of 93/93
M Soalan 1:SPM 2001 AKAUN STOK Baki b/b 60480 (½) AKAUN MODAL Baki b/b 63916 (½) IMBANGAN DUGA PADA 31/7/2001 (½) DEBIT KREDIT Stok 60480 (½) Modal 63916 (½) JERNAL AM TARIKH PERKARA DEBIT KREDIT JULAI 1 Tunai 5870 Stok 60480 Indah Pelangi Bhd Bank 2694 Modal 63916 (Merekodkan baki aset, liabiliti & E.Pemilik) (½) Puan Linda ialah pemilik perniagaan Tenaga Jaya yang membekalkan lampu di bandar Temerloh Pahang, Berikut ialah baki-baki akaun yang diambil dari buku perniagaannya pada 1 Julai 2001. Tunai di tangan 5870 Overdraf bank 2694 Stok 60480 Penghutang – Indah Pelangi Bhd 260 Modal 63916 modul pa1 - -

prinsip akaun JUJ 2004

  • View
    324

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan peperiksaan prinsip Akaun juj 2004

Text of prinsip akaun JUJ 2004

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Soalan 1:SPM 2001Puan Linda ialah pemilik perniagaan Tenaga Jaya yang membekalkan lampu di bandar Temerloh Pahang, Berikut ialah baki-baki akaun yang diambil dari buku perniagaannya pada 1 Julai 2001. Tunai di tangan 5870 Overdraf bank 2694 Stok 60480 Penghutang Indah Pelangi Bhd 260 Modal 63916

JERNAL AM TARIKH JULAI 1

PERKARA Tunai StokIndah Pelangi Bhd Bank Modal

DEBIT 5870 60480

KREDIT

2694 63916 (Merekodkan baki aset, liabiliti & E.Pemilik) ()

AKAUN STOK Baki b/b 60480 ()

AKAUN MODAL Baki b/b 63916 ()

IMBANGAN DUGA PADA 31/7/2001 () DEBIT 60480 () KREDIT 63916 ()

Stok Modal

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |SALINAN

Soalan Latihtubi |NO:0238

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Iinvi

TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877 INVOIS

Jernal Jualan Tarikh Julai 1 12 15 31 Perkara Indah Pelangi Berhad Kilat Bersepadu Bhd Kilat Bersepadu Bhd Akaun Jualan Jumlah 12,240 () 6120 () 1800 () 20,160 ()

SALINAN TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877 INVOIS

NO:0239

Kepada Indah Pelangi Berhad 10B Jalan Panglima Garang 27600 Raub PahangKUANTITI BUTIR

Tarikh:1 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 50.00 20.00 25.00 130.00 JUMLAH (RM) 3,000.00 3,800.00 5,500.00 1,300.00 13,600.00 1,360.00 12,240.00

Kepada Kilat Bersepadu Bhd 18-AB Jalan Trampil 27000 Jerantut PahangKUANTITI BUTIR

Tarikh:12 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 40.00 5.00 50.00 JUMLAH (RM) 3,600.00 1,200.00 2,000.00 6,800.00 680.00 6,120.00

Jernal Belian Tarikh Julai 10 31 Perkara Global Cahaya Bhd Akaun Belian Jumlah 9600 () 9600 ()90 unit 240 unit 80 unit Lampu dinding LS0788 Mentol Lampu neon Lampu dinding LD0453 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH

60 unit 190 unit 220 unit 10 unit

Lampu dinding LD 0453 Lampu suluh LS 247 Lampu panjang neon Philip Lampu tidur LT089 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH

(Ringgit:Dua belas ribu dua ratus empat puluh sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. ............................ Penerima ASAL GLOBAL CAHAYA BHD 10C JALAN SERI TEMASIK 46916 PETALING JAYA SELANGOR Tel:03-7559669 INVOIS Kepada TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANGKUANTITI BUTIR

(Ringgit:Enam ribu satu ratus dua puluh sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K.

.............................. Pengurus NO:01711

SALINAN TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877

NO:0012

Tarikh:10 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 30.00 60.00 90.00 JUMLAH (RM) 4,500.00 3,000.00 4,500.00 12,000.00 2,400.00 9,600.00

Kepada Kilat Bersepadu Bhd 18-AB Jalan Trampil 27000 Jerantut PahangKUANTITI BUTIR

Tarikh:15 Julai 2001

150 unit 50 unit 50 unit

Lampu siling bulat LS0788 Lampu meja LM2345 Lampu pagar LP0986 Tolak:Diskaun niaga 20% JUMLAH

40 unit

Lampu dinding LD 0453 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH (Terkurang caj dalam invois No 0239 bertarikh 12 Julai 2001)

HARGA SEUNIT (RM) 50.00

JUMLAH (RM) 2,000.00 200.00 1800.00

(Ringgit:Sembilan ribu enam ratus sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. ............................ Penerima

(Ringgit:Seribu lapan ratus sahaja sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. .............................. Pengurus - ............................ Penerima .............................. Pengurus

modul pa1

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

SALINAN

NO:284 TENAGA JAYA 69A JALAN DATO BAHAMAN 28000 TEMERLOH PAHANG Tel:09-2563877 NOTA KREDIT

Kepada Indah Pelangi Berhad 10B Jalan Panglima Garang 27600 Raub PahangKUANTITI BUTIR

Jernal Pulangan JualanTarikh:24 Julai 2001HARGA SEUNIT (RM) 20.00 JUMLAH (RM) 200.00 20.00 180.00

10 unit

Lampu suluh LS 247 Tolak:Diskaun niaga 10% JUMLAH

Tarikh Julai 24 31

Perkara Indah Pelangi Berhad Akaun Belian

Jumlah 180.00 () 180.00 ()

(Ringgit:Seratus lapan puluh sahaja) Syarat :10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K& K.D.K. ............................ Penerima

.............................. Pengurus

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

PENYATA PENDAPATAN DAN KUNCI KIRA-KIRA Contoh: Soalan SPM 2000

ARAS Aras rendah (pelajar hanya perlu salin daripada soalan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. Tajuk Penyata pendapatan () Tajuk Kunci kira-kira () Jualan () Belanja kendalian (tanpa pelarasan) gaji,iklan, kadar bayaran & sewa (2) Modal () Stok Akhir () Belian Kenderaan Penghutang Komisen Pemiutang Pinjaman bank Pulangan Pelarasan susutnilai (1) Insurans (1) Ambilan perabut (2) Modal kerja (1) Peruntukan hutang ragu(1)

JUMLAH MARKAH

4

Aras Sederhana (tiada pelarasan pelajar hanya perlu kelaskan)

8

Aras tinggi (semua item yang terlibat dengan pelarasan)

19

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

JAWAPAN PELAJAR LEMAHKedai Layan Jaya ialah sebuah perniagaan milikan tunggal . Pada 30 September 2000, baki-baki akaun perniagaan adalah seperti berikut:DEBIT Stok 1 Okt 1999 Belian Gaji Kenderaan Iklan & promosi Kadar bayaran Penghutang Sewa Insurans Perabot kedai (kos) Ambilan Maklumat tambahan 1. Stok pada 30 September 2000 bernilai RM19670 2. Pemilik perniagaanmengambil perabot kedai RM450 untuk kegunaan keluarganya. Perkara ini belum direkod dalam manamana buku. 3. Insurans diambil untuk setahun dan akan berakhir pada 28 Februari 2001. 4. Perniagaan memutuskan untuk membuat peruntukan hutang ragu 5% atas baki penghutang. 5. Kenderaan dibeli pada 1 Oktober 1999 dan peruntukan susutnilai 10% setahun diwujudkan mengikut kaedah baki berkurangan. Anda dikehendaki menyediakan: 1. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 (10 markah) 2. Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 (dengan menunjukkan modal kerja) (9 markah) KREDIT Modal 1 Okt 1999 Jualan Komisen Pemiutang Pinjaman bank Peruntukan hutang.ragu Bank Pulangan

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 () RM RM 84570 () 84570

22870 48870 7890 30000 3560 4876 6860 7200 960 8600 550

38479 84570 554 12650 5000 138 455 390

A. B. C. D. E.

Jualan Kos Jualan Untung Kasar (A-B) Hasil Belanja : Gaji Iklan & promosi Kadar bayaran Sewa

7890 () 3560 () 4876 () 7200 ()

Mesti ada operasi 163026

F. Untung Bersih (C+D-E)

Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 ()A. ASET BUKAN SEMASA B. ASET SEMASA Stok akhir C. D. E. F. LIABILITI SEMASA MODAL KERJA (B-C) LIABILITI BUKAN SEMASA EKUITI PEMILIK Modal Untung bersih

19670 ()

38479() xxxx ()

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 ()RM A. B. Jualan (-)Kos Jualan Stok awal (+) Belian (-) Pulangan belian Belian bersih Kos barang untuk dijual (-) Stok akhir Kos Jualan RM 84570 () 22870 () 48870 () 390 () 48480 19670 ()

C. Untung Kasar (A-B) D. Hasil Komisen diterima E. Belanja : Gaji Iklan & promosi Kadar bayaran Sewa Untung Bersih (C+D-E)

32890 554 ()

7890 () 3560 () 4876 () 7200 () 23526 9918 (5 markah)

JAWAPAN ARAS SEDERHANA

F.

Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 ()A. B. ASET BUKAN SEMASA Kenderaan ASET SEMASA Stok akhir Penghutang LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf bank MODAL KERJA (B-C) () EKUITI PEMILIK Modal Untung bersih LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman bank 30000 19670 () 6860

C.

12650 () 455 ()

D. E.

38479() 9918 () 5000 ()

E.

