of 20 /20
Priručnik za zaštitu ratarskih kultura

Prirucnik za zastitu ratarskih kultura 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U ovoj brošuri u izdanju tvrtke Bayer CropScience možete pročitati koje su najčešće bolesti ratarskih kultura te što koristiti za njihovo suzbijanje.

Text of Prirucnik za zastitu ratarskih kultura 2014

 • Prirunik za zatitu ratarskih kultura

 • Rijeka

  Senj

  Otoac

  Gospi

  Biha

  Mostar

  Livno

  Bugojno

  Sarajevo

  Banja Luka

  Zenica

  TuzlaUdbina

  Knin

  Sinj

  Karlobag

  ibenik

  Dugi Otok

  Zadar

  Split

  Hvar

  Korula

  MljetDubrovnik

  Ston

  Ploe

  Bra

  Pag

  Krk

  Cres

  Omialj

  Pula

  Pore

  Labin Slunj

  Karlovac

  Glina

  Ivani Grad

  Varadin

  Koprivnica

  Bjelovar

  Virovitica

  Uljanik

  Pakrac

  Slavonski Brod

  Vinkovci

  Vukovar

  NaiceOsijekSisak

  Zagreb

  Tvrtka Bayer CropScience zapoljava visoko obrazovane strunjake osposobljene za:

  strune savjetesavjetovanje o dozama i karencama,

  uporabi primjerenih zatitnih sredstava (rukavica, naoala, zatitne odjee)

  pripremu programa zatite poljoprivrednih usjeva (integrirane zatite, antirezistentne strategije)

  savjetovanje o odgovarajuim kombinacijama zatitnih sredstava i

  praktino savjetovanje na terenu

  prepoznavanje fitotoksinosti

  edukaciju kupaca

  determinaciju tetoina, bolesti i korova

  pridravanje propisane uporabe registriranih proizvoda

  Bayer T IM

  Ivan Havai098/173 53 66

  Damir Koak099/244 67 87

  Renata Dejanovi098/477 789

  Dean Crnoija098/419 229

  Stipe uzel098/359 814

  Tihomir Bakovi063/299 345

  AleksandarNestorovi065/238 739

  Milan Tomi065/990 996

  Petar ivkovi098/256 924

  Dunja Jindra upi099/310 69 63

  Nenad Arseni091/623 23 24

 • 3NOVA GENERACIJA INSEKTICIDA

  Sredstvo se primjenjuje od pojave tetnika do kraja cvatnje

  Sistemini insekticid protiv svih sisajuih i grizuih tetnika

  Neovisan o vremenskim uvjetima (kii, visokim temperaturama)

  Ima produenog djelovanja

  Izvrsno se uklapa u integriranu proizvodnju

  Sistemini insekticid Biscaya primjenjuje se za suzbijanje: itnog balca

  (Oulema sp.) i lisnih ui (Aphididae).

  VRIJEME PRIMJENE

  PREDNOSTI BISCAYA

  UPOZORENJA I OGRANIENJA Primjenjuje se samo jednom u vegetaciji!

  Osigurana vremenom primjene

  KARENCA

  INSEKTICIDKultura: penica, jeam, ra, penora, zobAktivna tvar: tiaklopridFormulacija: OD - uljni koncentrat za disperzijuDoza primjene: 0,3 l/haPakiranje: 1l

  ITNI BALAC (Ouelma sp.)

  LISNA U (Aphididae)

  IT

  AR

  ICE

 • 4NAJSIGURNIJA INVESTICIJA

  Sekator OD se primjenjuje u proljee u vrijeme intenzivnog rasta

  korova. Prije primjene vano je priekati nicanje svih irokolisnih

  korova na parceli. Sa Sekatorom to nikako nije problem jer ima

  najduu mogunost primjene bez tetnog utjecaja na prinos.

  Praksa i iskustvo potvruju sigurnu i djelotvornu primjenu sve do faze

  zastaviara.

  Ozima penica i jeam od kraja busanja pa do drugog koljenca

  (BBCH 21-32)

  Jara penica i jeam od drugog lista pa do kraja busanja

  (BBCH 13-30)

  Sekator OD suzbija najvei broj irokolisnih vrsta, ak 30 njih,

  ukljuujui i one najtvrdokornije kao to su Galium i Cirsium vrste.

  VRIJEME PRIMJENE

  REGISTRIRANA PRIMJENA

  SPEKTAR DJELOVANJA

  HERBICIDKultura: ozima i jara penica, ozimi i jari jeam Aktivna tvar: amidosulfuron, jodosulfuronFormulacija: ODDoza primjene: 100-150 ml/haPakiranje: 150 ml, 1 l

  Sekator OD je najei izbor naih poljoprivrednih proizvoaa. Razlog tome su odlina uinkovitostna najvei broj irokolisnih korova uz prihvatljivucijenu te lakoa i fleksibilnost primjene.

  OSJAK (Cirsium arvense)

  BROIKA (Galium aparine)

 • 5 Fleksibilno i dugo vrijeme primjene (od treeg lista do

  pojave zastaviara)

  Ciljano suzbijanje tj. primjena herbicida nakon nicanja korova

  eliminira mogunost pogreke

  Suzbija najvei broj korovskih vrsta; ak 30 razliitih

  irokolisnih vrsta korova

  Primijenjen u preporueno vrijeme i u preporuenoj dozi

  potpuno je siguran za kulturnu biljku

  Sadri zatitno sredstvo koje istovremeno omoguuje

  neometan rast itarica i snanu herbicidnu aktivnost na korove

  Moe se kombinirati u primjeni s fungicidima, insekticidima

  i folijarnim gnojivima

  Dolazi u novoj OD formulaciji

  Manja doza, jednostavnija primjena i sigurnija aplikacija

  Bolja kompatibilnost s drugim proizvodima u tank-mixu

  Pouzdano i brzo djelovanje

  Bolja pokrovnost biljke, bre usvajanje i manji gubici

  prilikom aplikacije

  Neovisnost o vremenskim uvjetima; ve sat nakon

  primjene kia ne moe umanjiti djelotvornost

  Olakana konzervacija prskalica

  UPOZORENJA I OGRANIENJA

  NAJEE POSTAVLJANA PITANJA

  Sekator je registriran do drugog

  koljenca. Je li ga je mogue primijeniti

  do zastaviara?

