Prirodoslovno -matematiki fakultet, Sveuilite u matkom/nuas/   Matko Milin Prirodoslovno

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prirodoslovno -matematiki fakultet, Sveuilite u matkom/nuas/   Matko Milin Prirodoslovno

 • Matko MilinPrirodoslovno-matematiki

  Nuklearna astrofizika

  Prirodoslovno-matematiki fakultet,

  Sveuilite u Zagrebu

 • 8. Eksperimentalne tehnike i

  metode

 • TREBAMO IZMJERITI:

  masa:

  A < 30

  udarni

  presjek:

  pojedinane reakcije i

  svojstva jezgra

  energije pobuenja

  spin-paritet & irina

  nain raspada

  potrebno

  znati:

  A > 30statistika svojstva

  Hauser-Feshbachovi rauni

  mase

  gustoa stanja

  energije odvajanja

  jako puno reakcija bitno

  nemogue ih prouiti sve

  eksperimentalni rezultati poeljni za to vie njih

 • experimental approaches

  DIREKTAN PRISTUP

  reakcije radijativnog uhvata

  reakcije prijenosa

  INDIREKTAN PRISTUP

  rezonanto elastino rasprenje

  reakcije prijenosa

  inverzne reakcije

  kulonska disocijacija

  ...

 • to se mjeri?- svojstva jezgara:

  oblik, magnetski i elektrini momenti, spektar pobuenih stanja, nain raspada

  - svojstva nuklearnih raspada

  Nuklearni eksperimenti- osnovne ideje -

  - svojstva nuklearnih raspada- svojstva nuklearnih reakcija

 • Snop: -estice (He++)

  Rutherfordov eksperiment (1911)

  Izvor: Radij

  Meta: zlatna folijaOlovni

  kolimatorDetektor: zastor

  od cinkovog sulfida

 • - dananja eksperimentalna nukl. fizika skoro iskljuivo vezana za ubrzivae i reaktore- prvi korak:

  Nuklearni snopovi- proizvodnja i voenje -

  - prvi korak: snop estica dovesti do mete

  - vrsta estica u snopu (razne jezgre, elektroni, antiprotoni itd.) i njihova energija biraju se ovisno o fizikalnom svojstvu jezgre koje se prouava

  razliite estice i energije razni ubrzivai i popratna oprema

 • Akceleratoriukupno u funkciji (IAEA, 2004): 17500 (!)

  120 visokoenergijskih (E > 1 GeV)1000 niskoenergijskih (nuklearna fizika + analiza materijala)100 sinkrotrona

  7000 implantatora7000 implantatora7500 primjena u medicini

 • Tipino akceleratosko postrojenje

  Bitni dijelovi:- izvor estica, ubrziva, sistem za voenje i fokusiranje

  snopa, te eksperimentalne linije

  LIIS, IRB, Zagreb

 • Izvori estica- izbor vrste izvora ovisi o ubrzivau i vrsti estica- ioniziranje: sudari izazvani visokim temperaturama ili radiofrekventnimoscilacijama- odvajanje: pomou elektrinih i magnetskih polja

  - neutronski snopovi proizvode se ili pomou reaktora ili neutronskim generatorom (tipino pomou reakcije d+t 4He+n); u oba sluaja se kolimacija vri ili elektroniki ili pomou debelih titova

 • Vrste nuklearnih ubrzivaa

  Linearni akceleratori:- Van de Graaff (jednostruki ili tandem): jedna toka vrlo visokog napona (i do par desetaka MV!)- LINAC: bitno nii promjenljivi

  PRINCIP: nabijene estice ubrzavaju se visokim naponom

  - LINAC: bitno nii promjenljivi napon, ali unutar puno sekcija (bitna dobra sinhronizacija)

  Kruni akceleratori:- ciklotroni: maleni napon ubrzavanja unutar dijela krune putanje- sinhrotroni, betatroni, CERN, ...

