of 38 /38
Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati anket za evalviranje dela učiteljev

Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

  • Author
    ngoanh

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati...

Page 1: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati anket za

evalviranje dela učiteljev

Page 2: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Sodelovanje 1/3

Januar 2013: N= 160

Junij 2013: N= 141

Povprečno število stikov:

Januar 2013: 6,4

Junij 2013: 6,9

Page 3: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Sodelovanje 2/3

Predlogi za področja sodelovanja: Januar 2013: • e-redovalnica • informiranje po elektronski pošti • elektronska objava nadomeščanj Junij 2013: Nič – 113 Obveščanje po e-pošti - 3 odgovori

Page 4: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Sodelovanje 3/3

Spletna stran:

Januar 2013:

Povprečna ocena spletne strani je 3,6.

Junij 2013:

Povprečna ocena spletne strani je 3,9.

Page 5: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Spletna stran: Januar 2013

Pozitivna mnenja o spletnih straneh:

Negativna mnenja o spletnih straneh:

Pregledno Manjkajo maili učiteljev.

Najdem vse Ni ažurirano, sistematično

Spletne učilnice Občasno nelektorirano.

Dobiš vse informacije Premalo slik.

Informativno Zastarelo.

Page 6: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Spletna stran: Junij 2013

Pozitivna mnenja o spletnih straneh:

Negativna mnenja o spletnih straneh:

Bolj pregledno 16 Ni dovolj ažurirana 29

Veliko informacij 10 Slabo pregledna 22

Redno ažurirana 7 Biti bolj živahna 5

Odlična 6 Jedilnik zamuja 3

Page 7: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Otrok se na šoli počuti varno.

0

20

40

60

80

100

120

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 8: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

V šoli je okolje varno in predvidljivo.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 9: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Otrok se na šoli na splošno počuti dobro.

0

20

40

60

80

100

120

140

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 10: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

V šoli so medosebni odnosi dobri.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 11: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Na šoli prevladuje dobra klima.

0

20

40

60

80

100

120

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 12: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Učitelji ob težavah vedno intervenirajo.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 13: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

V šoli je prisotno fizično nasilje.

0

10

20

30

40

50

60

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Ne vem

Page 14: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

V šolije prisotno verbalno nasilje.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Ne vem

Page 15: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Na šoli so prisotne oblike psihičnega nasilja.

0

10

20

30

40

50

60

70

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Ne vem

Page 16: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Med učenci obstaja nasilje na spletu.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Ne vem

Page 17: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Na šoli obstaja skupina nasilnih učencev.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Ne vem

Page 18: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Pripoved svojega otroka vedno preverim pri učitelju.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Ne vem

Page 19: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Šolska kuhinja sledi smernicam zdrave prehrane.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 20: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Ocena zajtrka.

0

2

4

6

8

10

12

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 21: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Ocena malice.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 22: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Ocena kosila.

0

10

20

30

40

50

60

70

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 23: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Ocena popoldanske malice.

0

5

10

15

20

25

Januar Junij

Da

Še kar

Srednje

Manj

Ne

Page 24: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Integracija vsebin BP v pouk:

Page 25: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Rezultati projekta BP:

• Vodja in člani ŠPT aktivni pri vodenju delavnic. • Učitelji okrepili poznavanje in rabo BUS. • Učenci znajo aktivno uporabiti vsaj eno strategijo, ki jo

uporabijo pri učenju. • Iskanje projektnih nalog povezanih z BP • Spoznanje, da učenci mnogo besed v rabi ne razumejo. • V BZ vključenih več učencev. • Prve analize NPZ morda kažejo izboljšanje. • Začetek opismenjevanja prestavljen v prvi razred. • Vpeljane ID z bralno vsebino. • Vsebina BP so formalizirane in evalvirane. • Trajnejša integracija vsebin v pouk.

Page 26: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Bralna značka

bralna značka 2011/2012 bralna značka 2012/2013

201 učencev

5 učencev zlata bralna značka

228

10 učencev zlata bralna

značka

Page 27: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Integracija raziskovalnih dejavnosti v pouk:

Page 28: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Raziskovalne naloge:

Šolsko leto 2010/11 2011/2012 2012/2013

Število

učiteljev

2 učitelja 7 učiteljev 6 učiteljev

Število

učencev

6 učencev

19 učencev

54 učencev

(26 RS, 28

PS)

Število nalog

3 naloge 9 nalog (2

nagrajeni)

23 nalog (19

tekmovalnih:

10 RS, 13 PS)

Page 29: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

NPZ 2013 6. Razred

9. razred

Predmet Število učencev, ki se je

preverjanja udeležilo:

Podatki za šolo

POVPREČNO ŠTEVILO %

TOČK

Podatki za Slovenijo

POVPREČNO ŠTEVILO %

TOČK

SLOVENŠČINA 26 60,08 49,79

MATEMATIKA 25 73,20 67,91

ANGLEŠČINA 25 65,75 56,76

Predmet Število učencev: Podatki za šolo

POVPREČNO ŠTEVILO %

TOČK

Podatki za Slovenijo

POVPREČNO ŠTEVILO %

TOČK

SLOVENŠČINA 35 56,91 51,77

MATEMATIKA 34 56,06 55,26

ANGLEŠČINA 35 70,86 64,39

Page 30: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Uporaba IKT

Page 31: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Uporaba gradiv za IKT:

Page 32: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Opremljenost z IKT

• Evalvacija • V vsaki učilnici se nahaja vsaj po 1 računalnik. V nekaterih učilnicah se nahaja poleg učiteljevega

računalnika še računalnik za učence. Z računalniki je opremljena tudi večina kabinetov za izvajanje individualnega pouka z učenci. Učilnice so poleg tega večinoma opremljene tudi z dostopom do interneta, zvočniki, z interaktivno tablo ali interaktivnim projektorjem.

• V knjižnici se nahajajo 4 računalniki za učence ter en za knjižničarko. V kabinetu za učitelje se nahaja še en računalnik za učitelje. V knjižnici je shranjenih tudi 5 prenosnikov in dva projektorja s prenosnim platnom za projeciranje.

• Tiskanje je učiteljem omogočeno v zbornici, knjižnici in računalnici . Najpogosteje pa se tiskanje izvaja preko tiskalnika v zbornici in tajništvu, kamor lahko učitelji pošljejo dokumente v tiskanje preko elektronske pošte.

• Na šoli sta tudi dva brezžična omrežja: knjižnica in zbornica. Uporabnik za vstop potrebuje le ključ. • • Predlogi • Starejše računalnike zamenjati z zmogljivejšimi. • Opremiti vse računalnike z zvočniki. • Opremiti nekatere učilnice z web kamerami. • Nakup nove videokamere. • Nakup dveh novih lahkih fotoaparatov. • Izdelati video vodiče za učitelje za lažjo uporabo ikt.

Page 33: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Število pohvalnih vpisov:

Page 34: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Število negativnih vpisov:

Page 35: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Število neg. vpisov v disc. Zvezek na posameznega učenca:

Page 36: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Evidenca o domačih nalogah

Page 37: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Število opominov:

Vzgojni opomini 2011/2012 Vzgojni opomini 2012/2013

10 vzgojnih opominov

(Pravilnikom o vzgojnih

opominih v OŠ)

5 vzgojnih opominov

(Pravilnikom o vzgojnih

opominih v OŠ)

Page 38: Primerjava rezultatov januar 2013 junij 2013 in rezultati ...sola-siska.si/wp-content/uploads/2014/06/A-3-rezultati-1.pdf · Rezultati projekta BP: •Vodja in člani ŠPT aktivni

Stroški dni dejavnosti:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14