of 3 /3
Danijel Čorić Grupa Razred Nadneva k I 4. 16.5.20 11. PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA SATA LIKOVNE KULTURE OBRAZOVNI ZADACI: NAČINI RADA: 1. po promatranju 2. nakon promatranja 3. po sjećanju 4. po zamišljanju a) Stjecanje znanja: Uočavati,istražiti i izražavati optičko miješanje boja točkama osnovnih boja, usvojiti rad s flomasterom, upoznati djela likovne baštine koja sadrže optičko miješanje boja. b) Stjecanje sposobnosti: Vježbati sposobnost divergentnog mišljenja, opažati optičko miješanje boja na likovnim radovima, razvijati maštu, vježbati sposobnost optičkog miješanja boja. ODGOJNI ZADACI: Formiranje stavova, razvijanje estetičkih i radnih sposobnosti. OBLICI RADA: 1. Frontalni 2. Individualni 3. Rad u parovima 4. Grupni NASTAVNA JEDINICA 1. Cjelina: POVRŠINA 2. Tema: Optičko miješanje 3. Likovno područje: slikanje 4. Likovni problemi (ključni pojmovi): optičko miješanje boja, raster 5. Motiv: a) vizualni: b) nevizualni: c) likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj : geometrijski likova koji se preklapaju 6. Likovno tehnička sredstva i likovne tehnike: flomasteri NASTAVNE METODE: 1. Analitičko promatranje 2. Demonstracija 3. Razgovor 4. Usmeno izlaganje 5. Metoda scenarija 6. Rad s tekstom 7. Kombiniranje 8. Variranje 9. Građenje 10. Razlaganje Nastavno sredstvo – reprodukcija: Georges Seurat; Lijepa žena se pudra, 1888., mapa UG4 PLAN PLOČE: OPRIČKO MIJEŠANJE BOJA NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: 1. Reprodukcija 2. Izravno umjetničko djelo 3. Prirodni oblici 4. Načinjeni oblici Dječji radovi Reprodukcij a Prazan papir

PRIPREMA- OPTIČKO MIJEŠANJE BOJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA SATA LIKOVNE KULTURE

Text of PRIPREMA- OPTIČKO MIJEŠANJE BOJA

Page 1: PRIPREMA- OPTIČKO MIJEŠANJE BOJA

Danijel Čorić Grupa Razred Nadnevak

I

4. 16.5.2011.

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA SATA LIKOVNE KULTURE

OBRAZOVNI ZADACI: NAČINI RADA:

1. po promatranju

2. nakon

promatranja

3. po sjećanju

4. po zamišljanju

5. po izmišljanju

a) Stjecanje znanja:Uočavati,istražiti i izražavati optičko miješanje boja točkama osnovnih boja, usvojiti rad s flomasterom, upoznati djela likovne baštine koja sadrže optičko miješanje boja.

b) Stjecanje sposobnosti:Vježbati sposobnost divergentnog mišljenja, opažati optičko miješanje boja na likovnim radovima, razvijati maštu, vježbati sposobnost optičkog miješanja boja.

ODGOJNI ZADACI: Formiranje stavova, razvijanje estetičkih i radnih sposobnosti.

OBLICI RADA:

1. Frontalni

2. Individualni

3. Rad u parovima

4. Grupni

NASTAVNA JEDINICA

1. Cjelina: POVRŠINA

2. Tema: Optičko miješanje

3. Likovno područje: slikanje

4. Likovni problemi (ključni pojmovi): optičko miješanje boja, raster

5. Motiv: a) vizualni: b) nevizualni: c) likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj : geometrijski likova koji se preklapaju

6. Likovno tehnička sredstva i likovne tehnike: flomasteri

NASTAVNE METODE:

1. Analitičko

promatranje

2. Demonstracija

3. Razgovor

4. Usmeno

izlaganje

5. Metoda

scenarija

6. Rad s tekstom

7. Kombiniranje

8. Variranje

9. Građenje

10.Razlaganje

Nastavno sredstvo – reprodukcija:Georges Seurat; Lijepa žena se pudra, 1888., mapa UG4

PLAN PLOČE:

OPRIČKO MIJEŠANJE BOJA

NASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA:

1. Reprodukcija

2. Izravno

umjetničko djelo

3. Prirodni oblici

4. Načinjeni oblici

5. Dijapozitivi

6. Fotografije

7. Grafoskop

8. Televizor

9. Video

10.Ploča, kreda

11.Ostalo:

Dječji radovi

ReprodukcijaPrazan papir

Page 2: PRIPREMA- OPTIČKO MIJEŠANJE BOJA

kompjuter

ARTIKULACIJA NASTAVNOGA SATA PRIMJEDBE:

1. PRIPREMA

Pozdravljam učenike. Pitam ih jesu li svi donijeli flomastere. Ukoliko nisu, uz papir, dijelim i pribor (slikati ćemo na papiru A4 formata). Lijepim prazan papir na ploču te demonstiram odnosno podsjećamo se rada s flomasterima. Učenicima govorim kako linije i točke ostaju uvijek jednako debele bez obzira na jačinu pritiska flomastera o podlogu. Flomasterom slikamo na glatkoj strani papira.

