PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV). PŘEDNÁŠKA Č. 10. PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) 1. TUV – určená k mytí, koupání, praní, umývání, k úklidu OHŘÍVÁNÍ: - ze studené nejčastěji pitné vody s teplotou 8-12°C - v ohřívači na teplotu TUV 55°C (60°C) - el.zásobníky, technologie až do 80°C - PowerPoint PPT Presentation

Text of PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV)

 • PPRAVA TEPL VODY(TUV)PEDNKA . 10

 • PPRAVA TEPL UITKOV VODY (TUV) 1TUV uren k myt, koupn, pran, umvn, k kliduOHVN: - ze studen nejastji pitn vody s teplotou 8-12C- v ohvai na teplotu TUV 55C (60C)- el.zsobnky, technologie a do 80C- obasn periodicky u zsobnk na 70C (LEGIONELLA)TEPLOTA U ODBRATELE:- 50-55C, krtkodob, ve pice nad 45CTEPLOTA NA VTOKU: - 40C umyvadlo, vana, sprcha- 55C dezPRTOK NA VTOKU (55C):- U 0,05; D 0,08; S 0,065; U 0,13

 • PPRAVA TEPL UITKOV VODY (PTUV) 2TERMINOLOGIE PTUV:- OHVA - ZSOBNKOV - nerovnomrnost dodvky a odbru - PRTOKOV - ohev pi odbru- ZSOBNK TUV - vyrovnvac ndoba s TUV- ZSOBNK TEPLA - s otopnou vodou v n je nejastji prtokov ohva TUV- CIRKULAN POTRUB pro proudn TUV v distribun sti

 • PPRAVA TEPL UITKOV VODY (PTUV) 3DLEN OHEVU PODLE:ZPSOBU PEDN TEPLA JE OHVN: - PM - NEPMEMSTEM OHEVU JE OHVN: - MSTN (U ODBRU) - STEDN (V KOTELN)KONSTRUKCE ZAZEN: - ZSOBNKOV (DO ZSOBY) - PRTON (PI ODBRU) - SMEN (PRTON SE ZSOBNKEM)PIPOJENCH ZDROJ: - JEDNODUCH (JEDEN ZDROJ) - KOMBINOVAN (VCE ZDROJ KOTEL + SOLRN)PEMNY ENERGIE: - PM (ELEKTRO, PLYN) - NEPM (VODA)

 • ZSOBNKOV OHEV 1PRINCIP KONVEKCEA - teplosmnn plocha - velk (50W/mK)s - mal tlouka stny vmnku - proudn rychlostmax t (67,5-10)S proudn chladnj - dolT proudn teplej nahoru

 • ZSOBNKOV OHEV 2VKON: KOTLE (DODVKA)(75-60)TOPN VLOKY (ODBR)(tm1-tm2) (67,5-32,5)k=400-800 W/m2KOBSAH TEPLA V ZSOBNKU(Wh)DOBA OHEVU:(0,5-2h)

  tTUV=55C tS=10COBJEM ZSOBNKU: (l)

 • Schma nepmho zsobnkovho ohevu TUV z teplovodnho kotle

 • ZSOBNKOV OHEV 3/1KONSTRUKCE PRO JEDNODUCH OHEV

  TOPN VLOKA: UMSTN ve spodn sti zsobnku TVAR - trubky tvaru U star konstrukce, pouvan pi pirozenm obhu vody - spirlov svazek trubek lep pestup tepla

 • ZSOBNKOV OHEV 3/2KONSTRUKCE PRO JEDNODUCH OHEV

 • ZSOBNKOV OHEV 4KONSTRUKCE PRO KOMBINOVAN OHEVAZEN VMNKU: SMR STUV - od niho teplotnho potencilu k vymu- od obasn k trval dodvce tepla

