prinsip akaun JUJ 2004

  • View
    184

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan peperiksaan prinsip Akaun juj 2004

Text of prinsip akaun JUJ 2004

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Soalan 1:SPM 2001Puan Linda ialah pemilik perniagaan Tenaga Jaya yang membekalkan lampu di bandar Temerloh Pahang, Berikut ialah baki-baki akaun yang diambil dari buku perniagaannya pada 1 Julai 2001. Tunai di tangan 5870 Overdraf bank 2694 Stok 60480 Penghutang Indah Pelangi Bhd 260 Modal 63916

JERNAL AM TARIKH JULAI 1

PERKARA Tunai StokIndah Pelangi Bhd Bank Modal

DEBIT 5870 60480

KREDIT

2694 63916 (Merekodkan baki aset, liabiliti & E.Pemilik) ()

AKAUN STOK Baki b/b 60480 ()

AKAUN MODAL Baki b/b 63916 ()

IMBANGAN DUGA PADA 31/7/2001 () DEBIT 60480 () KREDIT 63916 ()

Stok Modal

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |SALINAN

Soalan Latihtubi |NO:0238

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Iinvi

TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877 INVOIS

Jernal Jualan Tarikh Julai 1 12 15 31 Perkara Indah Pelangi Berhad Kilat Bersepadu Bhd Kilat Bersepadu Bhd Akaun Jualan Jumlah 12,240 () 6120 () 1800 () 20,160 ()

SALINAN TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877 INVOIS

NO:0239

Kepada Indah Pelangi Berhad 10B Jalan Panglima Garang 27600 Raub PahangKUANTITI BUTIR

Tarikh:1 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 50.00 20.00 25.00 130.00 JUMLAH (RM) 3,000.00 3,800.00 5,500.00 1,300.00 13,600.00 1,360.00 12,240.00

Kepada Kilat Bersepadu Bhd 18-AB Jalan Trampil 27000 Jerantut PahangKUANTITI BUTIR

Tarikh:12 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 40.00 5.00 50.00 JUMLAH (RM) 3,600.00 1,200.00 2,000.00 6,800.00 680.00 6,120.00

Jernal Belian Tarikh Julai 10 31 Perkara Global Cahaya Bhd Akaun Belian Jumlah 9600 () 9600 ()90 unit 240 unit 80 unit Lampu dinding LS0788 Mentol Lampu neon Lampu dinding LD0453 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH

60 unit 190 unit 220 unit 10 unit

Lampu dinding LD 0453 Lampu suluh LS 247 Lampu panjang neon Philip Lampu tidur LT089 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit:Dua belas ribu dua ratus empat puluh sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. ............................ Penerima ASAL GLOBAL CAHAYA BHD 10C JALAN SERI TEMASIK 46916 PETALING JAYA SELANGOR Tel:03-7559669 INVOIS Kepada TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANGKUANTITI BUTIR

(Ringgit:Enam ribu satu ratus dua puluh sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K.

.............................. Pengurus NO:01711

SALINAN TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877

NO:0012

Tarikh:10 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 30.00 60.00 90.00 JUMLAH (RM) 4,500.00 3,000.00 4,500.00 12,000.00 2,400.00 9,600.00

Kepada Kilat Bersepadu Bhd 18-AB Jalan Trampil 27000 Jerantut PahangKUANTITI BUTIR

Tarikh:15 Julai 2001

150 unit 50 unit 50 unit

Lampu siling bulat LS0788 Lampu meja LM2345 Lampu pagar LP0986 Tolak:Diskaun niaga 20% JUMLAH

40 unit

Lampu dinding LD 0453 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH (Terkurang caj dalam invois No 0239 bertarikh 12 Julai 2001)

HARGA SEUNIT (RM) 50.00

JUMLAH (RM) 2,000.00 200.00 1800.00

(Ringgit:Sembilan ribu enam ratus sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. ............................ Penerima

(Ringgit:Seribu lapan ratus sahaja sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. .............................. Pengurus - ............................ Penerima .............................. Pengurus

modul pa1

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

SALINAN

NO:284 TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877 NOTA KREDIT

Kepada Indah Pelangi Berhad 10B Jalan Panglima Garang 27600 Raub PahangKUANTITI BUTIR

Jernal Pulangan JualanTarikh:24 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 20.00 JUMLAH (RM) 200.00 20.00 180.00

10 unit

Lampu suluh LS 247 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH

Tarikh Julai 24 31

Perkara Indah Pelangi Berhad Akaun Belian

Jumlah 180.00 () 180.00 ()

(Ringgit:Seratus lapan puluh sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. ............................ Penerima

.............................. Pengurus

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

PENYATA PENDAPATAN DAN KUNCI KIRA-KIRA Contoh: Soalan SPM 2000

ARAS Aras rendah (pelajar hanya perlu salin daripada soalan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Tajuk Penyata pendapatan () Tajuk Kunci kira-kira () Jualan () Belanja kendalian (tanpa pelarasan) gaji,iklan, kadar bayaran & sewa (2) Modal () Stok Akhir () Belian Kenderaan Penghutang Komisen Pemiutang Pinjaman bank Pulangan Pelarasan susutnilai (1) Insurans (1) Ambilan perabut (2) Modal kerja (1) Peruntukan hutang ragu(1)