2. MOTIVACIJA

Na kompjuteru palim Power Point prezentaciju. S učenicima ponavljam koje su osnovne boje, a zatim kako njihovim miješanjem nastaju izvedene boje. Napomenut ću učenicima kako budemo ponavljali osnovne boje da na klupu izvade takve boje flomastere.(crvena, žuta, plava)Pitam učenike na koji su način dosada učili miješati boje, tj kako odnosno na čemu su recimo pomiješali dvije tempere? Te im objašnjavam da osim stvarnim miješanjem boje na paleti možemo boje miješati i optički. S obzirom da optički znači da je nešto vidno, da vidimo nešto, pitam učenike s čim mi to onda vidimo? Prema tome optičko miješanje boja je miješanje koje vidimo samo u našim očima odnosno optičko miješanje boja nastaje kada dvije osnovne boje nanosimo sitnim potezima, mrljama ili točkama na neku površinu (npr. na površinu papira). Zatim učenicima prikažem sliku đžempera. Pitam koje je boje. Učenici odgovaraju da je zeleni. Zatim prebacim na iduću sliku koja pokazuje taj isti đžemper, ali izbliza, pa ponovno pitam učenike koje boje vide. Oni odgovaraju plavu i žutu. Objašnjavam im da promatranjem neke površine s određene udaljenosti više ne vidimo dvije osnovne boje, nego jednu izvedenu. Dakle izvedena boja nije stvarno nastala nego je mi samo tako doživljavamo u našem oku. Tako npr. narančastu boju , umjesto direktnim miješanjem crvene i žute možete doživjeti ako na površinu naslikate mnoštvo sitnih točkica crvene i žute boje. Ako tu površinu pogledamo izbliza uočit ćemo samo točke crvene i žute boje, a ako je pogledamo izdaleka dobit ćemo narančastu koju koja treperi, a ne samo točkice. Isto tako zelenu boju dobit ćemo prividnim preklapanjem plave i žute, a ljubičastu preklapanjem crvene i plave. Sve ispričano potkrepljujem slikama s prezentacije. Palim crtež nacrtan rasterom. Pitam učenike što vide? Kojim je elementom ispunjen taj crtež? Kako su raspoređene te crte na površini? Objašnjavam da je to raster koji nastaje kada jednolično ponavljamo jedan element (crtu, točku ili oblik) i njime ispunimo plohu. Ti elementi mogu biti različite gustoće čime dobivamo svjetlije i tamnije plohe.Ponavljam s učenicima koje geometrijske likove znaju.

3. NAJAVA ZADATKA

Danas ćemo flomasterima slikati geometrijske likove koji se preklapaju. Likove slikate točkicama osnovnih boja, a na mjestima gdje se likovi preklapaju optičkim miješanjem dobit ćete izvedene boje. Pozadinu ćete napraviti rasterom crta samo dvjema osnovnim bojama po izboru. Tko će ponoviti zadatak?

4. REALIZACIJA (RAD)

Učenici rade. Obilazim ih i razgovaram s njima: jesu li upotrijebljene sve osnovne boje, jesu li točke dovoljno guste kako bi se pomiješale u oku. Napominjem da nema kopiranja te da rade individualno i budu što kreativniji.

OCJENA:

5. ANALIZA I VRJEDNOVANJE LIKOVNOG PROCESA I PRODUKATA

Pri kraju sata, na ploču, stavljam reprodukciju umjetničkog djela Georgesa Seurata, Lijepa žena se pudra, 1888. , kao i desetak učeničkih radova. Razgovor s djecom: Što je bio današnji zadatak? Jesu li ga svi ispunili? Pokažite gdje se osnovne boje preklapaju i stvaraju privid izvedenih boja. Razlikuju li se radovi prema gustoći točkica? Pogledajte umjetničko djelo. Motiv je različit. Što mu je zajedničko s vašim radovima? Koji je od vaših radova najoriginalniji? Zašto?

Page 3: PRIPREMA- OPTIČKO MIJEŠANJE BOJA