 • Van de Graaffovi ubrzivai- vrlo visok napon postie se mehanikim gomilanjem elektrinog naboja - ograniavajui faktor: izboj!- maksimalni naponi: par desetaka MV (dobra izolacija velike dimenzije)- tandem: ubrzava negativne ione, na toki visokog napona skidaju se elektroni i iste jezgre opet ubrzavaju toki visokog napona skidaju se elektroni i iste jezgre opet ubrzavaju

  konana energija: (Z+1)V- na IRB-u dva (6MV tandem i 1MV tandetron)

 • a) lin. ubrz. za Cs-137, f=10MHz, V0=100kV, Ti=1MeV

  Vrste nuklearnih ubrzivaa: LINAC-i

  b) elektrino polje u t=0

  (ubacivanje iona)

  c) elektrino polje u t=1/2f

  (f je RF frekvencija)

 • Vrste nuklearnih ubrzivaa: ciklotroni

 • Velika postrojenja - kombinacija vie ubrzivaa - u principu pojedini dijelovi jednaki malim akceleratorima- vrlo visoke energije ponajvei problem su vrlo velika magnetska polja (LHC!)

  - dva su osnovna pravca razvoja - dva su osnovna pravca razvoja akceleratoskih postrojenja: postizanje to viih energija i ubrzavanje to razliitijih vrsta estica

  - vrlo visoke energije fizika elementarnih estica- raznolikost snopova pioni i drugi mezoni, radioaktivni snopovi

 • upadna energija snopa ponajvie odreuje vrstu dominantnih reakcija

  vjerojatnost odvijanja dane reakcije ponekad se mijenja i za desetak redova veliine vrlo malenim promjenama energije

  npr. za reakciju kojim je naen neutron izmjereno je:

  4He+9Be 12C+n

  Energijska ovisnost nuklearnih reakcija

  He+ Be C+n

 • Tijekom vremena energija dostupna u laboratoriju raste:

  1919.- prva nuklearna reakcija u laboratoriju (Rutherford)

  1931.- prvi elektrostatski ubrziva (Van de Graaff)

  1931.- prvi LINAC (Sloan, Lawrence)

  1932.- prvi ciklotron (Lawrence, Livingston)

  1932.- prva nuklearna reakcija izazvana snopom iz ubrzivaa

  Povijest

  1932.- prva nuklearna reakcija izazvana snopom iz ubrzivaa (Cockcroft,Walton)

  1941.- prvi betatron (Kerst)

  1942.- prvi kontrolirani fisijski reaktor (Fermi)

  1945.- (prva fisijka atomska bomba)

  1954.- osnovan CERN europski centar za nuklearnu (i estinu) fiziku

  ...

 • snopovima razliitih energija isprobavaju se razliita svojstva jezgara od interesa

  energija snopa nije problem, tehnoloki razvoj se usmjerio na vrstu jezgara koje ubrzavamo (radioaktivni snopovi!)

  Danas

 • Radioaktivni nuklearni snopovi

  RNB radioactive nuclear beams

  RIB radioactive ion beams

  RIB rare isotope beams

  ...

  Isotope Separation on Line (ISOL) (CERN, LLN, ORNL, TRIUMF) Projectile Fragmentation (PF) (Berkeley, GANIL, GSI, MSU, RIKEN) in-flight production (ANL, Notre Dame, TAMU)

  prvi snopovi: PF 80-tih, ISOL 90-tih (ISOLDE i ranije)

  danas: par desetak postrojenja irom svijeta

 • RNB: ISOL vs. PF

  - nema kemijske analize- nema limita na T

  - energije previsoke za N.A.- slaba kvaliteta snopa (energija, dimenzija)

  - mogue neistoe

  - odlina kvaliteta- visoka istoa

  - velik intenzitet

  -ogranien broj izotopa- razliita procedura

  za razliite izotope- ogranienja na T 0.1s

  M.S. Smith and K.E. Rehm, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci, 51 (2001) 91-130

 • Radioaktivni nuklearni snopovi (RNB)

  ili radioaktivni ionski snopovi (engl. radioactive ion beams RIB)

  ili snopovi rijetkih izotopa (engl. rare isotope beams - RIB)

  snopovi jezgara koje se raspadaju u letu (uglavnom -raspad)

  osnovna ideja:

  lake odmicanje od linija stabilnosti

  reakcije s egzotinim ulaznim esticama ...

