34
PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2017. godine u srednjim školama Republike Hrvatske NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA DRŽAVNA MATURA 2017./2018.

PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

PRIRUČNIKZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE

za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili

od 2010. do 2017. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

DRŽAVNA MATURA 2017./2018.

Page 2: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

PRIRUČNIKZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE

za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili

od 2010. do 2017. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Page 3: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2017. godine u srednjim školama Republike Hrvatske

Autori:Mirjana SmoljićZlatko ZadeljAntonija PapićMara Kovačić

Urednica: Mirjana Smoljić

Korektura:Marija Gudelj, prof.

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak: Vesna Jelić

Zagreb, prosinac 2017.

Nakladnik: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanjaUlica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb

Za nakladnika: Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Page 4: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

SADRŽAJ

UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5OSNOVNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7PRIJAVA U SUSTAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . .12PRILAGODBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17ISPITNE TEHNOLOGIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA IZ OPRAVDANIH RAZLOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25JESENSKI ROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Page 5: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat
Page 6: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

5

UVOD

Ovaj priručnik namijenjen je kandidatima koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoš-kolsko obrazovanje završili od 2010. do 2017. godine u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ispite državne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu tekstu: Centar).

U pripremi i provedbi ispita državne mature svi sudionici kao i kandidati dužni su se pridržavati Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).

U priručniku su objavljene osnovne informacije o prijavi ispita državne mature kao i rokovi kojih se svi kandidati trebaju pridržavati.

Prikazani su slikovni prikazi i pojašnjenja pojedinih radnji koje kan-didati trebaju napraviti u NISpVU (Nacionalnom informacijskom su-stavu prijave visokih učilišta) kojem pristupaju putem mrežne stranice www.postani -student.hr.

Sve informacije o ispitima državne mature dostupne su kandidatima pozivom Infocentra na broj telefona 01/4501 899 ili slanjem upita e-poštom na adresu [email protected].

Izrazi koji se u ovome priručniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Page 7: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

6

Važni datumi za kandidate:

  

VrijemeAktivnost kandidata

od do

1. 1. 12. 2017. 15. 2. 2018. prijava ispita državne mature do 15. 2. 2018. do 12.00 sati

2. 15. 2. 2018. 25. 2. 2018. • dostava prijavnice ispita državne mature

3. 1. 12. 2017. 16. 2. 2018.samo kandidati kojima je potrebna prilagodba ispiotne tehnologije:• dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije

4. 15. 2. 2018. 7. 5. 2018.• naknadna prijava – samo iz opravdanih razloga • promjena prijavljenih ispita – samo iz opravdanih

razloga

5. 15. 2. 2018. 17. 5. 2018. • odjava prijavljenih ispita

6. 1. 12. 2017. 2. 5. 2018. • uplata ispita državne mature

Izuzetno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na kojoj će biti objavljene sve važne obavijesti kao i uvjeti i kriteriji vrednovanja za upis na studijske programe.

Važna napomena:

Kandidati koji su u školskoj godini 2016./2017. bili redovni učenici, a u ljetnome ili jesenskome roku nisu iskoristili pravo na besplatno polaganje prijavljenih ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018. obveznici su plaćanja svih prijavljenih ispita.!

Page 8: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

7

OSNOVNE INFORMACIJEISPITI OBVEZATNOGA DIJELA DRŽAVNE MATUREIspiti obvezatnoga dijela državne mature su ispiti iz Hrvatskoga jezika, Matematike i stra-noga jezika. Obvezatni ispiti državne mature mogu se polagati na dvjema razinama: višoj (A) i osnovnoj (B) razini.

Uvidom u zahtjeve studijskih programa pristupnik će se sam opredijeliti za razinu koju će polagati na ispitu državne mature.

Položena viša (A) razina obvezatnoga ispita omogućuje pristupniku pristup i onim studijskim programima koji traže osnovnu (B) razinu.

Kandidati koji polože osnovnu (B) razinu ispita nemaju mogućnost prijaviti studijske pro-grame koji traže polaganje više (A) razine ispita.

ISPITI IZBORNOGA DIJELA DRŽAVNE MATUREPopis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici.

U jednome roku može se odabrati najviše šest izbornih ispita.

Izborni ispiti državne mature iz stranih jezika polažu se na višoj (A) razini.