(3 markah)

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2000 ()RM Jualan (-)Kos Jualan Stok awal (+) Belian (-) Pulangan belian Belian bersih Kos barang untuk dijual (-) Stok akhir Kos Jualan Untung Kasar (A-B) Hasil Komisen diterima Belanja : Gaji Iklan & promosi Kadar bayaran Sewa Insurans Peruntukan Hutang Ragu Susut nilai kenderaan 7890 () 3560 () 4876 () 7200 () 560 (1) 205 (1) 3000 (1) 27291 6153 () (10 markah) RM 84570 () 22870 () 48870 () 390 () 48480 71350 19670 () 51680 () 32890 () 554 () 33444

JAWAPAN ARAS CEMERLANG

Untung Bersih (C+D-E) Kunci Kira-kira pada 30 September 2000 () ASET BUKAN SEMASA Kenderaan 30000() 3000() (-) Per S.nilai Kenderaan Perabot ASET SEMASA Stok akhir Penghutang (-) Per H.Ragu Insurans terdahulu LIABILITI SEMASA Pemiutang Overdraf bank MODAL KERJA () Dibiayai oleh: EKUITI PEMILIK Modal (+) Untung bersih (-) Ambilan LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman bank

27000 8150 (1) 35150

19670 () 6860 () 343 () 6517 400 (1) 26587 12650 () 455 () 13105 13482 () 48632

38479 () 6153() 44632 1000() 43632 5000 () 48632

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

PENYATA PENYESUAIAN BANK Contoh:Soalan no 4 SPM 2002 Calon lemah masih berpeluang mengumpul sekurang-kurangnya 2 markah dengan cara mencatakan:PENYATA PENYESUAIAN BANK PADA 30 JUN 2004 () Baki debit buku tunai() 14437

Baki kredit Penyata Bank ()

8820 ()

modul pa1

- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

KELAB DAN PERSATUAN Contoh:Soalan no 3 SPM 1995 Berikut Berikut ialah Penerimaan dan Pembayaran Kelab Kebajikan Desa ialah Akaun Damai bagi tahun berakhir pada 31 Disember 1994.AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Bagi tahun berakhir pada 31 Disember 1994 Baki b/b 670 Derma Bayaran masuk 255 Bantuan kepada ahli Yuran Ahli 2240 Belanja sukaneka Kutipan Sukaneka 2254 Perabot Upah Surat khabar Alat tulis Kadar bayaran Baki h/b 5419

Cadangan jawapan kepada pelajar lemah Pilih item yang tiada pelarasan sahaja.AKAUN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN Bagi tahun berakhir pada 31 Disember 1994 Derma 60 () Bayaran masuk Bantuan kepada ahli 850 () Kutipan Sukaneka Belanja sukaneka 1745 () Kadar bayaran 282 ()

60 850 1745 410 500 164 230 282 1178 5419

255 () 2240()

Jumlah markah = 3

Maklumat tambahan i. Baki daripada buku-buku Kelab Kebajikan Desa Damai adalah seperti berikut:Yuran ahli tertunggak Yuran ahli terdahulu Perabot Stok alat tulis Surat khabar terakru Bangunan Kelab Upah terakru Faedah bank belum terima 1 Januari 1994 40 2360 15 15500 31 Disember 1994 25 2770 50 32 15500 80 84

ii. Bayaran masuk hendaklah dianggap sebagai hasil Anda dikehendaki menyediakan: a) Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir pada 31 Disember 1994 b) Kunci Kira-kira pada 31 Disember 1994 modul pa1- -

M

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

PEMBUBARAN PERKONGSIAN Pelajar lemah boleh diminta menyediakan Akaun Realisasi dengan dengan hanya menyalin maklumat yang terdapat dalam kunci kira-kira di sebelah debit. Contoh: Soalan 3 SPM 2000Cik Liza dan Encik Seng ialah pekongsi dalam sebuah perkongsian yang membahagikan untung atau rugi dengan nisbah 3:1. Encik Seng ingin berpindah berniaga ke tempat lain. Oleh itu pada 1 Julai 2000, mereka bersetuju membubarkan perniagaan itu. Kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh kunci kira-kira di bawah. KUNCI KIRA-KIRA PADA 1 JULAI 2000 Kenderaan bermotor 20000 Akaun Modal: Alatan 5030 Liza Stok 14150 Seng Penghutang 7000 Akaun Semasa: Bank 2680 Liza Seng Pemiutang 48860 Kenderaan bermotor Alatan Stok Penghutang Belanja Realisasi

28000 12000 260 485 8115 48860

AKAUN REALISASI 20000 () 5030 () 14150 () 7000 () 980 ()

Kesimpulannya markah minimum yang boleh dikumpulkan oleh calon ialah 2 markah.

Perkara-perkara berikut berlaku semasa pembubaran perniagaan:i. Cik Liza mengambil alih kenderaan bermotor dengan nilai RM17,000 ii. Sejumlah RM6500 berjaya dikutip daripada penghutang dan bakinya dihapuskan sebagai hutang lapuk. iii. Aset-aset lain dijual secara tunai RM18500 iv. Baki akaun pemiutang dijelaskan sepenuhnya v. Perbelanjaan realisasi berjumlah RM980 vi. Semua penerimaan dibankkan dan pembayaran dibuat dengan cek Anda dikehendaki menyediakan: a) Akaun Realisasi b) Akaun Modal Pekongsi c) Akaun Bank

[6 markah] [5 markah] [3 markah]

modul pa1

- -

Pemarkahan |

BAHAGIAN A: Soalan 1 ARAS 1 Pada 1 Januari 2004 Encik Husin memulakan Perniagaan Rangin Enterprise di Bukit Rangin sebagai pembekal barang-barang sukan. Sepanjang bulan Januari 2004, urusniaga yang ditunjukkan oleh dokumen perniagaan dalam Lampiran A Anda dikehendaki: (a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama. (Catatan urusniaga tunai dalam bentuk Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima ). ASAL No. C1105

Skema Jawapan |

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

INVOIS KepadaSoalan Latihtubi |

Perniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 10 helai 100 biji T- Shirt Adidas Bola takraw Tolak: Diskaun niaga 20 %

Tarikh: 5 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 150.00 1 500.00 20.00 2 000.00 3 500.00 700.00 Jumlah 2 800.00

Contoh Soalan SPM |

(Ringgit : Dua ribu lapan ratus sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik... Penerima Pengurus

Dokumen 1

Pemarkahan |

ASAL

No. D9800

PERNIAGAAN G.S.GILL445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

INVOISSkema Jawapan |

KepadaPerniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 10 helai 400 biji Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 20 % Jumlah (Ringgit Syarat Serahan K. & K dik. : Lima ribu satu ratus lima puluh sahaja) : 15% 5 hari, 10% 14 hari : Angkutan dibayar

Tarikh: 8 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 250.00 2 500.00 10.00 4 000.00 6 500.00 1 350.00 5 150.00

Soalan Latihtubi |

Contoh Soalan SPM |

.. Penerima Dokumen 2

Pengurus

SALINANPemarkahan |

No. E4456 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang INVOIS

KepadaPerniagaan Super Sports Tg. 6 Kompleks Teruntum 33000 Gurun, Kedah KUANTITI 4helai 100 biji

Skema Jawapan |

BUTIR

Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Tarikh: 11 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 1 200.00 15.00 1 500.00 2 700.00 270.00 Jumlah 2 430.00

Soalan Latihtubi |

(Ringgit : Dua ribu empat ratus tiga puluh sahaja) Syarat : 15% 5 hari, 10% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

.. Penerima Dokumen 3

Pengurus

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

SALINAN PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

No. E4456

Pahang INVOIS

KepadaSkema Jawapan |

Hamid Sports Centre Tg3 Kompleks Perdana 53000 Muar, Johor KUANTITI 2helai 200 biji

BUTIR Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Tarikh: 14 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 600.00 15.00 3 000.00 3 600.00 360.00 Jumlah 3 240.00

Soalan Latihtubi |

(Ringgit : Tiga ribu dua ratus empat puluh sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

.. PenerimaContoh Soalan SPM |

Pengurus Dokumen 4

Pemarkahan |

SALINAN PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

No. G4456

Pahang NOTA KREDIT

KepadaSkema Jawapan |

Hamid Sports Centre Tg3 Kompleks Perdana 53000 Muar, Johor KUANTITI 1helai 10 biji

BUTIR Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Tarikh: 16 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 300.00 15.00 150.00 450.00 45.00 Jumlah 405.00

Soalan Latihtubi |

(Ringgit : Empat ratus lima sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

.. PenerimaContoh Soalan SPM |

PengurusDokumen 5

Pemarkahan |

ASAL

No. H9905

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

NOTA KREDITSkema Jawapan |

KepadaPerniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 2 helai 3 biji T- Shirt Adidas Bola takraw Tolak: Diskaun niaga 20 % Jumlah (Ringgit : Dua ratus lapan puluh lapan sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

Tarikh: 18 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 150.00 300.00 20.00 60.00 360.00 72.00 288.00

Soalan Latihtubi |

Contoh Soalan SPM |

.. Penerima Dokumen 6

Pengurus

ARAS 2Pemarkahan |

ASALSkema Jawapan |

J1106

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

RESIT RASMI18 Januari 2004Soalan Latihtubi |

Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran RM 2 100.00

: Perniagaan Rangin Enterprise : Dua ribu satu ratus sahaja. : Menjelaskan Invois No.C1105

Tunai/ No. Cek : BIMB 78690890Contoh Soalan SPM |

Pengurus Dokumen 7

Pemarkahan |

SALINANSkema Jawapan |

L1103 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang

RESIT RASMI19 Januari 2004 Diterima daripadaSoalan Latihtubi |

: Hamid Sports Centre : Satu ribu sembilan ratus sahaja. : Bayaran utk Invois No.E4456

Ringgit Untuk bayaran RM 1 900.00

Tunai/ No. Cek : BCB 018487774

Contoh Soalan SPM |

Pengurus Dokumen 8

Pemarkahan |

No. 002/55 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Skema Jawapan |

Pahang BAUCER PEMBAYARANPerkara : Sewa bulan Januari 2004 Bil 1 Penerima Pn. Ruhani Tunai/Cek RM 1 500.00 25 Januari 2004 T/Tangan Penerima

Soalan Latihtubi |

Jumlah

RM 1 500.00

Contoh Soalan SPM |

Dokumen 9

Pemarkahan |

No. 002/57 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

PahangSkema Jawapan |

BAUCER PEMBAYARANPerkara : Gaji bulan Januari 2004 Bil 1 Penerima En. Amin Tunai/Cek RM 3 500.00 27 Januari 2004 T/Tangan Penerima

Soalan Latihtubi |

Jumlah

RM 3 500.00

Dokumen 10Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 KuantanSkema Jawapan |

Pahang

MEMOTarikh :29 Januari 2004 Barangniaga berjumlah RM 500.00 digunakan oleh peniaga untuk kegunaan peribadi

Soalan Latihtubi |

Pengurus Dokumen 11

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

Skema Jawapan |

PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang

MEMOTarikh :30 Januari 2004 Pemilik telah mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan sendiri berjumlah RM 555.00

Soalan Latihtubi |

Pengurus Dokumen 12

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

ASAL

No. A 4500

MICRO COMPUTER SDN. BHDSkema Jawapan |

78, Jalan Galing 25100 Kuantan Pahang Tel 09-5104564

INVOIS KepadaPerniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 2 buah Komputer Pentium 4 Tolak: Diskaun niaga 10 % Jumlah

Soalan Latihtubi |

Tarikh: 30 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 4 500.00 9 000.00

900.00

8 100.00

Contoh Soalan SPM |

(Ringgit : Lapan ribu satu ratus sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik... Penerima Pengurus

Dokumen 13

Pemarkahan |

ASALSkema Jawapan |

No. C1108 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang

INVOIS KepadaPerniagaan Hiap Chuan 99-J Jalan Mahkota 22100 Kuala Terengganu Terengganu KUANTITI 2 set 3 buah