JUMLAH MARKAH

4

Aras Sederhana (tiada pelarasan pelajar hanya perlu kelaskan)

8

Aras tinggi (semua item yang terlibat dengan pelarasan)

19

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

JAWAPAN PELAJAR LEMAHKedai Layan Jaya ialah sebuah perniagaan milikan tunggal . Pada 30 September 2000, baki-baki akaun perniagaan adalah seperti berikut:DEBIT Stok 1 Okt 1999 Belian Gaji Kenderaan Iklan & promosi Kadar bayaran Penghutang Sewa Insurans Perabot kedai (kos) Ambilan Maklumat tambahan 1. Stok pada 30 September 2000 bernilai RM19670 2. Pemilik perniagaanmengambil perabot kedai RM450 untuk kegunaan keluarganya. Perkara ini belum direkod dalam manamana buku. 3. Insurans diambil untuk setahun dan akan berakhir pada 28 Februari 2001. 4. Perniagaan memutuskan untuk membuat peruntukan hutang ragu 5% atas baki penghutang. 5. Kenderaan dibeli pada 1 Oktober 1999 dan peruntukan susutnilai 10% setahun diwujudkan mengikut kaedah baki berkurangan. Anda dikehendaki menyediakan: 1. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 (10 markah) 2. Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 (dengan menunjukkan modal kerja) (9 markah) KREDIT Modal 1 Okt 1999 Jualan Komisen Pemiutang Pinjaman bank Peruntukan hutang.ragu Bank Pulangan

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 () RM RM 84570 () 84570

22870 48870 7890 30000 3560 4876 6860 7200 960 8600 550

38479 84570 554 12650 5000 138 455 390

A. B. C. D. E.

Jualan Kos Jualan Untung Kasar (A-B) Hasil Belanja : Gaji Iklan & promosi Kadar bayaran Sewa

7890 () 3560 () 4876 () 7200 ()

Mesti ada operasi 163026

F. Untung Bersih (C+D-E)

Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 ()A. ASET BUKAN SEMASA B. ASET SEMASA Stok akhir C. D. E. F. LIABILITI SEMASA MODAL KERJA (B-C) LIABILITI BUKAN SEMASA EKUITI PEMILIK Modal Untung bersih

19670 ()

38479() xxxx ()

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 ()RM A. B. Jualan (-)Kos Jualan Stok awal (+) Belian (-) Pulangan belian Belian bersih Kos barang untuk dijual (-) Stok akhir Kos Jualan RM 84570 () 22870 () 48870 () 390 () 48480 19670 ()

C. Untung Kasar (A-B) D. Hasil Komisen diterima E. Belanja : Gaji Iklan & promosi Kadar bayaran Sewa Untung Bersih (C+D-E)

32890 554 ()

7890 () 3560 () 4876 () 7200 () 23526 9918 (5 markah)

JAWAPAN ARAS SEDERHANA

F.

Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 ()A. B. ASET BUKAN SEMASA Kenderaan ASET SEMASA Stok akhir Penghutang LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf bank MODAL KERJA (B-C) () EKUITI PEMILIK Modal Untung bersih LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman bank 30000 19670 () 6860

C.

12650 () 455 ()

D. E.

38479() 9918 () 5000 ()

E.

(3 markah)

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 ()RM Jualan (-)Kos Jualan Stok awal (+) Belian (-) Pulangan belian Belian bersih Kos barang untuk dijual (-) Stok akhir Kos Jualan Untung Kasar (A-B) Hasil Komisen diterima Belanja : Gaji Iklan & promosi Kadar bayaran Sewa Insurans Peruntukan Hutang Ragu Susut nilai kenderaan 7890 () 3560 () 4876 () 7200 () 560 (1) 205 (1) 3000 (1) 27291 6153 () (10 markah) RM 84570 () 22870 () 48870 () 390 () 48480 71350 19670 () 51680 () 32890 () 554 () 33444

JAWAPAN ARAS CEMERLANG

Untung Bersih (C+D-E) Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 () ASET BUKAN SEMASA Kenderaan 30000() 3000() (-) Per S.nilai Kenderaan Perabot ASET SEMASA Stok akhir Penghutang (-) Per H.Ragu Insurans terdahulu LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf bank MODAL KERJA () Dibiayai oleh: EKUITI PEMILIK Modal (+) Untung bersih (-) Ambilan LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman bank

27000 8150 (1) 35150

19670 () 6860 () 343 () 6517 400 (1) 26587 12650 () 455 () 13105 13482 () 48632

38479 () 6153() 44632 1000() 43632 5000 () 48632

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

PENYATA PENYESUAIAN BANK Contoh:Soalan no 4 SPM 2002 Calon lemah masih berpeluang mengumpul sekurang-kurangnya 2 markah dengan cara mencatakan:PENYATA PENYESUAIAN BANK PADA 30 JUN 2004 () Baki debit buku tunai() 14437