Izborni ispit iz Latinskoga jezika polaže se na osnovnoj (B) razini.

Ispit iz Grčkoga jezika i svi ostali izborni ispiti polažu se na jednoj razini.

Međutim, pri vrednovanju za upis na studijske programe, svi se izborni ispiti, bez obzira na stvarnu razinu, jednako vrednuju.

Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji su dostupni na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

Polaganje državne mature i ispita državne mature uređuje se Pravilnikom o polaganju državne mature dostupnim na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

Page 9: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

8

DODATNE INFORMACIJE ZA KANDIDATE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU POHAĐALI ŠKOLSKE GODINE 2016./2017.

Kandidati gimnazijskoga programa koji su 4. razred završili školske godine 2016./2017. i prijavili ispite državne mature, ali u ljetnome i jesenskome roku nisu položili (ostvarili pozitivan rezultat) jedan ili više ispita obvezatnoga dijela državne mature školske godine 2017./2018. ostaju u statusu redovnoga učenika.

Ti kandidati trebaju se javiti ispitnome koordinatoru i školskome administratoru u školi koju su pohađali da bi im bio produljen korisnički račun i da bi se mogli prijaviti u NISpVU i pristupiti svojoj stranici.

Ako će prijavljivati ispite državne mature za ljetni ili jesenski rok školske godine 2017./2018., pri-javljene ispite pišu u školi koju su pohađali.

Obveznici su plaćanja prijavljenih ispita.Podatci za uplatu naknade polaganja prijavljenih ispita državne mature nalaze se na njihovoj

stranici pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Kandidati strukovnoga programa koji su 4. razred (5. razred u medicinskim školama) završili školske godine 2016./2017., ali nisu obranili završni rad (obrana završnoga rada bit će u zimsko-me roku 2018.), a polagali su ispite državne mature, potvrdu o položenim ispitima državne mature dobivaju nakon završetka provedbe ljetnoga roka ispita državne mature 2017./2018. i ako su prethodno obranili završni rad.

U školi koju su pohađali ostaju u statusu redovnoga učenika.

Trebaju se javiti ispitnome koordinatoru i školskome administratoru u školi koju su pohađali da bi im bio produljen korisnički račun i da bi se mogli prijaviti u NISpVU i pristupiti svojoj stranici.

Ako će prijavljivati ispite državne mature za ljetni ili jesenski rok školske godine 2017./2018. prijavljene ispite pišu u školi koju su pohađali.

Obveznici su plaćanja prijavljenih ispita.

Podatci za uplatu naknade polaganja prijavljenih ispita nalaze se na njihovoj stranici pod pove-

znicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Napomena:

Kod uplate ispita svaki kandidat mora koristiti broj odobre-nja koji se nalazi na njegovoj stranici pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku osobu pa se ne mogu koristiti podatci druge osobe.!

Page 10: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

9

MREŽNA STRANICA POSTANI STUDENT!

Page 11: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

10

PRIJAVA U SUSTAV

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani -student.hr, putem koje se pristupa NISpVU.

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prethodne školske godine u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz proces aktivacije dobivaju nove korisničke podatke i PIN. Također, aktiviraju se i ostali kandidati koji su srednje obrazovanje završili u redovnome sustavu ob-razovanja u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2017. godine, a koji se do sada nisu aktivirali i nemaju korisničku oznaku za prijavu koja glasi [email protected] .

Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prethodne školske godine, 2016./2017., obvezatni su akti-virati se unosom staroga TAN-a i OIB-a kako bi dobili nove korisničke podatke.

Page 12: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

11

Navedeno vrijedi i za kandidate koji su srednje obrazovanje završili 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.,2016. i 2017. godine koji se do sada nisu aktivirali.

U slučaju da je kandidat izgubio ili promijenio broj mobitela koji se nalazi u sustavu, treba kontaktirati Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili poslati e poštu na adresu [email protected].

U e-pošti kandidat treba napisati ime, prezime, OIB i broj mobitela koji koristi.

Nakon što su uspješno isporučeni korisnički podatci kandidat se može prijaviti u sustav i pristupiti svojoj stranici.

Ako kandidat izgubi korisničke podatke (korisničko ime, lozinku, PIN ili TAN broj) potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 666555.

