza dobrih praksi u digitalnom marketingu i primjeni društvenih

medija, Trendovi u digitalnom marketing, Optimizacija pretraživača (search engine optimization, SEO) i

marketing putem pretraživača (search engine marketing, SEM), Google Adwords i Facebook oglašavanje, Praćenje uspješnosti i analitika (Google Analytics, Facebook Insights,

itd.), Prikaz platformi za efikasno upravljanje kampanjama (Social Bakers,

Hootsuite, Mention, itd.), Razvoj odnosa sa klijentima i prikaz alata za upravljanje odnosima sa

klijentima.

2. i 3. dan:

Digital marketing lab: Praktičan rad o Analiza okruženja, o Planiranje kampanje, o Razvoj sadržaja, o Implementacija kampanje, o Mjerenje rezultata i analitika.

Termin realizacije: april/travanj

Page 17: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

16

IFS STANDARD – SLIČNOSTI I RAZLIKE SA DRUGIM PREHRAMBENIM

STANDARDIMA

Usljed rastućih zahtjeva potrošača, povećane odgovornosti prodavača, globalizacije, kao i pooštravanja zakonskih obaveza, bilo je neophodno razviti uniformni standard za obezbjeđenje kvaliteta i bezbjednost hrane. IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbjednost hrane u jednom, razvijen kako bi provjerio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbijednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vrijeme i novac. Cilj seminara: Upoznavanje polaznika sa prednostima implementacije IFS-a, predstavljanje IFS-a kao vrhovnog standarda, koji obuhvata više standarda, kao i veće mogućnosti izlaska na inostrano tržište i bolja konkurentnost i pozicioniranje u svjetskim trgovačkim lancima. Kome je namijenjen: Rukovodiocima prehrambenog sektora. Predavač: Anel Hurem, dipl.ing., sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u prehrambenom sektoru. Trenutno obnaša funkciju Izvršnog direktora za proizvodnju i održavanje u Vispaku d.d. Visoko, koji je dio AS Group iz Jelaha. Iza sebe također ima uspješnu karijeru u sektoru consultinga i auditiranja HACCP sistema i ISO standarda, u svojstvu Konsultanta i Lead auditora. Vlasnik je firme, koja je ovlašteni zastupnik najvećeg svjetskog proizvođača aparata za kontrolu insekata za područje BiH. Uspješan predavač na teme vezane za standarde i općenito prehrambeni sektor.

Termin realizacije: april/travanj

Page 18: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

17

INSTRUMENTI FINANSIRANJA TRGOVINE U PRAKSI

Svrha radionice je razmjena praktičnih iskustava učesnika vezano za korištenje pojedinih instrumenata finansiranja trgovine u svakodnevnom poslovanju, prezentacija i analiza konkretnih primjera iz iskustva učesnika, diskusija i formiranje stavova i zajedničkih rješenja. Radionica je namijenjena zaposlenima u prodaji/komercijali, finansijama, bankarskom sektoru, onima koji direktno ili indirektno učestvuju u procesu ugovaranja i realizacije prodaje i nabavke, kao i onima koji se bave pripremom i pregledom finansijskih dokumenata koji se traže za naplatu/plaćanje. Ciljevi radionice: Upoznavanje sa različitim instrumentima finansiranja trgovine,

prednostima i nedostacima pojedinih instrumenata, mogućnostima koje pružaju, te adekvatnim izborom za konkretan spoljnotrgovinski aranžman,

Analiza konkretnih primjera iz prakse uz diskusiju i razmjenu mišljenja među učesnicima radionice,

Kreiranje usklađenog zahtjeva za garancije propisane Zakonom o javnim nabavkama (ZJN),

Upoznavanje s osnovama forfaitinga i faktoringa.

Predavači: Bilsana Burazerović, dipl. ecc., sa višegodišnjim iskustvom na različitim

poslovima u bankarstvu, od toga 14 godina u poslovima vezanim za instrumente finansiranja trgovine.