 • RNB-povijest

  neutronski snopovi: prvi neutronski generator Amaldi, Fermi 37; na IRB-u 50-tih

  pionski snopovi: rane 50-te (Brookhaven Cosmotron, Nevis Columbia, Berkeley, CERN, ...)

  ISOLDE (CERN): od ranih 70-tih proizvodnja radioaktivnih isotopa i njihovo prouavanje

  kasne 80-te: Berkeley prvi eksperimenti s fragmentiranim snopom kasne 80-te: Berkeley prvi eksperimenti s fragmentiranim snopom (Tanihata et al.)

  rane 90-te: Louvain-le-Neuve prvi eksperimenti sa snopom ubrzanih radioaktivnih jezgara

  posljednjih desetak godina: 10-15 aktivnih RNB-postrojenja

  danas: postrojenja druge generacije (npr. RIA @ MSU, FAIR @ Darmstadt)

 • RNB-proizvodnja 1: fragmentacija projektila

  teak snop visoke energije razbija se na debeloj meti

  stvoreni fragmenti imaju prilino usku raspodjelu po brzinama

  prednosti: jednostavnost, snopovi kratkog vremena poluivota

  mane: loa energijska rezolucija, slaba emitancija, maleni intenzitati, nemogunost rada na niskim energijama

 • RNB-proizvodnja 2: ISOL-metoda

  ISOL: od engl. Isotope separation on-line

  radioaktivni izotopi stvoreni uz pomo prvog akceleratora se ubacuju u drugi i ponovno ubrzavaju

  prednosti: kvaliteta snopa skoro kao za stabilne snopove, energija proivoljna

  mane: kompliciranost!, T1/210 ms

 • Louvain-la-Neuve, Belgija i ISOLDE, CERN, vicarska

  prvi upotrebljivi snopovi niskih energija poetkom 90-tih

  na iskustvima sakupljenim u LLN-u, sagraena su postrojenja u GANIL-u, GSI-u i drugdje

  Radioaktivni snopovi: postrojenja

 • Radioaktivni snopovi: znaaj

 • l1 l2

  L

  R

  B

  zz

  x1 x

  2

  x2'

  x1'

  Dipolni magnet

  Voenje i fokusiranje snopa

  ( ) ( )pBL

  x

  xR

  x

  x

  x

  xR

  x

  x/03.0

  10

  sin1

  0

  sin

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  coscos

  coscos

  2

  2

  =

  +=

  kGm/GeV/c

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  -00004 -00003 -00002 -00001 00000 00001 00002 00003 00004

  NS

  N S

  R

  Kvadrupolni magnet

  xy=RBx=kyBy=kx

  =

  =

  dd

  dd

  M

  dd

  dd

  M

  gDefocu

  gFocu

  coshsinh

  sinhcosh

  cossin

  sincos

  sin

  sin

  )/(

  )/(3)( 22

  cGeVp

  cmkGkm

 • Voenje i fokusiranje snopa

 • Magnetski sektopol

  Voenje i fokusiranje snopa

  Kvadrupolne lee

  GSI - sistem za voenje snopa

 • Mjerenje snopa (integracija snopa)Faradayova aa

 • vrste mete CH2 (plastike!)

  jednostavne troenje vodikadx ~ 50 - 1000 g cm-2 neuniformne

  problemi s taljenjemprimjesa deuterija!

  He-mete

  H-mete

  vrste mete s implantiranim helijem

  Mete

  jednostavne za upotrebu koncentracij