Nakon prijave u sustav kandidati trebaju provjeriti podatke na poveznici Moji podatci/Osnovni

podatci i Moji podatci/Ocjene.

Kandidatima kojima podatci (osobni podatci i ocjene) nisu označeni kao valjani trebaju se javiti Centru i prijaviti problem e-poštom na adresu [email protected] ili kontaktirati Infocentar na broj 01/4501 899.

Page 13: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

12

POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA

Nakon prijave u sustav, na poveznici Moj odabir otvara se mogućnost prijave ispita državne mature i do najviše 10 studijskih programa.

Ako se kandidat ne želi prijaviti za upis na studijske programe, već samo za polaganje ispita državne mature, može odabrati na poveznici Moj odabir samo ispite državne mature.

Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoželjniji studijski program.

Kada kandidat odabere studijske programe, sustav automatski prijavljuje ispite državne mature koje zahtijevaju ti studijski programi.

Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa os-novna (B) razina, kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više (A) razine ispita državne mature. Također, kandidat će moći odabrati i željeni strani jezik.

Page 14: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

13

Razine koje će kandidat polagati prikazane su neposredno uz sam naziv ispita.

Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa.

Brisanjem odabira određenoga studijskog programa, ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao.

Kandidat mora sam provjeriti i samostalno korigirati razine prijavljenih ispita.

Za promjenu prijavljene razine ispita državne mature (iz više (A) u osnovnu (B) razinu i obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje označava razinu ispita.

Posebna napomena:

Nakon prijave ispita državne mature pojavljuje se cijena naknade za polaganje ispita državne mature.

Podatci za uplatu dostupni su kandidatima na stranici u sustavu pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.!Zaduženja trebaju biti podmirena do propisanoga roka (2.5.2018.) kako bi kandidat ostvario pravo pristupa prijavljenim ispitima državne mature.

Page 15: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

14

Važno:

Uplata prijavljenih ispita državne mature za ljetni rok 2017./2018. od 1. 12. 2017. do 2. 5. 2018.

Uplate ispita izvršene nakon 2. 5. 2018. neće se uvažiti.

Podatci za uplatu, vidljivi na stranici kandidata, osobni su i za uplatu ne mogu se upotrijebiti podatci druge osobe.

Poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku osobu.

Podatke za uplatu kandidat treba pažljivo prepisati sa svoje stranice.

!

Page 16: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

15

Uplatu ispita kandidat može izvršiti općom uplatnicom ili internet bankarstvom.

Važno:

Ako do 2. 5. 2018. uplata prijavljenih ispita nije evidentirana u sustavu kandidat ne ostvaruje pravo pisanja prijavljenih ispita.

Kandidat mora voditi računa o vremenu potrebnom za knjiženje uplaćenih iznosa.

(Primjer: Uplata izvršena 24. 4. 208. u RH bit će knjižena i evidentirana u sustavu najranije nakon tri radna dana, odnosno 27. 4. 2018. Za uplatu izvršenu u inozemstvu potrebno je do sedam radnih dana.)

Sustav odjavljuje prijavljeni ispit za koji u sustavu nije evidentirana uplata do propisanoga roka.

!Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored

neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita.

Ako je kandidat uplatio prijavljene ispite državne mature za ljetni rok, a u zadanome roku je odjavio ispit/e ili ispitu/ispitima nije pristupio iz opravdanih razloga, ostvaruje pravo na prijenos uplaćenih sredstava za jesenski rok 2017./2018.

Ako za jesenski rok kandidat ne prijavi ispite državne mature ostvaruje pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Za prijenos i povrat uplaćenih sredstava kandidat se treba javiti e-poštom na adresu [email protected].

Prijenos uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za narednu kalendarsku godinu. Povrat uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za prethodnu kalendarsku godinu. Prijenos i povrat uplaćenih sredstava moguće je izvršiti samo u tekućoj kalendarskoj godini.

Nakon što kandidat prijavi ispite državne mature pod poveznicom Moje postavke treba oda-brati mjesto pisanja ispita, odnosno jedan od ponuđenih gradova u kojima Centar organizira pisanje ispita državne mature za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2017. i ostale kandidate.

Nakon odabira mjesta pisanja prijavljenih ispita državne mature i nakon konačne odluke o prijavi ispita državne mature, kandidat zaključava prijavljene ispite države mature pomoću dostupnoga linka na poveznici Moj odabir pri čemu upisuje TAN.