  Registracije iz zemalja iz okruenja, ali

  i dugogodinja praksa te iskustvo na

  naim podrujima govori da je primjena

  do zastaviara mogua i sigurna kada su

  u pitanju ozime itarice. Za uspjenost

  herbicidnog tretmana vano je voditi

  rauna i o razvojnoj fazi korova (pogotovo

  Galium i Cirsium vrsta). Korovi moraju biti

  u optimalnom razvojnom stadiju. Takoer

  treba voditi rauna i o uvjetima u kojima

  se nalazi usjev. Biljke pod stresom tee

  podnose primjenu herbicida.

  Sekator dolazi u OD formulaciji. Je li

  potrebno dodati okvaiva u primjeni?

  Sekator u optimalnim rokovima primjene ne

  treba okvaiva jer ve dolazi u uljnoj, OD

  formulaciji. Ako se radi o kasnoj primjeni kada

  su korovi vei (pogotovo Galium i Cirsium

  vrste) ili u sluaju sue dodaje se neki od

  dostupnih okvaivaa.

  Mogu li mijeati Sekator

  s folijarnim gnojivima?

  Sekator se odlino mijea s veinom

  folijarnih gnojiva, ali je tu informaciju

  potrebno provjeriti s proizvoaem folijarnih

  gnojiva.

  Mogu li primijeniti Sekator u tank

  miksu s fungicidom Sphere,

  insekticidom Decis i folijarnim

  gnojivom?

  Sekator se moe mijeati s fungicidom

  Sphere i insekticidom Decis kako bi u jednom

  prohodu osigurali zatitu od korova, bolesti

  i tetnika. Primjenu folijarnih gnojiva u ovom

  sluaju u tank miksu ne preporuujemo.

  Takoer se ne preporuuje mijeanje s

  organofosfornim i karbamatnim insekticidima

  te fungicidma koji sadre karbendazim.

  Koliko je vano da nakon primjene

  Sekatora ne padne kia?

  Sat vremena nakon primjene Sekator OD je

  u korovima i primjena je uspjena.

  to u sluaju propadanja usjeva koji

  je prskan sa Sekatorom, koju kulturu

  mogu sijati?

  U sluaju propadanja usjeva itarica koje su

  prskane sa Sekatorom (npr. usljed mraza,

  sue, bolesti) nakon 15 dana mogu se

  sijati jara penica i jari jeam, a kukuruz

  nakon 30 dana i obveznog oranja. Uljana

  repica moe se sijati nakon 4 mjeseca, a

  eerna repa, lucerna, pinat i suncokret

  nakon godinu dana.

  Mogu li slamu od penice koja je

  tretirana sa Sekatorom koristiti za

  ishranu i stelju ivotinjama?

  Da. Slama i zrno nakon to je biljka dostigla

  svoju tehnoloku zrelost mogu se bez

  bojazni koristiti u ishrani stoke.

  Imam Aperu na svojim povrinama pod

  penicom. Djeluje li Sekator na Aperu i

  moe li ju uspjeno suzbiti?

  Apera spica venti ili obina slakopeka je

  korov koji se neuspjeno suzbija kada je

  korov u razvojnoj fazi do 2 lista. Tako mali

  korov se esto ne uoava na vrijeme i

  brzo prelazi u fazu busanja kada koliina

  iodosulfurona u Sekatoru nije dostatna za

  njegovo suzbijanje. Takoer se uglavnom to

  ne poklapa s razvojem proljetnih irokolisnih

  korova, stoga je vano znati koje korove

  oekujemo na njivi. Svakako bolja preporuka

  za Aperu i druge uskolisne korove (ljuljevi,

  vlasnjae) je Hussar OD.

  Odgoditi primjenu herbicida ukoliko je usjev pod

  stresom (mraz, sua, vruina, bolest, tetnici...)!

  Ne koristiti Sekator OD u postrnom itu i zobi

  Sekator OD dozvoljeno primijeniti jednom u toku vegetacije

  PREDNOSTI SEKATORA OD

  NAJEE POSTAVLJENA PITANJA

  PREDNOSTI OD FORMULACIJE

  IT

  AR

  ICE

 • 6FLEKSIBILAN I EKONOMIAN

  Hussar se primjenjuje u proljee na korove u intenzivnom rastu i porastu.

  Ovisno o prisutnim korovskim vrstama i njihovom razvoju mogue ga je

  primijeniti: Ozime itarice - od busanja pa do pojave zastaviara

  (BBCH 13-37)

  Jare itarice - od 3 lista pa do kraja busanja (BBCH 13-29)

  Najbolji rezultati se postiu kada su uskolisni korovi u fazi dva do etiri

  lista, a irokolisni do est listova.

  VRIJEME PRIMJENE

  Fleksibilna i ciljana primjena

  irok spektar uskolisnih i irokolisnih korova

  Izvrsno rjeenje protiv ljuljeva ak i u kasnijoj primjeni

  Siguran za primjenu u razliitim usjevima itarica

  Mogunost kombiniranja s fungicidima, insekticidima

  i folijarnim gnojivima

  Jednostavan za transport, skladitenje i pripremu kropiva

  Ekonomina dozacija i pakiranje, olakana manipulacija

  ambalaom

  Ekonomian i istovremeno efikasan

  OD uljna formulacija omoguuje bre usvajanje i djelovanje

  PREDNOSTI HUSSARA

  HERBICIDKultura: ozima i jara penica, ozimi i jari jeam, ra, penora Aktivna tvar: jodosulfuronFormulacija: ODDoza primjene: 100 ml/haPakiranje: 100 ml, 1 l

  Hussar OD je herbicid koji u jednom prohodu suzbija najznaajnije irokolisne i uskolisne korove.

 • 7Hussar djeluje na spektar najznaajnijih uskolisnih korova kao to

  su: slakoperka (Apera spica venti), vlasnjae (Poa spp.),

  svjetlice (Phalaris spp.), bijela rosulja (Agrostis gigantea) i ljuljevi

  (Lollium spp.). Istovremeno odlino suzbija i sve najznaajnije

  irokolisne korove ukljuujui i najtvrdokornije: broiku i poljski

  osjak.

  BBCH 10_13 21 25 29 30 31 32 37 39

  MOGUNOST PRIMJENE DO POJAVE ZASTAVIARA

  OPTIMALNO VRIJEME PRIMJENE

  Je li Hussar dovoljno uinkovit na broiku

  (Gallium aparine)?

  Hussar suzbija najiri spektar korova u

  itaricama, irokolisnih i uskolisnih te ima izvrsno

  djelovanje na broiku ili sapinja.

  Hoe li Hussar biti uspjean u

  suzbijanju divlje zobi?

  Hussar divlju zob ne suzbija u zadovoljavajuoj

  mjeri. Hussar pokriva najuestalije uskolisne

  korove u itaricama: obine slakoperke, ljuljeve,

  vlasnjae i livaderke.

  Mogu li Hussar primijeniti zajedno

  s fungicidom Sphere?

  Hussar je mogue primijeniti zajedno u tank

  miksu s fungicidom Sphere i na taj nain u

  jednom prohodu suzbiti korove te zatiti usjev

  od lisnih bolesti.

  Koju koliinu vode utroiti prilikom

  primjene proizvoda Hussar OD?

  Preporuena koliina vode je

  200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000m2).

  UPOZORENJA I OGRANIENJA

  Odgoditi primjenu herbicida

  ukoliko je usjev pod stresom

  (mraz, sua, vruina, bolest,

  tetnici)

  Hussar OD ne koristiti u zobi!

  SPEKTAR DJELOVANJA

  NAJEE POSTAVLJENA PITANJA

  VLASNJAE (Poa spp.)

  SVJETLICE (Phalaris spp.)

  SLAKOPERKA (Apera spica venti)

  LJULJEVI (Lolium spp.)

  IT

  AR

  ICE

 • 8OD POETKA OEKUJTE NAJVIE

  Optimalno vrijeme primjene Sphere u itaricama je od poetka vlatanja

  pa sve do pojave zastaviara (BBCH 31-69). To je ujedno i period kada

  se razvijaju za prinos tri najvanija lista, ukljuujui zastaviar.

  Upravo to je i vrijeme za primjenu herbicida Sekator i Hussar. Sphere je

  mogue koristiti u tank miksu zajedno s Sekatorom ili Hussarom te u

  istom prohodu istovremeno suzbijati i korove i bolesti.

  Odlino rjeenje za sve lisne bolesti

  Osigurava zdravo i due zeleno lie

  Biljka lake podnosi stresne uvjete

  Biljka bolje iskoritava duina hranjiva

  Osigurava vii prinos

  Zastaviar 43%

  2. list 23%

  2. list 20-40%

  3. list 10-15%

  3. list 7%

  Zastaviar 5-9%

  Klas22%

  Klas13%

  Klasno vreteno25%

  OZIMA PENICA OZIMI JEAM

  VRIJEME PRIMJENE

  PREDNOSTI SPHERE

  GUBITAK URODA USLIJED ZARAZE

  FUNGICIDKultura: penica, jeam, eerna repaAktivna tvar: trifloksitrobin, ciprokonazolFormulacija: SC, tekua koncentrirana suspenzijaDoza primjene: Za penicu i jeam: 0,3-0,5 l/ha Za eernu repu: 0,25-0,35 l/haPakiranje: 0,2 l, 1 l, 5 l

  Bolesti lista, ukoliko se ne suzbijaju, mogu znaajno umanjiti prinos. Propustimo li priliku osigurati zdrav list ne moemo oekivati maksimum od investicije tretmana za klas. Sve je povezano. List ima funkciju hraniti biljku. Biljka ima funkciju donijeti plod. Ukoliko se biljka bori s korovima, boleu, stresom i manjkom hranjiva sigurno e donijeti manji plod loije kvalitete. Osigurajte zdrav list, biljku u dobroj kondiciji te sigurno nalijevanje zrna i prinos e biti vei.

 • 9PENICA: hra (Puccinia spp.), pjegavost lia penice

  (Mycosphaerella graminicola), smee pjegavosti pljevica

  (Stagnospora nodorum) i pepelnice penice (Blumeria

  graminis)

  JEAM: siva pjegavost lista (Rhynchosporium secalis),

  mreasta pjegavost lista jema (Pyrenophora teres),

  smea hra jema (Puccinia hordei) i pepelnica jema

  (Blumeria graminis)

  EERNA REPA: pjegavost lista (Cercospora beticola)

  UPOZORENJA I OGRANIENJA Sredstvo se smije koristiti najvie dva puta u

  vegetaciju s razmakom od 14 dana!

  35 dana za eernu repu (korijen i list), 42 dana

  za penicu i jeam

  ZDRA

  V LIST

  BOLJA ISKORISTIVOST

  DUINIH HRANJIVA

  PRINOS

  DUE ZE

  LEN LIST

  OTPO

  RNOST NA STRES

  UTJECAJ SPHERE NA POVEANJE PRINOSA

  Kada je primjena fungicida Sphere

  u itaricama najuinkovitija?

  Sphere osigurava odlinu zatitu

  protiv lisnih bolesti, stoga je njegova

  primjena najuinkovitija upravo s

  poetkom vlatanja. Kada su u pitanju

  bolesti kao to su pepelnica i hra,

  tada se primjena preporuuje po

  prvim znakovima bolesti. Ukoliko

  penicu elimo zatititi od smee

  pjegavosti lia (Septoria tritici,

  Mycosphaerella graminicola),

  tada je za optimalnu zatitu

  vrlo vano fungicide primjeniti

  preventivno odnosno prije pojave

  prvih pjega.

  Moe li se Sphere primijeniti

  zajedno s herbicidima

  Sekator i Hussar?

  Sphere se moe primijeniti zajedno sa

  Sekatorom ili Hussarom.

  Na taj nain u jedno prohodu

  suzbijamo korove i osiguravamo

  preventivnu zatitu od bolesti poput

  pjegavosti, pepelnica i hre.

  to je to greening efekt?

  Greening efekt je naziv koji se koristi

  kada se eli istaknuti djelovanje

  fungicida na produenje

  vegetacije usjeva. Biljke prskane

  sa Sphere ostaju due zelene,

  time je i nalijevanje zrna

  due, a potencijalni prinos

  maksimalan.

  Mogu li Sphere primijeniti za

  zatitu klasa?

  Sphere je fungicid koji izvrsno suzbija

  lisne bolesti. Za zatitu klasa treba

  birati proizvode koji e, osim to e

  zatititi list zastaviar, pruiti najbolju

  preventivnu zatitu od Fusariuma.

  Strobilurini dokazano ne pruaju

  adekvatnu zatitu od palei klasa

  stoga ih se ne preporuuje

  koristiti za taj tretman.

  Najbolji izbor za klas je Prosaro koji

  osim to titi klas i listove odgovorne

  za nalijevanje zrna, produuje

  vegetaciju te na taj nain osigurava

  zdrav usjev i visoki prinos.

  NAJEE POSTAVLJANA PITANJA

  SPEKTAR DJELOVANJA

  KARENCA

  PJEGAVOST LIA PENICE (Mycosphaerella graminicola)

  PJEGAVOST LIA EERNE REPE (Cercospora beticola)MREASTA PJEGAVOST LISTA JEMA (Pyrenophora teres) IT

  AR

  ICE

 • 10

  ULOG KOJI SE ISPLATI

  Prosaro za zatitu od bolesti klasa itarica se primjenjuje na samom

  poetku cvatnje, kada je usjev u potpunosti isklasao te su vidljivi prvi

  pranici na klasu. Za maksimalan uinak vano je pratiti vremensku

  prognozu i svako tretiranje odraditi prije najavljenih kia. Prosaro ima

  izvrsno djelovanje i na lisne bolesti itarica kao to su siva, smea i

  mreasta pjegavost penice i jema, stoga ga je mogue koristiti i

  za zatitu lista.

  Najbolji izbor za zatitu klasa

  Siguran i efikasan za primjenu u svim itaricama i uljanoj repici

  Osigurava vii prinos i bolju kvalitetu

  Omoguuje puna zrna visokog hektolitra i bez mikotoksina

  Pokriva spektar najznaajnijih lisnih bolesti ukljuujui i ramularijsku

  pjegavost jema

  Investicija koja donosi profit

  VRIJEME PRIMJENE

  PREDNOSTI PROSARA

  FUNGICIDKultura: penica, jeam, ozima ra, zobAktivna tvar: tebukonazol, protiokonazolFormulacija: EC, tekui koncentrat za emulzijuDoza primjene: Za penicu i jeam: 0,75-1 l/ha Za zob: 1 l/ha Za ozimu ra: 1,2 l/haPakiranje: 1l, 5l

  Uloiti investiciju i vrijeme u kompletnu agrotehniku,a klas ostaviti bez kvalitetne zatite je odluka onihkoji se vole kockati. Svaki uspjean poljoprivrednike se odluiti za Prosaro, jer je provjereno dobrainvesticija koja donosi dobit.

  BOLJA KVALITETA BEZ MIKOTOKSINA

  Prosaro je najbolji izbor protiv fuzarijske palei klasa. Suzbiti

  fuzarijsku palei ne znai samo osigurati prinos ve i kvalitetu. Kvaliteta

  se ocjenjuje s nekoliko parametara, a jedan od njih je i sadraj

  mikotoksina u zrnu. Mikotoksini su produkti koji nastaju usljed zaraze

  s fuzarijskom palei i viestruko su tetni po zdravlje ljudi i ivotinja.

  U preraivakoj industriji se strogo vodi rauna o razini mikotoksina.

  Penica tretirana s Prosarom zadovoljava stroge kriterije po pitanju

  sadraja mikotoksina kada je u pitanju djeja hrana. Krma za ivotinje

  bez mikotoksina je bolje kvalitete, stoka je rado jede i bolje napreduje te

  su manji izdaci za lijeenje.

  Prosaro netretirano

 • 11

  Prosaro suzbija sve najznaajnije

  bolesti itarica.

  PENICA, JEAM, OZIMA RA I ZOB: fuzarijska

  pale klasa (Fusarium spp), pepelnica (Blumeria

  graminis), smea pjegavost lista (Septoria tritici), hre

  (Puccinia spp.), siva pjegavost (Rhynchosporium

  secalis), mreasta pjegavost jema (Pyrenophora

  teres), parazitsko polijeganje rai i zobi (Tapesia spp.,

  Pseudocercosporela herpotrichoides)

  Je li bolje koristiti Prosaro, protiv

  fuzarijske palei klasa, preventivno ili po

  prvim znakovima bolesti?

  Fuzarijsku pale klasa uspjeno suzbijamo

  iskljuivo preventivno. Za infekciju s ovim

  patogenom potrebna je kia i ulaz u biljku

  preko cvijeta, stoga je vrlo vano zatitu

  odraditi na vrijeme kada je usjev potpuno

  isklasao i poinje cvatnja.

  Penica se nalazi u punom klasanju,

  jo uvijek nije zapoela cvatnja. Najavili

  su kini period iduih tjedan dana.

  Savjetujete li prskanje penice prije ili

  nakon kinog perioda?

  Ukoliko su najavljene dugotrajne i obilnije

  oborine a penica je potpuno isklasala nije

  potrebno ekati poetak cvatnje. Optimalan

  uinak s Prosarom postiemo upravo

  prije kie, kako bi moguu infekciju biljka

  doekala zatiena.

  Koju dozu Prosara koristiti protiv

  fuzarijske palei klasa?

  S manjom dozom Prosara postiemo

  zadovoljavajue rezultate u godinama kada

  su vremenski uvjeti normalni i kada se ne

  oekuje dugi period kienja nakon tretmana.

  Doza od 1l daje punu zatitu i due

  djelovanje. Takoer via doza produuje

  vegetaciju, list je due zelen i samim tim i

  nalijevanje zrna je bolje.

  Moe li se Prosaro primjeniti zajedno

  sa Sekatorom ili Hussarom?

  Ukoliko se sa Prosarom ide u zatitu

  lista tada je mogue u jednom prohodu

  kombinirati i zatitu od korova. Svakako

  vodite rauna da u klasanju nije mogue

  primjenjivati niti jedan herbicid pa tako ni

  Sekator i Hussar.

  Koji je minimalni utroak vode za

  primjenu fungicida u itaricama?

  Za optimalan uinak fungicida minimalan

  utroak vode je 200 l/ha.

  Za suzbijanje fuzarijske palei klasa potrebna

  je neto vea koliina vode, makismalno

  400 l/ha.

  titi li Prosaro od ramularijske

  bolesti jema?

  Prosaro izvrsno djeluje na ovu novu i

  opasnu bolest jema.

  SPEKTAR DJELOVANJA

  NAJEE POSTAVLJANA PITANJA

  MREASTA PJEGAVOST JEMA (Pyrenophora teres)

  FUZARIJSKA PALE KLASA (Fusarium spp.)

  IT

  AR

  ICE

 • 12

  BEZ OGRANIENJA

  Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja korova i usjeva - u stadiju 4-6

  listova kukuruza i to:

  jednokratno, ako je nicanje korova ujednaeno, u koliini 2-2,25 l/ha

  dvokratno (split aplikacija), ako je nicanje korova produeno, u koliini

  1,0 l/ha +1-1,25 l/ha. Drugo tretiranje se provodi 5-10 dana nakon

  prvoga, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.

  Suzbija sve najvanije jednogodinje irokolisne i uskolisne korove

  Neovisan je o vremenskim uvjetima

  Ne treba vlagu tla za aktivaciju

  Ne smetaju mu visoke niti niske temperature

  Jednako efikasan na tek izniknule korove, ali i one koji se prerasli

  optimalnu fazu za suzbijanje (Abutilon i nakon 6. lista, kotan i nakon

  busanja)

  Brzo djeluje, tipini simptomi bijeljenja ve nakon 7 dana

  Djeluje i na viegodinje korove kao to su osjak, menta, troskot

  Priprema kropiva je jednostavna, a nakon prskanja je laka

  konzervacija prskalica

  VRIJEME PRIMJENE

  PREDNOSTI LAUDISA

  HERBICIDKultura: kukuruzAktivna tvar: tembotrion Formulacija: OD, tekua uljna koncentrirana suspenzija Doza primjene: 2-2,25 l/ha Pakiranje: 1l, 5l

  Laudis je herbicid nove generacije. Odlikuju ga novi nain djelovanja, irok spektar korova i lakoa primjene.

 • 13

  Laudis djeluje na najiri broj jednogodinjih, ali i nekih viegodinjih

  uskolisnih i irokolisnih korova. Odlino suzbija korove u nicanju, ali i

  one koji su ve prerasli optimalnu fazu. Suzbija jednogodinje travne

  korove: obini kotan (Echinochloa crus-galli), muharke (Setaria

  spp.) i obinu svraicu (Digitaria sanguinalis) te sirak iz sjemena

  (Sorghum halepense). Izvrsno suzbija i troskot, zubau ili puzavu

  piriku (Cynodon dactilon)

  Suzbija jednogodinje i neke viegodinje irokolisne korove:

  europski mranjak (Abutilon theophrasti), bijelu lobodu

  (Chenopodium album), veliki dvornik (Polygonum persicaria),

  ireve (Amaranthus spp.), crnu pomonicu (Solanum nigrum),

  mali iak (Xanthium strumarium), osjak (Cirsium arvense),

  pelinolisnu ambroziju (Ambrosia elatior) i druge.

  Za poboljanje uinka na viegodinji irokolisni korov slak, moe se

  kombinirati s herbicidima na osnovi dikambe, a viegodinje travne

  korove s herbicidom Equip.

  UPOZORENJA I OGRANIENJA

  Sredstvo se na istoj povrini smije primjenjivati u

  najvie doputenoj koliini samo jedanput godinje.

  Ne smije se primjenjivati na usjev koji je pod stresom

  ili oteen od sue, suvika vode, hladnoe, biljnih bolesti i

  tetnika, kao i prethodno primijenjenih herbicida.

  U sluaju preoravanja moe se sijati kukuruz i sirak. Nakon

  primjene sredstva smiju se u plodosmjeni sijati sljedee kulture:

  nakon 4 mjeseca: ozimi jeam, ozima uljana repica, salata, mrkva

  nakon 5 mjeseci: lucerna, ozima penica, luk, radi

  nakon 6 mjeseci: suncokret, rajica

  nakon 9 mjeseci: eerna repa, graak

  SPEKTAR DJELOVANJA

  OGRANIENJA PLODOREDA

  Ima li Laudis zemljino djelovanje?

  Laudis glavnu djelotvornost ostvaruje preko lista, na nain koji je

  potpuno drugaiji od veine herbicida. Laudis unitava klorofil,

  prirodnu zatitu lista korova koji pod utjecajem suneve svjetlosti

  propadaju. Iz tog razloga Laudis uspjeno suzbija i male korove, ali i

  korove veeg uzrasta.

  Kotan je izbusao, hoe li Laudis uspjeno

  suzbiti ovaj korov?

  Laudis jednako dobro suzbija kotan u nicanju, ali i kotan

  koji je ve izbusao.