BUTIR Kerusi dan meja Almari

Soalan Latihtubi |

Tarikh: 31 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 900.00 1 800.00 650.00 1 300.00 3 100.00 310.00 Jumlah 2 790.00

Tolak Diskaun niaga 10%

Contoh Soalan SPM |

(Ringgit : Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik... Penerima Pengurus

Dokumen 14

ARAS 2Pemarkahan |

Pada 1 Januari 2004 Encik Husin memulakan Perniagaan Rangin Enterprise di Bukit Rangin sebagai pembekal barang-barang sukan. Sepanjang bulan Januari 2004, urusniaga yang ditunjukkan oleh dokumen perniagaan dalam Lampiran A Anda dikehendaki: (a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama. (Catatan urusniaga tunai dalam bentuk Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima ). (b) Memindahkan catatan dari (a) ke lejar berkaitan. ASAL No. C1105

Skema Jawapan |

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

INVOIS KepadaSoalan Latihtubi |

Perniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 10 helai 100 biji T- Shirt Adidas Bola takraw Tolak: Diskaun niaga 20 %

Tarikh: 5 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 150.00 1 500.00 20.00 2 000.00 3 500.00 700.00 Jumlah 2 800.00

Contoh Soalan SPM |

(Ringgit : Dua ribu lapan ratus sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik. .. Penerima Dokumen 1 Pengurus

Pemarkahan |

ASAL

No. D9800

PERNIAGAAN G.S.GILL445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564Skema Jawapan |

INVOIS KepadaPerniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 10 helai 400 biji Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 20 % Jumlah (Ringgit Syarat Serahan K. & K dik. : Lima ribu satu ratus lima puluh sahaja) : 15% 5 hari, 10% 14 hari : Angkutan dibayar

Soalan Latihtubi |

Tarikh: 8 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 250.00 2 500.00 10.00 4 000.00 6 500.00 1 350.00 5 150.00

Contoh Soalan SPM |

.. Penerima Dokumen 2

Pengurus

Pemarkahan |

SALINAN PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 KuantanSkema Jawapan |

No. E4456

Pahang INVOIS

KepadaPerniagaan Super Sports Tg. 6 Kompleks Teruntum 33000 Gurun, Kedah KUANTITI 4helai 100 biji

BUTIR

Soalan Latihtubi |

Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Tarikh: 11 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 1 200.00 15.00 1 500.00 2 700.00 270.00 Jumlah 2 430.00

Contoh Soalan SPM |

(Ringgit : Dua ribu empat ratus tiga puluh sahaja) Syarat : 15% 5 hari, 10% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

.. Penerima Dokumen 3

Pengurus

Pemarkahan |

SALINAN PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

No. E4456

PahangSkema Jawapan |

INVOIS

KepadaHamid Sports Centre Tg3 Kompleks Perdana 53000 Muar, Johor KUANTITI 2helai 200 biji

BUTIR Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Soalan Latihtubi |

Tarikh: 14 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 600.00 15.00 3 000.00 3 600.00 360.00 Jumlah 3 240.00

(Ringgit : Tiga ribu dua ratus empat puluh sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

Contoh Soalan SPM |

.. Penerima

Dokumen 4

Pengurus

Dokumen 4

Pemarkahan |

SALINAN PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 KuantanSkema Jawapan |

No. G4456

Pahang NOTA KREDIT

KepadaHamid Sports Centre Tg3 Kompleks Perdana 53000 Muar, Johor KUANTITI 1helai 10 biji

BUTIR Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Soalan Latihtubi |

Tarikh: 16 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 300.00 15.00 150.00 450.00 45.00 Jumlah 405.00

Contoh Soalan SPM |

(Ringgit : Empat ratus lima sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

.. PenerimaDokumen 5

Pengurus

Pemarkahan |

ASAL

No. H9905

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

Skema Jawapan |

NOTA KREDIT

KepadaPerniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 2 helai 3 biji T- Shirt Adidas Bola takraw Tolak: Diskaun niaga 20 % Jumlah (Ringgit : Dua ratus lapan puluh lapan sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

Soalan Latihtubi |

Tarikh: 18 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 150.00 300.00 20.00 60.00 360.00 72.00 288.00

Contoh Soalan SPM |

.. Penerima Dokumen 6

Pengurus

ARAS 3 & SET LENGKAP SOALAN DOKUMEN Pada 1 Januari 2004 Encik Husin memulakan Perniagaan Rangin Enterprise di Bukit Rangin sebagai pembekal barang-barang sukan .Beliau memasukkan tunai RM 25 000 ke bank sebagai modal. Sepanjang bulan Januari 2004, urusniaga yang ditunjukkan oleh dokumen perniagaan dalam Lampiran A Anda dikehendaki: (a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama. (Catatan urusniaga tunai dalam bentuk Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima ). (b) memindahkan catatan dari (a) ke lejar berkaitan. (c) Menyediakan Imbangan Duga pada 31 Januari 2004 ASAL No. C1105

Skema Jawapan |

Pemarkahan |

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

INVOIS KepadaSoalan Latihtubi |

Perniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 10 helai 100 biji T- Shirt Adidas Bola takraw Tolak: Diskaun niaga 20 %

Tarikh: 5 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 150.00 1 500.00 20.00 2 000.00 3 500.00 700.00 Jumlah 2 800.00

Contoh Soalan SPM |

(Ringgit : Dua ribu lapan ratus sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik. .. Penerima Dokumen 1 Pengurus

Pemarkahan |

ASAL

No. D9800

PERNIAGAAN G.S.GILL445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

INVOISSkema Jawapan |

KepadaPerniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 10 helai 400 biji Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 20 % Jumlah (Ringgit Syarat Serahan K. & K dik. : Lima ribu satu ratus lima puluh sahaja) : 15% 5 hari, 10% 14 hari : Angkutan dibayar

Tarikh: 8 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 250.00 2 500.00 10.00 4 000.00 6 500.00 1 350.00 5 150.00

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Dokumen 2

Pemarkahan |

SALINAN PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

No. E4456

Pahang INVOIS

KepadaSkema Jawapan |

Perniagaan Super Sports Tg. 6 Kompleks Teruntum 33000 Gurun, Kedah KUANTITI 4 pasang 100 biji

BUTIR

Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Tarikh: 11 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 1 200.00 15.00 1 500.00 2 700.00 270.00 Jumlah 2 430.00

Soalan Latihtubi |

(Ringgit : Dua ribu empat ratus tiga puluh sahaja) Syarat : 15% 5 hari, 10% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

.. PenerimaContoh Soalan SPM |

Pengurus Dokumen 3

SALINANPemarkahan |

No. K4456 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang

NOTA DEBITKepada Perniagaan Super Sports Tg. 6 Kompleks Teruntum 33000 Gurun, Kedah Tarikh: 12 Januari 2004

Skema Jawapan |

NO. INVOIS No. E4456

JUMLAH (RM) Harga 4 pasang kasut bola PUMA terkurang 200.00 Caj RM50.00 satu pasang Tolak diskaun niaga 10% Jumlah 20.00 180.00

KETERANGAN

Soalan Latihtubi |

(Ringgit : satu ratus lapan puluh sahaja)

.

. Pengurus

Contoh Soalan SPM |

Dokumen 4

Pemarkahan |

SALINAN PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

No. G4456

Pahang NOTA KREDITSkema Jawapan |

KepadaHamid Sports Centre Tg3 Kompleks Perdana 53000 Muar, Johor KUANTITI 1helai 10 biji

BUTIR Kasut bola PUMA Bulu Tangkis X7 Tolak: Diskaun niaga 10 %

Tarikh: 16 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 300.00 300.00 15.00 150.00 450.00 45.00 Jumlah 405.00

Soalan Latihtubi |

(Ringgit : Empat ratus lima sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

Contoh Soalan SPM |

.. PenerimaDokumen 5

Pengurus

Pemarkahan |

ASAL

No. H9905

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

NOTA KREDIT

KepadaSkema Jawapan |

Perniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 2 helai 3 biji T- Shirt Adidas Bola takraw Tolak: Diskaun niaga 20 %

Tarikh: 18 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 150.00 300.00 20.00 60.00 360.00 72.00 Jumlah 288.00

Soalan Latihtubi |

(Ringgit : Dua ratus lapan puluh lapan sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 14% 14 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik.

.. PenerimaContoh Soalan SPM |

Pengurus Dokumen 6

Pemarkahan |

ASAL

J1106

KEDAI SUKAN MAKMUR445, Jalan Sentosa 25000 Kuantan Pahang Tel 09-5234564

Skema Jawapan |

RESIT RASMI18 Januari 2004 Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran RM 2 100.00 : Perniagaan Rangin Enterprise : Dua ribu satu ratus sahaja. : Menjelaskan Invois No.C1105

Soalan Latihtubi |

Tunai/ No. Cek : BCB 78690890

Pengurus Dokumen 7

Contoh Soalan SPM |

ASALPemarkahan |

No : A2244 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang BIL TUNAIKepada Cepat Maju Sports Tg. 3 Kompleks Perdana 22100 Kuala Terengganu Terengganu. KUANTITI

Tarikh: 20 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 4 pasang T-Shirt Adidas 250.00 1 000.00 5 biji Bola jaring 50.00 250.00 8 pasang Kasut bola PUMA 200.00 1 600.00 2 850.00 Jumlah (Ringgit: Dua ribu lapan ratus lima puluh sahaja) Tunai/No. cek BUTIR

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

. Penerima Dokumen 8

Pengurus

SALINAN BUMIPUTRA COMMERCE BANKSLIP WANG TUNAI MASUK TARIKH : 21 Januari 2004 Untuk kegunaan Pejabat: Diluluskan oleh No. Akaun : 000106985223 Kegunaan Pejabat Diluluskan : 5 2 Jumlah : RM 2 000.00

Contoh Soalan SPM |

NAMA: Perniagaan Rangin Enterprise Ringgit: Dua ribu sahaja

100 4

50 20

20 30

10 -

Dokumen 9

Pemarkahan |

No. 002/55 PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang BAUCER PEMBAYARANPerkara : Sewa bulan Januari 2004 25 Januari 2004 Tunai/Cek RM 1 500.00 T/Tangan Penerima

Skema Jawapan |

Bil 1

Penerima Pn. Ruhani

Jumlah

RM 1 500.00

Soalan Latihtubi |

Dokumen 10

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

Tarikh Penerima Kerana

: 26 Januari 2004 : Awana Transports Bhd : Angkutan masuk

Skema Jawapan |

Ringgit Baki Akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki 19 000 19 000 800 18 200

sen 00 00 00 00 KERATAN CEK

Soalan Latihtubi |

Dokumen 11

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang

MEMOTarikh :29 Januari 2004Skema Jawapan |

Barangniaga berjumlah RM 500.00 digunakan oleh peniaga untuk tujuan promosi jualan.