Page 17: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

16

Ako kandidat ne zaključa prijavljene ispite državne mature sustav će ih zaključati nakon isteka roka za prijavu.

Nakon upisa TAN a (zaključavanja ispita) pojavljuje se link Prijavnica.

Prijavnicu je potrebno isprintati, potpisati i poslati poštom do 25. veljače 2018. na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11

10 020 Zagreb Napomena – Prijavnica.

Page 18: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

17

PRILAGODBAISPITNE TEHNOLOGIJE

Prema Članku 21. stavku 2. Pravilnika o polaganju državne mature „učenici, odnosno pristupnici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a na temelju odluke Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o vrsti prilagodbe”.

Prilagodba ispitne tehnologije podrazumijeva prilagodbu ispitnih materijala i/ili ispitnoga postupka.

Kandidati koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature, koji imaju potrebu za prilagod-bom ispitne tehnologije trebaju proučiti dokument Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

O potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-poštom na adresu [email protected].

Page 19: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

18

Rok za dostavljanje obavijesti je 20. siječnja 2018. godine. Nakon što kandidat pošalje obavijest Centar će mu putem e-pošte poslati Obrazac zahtjeva za prilagodbu ispitne tehno-logije i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. Svim kandidatima koji žele ostvariti pravo na prilagodbu preporučujemo da pripreme odgovarajuću dokumentaciju kao što je:

a) medicinska i/ili

b) psihološka i/ili

c) logopedska i/ili socijalno-pedagoška i/ili edukacijsko-rehabilitacijska.

ROK I NAČIN DOSTAVE ZAHTJEVA ZA PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJEZahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije dostavljaju se od početka prijava, dakle od 1. prosinca 2017. godine do 16. veljače 2018. godine, isključivo preporučenom poštom uz povratnicu s naznakom „PIT 2018.” na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11

10 020 Zagreb.

Važno:

Zahtjevi koji su poslani nakon zadanog roka neće se razmatrati osim u sluča jevi ma naknadno nastale bolesti, nezgode ili teškoće mentalnoga zdravlja. Odbit će se svi zahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije koji se odnose na teškoće kandidata koje su prisutne tijekom obrazovanja ili dužega razdoblja, a za koje nisu dostavljeni zahtjevi u navedenome roku.

!O mogućim izmjenama ispita ili razina ispita obavijestite Centar e-poštom na adresu [email protected] kako bi se uskladili podatci.

Važno:

Napominjemo da podnošenje zahtjeva za prilagodbom ispitne tehnologije i dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje postojanje teškoće, odnosno invaliditeta, neće imati nikakva negativnoga učinka na kandidatovu prijavu, ocjenu i broj bo-dova postignut na ispitu ili na njegova prava.!

Sva pitanja o prilagodbi možete postaviti e-poštom na adresu [email protected], a žurne upite na telefon (01) 4501 816.

Page 20: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

19

NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA

IZ OPRAVDANIH RAZLOGA

Naknadna prijava ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5.208.!

Kandidat koji u propisanome roku od 1. 12. 2017. do 15. 2. 2018. do 12:00 sati ne prijavi ispite državne mature, a za neprijavljivanje ispita ima opravdani razlog:

• teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita

• smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća

• drugi opravdani razlozi,

može prema Pravilniku o polaganju državne mature, članak 17. stavak 3., naknadno prijaviti ispite, a najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka. Obrazac za naknadnu prijavu ispita bit će objavljen na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumen-tacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost nemogućnosti prijave ispita državne mature u propisanome roku kandidat treba poslati poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za državnu maturu

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11 10 020 Zagreb.

O opravdanosti naknadne prijave odluku donosi Povjerenstvo Centra.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo neće razmatrati.

Ako je kandidatu potrebna/odobrena prilagodba ispitne tehnologije, potrebno je poslati obavijest

o naknadnoj prijavi ispita na e-adresu [email protected].

Page 21: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

20

Promjena prijavljenih ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5.2018.!

Prijavljeni ispiti mogu se promijeniti, što znači odjaviti ispit i prijaviti drugi, samo iz opravdanih razloga najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.

