of 86 /86
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2016 PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE cod 26 Denumire indicator Cod rand Nr. crt. Existente la sf. anului nr mp Sold inceput an CRESTERI Total dif. din reev achizitii transf./primiri donatii alte cai ACTIVE FIXE NECORPORALE 001 Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002 100.707 Concesiuni,brevete,licente,marci 003 31.795 comerciale,drepturi si active similare (ct.205) Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 44.487 TOTAL 005 176.989 ACTIVE FIXE CORPORALE 006 Amenajari la terenuri (ct.2110200) 007 Constructii (ct.212) din care: 008 240.548 204.435 204.435 - drumuri publice 009 - drumuri industriale si agricole 010 - infrastructura pentru transport feroviar 011 -poduri, podete, pasarele si viaducte 012 - tunele 013 - piste pentru aeroporturi si platforme 014 - canale pentru navigatie 015 - alte active fixe în grupa constructii, din 016 240.548 204.435 204.435 - locuinte ANL 0161 Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 1.682.069 24.140 24.140 animale si plantatii (ct.213) Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 180.652 13.392 13.392 de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214) TOTAL 019 2.103.269 241.967 241.967 TOTAL ACTIVE FIXE 020 2.280.258 241.967 241.967 Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE SITUATIA …primariatraian.ro/1bilant/2016/bilant 4.pdfMobilier,aparatura birotica,echipamente 018 de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE SITUATIA …primariatraian.ro/1bilant/2016/bilant...

 • SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 26

  Denumire indicator

  Cod

  rand

  Nr.

  crt.

  Existentela sf. anuluinr mp

  Sold inceputan

  CRESTERI

  Total dif. din reev achizitii transf./primiri donatii alte cai

  ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

  Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002 100.707

  Concesiuni,brevete,licente,marci 003 31.795

  comerciale,drepturi si active

  similare (ct.205)

  Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 44.487

  TOTAL 005 176.989

  ACTIVE FIXE CORPORALE 006

  Amenajari la terenuri (ct.2110200) 007

  Constructii (ct.212) din care: 008 240.548 204.435 204.435

  - drumuri publice 009

  - drumuri industriale si agricole 010

  - infrastructura pentru transport feroviar 011

  -poduri, podete, pasarele si viaducte 012

  - tunele 013

  - piste pentru aeroporturi si platforme 014

  - canale pentru navigatie 015

  - alte active fixe în grupa constructii, din 016 240.548 204.435 204.435

  - locuinte ANL 0161

  Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 1.682.069 24.140 24.140

  animale si plantatii (ct.213)

  Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 180.652 13.392 13.392

  de protectie a valorilor umane si mate-

  riale si alte active fixe corporale

  (ct.214)

  TOTAL 019 2.103.269 241.967 241.967

  TOTAL ACTIVE FIXE 020 2.280.258 241.967 241.967

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 27

  Denumire indicatorCod

  rand

  Nr.

  crt.Total dif. din reev eliminare

  amortizarecasari transferuri alte caivanzari

  Sold sfarsitan Sold inceput

  an

  Cresteri Reduceri Sold sfarsitan

  Valoare netacontabila

  Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere) REDUCERI din care :

  Dom.privatal statului

  Dom.privatal UAT

  ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

  Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002 100.707 100.707 100.707

  Concesiuni,brevete,licente,marci 003 31.795 1.507 1.507 30.288 30.288

  comerciale,drepturi si active

  similare (ct.205)

  Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 44.487 44.487 44.487

  TOTAL 005 176.989 1.507 1.507 175.482 175.482

  ACTIVE FIXE CORPORALE 006

  Amenajari la terenuri (ct.2112) 007

  Constructii (ct.212) din care: 008 444.983 444.983 444.983

  - drumuri publice 009

  - drumuri industriale si agricole 010

  - infrastructura pentru transport feroviar 011

  -poduri, podete, pasarele si viaducte 012

  - tunele 013

  - piste pentru aeroporturi si platforme 014

  - canale pentru navigatie 015

  - alte active fixe în grupa constructii, din 016 444.983 444.983 444.983

  - locuinte ANL 0161

  Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017 1.706.209 56.676 56.676 1.649.533 1.649.533

  animale si plantatii (ct.213)

  Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018 194.044 19.862 19.862 174.182 174.182

  de protectie a valorilor umane si mate-

  riale si alte active fixe corporale

  (ct.214)

  TOTAL 019 2.345.236 76.538 76.538 2.268.698 2.268.698

  TOTAL ACTIVE FIXE 020 2.522.225 78.045 78.045 2.444.180 2.444.180

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 28

  Denumire indicator

  Cod

  rand

  Nr.

  crt.

  Existent la sfarsitul anului

  Total dif. din reev achizitii transferuri alte caidonatii

  CRESTERI Sold inceput

  anha nr mp

  ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

  Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002

  sportive (ct.206)

  Active fixe necorporale in curs de exe- 003 95.210 24.000 24.000

  cutie (ct.233)

  TOTAL 004 95.210 24.000 24.000

  ACTIVE FIXE CORPORALE 005

  Amenajari la terenuri (ct.2112) 006 529

  Terenuri (ct.2111) 007 7.212.335

  Constructii (ct.212) din care: 008 30.466.747 2.937.497 2.937.497

  - drumuri publice 009 3.014.722 3.014.722

  - drumuri industriale si agricole 010

  - infrastructura pentru transport feroviar 011

  -poduri, podete, pasarele si viaducte 012

  - tunele 013

  - piste pentru aeroporturi si platforme 014

  - canale pentru navigatie 015

  - alte active fixe în grupa constructii 016 30.466.747

  Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017

  animale si plantatii (ct.213)

  Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018

  de protectie a valorilor umane si mate-

  riale si alte active fixe corporale

  (ct.214)

  Active fixe corporale in curs de exe- 019 5.109.468

  cutie (ct.231)

  Alte active ale statului (ct.215) 020

  TOTAL 021 42.789.079 2.937.497 2.937.497

  TOTAL ACTIVE FIXE 022 42.884.289 2.961.497 2.961.497

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 29

  Denumire indicator

  Cod

  rand

  Nr.

  crt.