  Je li potrebno dodavati okvaiva uz Laudis?

  Laudisu nije potrebno dodati okvaiva.

  Je li potrebno koristiti dozu od 2,25 l/ha?

  Praktina iskustva u Hrvatskoj pokazala su odlinu uinkovitost

  u dozi od 2 l/ha

  NAJEE POSTAVLJANA PITANJA

  KU

  KU

  RU

  Z

 • 14

  NAJBOLJI IZBOR ZASVE TRAVNE KOROVE

  Equip primjenjujemo nakon nicanja kukuruza i korova u stadiju 2-6

  listova kukuruza i to:

  jednokratno, ako je nicanje korova ujednaeno, u koliini 2-2,5 l/ha

  (200-250 ml/1000 m2) ili

  razdvojeno u dva roka (split aplikacija), ako je nicanje korova

  produeno, kod ega se prvo tretiranje provodi u koliini 1,5 l/ha

  (150 ml/1000 m2), a drugo u koliini 1 l/ha (100 ml/1000 m2) nakon

  ponovnog nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.

  Vea koliina sredstva kod jednokratne primjene potrebna je kod veih

  razvojnih stadija jednogodinjih korova, kao i kod zakorovljenosti sa

  tvrdokornim korovima kao to su divlji sirak (Sorghum halepense),

  pirika (Agropyron repens), europski mranjak (Abutilon theophrasti),

  svraica (Digitaria sanguinalis), muharike (Setaria spp.) i divlji proso

  (Panicum spp.).

  U uvjetima nepovoljnim za djelovanje (sua, vei stadiji razvoja korova,

  otporni korovi), preporuuje se dodavanje 1 l/ha bijelog ulja. Za

  poboljavanje uinka na irokolisne korovske vrste, Equip je potrebno

  kombinirati s herbicidima na osnovi dikambe i 2,4-D.

  Najbolji rezultati postiu se primjenom na mlade korove u aktivnom

  rastu. Najosjetljiviji su stadiji korova: divlji sirak iz sjemena 3-5 listova,

  divlji sirak iz rizoma i pirika 10-20 cm visine, jednogodinje

  travne vrste 1-3 lista i jednogodinje irokolisne vrste do 2 lista. U

  sluaju sue i niih temperatura uinak je slabiji pa je potrebno odgoditi

  primjenu. Sredstvo se primjenjuje uz utroak 200-400 l/ha. Kultivacija

  usjeva moe se izvriti 7 dana nakon aplikacije.

  Najbolji izbor za unitavanje divljeg sirka i pirike

  Visoko selektivan zahvaljujui zatitnoj tvari (safener)

  Ne teti kukuruzu i ne usporava

  Sadri okvaiva te je primjena jednostavna i ekonomina

  VRIJEME PRIMJENE

  PREDNOSTI EQUIPA

  HERBICIDKultura: kukuruzAktivna tvar: foramsulfuronFormulacija: OD, tekua uljna koncentrirana suspenzija Doza primjene: 2-2,25 l/ha Pakiranje: 1l, 5l

  Equip je najbolji izbor kada su u pitanju travni korovi u kukuruzu. Sadri okvaiva i zatitnu tvar te predstavlja vrhunsku klasu post em herbicida, uinkovitou i lakoom primjene. Equip efikasno suzbija jednogodinje i viegodinje uskolisne korove pokrivajui i spektar irokolisnih korova.

 • 15

  Equip efikasno koristimo za suzbijanje:

  jednogodinjih travnih korova: kotana (Echinochloa

  crus-galli), muharika (Setaria spp.), divljeg prosa

  (Panicum spp.) i svraice (Digitaria sanguinalis)

  viegodinjih travnih korova: divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike

  (Agropyron repens)

  jednogodinjih irokolisnih korova: ira (Amaranthus spp.),

  pelinolisna ambrozija (Ambrosia theoprasti) i dr.

  Vano je svake godine provjeriti kvalitetu dizni (mlaznica)

  kako zbog troenja uslijed koritenja kroz dui niz godina

  ne bi dolo do stvaranja velikih kapi (>400 m) koje skliznu

  s lista i ne pokrivaju dobro lisnu povrinu zbog ega moe

  doi do smanjene uinkovitosti. Za suzbijanje ranih stadija

  jednogodinjih uskolisnih korova (npr. ljuljeva, prosa,

  kotana) preporuuju se manje koliine vode do 150 l/ha

  i manje veliine kapljica 150-200 m kako bi se postigao

  najbolji uinak. Za uskolisne korove koji se suzbijaju kad

  su veliine 10-20 cm preporuuje se utroak vode od 200

  l/ha uz veliinu kapljica od 150 do 200 m. Kada je fokus

  na suzbijanju irokolisnih korova ija je povrina prekrivena

  dlaicama ili voskom u nioj razvojnoj fazi (npr. abutilon,

  bijela loboda), preporuuje se veliina kapljica od 200m

  uz utroak vode oko 150 l/ha. Za veinu jednogodinjih

  irokolisnih korova odlina se pokrovnost postie sa

  kapljicama veliine 200-300 m uz utroak vode od 200

  l/ha. Utroak vode se moe poveati, ako se herbicid

  primjenjuje u fazi korova veoj od est listova, i na 300-

  400 l/ha, no nikad se ne preporuuju vei utroci vode od

  400 l/ha.

  UPOZORENJA I OGRANIENJA

  U sluaju preoravanja kukuruz se moe sijati nakon 7 dana. Nakon 3

  mjeseca od primjene mogu se sijati suncokret, uljana repica, jeam, zob,

  ra, penica, grah, graak, soja, lucerna, djetelina, eerna repa i saditi

  krumpir.

  Svi ostali usjevi smiju se sijati nakon 10 mjeseci

  Suzbija li Equip piriku?

  Herbicid Equip izvrsno suzbija

  piriku kada je ona u razvojnoj fazi

  10-20 cm.

  Je li Equipu potrebno

  dodavati okvaiva?

  Equip ve sadri okvaiva i nije ga potrebno

  dodavati. Okvaiva se moe dodati samo u

  sluajevima kada su jednogodinji

  uskolisni korovi u poodmakloj fazi razvoja

  kao to je poetak busanja radi bolje

  uinkovitosti.

  Je li bolja jednokratna ili split

  aplikacija s Equipom?

  Kod ranog i neujednaenog nicanja korova

  preporuuje se split ili razdvojena primjena.

  Koji pripravak je najbolji partner za

  primjenu zajedno s Equipom kako bi se

  suzbila irokolisne korove?

  Equip je mogue mijeati s pripravcima

  na bazi 2,4 D, dikambe ili kombinacije

  bentazona i dikambe. Svakako je vano

  paziti u kojoj razvojnoj fazi se primjenjuje koji

  pripravak i tome prilagoditi primjenu.

  Je li vano koja se koliina vode

  koristi kod prskanja?

  Kod prskanja korova nakon nicanja vana je

  dobra aplikacija koja se osim na utroak vode

  odnosi i na, dobru pokrovnost. Za prskanje

  s Equipom preporuuje se koliina vode

  od 200 do 400l/ha. Prevelika koliina vode

  moe utjecati na manju djelotvornost, jer u

  konanici premala koncentracija pripravka

  padne na lisnu povrinu korova, a isto tako

  zbog prevelike koliine vode pripravak sklizne

  s lista i ne upije se u list.

  Na istoj povrini smije se primijeniti samo

  jedanput godinje kod jednostruke, odnosno dva

  puta kod razdvojene primjene!

  Ne smije se koristiti u kukuruzu eercu, kokiaru

  i roditeljskim linijama za proizvodnju sjemena!

  Primjenu odgoditi ukoliko je kukuruz u stresu

  (hladnoa, zadravanje vode, sua, bolesti ili tetnici,

  stres od prethodno primijenjenih herbicida)!

  Ne smije se primjenjivati pri temperaturama viim

  od 25C, kao ni pri temperaturama niim od 10C,

  posebno pri hladnom i kiovitom vremenu kada je

  oslabljenja kutikula!

  Ne tretirati vlani list uzrokovan kiom ili rosom!

  SPEKTAR DJELOVANJA

  OGRANIENJA PLODOREDA

  NAJEE POSTAVLJENA PITANJA

  OBRATITE PANJU

  DIVLJI SIRAK (Sorghum halepense) PIRIKA (Agropyron repens)

  KU

  KU

  RU

  Z

 • 16

  ZATITA NAKON SVAKE KIE

  Merlin se koristi za suzbijanje jednogodinjih irokolisnih korova poput:

  europskog mranjaka (Abutilon theophrasti), dikica (Xanthium spp.),

  loboda (Chenopodium album), ambrozija (Ambrosia artemisifolia),

  kunjaka (Datura Stramonium), tireva (Amaranthus spp.), dvornika

  (Polygonum spp.) i nekih vrsta jednogodinjih travnih korova.

  Merlin nedovoljno suzbija sjemenske travne korove. Kod primjene

  nakon sjetve, a prije nicanja za suzbijanje i tih korova sredstvo je

  potrebno kombinirati s odgovarajuim dozvoljenim graminicidom.

  U tim kombinacijama primjenjuju se najnie koliine navedenih

  herbicida.

  UPOZORENJA I OGRANIENJA

  Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

  Zbog sprjeavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne

  primjenjivati sredstvo Merlin ili neko drugo sredstvo koje sadri

  izoksaflutol vie od jedanput godinje na istoj povrini

  Fitotoksinost se kod primjene nakon sjetve,

  a prije nicanja moe pojaviti na laganim pjeskovitim tlima

  ako odmah nakon tretiranja padnu obilne oborine.

  Moe li se Merlin

  koristiti i nakon nicanja

  kukuruza?

  Prema registraciji Merlin je

  mogue primjeniti u dozi 80 g/ha

  nakon nicanja pa sve do drugog

  lista kukuruza. No ta doza nije

  dostatna za uinkovito suzbijanje

  korova, a ovisno o tipu tla i

  vremenskim uvjetima moe izazvati

  fitotoksinost na kukuruzu. Ukoliko

  se primjenjuje nakon nicanja zbog

  fitotoksinosti ne smije se mijeati

  s drugim herbicidima, posebno

  ne s onima EC formulacije, sa

  sredstvima koja sadre ovlaivae,

  kao ni s herbicidnim uljima

  Djeluje li Merlin na sirak?

  Merlin djeluje na sjemenski sirak,

  ali je za potpuni uinak potrebno

  dodati zemljini herbicid za travne

  korove.

  Koliko oborina je potrebno za

  aktivaciju Merlina?

  Merlin je zemljini herbicid i za

  aktivaciju je potrebno minimalno

  10 mm kie.

  Moe li se Merlin primijenjivati

  u kukuruzu eercu?

  Merlin se ne smije upotrebljavati u

  kukuruzu eercu niti kokiaru.

  SPEKTAR DJELOVANJA

  Ako je prskanu povrinu potrebno prijevremeno preorati, smije se

  ponovno sijati kukuruz. Ostalih ogranienja plodoreda za jesensku i

  proljetnu sjetvu nema.

  OGRANIENJA PLODOREDA

  NAJEE POSTAVLJENA PITANJA

  HERBICIDKultura: kukuruzAktivna tvar: izoksaflutol Formulacija: WG, vododispergirajue granule Doza primjene: Prije nicanja kukuruza: 0,10-0,13 kg/haOd poetka nicanja do 3. lista kukuruza: 0,08 kg/ha Pakiranje: 140g, 500g

  Merlin je zemljini herbicid koji tri tjedna nakonprimjene ima sposobnost reaktivacije nakon svakekie. Ta osobina je vrlo vana posebice kadaje u pitanju korov abutilon koji ima produeno ineujednaeno nicanje.