Obrazac za naknadnu promjenu ispita bit će objavljen na mrežnoj stranici www.postani -student.hr.

Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost zamolbe za promjenom prijavljenih ispita treba poslati na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za državnu maturu

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11 10 020 Zagreb.

O opravdanosti naknadne promjene ispita odluku donosi Povjerenstvo Centra.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo neće razmatrati.

Ako je kandidatu potrebna/odobrena prilagodba ispitne tehnologije, potrebno je poslati obavijest o naknadnoj promjeni ispita na e-adresu [email protected].

Page 22: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

21

ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA

Polaganje prijavljenih ispita kandidat može odjaviti najkasnije 20 dana prije početka ispitnoga roka.

Odjava ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5. 2018.!

Za odjavu ispita kandidati se trebaju javiti Centru e-poštom na adresu [email protected] .

U e-pošti trebaju napisati ime, prezime i OIB kao i obavijest o ispitima koje žele odjaviti. Kan-didat će dobiti naputak o mogućnosti odjave prijavljenih ispita e-poštom.

Ako kandidat ne odjavi ispit u propisanome roku, a ne pristupi pisanju ispita o razlozima mora obavijestiti Povjerenstvo Centra najkasnije 24 sata od početka ispita.

Obavijest o opravdanosti kandidat šalje e-poštom na adresu [email protected] .

U e-pošti kandidat mora napisati opravdanost, ime, prezime, OIB, naziv ispita i mjesto u kojemu je ispit trebao pisati.

Dokaze o opravdanosti izostanka kandidat treba dostaviti Centru u roku od tri dana nakon održanoga ispita.

Dokaze o opravdanosti nepristupanja kandidat treba poslati poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za državnu maturu

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11 10 020 Zagreb.

Ako kandidat u propisanim rokovima ne pošalje obavijest i dokaze o opravdanosti izostanka smatra se da je iskoristio ispitni rok te je dužan platiti naknadu za troškove polaganja ispita, a zaduženje ostaje u sustavu zabilježeno sve do podmirenja.

Ako je kandidatu odobrena prilagodba ispitne tehnologije, potrebno je poslati obavijest o odjavi ispita na e-adresu [email protected].

Page 23: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

22

POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE

Za kandidate s potpunom prijavom ispita državne mature raspored pisanja bit će objavljen pet dana prije pisanja ispita na stranici kandidata pod poveznicom Moj raspored.

Page 24: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

23

REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE

Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na poveznici Moji rezultati.

Rezultati ispita državne mature su trajni.

Kandidat će uz rezultate za svaki prijavljeni ispit državne mature pronaći i poveznicu na kojoj može pogledati detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakome pojedinom zadatku.

Svi listovi ispitne knjižice i listovi za odgovore bit će skenirani i prikazani kandidatu kako bi se mogla provjeriti točnost ocjenjivanja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja određuje bodovne pragove ocjena svakoga pojedinog ispita državne mature posebno za višu (A) i posebno za osnovnu (B) razinu.

Na temelju tih pragova određuju se ocjene od 1 do 5.

Bodovni pragovi određuju se za školsku godinu i vrijede za ljetni i jesenski rok.

Ako kandidat dobije nedovoljan (1) iz ispita više (A) razine, ne postoji mogućnost da se stečeni bodovi više (A) razine preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj (B) razini.

Ispit, odnosno ispite koje kandidat nije položio može ponovno polagati u nekome od slje-dećih ispitnih rokova.

Napomena za ispite koji se sastoje od dvaju dijelova (Hrvatski jezik, strani jezici):

Kandidatu koji nije ostvario prolazni rezultat na jednomu od dvaju dijelova ispita poništava se dio ispita na kojemu je ostvario prolazni rezultat

Primjerice, kandidat koji je ostvario prolazni rezultat na ispitu iz Hrvatskoga jezika – Test, a nije na ispitu iz Hrvatskoga jezika – Esej, mora ponovno polagati oba dijela ispita.

!

Page 25: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

24

PRIGOVORIPrema Pravilniku o polaganju državne mature, Članak 43., u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu ispita, kandidat može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor u svezi s nepravilnošću u provedbi ispita podnosi se najkasnije 48 sati od pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Kandidati prigovor podnose na stranici pod poveznicom Moji prigovori.