 • ZSOBNKOV OHEV 5KONSTRUKCE PRO PM OHEV

 • PRBH ODBRU TUV 1OHEV BEZ ZSOBNKUROVNOMRN DODVKA = ROVN. ODBR

 • PRBH ODBRU TUV 2ZJEDNODUEN ODBR V BYTOVM DOM

 • NVRH ZSOBNKU 1PLYNUL ROVNOMRN DODVKA TEPLA

 • NVRH ZSOBNKU 2PERUOVAN DODVKA TEPLA

 • NVRH ZSOBNKU 3PERUOVAN DODVKA TEPLA

 • PIPOJEN NA ZDROJA. S MALM VKONEM VELK ZSOBNKB. S VELKM VKONEM MAL ZSOBNK

 • REGULACE OHEVU VODY V ZSOBNKU 1/1A.ROVNOMRN ODBR - MAL ZSOBN- AST PROVOZ DOBJENB.PIKOV ODBR

 • REGULACE OHEVU VODY V ZSOBNKU 1/2C.REGULACE VYPNNM RYCHL OHEV

 • ZAPOJEN ZSOBNK 1PARALELN SOUASN PROVOZ

 • ZAPOJEN ZSOBNK 2/1PARALELN STDAV PROVOZ

 • ZAPOJEN ZSOBNK 2/2PARALELN STDAV PROVOZ

 • ZAPOJEN ZSOBNK 3SRIOV

 • ZAPOJEN ZSOBNK 4/1SRIOVO PARALELNSRIOV PROVOZ

 • ZAPOJEN ZSOBNK 4/2SRIOVO PARALELNPARALELN PROVOZ

 • ZSOBNKOV OHEVTLAKOV PODMNKYVLIV ZMNY PRTOKU NA VKON OHEVUA mal odbrB velk odbrTLAKOV ZTRTA:pG0 dynamickpH hydrostatick tlakpZV mstn u vtoku (dispozin petlak)pE1, pE2 tenm a mstn pz0=0 mstn v ohvai

 • PRBH ODBRU TUV 1PRBH DENNHO ODBRU TUV U BYTOVHO DOMU (l/s)PRBH DENNHO ODBRU TEPLA U BYTOVHO DOMU (Wh/s)(UMAX) qMAX maximln prtok EMAX (Wh/s)(UM) qM prmrn prtok EM(UMIN) qMIN maximln prtok EMIN (Wh/s)

 • PRTON OHEV 1/1ZSADY NVRHUPM OHEV:ohvn pi prtoku vody prtokovm ohvaem Vohev pouze pi odbru TUVnvrh vkonu ohvae je na pikov vteinov odbr TUV

  OHEV S VYROVNVAC NDOBOU (VN)ohvn cirkulujc TUV z vyrovnvac ndoby VN do vmnku Vmal odbr TUV (qMIN) je pouze z VN (Prton ohev 5)pi maximlnm odbru (qMAX) je ohev z vmnku V (Prton ohev 4)nvrh vkonu ohvae V je na vteinov vkon UMAX (Prton ohev 4)

 • PRTON OHEV 1/2ZSADY NVRHUVKON PRTOKOVHO OHVAE (z maximlnho vteinovho prtoku qMAX [l/s] jako by vteinovm prtokem byla ohvna TUV po dobu 1 h = 3 600 s)

  QP = qMAX . 1,163 . 3 600 . (tt ts)(W)qMAX nejvt vteinov odbr TUV bhem dne (nap. 3,2 l/s)tt teplota TUV (nap. 55 C)ts teplota SV (nap. 10 C)1,163 mrn tepeln kapacita vody (Wh/l/K)

  PKLAD:QP = 3,2 . 1,163 . 3 600 . (55 - 10) = 602 900 W = 603 kW

 • PRTON OHEV 2KONSTRUKCE OHVAPROTIPROUD OHVAE

 • PRTON OHEV 3OHEV Z KOTLEBEZ VYROVNVAC NDOBY

 • PRTON OHEV 4OHEV Z KOMBINOVANHO PLYNOVHO KOTLEBEZ VYROVNVAC NDOBY

 • PRTON OHEV 5/1OHEV S VYROVNVAC NDOBOU (VN)A. OHEV PI MAXIMLNM ODBRU TUV (UMAX)OKRUH: OHVA (V) a VYROVNVAC NDOBA (VN) s OBHOVM ERPADLEM V PROVOZU

 • PRTON OHEV 5/2 OHEV S VYROVNVAC NDOBOU (VN)B. MINIMLN ODBR TUV (UMIN)OKRUH: OHVA (V) a VYROVNVAC NDOBA (VN) s OBHOVM ERPADLEM MIMO PROVOZ

 • PRTON OHEV 5/3 OHEV S VYROVNVAC NDOBOU (VN)C. OHEV PI SOUASNM ODBRU TUV (UOPT)OKRUH: OHVA (V) a VYROVNVAC NDOBA (VN) s OBHOVM ERPADLEM V PROVOZU pi souasnm odbru (UOPT)

 • PRTON OHEV 6TLAKOV PODMNKYVLIV ZMNY PRTOKU NA VKON OHVAEA mal prtokB velk prtokTLAKOV ZTRTA:pG0 dynamickpH hydrostatick tlakpZV mstn u vtoku (dispozin petlak)pE1, pE2 ten v potrubpz0 mstn v ohvai