  Prednosti Merlina

  Merlin najmanje ovisi o vlazi tla u usporedbi s ostalim zemljinim herbicidima

  Nakon primjene, tjednima ostaje aktivan na povrini tla jer se ne razgrauje pod utjecajem svjetlosti i topline

  Nakon svake kie ponovno se reaktivira i unitava naknadno izniknule korove

  Ne ispire se te ne zagauje tlo i podzemne vode za razliku od ostalih zemljinih herbicida

  Ne ograniava plodored

  Vrijeme primjene

  Sredstvo se primjenjuje: prije nicanja kukuruza: 0,10-0,13 kg/ha

  od poetka nicanja do 3. lista kukuruza: 0,08 kg/ha

  Ovisno o tipu tla manja koliina sredstva koristi se na lakim i humusom siromanijim tlima, a vea na teim i humusom bogatijim tlima. Kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja za postizanje dobre uinkovitosti vana je dobra pripremljenost i vlanost tla.

 • 17

  ULJANA REPICABOLESTI

  Siva plijesan (Botrytis cinerea)

  Bijela trule(Sclerotinia sclerotiorum)

  Koncentrina pjegavost(Alternaria spp.)

  Suha trule(Phoma lingam)

  Svjetla pjegavost(Pyrenopeziza brassicae)

  Primjeniti u cvatnji. Maksimalni broj tretiranjau sezoni: 2

  Tretiranje obaviti u jesen u fazi 6 listova uljane repice Preventivno primjeniti u jesen/zimu (obino

  od kraja listopada do poetka prosinca). Naknadno prskanje moe biti potrebno u rano proljee kada poinje izduivanje stabljike, ovisno o razvoju bolesti.

  Primjeniti u ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

  Primjeniti u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti. Ponoviti primjenu u kasnujesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate.

  BOLESTI

  jese

  np

  rolje

  e

  Primijenjen u jesen na uljanu repicu djeluje kao regulator rasta

  i osigurava bolje prezimljavanje

  Suzbija sve najznaajnije bolesti u uljanoj repici

  Uljana repica lake podnosi stresne uvijete kao to su mraz i sua

  Uljana repica razvija vei korijen koji ide u dublje slojeve tla i tako

  lake podnosi suu

  Cvatnja, a time i zrioba, je ujednaena, a gubici u etvi su manji

  Biljke su kontrolirane bujnosti i svi zeleni dijelovi sudjeluju u

  formiranju i nalijevanju sjemenki

  ZATO KORISTITI PROSARO U ULJANOJ REPICI?

  Kontrola Prosaro

  PROSARO KAO REGULATOR RASTA

  Kontrola Prosaro

  Jesen u fazi 5-7 listova (1 l/ha)

  Proljee u fazi cvatnje (1 l/ha)

  STRATEGIJA PRIMJENE

  ULJA

  NA

  RE

  PIC

  A

 • 18

  ULJANA REPICATETNICI

  U koliini 0,5-0,7 l/ha uz utroak vode 200-600 l/ha. Suzbijanje je potrebno obaviti na poetku napada. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

  U koliini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m2) uz utroak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2). Primjeniti nakon pojave tetnika do prije cvatnje (BBCH do 59). Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2 u razmaku 10-14 dana

  Velika repiina pipa(Ceutorhynchus napi)

  Mala repiina pipa(Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)

  Repiina pipa komuarica(Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)

  Repiina muica komuarica(Dasyneura brassicae)

  Repiin sjajnik(Meligethes aeneus)

  U koliini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m2). Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

  sistemino-kontaktni sistemini kontaktni

  TETNICI

  Sistemini insekticid protiv svih sisajuih i grizuih tetnika

  Neovisan o vremenskim uvjetima (kii, visokim temperaturama)

  Produenog djelovanja

  Izvrsno se uklapa u integriranu proizvodnju

  UPOZORENJA I OGRANIENJA

  Ne primjenjivati sredstvo u vrijeme cvatnje!

  Preporuujemo insekticide Biscaya i Proteus

  primjeniti odvojeno od fungicidnog tretmana.

  30 dana

  KARENCA

  BISCAYA - NOVA GENERACIJA INSEKTICIDA

  0-9 10 11 12 13 14 18 32 51 55 57-59 61-63 65-67 69 79

 • PB PBPB

  Prirunik za zatitu vinove loze

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  oglas_zastitite_usjeve_A4_tisak.pdf 1 12.10.2012. 11:35:43

  Izdao:Bayer d.o.o., Bayer CropScienceRadnika cesta 80, Zagreb

  Sijeanj 2013

  www.bayercropscience.hr

  Agronomi na terenu (RH):Nenad Arseni +385 91 623 2324Dean Crnoija +385 98 419 229Stipe uzel +385 98 359 814Damir Koak +385 99 244 6787Renata Dejanovi +385 98 477 789Ivan Havai +385 98 173 5366Dunja Jindra upi +385 99 310 6963Petar ivkovi +385 98 256 924

  Agronomi na terenu (BiH):Aleksandar Nestorovi +387 65 238 739Tihomir Bakovi +387 63 299 345Milan Tomi +387 65 990 996

  Vinogradarska korice.indd 1-3 1/7/13 10:29 AM

 • IZDAO:Bayer d.o.o., Radnika cesta 80, Zagreb

  Sijeanj 2014

  [email protected]

  AGRONOMI NA TERENU (RH):

  Nenad Arseni +385 91 623 2324Dean Crnoija +385 98 419 229Stipe uzel +385 98 359 814Damir Koak +385 99 244 6787Renata Dejanovi +385 98 477 789Ivan Havai +385 98 173 5366Dunja Jindra upi +385 99 310 6963Petar ivkovi +385 98 256 924

  AGRONOMI NA TERENU (BiH):

  Aleksandar Nestorovi +387 65 238 739Tihomir Bakovi +387 63 299 345Milan Tomi +387 65 990 996

  Upotrebljavajte sredstva za zatitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek proitajte etiketu i informacije o sredstvu.

  by Nekludov