Pengurus Dokumen 12Soalan Latihtubi |

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

Pahang

MEMOSkema Jawapan |

Tarikh :30 Januari 2004 Pemilik telah mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan sendiri berjumlah RM 555.00

Soalan Latihtubi |

Pengurus Dokumen 13

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

ASAL

No. A 4500

MICRO COMPUTER SDN. BHD78, Jalan Galing 25100 Kuantan Pahang Tel 09-5104564

INVOISSkema Jawapan |

KepadaPerniagaan Rangin Enterprise 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan Pahang KUANTITI BUTIR 2 buah Komputer Pentium 4 Tolak: Diskaun niaga 10 % Jumlah (Ringgit : Lapan ribu satu ratus sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik... Penerima Dokumen 14 Pengurus

Tarikh: 30 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 4 500.00 9 000.00

900.00

Soalan Latihtubi |

8 100.00

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

ASAL PERNIAGAAN RANGIN ENTERPRISE 78- G Jalan Rangin 21 25150 Kuantan

No. C1108

Pahang

INVOIS KepadaSkema Jawapan |

Perniagaan Hiap Chuan 99-J Jalan Mahkota 22100 Kuala Terengganu Terengganu KUANTITI 2 set 3 buah

BUTIR Kerusi dan meja Almari

Tarikh: 31 Januari 2004 HARGA SEUNIT JUMLAH (RM) (RM) 900.00 1 800.00 650.00 1 300.00 3 100.00 310.00 Jumlah 2 790.00

Tolak Diskaun niaga 10%Soalan Latihtubi |

(Ringgit : Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sahaja) Syarat : 10% 5 hari, 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K dik... Penerima Pengurus

Contoh Soalan SPM |

Dokumen 15

= Dokumen Aras 1

= Dokumen Aras 2

= Dokumen Aras 3

CONTOH JAWAPAN ARAS 1Pemarkahan |

Tarikh Jan. 5 8

Jurnal Belian Butir Kedai Sukan Makmur Perniagaan G.S.Gill

Jumlah 2 800 5 150

a a

Skema Jawapan |

Tarikh Jan. 11 14

Jurnal Jualan Butir Perniagaan Super Sports Hamid Sports Centre

Jumlah 2 430 3 240

a a

Soalan Latihtubi |

Tarikh Jan. 16

Jurnal Pulangan Jualan Butir Hamid Sports Centre

Jumlah 405

a

Tarikh Jan. 18

Jurnal Pulangan Belian Butir Kedai Sukan Makmur

Jumlah 288

a

Contoh Soalan SPM |

a = 2 markah

1

ARAS 2Pemarkahan |

Tarikh Jan. 29

Jurnal Am Butir Ambilan Belian (Ambilan barang utk kegunaan sendiri ) a Komputer Micro Computer Sdn. Bhd (Beli Komputer secara kredit) a Perabot Perniagaan Hiap Chuan (Beli perabot secara kredit) a Jurnal Belian

Debit 500

Kredit 500 a a a a a a

30

8 100 8 100 2 790 2 790

31Skema Jawapan |

Tarikh Jan. 5 8 31

Butir Kedai Sukan Makmur Perniagaan G.S.Gill A/K Belian (dt)

Jumlah 2 800 5 150 7 950

a a a

Soalan Latihtubi |

Tarikh Jan. 11 14 31

Jurnal Jualan Butir Perniagaan Super Sports Hamid Sports Centre A/K Jualan (kt)

Jumlah 2 430 3 240 5 670

a a a

Contoh Soalan SPM |

Tarikh Jan. 16 31

Jurnal Pulangan Jualan Butir Hamid Sports Centre A/K Pulangan Jualan (dt)

Jumlah 405 405

a a

Pemarkahan |

Tarikh Jan. 18 31

Jurnal Pulangan Belian Butir Kedai Sukan Makmur A/K Pulangan Belian (kt)

Jumlah 288 288

a a

Buku TunaiTarikh Jan.19Skema Jawapan |

Butir Hamid Sports Centre

Disk

Tunai

Bank Tarikh 1900a Jan.18 25 27 30

Butir Kedai Sukan Makmur Sewa Gaji Ambilan

Disk

Tunai

Bank 2 100a 1 500a 3 500a 555a

A/K Belian Pelbagai Pemuitang 7 950a Ambilan 500a

Soalan Latihtubi |

A/K Jualan Pelbagai Penghutang 5 670a

Contoh Soalan SPM |

A/K Pulangan Jualan Pelbagai Penghutang 405a

A/K Pulangan BelianPemarkahan |

Pelbagai Pemiutang

288 a

A/K Ambilan Belian Bank 500 a 555 a

Skema Jawapan |

Kedai Sukan Makmur Pulangan Belian BankSoalan Latihtubi |

288 a 2 100 a

Belian

2 800 a

Hamid Sports Centre Jualan 3 240 a Pulangan jualan Bank 405 a 1 900 a

Contoh Soalan SPM |

A/K Sewa Bank 1 500 a

A/K GajiPemarkahan |

Bank

3 500 a

A/K KomputerSkema Jawapan |

Micro Computer Sdn. Bhd

8 100 a

Micro Computer Sdn. Bhd KomputerSoalan Latihtubi |

8 100 a

A/K Perabot Perniagaan Hiap Chuan 2 790 a

Contoh Soalan SPM |

Perniagaan Hiap Chuan Perabot 2 790 a

ARAS 3 DAN SET LENGKAP (Contoh Catatan Pertama)Pemarkahan |

Jurnal Am Tarikh Jan 29 Butir Promosi jualan Belian (Ambilan barangniaga utk tujuan promosi jualan) a Komputer Micro Computer Sdn. Bhd (Beli Komputer secara kredit) a Perabot Perniagaan Hiap Chuan (Beli perabot secara kredit) a Jurnal Belian Tarikh Jan. 5 8 Butir Kedai Sukan Makmur Perniagaan G.S.Gill A/K Belian (dt) Jumlah 2 800 5 150 7 950 a a a Debit 500 Kredit 500 a a a a a a

Jan. 30

8 100 8 100 2 790 2 790

31Skema Jawapan |

Soalan Latihtubi |

31

Tarikh Jan. 11 12 31

Jurnal Jualan Butir Perniagaan Super Sports Perniagaan Super Sports A/K Jualan (kt)

Jumlah 2 430 180 2 610

a a a

Contoh Soalan SPM |

Tarikh Jan. 16 31

Jurnal Pulangan Jualan Butir Hamid Sports Centre A/K Pulangan Jualan (dt)

Jumlah 405 405

a a

Pemarkahan |

Tarikh Jan. 18 31

Jurnal Pulangan Belian Butir Kedai Sukan Makmur A/K Pulangan Belian (kt)

Jumlah 288 288

a a

Skema Jawapan |

Buku TunaiTarikh Jan.1 21 Butir Modal Tunai (k) Disk Tuna i Bank 25 000a 2 000a Tarikh Jan.18 21 25 26 30 Butir Kedai Sukan Makmur Bank (k) Sewa Ang.Masuk Ambilan Disk Tunai Bank 2 100a 2000a 1 500a 800a 555a

Soalan Latihtubi |

a = 2 markahContoh Soalan SPM |

1

PEMBUBARAN PERKONGSIAN Soalan aras rendahPemarkahan |

Encik Zain dan Encik Amin ialah pekongsi dalam Perniagaan Minza yang membahagikan untung atau rugu dengan nisbah 3:2. Encik Amin ingin bersara atas sebab-sebab kesihatan. Oleh itu pada 1 Julai 2004 mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian tersebut. Berikut ialah Kunci Kira-kira Perniagaan Minza pada 30 Jun 2004 KUNCI KIRA-KIRA PADA 30 Jun 2004 30000 3200 6700 4800

Skema Jawapan |

Kenderaan bermotor Alatan Stok Penghutang

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Realisasi. Contoh Jawapan AKAUN REALISASI 30000 () 3200 () 6700 () 4800 ()

Kenderaan bermotor Alatan Stok PenghutangSoalan Latihtubi |

Jumlah markah = 2 markah

Contoh Soalan SPM |

Soalan Aras SederhanaPemarkahan |

Encik Zain dan Puan Ziana ialah pekongsi dalam Perniagaan Zaizi yang membahagikan untung atau rugu dengan nisbah 3:2. Puan Ziana ingin bersara atas sebab-sebab kesihatan. Oleh itu pada 1 Julai 2004 mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian tersebut. Berikut ialah Kunci Kira-kira Perniagaan Minza pada 30 Jun 2004 KUNCI KIRA-KIRA PADA 30 Jun 2004 30000 Modal Zain 3200 Modal Ziana 6700 Pemiutang 4800 5120 49820

Kenderaan bermotor Alatan Stok Penghutang BankSkema Jawapan |

20000 15000 14820

49820

Anda dikehendaki menyediakan a) Akaun Realisasi. b) Akaun Modal Pekongsi c) Akaun Bank

JawapanKenderaan bermotor Alatan Stok Penghutang AKAUN REALISASI 30000 () 3200 () 6700 () 4800 ()

Soalan Latihtubi |

AKAUN MODAL ZAIN Baki b/b AKAUN MODAL ZIANA Baki b/b

20000 ()

15000 ()

Baki b/bContoh Soalan SPM |

AKAUN BANK 5120 ()

Jumlah markah = 3 markah

Soalan Aras TinggiPemarkahan |

Encik Zain dan Puan Ziana ialah pekongsi dalam Perniagaan Zaizi yang membahagikan untung atau rugu dengan nisbah 3:2. Puan Ziana ingin bersara atas sebab-sebab kesihatan. Oleh itu pada 1 Julai 2004 mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian tersebut. Berikut ialah Kunci Kira-kira Perniagaan Minza pada 30 Jun 2004 KUNCI KIRA-KIRA PADA 30 Jun 2004 30000 Modal Zain 3200 Modal Ziana 6700 Pemiutang 4800 5120 49820

Kenderaan bermotor Alatan Stok Penghutang BankSkema Jawapan |

20000 15000 14820

49820

Perkara-perkara berikut berlaku semasa pembubaran perniagaan:i. ii. iii. iv. v. vi. Penghutang hanya menjelaskan RM4500, bakinya dihapuskan sebagai hutang lapuk Aset-aset lain dijual denan harga RM32800 Baki akaun pemiutang dijelaskan sepenuhnya. Belanja realisasi berjumlah RM1200 Encik Zain menjelaskan baki debit akaun modalnyasecara tunai Semua penerimaan daripada pelanggan dibuat melalui bank.

