Click here to load reader

Priručnik za provođenje Zdravstvenog odgoja u predmetnoj nastavi osnovne škole

 • View
  211

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priručnik za učitelje i stručne suradnike za provođenje Zdravstvenog odgoja u predmetnoj nastavi, u osnovnoj školi

Text of Priručnik za provođenje Zdravstvenog odgoja u predmetnoj nastavi osnovne škole

 • Prirunik za uitelje i strune suradnike u osnovnoj koli

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaAgencija za odgoj i obrazovanje

  Zdravstveni odgoj

  Zdravstven

  i od

  goj

 • Prirunik za uitelje i strune suradnike u osnovnoj koli

  Zdravstveni odgoj

 • NAKLADNIK

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaDonje Svetice 38, 10000 Zagrebwww.mzos.hr

  Agencija za odgoj i obrazovanjeDonje Svetice 38, 10000 Zagrebwww.azoo.hr

  ZA NAKLADNIKAdoc. dr. sc. eljko JovanoviVinko Filipovi, prof.

  MZOS / AZOO, 2013.

  UREDNIKMiroslav Mianovi

  PRIRUNIK PRIREDILI

  ivjeti zdravo (Olgica Martinis)Prevencija nasilnikog ponaanja (Majda Fajdeti)Prevencija ovisnosti (Darko Tot)Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje (Marina Nit)

  GRAFIKA PRIPREMA I DIZAJN NASLOVNICESreko Serti, Seniko studio d.o.o.

  TISAKTiskara Zelina d.o.o.

  ISBN 978-953-7290-35-1CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 850503.

  Pripremljeno u Agenciji za odgoj i obrazovanjeTiskano u Hrvatskoj 2013.

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaAgencija za odgoj i obrazovanje

  Zagreb, 2013.

  Prirunik za uitelje i strune suradnike u osnovnoj koli

  Zdravstveni odgoj

 • 4Sadraj

  Unapreenje zdravstvene kulture drutva (eljko Jovanovi, ministar znanosti, obrazovanja i sporta) ................................... 7Uvodnik (Vinko Filipovi, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje) .................. 9O modulima ........................................................................................................................ 10

  5. RAZRED .......................................................................................................................... 19

  ivjeti zdravo ................................................................................................................... 20Samostalna priprema jednostavnijih meuobroka/obroka za mlade ............................................................................ 21

  Prevencija nasilnikog ponaanja .......................................................................... 27Temeljni pojmovi komunikacije ....................................................................... 28Emocionalnost ....................................................................................................... 33Nenasilno ponaanje/problematine situacije .............................................. 37

  Prevencija ovisnosti ...................................................................................................... 43Alkohol i droge utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu ......................... 44Rizina ponaanja i posljedice na obrazovanje ............................................. 47ivotne vjetine Emocionalnost (brinost, otvorenost, empatija, iskrenost) .................................................... 52

  Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje ................... 55Uloga i pritisak medija u pubertetu ................................................................. 56

  6. RAZRED .......................................................................................................................... 61

  ivjeti zdravo ................................................................................................................... 62Izrada jelovnika prema godinjim dobima-pravilna prehrana i tradicijska jela kraja .......................................................................... 63

  Prevencija nasilnikog ponaanja .......................................................................... 69Vrijednosti ............................................................................................................... 70Promocija odgovornog ponaanja ..................................................................... 79

 • 5Prevencija ovisnosti ...................................................................................................... 89Utjecaj medija i vrnjaka (radionica 1.) ............................................................ 90Utjecaj medija i vrnjaka (radionica 2.) ............................................................ 97Odolijevanje pritisku vrnjaka zauzimanje za sebe ................................ 100Odolijevanje pritisku vrnjaka i vrnjako pripadanje ............................. 104

  Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje ................ 109Emocije u vrnjakim odnosima, I. ............................................................... 110Emocije u vrnjakim odnosima, II. ............................................................. 120Uloga medija u vrnjakim odnosima, I. ..................................................... 126Uloga medija u vrnjakim odnosima, II. ................................................... 133