  REDUCERI

  Total dif. din reev casari transferuri alte caivanzariSold sfarsit

  an

  Fondul activelor fixe neamortizabile

  Fd. necorp.ct.100

  Dom.publicstat ct.101

  Dom.privatstat ct.102

  Dom.publicUAT ct.103

  Dom.privatUAT ct.104

  ACTIVE FIXE NECORPORALE 001

  Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002

  sportive (ct.206)

  Active fixe necorporale in curs de exe- 003 119.210

  cutie (ct.233)

  TOTAL 004 119.210

  ACTIVE FIXE CORPORALE 005

  Amenajari la terenuri (ct.2112) 006 529 529

  Terenuri (ct.2111) 007 2.021.390 2.021.390 5.190.945 5.190.945

  Constructii (ct.212) din care: 008 33.404.244 33.404.244

  - drumuri publice 009 3.014.722 3.014.722

  - drumuri industriale si agricole 010

  - infrastructura pentru transport feroviar 011

  -poduri, podete, pasarele si viaducte 012

  - tunele 013

  - piste pentru aeroporturi si platforme 014

  - canale pentru navigatie 015

  - alte active fixe în grupa constructii 016 77.225 77.225 30.389.522 30.389.522

  Instalatii tehnice,mijloace de transport, 017

  animale si plantatii (ct.213)

  Mobilier,aparatura birotica,echipamente 018

  de protectie a valorilor umane si mate-

  riale si alte active fixe corporale

  (ct.214)

  Active fixe corporale in curs de exe- 019 3.265.474 3.265.474 1.843.994

  cutie (ct.231)

  Alte active ale statului (ct.215) 020

  TOTAL 021 5.286.864 5.286.864 40.439.712 38.595.718

  TOTAL ACTIVE FIXE 022 5.286.864 5.286.864 40.558.922 38.595.718

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • BILANTla data de Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 01

  Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  A.ACTIVE 001

  ACTIVE NECURENTE 002

  1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 003 270.692,00 294.692,00

  2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-

  2900400-2900500-2900800-2930100*)

  2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, 004 1.786.183,00 1.823.715,00

  aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+

  2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-

  2910300-2910400-2930200*)

  3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 005 43.029.627,00 40.884.695,00

  2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)

  4.Alte active nefinanciare (ct.2150000) 006

  5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 007 50,00 50,00

  (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+

  2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-

  2960103-2960200), din care:

  Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 008 50,00 50,00

  -2960102-2960103)

  6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada 009 7.177,00 7.177,00

  mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+

  4610201+4610209-4910200-4960200) din care:

  Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa 010

  o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+

  4610201-4910200-4960200)

  7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 015 45.093.729,00 43.010.329,00

  ACTIVE CURENTE 018

  1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 019 2.014.008,00 1.995.423,00

  3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+

  3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+

  3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+

  3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+

  3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-

  3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-

  3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-

  3960000-3970000-3980000)

  2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica 020

  de un an

  Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 021 66.817,00 70.881,00

  2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+

  4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+

  4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-

  4910100-4960100+5120800) din care:

  Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat 0211

  din anul curent (ct.4890101)

  Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 022 18.284,00 18.284,00

  4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-

  4910100- 4960100),din care:

  Avansuri acordate 0221

  Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 023 3.095.350,00 2.904.727,00

  4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+

  4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+

  4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+

  4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**

  -4970000), din care:

 • cod 01

  Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 024 3.048.294,00 2.898.303,00

  4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

  Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 025

  la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+

  4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+

  4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+

  4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+

  4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+

  4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+

  4740000+4760000), din care:

  Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ 026

  4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

  Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 027

  2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+

  2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+

  4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+

  4690108+4690109)

  Total creante curente (rd.21+23+25+27) 030 3.162.167,00 2.975.608,00

  3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 031

  4.Conturi la trezorerii si institutii de credit: 032

  Conturi la trezorerie, casa in lei. 033 654.540,00 223.279,00

  5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+

  5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+

  5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+

  5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+

  5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+

  5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+

  5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-

  7700000)

  Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 0331 5.000,00

  5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

  Depozite 034

  Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 035

  5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+

  5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+

  5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+

  5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+

  5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)

  Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 0351

  Depozite 036

  Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 040 654.540,00 228.279,00

  5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor 041

  teritoriale

  5240200+5240300-7700000)

  Dobanda de incasat, avansuri de 0411

  6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 042

  7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 045 5.830.715,00 5.199.310,00

  8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 046 50.924.444,00 48.209.639,00

  B.DATORII 050

  DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o 051

  perioada mai mare de un an

  1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada 052

  mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+

  4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:

  Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 053

  4620201)

  2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 054

  1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+

  1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

  3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 055

  TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 058

  DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 059

  de pana la un an

 • cod 01

  Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 060 163.729,00 144.417,00

  4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+

  4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+

  4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:

  Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat 0601 72.541,00 61.627,00

  din anul curent (ct.4890201)

  Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 061 82.266,00 68.868,00

  4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:

  Avansuri primite 0611

  2.Datorii catre bugete 062 99.267,00 105.139,00

  4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44

  4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+46

  4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di

  Datoriile institutiilor publice catre bugete 063

  Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 0631 47.194,00 56.134,00

  4310700+4370100+4370200+4370300)

  Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 064

  4550502+4550503)

  3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de 065

  la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+

  4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+

  4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+

  4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+

  4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+

  4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)

  din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 066

  4500600+4590000+4620103)

  4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 070

  de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+

  5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+

  5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+

  5190190)

  5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul 071

  exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+

  1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+

  1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+

  1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)

  6.Salariile angajatilor 072 93.128,00 105.256,00

  4280101)

  7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de 073 11.220,00 17.784,00

  somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+

  4270300+4290000+4380000), din care:

  Pensii, indemnizatii de somaj, burse 0731

  8.Venituri in avans (ct.4720000) 074

  9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 075

  10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 078 367.344,00 372.596,00

  11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 079 367.344,00 372.596,00

  12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI 080 50.557.100,00 47.837.043,00

  PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

  C.CAPITALURI PROPRII 083

  1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 084 37.679.611,00 38.595.718,00

  1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+

  1060000+1320000+1330000+1390100)

  2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 085 10.437.953,00 9.317.826,00

  3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor) 086

  4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 087 2.439.536,00

  5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 088 76.501,00

  6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 090 50.557.100,00 47.837.043,00

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

  la data de Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 02

  Denumire indicator Cod

  randAn precedent An curentNr.

  crt.

  - lei -

  1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale 002 4.314.530,00 2.835.344,00

  (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000

  7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74

  7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74

  7460900)

  2.Venituri din activitati economice 003 101.997,00 105.105,00

  3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala 004 566.587,00 199.323,00

  (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200

  7760000+7780000+7790101+7790109)

  4.Alte venituri operationale 005 219.691,00 161.786,00

  7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

  TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 006 5.202.805,00 3.301.558,00

  II. CHELTUIELI OPERATIONALE 007

  1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 008 1.880.466,00 2.013.703,00

  6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+64

  2.Subventii si transferuri 009 221.493,00 484.189,00

  6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

  3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 010 588.769,00 816.440,00

  6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60

  6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61

  6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62

  6280000+6290100)

  4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 011

  6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62

  5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 012 2.100,00

  TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 013 2.690.728,00 3.316.432,00

  III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 014

  - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 015 2.512.077,00

  - DEFICIT (rd.13-rd.06) 016 14.874,00

  IV.VENITURI FINANCIARE 017

  7680000+7690000+7860300+7860400)

  V. CHELTUIELI FINANCIARE 018

  6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

  VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA 019

  - EXCEDENT (rd.17-rd.18) 020

  - DEFICIT (rd.18-rd.17) 021

  VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 022

  - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 023 2.512.077,00

  - DEFICIT (rd.16+21-15-20) 024 14.874,00

  VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) 025

  IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 026

  X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 027

  - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 028

  - DEFICIT (rd.26-rd.25) 029

  XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) 0291

  - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 0292 2.512.077,00

  - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 0293 14.874,00

  Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200) 0294

  XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) 030

  - EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4) 031 2.512.077,00

  - DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4) 032 14.874,00

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

  la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 05- lei -

  Denumire indicator Cod

  rand

  Disponibil lainceputul anului

  Incasari PlatiDisponibil la

  sfarsit perioada

  TOTAL (rd.02 la 15) 001

  - Sume primite ca donatii si sponsorizari 002

  (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

  - Garantii materiale retinute gestionarilor 003

  conform Legii nr.22/1969

  (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

  - Sume primite din fondurile de contrapartida 004

  constituite potrivit legii

  (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

  - Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, 005

  ct.5500102/analitice distincte)

  - Disponibil din fonduri cu destinatie 006

  speciala reprezentand alocatia pentru

  nou-nascuti conform Legii 416/2001

  (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)

  - Disponibil din fonduri cu destinatie 007

  speciala reprezentand sprijin

  producatorilor agricoli conform

  O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102

  /analitice distincte)

  - Sume primite din credite externe 008

  contractate de stat pentru finantarea

  programului de pietruire a

  drumurilor comunale

  (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

  - Sume primite din fondul de tezaur 009

  - Sume primite din rezultatul executiei 010

  bugetare din anii precedenti

  (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

  - Alte disponibilitati cu destinatie 011

  speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice

  - Disponibil din sume alocate din 012

  venituri din privatizare conform

  distincte)

  - Ajutor financiar in echivalent a 013

  100 euro acordat cadrelor didactice

  din invatamantul preuniversitar

  (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

  Disponibil din cofinantarea de la 014

  bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice

  Disponibil al institutiilor publice 015

  finantate integral de la bugetul local,

  din sume indisponibilizate pe baza de

  titluri executorii(ct.550/analitic

  distinct )

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • INFORMATII PRIVIND SOLDURILE CONTURILOR DE VENITURI SI FINANTARI PRECUM SI SOLDURILE CONTURILOR DE CHELTUIELI

  DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE ANEXA 2

  cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  TOTAL VENITURI 3.188.608 112.950001

  VENITURI OPERATIONALE 3.188.608 112.950002

  rd.35+rd.47

  Venituri din impozite,taxe,contributii 2.835.344003

  de asigurari si alte venituri ale

  bugetelor

  rd10+rd11+rd12+rd13+rd14+rd15

  rd18+rd19+rd20+rd21+rd22+rd23

  rd26+rd27+rd28

  ct.7300100 Impozit pe profit004

  ct7300200 Alte impozite pe005

  si castiguri din capital de la

  juridice

  ct7310100 Impozit pe venit006

  ct7310200 Cote si sume defalcate 519.195007

  din impozitul pe venit

  ct7320100 Alte impozite pe 21.150008

  castiguri din capital

  ct7330000 Impozit pe salarii009

  ct7340000 Impozite si taxe pe 108.106010

  ct7350100 Taxa pe valoarea011

  ct7350200 Sume defalcate din TVA 2.167.880012

  ct7350300 Alte impozite si taxe013

  bunuri si servicii

  ct7350400 Accize014

  ct7350500 Taxe pe servicii specifice015

  ct7350600 Taxe pe utilizarea 19.013016

  autorizarea utilizarii bunurilor sau

  desfasurarea de activitati

  ct7360100 Venituri incadrate in017

  proprii ale bugetului Uniunii

  ct7390000 Alte impozite si taxe018

 • cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  ct7450100 Contributiile angajatilor019

  asigurari sociale

  ct7450200 Contributiile020

  asigurari de somaj

  ct7450300 Contributiile021

  asigurari sociale de sanatate

  ct7450400 Contributiile022

  accidente de munca si boli

  ct7450500 Varsaminte de la023

  juridice,pentru persoaane cu

  neincadrate

  ct7450900 Alte contributii pentru024

  sociale datorate de angajatori

  ct7460100 Contributiile asiguratilor025

  asigurari sociale

  ct7460200 Contributiile asiguratilor026

  asigurari de somaj

  ct7460300 Contributiile asiguratilor027

  asigurari de sanatate

  ct7460900 Alte contributii ale altor028

  pentru asigurari sociale

  Venituri din activitati economice 8.470 96.635029

  rd29=rd30+rd31+rd32+rd33+rd34

  ct7210000 Venituri din productia de030

  fixe necorporale

  ct7220000 Venituri din productia de031

  fixe corporale

  ct7510100 Venituri din prestari de 96.635032

  si alte activitati

  ct7510200 Venituri din taxe 8.470033

  eliberari permise

  ct7090000 Variatia stocurilor034

  Finantari,subventii,transferuri,alocat 199.323035

  bugetare cu destinatie speciala

  rd37+rd38+rd39+rd40+rd41+rd42

  rd44+rd45+rd46

  ct7510500 Transferuri voluntare036

  decat subventii(donatii,sponsorizari)

  ct7710000 Finantarea in baza unor037

  normative speciale

  ct7720100 Subventii de la bugetul 80.414038

  ct7720200 Subventii de la alte 118.909039

  ct7740100 Finantarea din fonduri040

  nerambursabile preaderare in bani

 • cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  ct7740200 Finantarea din fonduri041

  nerambursabile preaderare in

  ct7750000 Finantarea din fonduri042

  nerambursabile postaderare

  ct7760000 Fonduri cu destinatie043

  ct7780000 Venituri din contributia044

  aferenta programelor/proiectelor

  din fonduri externe nerambursabile

  ct7790101 Venituri din bunuri si045

  primite cu titlu gratuit - transf intre

  ct7790109 Venituri din bunuri si046

  primite cu titlu gratuit

  Alte venituri operationale 145.471 16.315047

  rd47=rd48+rd49+rd50+rd51+rd52

  rd54+rd55+rd56+rd57

  ct7140000 Venituri din creante048

  debitori diversi

  ct7180000 Alte venituri ale049

  statului

  ct7500000 Venituri din proprietate 16.351 16.315050

  ct7510300 Amenzi,penalitati si 128.063051

  ct7510400 Diverse venituri 1.057052

  ct7810200 Venituri din provizioane053

  ct7810300 Venituri din ajustari054

  deprecierea activelor fixe

  ct7810401 Venituri din ajustari055

  deprecierea activelor

  ct7810402 Venituri din ajustari056

  deprecierea activelor

  ct7770000 Veniturile fondului de057

  VENITURI FINANCIARE058

  rd58=rd59+rd60+rd61+rd62+rd63

  rd65+rd66+rd67+rd68

  ct7630000 Venituri din creante059

  ct7640000 Venituri din investitii060

  ct7650100 Venituri din diferente de061

  valutar-diferente de curs din

  creantelor si datoriilor

  ct7650200 Venituri din diferente de062

  valutar-diferente de curs din

  disponibilitatilor

  ct7660000 Venituri din dobanzi063

  ct7670000 Sume de primit de la064

  stat pentru acoperirea pierderilor

  valutar-PHARE,SAPARD,ISPA

 • cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  ct7680000 Alte venituri065

  SAPARD,ISPA

  ct7690000 Sume de primit de la066

  stat pentru acoperirea altor

  neeligibile-costuri

  ISPA)

  ct7860300 Venituri din ajustari067

  pierderea de valoare a activelor

  financiare

  ct7860400 Venituri din ajustari068

  pierderea de valoare a activelor

  circulante

  VENITURI EXTRAORDINARE069

  rd69=rd70

  ct7910000 Venituri din valorificarea070

  bunuri ale statului

  TOTAL CHELTUIELI 3.203.730 112.702071

  rd71=rd72+rd142+rd154

  CHELTUIELI OPERATIONALE 3.203.730 112.702072

  rd72=rd73+rd85+rd96+rd125+rd1

  Salariile si contributiile sociale 1.956.158 57.545073

  aferente angajatilor

  rd73=rd74+rd75+rd76+rd77+rd78

  rd79+rd80+rd81+rd82+rd83+rd84

  ct6410000 Cheltuieli cu salariile 1.560.758 46.980074

  ct6420000 Cheltuieli salariale in075

  ct6450100 Contributiile 248.485 7.419076

  asigurari sociale

  ct6450200 Contributiile 7.175 231077

  asigurari de somaj

  ct6450300 Contributiile 80.596 2.444078

  asigurari sociale de sanatate

  ct6450400 Contributiile 2.722 72079

  accidente de munca si boli

  ct6450500 Contributiile 56.422 399080

  concedii si indemnizatii

  ct6450600 Contributiile081

  de garantare pentru plata

  ct6450800 Contributiile082

  de garantare pentru plata

  ct6460000 Cheltuieli cu083

  delegare,detasare si alte drepturi

  salariale

  ct6470000 Cheltuieli din fondul084

  stimularii personalului

 • cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  Subventii si transferuri 484.189085

  rd85=rd86+rd87+rd88+rd89+rd90

  rd92+rd93+rd94+rd95

  ct67000000 Subventii086

  ct6710000 Transferuri curente intre 73.500087

  ale adiministratiei publice

  ct6720000 Transferuri de capital088

  ale administratiei publice

  ct6730000 Transferuri interne089

  ct6740000 Transferuri in strainatate090

  ct6750000 Contributia Romaniei la091

  Uniunii Europene

  ct6760000 Asigurari sociale092

  ct6770000 Ajutoare sociale 407.053093

  ct6780000 Transferuri pentru094

  din fonduri externe nerambursabile

  derare si fonduri de la bugetul de

  ct6790000 Alte cheltuieli 3.636095

  Stocuri,consumabile,lucrari si 761.283 55.157096

  executate de terti

  rd96=rd97+rd98+rd99+rd100+rd1

  rd102+rd103+rd104+rd105+rd106

  rd108+rd109+rd110+rd111+rd112

  rd114+rd115+rd116+rd117+rd118

  rd120+rd121+rd122+rd123+rd124

  ct6010000 Cheltuieli cu materiile097

  ct6020100 Cheltuieli cu materiile 1.766098

  ct6020200 Cheltuieli privind 18.226099

  ct6020300 Cheltuieli privind100

  pentru ambalat

  ct6020400 Cheltuieli privind piesele 3.978101

  de schimb

  ct6020500 Cheltuieli privind102

  materialele de plantat

  ct6020600 Cheltuieli privind furajele103

  ct6020700 Cheltuieli privind hrana104

  ct6020800 Cheltuieli privind alte 340.740 14.119105

  consumabile

  ct6020900 Cheltuieli privind106

  si materialele

  ct6030000 Cheltuieli privind 940107

  natura obiectelor de inventar

  ct6060000 Cheltuieli privind108

 • cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  ct6070000 Cheltuieli privind109

  ct6080000 Cheltuieli privind110

  ct6090000 Cheltuieli cu alte stocuri111

  ct6100000 Cheltuieli privind energia 96.483 18.062112

  ct6110000 Cheltuieli cu intretinerea 984113

  reparatiile

  ct6120000 Cheltuieli cu chiriile114

  ct6130000 Cheltuieli cu primele de 2.740115

  ct6140000 Cheltuieli cu 8.037116

  transferari

  ct6220000 Cheltuieli privind117

  onorariile

  ct6230000 Cheltuieli de118

  publicitate

  ct6240100 Cheltuieli cu transportul -1.444119

  ct6240200 Cheltuieli cu transportul 36.377120

  ct6260000 Cheltuieli postale si taxe 32.331 555121

  telecomunicatii

  ct6270000 Cheltuieli cu serviciile122

  asimilate

  ct6280000 Alte cheltuieli cu 208.125 22.421123

  executate de terti

  ct6290100 Alte cheltuieli autorizate 12.000124

  dispozitii legale-cheltuieli curente

  Cheltuieli de capital,amortizari si125

  rd125=rd126+rd127+rd128+rd129

  rd131+rd132+rd133+rd134+rd135

  ct6290200 Alte cheltuieli autorizate126

  dispozitii legale-reparatii capitale

  ct6810100 Cheltuieli operationale127

  amortizarea activelor fixe

  ct6810200 Cheltuieli operationale128

  provizioanele

  ct6810300 Cheltuieli operationale129

  ajustarile pentru deprecierea

  fixe

  ct6810401 Cheltuieli operationale130

  ajustarile pentru deprecierea

  circulante-stocuri

  ct6810402 Cheltuieli operationale131

  ajustarile pentru deprecierea

  circulante-creante

  ct6820101 Cheltuieli cu activele fixe132

  corporale neamortizabile-active

 • cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  ct6820109 Cheltuieli cu activele fixe133

  corporale neamortizabile-altele

  ct6820200 Cheltuieli cu activele fixe134

  necorporale neamortizabile

  ct6890100 Cheltuieli privind rezerva135

  ct6890200 Cheltuieli privind rezerva136

  mobilizare

  Alte cheltuieli operationale 2.100137

  rd137=rd138+rd139+rd140+rd141

  ct6350000 Cheltuieli cu alte138

  si varsaminte asimilate

  ct6540000 Pierderi din creante si139

  diversi

  ct6580101 Alte cheltuieli140

  ct6580109 Alte cheltuieli 2.100141

  CHELTUIELI FINANCIARE142

  rd142=rd143+rd144+rd145+rd146

  +rd148+rd149+rd150+rd151+rd15

  ct6630000 Pierderi din creante143

  ct6640000 Cheltuieli din investitii144

  financiare cedate

  ct6650100 Cheltuieli din diferente145

  valutar-diferente de curs din

  creantelor si datoriilor

  ct6650200 Cheltuieli din diferente146

  valutar-diferente de curs din

  disponibilitatilor

  ct6660000 Cheltuieli privind147

  ct6670000 Sume de transferat148

  stat reprezentand castiguri din

  valutar -PHARE,SAPARD,ISPA

  ct6680000 Dobanzi de transferat149

  Europene/altor donatori sau de

  programului

  EXTERNE NERAMBURSABILE

  ct6690000 Alte pierderi(cheltuieli150

  neeligibile-costuri

  ISPA

  ct6860300 Cheltuieli financiare151

  ajustari pentru pierderea de valoare

  activelor financiare

  ct6860400 Cheltuieli financiare152

  ajustarile pentru pierderea de

  activelor circulante

 • cod 57

  Denumire indicator

  Nr.

  rd.Buget de stat Buget local

  Buget BASS

  Credite externe

  Credite interne

  Fonduri externe nerambursabile

  Bugetultrezor.statului

  Activitati finantate din Ven.pr.

  Institutii publ finantate partial din VP

  Institutii publfinantateintegral din VP

  Ven proprii cf. legi spec

  BugetFondMediu

  Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)

  Buget Somaj FNUASS

  ct6860800 Cheltuieli financiare153

  amortizarea primelor de rambursare

  obligatiunilor

  CHELTUIELI EXTRAORDINARE154

  rd154=rd155+rd156

  ct6900000 Cheltuieli cu pierderi din155

  calamitati

  ct6910000 Cheltuieli extraordinare156

  operatiuni cu active fixe

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

  PROPRII la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 25- lei -

  Denumire indicator Cod

  rand

  Nr.

  crt.Sold inceput

  anCresteri Reduceri

  Sold sfarsitan

  Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100) 001

  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002

  public al statului (ct.101)

  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003

  privat al statului (ct.1020101)

  Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0031

  privata a institutiei publice (ct.1020102)

  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 0032

  privat al statului-reprezentand bunuri

  confiscate sau intrate,potrivit legii,

  in proprietatea privata a statului,altele

  decat active fixe ct.1020103

  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004 37.679.611,00 916.107,00 38.595.718,00

  public al unitatilot administrativ-

  teritoriale (ct.103)

  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005

  privat al unitatilor administrativ-

  teritoriale (ct.1040101)

  Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea 0051

  privata a institutiei publice din administratia

  locala (ct.1040102)

  Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 0052

  privat al unitatilor administrativ-teritoriale-

  reprezentand bunuri confiscate sau intrate,

  potrivit legii, in proprietatea privata a

  unitatilor administrativ-teritoriale,altele

  decat active fixe ct.1040103

  Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 -2.024.290,00 -2.024.290,00

  Diferente din reevaluare si diferente de 007

  curs aferente dobanzilor incasate

  (SAPARD) (ct.106)

  Fondul de rulment (ct.131) 008

  Fondul de rezerva al bugetului asigurari- 009

  lor sociale de stat (ct.132)

  Fondul de rezerva constituit conform 010

  Legii nr.95/2006 (ct.133)

  Fondul de amortizare aferent activelor 011

  fixe detinute de serviciile publice de

  interes local (ct.134)

  Fondul de risc (ct.135) 012

  Fondul depozitelor speciale constituite 013

  pentru constructii de locuinte (ct.136)

  Taxe speciale (ct.137) 014

  Fondul de dezvoltare al spitalului 015

  (ct.1390100)

  Alte fonduri (constituite in afara 016

  bugetului local) (ct.1399)

  Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017 10.437.953,00 1.120.127,00 9.317.826,00

  creditor)

  Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018

  debitor)

  Rezultatul patrimonial al exercitiului 019 2.439.536,00 2.439.536,00

  (ct.121 - sold creditor)

 • cod 25- lei -

  Denumire indicator Cod

  rand

  Nr.

  crt.Sold inceput

  anCresteri Reduceri

  Sold sfarsitan

  Rezultatul patrimonial al exercitiului 020 76.501,00 76.501,00

  (ct.121 - sold debitor)

  Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021 50.557.100,00 47.837.043,00

  rd.18+rd.19-rd.20)

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 18Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  ACTIVE FINANCIARE 001A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 002A1.Numerar 003 Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor 004 publice de subordonare locala,(ct.5310101) Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice 005 654.540,00 223.279,00 subordonare locala, la trezorerii

  5500101+5510000+ 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de 0051 administratiei publice locale (ct.5160101) Fonduri externe nerambursabile preaderare 006 Fonduri externe nerambursabile postaderare 007 Total (in baze cash) (rd.04+05) 008 654.540,00 223.279,00 Dobanzi de incasat aferente disponibitatilor / excedentelor cumulate 009 institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii Total (in baze accrual)(rd.08+09) 010 654.540,00 223.279,00 ---Excedentele cumulate ale bugetelor locale 011 ---Disponibil din fondul de rulment 012 ---Total (in baze cash)(rd.11) 013 ---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate 014 bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala ---Total (in baze accrual) (rd.13+14) 015 ---Depozite constituite din fondul de rulment 016 ---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al 017 publice locale ---Total (in baze accrual) (rd.16+17) 018 Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401) 019 Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale 020 institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) Total (in baze accrual) (rd.19+20) 021 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) 022 Alte valori 023 5.000,00A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), 030 - Disponibilitati la institutii de credit rezidente 031 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de 032 la institutiile de credit rezidente5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56 Fonduri externe nerambursabile preaderare 033 Fonduri externe nerambursabile postaderare 034 Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402) 035 Total (in baze cash) (rd.32+35) 036 Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si 037 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente Total (in baze accrual) (rd.36+37) 038 Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente 039 (ct.5150302+5600402) Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale 040 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente Total (in baze accrual) (rd.39+40) 041

 • cod 18Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare 042 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare 043 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) - disponibilitati la alti rezidenti 050 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 0514610209+2670108+2670208) Total (in baze cash) (rd.51) 052A.3.Alte disponibilitati 060 - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate 061 Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) 062 Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din 063 strainatate (ct.5180702) Total (in baze accrual) (rd.62+63) 064 Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200) 065 Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) 066B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 070 Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate 071B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare 072 derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate 073 detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de : -Banca centrala (S.121) 074 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 075 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 076 - Nerezidenti (S21,S22) 077I.Total (la valoare nominala) (rd.73) 078B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate 0851.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate 086 detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: -Banca centrala (S.121) 087 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 088 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 089 - Nerezidenti (S21,S22) 090 Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare 091 Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: -Banca centrala (S.121) 092 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 093 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 094 - Nerezidenti (S21,S22) 095 - Operatori economici (S11) 096I.Total (rd.86+91) 097C.CREDITE ACORDATE, din care: 110C.1.Credite pe termen scurt - acordate 111 Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de 112 subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120 Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv 121D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice 122locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare 123 (ct.2600100-2960101)(S11) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta 124 depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari 125 rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129) Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate 126 pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)

 • cod 18Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile 130publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare 131 50,00 50,00 (ct.2600200-2960102)(S11) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta 132 depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122) Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari 133 rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129) Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin 134 50,00 50,00 ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)D.3.Alte participatii 140 Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe 141 actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea 142 valoare) (rd.141)E.ALTE CONTURI DE PRIMIT 155E.1.Credite comerciale si avansuri acordate 156 Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre 157 autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) 158 - de la societati nefinanciare (S.11) 159 - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163) 160 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 161 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 162 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 163 - de la nerezidenti(S21,S22) 164Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre 165 18.284,00 18.284,00locale sau de institutii subordonate4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la gospodariile populatie (S14) 166 - de la societati nefinanciare (S.11), 167 -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) 168 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 169 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 170 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 171 -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de 1711 -de la nerezidenti (S21,S22) 172E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile 1751.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total 176 3.048.294,00 2.898.303,00 din care: - de la gospodariile populatie (S14) 177 - de la societati nefinanciare (S.11), 178 - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) 179 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 180 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 181 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 182 - de la nerezidenti (S21,S22) 183 Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) 184 Total creante (rd.176+184) 185 3.048.294,00 2.898.303,00 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia 190/ alti donatori Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de 191 Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de 192 Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile 193 postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri 194bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE (ct.4500504+4500505)

 • cod 18Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri 195bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE (ct.4500504)Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri 196bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituriproprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct4500505) DATORII FINANCIARE 200A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201A.2.Alte depozite 2021.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile 203 9.124,00 14.124,00institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total206), din care: - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143) 204 - societati nefinanciare (S.11) 205 - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) 206 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) 207 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 208 - Fonduri de securitate sociala (S.1314) 209B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI 220B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat 221produse financiare derivate) Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si 222 financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: -Banca centrala (S.121) 223 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 224 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 225 - Nerezidenti (S21,S22) 226I.Total (la valoare nominala) rd.222 227 Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, 228 decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604) Total (in baze accrual)(rd.227+228) 229B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat 240produse financiare derivate) Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si 241 financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: -Banca centrala (S.121) 242 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 243 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 244 - Nerezidenti (S21,S22) 245I.Total (la valoare nominala)(rd.241) 246 Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, 247 decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) Total (in baze accrual)(rd.246+247) 248C.CREDITE PRIMITE, din care: 260C.1.Credite pe termen scurt primite 261 Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din 262 acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de: -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 263 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 264 - Nerezidenti (S21,S22) 265 Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre 2651 institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311) Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei 266 de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)

 • cod 18Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile 267 publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311) Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 2671 de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 268Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de 269din administratia locala5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 270 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 271 - Nerezidenti (S21,S22) 272Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri 2721privatizare (ct.1680703+5180606) - Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe 273 primite din contul curent general al trezoreriei statului Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) 274 Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) 275 Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor 276 in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale 277 imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul 278 fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante 279 -Nerezidenti(S21,S22) 280 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 281 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din 282 creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul 283 fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante 284 -Nerezidenti(S21,S22) 2841 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 2842C.2.Credite pe termen lung primite 285 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) 286 de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 287 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 288 - Nerezidenti (S21,S22) 289 -Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe termlung primite din 2891 privatizare de catre institutii publice din administratia locala Total (in baze cash)(rd.286) 290 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, 291 asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 292 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 293 - Nerezidenti (S21, S22) 294 - Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente 2941 lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) Total dobanzi de platit (rd.291) 295 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) 296 -Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor 297 in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale 298 imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:

 • cod 18Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 299 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra 300 -Nerezidenti(S21,S22) 301 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 302 Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din 303 creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 304 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra 305 -Nerezidenti(S21,S22) 306 -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) 307E.ALTE CONTURI DE PLATIT 310E.1.Credite comerciale si avansuri primite 311 Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 3124030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),din care catre: - Societati nefinanciare (S11) 313 - Institutii publice, din care (rd.315+316+317): 314 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) 315 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 316 - Fonduri de securitate sociala (S1314) 317 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 318 - Nerezidenti (S21,S22) 319 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 320 82.266,00 68.868,00 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11) 321 -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) 322 - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) 323 - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) 324 - Fonduri de securitate sociala (S1314) 325 - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) 326 Nerezidenti(S21,S22) 327E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri 330 Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 331 105.143,00 111.015,004310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+434370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor 332 93.128,00 105.256,004280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 333 11.220,00 17.784,004290000+4380000) Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) 334 Total (rd.331+332+333+334) 335 209.491,00 234.055,00 Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia 340 / alti donatori Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de 341 Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Alte datorii 342 Provizioane necurente 3421 Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand 3422 arierate in litigiu (din soldul ct.1510201) Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 3423 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata 3424salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentruoctombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 3425pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand caacordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din

 • cod 18Denumire indicator Cod

  rand

  Sold la inceputul

  anului

  Sold la sfarsitul

  perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  Provizioane curente 343 Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand 3431 litigiu (din soldul ct.1510101) Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 3432 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata 3433salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentruoctombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 3434pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand caacordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • Situatia fluxurilor de trezorerie - banci

  la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 04- lei -

  Denumire indicator Cod

  rand

  Nr.

  crt.

  TOTAL Casa in

  valuta

  Alte

  disponibilitati

  I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 001

  1. Incasari 002

  2. Plati 003

  3. Numerar net din activitatea 004

  operationala (rd.02-rd.03)

  II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 005

  1. Incasari 006

  2. Plati 007

  3. Numerar net din activitatea de 008

  investitii (rd.06-rd.07)

  III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 009

  1. Incasari 010

  2. Plati 011

  3. Numerar net din activitatea de 012

  finantare (rd.10-rd.11)

  IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013

  NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

  (rd.04+rd.08+rd.12)

  V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 014

  INCEPUTUL PERIOADEI

  1. Diferente de curs favorabile 015

  2. Diferente de curs nefavorabile 016

  VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 017

  FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

  Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  cod 03- lei -

  Denumire indicator

  Cod

  rand

  Nr.

  crt.

  TOTAL Casa5310101

  Bug.Stat5200100/7700000

  Bug.Local5210100/7700000

  Bug.Institintegr.VP5600101/7700000

  Bug.InstitVP si subv.5610100/7700000

  Bug.ActivitVP.

  5620101/7700000

  Bug.Impru-muturi

  513/514/516/7700000

  Bug.FEN5150103/5150600/7700000

  Altedisponibilitati

  ct. 5xx

  BASS52501015250102/7700000

  B.Somaj57401015740102/7700000

  FNUASS5710100/7700000

  B.Mediu5750100/7700000

  B.Trez.Statului

  5240100/7700000

  I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 001

  OPERATIONALA

  1. Incasari 002 4.896.866 1.445.631 3.334.439 104.346 12.450

  2. Plati 003 4.715.176 1.445.631 61.627 3.149.828 112.267 7.450

  3. Numerar net din activitatea 004 181.690 -61.627 184.611 -7.921 5.000

  (rd.02-rd.03)

  II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 005

  INVESTITII

  1. Incasari 006

  2. Plati 007 612.951 612.951

  3. Numerar net din activitatea de 008 -612.951 -612.951

  (rd.06-07)

  III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 009

  FINANTARE

  1. Incasari 010

  2. Plati 011

  3. Numerar net din activitatea de 012

  (rd.10-rd.11)

  IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013 -431.261 -61.627 -428.340 -7.921 5.000

  NUMERAR SI ECHIVALENT DE

  (rd.04+rd.08+rd.12)

  V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 014 654.540 624.367 27.001 3.172

  LA INCEPUTUL ANULUI

  -sume recuperate din excedentul anului 0141

  precedent

  -sume utilizate din excedentul anului 0142

  precedent

  -sume transferate din disponibilul 0143

  finele anului precedent***

  VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE 015 223.279 -61.627 196.027 19.080 8.172

  LA SFARSITUL PERIOADEI

  rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil, Viza Trezorerie,

 • VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR L0CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

  la data de Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE Anexa 22

  cod 24

  Denumire indicator Cod

  rand

  Prevederi

  anuale RealizatNr.

  crt.

  - lei -

  I. COMUNE 001

  VENITURI TOTAL 000102

  Venituri proprii 4802 002 1.023.440,00 967.237,00

  1.Venituri curente, din care: 0002 003 3.624.440,00 3.135.117,00

  a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 004 572.500,00 519.195,00

  pe venit

  -cote defalcate din impozitul pe venit 040201 005 186.500,00 162.163,00

  -sume alocate din cotele defalcate din 040204 006 386.000,00 357.032,00

  impozitul pe venit pentru echilibrarea

  bugetelor locale

  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 007 2.601.000,00 2.167.880,00

  adaugata

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 008

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul judetelor

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 009 1.827.000,00 1.473.500,00

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul comunelor,

  oraselor,municipiilor si sectoarelor

  Municipiului Bucuresti

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 011 150.000,00 70.380,00

  adaugata pentru drumuri

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 012 624.000,00 624.000,00

  adaugata pentru echilibrarea bugetelor

  locale

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 013

  adaugata pentru programul de dezvoltare

  a infrastructurii si a bazelor sportive

  din spatiul rural

  -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0131

  pentru finantarea invatamantului particular sau

  confesional acreditat

  c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 014

  -donatii si sponsorizari 370201 015

  -Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0151

  al Uniunii Europene

  -alte transferuri voluntare 370250 016

  2. Venituri din capital 0015 017

  3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 018

  acordate,din care:

  -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 019

  infiintarea unor institutii si servicii publice de

  interes local sau a unor activitati finantate

  integral din venituri proprii

  -Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0191

  de la persoane fizice si juridice

  Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 020

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400211 021

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de functionare

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0211

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume din excedentul bugetului local 400214 0212

  utilizate pentru finantarea cheltuielilor

  sectiunii de dezvoltare

 • cod 24

  Denumire indicator Cod

  rand

  Prevederi

  anuale RealizatNr.

  crt.

  - lei -

  -Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0213

  decontarii cererilor de plata

  -Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0214

  turi acordate

  4. Subventii de la alte nivele ale 0018 022 252.000,00 199.323,00

  administratiei publice

  -subventii de la bugetul de stat 4201 023

  -subventii de la alte administratii 4302 024 141.000,00 118.909,00

  5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0241

  contul platilor efectuate si prefinantari

  Sume primite de la UE/alti donatori in 0242

  contul platilor efectuate si prefinantari

  aferente cadrului financiar 2014-2020

  CHELTUIELI TOTAL 5002 025 4.500.810,00 3.762.779,00

  Excedent 9802 026 -624.370,00 -428.339,00

  Deficit 9902 027

  II.ORASE 029

  VENITURI TOTAL

  Venituri proprii 4802 030

  1.Venituri curente, din care: 0002 031

  a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 032

  pe venit

  -cote defalcate din impozitul pe venit 040201 033

  -Sume alocate din cotele defalcate din 040204 034

  impozitul pe venit pentru echilibrarea

  bugetelor locale

  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 035

  adaugata

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 036

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul judetelor

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 037

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul comunelor,

  oraselor,municipiilor si sectoarelor

  Municipiului Bucuresti

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 039

  adaugata pentru drumuri

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 040

  adaugata pentru echilibrarea bugetelor

  locale

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 041

  adaugata pentru programul de dezvoltare

  a infrastructurii din spatiul rural

  -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0411

  pentru finantarea invatamantului particular sau

  confesional acreditat

  c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 042

  -donatii si sponsorizari 370201 043

  -Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0431

  al Uniunii Europene

  -alte transferuri voluntare 370250 044

  2. Venituri din capital 0015 045

  3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 046

  acordate,din care:

  -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 047

  infiintarea unor institutii si servicii publice de

  interes local sau a unor activitati finantate

  integral din venituri proprii

  -Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0471

  de la persoane fizice si juridice

  Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 048

 • cod 24

  Denumire indicator Cod

  rand

  Prevederi

  anuale RealizatNr.

  crt.

  - lei -

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400211 049

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de functionare

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0491

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume din excedentul bugetului local 400214 0492

  utilizate pentru finantarea cheltuielilor

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0493

  decontarii cererilor de plata

  -Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0494

  turi acordate

  4. Subventii de la alte nivele ale 0018 050

  administratiei publice

  -subventii de la bugetul de stat 4202 051

  -subventii de la alte administratii 4302 052

  5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0521

  contul platilor efectuate si prefinantari

  Sume primite de la UE/alti donatori in 0522

  contul platilor efectuate si prefinantari

  aferente cadrului financiar 2014-2020

  CHELTUIELI TOTAL 5002 053

  Excedent 9802 054

  Deficit 9902 055

  III.MUNICIPII 057

  VENITURI TOTAL

  Venituri proprii 4802 058

  1.Venituri curente, din care: 0002 059

  a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 060

  pe venit

  -cote defalcate din impozitul pe venit 040201 061

  -sume alocate din cotele defalcate din 040204 062

  impozitul pe venit pentru echilibrarea

  bugetelor locale

  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 063

  adaugata

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 064

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul judetelor

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 065

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul comunelor,

  oraselor,municipiilor si sectoarelor

  Municipiului Bucuresti

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 067

  adaugata pentru drumuri

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 068

  adaugata pentru echilibrarea bugetelor

  locale

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 069

  adaugata pentru programul de dezvoltare

  a infrastructurii si a bazelor sportive

  din spatiul rural

  -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 0691

  pentru finantarea invatamantului particular sau

  confesional acreditat

  c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 070

  -donatii si sponsorizari 370201 071

  -Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 0711

  al Uniunii Europene

  -alte transferuri voluntare 370250 072

 • cod 24

  Denumire indicator Cod

  rand

  Prevederi

  anuale RealizatNr.

  crt.

  - lei -

  2. Venituri din capital 0015 073

  3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 074

  acordate,din care:

  -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 075

  infiintarea unor institutii si servicii publice de

  interes local sau a unor activitati finantate

  integral din venituri proprii

  -Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 0751

  de la persoane fizice si juridice

  Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 076

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400211 077

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de functionare

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400213 0771

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume din excedentul bugetului local 400214 0772

  utilizate pentru finantarea cheltuielilor

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume primite in cadrul mecanismului 400216 0773

  decontarii cererilor de plata

  -Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 0774

  turi acordate

  4. Subventii de la alte nivele ale 0018 078

  administratiei publice

  -subventii de la bugetul de stat 4202 079

  -subventii de la alte administratii 4302 080

  5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 0801

  contul platilor efectuate si prefinantari

  Sume primite de la UE/alti donatori in 0802

  contul platilor efectuate si prefinantari

  aferente cadrului financiar 2014-2020

  CHELTUIELI TOTAL 5002 081

  Excedent 9802 082

  Deficit 9902 083

  IV.JUDET(BUGET PROPRIU) 085

  VENITURI TOTAL

  Venituri proprii 086

  1.Venituri curente, din care: 087

  a) Cote si sume defalcate din impozitul 088

  pe venit

  -cote defalcate din impozitul pe venit 089

  -sume alocate din cotele defalcate din 090

  impozitul pe venit pentru echilibrarea

  bugetelor locale

  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 091

  adaugata

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 092

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul judetelor

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 093

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul comunelor,

  oraselor,municipiilor si sectoarelor

  Municipiului Bucuresti

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 095

  adaugata pentru drumuri

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 096

  adaugata pentru echilibrarea bugetelor

  locale

  c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 097

  -donatii si sponsorizari 098

 • cod 24

  Denumire indicator Cod

  rand

  Prevederi

  anuale RealizatNr.

  crt.

  - lei -

  -Sume primite din Fondul de Solidaritate 0981

  al Uniunii Europene

  -alte transferuri voluntare 099

  2. Venituri din capital 100

  3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 101

  acordate,din care:

  -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 102

  infiintarea unor institutii si servicii publice de

  interes local sau a unor activitati finantate

  integral din venituri proprii

  -Incasari din rambursarea microcreditelor 1021

  de la persoane fizice si juridice

  Imprumuturi temporare din trezoreria statului 103

  -sume din excedentul anului precedent pentru 104

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de functionare

  -sume din excedentul anului precedent pentru 1041

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume din excedentul bugetului local 1042

  utilizate pentru finantarea cheltuielilor

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume primite in cadrul mecanismului 1043

  decontarii cererilor de plata

  -Incasari din rambursarea altor imprumu- 1044

  turi acordate

  4. Subventii de la alte nivele ale 105

  administratiei publice

  -subventii de la bugetul de stat 106

  -subventii de la alte administratii 107

  5.Sume primite de la UE/alti donatori in 1071

  contul platilor efectuate si prefinantari

  Sume primite de la UE/alti donatori in 1072

  contul platilor efectuate si prefinantari

  aferente cadrului financiar 2014-2020

  CHELTUIELI TOTAL 108

  Excedent 109

  Deficit 110

  CORELATII 112

  VENITURI TOTAL

  Venituri proprii 4802 113 1.023.440,00 967.237,00

  1.Venituri curente, din care: 0002 114 3.624.440,00 3.135.117,00

  a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 115 572.500,00 519.195,00

  pe venit

  -cote defalcate din impozitul pe venit 040201 116 186.500,00 162.163,00

  -sume alocate din cotele defalcate din 040204 117 386.000,00 357.032,00

  impozitul pe venit pentru echilibrarea

  bugetelor locale

  b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 118 2.601.000,00 2.167.880,00

  adaugata

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 119

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul judetelor

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 120 1.827.000,00 1.473.500,00

  adaugata pentru finantarea cheltuielilor

  descentralizate la nivelul comunelor,

  oraselor,municipiilor si sectoarelor

  Municipiului Bucuresti

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 122 150.000,00 70.380,00

  adaugata pentru drumuri

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 123 624.000,00 624.000,00

  adaugata pentru echilibrarea bugetelor

  locale

 • cod 24

  Denumire indicator Cod

  rand

  Prevederi

  anuale RealizatNr.

  crt.

  - lei -

  -sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 124

  adaugata pentru programul de dezvoltare

  a infrastructurii si a bazelor sportive

  din spatiul rural

  -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1241

  pentru finantarea invatamantului particular sau

  confesional acreditat

  c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702 125

  -donatii si sponsorizari 370201 126

  -Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 1261

  al Uniunii Europene

  -alte transferuri voluntare 370250 127

  2. Venituri din capital 0015 128

  3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 129

  acordate,din care:

  -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru 400206 130

  infiintarea unor institutii si servicii publice de

  interes local sau a unor activitati finantate

  integral din venituri proprii

  -Incasari din rambursarea microcreditelor 400207 1301

  de la persoane fizice si juridice

  Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210 131

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400211 132

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de functionare

  -sume din excedentul anului precedent pentru 400213 1321

  acoperirea golurilor temporare de casa ale

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume din excedentul bugetului local 400214 1322

  utilizate pentru finantarea cheltuielilor

  sectiunii de dezvoltare

  -Sume primite in cadrul mecanismului 400216 1323

  decontarii cererilor de plata

  -Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 1324

  turi acordate

  4. Subventii de la alte nivele ale 0018 133 252.000,00 199.323,00

  administratiei publice

  -subventii de la bugetul de stat 4202 134 111.000,00 80.414,00

  -subventii de la alte administratii 4302 135 141.000,00 118.909,00

  5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 1351

  contul platilor efectuate si prefinantari

  Sume primite de la UE/alti donatori in 1352

  contul platilor efectuate si prefinantari

  aferente cadrului financiar 2014-2020

  CHELTUIELI TOTAL 5002 136 4.500.810,00 3.762.779,00

  Excedent 9802 137 -624.370,00 -428.339,00

  Deficit 9902 138

  Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

 • Decembrie 2016

  PRIMARIA TRAIAN - CENTRALIZARE

  la data de

  Plati restante -total

  Anexa 30.b

  Denumire indicatorCod

  rand

  Sold la sfarsitul perioadei

  Nr.

  crt.

  - lei -

  Sold la inceputul

  anului

  cod 40

  din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

  Total

  PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

  -sub 30 de zile(rd.151+301) 002

  - peste 30 de zile (rd.152+302) 003

  - peste 90 de zile (rd.153+303) 004

  - peste 120 zile (rd.154+304) 005

  - peste 1 an (rd.155+305) 006

  PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150

  (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

  -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151

  - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152

  - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153

  - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154

  - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155

  Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160

  (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

  (rd.161+162+163+165+166) din care:

  -sub 30 de zile 161

  - peste 30 de zile 162

  - peste 90 de zile din care: 163

  -(ct.4620101,ct.4620109) 164

  - peste 120 zile 165

  - peste 1 an 166

  Plati restante fata de bugetul general consolidat 170

  (rd.171+172+173+174+175) din care:

  -sub 30 de zile 171

  - peste 30 de zile 172

  - peste 90 de zile