Jasmina Korajlić, dipl.ecc., sa višegodišnjim iskustvom u bankarstvu i

međunarodnim institucijama, od toga 13 godina u poslovima vezanim za instrumente finansiranja trgovine.

Program radionice:

Pojam i vrste garancija, prednosti i nedostaci Kako kreirati usklađen zahtjev za plaćanje po garanciji? Dokumentarni akreditiv i izazovi u pripremi/pregledu dokumenata Inkaso ili dokumentarna naplata Upoznavanje s osnovama forfaitinga i faktoringa

Termin realizacije: maj/svibanj

Page 19: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

18

MENADŽERSKI MENTALNI SKLOPOVI I EMOCIONALNA INTELIGENCIJA –

KAKO UNAPRIJEDITI MENADŽERSKE SPOSOBNOSTI?

Cilj seminara je orijentirati polaznike na koji način se mogu unaprijediti menadžerske sposobnosti. Naglasak je na načinu razvijanja i unapređenja različitih mentalnih sklopova koji opredjeljuju način razmišljanja i način odlučivanja menadžera. Isto tako, naglasak je na načinu razvijanja i unapređenja emocionalne inteligencije, koja opredjeljuje sposobnost odigravanja širokog spektra menadžerskih uloga.

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen svim menadžerima bez obzira na nivo menadžmenta (top-menadžeri, menadžeri srednje razine, menadžeri prve linije). Isto tako, seminar je namijenjen ljudima koji imaju namjeru da grade menadžersku karijeru.

Predavač: Prof.dr. Aziz Šunje, Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Sadržaj:

Menadžment – pojmovno određenje, Menadžeri – nosioci procesa menadžmenta: ključni organizacijski

resurs, Stilovi vođenja i motivacija, Menadžerske uloge (interpersonalne, informacione, uloge odlučivanja), Mentalni sklopovi (refleksija, analitika, kolaboracija, kros-kulturalna

senzitivnost, akciona orijentiranost), Emocionalna inteligencija (samosvijest, samokontrola, socijalna

svjesnost, mendžment odnosa), Odlučivanje.

Način rada: Interaktivna komunikacija, ppt prezentacija, video-clips, te dva-tri referentna članka (prevod).

Termin realizacije: maj/svibanj

Page 20: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

19

LIDERSKE VJEŠTINE

Želite efikasniji menadžment i bolje rezultate? Suočavate se sa situacijama učestalih pogreški, probijanja rokova, neodgovornošću zaposlenih? Kontinuirano ulaganje u rukovodioce omogućava bolje upravljanje zaposlenima, daje firmi kompetentan menadžment, čini je otpornijom i daje veće šanse za ostvarenje željenih poslovnih rezultata. Svrha coaching radionice je pomoći menadžerima/rukovodiocima/tim liderima da razviju liderske vještine kako bi sistemski upravljali svojim timovima, odnosno zaposlenima u svrhu unapređenja efikasnosti. Coaching radionica je namijenjena postojećim i budućim menadžerima/rukovodiocima, tim liderima. Ciljevi radionice:

Pomoći menadžerima/rukovodiocima/tim liderima da savladaju tehnike i principe efikasnog liderstva,

Transformacija pojedinačne i timske učinkovitosti.

Predavač: Aida Sujoldžić, dipl. psiholog, savjetnik za lični razvoj i konsultant za vještine (ruko)vođenja, sa više od 18 godina profesionalnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru. Na specifičan i jedinstven način spaja ključne aspekte razvoja 21. vijeka- emotivnu i duhovnu inteligenciju, vještine vođenja i kontinuirano učenje. Više informacija o predavaču, na web-stranici www.coachingbyaida.com. Program radionice:

Menadžer vs. lider,

Stilovi menadžera,

Odgovornosti i modeli efikasnog liderstva,

Samokontrola.

Termin radionice: juni/lipanj

Page 21: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

20

UPRAVLJANJE SUKOBIMA I RJEŠAVANJE SUKOBA

Današnje poslovno okruženje je stresno. Radna mjesta se mijenjaju. Klijenti su se promijenili. Međuljudska pravila ponašanja su sve labavija, zadaci sve kompleksniji i rokovi za izvršenje zadataka sve kraći. Rješavanje sukoba postalo je pitanje strateškog menadžmenta. Prije nego mali okršaji postanu otvoreni ratovi, treba reagovati i pokušati riješiti i one najmanje varnice i sukobe koji se jave, bilo da su između pojedinaca, unutar timova, timova unutar kompanije ili sa klijentima. Cilj ovog trening programa je naučiti praktične alate, jednu novu menadžersku tehniku, kojom se mogu rješavati sukobi, kao i kako preventivno djelovati da do sukoba ne dođe. Vještina je i prepoznati znakove upozorenja za odnose koji mogu poći i često pođu krivo. Trening je zasnovan na princima NLP-a (Neuro-lingvističko planiranje) i u velikoj mjeri usmjeren na psihologiju ponašanja pojedinaca i timova. Na upečatljiv i interesantan način prezentiramo vještine u komunikaciji koje bi trebali rukovodioci imati. Trening je namijenjen prvenstveno rukovodiocima grupa, sektora, vođama timova.

Predavač: Emina Muharemović, Business and Life Coach (međunarodni certifikat ICI, Berlin), sa više od 20 godina radnog iskustva. Aktivno vodi edukacije i radionice na polju unapređenja poslovnih vještina i unapređenju kvaliteta života i rada pojedinaca i organizacija. Sadržaj radionice:

1. Šta je sukob? Vrste sukoba na radnom mjestu; 2. Međuljudski sukob; Šta kad ste vi strana u sukobu? 3. Sukob u timovima; Prevencija sukoba; Koju korporativnu kuturu imate

u kompaniji i jeste li spremni za promjene kulture? 4. Kako riješiti sukobe? Kako reagujemo? Slijedimo li instikte ili

upravljamo sukobima? Kako ćemo spriječiti eskalaciju sukoba? 5. Test osobnosti – struktura ličnosti, ko smo? Kako reagujemo u

konfliktu? 6. Koliko kompaniju koštaju sukobi? Koji rizici proizlaze iz sukoba? Može

li kompanija izvući pozitivnu promjenu iz sukoba? 7. Kad sukob preraste u mobing? Šta je mobing i kako ga prepoznati? 8. Prevencija mobinga;

Page 22: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

21

9. Faze mobinga: - Nulta faza – izbor žrtve i usmjeravanje konflikta ka njoj; - Faza ciljanog početka mobinga - početak aktivnosti koji žrtvu

navode da se neprijatno osjeća; - Faza „Žrtveni jarac“ - osoba je okarakterisana kao dežurni krivac za

sve propuste; - Faza „Borbe za opstanak“ – preopterećenje poslom – burnout

sindrom; - Faza razvijenog mobinga – pogoršanje psihofizičkog stanja; - Faza isključenja iz radne sredine – dobrovoljno povlačenje, otkaz,

prijevremena penzija, pokušaj samoubistva. 10. Kategorije mobinga:

- Ugrožavanje ličnog izražaja i komunikacija; - Napad na mogućnost održavanja socijalnih kontakata i odnosa; - Napadi na ličnu reputaciju; - Napad na kvalitet rada i života; - Direktni napad na zdravlje.

Metode rada i trajanje treninga Predavanje uz Powerpoint prezentaciju, vježbe i aktivno učešće polaznika. Razgovori i diskusije, konsultacije iz prakse, testovi osobnosti.

Termin radionice: juni/lipanj

Page 23: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

22

INOVATIVNE METODE DEZINSEKCIJE

Dezinsekcija je skup mehaničkih, bioloških i hemijskih mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem suzbijanja ili smanjenja štetnih insekata. Cilj dezinsekcije nije samo riješiti se neugodnih nametnika, nego i zaštiti naše zdravlje i imovinu. Kao što je poznato mnogi insekti su prijenosnici zaraznih bolesti, a neki od njih čine i štete u poljoprivredi, prehrambenom sektoru, skladištima hrane, te na imovini. Cilj seminara: Obuka polaznika o inovativnim i zdravijim metodama dezinsekcije, bez korištenja raznih vrsta insekticida, koji mogu biti štetni za ljude i kontaminirati hranu. Upoznavanje sa vrstama aparata za preventivnu kontrolu insekata, te osvrt na obaveznu zakonsku regulativu za dezinsekciju. Kome je namijenjen: Rukovodiocima prehrambenog, HoReCa, veterinarskog, poljoprivrednog i farmaceutskog sektora, te predstavnicima trgovačkih lanaca. Predavač: Anel Hurem, dipl.ing., sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u prehrambenom sektoru. Trenutno obnaša funkciju Izvršnog direktora za proizvodnju i održavanje u Vispak d.d. Visoko, koji je dio AS Group iz Jelaha. Iza sebe također ima uspješnu karijeru u sektoru consultinga i auditiranja HACCP sistema i ISO standarda, u svojstvu Konsultanta i Lead auditora. Vlasnik je firme, koja je ovlašteni zastupnik za područje BiH najvećeg svjetskog proizvođača aparata za kontrolu insekata. Uspješan predavač na teme vezane za standarde i općenito prehrambeni sektor.

Termin realizacije: septembar/rujan

Page 24: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

23

KOMUNIKACIJA SA 'TEŠKIM' KLIJENTIMA, DOBAVLJAČIMA, KOLEGAMA...

Rad sa 'teškim' klijentima, dobavljačima, kolegama i drugima Vas iscrpljuje i smanjuje Vašu učinkovitost? Željeli biste znati kako efikasno reagirati u komunikaciji sa takvim osobama? Osjećate napetost kada se dobavljači, klijenti ili kolege ne ponašaju u skladu sa Vašim očekivanjima? Ukoliko ste na samo jedno pitanje odgovorili potvrdno - prijavite se na ovu coaching radionicu! Svrha coaching radionice je pomoći učesnicima da savladaju tehnike pravilnog reagiranja u komunikaciji kako bi razgovor vodili profesionalno, uvjerljivo, odlučno i time posao uspješno realizirali. Coaching radionica je namijenjena svima onima koji žele da nauče kako da se uspješnije nose sa situacijama u kojima druga strana u dijalogu to ne zna ili ne može. Ciljevi radionice:

Usvojiti nove vještine i tehnike koje će učesnicima omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj komunikaciji

Upravljati vlastitim stanjima i zadržati ličnu mirnoću u razgovoru

Predavač: Aida Sujoldžić, dipl.psiholog, savjetnik za lični razvoj i konsultant za vještine (ruko)vođenja, sa više od 18 godina profesionalnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru. Na specifičan i jedinstven način spaja ključne aspekte razvoja 21. vijeka - emotivnu i duhovnu inteligenciju, vještine vođenja i kontinuirano učenje. Više informacija o predavaču, na web-stranici: www.coachingbyaida.com. Program radionice:

Tipovi 'teških' ponašanja, zakon reciprociteta i efikasni pristupi,

7 tipova 'neprikladnih' situacija i preporuke za razrješenje,

Pozicija vs. interes.

Termin realizacije: septembar/rujan

Page 25: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

24

SEMINAR ZA PRIPREMANJE POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA

Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu („Službene novine Federacije BiH“, brojevi: 2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/16). Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje provosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Seminar će trajati devet vikenda. Sadržaj seminara:

Ispitna materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog prava, upravnog i radnog prava ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

U okviru seminara realizirat će se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava. Nakon završetka programa, polaznicima će se izdati potvrda o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Termin realizacije: oktobar/listopad

Page 26: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

25

ARHIVSKO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Cilj seminara je prezentovati najaktuelnija znanja iz oblasti arhivskog i kancelarijskog poslovanja, što bi trebalo imati za rezultat bolju osposobljenost arhivskih službenika, pisarnice društva, voditelja kancelarijskog poslovanja u registraturama, te samim tim i obezbijediti bolja zaštita korištenje arhivske građe. Seminar je namijenjen državnim službenicima, namještenicima, uposlenicima javnih preduzeća, sekretarima društva, te zaposlenicima u pravnim odjelima, pravnicima, ekonomistima i svima koje interesuje navedena tematika. Predavači:

Amira Šehović, diplomirani pravnik, arhivski stručni savjetnik, zaposlenica Arhiva BiH, sa dugogodišnjim iskustvom u radu Arhiva BiH, autorica priručnika za polaganje arhivističkog ispita.

Bojan Matović, zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kao arhivar.

Posebna pažnja na seminaru pored navedenog posvetit će se i elektronskom upravljanju predmetima i dokumentima iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumenata iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja, klasifikacija i evidentiranje ulaznih dokumenata, signiranje dodatnim jedinicama na znanje, praćenje dokumenata kroz program, njegova obrada od nadležnih osoba, te arhiviranje i čuvanje dokumenata (primjer - progam OWIS).

Termin realizacije: oktobar/listopad

Page 27: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

26

UTICAJ NEUROMARKETINGA NA PONAŠANJE POTROŠAČA – ALATI KOJIMA

SE UTIČE NA PERCEPCIJU POTROŠAČA O PROIZVODU I/ILI USLUZI

U današnjem svijetu u kojem vlada ogromna konkurencija i u kojem je na hiljade brandova svakodnevno dostupno potrošačima, kompanije imaju veliki izazov da kreiraju i održe brand-ove na tržištu. Standardne marketinške strategije, koje su kompanije godinama implementirale (4/7 P) nisu više dostatne da zadovolje brzo rastuće potrebe kupaca. Stručnjaci za marketing su došli na ideju da spoje više nauka, kao što su neuro-nauka, psihologija, i nauka o ponašanju potrošača - koje su omogućile da se dođe do optimalnih strategija za kreiranje proizvoda koje bi potrošači primijetili, kupovali i na kraju i zavoljeli. Tako je rođena nova nauka „Neuromarketing“, koja uveliko objašnjava kojim primjenjenim tehnikama i alatima se kompanije mogu koristiti da bi došle do većeg broja zadovoljnih kupaca. Cilj radionice: Upoznati učesnike sa načinom na koji funkcioniše mozak potrošača prilikom donošenja odluka o kupovini, što je posebno značajno za kompanije koje žele steći lojalne kupce, ali i na dugi rok imati uspjeha u razvoju novih proizvoda i/ili usluge s ciljem zadobivanja povjerenja potrošača. Ciljna grupa: svi zaposlenici i sve osobe koje žele naučiti nešto potpuno novo o funkcionisanju mozga prilikom odabira, što će im pomoći unaprijediti lične vještine vezane za kreativnost, jasnoću percepcije, sposobnost pregovaranja, odabira i sl. Predavač: Ajla Hadžiefendić, dipl.ecc., magistar menadžmenta, sa dugogodišnjih poslovnim iskustvom u multinacionalnoj kompaniji, i obrazovanjem koje je sticala i u BiH i izvan BiH. Sadržaj radionice:

Šta je to i zašto neuromarketing? Razlike marketinga i neuromarketinga, Troškovi i benefiti od korištenja neuromarketinga, Neuromarketinške metode, Primjenjene neuromarketinške metode i alati, Stimulacije za mozak, Proces u četiri koraka, Važne poruke potrošačima,

Page 28: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

27

Primjeri iz prakse - različiti brendovi, Izrada poruka koje će interesirati potrošače, Mjerenje reagovanja potrošača na poruke, Neuromarketinške tehnike - široka primjena – mogućnosti,

Koristi od radionice su da će učesnici biti u stanju da:

Razumiju zašto neki proizvodi i nakon uloženih velikih količina novca u njihov razvoj, ne mogu pronaći lojalne kupce i ne mogu opstati na tržištu,

Spoznaju kako neuromarketinške primjenjene metode utiču na percepciju potrošača,

Primjene korake koji su važni za pridobivanje povjerenja potrošača, Kreiraju poruke koje su direktno usmjerene na podsvijest kupaca koji

donose konačne odluke o kupovini, Znati da primjene sve navedene metode i alate u poslovni razvoj, kao i

u vlastiti život s ciljem poboljšanja kvaliteta interakcija sa okruženjem.

Termin realizacije: novembar/studeni

Page 29: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

28

RIJEŠITE SE STRESA – UPRAVLJAJTE STRESOM

Svakodnevno smo i na poslu i u porodici izloženi raznim situacijama koje u nama izazivaju stres. Stres se u nama nagomilava i postajemo sve nezadovoljniji i nezadovoljniji. Sve više ljudi, zbog nagomilanog stresa, razviju više ili manje ozbiljne bolesti. Veoma često se desi da zbog stresa narušimo nama važne odnose i na poslu i u porodici. Zato je potrebno da nađemo način kako se opustiti i riješiti nagomilanog stresa, sačuvati ili popraviti svoje zdravlje. Na ovom treningu naučit ćete naučno dokazanu metodu relaksacije - Autogeni trening, koja će vam pomoći da upravljate stresom, bolje podnosite opterećenja, jačate samopouzdanje i kreativnost, na poslovnom i privatnom polju.

Predavač: Muharemović Emina, Savjetodavni NLP terapeut, Life and Business Coach (međunarodni certifikat ICI, Berlin). Ima više od 20 godina radnog iskustva u prodaji i upravljanju ljudima. Završila je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, kao i edukacije na NLP i Coaching akademiji u Hrvatskoj i stekla zvanje NLP Practitioner, NLP Master, NLP terapeutski savjetnik i na trećoj je godini studija za Neurolingvističko savjetovanje i terapiju (DVNLPt). Učitelj je Autogenog treninga po Schultz-u.

Aktivno vodi i organizuje edukacije i radionice na polju unapređenja poslovnih vještina i unapređenju kvaliteta života i rada pojedinaca i organizacija. Dugogodišnje radno iskustvo i poslovnu praksu, poslovna znanja iz ekonomije, uspješno kombinuje sa psihologijom i ljudskim ponašanjem, kao neodvojivim komponentama. Sadržaj radionice:

1. Šta je stres i kako naš organizam reaguje na stres? 2. Koju poslovnu i životnu filozofiju živite? 3. Šta je Autogeni trening? Kako nam pomaže? 4. Osnovne sugestije: mir, težina, toplina, disanje, srce, stomak i čelo, 5. Test osobnosti, 6. Polja napetosti.

Autogeni trening je naučno i medicinski priznata tehnika koju je utemeljio njemački liječnik J.H. Schultz 1928. godine. Danas je jedna od najraširenijih tehnika opuštanja, razgradnje stresa i dovođenja organizma u ravnotežu i optimalno stanje.

Page 30: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

29

Kada naučite primjenjivati ovu tehniku moći ćete da dovodite sebe u psihičku i fizičku ravnotežu i ostvarujete mir, opuštenost, zdravlje i sreću. Naučićete kako da se nosite sa životnim okolnostima i kako ostati fizički i psihički zdrav, kao i da ostvarite svoj unutrašnji sklad. Jednom savladan princip autogenog treninga, postaje vaš trajni način u borbi protiv stresa i ostalih uzročnika smanjenja funkcionalnosti, koja nam je u svakom trenutku i u svakoj situaciji dostupna. Kome je namijenjen? Autogeni trening namijenjen je psihički stabilnim osobama koje su izložene stresnim situacijama svakodnevnice: poslovnim ljudima, učiteljima, nastavnicima, sportašima, studentima, liječnicima, poduzetnicima, policajcima, učenicima, odgajateljima. Trajanje treninga: Dvodnevna radionica.

Termin realizacije: novembar/studeni

Page 31: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

30

STRATEŠKI MENADŽMENT – KAKO SAČINITI STRATEŠKI PLAN?

Cilj seminara je unaprijediti sposobnost strateškog promišljanja polaznika seminara, te upoznati polaznike sa metodologijom strateškog menadžmenta, kao centralne menadžerske funkcije. Cilj seminara je osposobiti polaznike da na odgovarajući način pristupe izradi strateškog plana, kao centralnog organizacijskog plana, koji opredjeljuje organizacijsko “kuda” i “kako”.

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen organizacijskim top-menadžerima za sve vrste biznisa (mikro, mali, veliki biznisi), te menadžerima koji su uključeni u proces strateškog menadžmenta.

Predavač: Prof. dr. Aziz Šunje, Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Sadržaj:

Strateški menadžment kao menadžerska funkcija, Top-menadžeri nosioci procesa strateškog menadžmenta, Vizija-misija, Analiza okruženja: prepoznavanje vanjskih “prilika” i “prijetnji” (O-T), Analiza organizacije: spoznaja sopstvenih “snaga” i “slabosti” (S-W), Oblikovanje strategije, Implementacija strategije – Balanced Scorecard, Strateški plan.

Način rada: Interaktivna komunikacija, ppt prezentacija, video-clips, te dva-tri referentna članka (prevod).

Termin realizacije: decembar/prosinac

Page 32: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

31

O KOMORI

Proteklo je više od stotinu godina od osnivanja i djelovanja prve privredne komore u Sarajevu. Smjenjivali su se politički državni režimi, mijenjali su se sistemi privređivanja, mijenjala se tehnologija proizvodnje, mijenjala se i pozicija Komore, ali se nije mijenjala njena misija - djelovanje u interesu članova, odnosno privrede. Danas, Privredna komora Kantona Sarajevo sa svojim vrijednim članovima i drugim ekonomskim subjektima, koristeći stoljetno iskustvo, partnersku saradnju sa nadležnim organima Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine i Države BiH, te komorama u zemlji i inozemstvu, ciljno je u svojoj misiji usmjerena i odlučna na stvaranju jače privredne strukture i postizanju višeg stepena ekonomske razvijenosti Kantona Sarajevo i BiH u cjelini. Danas je Privredna komora Kantona Sarajevo moderna, dobro organizovana nevladina i nezavisna asocijacija privrede sa misijom, da daje podršku razvoju biznisa pružanjem kvalitetnih usluga članovima i drugim subjektima i razvija partnerske odnose sa državnim organima s ciljem izgradnje povoljnijeg privrednog ambijenta. Privredna komora Kantona Sarajevo je mjesto gdje se privrednici dogovaraju o unapređenju uslova za efikasnije privređivanje i povećanje konkurentske sposobnosti kompanija na putu ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

www.pksa.ba

Page 33: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

32

USLUGE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO USLUGE UKLJUČENE U ČLANARINU

Zastupanje interesa članova Komore u partnerskim odnosima sa

organima izvršne vlasti i uprave (Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine) u pripremi i donošenju:

- zakona i drugih propisa vezanih za privredu i uslove privređivanja

- mjera ekonomske politike, globalno i po oblastima privrede - instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih

subjekata - usklađivanja interesa različitih grana privrede - strategija razvoja za nivo Kantona, ukupno i po oblastima - mjera za zaštitu domaće proizvodnje - aktuelnih informacija, podataka i saznanja o problemima zaštite

okoline i održivog razvoja, - razvoja i unapređenja institucija tržišta i utvrđivanja tehničkih i

drugih standarda - mjera za unapređivanje izvoza i drugih podsticajnih mjera za

pojedine oblasti privrede Pružanje informacija članovima Komore o tekućim privrednim

kretanjima relevantnim za vođenje poslovne politike Iniciranje i učestvovanje u radu na razvojnim projektima od

zajedničkog interesa za Kanton, Federaciju BiH i BiH Rad na promociji privrede i privrednih subjekata i uspostavljanju

poslovnih kontakata u zemlji i inozemstvu, prema zahtjevima i interesima grupacija

Podsticanje povezivanja nauke i prakse Podsticanje razvoja inovatorstva Uspostavljanje i održavanje poslovne saradnje sa komorama i drugim

institucijama u zemlji i inozemstvu Rad na uspostavljanju i održavanju Kodeksa poslovne etike članova

Komore Rad na uključivanju privrede Kantona u savremene informacione

tokove Organiziranje predavanja o aktuelnim temama prema potrebama i

zahtjevima članova Komore, a na bazi godišnjeg programa Pružanje pravne pomoći članovima Komore u vezi sa organizovanjem

kompanije

Page 34: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

33

Obavljanje i drugih poslova samostalno ili u saradnji sa drugim komorama, naučnim ustanovama i institucijama za koje privreda Kantona iskaže interes

Informiranje članova Komore i drugih preko web-stranice Komore i drugih publikacija i brošura

Objavljivanje baze podataka o ponudi/tražnji domaćih i stranih kompanija

Pružanje osnovnih informacija iz sistema upravljanja kvalitetom

KOMERCIJALNE USLUGE

Objavljivanje ponude/tražnje na web-stranici Komore Objavljivanje razvojnih projekata na web-stranici Komore Organiziranje seminara, kurseva i drugih vidova edukacije prema

potrebama, na bazi godišnjeg programa Organiziranje nastupa i posjeta sajmovima, izložbama i drugim

privrednim manifestacijama u zemlji i inozemstvu Izrada web-stranice Obavljanje poslova javnih ovlaštenja u zavisnosti od prenesenih

ovlaštenja Izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata koji imaju karakter i

značaj javnih isprava Organiziranje okupljanja članova Komore Pružanje informacija na bazi pojedinačnih zahtjeva:

- traženje partnera, proizvoda ili usluga u inozemstvu - zakona i ostalih propisa iz drugih zemalja - organiziranje sastanaka sa partnerima iz zemlje i inozemstva

Oglašavanje reklamno-propagandnih poruka na web-stranici Komore i drugim publikacijama Komore

Organiziranje prezentacije firme, njenih proizvoda i usluga Arbitriranje u narušavanju dobrih poslovnih običaja i Kodeksa

poslovne etike članova Komore Iznajmljivanje sala sa opremom u zgradi Komore Organiziranje kurseva stranih jezika prema zahtjevu Izrada biznis-planova Pružanje usluga uvođenja sistema upravljanja kvalitetom Pružanje osnovnih i specijalnih informacija potencijalnim partnerima iz

zemlje i inozemstva Odgovori na upite vezane za uslove poslovanja u KS

Page 35: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

34

BILJEŠKE

Page 36: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

35

Page 37: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

36

Page 38: PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVOOECD principi korporativnog upravljanja, Teorije korporativnog upravljanja, Mehanizmi korporativnog upravljanja, Sistemi korporativnog upravljanja,

Privredna komora Kantona SarajevoCentar za edukaciju i informatičke poslove

La Benevolencije 8 71000 Sarajevo

Tel.:+ 387 33 250 100 Fax:+ 387 33 226 717E-mail: [email protected]

www.pksa.ba

PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

Centar za edukaCiju i informatičke poslove

PROGRAM EDUKACIJE 2018

Sarajevo, 2018. godina