  7. RAZRED ........................................................................................................................ 137

  ivjeti zdravo ................................................................................................................. 138Umor i oporavak ................................................................................................... 139

  Prevencija nasilnikog ponaanja ........................................................................ 141Vrnjaki pritisak i samopotovanje ............................................................... 142Samokontrola ........................................................................................................ 146

  Prevencija ovisnosti .................................................................................................... 159Rizine situacije izazovi i izbori .................................................................. 160Prevencija rizinih ponaanja maturalno putovanje ............................. 166ivotne vjetine promocija odgovornog ponaanja ................................ 171Asertivnost ............................................................................................................ 174

  Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje ................. 181Vanost samopotovanja, asertivnosti i osobnog integriteta za odgovorno odluivanje, I. ...................................... 182Vanost samopotovanja, asertivnosti i osobnog integriteta za odgovorno odluivanje, II. .................................... 190Komunikacija o spolnosti ................................................................................. 198

 • 68. RAZRED ........................................................................................................................ 205

  ivjeti zdravo ................................................................................................................. 206Drutveno okruenje i prehrambene navike .............................................. 207

  Prevencija ovisnosti .................................................................................................... 211Osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponaanje ......................... 212Rizina ponaanja i posljedice na obrazovanje ........................................... 215

  Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje ................ 221Vrnjaki pritisak, samopotovanje i rizina ponaanja .......................... 222Odgaanje spolne aktivnosti i rizici (pre)ranih spolnih odnosa ........... 234Odgovorno spolno ponaanje, I. ..................................................................... 240Odgovorno spolno ponaanje, II. ................................................................... 245

  Dodaci .................................................................................................................................. 259Autori radionica ............................................................................................................... 260Povjerenstvo za izradu programa Zdravstvenog odgoja ....................................... 263Recenzenti programa Zdravstvenog odgoja ............................................................ 264Iz recenzija ......................................................................................................................... 265

 • 7Unapreenje zdravstvene kulture drutva

  Zdravstveni odgoj ili jo preciznije odgoj i obrazovanje za zdravlje jest medicinsko-pedagoka disciplina koja se bavi unapreenjem zdravstvene kulture drutva. On omoguava medicini da povee svoje rezultate sa socijalnim i kulturnim ostvarenjima te da odgojnim i obrazovnim procesima omogui da ljudi znanja pretvaraju u zdravstvena uvjerenja.

  U skladu s tim zdravstveni odgoj u naim kolama temelj je prevencije, unapreenja zdravlja, spreavanja bolesti i osiguravanja kvalitete ivota. Kvaliteta ivota puno je vie od ivotnog standarda i u svojoj bazi poinje sa slobodom, a jedina prava ideja slobode jest sloboda od straha. Strah raste u neznanju, a jedan od najveih strahova sigurno je strah od bolesti. Prema tome, odgoj i obrazovanje za zdravlje u naim kolama je borba za ovjeka koji e znanjem i vjetinama, vrijednostima i stavovima upravljati svojim zdravljem i tako se boriti za svoju osobnu slobodu. Bez osobne slobode svakog pojedinca nema ni slobode drutva.

  Kad je rije o zdravlju mladih, Svjetska zdravstvena organizacija istie da je osiguranje zdravog odrastanja prvo zadatak odgovornih odraslih. Prema SZO-u, do 2020. godine mladi trebaju biti zdraviji i imati vee mogunosti usvajanja ivotnih sposobnosti i mogunosti donoenja zdravog izbora te biti osposobljeni preuzimati drutveno i ekonomski uspjene uloge u zajednici. Taj cilj eli se postii poveanjem za 20% razine samopotovanja mladih te njihove sposobnosti izgraivanja i odravanja odnosa s prijateljima i lanovima obitelji, poveanjem za

Search related