Prigovor na ocjenu podnosi se isključivo na bodovanje određenog zadatka te mora sadržavati podatak o kojemu se zadatku radi i na što se konkretno podnosi prigovor.

Konačnu odluku o prigovoru kandidata u vezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora.

Odgovor na prigovor, kandidatu je dostupan na njegovoj stranici pod poveznicom Moji

prigovori.

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATUREKandidati dobivaju potvrdu o položenim ispitima državne mature u kojoj su upisane ocjene obvezatnih i/ili izbornih ispita.

Potvrde o položenim ispitima državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja kandidatima izdaje nakon provedenoga ispitnog roka.

Potvrde o položenim ispitima državne mature izdaju se samo kandidatima koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u propisanim rokovima te uspješno položili ispite državne mature.

Obavijest o podjeli potvrda bit će objavljene na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani -student.hr nakon završetka ispitnoga roka.

Page 26: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

25

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ

GODINI 2017./2018.

LJETNI ROK

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROKDATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA

7. lipnjaGLAZBENA UMJETNOST 9.00ETIKA 14.00

8. lipnjaLOGIKA 9.00FRANCUSKI JEZIK A i B 14.00

11. lipnjaSOCIOLOGIJA 9.00GEOGRAFIJA 14.00

12. lipnjaBIOLOGIJA 9.00PSIHOLOGIJA 14.00

13. lipnjaFIZIKA 9.00POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

14. lipnjaTALIJANSKI JEZIK A i B 9.00LIKOVNA UMJETNOST 14.00

15. lipnjaKEMIJA 9.00FILOZOFIJA 14.00

18. lipnja HRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00

19. lipnjaHRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00ŠPANJOLSKI A i B 14.00

20. lipnjaINFORMATIKA 9.00VJERONAUK 14.00

21. lipnja ENGLESKI JEZIK A i B 9.00

26. lipnjaNJEMAČKI JEZIK A i B 9.00POVIJEST 14.00

27. lipnja MATEMATIKA A i B 9.00

28. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

28. lipnja GRČKI JEZIK 14.00

Page 27: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

26

29. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

29. lipnja LATINSKI JEZIK A i B 14.00

OBJAVA REZULTATA: 11. 7. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 13. 7. 2018.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16. 7. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBA: 18. 7. 2018.

Page 28: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

27

JESENSKI ROK

VrijemeAktivnost učenika

od do

20. 7. 2018. 31. 7. 2018.prijave ispita državne mature od 20. 7. 2018. od 12.00 sati do 31. 7. 2018. do 12.00 sati

Ostale obavijesti i rokove za polaganje prijavljenih ispita državne mature za jesenski rok Centar će objaviti na naslovnicama mrežnih stranica www.ncvvo.hr i www.postani- student.hr .

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK

DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA

22. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

22. kolovoza GRČKI JEZIK 14.0022. kolovoza LATINSKI JEZIK A i B 14.00

23. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

23. kolovoza ŠPANJOLSKI JEZIK A i B 14.00

24. kolovozaGEOGRAFIJA 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 14.00

27. kolovozaBIOLOGIJA 9.00PSIHOLOGIJA 14.00

28. kolovozaHRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00GLAZBENA UMJETNOST 14.00

29. kolovozaHRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00LOGIKA 14.00

30. kolovozaFIZIKA 9.00POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

31. kolovozaMATEMATIKA A i B 9.00ETIKA 14.00

3. rujnaENGLESKI JEZIK A i B 9.00POVIJEST 14.00

Page 29: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

28

4 rujnaKEMIJA 9.00NJEMAČKI JEZIK A i B 14.00

5. rujnaSOCIOLOGIJA 9.00LIKOVNA UMJETNOST 14.00

6. rujnaINFORMATIKA 9.00FILOZOFIJA 14.00

7. rujnaFRANCUSKI JEZIK A i B 14.00VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 13. 9. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 15. 9. 208.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 19. 9. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBA: 21. 9. 2018.

Više informacija o prijavama studijskih programa možete pročitati na mrežnoj stranici www.studij.hr.!

Page 30: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

29

Page 31: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

30

Page 32: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

31

Page 33: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

32

Page 34: PRIRUČNIK - ncvvo.hr · Ako uplata nije evidentirana u sustavu kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita. Ako je kandidat

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA