Click here to load reader

privind starea și calitatea învățământului în Școala ... · GRUPA /CLASA NR. GRUPE /CLASE EFECTIVE TOTAL COLECTIVE / EDUCABILI GPN 22 Grupa mică 1 20 Grupa mijlocie 1 17

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of privind starea și calitatea învățământului în Școala ... · GRUPA /CLASA NR. GRUPE /CLASE...

 • 1

  RAPORT GENERAL

  privind starea și calitatea învățământului în

  Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași

  an școlar 2017-2018

  Analizat, dezbătut și validat în CP

 • 2

  Coordonatori:

  Prof. Virginia ARGHIROPOL - DIRECTOR

  Prof. Nicoleta PREPELIȚĂ – DIRECTOR ADJUNCT

  Echipa de proiect:

  Responsabilii comisiilor metodice și a comisiilor pe probleme

  Au colaborat:

  Secretari, contabili, administrator

 • 3

  CUPRINS

  Introducere .............................................................................................................................. 5

  I. Școala Gimnazială „Ion Simionescu” - date statistice ...................................................... 5

  Structura organizatorică ...................................................................................................... 6

  Situaţia la învăţătură şi starea disciplinară ........................................................................ 14

  II. Curriculum și inspecție școlară ....................................................................................... 17

  Controlul calității prin inspecția școlară ............................................................................ 17

  Evaluări de etapă – Simulare Evaluare Națională ............................................................. 18

  Excelența în educație ......................................................................................................... 21

  Educația la vârstele mici.................................................................................................... 24

  Învățământul special .......................................................................................................... 25

  Activitatea educativă extrașcolară ..................................................................................... 29

  III. Resurse umane ............................................................................................................... 40

  Managementul resurselor umane....................................................................................... 40

  Dezvoltare profesională. Educație permanentă. Mentorat ................................................ 42

  Management și dezvoltare instituțională ........................................................................... 46

  IV. Resurse materiale și financiare ..................................................................................... 47

  Resurse materiale şi financiare .......................................................................................... 47

  Managementul riscului. Auditul intern ............................................................................. 49

  V. Relații comunitare ........................................................................................................... 50

  Proiecte europene .............................................................................................................. 50

  Comunicare, relații publice. Parteneriate semnificative .................................................... 52

  VI. Activităţi de succes ale unității de învățământ ............................................................ 58

  Concluzii ................................................................................................................................... 59

 • 4

  Motto:

  ”Să formezi o echipă este doar începutul,

  să rămâi împreună înseamnă progresul,

  să lucrezi împreună aduce succesul!”

  ( Henry Ford)

  Introducere

  Prezentul raport este elaborat conform art. 21, alin. (1), lit. h) din R.O.F.U.I.P. aprobat prin

  Ordinul nr. 5.079/ 31.08.2016 și în conformitate cu Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea şi

  completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

  preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.

  5.079/2016.

  În raportul de faţă se prezintă structurat activitatea din anu şcolar 2017-2018 de la nivelul Şcolii

  Gimnaziale „Ion Simionescu” Iași, derulată în concordanţă cu Planul managerial anual, cu ţintele

  strategice cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituțională 2014-2018 al Școlii Gimnaziale „Ion

  Simionescu”, avându-se în vedere următoarele aspecte:

  capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională, managementul calităţii, managementul comisiilor metodice/ de lucru. Raportul de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi

  pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat și

  departamentul financiar-contabil, cu referire la perioada 01.09.2017-31.08.2018.

  Pentru anul şcolar 2017-2018 am orientat întreaga activitate, demersul didactic și educațional

  pe baza următoarelor priorități strategice:

  Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie prin punerea accentului pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev

  Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor lingvistice şi tehnice la elevi prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli din Uniunea

  Europeană

  Creșterea capacității școlii de a oferi asistență educațională elevilor care provin din medii defavorizate și a celor cu cerinţe educative speciale

  Indicatorii de performanta pentru activitatea manageriala au fost stabiliți pe următoarele

  domenii: Curriculum, Resurse umane, Resurse materiale și financiare, Relații comunitare.

  Raportul va fi prezentat, de către director, spre validare, atât Consiliului de Administraţie,

  cât şi Consiliului Profesoral.

  De asemenea, va fi adus la cunoştinţa Consiliului reprezentativ al părinților şi a autorităţilor

  administraţiei publice locale, iar un rezumat al acestuia conținând principalele constatări va fi făcut

  public prin afișare clasică și pe site-ul școlii: http://scis.ro/.

  http://scis.ro/

 • 5

  I. Școala Gimnazială „Ion Simionescu” - date statistice

  I.1. Structura organizatorică

  În anul şcolar 2017-2018, unitatea noastră şcolară a funcționat cu structurile Grădinița cu Program

  Prelungit nr. 28 și Grădiniţa cu Program Normal Nr. 22.

  Organigrama unității se prezintă astfel:

  Astfel, am început anul şcolar 2017-2018 cu următoarele colective şi efective de copii/elevi:

  UNITATEA/

  STRUCTURA

  GRUPA

  /CLASA

  NR.

  GRUPE

  /CLASE

  EFECTIVE TOTAL

  COLECTIVE / EDUCABILI

  GPN 22

  Grupa mică 1 20

  4 colective/75 copii Grupa mijlocie 1 17 Grupa mare 2 38

  GPP 28

  Grupa mică 1 29

  3 colective/86 copii Grupa mijlocie 1 29 Grupa mare 1 28

  ŞCOALA

  GIMNAZIALĂ

  I.SIMIONESCU

  Pregătitoare 5 152

  27 clase/735 elevi

  Clasa I 6 162

  Clasa a II-a 5 133

  Clasa a III-a 5 141

  Clasa a IV-a 6 147

  Clasa a V-a 4 103

  14 clase/391 elevi Clasa a VI-a 4 116

  Clasa a VII-a 3 91

  Clasa a VIII-a 3 81

  48colective/1287 educabili

 • 6

  Din motive obiective dictate de spaţiul limitat și în urma consultării şi aprobării de către Consiliul de

  Administraţie al şcolii, programul de studiu în unitate s-a organizat în tura de dimineaţă pentru clasele

  V, VII, VIII, iar clasele a VI-a după amiază în semestrul I, urmând ca, în semestrul al II-lea, clasele a

  V-a să învețe de după amiază. Clasele pregătitoare, clasele I şi clasele a IV-a de la ora 8:00 până la

  orele 11:30, iar în program de după amiaza cele 10 colective de la clasele a II-a și a III-a între orele

  12:30 şi 16:00. Menţionăm că o clasă pregătitoare îşi desfăşoară activitatea la GPP 28.

  REPARTIZAREA COLECTIVELOR PE SALI

  DE CLASA 2017 -2018

  Parter

  Nicolescu Bugeac Nechifor Hriscu Iordache HOL CANCELARIE

  7A 7B 7C 8B 8A

  CONT/DIR SECRETARIAT

  BIBLIOTECA

  SALA GIMNASTICA

  Etaj I

  Mocanu Dărângă Andronic Plescan Tofan

  Chinan LAB

  8C 5D 5C 5B 5A

  1D INF

  6D 6C 6B 6A

  Stache Chipriean Ciocoiu Junca

  Barbu C. 4E

  CABINET

  CHIMIE

  Răstoacă CAB

  PSI

  Ștefan 2E

  4F

  Moroșanu 1E

  2C

  Hanganu 3E

  Dănilă

  Acatrinei 1F

  Guzu 3C

  Etaj II

  Pasca Chisca Barbu T Rotaru Hudici

  Istrate Ciobanu

  4A 4B 4C 4D 1C

  Preg.A Preg.D

  2A 2B

  2D 3A

  Tudosă Paviliuc

  Afusoaie Antonescu

  Moga Preg.C CAB

  MET

  Forgaci

  Preg.B

  Aonofriesei Preg.E

  Bâzdâgă 1A

  Sonea 3D

  Ștefurac 1B

  Hriscu 3B

 • 7

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  (AN ŞCOLAR 2017- 2018)

  ECHIPA MANAGERIALĂ:

  DIRECTOR - PROF. ARGHIROPOL VIRGINIA

  DIRECTOR ADJUNCT – PROF. PREPELIȚĂ NICOLETA

  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

  1. ARGHIROPOL VIRGINIA - PRESEDINTE

  2. PREPELITA NICOLETA - VICEPRESEDINTE

  3. TUDOSĂ MIHAIELA - MEMBRU

  4. CRAESCU MIRCEA - MEMBRU

  5. CHINAN RAMONA - MEMBRU;

  6. IFRIM MARGARETA - MEMBRU

  7. ROTARU CRISTIAN - MEMBRU PĂRINTE

  8. MIRON MIHAI - MEMBRU PĂRINTE

  9. ILIENESCU VASILICA - MEMBRU PĂRINTE

  10. ISTRATE MARCEL - REPREZ. CONS. LOCAL

  11. NEDELCU VLAD - REPREZ. CONS. LOCAL

  12.DOLACHI COSTEL - REPREZ. CONS. LOCAL

  13........................................ - REPREZENTANT PRIMAR

  PERSONAL DIDACTIC

  CRACANA MARIANA LACRAMIOARA GPN 22

  BULAI A. MARIA GPN 22

  RĂDULESCU ADRIANA GPN 22

  TARSANARU DANIELA MIHAELA GPN 22

  IFRIM MARGARETA GPP 28

  APOSTOL MARIA GPP 28

  MORARU GABRIELA GPP 28

  CHIFOREANU MARIA GPP 28

  IFRIM OLIVIAN GPP 28

  RÂȘCANU CARMEN GPP 28

  ISTRATE NICOLETA - Pr. A

  FORGACI MARIA - Pr. B

  MOGA LOREDANA - Pr. C

  CIOBANU ADRIANA - Pr. D

  AONOFRIESEI RAMONA - Pr. E (COBELLI MIHAELA)

  BÂZDÂGĂ VIORICA - CL. I A

  ȘTEFURAC MIHAELA - CL. I B

  HUDICI CARMEN - CL. I C

  CHINAN RAMONA - CL. I D

  MOROȘANU GEORGIANA - CL. I E (ASANDEI IOANA)

  ACATRINEI CAMELIA - CL. I F

  TUDOSĂ MIHAIELA - CL. II A

  PAVILIUC CRISTINA - CL. II B

  DĂNILĂ ADINA MĂDĂLINA - CL. II C ( NEICU IONELA)

  AFUSOAIE SANDA - CL. II D

  ȘTEFAN ELENA DIANA - CL. II E (PETREA MIHAELA)

 • 8

  ANTONESCU PAULA - III A

  HRISCU LIBELULA - III B

  GUZU LUMINITA - III C

  SONEA ELENA - III D

  HANGANU ADINA - III E

  PAȘCA MAGDA - CL. IV A

  CHIȘCĂ MILICA - CL. IV B

  BARBU TEODORA - CL. IV C

  ROTARU ALICE - CL. IV D

  BARBU CĂTĂLIN - CL. IV E

  RĂSTOACĂ MARTA - CL. IV F

  1. CARNARIU IOAN - LB.ROMANA

  2. JUNCĂ GERALDINA - LB. ROMANA

  3. STACHE ELENA - LB. ROMANA (VATAMANU MIHAELA)

  4. NICOLESCU OLGA - LB. FRANCEZA

  5. BIRTOM CRISTINA - LB. FRANCEZA

  6. IORDACHE SIMONA - LB. ENGLEZA

  7. AXINTE CORINA - LB. ENGLEZA

  8. ANDRONIC ALEXANDRU IOAN - LB. ENGLEZA

  9. BUZILĂ MIRELA - LB. ENGLEZA

  10. ARGHIROPOL VIRGINIA - MATEMATICA

  11. CRĂESCU MIRCEA - MATEMATICA

  12. BUGEAC ELENA - MATEMATICA

  13. MOCANU LAURA GEORGIANA - MATEMATICA

  14. GAVRILESCU CLAUDIA - MATEMATICA

  15. BURLACU LAURENȚIU - INFORMATICA

  16. PETRISOR LACRAMIOARA - FIZICA

  17. HRISCU GINA LILI - CHIMIE

  18. CIOCOIU ALINA ELENA - BIOLOGIE

  19. TOFAN-VLĂDEANU GHEORGHE - GEOGRAFIE

  20. PREPELIȚĂ NICOLETA - CULTURA CIVICA/ISTORIE

  21. NECHIFOR ANCA OANA - ISTORIE

  22. PLESCAN MARIANA - RELIGIE

  23. COJOCARIU MIHAELA - RELIGIE ORTODOXA

  24. CANTARAGIU TIBERIUS - RELIGIE ORTODOXA

  25. BOROȘ LĂCRĂMIOARA - RELIGIE CATOLICĂ

  26. VIERIU COSTEL - RELIGIE EVANGHELICĂ

  27. CHIPRIEAN RODICA - ED. PLASTICA

  28. JUNCA CIPRIAN - ED. MUZICALA

  29. DĂRÂNGĂ FLORIN - ED. FIZICA

  30. GURĂU OVIDIU - ED. FIZICA

  31. GAVRILUȚ GEORGIANA - ED. FIZICA

  32. MUNTIANU VLAD - ED. FIZICA

  33. DIMA MARGARETA - ED.TEHNOLOGICĂ

  34. RUSU IOAN - ED. TEHNOLOGICĂ

  35. RÂPANU VIORICA - ED. TEHNOLOGICĂ

  36. MAFTEI ALEXANDRA - PSIHOLOG SCOLAR

  37. DIACONU HEGYI MARIA - PROF. SPRIJIN

 • 9

  PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

  1. - SECRETAR SEF - SUFARU ELENA

  2. - SECRETAR - CIOBANU ALINA

  3. - BIBLIOTECAR - NECHIFOR ELENA ALEXANDRA

  4. - CONTABIL ȘEF - PINTILIE DIANA (IROFTE MIHAELA)

  - SPÎNU ALEXANDRA

  5. - ADM. DE PATRIMONIU - FOCȘA LILIANA

  6. - ½ ADMINISTRATOR 28 - CAZAN MIRELA

  7. - ½ INGINER SISTEM - POPA MIHAI

  PERSONAL NEDIDACTIC

  1. - MECANIC DE ÎNTREȚINERE - MIHAILA VASILE

  2. - PAZNIC - MIRON MARCEL

  3. - PAZNIC - IONESCU VASILE

  4. - INGRIJITOR 34 - GAVRILESCU VERONICA

  5. - INGRIJITOR 34 - CIOBANU LILIANA

  6. - INGRIJITOR 34 - COGEANU CECILIA

  7. - INGRIJITOR 34 - SULTZ ELENA

  8. - INGRIJITOR 22 - MELII VERONICA

  9. - INGRIJITOR 28 - IFRIM DANIELA

  10. - INGRIJITOR 28 - MIRON VERONICA

  11. - INGRIJITOR 28 - CIORNOHUZ EUGENIA

  12. - INGRIJITOR 28 - BĂLTEANU CARMEN

  13. - BUCĂTĂREASĂ 28 - PANAITE GABRIELA MIHAELA

  14. - ½ SPĂLĂTOREASĂ - CAZAN MIRELA

  COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

  I. COMISII CU CARACTER PERMANENT

  1. COMISII METODICE PE DISCIPLINE NR.

  CRT COMISIA METODICA NUME / PRENUME C.D.RESPONSABIL

  1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ JUNCĂ GERALDINA

  2. LIMBI MODERNE IORDACHE SIMONA

  3. MATEMATICA CRĂESCU MIRCEA

  4 ȘTIINȚE CIOCOIU ALINA ELENA

  5. OM SI SOCIETATE TOFAN-VLĂDEANU GHEORGHE

  6. ARTE, SPORT, TEHNOLOGII CHIPRIEAN RODICA

  7. INVATATORI TUDOSĂ MIHAIELA

  CLASA PREGĂTITOARE FORGACI MARIA

  CLASA A I-A ACATRINEI CAMELIA

  CLASA A II-A PAVILIUC CRISTINA

  CLASA A III-A GUZU LUMINIȚA

  CLASA A IV-A PAȘCA MAGDA

  8 EDUCATORI GPN 22 RĂDULESCU ADRIANA

  9. EDUCATORI GPP 28 IFRIM MARGARETA

  10. CONSILIERE ȘI ORIENTARE NICOLESCU OLGA

  5 A TOFAN VLĂDEANU GHEORGHE

  5 B PLEȘCAN MARIANA

  5 C ANDRONIC ALEXANDRU

  5 D DĂRÂNGĂ FLORIN

  6 A JUNCĂ GERALDINA

  6 B CIOCOIU ALINA

  6 C CHIPRIEAN RODICA

 • 10

  6D STACHE ELENA

  7 A NICOLESCU OLGA

  7 B BUGEAC ELENA

  7 C NECHIFOR OANA

  8 A IORDACHE SIMONA

  8 B HRISCU GINA LILI

  8 C MOCANU LAURA

  2. COMISIA PENTRU CURRICULUM (D30)

  1. Președinte - ARGHIROPOL VIRGINIA director școală;

  2. Membri - PREPELIȚĂ NICOLETA - director adjunct

  - MAFTEI ALEXANDRA –psihopedagog școlar – coordonator Comisie OȘP

  - NICOLESCU OLGA – RCM – Consiliere și orientare

  - HRISCU GINA LILI – coordonator CEAC

  - JUNCĂ GERALDINA DENISS – RCM - Limbă și literatura română

  - IORDACHE SIMONA – RCM – Limbi moderne

  - CRĂESCU MIRCEA- RCM – Matematică și responsabil Comisie orar

  - CIOCOIU ALINA ELENA - RCM - Științe

  - TOFAN VLĂDEANU GHEORGHE- RCM – Om și societate

  - CHIPRIEAN RODICA- RCM – Arte, sport, tehnologii

  - TUDOSA MIHAIELA- RCM – Învățământ primar

  - RADULESCU ADRIANA- RCM – GPN 22

  - BALAN ANA MARIA – RCM – GPP 28

  3. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (D 31)

  - RESPONSABIL: PROF. HRISCU GINA

  - MEMBRI: PROF. MOCANU LAURA GEORGIANA

  PROF. CIOCOIU ALINA ELENA

  PROF. PAȘCA MAGDA

  ILIENESCU VASILICA - PĂRINTE

  PROF. GUZU LUMINITA E - REPREZENTANT SINDICAL

  ............................................. - REPREZENTANT CONSILIU LOCAL

  4. COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUĂ ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ) (D32)

  - RESPONSABIL: - PROF. FORGACI MARIA

  - MEMBRI - RESPONSABILI COMISII METODICE

  5. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE

  URGENȚĂ (D33)

  1. PREȘEDINTE - TOFAN VLĂDEANU GHEORGHE - coordonator PSI și ISU

  - ANDRONIC ALEXANDRU IOAN – coordonator SSM

  2. SECRETAR - DĂRÂNGĂ FLORIN

  2. MEMBRI - RCM,

  - DIRIGINŢII CLASELOR,

  - ȘUFARU ELENA - secretar șef,

  - CAZAN MARIA – administrator.

  6. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN (D 34)

  PREȘEDINTE: PREPELITA NICOLETA

  MEMBRI: TUDOSA MIHAIELA

  CIOCOIU ALINA

  IFRIM MARGARETA

  SECRETAR PINTILIE DIANA

 • 11

  7. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE

  CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA

  INTERCULTURALITĂȚII (D 35)

  1. Președinte – MAFTEI ALEXANDRA - psiholog școlar;

  2. Secretar - DĂRÂNGĂ FLORIN - reprezentant al cadrelor didactice;

  3.Membri – PREPELIȚĂ NICOLETA - director adjunct,

  - NECHIFOR ANCA-OANA - consilier educativ,

  - NICOLESCU OLGA - responsabil Comisia diriginţilor clasele V-VIII,

  - ISTRATE NICOLETA - reprezentant al cadrelor didactice,

  - PLEȘCAN MARIANA, - reprezentant al cadrelor didactice

  - TOMA OANA - reprezentant al Secției 6 - Poliţie,

  - ROTARU CRISTIAN - reprezentant al Asociaţiei de Părinţi,

  8. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE (D 36)

  Coordonator - PREPELIȚĂ NICOLETA - dir. adj.

  Membri - NECHIFOR ANCA-OANA – coordonator proiecte și programe educative școlare și

  extrașcolare

  - CIOCOIU ALINA – coordonator proiecte ecologice

  - IORDACHE SIMONA – coordonator proiecte europene

  - ISTRATE NICOLETA – coordonator SNAC

  - PAVILIUC CRISTINA – coordonator proiecte învățământ primar

  - BIRTOM CRISTINA – coordonator proiecte de antreprenoriat

  - BARBU TEODORA – coordonator proiecte în parteneriat

  II. COMISII CU CARACTER TEMPORAR

  9. COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A

  ABANDONULUI ȘCOLAR (D 39)

  - RESPONSABIL: PROF. ARGHIROPOL VIRGINIA

  - MEMBRI: PROF. MOCANU LAURA GEORGIANA

  PROF. ÎNV. PRIMAR ISTRATI NICOLETA

  PROF. ÎNV. PRIMAR CIOBANU ADRIANA

  10. COMISIA DE GESTIONARE SIIIR (D 45)

  ȘUFARU ELENA – secretar șef – responsabil resurse umane; CIOBANU ALINA – secretar – responsabil management elevi; PINTILIE DIANA – contabil șef – responsabil date financiare; CAZAN MARIA – administrator patrimoniu – responsabil resurse materiale.

  11. COMISIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ A ELEVILOR (PROGRAME DE SUSȚINERE

  EDUCAȚIONALĂ - BURSE, RECHIZITE, CALCULATOARE Ș.A.)

  (D 44)

  - RESPONSABIL: DIR.ADJ.PROF. PREPELITA NICOLETA

  - MEMBRI: PROF. CRAESCU MIRCEA

  INV. PAVILIUC CRISTINA

  SECRETAR ȘEF ȘUFARU ELENA (BURSE, RECHIZITE)

  SECRETAR CIOBANU ALINA (EURO 200)

  BIBLIOTECAR NECHIFOR ALEXANDRA

  12. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI A ACTELOR DE

  STUDII (D 54)

  - RESPONSABIL: - DIR. ARGHIROPOL VIRGINIA

  - SECRETAR CIOBANU ALINA

 • 12

  13. COMISIA DE CASARE, DE CLASARE ȘI VALORIFICARE A MATERIALELOR

  REZULTATE (D55)

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION SIMIONESCU” IAȘI

  Preşedinte – prof. PREPELITA NICOLETA

  Secretar – prof. TUDOSĂ MIHAIELA

  Membru - prof. CIOCOIU ALINA

  GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.22 (structură) Preşedinte – educator, RADULESCU ADRIANA

  Secretar – educator, BULAI MARIA

  Membru - îngrijitor, MELII VERONICA

  GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 (structură) Preşedinte – educator, IFRIM MARGARETA

  Secretar – educator, APOSTOL MARIA

  Membru - bucătar, PANAITE GABRIELA

  14. COMISIA PENTRU ELABORAREA ȘI MONITORIZAREA APLICĂRII R.I.ȘI ROFUISCIS

  (D 24)

  ARGHIROPOL VIRGINIA - director

  MOCANU LAURA GEORGIANA - profesor

  PAȘCA MAGDA – profesor învățământ primar

  GUZU LUMINIȚA – reprezentat sindicat

  15. COMISIA PENTRU RECEPȚIE A VALORILOR MATERIALE (D 63)

  - PRESEDINTE - PROF. PREPELIȚĂ NICOLETA

  - MEMBRU - PROF. CIOCOIU ALINA ELENA

  - SECRETAR - PROF. TUDOSĂ MIHAELA

  16. COMISIA PENTRU SELECTAREA, APROVIZIONAREA ȘI DISTRIBUIREA

  MANUALELOR (D 64)

  - PREŞEDINTE: DIRECTORUL UNITĂŢII ARGHIROPOL VIRGINIA;

  - VICEPREŞEDINTE: NECHIFOR ALEXANDRA – BIBLIOTECAR ȘCOLAR

  - MEMBRI PERMANENŢI: DIRIGINŢII/ ÎNVĂŢĂTORII FIECĂREI CLASE

  17. COMISIA PENTRU DISTRIBUIREA CORNULUI ȘI LAPTELUI (D 65)

  - RESPONSABIL: FOCȘA LILIANA - adm. de patrimoniu

  prof. RĂDULESCU ADRIANA

  educatori, învățători, diriginți

  MIHĂILĂ VASILE - personal nedidactic

  17 . COMISIA PENTRU INVENTARIEREA BUNURILOR DIN PATRIMONIU (D 66) Școala Gimnazială Ion Simionescu Iasi și structura Grădinița cu Program Normal nr. 22:

  TUDOSA MIHAIELA - președinte CIOCOIU ALINA - secretar PETRISOR LACRAMIOARA – membru Grădinița cu Program Prelungit nr. 28

  1. ED. IFRIM MARGARETA - președinte

  2. PROF. APOSTOL MARIA - secretar

  3. PANAITE MIHAELA - membru

 • 13

  Situația posturilor din Școala Gimnazială „Ion Simionescu” în anul școlar 2017-2018

  Nr.

  crt. Număr total de posturi din care Didactic

  Didactic

  auxiliar Nedidactic

  1. GPN 22 4 0 1

  2. GPP 28 6 0,5 5,5

  3. Învățământ primar 27 5,5 7

  4. Învățământ gimnazial 29,44

  TOTAL Școala Gimnazială „Ion

  Simionescu”

  66,44 6 13,5

  85,94

  Analizând tabelele și informațiile de mai sus, se remarcă o serie de trăsături definitorii ale structurii

  și componenței colectivelor de studiu și a corpului profesoral în anul școlar curent:

  Numărul preșcolarilor înscriși la program normal a scăzut cu 7 unități (de la 82 la 75) ; Numărul preșcolarilor înscriși la program prelungit a crescut cu 7 unități (de la 79 la 86) ; Numărul elevilor înscriși la clasele primare a crescut cu 22 unități (de la 713 la 735); Numărul preșcolarilor înscriși la clasele gimnaziale a crescut cu 17 unități (de la 374 la 391); Numărul total al educabililor la începutul anului școlar 2017-2018 a crescut la 1287, cu 39 mai

  mulți decât în aceeași perioadă a anului școlar trecut;

  Numărul claselor din învățământul gimnazial a crescut cu 1 (de la 13 la 14), numărul total de colective crescând astfel de la 47 la 48 la nivelul întregii unități;

  Numărul total de norme a crescut de la 62,33 (2016-2017) la 66,44 pentru anul școlar 2017-2018, o creștere de 4,11 norme, creștere generată de existența unei clase gimnaziale în plus, de aplicarea

  noului Plan cadru pentru clasa a V-a dar și de respectarea legislației în vigoare referitoare la orelel

  de educație fizică de la ciclul primar (3 norme).

  I.2. Situaţia la învăţătură şi starea disciplinară

  I.2.1. Frecvența elevilor

  Frecvența elevilor reprezintă un indicator deosebit de important pentru analiza eficienței sistemului de

  învățământ. Evoluția frecvenței elevilor este cercetată prin compararea datelor statistice de la sfârșitul

  anilor școlari 2014 - 2015, 2015 - 2016 și 2016 - 2017.

  Indicatorii propuși pentru analiză au în vedere:

  situația absențelor (total, motivate/nemotivate); numărul de elevi înscriși la începutul anul școlar (total, pe cicluri); numărul de elevi existenți la sfârșitul semestrului I (total, pe cicluri); numărul de elevi retrași (total, pe ciclu/formă de învățământ); numărul de elevi neșcolarizați (total, pe ciclu/formă de învățământ).

  Situația absențelor

  TOTAL ABSENŢE ABSENŢE NEMOTIVATE

  CLASE 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018

  0-IV 9558 12971 7099 6125 7822 3767

  V-VIII 15755 12507 6368 8052 5751 2920

  0-VIII 25313 25478 13467 14177 13573 6687

  VIII

  1331

  369

  24,17

  Abs./elev

  23,33

  Abs./elev

  13467:1123

  11,99 13,54

  Abs/elev

  12,42

  Abs./elev

  6687:13467

  5,95

 • 14

  Analizând datele din tabelul de mai sus, în anul școlar 2017-2018 față de anul școlar anterior, se

  constată o scădere a numărului total de absențe, cu 12011 (aproape la jumătate). Statistica prezentată

  în tabel ne indică o scădere a numărului de absențe nemotivate per elev, iar acest fapt ne determină să

  concluzionăm că este necesară continuarea efortului de implementare a unui program de reducere a

  absenteismului care să includă monitorizarea atentă a frecvenței elevilor, colaborarea cu familiile

  acestora, consilierea psihopedagogică și aplicarea de sancțiuni conform regulamentelor școlare, atunci

  când situația o impune.

  Numărul de elevi înscriși/rămași

  Nr. elevi înscriși

  2016-2017

  Nr. elevi rămași la

  sfârșitul anului școlar

  Nr. elevi înscriși

  2017-2018

  Nr. elevi rămași la

  sfârșitul anului școlar

  Preprimar 161 161

  Primar 713 717 735 734

  Gimnazial 374 375 391 389

  TOTAL 1087 1092 1287 1284

  Tabelul anterior conduce spre concluzia că populația școlară din circumscripția Școlii Gimnaziale „Ion

  Simionescu” este într-o ușoară fluctuație generată de plecările și/sau revenirile părinților copiilor în/din

  străinătate dar este în general în creștere.

  Numărul de elevi neșcolarizați

  Nivel de

  învățământ

  An școlar

  2015-2016

  An școlar

  2016-2017

  An școlar

  2017-2018

  Primar 4 6 2

  Gimnazial 4 0 2

  TOTAL 8 6 4

  Principalele cauze ale abandonului şcolar: elevi care provin din familii cu părinţi plecaţi în străinătate; elevi care provin din familii de rromi, declaraţi sau nu; starea materială precară a familiilor din care provin elevii;

  Numărul de elevi neșcolarizați este generat de cei plecați în străinătate fără a cere transferul de la

  unitatea noastră școlară dar și de mediul social pauper și cu nivel scăzut de educație a părinților.

  Elevi cu abateri disciplinare

  În acest an școlar nu au avut loc abateri disciplinare grave de la Regulamentele școlare.

  Elevi cu nota scăzută la purtare sub 7

  Din cauza numărului mare de absențe, unui număr de 4 elevi le-au fost scăzute notele la purtare sub 7.

  I.2.2. Rezultatele elevilor

  Rezultatele elevilor constituie o imagine elocventă a întregii activități desfășurate în unitatea de

  învățământ, a atitudinii educabilului față de educație, în general, precum și a preocupării familiei față

  de activitatea școlară a copilului. Calitatea actului didactic se reflectă în rezultatele pe care elevii le obţin la finalul unui an şcolar, la

  diverse evaluări interne sau externe, la examene, la olimpiadele sau concursurile şcolare.

  Prezentarea rezultatelor la învăţătură are în vedere situaţia statistică la finalul ultimilor trei ani şcolari:

  2015-2016, 2016-2017 și 2017-2018.

  Obiective urmărite:

  formarea competenţelor cheie elevi la elevi, care să-i ajute să fie performanţi şi de succes în societatea cunoaşterii;

  creşterea calităţii procesului de învăţământ prin atingerea standardelor educaţionale de către elevi;

 • 15

  creşterea numărului de elevi promovaţi, comparativ cu anii şcolari precedenţi.

  Promovabilitatea pe niveluri de școlarizare

  (raportată la elevii rămași în evidență la sfârșitul anului școlar 2017-2018)

  An şcolar Clasele Rămaşi

  înscriși Promovaţi Repetenți

  Procent

  prom.

  Dintre

  repetenți,

  neșcolarizați

  2017-2018

  O-IV 732 725 7 99,04% 2

  V-VIII 389 382 7 98,20% 1

  O-VIII 1121 1107 14 98,75% 3

  2016 - 2017

  O-IV 710 692 18 97,46% 6

  V-VIII 378 366 12 96,82% 3

  O-VIII 1088 1058 30 97,24% 9

  2015 - 2016

  O-IV 692 684 8 98,84% 4

  V-VIII 355 339 16 95,49% 4

  O-VIII 1047 1023 24 97,70% 8

  2014 - 2015

  O-IV 535 523 10 97,76% 2

  V-VIII 329 322 7 97,87% -

  O-VIII 864 845 17 97,80% 2

  Rezultatele obţinute în anul şcolar 2017-2018 de către elevii Şcolii Gimnaziale ,,Ion Simionescu”

  reflectă simultan calitatea actului didactic prestat de corpul profesoral, intenţia de învăţare şi efortul

  depus de elevi precum și nivelul și eficienţa implicării familiei în viaţa şcolii.

  Din analiza datelor statistice prezentate mai sus, se poate constata o creștere a procentului de

  promovabilitate comparativ cu aceeași perioadă a anilor școlari trecuți.

  Analiza detaliată a procentelor de promovabilitate, pe nivele de studiu permite sintetizarea următoarele

  concluzii: Există o tendinţă de mărire ușoară a procentului de promovabilitate la clasele primare cu 1,58%, în anul școlar 2017-2018 față de anul școlar anterior, la clasele gimnaziale înregistrându-se o

  creștere de 1,38%;

  La nivelul unității școlare procentul a crescut cu 1,51%.

  II. Curriculum și inspecție școlară

  II.1. Controlul calității prin inspecția școlară

  În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, evaluarea prin inspecţie şcolară a avut ca obiectiv asigurarea

  calităţii procesului educaţional prin demersuri manageriale coerente, ancorate în reperele legislative în

  vigoare, capabile să creeze cadrul logistic şi procedural necesar desfăşurării în bune condiţii a

  activităţii instructiv-educative, precum şi prin activităţi didactice eficiente, orientate spre înregistrarea

  progresului şcolar.

  Argument:

  Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2017-2018, au ca punct de pornire:

  - Punctele slabe şi disfuncţionalităţile identificate prin analiza activităţii anului 2016-2017

  - Recomandările ISJ Iași, M.E.N.

  Scop:

  Eficientizarea organizării tuturor componentelor, colectivelor şi compartimentelor şcolii, în vederea

  realizării obiectivelor propuse în Planul managerial unic 2017-2018

  Modalităţi de realizare:

 • 16

  - monitorizarea planurilor operaţionale şi implicit a obiectivelor operaţionale, vizând atingerea

  obiectivelor strategice stabilite în Planul de dezvoltare instituțională;

  Obiective:

  A. Curriculum:

  Evaluarea și monitorizarea activităților de consiliere/orientare, în special la clasele a V-a; evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor pe baza criteriilor de evaluare stabilite

  prin proiectul de curriculum / în urma inspecţiilor / evaluării externe;

  monitorizarea elaborării ofertei CDS/ respectarea procedurii elaborate; asigurarea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a examenelor (evaluare naţională

  clasa a VIII-a, admitere liceu) și evaluărilor la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a.

  B. Resurse umane:

  evaluarea personalului didactic: - asistenţe la ore;

  - realizarea planificărilor în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare;

  - urmărirea parcurgerii ritmice a programelor şcolare;

  - respectarea legislației: nr. note, tipuri, forme de evaluare, ritmicitatea notării;

  - analiza activităţii comisiilor metodice în Consiliul profesoral /de administraţie

  - evaluarea anuală a personalului/reactualizarea fișei de evaluare 2017-2018

  evaluarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic: - întocmirea corectă şi în termen a situaţiilor, documentelor, rapoartelor tematice

  curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD, MEN, autorităţile locale etc;

  - arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale

  - calitatea activităţii desfăşurate

  - relaţii de colaborare între compartimente

  - evaluarea anuală/reactualizarea fișei de evaluare 2017-2018

  C. Resurse materiale şi financiare

  - întocmirea documentelor legale privind managementul financiar

  - evaluarea utilizării fondului extrabugetar

  - încheierea exerciţiului financiar.

  D. Dezvoltare instituţională / parteneriate

  - monitorizare-evaluare programe achiziții, reparații, întreținere spații activității

  - monitorizare-evaluare activități educative

  II.2. Evaluări de etapă – examene naționale

  II.2.1. Evaluarea Națională a elevilor – clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Evaluarea Națională a elevilor claselor a II-a, a IV-a și a VI-a a avut loc în perioada mai 2018 și la

  aceasta au participat toți elevii acestor clase, adică 131 , 146 , respective 117 de elevi cu un număr total

  de 394 elevi din 15 clase. Aceștia au fost asistați de 30 cadre didactice iar lucrările au fost corectate de

  profesorii de specialitate ai claselor cu introducerea rezultatelor în baza de date națională de către

  diriginți și învățătorii claselor.

  II.2.2. Organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale

  În vederea creșterii șanselor de succes la examene și în carieră ale elevilor din clasele a VIII-a la

  nivelul județului au fost realizate două simulări ale examenelor de Evaluare Națională. În conformitate

  cu recomandările M.E.N. şi cu Strategia Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi privind ameliorarea

  rezultatelor la examenele naţionale în anul şcolar 2016-2017, au fost considerate câteva priorități :

  organizarea de activităţi de monitorizare, control şi consiliere, în vederea parcurgerii ritmice a materiei, conform standardelor de calitate naţionale, care să contribuie la adaptarea demersului didactic

  la nevoile elevilor şi la realizarea unei evaluări ritmice, obiective şi relevante;

  organizarea de simulări ale examenelor naţionale la fiecare probă de examen;

  realizarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor la disciplinele la care se susţin probe în cadrul examenelor naţionale;

 • 17

  Situația comparativă a rezultatelor simulărilor Evaluării Naționale din decembrie/martie este

  următoarea:

  Efective

  S1

  Prezenți

  S1

  Promo

  vați

  Promova

  bilitate

  Efective

  S2

  Prezenți

  S2

  Promo

  vați

  Promo

  vabilitate

  Lb. Română 85 85 58 68,23% 84 84 57 67,85% regres

  Matematica 85 85 41 48,23% 84 84 42 50,00% progres

  Pe obiecte și clase situația este următoarea:

  LB. ROMÂNĂ

  Decembrie

  Martie

  8A 96,00%

  96,00%

  constant

  8B 66,67%

  55,17%

  regres

  8C 46,67%

  56,67%

  progres

  MATEMATICA

  Decembrie

  Martie

  8A 80,00%

  92,00% progres

  8B 27,07%

  34,48% progres

  8C 30,00%

  30,00% constant

  II.2.3. Organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Naţională pentru absolvenţii

  claselor a VIII-a, în anul școlar 2017-2018 La nivelul unității școlare s-au adoptat măsuri concrete, în vederea realizării în condiții optime a

  probelor, precum și a procesului de predare a tezelor și de preluare a rezultatelor. Măsurile concrete

  întreprinse au vizat aspecte precum:

  dotarea şcolii cu logistica necesară pentru buna desfăşurare a Evaluării Naţionale –copiatoare în

  stare de funcţionare, care să permită multiplicarea subiectelor de teză pentru fiecare elev, calculator,

  telefon, fax, camere de supraveghere audio-video;

  asigurarea fluxului informaţional între M.E.N. – I.S.J.– şcoală;

  previzionarea riscurilor şi realizarea planului de intervenţie pentru situaţii deosebite;

  acordarea unei atenţii deosebite afişării, la loc vizibil, a tuturor informaţiilor utile privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale.

  În ceea ce privește resursa umană, a fost desemnată prin decizie Comisia de susținere a Evaluării

  Naționale, s-a participat la cele două instruiri la IȘJ, s-a respectat întocmai metodologia și procedurile

  specifice.

  Din cei 79 de elevi care au rămas înscriși la sfârșitul anului școlar 2017-2018, un elev s-a înscris la

  școală profesională, un elev fiind corigent. La Evaluare Națională au participat 77 de elevi iar

  rezultatele au fost următoarele:

  La Limba Română au fost obținute 71 de note peste 5 adică un procent de 92,20%, la Matematică au

  fost obținute 62 de note peste 5 adică un procent de 80,52%. La nivelul școlii doar 61 de elevi au avut

  toate mediile peste 5, ceea ce reprezintă un procent de promovabilitate de 79,22%. Situația

  comparativă cu anii școlari trecuți se prezintă astfel:

  Disciplina

  2018 2017 2016

  Procent de

  promovabilitate

  Procent de

  promovabilitate

  Procent de

  promovabilitate

  Limba și literatura

  română 92,20% 93,90% 92,20%

  Matematică 80,52% 93,90% 77,92%

  Promovabilitate la

  nivel de școală 79,22% 91,46% 87,01%

 • 18

  < 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Medii

  Română 6 6 15 22 19 8 1

  Matematică 15 16 17 13 12 4 0

  Sugestii pentru un plan general remedial vizând calitatea învățării, reflectată în rezultatele de la

  examenul de Evaluare Națională

  Rezultatele obținute la nivelul școlii în 2018, raportarea acestora la rezultatele la nivel județean,

  analiza realizată la nivelul comisiilor metodice au condus la stabilirea următoarelor măsuri :

  monitorizarea progresului școlar, având ca reper rezultatele la testul inițial, analizate și interpretate

  la nivelul fiecărei clase;

  organizarea de ore de consultații la disciplinele de examen, conform unui grafic stabilit la începutul anului școlar și monitorizarea participării elevilor la aceste activități;

  organizarea și participarea, la nivel de catedră, la lecţii deschise, pentru promovarea exemplelor de

  bună practică;

  orientarea școlară atentă, implicarea consilierilor psihopedagogi pentru a stimula interesul pentru studiu, pentru a consilia elevul și familia în privința opțiunii pentru un traseu adecvat;

  prezentarea de exemple de bună practică la ședințele cercurilor pedagogice;

  organizarea de simulări cu subiecte unice, la ambele discipline de examen, prilej pentru verificarea

  consilierea elevilor și a familiilor acestora pentru conștientizarea situației de examen, a

  atitudinii față de examen și pentru stimularea motivației pentru studiu;

  derularea unor campanii de informare și consiliere a elevilor din clasa a VIII-a pentru conștientizarea rolului educației în dezvoltarea personală și pentru orientare școlară de către I.S.J., în

  colaborare cu C.J.R.A.E.;

  identificarea cauzelor care, alături de frecvență, influențează rezultatele școlare ale elevilor;

  organizarea unor programe de educaţie parentală – Şcoala părinţilor, pentru conştientizarea lor asupra rolului învăţării şi a importanţei promovării examenelor naţionale pentru viitorul copiilor.

  II.2.4. Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

  Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, pentru candidații din seria

  curentă s-a desfășurat conform calendarului stabilit de minister și transmis în rețeaua școlară la

  începutul anului școlar 2017-2018, prevederilor legale și metodologiilor în vigoare.

  Situația centralizată a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 este

  prezentată în tabelul următor:

  Pro

  moţi

  a

  de

  elev

  i

  Nr.

  de

  elev

  i

  exis

  tenți

  la

  sfâr

  şit

  de

  an ș

  cola

  r N

  r. d

  e el

  evi

  pro

  movaţ

  i Nr. de elevi admişi la clase de liceu Abandon la sf.

  clasei a VIII-a

  / necuprinşi în

  clasa a IX-a

  Șco

  li

  prof

  .

  Alte

  situaţii Ele

  vi

  abse

  nți

  la

  eval

  uar

  e

  a

  naț

  ional

  ă Filiera

  teoretică

  Filiera

  servicii

  Filiera

  tehnolog

  ică

  Filiera

  vocaţional

  ă

  Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %

  2010 83 83 42 50.6 33 39.8 8 9.6 - - - -

  2011 83 80 48 60 24 30 6 7.5 2 2.5 - -

  2012 70 70 28 40 39 55,7 3 4,3 - - - -

  2013 73 73 48 65 11 15 10 13,6 1 1,36 1 rrom 2

  2014 62 62 32 51.6 17 27,4 7 11,2 - - 6 1

  2015 71 71 23 32,4 35 49,3 7 9,8 0 0 5 1 rrom 15

  2016 88 84 26 30,9 41 48,8 7 8,83 2 2,34 8 1 neșc 10

  2017 85 83 19 54 5 1 5 1

  2018 79 79 21 26,58 34 43,03 11 13,92 9 11,39 3 1 plecat

 • 19

  II.3. Excelența în educație

  II.3.1. Participare la Centrul de Excelență

  La nivelul școlii noastre, în acest an școlar nu am avut copii înscriși la Centrul de Excelență.

  II.3.2. Olimpiade și concursuri școlare

  Derularea etapelor judeţene ale olimpiadelor şcolare s-a realizat respectându-se calendarul

  competițiilor județene care a acoperit, la Iași, o perioadă de patru luni (decembrie 2017–martie 2018),

  incluzând peste 40 de olimpiade și de concursuri naționale cu etapă județeană pe discipline de cultură

  generală, tehnice, artistice sau sportive, interdisciplinare și transdisciplinare. Școala noastră a fost

  gazda Olimpiadei județene de Limbă neogreacă.

  La Olimpiadele județene pe materii și alte concursuri școlare la clasele gimnaziale au fost obținute

  următoarele rezultate:

 • 20

  REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

  CICLUL PRIMAR

  An școlar 2017-2018

  Tip olimpiadă/concurs Numeo limpiadă/concurs

  Etapa

  locală Etapa județeană Etapa interjudețeană/națională

  Etapa

  internațională

  NR. PREMII NR. PREMII NR. PREMII NR. PREMII

  I II III M I II III M I II III M I II III M

  OL

  IMP

  IA

  DE

  ȘI

  CO

  NC

  UR

  S

  UR

  I

  ȘC

  OL

  AR

  E

  CU

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N

  SP

  EC

  IFIC

  E

  DIS

  CIP

  LI

  NE

  I

  0 0 0 0

  OL

  IMP

  IAD

  E Ș

  I C

  ON

  CU

  RS

  UR

  I Ș

  CO

  LA

  RE

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N

  SP

  EC

  IFIC

  E D

  ISC

  IPL

  INE

  I

  Comper-Comunicare în limba română 244 279 196 95 4 5 1 -

  Comper- Matematică şi explorarea mediului 246 206 154 83 12 1 - -

  Formidabilii 108 49 29 43

  Amintiri din copilarie 125 77 68 53

  Micii Olimpici 79 63 55 23

  Micul Ecologist 4 5 9 12

  Lectura, cuvant si imagine 47 42 37 22 2 4 3 7

  Kreatikon Junior-Caruselul copiilor 14 15 10 6

  Traditiile stramosesti in cantec, dans si

  creatie populara - 1 5 2

  Sărbătorile românilor de pretutindeni 1 3 - -

  Gazeta Matematica Junior 18 9 4 15

  Mărțișorul – Tradiție și simbol 4 5 4 1

  Fii inteligent la matematică 6 8 2 5 7 1 1 4 11 7 5 5

  Comunicare.Ortografie.ro 2 2 6 10

  Povestile copilariei - 2 - -

  Ritmurile copilăriei - - 2 - 3 - - -

  Prâslea cel isteț 1 2 2 - 1 - - 2

  Lumina Math 1 - 1

  Florica T. Câmpan 1 1

  Bulgăre de humă 1 1 - - Santa S.O.S - - 7 -

  Concursul Varlaam. Bucuria cunoașterii 1 - 1 -

  “Cupa Iașului “ la Orientare sportivă 2 2 4 -

  .,,Datini și obiceiuri” – festival regional-

  Pașcani 2 - - -

  “Discovery” 3 11 4 4

  ,,Drag mi-e cântecul și jocul!”

  Cosmești/Galați 1 - - -

  ,,Prietenii folclorului” Festival folcloric 1 - - -

 • 21

  ,,Ionel Teodoreanu” Concurs județean,

  Colegiul ,,Costache Negruzi” - 1 - -

  ,,Traian Lalescu” Concurs județean, Colegiul

  ,,Costache Negruzi” - 1 2 -

  ,,Al. Myller” Concurs de matematică,

  Colegiul Național - 1 - -

  .,,Leris” Concurs județean, Colegiul ,,Emil

  Racoviță” - - - 3

  Eminent” Concurs județean, Colegiul

  ,,M.Eminescu” - - - 1

  ,,Materom” Concurs județean Liceul ,,Miron

  Costin” - 2 - 1

  TOTAL PREMII 178 1703 635 251

  AL

  TE

  CO

  NC

  UR

  SU

  RI

  ȘC

  OL

  AR

  E

  ÎNS

  CR

  ISE

  ÎN

  CA

  EJ/C

  AE

  N S

  AU

  NU

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N

  Concursul National Proeducatia – Limba

  romana - 7 1 -

  A ruginit frunza din vii - - 2 -

  Cânt și joc de pretutindeni 3

  Laptele – magia vieții - 2 - -

  Un oraș mai curat de sărbători 2 - 1 -

  Folclorul - oglinda spiritualitatii romanesti 2 - - -

  Din suflet de crestin 1 - 1 -

  TOTAL PREMII 0 14 8 0

  TOTAL PREMII 2789 specific disciplinei: 2777 178 1717 643 251

  REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

  An școlar 2017-2018

  CICLUL GIMNAZIAL

  Tip olimpiadă/concurs Nume olimpiadă/concurs

  Etapa

  locală Etapa județeană Etapa interjudețeană/națională

  Etapa

  internațională

  NR. PREMII NR. PREMII NR. PREMII NR. PREMII

  I II III M I II III M I II III M I II III M

  OL

  IMP

  IAD

  E Ș

  I C

  ON

  CU

  RS

  UR

  I

  ȘC

  OL

  AR

  E C

  U F

  INA

  AR

  E

  ME

  /ME

  N S

  PE

  CIF

  ICE

  DIS

  CIP

  LIN

  EI

  1. OLIMPIADA DE CHIMIE 1 1 1 1

  2. OLIMPIADA DE BIOLOGIE 1 1 1 1

  3. OLIMPIADA DE GEOGRAFIE

  1 1 1 2 1

  4. OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ

  2 1

  5. OLIMPIADA NAŢIONALA DE MATEMATICĂ

  1

  6. CONCURSUL NATIONAL DE GEOGRAFIE “TERRA” LA CLASELE

  V-VII

  3 3 3 6 1 1

  7. OLIMPIADA GIMNAZIILOR 2 1 1 1

  8. CUPA TYMBARK JUNIOR 2 1

  9. CUPA KINDER SPORT PLUS 1

 • 22

  TOTAL PREMII 36 7 1 0

  OL

  IMP

  IAD

  E Ș

  I C

  ON

  CU

  RS

  UR

  I Ș

  CO

  LA

  RE

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N S

  PE

  CIF

  ICE

  DIS

  CIP

  LIN

  EI

  1. ”ȘTIINȚE APLICATE” 1 2

  2. ”MAGIA MAST” 1 1 1 1

  3. ”CHIMIA ȘI

  CALCULATORUL…ALTFEL” 1 1 2

  4. ”MAGDA PETROVANU” 1

  5.” Winter , a magic season” 1

  6.”Lumea din cuvânt și culoare” 1

  7.”SPOKEN ENGLISH” 1

  8.”IT’S Christmas for all ” 2 1

  9.”JUNIOR ENGLISH” 2 1 2

  10.”SPRING” 1 1

  11. ”ȘTIINȚE APLICATE” 1 2

  12. ”MAGIA MAST” 1 1 1 1

  13. CAMPIONATUL NAȚIONAL DE

  HANDBAL FEMININ J IV 1

  14. TURNEU DE JUNIOARE IV

  HANDBAL FETE CUPA MOȘ NICOLAE 1

  15. CONCURS JUDETEAN SIMPLU

  SPUNE NU 1

  16. ”Le printempsm’inspire” 2 1

  17. ”KREATIKON” 3 1

  18. CONCURSUL JUDEŢEAN DE

  ŞTIINŢE APLICATE 1

  19. CONCURSUL INTERNAŢIONAL

  “MATHEMATIQUE SANS

  FRONTIERES JUNIOR”

  2

  20. CONCURSUL NAŢIONAL “GAZETA

  MATEMATICĂ JUNIOR” 9 1 1 1 1

  21. CONCURSUL NAŢIONAL “LUMINA

  MATH” 3 2

  22. CONCURSUL DE MATEMATICĂ

  ”FLORICA T. CÂMPAN” 1

  TOTAL PREMII 0 49 13 2

  AL

  TE

  CO

  NC

  UR

  SU

  RI

  ȘC

  OL

  AR

  E ÎN

  SC

  RIS

  E Î

  N

  CA

  EJ/C

  AE

  N S

  AU

  NU

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N

  1.”LA IZVOARE” 2 2 1 1 2

  2. ”POPAS PE TĂRÂMUL FANTEZIEI -

  TEHNICA QUILLING” 2

  3.“MĂRȚIȘORUL – TRADIȚIE ȘI

  SIMBOL” 1 1

  4. ”ECOFEST JUNIOR” 1 2 2

  5.”SOARELE ȘI PLANETA ALBASTRĂ” 1 1 2 1

  6.”NAȘTEREA DOMNULUI,

  RENASTEREA BUCURIEI” 3 3 2

  7.“MĂRȚIȘORUL – TRADIȚIE ȘI

  SIMBOL” 1 3 3 1

  8. .”LAPTELE-MAGIA VIEȚII” 1

  9. ”LA IZVOARE” 1 1

 • 23

  10. “MĂRȚIȘORUL – TRADIȚIE ȘI

  SIMBOL” 1 1

  11. ”ECOFEST JUNIOR” 1 1 1 1

  12. “O MASCĂ RÂDE, ALTA PLÂNGE” 1 2

  13. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR

  “HENRI COANDĂ” - SECŢIUNEA

  POSTERE

  1 2

  14. CONCURSUL INTERNAŢIONAL

  “STAY 3E” 1

  Total premii 0 21 28 5

  TOTAL PREMII: 162 din care 114 specific disciplinei 36 77 42 7

  REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

  AN ȘCOLAR 2017-2018

  Tip

  olimpiadă/concurs

  Nume

  olimpiadă/concurs

  Etapa

  locală Etapa județeană Etapa interjudețeană/națională

  Etapa

  internațională

  NR. PREMII NR. PREMII NR. PREMII NR. PREMII

  I II III M I II III M I II III M I II III M

  OL

  IMP

  IAD

  E Ș

  I

  CO

  NC

  UR

  SU

  RI

  ȘC

  OL

  AR

  E C

  U

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N

  SP

  EC

  IFIC

  E

  DIS

  CIP

  LIN

  EI

  PREȘCOLAR - - - - - - - - - - - - - - - -

  PRIMAR - - - - - - - 1 - - - - - - - -

  GIMNAZIAL 13+1 6+1 6+1 11+1 2+1 3 3 2+3 - - - - - - - -

  TOTAL PREMII

  13+1 6+1 6+1 11+1 2+1 3 3 4+3

  36+4=40 12+4=16 - -

  OL

  IMP

  IAD

  E Ș

  I

  CO

  NC

  UR

  S

  UR

  I

  ȘC

  OL

  AR

  E

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N

  SP

  EC

  IFIC

  E

  DIS

  CIP

  LIN

  EI

  PREȘCOLAR - - - - - - - - 78 14 2 85 3 3

  PRIMAR 55 52 44 27 345 533 396 234 240 163 140 92 111 60 33 47

  GIMNAZIAL 10 10 5 6 25 9+5+2=16 13+5=18 11 14+1=15 10 5 6 - 2 - -

  TOTAL PREMII 65 62 49 33 370 542+7=549 409+5=414 245 332+1=333 187 147 98 111 62 33 47

  209 1566+12=1578 764+1=765 253

  AL

  TE

  CO

  NC

  UR

  SU

  RI

  ȘC

  OL

  AR

  E

  ÎNS

  CR

  ISE

  ÎN

  CA

  EJ/C

  AE

  N

  SA

  U N

  U F

  ĂR

  Ă

  FIN

  AN

  ȚA

  RE

  ME

  /ME

  N

  PREȘCOLAR 24 - - - - - - - - - - - - - - -

  PRIMAR - - - - 8 2 4 - 7 1

  GIMNAZIU - - - - 11 9 5 9 24+1=25 18+3=21 7+2=9 10 5 1 1

  TOTAL PREMII

  24 19 11 9 9 24+1=25 25+3=28 8+2=10 10 5 1 1

  24 48 67+6=73 7

  TOTAL PREMII:

  2986+27=3113 269+4=273 1626+16=1638 831+7=838 260

 • 24

  II.4. Educația la vârstele mici

  Obiectivele care au fost urmărite si realizate:

  Dezvoltarea si multiplicarea surselor de informare; Facilitarea schimbului de experiență la nivelul colectivului metodic; Conceperea si elaborarea unor materiale metodice multifuncționale; Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi manipulare a informaţiei ştiinţifice; Îmbogăţirea experienţei didactice; Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare; Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu; Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, decizie, control, evaluare şi consiliere; Dezvoltarea capacităţii empatice, a spiritului metodic şi al intuiţiei în activitate; Dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a conţinuturilor la particularităţile de vârstă şi

  individuale ale copiilor;

  Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona; Cultivarea relaţiilor : grădiniţă – familie, educatoare – copil, educatoare - educatoare, copil –

  copil, grădiniţă – comunitate.

  Activități prin care s-au realizat obiectivele:

  - Studiu individual (Curriculum, scrisori metodice, reviste si broșuri de specialitate)

  - Dezbateri;

  - Referate ;

  - Activități demonstrative;

  - Activități in parteneriat;

  - Activități extracurriculare (serbări, concursuri, vizite);

  - Prezentarea de material filmat

  ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE GPN 22

  Nr.

  crt.

  DENUMIREA

  ACTIVITĂŢII

  FORMA DE

  REALIZARE DATA LOCATIA

  Responsabilactivi

  tate

  1. ,,Cei trei purceluși ‘’ Spectacol 26.09.2017 Teatrul

  Luceafarul

  Toate

  cadrele

  didactice

  2. ,,Peștișorul de aur’’ Spectacol 24.10.2017 Teatrul

  Luceafarul

  Toate

  cadrele

  didactice

  3. ,,Amintiri din

  copilărie ‘’

  Concurs de

  cunoștințe

  10.10.2017 Sala de grupa Radulescu

  Adriana

  4. ,,Carnavalul măștilor

  de de Halloween ‘’

  Concurs-parada

  de costume

  29.10.2017 Sala de grupa Crăcană

  Lăcrămioara

  5. ,,Toamnă, toamnă

  darnică !,,

  Vizita laPiața

  Agroalimen-

  tară

  19.10.2017

  Piata Alex.

  cel Bun

  Tarsanaru

  Daniela

  Crăcană

  Lăcrămiora.

  6. ,,Săptămâna legumelor

  și a fructelor donate”

  Ajutor

  umanitar

  23-27.11.

  2017

  Sc. Gim. ,,I.

  Simionescu ‘’

  Radulescu

  Adriana

  7. ,,Doctorul știe tot ‘’ Vizionare

  spectacol

  25.11.2017 Gradinita P.N.

  22

  Toatecadrele

  didactice

  8. ,,Expoziția de

  crizanteme,,

  Vizită

  Grădina

  Botanică Iași

  7.11.2017 Gradina

  Botanica

  Rădulescu

  Adriana

  9. ,,Un oras mai curat Concurs - 27.11.2017 Palatul Cracana

 • 25

  de sărbători ‘’ desene Copiilor Lacramioara

  Tărsănaru

  Daniela

  10. ,,România, țara mea

  de vis,,

  Program

  artistic

  29.12.2017 Gradinita P.N.

  22

  Toate cadrele

  didactice

  11. ,,Doctorul, prietenul

  copiilor ‘’

  Întâlnire cu un

  medic de

  familie

  23.11.2017 Sala de grupă Radulescu

  Adriana

  Bulai Maria

  12. ,, Steluța de argint’’ Festival de

  datini și

  obiceiuri

  8.12.2017 Iulis Mall Radulescu

  Adriana

  13. ,,Timtim-Timy ‘’ Concurs

  interdiscipli-

  nar

  10.12.2017 Gradinita P.N.

  22

  Radulescu A.

  Tarsanaru D.

  14. ,,Dansul fulgilor,, Participareemis

  iuneaTirigong

  14.12.2017 Tele M Iași Tarsanaru

  Daniela

  15. ,,Politistul, prietenul

  copiilor”

  Vizitapolitistilo

  r in unitate

  9.12.2017 Sala de grupa Radulescu

  Adriana

  Crăcană

  Lăcrămioara

  16. ,,Cupa lui Moș

  Nicolae,,- Premiul Fair

  Play

  Concurs

  sportiv

  7.12.2017 Sala

  PolivalentăIași

  Tărsănaru

  Daniela

  Rădulescu

  Adriana

  17. ,,Sărbătoare, o bucurie

  și pentru Ionuț”

  Activitate

  caritabila

  14.12.2017 Sala de grupa Radulescu

  Adriana

  18. ,,Luăm sfânta

  Împărtășanie”

  Vizita la

  biserica

  13.12.2017 Biserica,,Sf.

  Nectarie”

  Toatecadrele

  didactice

  19. ,,Iepurele si ariciul” Vizionare de

  teatru de

  papusi

  19.01.2018 Gradinita P.N.

  22

  Toatecadrele

  didactice

  20. ,,Vrem sa stim mai

  multedespre

  Alex. I. Cuza’’

  Vizita La

  Muzeul Unirii

  30.01.2018 Muzeul

  Unirii

  Radulescu

  Adriana

  21. ,,Într-o noapte de

  Crăciun ’’

  Program

  artistic

  19-21.12.

  2017

  Iulius Mall,

  Gradinita P.N.

  11.

  Carffour Era

  Toate

  cadrele

  didactice

  Nr.

  crt

  DENUMIREA

  ACTIVITĂŢII

  FORMA DE

  REALIZARE DATA LOCATIA

  Responsabil

  activitate

  1. ,,Fata babei si fata mosneagului’

  -spectacol 13.02.2018 Teatrul

  ,,Luceafărul’’

  -toate cadrele

  didactice

  2. ,,Amintiri din copilărie’’

  -concurs de

  cunostințe

  23.02.2018 Gradinita

  P.N.22

  -Rădulescu A.

  -Tărsanaru D.

  -Cracana L.

  3. ,,Să învățam de la bunici’’

  -proiect

  educativ

  15.02.-

  31.05.2018

  G.P.N.22 si

  G.P.P.13 Iasi

  -Rădulescu

  Adriana

  4. ,,Festivalul Mărțișorului’’

  - concurs 2.03.2018 G.P.N.22 și

  Gradinita

  Kids Garden

  -Rădulescu A.

  -Tărsanaru D.

  -Cracana L.

  5. ,,De ziua ta, mamico !’’ -concurs 3.03.2018 G.P.N.22 și -Rădulescu A.

 • 26

  festival G.P.P.14 Iași -Tărsanaru D.

  -Cracana L.

  6. ,,Caruselul prieteniei’’ -festival 5.03.2018 Iulius Mall Iasi

  -Radulescu A.

  -Tarsanaru D.

  7. ,,Dar pentru mama’’ -activitate Practica

  demonstrativa

  803.2018 G.P.N.22 Iasi -Bulai M.

  8. ,,Ratusca cea urata’’ -spectacol 13.03.2018 Teatrul ,,Luceafărul’’

  -toate cadrele

  didactice

  9. ,,Primavara in culoare’’ spectacol artistic

  -spectacol 17.03.2018 Ateneul

  Tatarasi

  - Rădulescu A.

  -Tărsanaru D.

  -Cracana L.

  10. ,,Și noi suntem ecologisti’’

  -educatie

  ecologica

  26.03.2018 Curtea

  gradinitei

  -Rădulescu A.

  -Cracana L.

  11. ,,Cum sa avem dintisorii sanatosi’’

  -educatie

  sanitara

  26.03.2018 Cabinetul

  stomatologic

  Croitoru L.

  -Bulai M.

  -Tarsanaru D.

  12. ,,Muzicantii din Bremen’’

  -spectacol 27.03.2018 Teatrul

  ,,Luceafărul’’

  Toate cadrele

  didactice

  13. ,,Să cunoastem trei muzee’’

  -vizita 28.03.2018 -Casa

  memoriala

  ,,M.Sadoveanu’’

  -Bojdeuca ,,I.

  Creanga’’

  -Palatul

  Culturii Iasi

  -Rădulescu A.

  -Tărsanaru D.

  -Cracana L.

  14. ,,Sprt si sanatate’’ -activitati sportive

  28.03.2018 Curtea

  gradinitei

  -Bulai M.

  15. ,,Gandim, simtim și ne exprimam prin arta’’

  -ateliere de

  creatie

  29.03.2018 G.P.N.22Iasi -Tarsanaru D

  -Cracana L.

  -Bulai M.

  16. ,,Poftiti la carnaval’’ 29.03.2018 G.P.N.22 Iasi -Rădulescu A.

  17. ,,Ne pregatim de Sfintele Pasti’’

  -educatie

  religioasa

  30.03.2018 Biserica

  ,,Sf.Nectarie’’

  Toate cadrele

  didactice

  18. ,,Din zestrea bunicii’’ -activitate practica

  30.03.2018 G.P.N.22.Iasi -Rădulescu A.

  -Tarsanaru D.

  19. ,,Cufarul cu povesti’’

  - spectacol 17.04.2018 Gradinita

  P.N.22Iași

  -Toate cadrele

  didactice

  20. ,,Salata de legume’’ -activitate gospodareasca

  24.04.2018 Gradinita

  P.N.22Iași

  -Bulai M.

  21. ,, Sunt român, sunt european’’

  -activitate

  Demonstrativa

  Dedicata Zilei Europei

  9.05.2018 Gradinita

  P.N.22Iași

  -Rădulescu A.

  22. ,,Pinochio’’ - spectacol 9.05.2018 Teatrul ,,Luceafărul’’

  -Toate cadrele

  didactice

  23. ,,Vizitam Bucovina’’ -excursie 12.05.2018 Gura Humorului

  -Tarsanaru D.

  24. ,,Amintiri din copilărie’’

  -concurs de

  cunostințe

  21.05.2018 G.P.N.22 Iași Toate cadrele

  didactice

  25. ,,Timtim-Timy ‘’ -concurs interdisciplinar

  22.05.2018 G.P.N.22 Iasi -Tarsanaru D.

 • 27

  26. ,,Politistul, prietenul copiilor”

  -vizita

  politist in

  unitate

  24.05.2018 G.P.N.22Iasi -Tarsanaru D.

  27. ,,Flori si fluturi pe campii’’

  -festival de

  dans

  25.05.2018 Iulius Mall Iasi -Bulai M.

  28. ,,1 Iunie ,,Sărbătoarea

  copilăriei’’

  -carnaval 30.05.2018 G.P.N.22 Iasi - Toate cadrele

  didactice

  29. ,,Nordul Moldovei, leaganul istoriei

  noastre’’

  -excursie 14.06.2018 Gura

  Humorului,

  Voroneț

  -Rădulescu A.

  Cracana L.

  ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE GPP 28

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat

  în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor

  dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a

  metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

  Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua

  Naţională a României, Naşterea Domnului, naşterea marelui poet Mihai Eminescu, Unirea

  Principatelor Române, Sarbatorile Pascale,fiecare unitate organizand activitati în maniera proprie. De

  asemenea s-au organizat excursii cu preşcolarii în localitatea Iaşi, Pentru eficienţa muncii educative cu

  copiii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali :

  BISERICA – „Inger ,ingerasul meu”

  Am dus copiii la împărtăşit, am participat cu programe de colinde şi le-am expicat semnificaţia

  sărbătorilor religioase şi am învăţat rugăcini accesibile preşcolarilor.

  REVISTE – “Start către excelenţă” , Editura ŞTEFFY.

  - Parteneriat realizat în colaborare cu Editura EDU şi Asociaţia EDUCRATES

  FAMILIA – “Împreună pentru formarea personalităţii copilului tău”, grupa mare

  “Împreună pentru copiii noştri” – grupa mica

  “Mai uşor împreună”, grupa mijlocie

  SPECTACOL MUZICAL - “Mai frumoşi, mai buni prin muzică”, profesor P.F T. Munteanu, Iaşi

  TEATRU DE MARIONETE – “Aşchiuţă, prietenul copiilor”, Teatru de Marionette Aşchiuţă, Iaşi

  „Basme,păpuşi si copii”-P.F Burlacu Andra

  TEATRU DE MARIONETE „Marionette Show”

  TRUPA DE TEATRU „ANDREI CIOBANU”-Ateneul Tatarasi

  CONCURSURI Concursul Internaţional “Formidabilii” – noiembrie 2017

  Concursul National “Craciunasul” decembrie 2017

  Concursul Naţional “Amintiri din copilărie” – noiembrie 2017

  Concurs “Discovery,descopera lumea” – noiembrie 2017

  Concursul Naţional “Amintiri din copilărie”, Etapa a II-a – februarie 2018

  Concursul Internaţoial “Discovery” – februarie 2018

  Concursul Naţional “Amintiri din copilărie”, Etapa a III-a – mai, 2018

  Activităţile desfăşurate în săptămâna ,,Şcoala altfel”au constituit o nouă experienţă atât pentru copii cât şi pentru părinţi şi copiii şcolari.

  S-a organizat drumetie in cartierul Galata,iesire la Teatrul Luceafarul si multe alte activitati

  minunate desfasurate in gradinita si in curtea gradinitei.

  Am organizat serbari la sfârşit de an şcolar intitulate:

  “Vara cea frumoasă”(grupa mică), “Vară, vară, mult te-am aşteptat” (grupa mijlocie), ,,Adio, grădiniţă!

  (grupa mare)

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat

  în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor

  dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a

 • 28

  metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele

  copiilor.

  II.5. Învățământul special

  În cadrul Cabinetului de Asistență Psihopedagogică, prof. consilier Alexandra Maftei a desfășurat în

  anul școlar 2017-2018 următoarele activități:

  1. Activităţi directe cu elevii

  1. 1. Orientarea şcolar - profesională Tip de activitate Indicatori de performanţă

  cantitativi* calitativi/descriptivi**

  Activităţi de informare individuală 15 activităţi/

  10 elevi

  - informare privind problematica orientării

  şcolare, oferta liceelor, metodologia de admitere

  - participare la „Salonul Ofertelor Educaţionale

  2018”; distribuirea pliantelor în rândul elevilor

  din şcoală; diseminarea informaţiilor la nivelul

  şcolii

  - reactualizarea panoul informativ OŞP;

  realizare de materiale informative pe tematica

  OŞP

  - activităţi de dezbatere la clasă privind oferta

  liceelor, metodologia de admitere

  colectivă 7 activităţi/

  140 de elevi

  Activităţi de investigare

  psihopedagogică

  individuală 65 activităţi/

  65 de elevi

  - evaluarea psihosomatică individuală a

  preşcolarilor pentru înscrierea la clasa

  pregătitoare / I

  - investigarea psihopedagogică individuală a

  intereselor şi aptitudinilor socio-profesionale;

  aplicarea de teste şi inventare specifice

  - investigarea la clasă a opţiunilor privind

  şcolaritatea; aplicarea de chestionare

  - centralizarea datelor colectate la nivelul şcolii

  colectivă 6 activităţi/

  125 de elevi

  Consiliere în carieră individuală 65 activităţi/

  65 de elevi

  - activităţi individuale de consiliere privind

  traseul educaţional, în urma rezultatelor obţinute

  la evaluările psihopedagogice individuale

  - activităţi colective de consiliere privind traseul

  educaţional

  - activităţi de dezbatere la clasă privind calităţi

  personale care sunt relevante pentru deciziile în

  privinţa şcolarităţii (interese, aspiraţii,

  deprinderi, abilităţi, competenţe)

  colectivă 6 activităţi/

  125 de elevi

  * nr. activităţi/ nr. participanţi

  ** exemple de activităţi şi analiza eficienţei acestora (planuri individuale de carieră, materiale realizate)

  Aspecte pozitive - activităţile sunt primite cu real interes de către elevi şi au o

  mare utilitate.

  Aspecte care au nevoie de

  îmbunătăţire

  - dotarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică cu

  instrumente psihopedagogice specifice.

  Propuneri de îmbunătăţire - intensificarea specializării profesionale în problematica

  orientării şcolare şi profesionale

 • 29

  1. 2. Asistenţă psihopedagogică Tip de activitate Indicatori de performanţă

  cantitativi* calitativi/descriptivi**

  Autocunoaştere şi

  dezvoltare

  personală

  investigare

  psihopedagogică

  individuală 17 activităţi/

  17 elevi

  - aplicarea de teste şi interpretarea

  rezultatelor

  - consiliere şcolară individuală pentru

  cunoaşterea psihologică a persoanei

  - consiliere şcolară colectivă pentru

  cunoaşterea psihologică a persoanei

  - exerciţii de autocunoaştere şi

  intercunoaştere

  Exemple de activităţi de consiliere

  colectivă specifice:

  Autocunoastere • Cunoasterea de sine.•

  Unicitatea persoanei: diferente

  individuale

  Managementul emotiilor • Exprimarea

  emotiilor de baza. Întelegerea si

  respectarea emotiilor

  Abilitati sociale • Comportamente de

  cooperare in grup. .

  colectivă 9 activităţi/

  180 elevi

  consiliere individuală 20 activităţi/

  20 elevi

  colectivă 9 activităţi/

  180 elevi

  Adaptare şi

  integrare şcolară

  investigare

  psihopedagogică

  individuală 24 activităţi/

  24 elevi

  - evaluarea continuă a elevilor cu CES

  şi îndrumare spre servicii specializate

  - consilierea elevilor cu probleme de

  adaptare şi integrare şcolare şi

  elaborare de planuri de intervenţie

  personalizată

  Exemple de activităţi de consiliere

  colectivă specifice Învatare eficienta

  Modalitati de învatare

  Dificultati în rezolvarea temelor

  Pregatirea pentru examene.

  colectivă 6 activităţi/

  120 elevi

  consiliere individuală 9 activităţi/

  9 elevi

  colectivă 6 activităţi/

  120 elevi

  Prevenirea

  comportamentelor

  de risc

  investigare

  psihopedagogică

  individuală 15 activităţi/

  10 elevi

  - evaluarea psihologică a elevilor cu

  comportamente de risc (agresivi)

  - consilierea şcolară a elevilor pe

  problematica violenţei şcolare; grupul

  copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în

  străinătate

  Exemple de activităţi de consiliere

  colectivă specifice

  Calitatea vietii personale

  Reactii la situatii de risc sau de criza /

  Modalitati de promovare a unui

  comportament sanatos.

  colectivă 3 activităţi/

  60 elevi

  consiliere individuală 15 activităţi/

  10 elevi

  colectivă 6 activităţi/

  120 elevi

  Investigarea

  situaţiilor

  familiale

  deosebire

  colectivă 1 activitate/

  816 elevi

  - realizarea unui situaţii a elevilor care

  au părinţii plecaţi în străinătatea, provin

  din familii monoparentale, se află în

  plasament familial etc în scopul

  realizării de grupuri de suport

  * nr. activităţi/ nr. participanţi, nr. de planuri de intervenţie personalizată întocmite

  ** exemple de activităţi şi analiza eficienţei acestora (instrumente utilizate, planuri de intervenţie personalizată întocmite, cazuri de integrare a elevilor cu CES, aspecte deosebite, materiale realizate etc.)

  Aspecte pozitive activitatea de asistenţă psihopedagogică este din ce în ce mai solicitată în

  şcoală, atât de către părinţi, cât şi de către profesori şi elevi care constată

 • 30

  necesitatea serviciului de psihologie şcolară.

  Aspecte care au

  nevoie de

  îmbunătăţire

  necesitatea unui spaţiu mai larg destinat serviciului de consilier psihologică

  Propuneri de

  îmbunătăţire

  îmbunătăţirea comunicării cu profesorul consilier şcolar prin mijloace

  alternative de comunicare

  2. Activităţi cu cadrele didactice şi părinţii Tip de activitate Indicatori de performanţă

  cantitativi* calitativi /descriptivi **

  Consiliere individuală cadre didactice 13 activităţi/

  13 profesori

  - consiliere pentru ameliorarea

  relaţiei profesor-elev

  părinţi 18 activităţi/

  18 părinţi

  - consiliere pentru

  îmbunătăţirea relaţiei părinte-

  copil

  Consiliere de grup (grupuri de

  dezvoltare personală, training-group-

  uri, workshop-uri, etc.)

  cadre didactice 8 activităţi/ 17

  profesori

  - consilierea profesorilor care

  lucrează cu elevi cu CES

  - consilierea profesorilor care

  lucrează cu elevi cu părinţii

  plecaţi la muncă în străinătate

  părinţi 3 activitati/ 90

  părinţi

  - consiliere tematică a

  părinţilor din cardul

  Consiliului Reprezentativ al

  Părinţilor (O.Ş.P., serviciile

  educaţionale promovate de

  şcoală, etape ale dezvoltării

  copilului)

  Consiliere colectivă (şedinţe, lectorate,

  consilii profesorale, comisii metodice

  etc)

  cadre didactice 3 activitati/ 60

  profesori

  - şedinţa pentru prezentarea

  unor informaţii utile în

  pregătirea pentru finalul clasei

  a VIII-a

  * nr. activităţi/ nr. participanţi

  ** exemple de activităţi şi analiza eficienţei activităţilor de consiliere, materiale realizate etc.

  Aspecte pozitive Creşterea numărului de solicitări de asistenţă psihopedagogică

  şi interesul manifestat de actorii câmpului educaţional este

  îmbucurătoare.

  Aspecte care au nevoie de

  îmbunătăţire

  Modul de comunicare între psihologul şcolar şi potenţialii

  beneficiari are nevoie de îmbunătăţire, în sensul că abordarea

  acestuia „din mers” nu este cea mai bună metodă.

  Propuneri de îmbunătăţire Iniţierea unor căi de comunicare alternativă: telefon, cărţi de

  vizită, fly-ere, pagina web etc

  3. Activităţi de perfecţionare

  Tip de activitate Indicatori de performanţă

  cantitativi* calitativi /descriptivi ** Participare la comisii metodice,

  cercuri pedagogice 5 - şedinţe ale comisiei metodice, CJAP, CJRAE

  Participare la cursuri:

  - în specialitate 3 - Obţinerea atestatului de liberă practică sub supervizare

  profesia de psiholog – psihologia muncii si

  organizationala la Colegiul Psihologilor din România,

  Iași, 2018

 • 31

  - Finalizarea formării ca psihoterapeut, sub coordonarea

  d-lui prof.univ.dr. Ion Dafinoiu (modul cu durata de 2

  ani, Asociația Română de Hipnoză și Psihoterapie

  Ericksoniană – ARTHE)

  - finalizarea primului an de doctorat, Facultatea de

  Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea

  ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

  - didactice 6 -predarea de cursuri si seminarii la Facultatea de

  Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea

  ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

  Participarea la simpozioane, sesiuni

  de comunicări, conferinţe etc. 1 Conferinta Internationala ICAPES 2017

  Materiale întocmite la comisii

  metodice, cercuri pedagogice,

  materiale publicate

  1 Articol indexat BDI, Conferinta Internationala ICAPES

  2017

  * nr. participări/materiale/activităţi realizate

  ** exemple de activităţi şi analiza eficienţei participării la acestea

  Aspecte pozitive Urmarea unor etape necesare formării continue

  Aspecte care au nevoie de

  îmbunătăţire

  Finanţarea formării din resurse strict personale,

  neconcordanţa între etapele şi obligaţiile formării în profesia

  de psiholog cu cele ale profesie de profesor

  Propuneri de îmbunătăţire Uniformizarea practicii de formare între cele două profesii

  4. Organizare

  Tip de activitate Indicatori de performanţă

  cantitativi calitativi /descriptivi

  Întocmirea documentelor de proiectare şi

  planificare a activităţii

  - procese verbale activităţi - planuri de intervenţie, de consiliere,

  de activitate de consiliere

  - rapoarte activitate

  Consemnarea/evidenţa activităţilor - registrul de evidenţă a activităţilor

  Dezvoltarea bazei materiale şi metodico-

  ştiinţifice a cabinetului

  - consumabile, obiecte de decor,

  instrumente de evaluare psihopedagogică

  D-na Hegyi Maria, încadrată pe postul de profesor de sprijin la Şcoala Gimnazială Specială

  „Constantin Păunescu” Iaşi, cu o vechime de 14 ani în învăţământ la 31.08.2017, a desfăşurat în cursul

  semestrului I al anului școlar 2017-2018 o activitate profesională temeinică în şcoala integratoare, dar

  s-a implicat şi în activităţi extracurriculare, demonstrând în toate aceste situaţii responsabilitate,

  seriozitate şi o bună pregătire de specialitate.

  În semestru I al anului şcolar 2017-2018, ca profesor de sprijin la clasele primare şi gimnaziale ale Şcolii Gimnaziale „Ion Simionescu” Iaşi, a desfășurat activitatea terapeutic -

  recuperatorie cu un efectiv total de 11 elevi cu CES, cu tulburări de învățare, deficienţe mintale

  uşoare şi moderate, autism, tulburări afectiv - emoţionale şi comportamentale, intervenţia

  educaţională realizându-se în următoarele direcții: diseminarea serviciilor de sprijin către

  cadre didactice și părinți, depistare şi evaluare, antrenament cognitiv și senzorial,

  consiliere parentală şi profesorală, managementul conflictului, adaptare curriculară şi

  elaborarea planurilor de servicii individualizate. Activitatea de sprijin educaţional s-a desfăşurat în concordanţă cu obiectivele cadru şi de

  referinţă ale programei şcolare, prin aplicarea de strategii didactice corespunzătoare, adaptate

  particularităţilor psiho-individuale ale fiecărui copil. Documentele au fost întocmite la

  termen, proiectate prin intermediul resurselor TIC.

 • 32

  Evaluarea rezultatelor învăţării s-a realizat cu transparenţă şi obiectivitate, folosindu-se instrumente standardizate şi non-standard, după criterii prestabilite, rezultatele acestora au fost

  consemnate în dosarele personale ale copiilor şi comunicate părţilor interesate (părinţi,

  profesori, CIEC etc.).

  A ales strategii didactice interactive, moderne, care să stimuleze participarea elevilor şi să-i motiveze intrinsec. A pus accentul pe crearea unui climat afectiv pozitiv, bazat pe recompense,

  apreciere pozitivă, cooperarea cu adultul şi profesorii de la clasă în realizarea obiectivelor

  instructiv-educative.

  Proiectarea activităţilor s-a realizat metodic, cu formularea adaptată, graduală a obiectivelor, conţinuturilor şi strategiilor didactice, selectate în urma rezultatelor evaluărilor iniţiale şi de

  parcurs.

  A desfăşurat o permanentă activitate de documentare în scopul optimizării strategiilor de lucru la cabinetul de specialitate.

  II.6. Activitatea educativă extrașcolară

  Activitatea educativă extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea

  cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Întregul demers educativ

  derulat în anul şcolar 2017-2018 s-a caracterizat prin diversitate (din punctul de vedere al tematicilor

  abordate), complexitate (formele de manifestare au fost diverse: concursuri, ateliere de lucru, expoziţii,

  proiecte, campanii, acţiuni de voluntariat, manifestări artistice etc.)

  Obiectivele au vizat:

  Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă și

  dinamică;

  Promovarea şi derularea unor programe şi parteneriate de educaţie nonformală;

  II.6.1. Activitatea de consiliere și orientare a profesorilor diriginți

  În anul şcolar 2017-2018, funcționează 48 de consilieri educativi corespunzător celor 48 de colective

  de educabili

  Activităţile specifice funcţiei de diriginte se desfăşoară conform ordinului M.E.C.I. nr.

  5132/10.09.2009. Planificarea orelor de consiliere și orientare a fost făcută conform metodologiei,

  temele proiectate au fost parcurse corespunzător programei, profesorii diriginţi realizează lecţii

  interactive, adaptate vârstei şi intereselor elevilor, folosind resurse şi strategii didactice moderne,

  încurajând elevii la comunicare și exprimarea opiniei personale, identificarea soluțiilor pentru

  problemele întâmpinate.

  II.6.2. Monitorizarea programului național „Școala Altfel”

  În cadrul Programului național Școala Altfel din perioada 30.10-03.11.2017, clasele V-VIII au desfășurat 133 de activități :

  activități culturale - 19 activități științifice– 10 proiecte de educație pentru sănătate- 10 activități ecologice/protecția mediului–5 activităţi de consiliere-orientare -14 activități sportive -7 proiecte de voluntariat – 4 proiecte de educație democratică- 11 acţiuni de prevenire a violenţei- 7 proiecte de educație multiculturală- 14 vizionări de filme – 18 vizite ( muzee, teatre, Gradina Botanica, biserici ) drumeții, excursii -12 activități de educație a rutieră, PSI, situații de urgență -2

 • 33

  Parteneri instituționali:

  - Casa memorială „Mihail Kogălniceanu”, Iași - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Iasi (CPECA); - Comunitatea Elenă, Iași; - Teatrul „Luceafărul”, Iaşi; - Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Iaşi; - Biserica „Sfântul Nectarie”, Iași; - Biserica „Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” - Vaslui - Organizaţia Code.org, Iaşi; - Centrul de Informare Europe Direct, Iaşi; - Grǎdina Botanicǎ, Iaşi; - Palatul Culturii -Complexul Muzeal Național Moldova, Iași - Muzeul Universității „Al. I. Cuza” Iași - Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași - Organizația „Salvați Copiii” Iași; - Şcoala Specială „C-tin Păunescu” Iaşi / CJRAE Iaşi; - Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași; - Televiziunea locală -TVR Iași; - Planetariul și Grădina Zoologică din Bârlad; - Asociația „Ion Simionescu”, Iași; - Asociația Sportivă Școlară „Assp Luceafarul” Iași; - Asociația Communio, Iaşi; - Asociatia eLiberare; - Asociaţia Junior Achievement Romania.

  - Concluzii/Recomandări-în urma chestionarului aplicat elevilor la finalul programului „Scoala Altfel”. Interpretare realizată de prof. Mocanu Laura.

  - Se recomandă implicarea elevilor în toate etapele programului: identificare de nevoi, proiectare/planificare, identificare/procurare de resurse materiale, implementare,

  monitorizare, evaluare. Fiecare elev trebuie să simtă că a contribuit la desfăşurarea

  programului.

  - Se recomandă pe viitor mărirea ponderii activităţilor de dezvoltare personală şi a celor practice/aplicative şi micşorarea ponderii activităţilor cu rol de informare/teoretice. De

  asemenea desfăşurarea unor activităţi care abordează domeniile de interes ale elevului mai

  puţin accesibile lui, care să îl ajute în viaţa personală trebuie să reprezinte una dintre

  priorităţi.

  - Pe o scară de la 5 la 1 (unde 5 înseamnă beneficiu foarte mare, iar 1 înseamnă beneficiu foarte mic), analizând scorurile medii înregistrate, se observă că elevii apreciază favorabil

  impactul programului.

  În perioada 26 -30 martie 2018, s-a desfășurat Programului național Școala Altfel petru învățământul preșcolar și primar.

  Clasele învățământului primar au derulat 155 de activităţi educative:

  Culturale: 35 Artistice: 15 Sportive: 13 Voluntariat / cetăţenie democratică: 5 Sănătate (Siguranţa pe Internet): 16 Ecologice: 9 Educaţie rutieră: 9 Consiliere şi orientare: .8 Prevenire antiviolenţă, antidrog, trafic de persoane: 2 Vizite (de studiu, muzee, etc.): 24

 • 34

  Ateliere de creaţie: 18 Educație civică: 1

  Parteneri instituționali: Fundația ”Noi Orizonturi” Universitatea Gr. T. Popa - ,,Traista cu sănătate” Centrul Educațional HOME from Home Junior Achievement – ,,Junior in A Day” Asociația Pentru Dialog În Justiție Justițiaris Organizația Națională "Cercetașii României" (ONCR) Palatul Culturii , Iași Biserica Adormirea Maicii Domnului dr. în chimie, Ipate Alina Asociația BRAVO EVENTS – reprezentant Liliana Grecu; Biblioteca „Gheorghe Asachi” Iași Inspectoratul pentru situatii de urgenta, „Mihail Grigore”, Iasi Muzeul Științei și Tehnicii ,,Ștefan Procopiu” din Palatul Culturii Iași; Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iaşi; Teatrul ”Luceafărul” Iași; Clinica stomatologică Junior & Family Dent Center Iasi Muzeul de Istorie Alexandru Ioan – Cuza Iași ISU Iași Protopopiatul Iași II Crucea Roșie Iași Muzeul de Istorie Cucuteni Iași, loc. Cucuteni Palatul Alexandru Ioan – Cuza, loc. Ruginoasa Castel