Soalan Latihtubi |

Anda dikehendaki menyediakan a) Akaun Realisasi. b) Akaun Modal Pekongsi c) Akaun Bank

JawapanKenderaan bermotor Alatan Stok Penghutang Belanja realisasi AKAUN REALISASI 30000 () Bank 3200 () Bank 6700 () Rugi Realisasi: 4800 () Modal Zain Modal Ziana 1200 () 45900 AKAUN MODAL ZAIN 5160 () Baki b/b 14840 () 20000 AKAUN MODAL ZIANA 3440 () Baki b/b 11560 () 15000 AKAUN BANK 5120 () Pemiutang 4500 () Belanja realisasi 32800 () Modal Zain Modal Ziana 42440 4500 () 32800() 5160 (1) 3440 (1) 45900

Contoh Soalan SPM |

Realisasi Bank

20000 () 20000

Realisasi Bank

15000 () 15000

Baki b/b Realisasi Realisasi

14820 () 1200 () 14840 () 11560 () 42440

Jumlah markah = 12 markah

PENYATA PENYESUAIAN BANKPemarkahan |

Buku Tunai Syarikat Seri Suria Sdn. Bhd. Menunjukkan baki yang berbeza dengan penyata bank pada 30 Julai 2004. Berikut ialah Buku Tunai dan Penyata Bank pada tarikh tersebut. BUKU TUNAI (RUANGAN BANK SAHAJA) 2003 Baki b/b 5873 Julai 2 Karisma Bhd Jualan 1645 9 Belian Dividen 2400 13 Fook Yew Bhd Seng Hup 820 18 Men Men Bhd Kedai Mawar 1235 23 Karisma Bhd Al Makmur 2560 25 Sewa Jualan 1892 30 Ventura Bhd 30 Baki h/b 16425

2004 Julai 1 3 9 11 18 25 28

21058 21059 21060 21061 21062 21063 21064

3250 775 2510 1698 420 1500 3200 3072 16425

Skema Jawapan |

Contoh Soalan SPM |

Tarikh 2004 Julai 1 4 5 9 11 12 13 16 23 24 26 28 30

Butir Baki b/b Cek No 210158 Cek No 210157 Deposit Deposit Cek No 210159 Deposit Caj Bank Deposit Cek No 210161 Insurans Cek No 210163 Cek No 210160

PENYATA BANK Debit

Kredit

Baki 6703kt 3453kt 2623kt 4268kt 6668kt 5893kt 6713kt 6668kt 7923kt 5955kt 5355kt 3855kt 1345kt

Soalan Latihtubi |

3250 830 1645 2400 775 820 25 1235 1968 600 1500 2510

Maklumat Tambahan a) Cek yang dikeluarkan bernombor 21061 dikenal pasti berlaku kesilapan dalam buku tunai b) Cek yang diterima pada 25 Julai 2003 dipulangkan oleh bank dengan tanda " Rujuk Penyuruhbayar" Anda dikehendaki menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2003 tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. [11 markah]

Cadangan jawapan bagi pelajar lemah Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2003 ()Pemarkahan |

Baki debit seperti Buku Tunai ()

3072 ()

Baki kredit seperti penyata bank()

1345 ()

Jumlah markah yang mampu dikumpulkan = 2 markah

Cadangan Jawapan bagi pelajar aras sederhanaSkema Jawapan |

Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2003 () Baki debit seperti Buku Tunai () Tambah: Karisma Bhd /210162 Ventura Capital / 210164 Tolak Jualan Caj Bank Insurans Baki kredit seperti penyata bank() 1892 (1) 25 (1) 600 (1) 1345 () 3072 () 420 (1) 3200 (1) 3620

Soalan Latihtubi |

Jumlah markah yang mampu dikumpulkan = 7 markah Cadangan Jawapan bagi pelajar cemerlang Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Julai 2003 () Baki debit seperti Buku Tunai () Tambah: Karisma Bhd /210162 Ventura Capital / 210164 3072 () 420 (1) 3200 (1) 3620 6692 () Jualan Caj Bank Insurans Men Men Bhd Al Makmur 1892 (1) 25 (1) 600 (1) 270 (1) 2560 (1) 5347 1345 ()

Contoh Soalan SPM |

Tolak

* **

Baki kredit seperti penyata bank()

Jumlah markah yang mampu dikumpulkan =10 markah

Nota: * memerlukan perkiraan

Pemarkahan |

Aras tinggi: Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Pustaka Teruna, sebuah perniagaan milikan tunggal pada 31 Julai 1998. Imbangan Duga pada 31 Julai 1998 Debit RM Belian dan Jualan Diskaun Modal 1 Ogos 1997 Tunai Gaji Stok 1 Ogos 1997 Bank Kadar bayaran Promosi Pulangan Angkutan keluar Lengkapan (kos) Pemiutang Kredit RM 48 980 65 735 126 83 083 220 4 200 9 678 8778 1 892 1 238 398 273 4 500 1 873 156 705 156 705

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Maklumat tambahan: i. Stok pada 31 Julai 1998 bernilai Rm 10 200 ii. Sewa tahunan bagi sebahagian daripada bangunan yang disewakan dari 1 Ogos 1997 hingga 31 Julai 1998 ialah RM5 400 iii. Hutang lapuk terpulih RM 350 yang diterima oleh pemilik digunakan untuk perbelanjaan anak-anaknya. iv. Bangunan dibeli pada 1 Ogos 1997 dan peruntukan susut nilai bangunan 5% setahun atas kos. v. Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2 % atas penghutang. Anda dikehendaki menyediakan: a. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 1998 b. Kunci Kira-kira pada 31 Julai 1998

Contoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

Cadangan Jawapan Pelajar Aras Rendah: Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Julai 1998() Jualan 65 735()

(-)Skema Jawapan |

Diskaun Gaji Kadar bayaran Promosi Angklutan Keluar Untung Bersih

126() 4 200() 1 892() 1 238() 273() 58 006..

3 markah

Kunci Kira-Kira Pada 31 Julai 1998()Soalan Latihtubi |

Contoh Soalan SPM |

Ekiuti Pemilik Modal Untung Bersih

83 083() 58 006() 14 189..

1 markahPemarkahan |

3 + 1 = 5 markah Aras Sederhana: Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Julai 1998() Jualan Pulangan Kos Jualan Stok Belian 9 678() 48 980() 58 658.. 65 735() 398() 65 337..

(-)

Skema Jawapan |

Soalan Latihtubi |

Diskaun Gaji Kadar Bayaran Promosi Angkutan keluar Untung Bersih 5 markah

126() 4 200() 1 892() 1 238() 273() 1 050...

Kunci Kira-Kira Pada 31 Julai 1998() Aset bukan semasa Lengkapan

4 500()

Contoh Soalan SPM |

Aset Semasa Tunai

220()

Liabiliti Semasa Bank Pemiutang

878() 1 873()

Ekiuti Pemilik

Soalan 2Pemarkahan |

Aras renah Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Pustaka Teruna, sebuah perniagaan milikan tunggal pada 31 Julai 1998. Imbangan Duga pada 31 Julai 1998Debit RM Jualan Diskaun Modal 1 Ogos 1997 Gaji Kadar bayaran Promosi Angkutan keluar 126 83 083 4 200 1 892 1 238 273 Kredit RM 65 735

Skema Jawapan |

Anda dikehendaki menyediakan: a. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 1998 b. Kunci Kira-kira pada 31 Julai 1998 Aras Sederhana: Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Pustaka Teruna, sebuah perniagaan milikan tunggal pada 31 Julai 1998. Imbangan Duga pada 31 Julai 1998 Debit RM Belian dan Jualan Diskaun Modal 1 Ogos 1997 Tunai Gaji Stok 1 Ogos 1997 Bank Kadar bayaran Promosi Pulangan Angkutan keluar Lengkapan (kos) Pemiutang Kredit RM 48 980 65 735 126 83 083 220 4 200 9 678 8778 1 892 1 238 398 273 4 500 1 873

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Anda dikehendaki menyediakan: a. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 1998 b. Kunci Kira-kira pada 31 Julai 1998

ModalPemarkahan |

83 083 ()

3 markah 5 + 3 = 8 markah Aras Tinggi Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Julai 1998()(-) Jualan Pualangan 65 735() 398() 65 337

Skema Jawapan |

Stok Belian (-) Stok Kos Jualan Untung Kasar

9 678() 48 980() 58 658.. 10 200() 48 458() 16 879()

Soalan Latihtubi |

Sewa Hutang lapuk pulih Peruntukan hutang ragu

5 400() 350() 821 22 711.

Contoh Soalan SPM |

P.S. Nilai bangunan Angkutan keluar Promosi Kadar bayaran Gaji Diskaun Untung Bersih

4 000 1 273() 1 238() 1 892() 4 200() 126() 10 982()

10 markah

Pemarkahan |

Kunci Kira-Kira Pada 31 Julai 1998()Aset Bukan Semasa Bangunan P.S. Nilai Lengkapan 8 000() 4 000() 76 000 4 500() 80 500

(-)

Skema Jawapan |

Aset Semasa Sewa Penghutang P.H.Ragu Stok Liabiliti Semasa Bank Pemiutang

450 1 220() 5 200() 104 1

5 096 10 200() 15 966

878() 1 873() 13 215() 93 715 83 083() 10 982() 94 065 350() 93 715

Soalan Latihtubi |

Modal Kerja() Modal Untung Bersih Ambilan

+ (-)

9 markahContoh Soalan SPM |

Pemarkahan |

KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit Arahan : Jawab semua soalan 1. Penyataan yang manakah paling tepat menerangkan takrif simpan kira ? A. B. C. D. Proses merekod urusniaga secara tepat dan bersistematik. Proses menyediakan maklumat kewangan tentang perniagaan Proses mentafsir dan menganalisa maklumat perakaunan Proses melapor maklumat kewangan kepada pengguna.

2. Nyatakan bilangan ahli syarikat Sdn. Bhd.Skema Jawapan |

A. B. C. D. 3

2 120 Orang 2 50 orang 2 - 30 orang 2 - tiada had.

Yang manakah diantara berikut adalah contoh bagi aset bukan semasa ? A. B. C. D. Pinjaman bank Overdraf Jentera Tunai di bank

Soalan Latihtubi |

4. Untung bersih diperolehi apabila A. B. C. D. Jualan melebihi belian. Belanja melebihi hasil Belian melebihi jualan Hasil melebihi belanja

5. Buku catatan pertama yang digunakan bagi mencatat invois barang niaga yang diterima ialahContoh Soalan SPM |

A. B. C. D.

Jurnal Jualan Jurnal Belian Buku tunai Jurnal Am

6. Jika syarat diskaun niaga 10 % bagi pesanan 2 000 unit barang dengan harga RM 6 seunit. Hitungkan kos seunit barang tersebut A. RM 6.00 B. RM 5.00 C. RM 5.40 D. RM 3.00

Soalan Objektif Kertas 1

Pemarkahan |

I II III IV

Aset Semasa Tunai Kadar bayaran Lengkapan Stok alat Tulis

Hasil Komisen diterima Jualan Diskaun diterima Komisen diterima

Belanja Sewa Belian Insurans Gaji

7.

JADUAL 1 Berdasarkan Jadual 1, pilih pengelasan yang betul. A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III II dan IV

Skema Jawapan |

8.

Kunci kira-kira menunjukkan I II III IV A. B. C. D. keupayaan memperolehi untung kasar aliran tunai perniagaan ekuiti pemilik kedudukan stok perniagaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan Latihtubi |

2004 1jan Jualan Ahmad

Akaun Bank. 2004 RM Jan 2 2 000 3 3 000 31

Belanja am Atan Baki b/b

RM 300 1 000 X

Contoh Soalan SPM |

9.

Berdasarkan petikan Akaun Bank di atas, carikan nilai X A. B. C. D. RM 3 700 RM 1 300 RM 5 000 RM 6 300

Soalan Objektif Kertas 1

10.Pemarkahan |

Encik Abu memulakan perniagaan menjual perabot di Kuantan Pahang Pada 1 Jan 2004 dengan modal RM 75 000. Wang ini dimasukkan ke dalam akaun semasa Bank Pertama Bhd. Pilih catatan akaun yang tepat untuk urusniaga ini. Debit RM 75 000 RM 75 000 RM 75 000 RM 75 000 Kredit Bank RM 75 000 Tunai RM 75 000 Modal RM 75 000 Tunai RM 75 000

A. B. C. D. 11.

Modal Modal Bank Bank

Semua pernyataan mengenai Imbangan Duga adalah benar KECUALI A. Imbangan Duga ialah senarai baki-baki debit dan kredit yang diambil Dari lejar. B. Imbangan Duga disediakan untuk menguji ketepatan catatan bergu C. Imbangan Duga boleh disediakan bila-bila masa D. Imbangan Duga ialah satu akaun.

Skema Jawapan |

12.

Maklumat daripada Imbangan Duga berfungsi untuk menyediakan semua yang berikut KECUALI A. B. C. D. Buku Catatan Pertama Kunci Kira-Kira Penyata Pendapatan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi.

Soalan Latihtubi |

13.

Akaun belanja dan hasil yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian dikenali sebagai. A. Akaun nyata B. Akaun Nominal C. Akaun Penamat D. Akaun Untung rugi E. Rajah 2 menunjukkan dua akaun penghutang dalam lejar Kedai Abu Zar Pada Amry RM 2004 500 Jan 17 24 250 31 480 1 230 RM 20 300 910 1 230

Contoh Soalan SPM |

14.

2004 Jan 1 15 20

Baki b/b Jualan Jualan

Pulangan Jualan Bank Baki h/b

Soalan Objektif Kertas 1

Pemarkahan |

2004 Jan 1 5 20

Baki b/b Bank Jualan

RM 380 150 120 650

Azry 2004 Jan 17 24 31

Bank Hutang lapuk Baki h/b

RM 150 200 300 650

RAJAH 2 Jika Abu Zar ingin menyediakan akaun kawalan penghutang, hitungkan Jumlah jualan untuk akaun kawalan tersebut . A. B. C. D. 15. RM 630 RM 730 RM 830 RM 850

Skema Jawapan |

Antara maklumat berikut, yang manakah terdapat dalam belanjawan tunai I II. III IV A. B. C. D. Jumlah untung kasar dan untung bersih Punca pendapatan , jumlah dan bila wang akan diterima Jumlah asset dan liability sesebuah perniagaan Jenis perbelanjaan , jumlah dan bila wang akan dibayar I dan II I dan IV II dan III II dan IV

Soalan Latihtubi |

16.

Pada 31 Januari 2004 , Buku Tunai Perniagaan Mala menunjukkan baki kredit RM 2 805. Berdasarkan kepada maklumat di bawah , berapakah baki akhir di Penyata Bank ?

Contoh Soalan SPM |

Cek belum dikemukakan RM 1 890 Deposit belum dikreditkan RM 925 A. B. C. D. Baki kredit RM 3 770 Baki kredit RM 5 620 Baki debit RM 10 Baki debit RM 10

Soalan Objektif Kertas 1

Pemarkahan |

ASAL

PEMBORONG MAJU 2050, Jalan Kampung Bayan Perak INVOIS No.577

Kepada:

Perniagaan Al-Amin 45 , Jalan Pasar 34000 Taiping Perak Kterangan Bawang besar Gula Sabun Kuantiti 250 kg 400kg 200 beg Tarikh : 18 januari 2004 Harga seunit Amaun RM RM 200.00 0.80 600.00 1.50 800.00 4.00 1 600.00 320.00 1 280.00

Skema Jawapan |

Bil 1 2 3

Tolak diskaun 20% JUMLAH (RINGGIT: Satu ribu dua ratus lapan puluh sahaja)Soalan Latihtubi |

Syarat : Diskaun tunai 5 % 7 hari Angkutan dibayar

K & K. Dik

Pengurus

RAJAH 3Contoh Soalan SPM |

17.

Berdasarkan Rajah 3 , berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh perniagaan Al Amin sekiranya pembayaran dibuat pada 23 Januari 2004 A. B. C. D. RM 1 024 RM 1 216 RM 1 280 RM 1 520

18.

Antara pernyataan berikut , yang manakah benar tentang perkongsian Mengikut Akta Perkongsian 1961 ?

Soalan Objektif Kertas 1

Pemarkahan |

I. Perniagaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua orang pekongsi II . Hanya pekongsi aktif sahaja yang menyumbangkan modal III. Bilangan maksima pekongsi ialah 20 orang bagi perkongsian biasa IV. Pekongsi berkongsi untung dan rugi sama rata. A. B. C. D. 19. I,II dan III II,III dan IV I,III dan IV I,II dan !V

Skema Jawapan |

Ambilan berlebihan , rugi atas realisasi dan aset yang diambil alih oleh pekongsi akan menyebabkan A. B. C. D. Akaun bank berbaki debit Akaun bank berbaki kredit Akaun Modal Pekongsi berbaki kredit Akaun Modal Pekongsi berbaki debit.

20.

Untung atau rugi atas realisasi perlu dibahagikan antara pekongsi Mengikut A..Nisbah modal yang disumbangkan. B. Nisbah pembahagian untung rugi dalam Perjanjian Perkongsian C. Perkhidmatan yang disumbangkan oleh pekongsi D. Sama rata seperti yang dinyatakan dalam Akta Perkongsian walaupun Ada perjanjian Perkongsian.

Soalan Latihtubi |

21.

Syarikat Nilam Berhad didaftarkan dengan modal terdiri daripada 3 000 000saham biasa bernilai RM 0.50 tiap-tiap satu sdan 2 000 000 saham keutamaan 6 % bernilai RM 2.00 tiap-tiap satu. Syarikat telah menerbitkan semua saham biasa dan separuh saham keutamaan pada nilai tara. Hitungkan modal dibenarkan .

Contoh Soalan SPM |

A. B. C. D. 22.

RM 3 500 000 RM 4 000,000 RM 5 000 000 RM 5 500 000

Apabila pendapatan melebihi perbelanjaan dalam Akaun pendapatan dan Perbelanjaan ini menunjukkan A. Untung B. Rugi C. Lebihan

Soalan Objektif Kertas 1

D. KuranganPemarkahan |

23.

Berikut ialah aset dan liabiliti bagi Kelab Sentosa pada 1 Januari 2004 Bangunan Kelab Alatan Yuran terdahulu Yuran tertunggak Lengkapan RM 100 000 3 000 1 500 4 800 8 000

Hitung dana terkumpul Kelab SentosaSkema Jawapan |

A. B. C. D. 24.

RM 100 000 RM 111 000 RM 107 700 RM 114 300

Kos pengeluaran boleh dihitung dengan menggunakan rumus A. Kos bahan mentah digunakan + Kos buruh langsung B. Kos bahan mentah digunakan + Kos Overhed C. Kos bahan mentah digunakan + Kos buruh langsung Kos overhed D. Kos bahan mentah digunakan + Kos buruh langsung + Kos overhed

Soalan Latihtubi |

25.

Antara yang berikut , yang manakah bukan kos overhed sesebuah kilang

A. B. C. D. 26.

Kos binaan tambahan kepada kilang Kos insurans kilang Susut nilai pada mesin kilang Kos sewa kilang

Contoh Soalan SPM |

Dalam analisis Titik Pulang Modal , caruman seunit sama dengan A. B. C. D. Jualan seunit Jualan seunit tolak kos berubah seunit Jualan seunit tambah kos berubah seunit Kos berubah seunit.

27.

Jika firma mencapai titik pulang modal pada tingkat jualan RM 9 000, Maka ini bereti A. Untung ialah RM 9 000 B. Rugi ialah Rm 9 000

Soalan Objektif Kertas 1

C. Jumlah Kos RM 9 000 D. Jumlah Kos Tetap RM 9 000Pemarkahan |

Soalan 28 hingga 30 berdasarkan graf Titik Pulang Modal di bawah ini.

Kos/ Hasil

XSkema Jawapan |

Z W

Y

V O Output/JualanSoalan Latihtubi |

28.

Jumlah Kos diwakili keluk A. B. C. D. OX OV WX WY

29.Contoh Soalan SPM |

Jumlah hasil diwakili keluk A. OX B. OV C. WX D. WY

30.

XYZ mewakili A. B. C. D. Titik pulang modal Kerugian Keuntungan Kos tetap

Soalan Objektif Kertas 1

Pemarkahan |

31,

Modal kerja ialah A. B. C. D. Modal yang dilaburkan Perbezaan antara aset semasa dengan liabiliti semasa Perbezaan antara aset bukan semasa dengan liabiliti bukan semasa Perbezaan antara aset bukan semasa dengan aset semasa.

32.Skema Jawapan |

Tempoh perakaunan Syarikat ABC bermula dari 1 Januari 2004 dan Berakhir pada 31 Disember 2004 . Sekiranya Syarikat ABC menjelaskan sewa berjumlah RM 9 600 untuk tempoh 15 bulan, berapakah jumlah sewa yang mesti jumlah sewa yang mesti direkod bagi tempoh perakaunan di atas ? A. B. C. D. RM 1 920 RM 7 680 RM 9 600 RM 12 000

33.Soalan Latihtubi |

Perniagaan Raju membeli sebidang tanah pada tahun 2002 bernilai RM 100 000. Dua tahun kemudian tanah tersebut meningkat kepada RM 150 000. Nyatakan nilai tanah yang perlu direkodkan dalam buku perakaunan pada tahun 2004. Apakah konsep perakaunan yang terpakai dalam situasi ini. A. B. C. D. RM RM RM RM 100 000 Prinsip pemadanan 100 000 Prinsip kos sejarah 150 000 Prinsip Materialiti 150 000 - Prinsip wang sebagai ukuran

34.Contoh Soalan SPM |

Lokasi merupakan salah satu factor penting untuk kejayaan sesebuah Perniagaan. Akan tetapi , nilainya tidak digambarkan dalam penyata kewangan perniagaan . Ini selaras dengan prinsip A. B. C. D. Wang sebagai ukuran Entiti berasingan Kos sejarah Badan berterusan

Soalan Objektif Kertas 1

Pemarkahan |

Soalan 35 hingga 37 berdasarkan maklumat yang berikut:

Belian Tokokan Stok awal Stok akhirSkema Jawapan |

RM 107 000 25 % RM 16 000 RM 23 000

35.

Hitung kos jualan A. B. C. D. RM 100 000 RM 125 000 RM 75 000 RM 50 000

36.Soalan Latihtubi |

Hitung perolehan A. B. C. D. RM 100 000 RM 125 000 RM 75 000 RM 50 000

37.

Hitung kadar pusing ganti stok A. B. C. D. 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali

Contoh Soalan SPM |

38.

Yang manakah antara berikut adalah perbelanjaan modal ? I. II. III. IV. Menggantikan enjin lama untuk memanjangkan hayat berguna lori lama Kos menggantikan bahagian lori yang rosak Tambahan kepada lori untuk menambahkan ruangan muatan Faedah atas pinjaman yang membiayai belian lori

E. 1 dan 11 F. I dan III G. II dan IV

Soalan Objektif Kertas 1

H. III dan IVPemarkahan |

Syarikat Alif Sendirian Berhad

39.

Perkataan Berhad dalam papan di atas menandakan A. liability pemegang saham terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan B. modal syarikat tersebut terhad C. bilangan pemegang saham terhad kepada sekumpulan individu sahaja D. kuasa undi pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Tahunan adalah terhad.

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Soalan Objektif Kertas 1

Pemarkahan |

KERTAS 2 MASA : 2 jam 30 puluh minit

Bahagian A Jawab semua soalan Soalan 1 Pada 1 Januari 2004 , Cik Isyah memulakan perniagaan runcitnya, Kedai Runcit Isyah dengan aset berikut : aset-

Skema Jawapan |

Tunai di Bank Tunai di tangan Premis

RM 39 100 700 55 000

Pada sepanjang bulan Januari , urusniaga Kedai Runcit Isyah adalah seperti yang ditunjukkan dalam dokumen-dokumen dalam lampiran A.

Anda dikehendaki : a). menyediakan catatan dalam Buku Catatan Pertama yang sesuai ( Jurnal Penerimaan Tunai dan Pembayaran Tunai tidak diterima) (11 markah)Soalan Latihtubi |

b) memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejer. c) Menyediakan Imbangan Duga pada 31 Januari 2004

(8 markah) (6 markah)

Contoh Soalan SPM |

Soalan Kertas 2

Soalan 2Pemarkahan |

Baki-baki berikut di ambil daripada buku-buku Kedai Alat Tulis Serai pada 30 Jun 2004 .

Debit RM Premis Perabot Stok 1 julai 2003 Penghutang Modal 1 Julai 2002 Pemiutang Belian Jualan Pulangan Belian Komisen diterima Angkutan masuk Angkutan keluar Gaji Sewa di bayar Ambilan Peruntukan susutnilai perabot Tunai Bank 60 000 25 000 35 800 8 900

Kredit RM

Skema Jawapan |

63 470

115 570 4 780 95 750 370 590

2 750 2 050 6 700 5 900 350 1 340 7 800

3 000

Soalan Latihtubi |

Maklumat tambahan :

i. ii. iii. iv.

Stok pada 30 Jun 2004 sebanyak RM 29 300 Sewa dibayar bagi tempoh 1 Julai 2003 hingga 31 Julai 2004. Perabot disusut nilai 20 % setahun mengikut kaedah baki berkurangan Alat tulis berjumlah RM 2 300 telah diambil dan didermakan kepada kepada anak-anak yatim.

Contoh Soalan SPM |

Anda dikehendaki menyediakan a) b) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2004 ( 9 markah)

Kunci Kira-Kira pada 30 jun 2003 dengan menunjukkan ( 7 markah) Modal kerja

Soalan Kertas 2

Soalan 3Pemarkahan |

Butir-butir berikut diambil daripada buku-buku Kedai Fazliaton pada 30 September 2004. 1 Oktober 2003 RM 12 000 8 120 30 September 2004 RM 15 500 3 550

Baki penghutang Baki pemiutang

Urus niaga berikut telah berlaku sepanjang tempoh perakaunan RM 13 000 17 500 13 500 19 000 2 020 810 500 670 850 250 350 460 240 150 180 285

Belian tunai Jualan tunai Bayaran kepada pemiutang Bayaran oleh penghutang Cek tak layan Angkutan dikenakan oleh pemiutang Hutang lapuk Diskaun diterima Diskaun diberi Hutang lapuk pulih Pulangan belian Pulangan jualan Diskaun jualan dibatalkan Faedah dikenakan ke atas penghutang Faedah dikenakan oleh pemiutang Pindahan baki akaun pemiutang ke Akaun penghutang

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan |

Anda dikehendaki menyediakan : (a) (b) Akaun Kawalan Penghutang Akaun Kawalan Pemiutang ( 7 markah ) ( 7 markah )

Contoh Soalan SPM |

Soalan Kertas 2

Soalan 4Pemarkahan |

Perniagaan Maju Jaya menyimpan Buku Tunai Runcit mengikut sistem panjar bermula pada bulan Januari 2004. Wang permulaan sebanyak RM 300 telah diperuntukkan sebagai dana tunai runcit . Penerimaan daripada pengurus kewangan hanya akan dilakukan pada awal bulan berikutnya. Pada akhir bulan Julai 2004 dana tunai runcit tersebut berbaki RM 25 . Berikut adalah penggunaan wang dalam bulan Ogos 2004: Ogos 3 4 6 7 9 13 15 27 28 Kertas fotostat Sampul surat Setem Pen dan Pensil Pos laju Minuman pelanggan Sewa pejabat Jamuan ringan Gaji kerani RM 42 15 8 25 5 18 550 77 600

Skema Jawapan |

Anda dikehendaki menyediakan : Buku Tunai Runcit bagi bulan Ogos 2004 dengan menunjukkan lajur Belanja Pos, Alat Tulis dan Minuman.Soalan Latihtubi |

(11 markah)

Contoh Soalan SPM |

Soalan Kertas 2

BAHAGIAN BPemarkahan |

Jawab SATU soalan sahaja Soalan 5 Berikut ialah maklumat yang diambil daripada buku Perkongsian Rambo pada 31 Mac 2004. RM Modal pada 1April 2003 Ramli Borhan Akaun Semasa pada 1 April 2003 25 000 50 000

Skema Jawapan |

Ramli Borhan Untung bersih Ambilan oleh Borhan Premis Pemiutang Lengkapan Overdraf bank Stok pada 31 Mac 2004 Penghutang

540 (Debit) 1 230 18 348 1 200 52 600 8 500 12 938 5 800 30 550 5 850

Soalan Latihtubi |

Perjanjian perkongsian Rambo menyatakan:i. Faedah atas modal tetap dibayar 2 % setahun

ii. Ambilan oleh pekongsi dikenakan faedah 5% setahun iii. Pembahagian untung atau rugi antara Encik Ramli dan Encik Borhan ialah 1:2 Anda dikehendaki menyediakan:a) Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir pada 31 Mac 2004 ( 5 Markah) ( 5 Markah)

Contoh Soalan SPM |

b) Akaun semasa pekongsi

Soalan Kertas 2

Soalan 6Pemarkahan |

SYARIKAT SERI MUTIARA KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JULAI 2004 RM RM Bangunan 74 000 Modal 85 000 Lengkapan 7 670 Untung bersih 11 000 Penghutang 3 200 96 000 Stok 15 400 Ambilan 500 Bank 11 660 Pemiutang

RM

95 500 16 430

Skema Jawapan |

111 930

111 930

Perkara berikut belum diambil kira semasa menyediakan Kunci Kira-kira di atas. i. ii. iii. iv. Pemilik membawa masuk kenderaan kepunyaan sendiri RM 25 000 ke dalam perniagaan. Menjual 20% daripada stok kepada Encik Azman dengan harga RM 3 200, secara kredit. Wujudkan peruntukan hutang ragu 2% atas penghutang. Mengeluarkan cek RM 7 050 kepada pemiutang dan terima diskaun RM270. Membeli satu unit penyaman udara dengan cek RM3 900.

Soalan Latihtubi |

V,

Anda dikehendaki menyediakan semula Kunci Kira-kira di atas. (Semua pengiraan hendaklah ditunjukkan di luar kunci kira-kira.) (12 markah)

Contoh Soalan SPM |

Soalan Kertas 2

Pemarkahan |

LAMPIRAN A

DOKUMEN PERNIAGAAN

ASAL

INVOIS

No. 5678

Skema Jawapan |

Syarikat Sentosa Berhad No. 3 Jalan Sagu Kuantan Kepada: Kedai Runcit Isyah 369 Tanah Putih Pekan Kuantiti 10 kotak 500 kg 100 tin 400 kg 10 kotak Sabun Gula Teh serbuk Ajinomoto Minyak rambut Butir Tarikh: 2 Januari 2004

Soalan Latihtubi |

Harga seunit RM 20.00 0.80 10.00 0.35 25.00

Jumlah RM 200.00 400.00 1 000.00 140.00 250.00 1 990.00 398.00 1 592.00

Tolak : Diskaun niaga 20% JUMLAH

Ringgit : Satu ribu lima ratus sembilan puluh dua sahaja.

Contoh Soalan SPM |

Angkutan Dibayar K & K Dik Dokumen 1

Pengurus

Soalan Kertas 2

Pemarkahan |

KERATAN CEK

TarikhSkema Jawapan |

4 Januari 2004 Kurnia Insurans Insurans Kedai RM 40 000 RM 40 000 RM 880 RM 39 120 00 00 00 00

Kepada Untuk Baki Masuk Jumlah Cek ini Baki No.Cek 424

Soalan Latihtubi |

Dokumen 2

ASAL

Resit Rasmi Syarikat Sentosa Berhad No. 3 Jalan Sagu Kuantan

No.777

Tarikh : 10 Januari 2004

Contoh Soalan SPM |

Terima daripada Jumlah Untuk

Kedai runcit Isyah Satu Ribu Lima Ratus Sahaja Menjelaskan penuh invois No. 5678 (Diskaun RM 92.00)

RM 1 500.00

Tunai / No. Cek BOC 2222 Dokumen 3

Pengurus

Soalan Kertas 2

Pemarkahan |

No.2 MEMO Kedai Runcit Isyah 369 Tanah Putih Pekan

Tarikh : 12 Januari 2004

Peringatan: Pemilik mengeluarkan barang-barang berjumlah RM 85.00 (Ringgit Lapan Puluh Lima Sahaja) untuk kegunaan peribadi.Skema Jawapan |

b/p Pengurus

Dokumen 4

SALINAN

INVOIS Kedai Runcit Isyah 369 Tanah Putih Pekan

No. 0003

Soalan Latihtubi |

Kepada: Kedai Runcit Idzni 368 Tanah Merah Pekan Kuantiti 2 kotak 100 kg 20 tin Sabun Gula Teh serbuk Butir

Tarikh: 15 Januari 2004

Contoh Soalan SPM |

Harga seunit RM 30.00 1.20 14.00

Jumlah RM 60.00 120.00 280.00 460.00 46.00 414.00

Tolak : Diskaun niaga 10% JUMLAH

Ringgit : Empat ratus empat belas sahaja.

Angkutan Dibayar K & K Dik Dokumen 5

Pengurus

Soalan Kertas 2

Pemarkahan |

SALINAN

Nota Kredit Kedai Runcit Isyah 369 Tanah Putih Pekan

No. 111

Kepada: Kedai Runcit Idzni 368 Tanah Merah PekanSkema Jawapan |

Tarikh: 17 Januari 2004

Akaun anda telah dikreditkan seperti berikut : Kuantiti 10 tin Teh serbuk Tolak : Diskaun Niaga 10% ( barang rosak ) Butir Harga seunit RM 14.00 Jumlah RM 140.00 14.00

JUMLAHSoalan Latihtubi |

126.00

Ringgit : Satu Ratus Dua Puluh Enam Sahaja

Pengurus

Dokumen 6

Contoh Soalan SPM |

Bil Pendaftaran Tunai Kedai Runcit Isyah 369 Tanah Putih Pekan 20 Januari 2004 Jumlah RM 2 500

Dokumen 7

Soalan Kertas 2

Pemarkahan |

ASAL

Resit Rasmi Kedai Runcit Isyah 369 Tanah Putih Pekan

No.777

Tarikh : 22 Januari 2004

Terima daripada JumlahSkema Jawapan |

Kedai runcit Idzni Dua Ratus Sahaja Sebahagian akaun

Untuk

RM 200.00

b/p Pengurus Tunai/ No. Cek Dokumen 8

Soalan Latihtubi |

SALINAN BOC BANK 22 Januari 2004

WANG TUNAI MASUK NAMA : Kedai Runcit Isyah Ringgit : Dua Ribu Enam Ratus Sahaja

No. Akaun 02333999 Kegunaan Pejabat Diluluskan

Contoh Soalan SPM |

100 20

50 12

20

10

5

2

1

Jumlah RM 2 600.00

Dokumen 9

Soalan Kertas 2

Pemarkahan |

C/11/8 BAUCER PEMBAYARAN Kedai Runcit Isyah 369 Tanah Putih Pekan 31 Januari 2004 Kepada : Sheikh Salmin Keterangan Membaiki atap Jumlah RM 75.00

Skema Jawapan |

Ringgit : Tujuh Puluh Lima Sahaja. Tunai/No. Cek

T/T Penerima

T/T Pengurus

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Dokumen 10

Soalan Kertas 2

Skema jawapan kertas 1Pemarkahan |

1 2 3 4 5 6

A B C D B C D D A C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D A B D D A C C D B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D C D D A B C B A C

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B B B A A B C B A C

Skema Jawapan |

7 8 9 10

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Jawapan Kertas 1

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2Pemarkahan |

SOALAN 1 Jurnal Am Dt RM 39 100 700 55 000 94 800

Tarikh 2004 Jan 1

Butiran

Kt RM.

Bank Tunai Premis Modal (Aset, liabiliti dan Ekuiti pada tarikh ini )

Skema Jawapan |

Jan 12

Ambilan Belian (ambilan barang untuk kegunaan peribadi )

85 85

( 3 markah)

Jurnal Belian TarikhSoalan Latihtubi |

Butiran

Jumlah RM 1 592 1 592 ( 1 markah) Jurnal Jualan

2004 Jan 2 Jan 31

Syarikat Sentosa Berhad Akaun Belian

Tarikh 2004 Jan 15 Jan 31

Butiran

Jumlah RM 414 414 ( 1 markah) Jurnal Pulangan Jualan

Contoh Soalan SPM |

Kedai Runcit Idzni Akaun Jualan

Tarikh 2004 Jan 15 Jan 31

Butiran

Jumlah RM 126 126 ( 1 markah)

Kedai Runcit Idzni Akaun Pulangan Jualan

Skema Pemarkahan Kertas 2

35

Pemarkahan |

Buku Tunai Tarikh 2004 Jan 1 20 22 22 Butiran Dis RM Tunai RM 700 2 500 Bank RM 39 100 Tarikh 2004 Jan 4 10 22 31 31 Butiran Dis RM Tunai RM Bank RM 880 1 500 92 2 600 75 525 92 3 200

Modal Jualan Kedai Runcit Idzni Tunai

200 2 600

Insurans Syarikat Sentosa Berhad Bank Belanja membaiki Baki h/b

39 520 41 900

Skema Jawapan |

3 200

41 900

( 5 markah ) Bahagian a). 11 markah.

Modal

Akaun Premis RM 55 000 Baki h/b Akaun Ambilan RM 85 Baki h/b

RM 55 000

Soalan Latihtubi |

Belian

RM 85

Pelbagai Pemiutang

Akaun Belian RM 1 592 Ambilan Baki h/b 1 592 Syarikat Sentosa Berhad RM 1 500 Belian 92

RM 85 1 507 1 592

Contoh Soalan SPM |

Bank Diskaun

RM 1 592

Jualan

Kedai Runcit Idzni RM 414 Pulangan Bank Baki h/b 414

RM 126 200 88 414

Skema Pemarkahan Kertas 2

36

Pemarkahan |

Baki h/b

Akaun Jualan RM 2 914 Pelbagai Penghutang Tunai

RM 414 2 500

Kedai Runcit IdzniSkema Jawapan |

Akaun Pulangan Jualan RM 126 Baki h/b

RM 126

Baki h/b

Akaun Modal RM 94 800 Tunai Bank Premis

RM 700 39 100 55 000

BankSoalan Latihtubi |

Akaun Insurans RM 880 Baki h/b

RM 880

Tunai

Akaun Membaiki RM 75 Baki h/b

RM 75

Baki h/bContoh Soalan SPM |

Akaun Diskaun RM Pelbagai 92 Pemiutang

RM 92

Bahagian b) 8 markah.

Skema Pemarkahan Kertas 2

37

Pemarkahan |

Imbangan Duga pada 31 Januari 2004 Dt RM Tunai Bank Premis Ambilan Belian Kedai Runcit Idzni Jualan Pulangan Jualan Modal Insurans Membaiki Diskaun 525 39 500 55 000 85 1507 88 2 914 126 94 800 880 75 92 Kt RM

Skema Jawapan |

Bahagian c ) 6 markah. SOALAN 2 (a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2004 ( ) RM RM RM 95 750 ( )

Soalan Latihtubi |

Jualan Tolak : Kos Jualan Stok 1 Julai 2003 Belian Tolak : Pulangan belian Campur: Angkutan masuk Tolak : Stok 30 Jun 2004 Kos Jualan Untung Kasar Campur: Komisen diterima Tolak : Belanja Angkutan keluar Gaji Sewa dibayar P. Susut nilai Perabot Derma Untung bersih

35 800 ( ) 61 170 ( 1 ) 370 ( ) 60 800 2 750 ( )

Contoh Soalan SPM |

63 550 99 350 29 300 ( ) 70 050 ( ) 25 700 ( ) 590 ( ) 26 290 2 050 ( ) 6 700 ( ) 5 446 ( 1 ) 4 400 ( 1 ) 2 300 ( ) 5 394 ( ) (9 markah )

Skema Pemarkahan Kertas 2

38

Pemarkahan |

SOALAN 2 (b) Kunci Kira Kira pada 30 Jun 2004 ( ) Aset bukan semasa Premis Perabot Tolak : P.Susut nilai perabot RM RM RM 60 000 ( ) 25 000 ( ) 7 400 ( ) 17 600 77 600

Skema Jawapan |

Aset Semasa Tunai Bank Penghutang Stok Sewa Tolak : Liabiliti Semasa Pemiutang Modal kerja ( ) 4 780 ( ) 43 014 ( ) 120 614 1 340 ( ) 7 800 ( ) 8 900 ( ) 29 300 ( ) 454 ( ) 47 794

Soalan Latihtubi |

Dibiayai oleh Ekuiti Pemilik Modal Campur: Untung bersih Tolak : Ambilan 115 570 ( ) 5 394 ( ) 120 954 350 ( ) 120 614 ( 7 markah )

Contoh Soalan SPM |

Skema Pemarkahan Kertas 2

39

SOALAN 4Pemarkahan |

Buku Tunai Runcit

Tarikh 2004 Ogos 1 1 4 3 6 7 9 13 27 31

Butiran

Debit RM 25 ( ) 275 ( 1 )

Kredit RM

Belanja Pos RM

ANALISIS Alat Tulis RM

Minuman RM

Skema Jawapan |

Baki blb Bank Sampul surat Kertas Fotostat Setem Pen dan Pensel Pos laju Minuman pelanggan Jamuan ringan Baki h/b

15 ( ) 42 ( ) 8() 25 ( ) 5() 18 ( ) 77 ( ) 110 ( ) 300 300

15 ( ) 42 ( ) 48 ( ) 25 ( ) 5() 18 ( ) 77 ( )

13 ( )

82 ( )

95 ( )

2004 Sept 1

baki b/b

110 ( ) (11 markah )

Contoh Soalan SPM |

Soalan Latihtubi |

Skema Pemarkahan Kertas 2

40

BAHAGIAN BPemarkahan |

SOALAN 5 (a) Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2004 ( ) RM Untung Bersih Faedah atas Ambilan RM 18 348 ( ) 60 ( 1 ) 18 408

Skema Jawapan |

Tolak :Faedah atas Modal : Ramli Borhan

500 ( 1 ) 1 000 ( 1 )

1 500 16 908

Kongsi Untung : Ramli Borhan

5 636 ( 1 ) 11 272 ( 1 )

16 908 16 908

( 6 markah )

Soalan Latihtubi |

(b) Akaun Semasa Ramli RM 540 ( ) Faedah atas modal 5 596 ( 1 or ) Kongsi Untung 6 136 Baki b/b

Baki b/b Baki h/b

RM * 500 ( ) * 5 636 ( ) 6 136 * 5 596 ( )

( 2 markah)

Contoh Soalan SPM |

Ambilan Faedah atas Ambilan Baki h/b

Akaun Semasa Borhan RM 1 200 ( ) Baki b/b 60 ( ) Faedah atas modal 12 242 ( 1 or ) Kongsi Untung 13 502 Baki b/b

RM 1 230 ( ) *1 000 ( ) * 11 272 ( ) 13 502 12 242 ( )

( 3 markah )

Skema Pemarkahan Kertas 2

41