6
PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL TElEORMAN BUGETUL 2015 GENERAL A VENITURI mii lei Denumirea sursei Cod sursa Suma Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 5.116,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate 110202 9.425,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 110206 75,58 Subventii pentru incalzire lemne, carbuni pt beneficiarii de aj.social 420234 10,00 Subventii pentru SPAM 420241 292,20 Subventii de la buget CJ pt Centrul de zi 430201 33,00 Venituri proprii Buget local 7.000,00 Sume din excedentul anului precedent 40.11 2.983,00 TOTAL BUGET VENITURI 24.934,78 Sursa 10, Autofinantate , Invatamant 497,00 TOTAL GENERAL VENITURI BUGET 2015 25.431,78 SEF SERVICIU, VIRGIL RADU 1

PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL · PDF filelucrari(diriginte de santier) 100,00 ... SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00 se Protam -neutralizare produse

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL · PDF filelucrari(diriginte de santier) 100,00 ... SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00 se Protam -neutralizare produse

PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015

JUDETUL TElEORMAN

BUGETUL 2015

GENERAL

A VENITURI

mii lei

Denumirea sursei Cod sursa Suma Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 5.116,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea

cheltuielilor descentralizate 110202 9.425,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea

bugetelor locale 110206 75,58 Subventii pentru incalzire lemne, carbuni

pt beneficiarii de aj.social 420234 10,00 Subventii pentru SPAM 420241 292,20

Subventii de la buget CJ pt Centrul de zi 430201 33,00 Venituri proprii Buget local 7.000,00

Sume din excedentul anului precedent 40.11 2.983,00 TOTAL BUGET VENITURI 24.934,78

Sursa 10, Autofinantate , Invatamant 497,00 TOTAL GENERAL VENITURI BUGET 2015 25.431,78

SEF SERVICIU,

VIRGIL RADU

1

Page 2: PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL · PDF filelucrari(diriginte de santier) 100,00 ... SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00 se Protam -neutralizare produse

PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015

JUDETUL TELEORMAN

BUGETUL 2015

GENERAL

B. CHELTUIELI mii lei

Denumirea sursei Suma

I.Autoritati executive -chletuieli salarii primarie+Cons.Local 1.973,00 I II III IV

Cheltuieli materiale Furnizori neachitati 503,00

ADI Teleorman - managamentul deseurilor cotizatie 25,00

Asociatia Euro Teleorman --cotizatie 100,00

ADI Teleorman -furnizare servicii apa potabila 14,00

Publiserv(salubritate , zone verzi, prestari constructii, deszapezire) 2.200,00

Perfectionari si specializari 56,00 Achizitionare licenta Windows 7 sau

8.1 20,00

Inlocuire componente IT 15,00 Carburant+Deplasare saI. 50,00

Piese si lubrefianti +reparatii auto 10,00 Asigurari, ITP , roviniete 20,00

Prime pentru plata contribuabili 5,00 Rate auto + CASCO 3 autoturisme 30,00

Contributie primarie pt SC APA SERV 218,00 Servicii Protectia Mediului 20,00

Furnituri birou , rechizite 70,00 Materiale curatenie 40,00 Materiale constructii 40,00

Diverse Materiale electrice,ob.inv 50,00 Reactualizare PUG 650,00

Scule 6,00 Servicii de cadastru si topografie 50,00

Servicii de estimare 10,00 Servicii de publicitate 10,00

Servicii de supraveghere lucrari(diriginte de santier) 100,00

Iluminat public 400,00

Planuri parcelare teren extravilan 50,00 Studii de fezabilitate si proiecte teh . 140,00

2

Page 3: PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL · PDF filelucrari(diriginte de santier) 100,00 ... SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00 se Protam -neutralizare produse

Extindere retele electrice iluminat public-chelt.capital 60,00

Servicii de elaborare a costurilor{Devize) 50,00

Servicii de elaborare certificat de performanta energetica 75,00

Terenuri joaca copii si terenuri sintet. 370,00 Servicii juridice 10,00

Retea en.elec.sere-chelt.capital 1.500,00 SC Sarmas - intretinere res. Logistice 9,00

SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00

se Protam -neutralizare produse de origine animala 5,00

S.C Consultanta OPI 12,00 Mii lei

Denumirea sursei Suma I II III IV PFA Atomulesei Cristian-service site 6,00

SC TOTAL Security SRL -service 26,00 PFA Badea Marin-servicii cadastru 56,00

se Balasescu -transport elevi 150,00 Servicii veterinare 15,00

S.C Electromagnetica SA-montare corpuri iluminat public-ch.capital 287,00 Telefonie fixa si mobila -TOTAL

INSTITUTIE 80,00 Servicii pentru corespondenta -Posta

Romana 17,00 Servicii de asistenta tehnica -

avertizare alarme 12,00 Servicii executare silita 24,00 Apa curenta, canalizare 60,00

PDG-gaze naturale -TOTAL INSTITUTIE 50,00 Dimancea Aurelia-servicii contab si

transmitere MAI 18,00 se Indeco -asistenta tehn.soft

15,00 Abonamente ziare 3,00 Abonamente ziare 3,00

SC Consult Prest -servicii publicitate 12,00 lzolatie term.acoperis,cladiri

pompierii militari 125,00 S.C Construct Ralimob 24,00

TOTAL GENERAL Personal 1973,00 Materiale 6158,00 Investitii 1847,00 9978,00

3

Page 4: PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL · PDF filelucrari(diriginte de santier) 100,00 ... SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00 se Protam -neutralizare produse

Mii lei

II.SPCLEP Suma I II III IV

Cheltuieli de personal 145,00 Cheltuieli materiale , din ca re : 12,00

Aparatura birotica 12,00 TOTAL SPCLEP 157,00

Mii lei

III. Dobanzi imprumuturi Suma I II III IV

Dobanzi BRD 36,00 TOTAL DOBANZI 36,00

IV. Politia Locala Suma I II II I IV

Cheltuieli de personal 580,00

Cheltuieli materiale , din care : 53,00 -furnituri de birou 1,00

-materiale curatenie 3,00 -carburanti 6,00

-posta, telecom 1,00 -bunuri de nat.ob. de inventar 28,00

-munitie si armament 3,00 -alte chelt cu bunuri si se rvo 11,00

TOTAL Politia Locala 633,00

V. Protectie Civila Suma I II II I IV Cheltuieli materiale 26,00

TOT AL Protectie Civila 26,00

VI.INVATAMANT mii lei

Scoala nr. 1 Suma I II III IV

Cheltuieli de personal BS+Bl 1.337,00 Cheltuieli materiale(156+100) 256,00

TOTAL Scoala 1 1.593,00

Scoala nr. 2 Cheltuieli personal 1.336,00

Chelt uieli materiale(148+160) 308,00 TOTAL Scoala 2 1.644,00

Gradinita nr. 1

Chelt uieli personal 757,00 Cheltuieli materia le(92+100) 192,00

TOTAL GRADINITA 1 949,00

4

Page 5: PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL · PDF filelucrari(diriginte de santier) 100,00 ... SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00 se Protam -neutralizare produse

Liceul Teoretic

Cheltuieli personal 3.648,00 Cheltuieli materiale(463+200) 663,00

TOTAL LICEUL TEORETIC{859+400) 4.311,00

TOTAllNVATAMANT 8.497,00

VII. SPAM Suma 1 II III IV

Cheltuieli personal 255,00

Cheltuieli materiale 37,20

Subv. SC Spita lul 250,00 TOTAL SANATATE 542,20

Mii lei

VIII. Biblioteca Videle Suma 1 II III IV

Cheltuieli personal 105,00 Cheltuieli materiale 70,00

TOTAL Biblioteca Videle 175,00 Mii lei

IX. Casa de cultura Suma I II III IV

Cheltuieli personal 63,00 Cheltuieli materiale 50,00

Ansamblu Copii 60,00

TOTAL Casa de cultura 173,00

X. Sport Suma I II III IV Participarea Cl Videle la Campionat

fotbal 250,00 Reparatii curente stadion

TOTAL Sport 250,00

XI. Actiuni social~culturale Suma I II III IV Transferuri

TOTAL Actiuni soc~culturale 234,00 Culte, Religie 91,00

TOTAL CULTURA 923,00

XII. Asistenta sociala Suma 1 II III IV Asistenti personali - chelt.personal 994,00

Cresa+gradinita-chelt personal 291,00 Centrul de zi - chelt personal 70,00

5

Page 6: PRIMARIA VIDELE Nr.1510/28.01.2015 JUDETUL · PDF filelucrari(diriginte de santier) 100,00 ... SC Indaco - acces legislatie 5,00 DR.lliuta Monica 24,00 se Protam -neutralizare produse

TOTAL -chelt personal 1355,00 I

Denumirea sursei Suma I II II I IV Centrul de zi -chelt materiale hrana 30,00

Centrul de zi -chelt materiale diverse 34,00 TOTAL Centrul de zi 64,00

Ajutoare diverse 143,00 TOTAL Asistenta Sociala 1562,00

XIII. Rambursari credite Suma I " III IV Credit BRD 130,00

TOTAL Rambursari 130,00

XIV. Drumuri Suma I II III IV

Plombari 100,00 Rep. Curente strazi, trotuare, borduri 2200,00

Piatra sparta 100,58 Marcaje rutiere 50,00 TOTAL Drumuri 2450,58

TOTAL BUGET CHELTUIELI 24.934,78

XV. Piata Vide le Suma I II III IV Autofinantate Chelt personal 85,00 Chelt materiale 77,00

TOTAL Piata 162,00 Mii lei

XVI.lnvatamant Suma I II III IV Autofinantate

Scoala nr 1-chelt materiale 12,00 Scoala nr 2-chelt materiale 6,00 Gradinita 1-chelt materiale 197,00

Liceul Teoretic Vide le 120,00 TOTAL Invatamant 335,00

TOTAL BUGET GENERAL 2015- SUMA I " III IV CHELTUIEU

TOTAL 25.431,78

SEF SERVICIU,

VIRGIL RADU

~---6