Click here to load reader

PRILOZI NACIONALNOM INVENTARU Prilozi nacionalnom inventaru emisija Prilog 1: Ključni izvori. 1.1. Opis metodologija korištenih za identificiranje ključnih izvora emisija, u slučaju

 • View
  2

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PRILOZI NACIONALNOM INVENTARU Prilozi nacionalnom inventaru emisija Prilog 1: Ključni izvori. 1.1....

 • 1

  PRILOZI NACIONALNOM INVENTARU EMISIJA

  Lipanj, 2020

 • Sadržaj

  Prilozi nacionalnom inventaru emisija .................................................................................................................... 3

  Prilog 1: Ključni izvori ........................................................................................................................................... 3

  1.1. Opis metodologija korištenih za identificiranje ključnih izvora emisija, u slučaju da su različite od Pristupa 1. Međuvladinog panela o promjeni klima (IPCC) ....................................................................... 4

  1.1.1. Procjena razine utjecaja .................................................................................................................... 4

  1.1.2. Procjena trenda ................................................................................................................................. 4

  1.2. Informacije o nivou razdiobe ...................................................................................................................... 7

  1.3. Tablice 4.2 i 4.3 IPCC Smjernica 2006, uključukući i iskuljučujući LULUCF ..................................... 8

  Prilog 2: Procjena nesigurnosti ..............................................................................................................................35

  Prilog 2: Procjena nesigurnosti ..............................................................................................................................36

  2.1. Opis metodologija korišitenih pri analizi nesigurnosti ..............................................................................36

  2.2. Procjena nesigurnosti pomoću Monte Carlo simulacija (Pristup 2) ...........................................................36

  2.2.1. Pregled metodologije .......................................................................................................................36

  2.2.2. Distribucije nesigurnosti i povezanost podataka o aktivnostima i emisijeskih faktora ....................37

  2.2.3. Emisije/odlivi isljučujući/isključujući LULUCF .............................................................................37

  2.2.4. Emisije/odlivi uključujući LULUCF ...............................................................................................40

  Prilog 3: Detaljan opis metodologije za pojedine kategorije izvora ili odliva .......................................................48

  3.1. Energetika ..................................................................................................................................................49

  4.2. LULUCF sektor - Popis provedenih i planiranih projekata u LULUCF sektoru .......................................75

  Prilog 4: Nacionalna energetska bilanca za zadnju povijesnu godinu ....................................................................78

  Prilog 5: Ostale dodatne informacije ......................................................................................................................91

  Prilog 5-1: Arhiviranje, zapisi o podacima korištenim u inventaru ...................................................................92

  5.1.1. Zapis o podacima korištenim u inventaru ........................................................................................92

  Prilog 5-2: Trend emisija stakleničkih plinova ..................................................................................................94

  Prilog 5-3: CO2 emisijski faktori, oksidacijski faktori i donje ogrjevne vrijednosti ........................................125

  Prilog 5-4: Konzistentnost prijavljenih podataka o onečišćujućim tvarima, za 2018. godinu. ........................126

  Prilog 5-6: Usporedba ETS podataka i podataka inventara .............................................................................141

  Prilog 5-7: Značajne promjene u metodologiji ................................................................................................148

 • 3

  Prilozi nacionalnom inventaru emisija

  Prilog 1: Ključni izvori

 • 1.1. Opis metodologija korištenih za identificiranje ključnih izvora emisija, u slučaju da su različite od Pristupa 1. Međuvladinog panela o

  promjeni klima (IPCC)

  Prema IPCC Smjernicama (IPCC, 2006) ključni izvori emisija su oni izvori koji zbrojeni doprinose

  ukupnoj emisiji sa 95% (Pristup 1, eng. Tier 1) ili 90% (Pristup 2, eng. Tier 2) u posljednjoj godini

  inventara ili u ukupnom trendu. Ključni izvori se rangiraju prema doprinosu od najvećeg do najmanjeg

  udjela u ukupnoj godišnjoj emisiji u trendu. Prvobitno se identifikacija provodila samo za izvore emisije.

  Prema Smjernicama dobre prakse, Hrvatska za identificiranje ključnih izvora emisije koristi Pristup 1 i

  Pristup 2 proračuna prema trendu i razini.

  1.1.1. Procjena razine utjecaja

  Procjena razine utjecaja uključuje identifikaciju kategorija kao ključnih kategorija izračunavanjem

  udjela emisija/odliva pojedine kategorije u ukupnoj, sumarnoj emisiji. Izračunati udjeli utjecaja

  pojedinih kategorija se poredaju od najvećeg prema najmanjem i tako sumiraju dok suma ne dosegne

  95% od ukupne emisije za Pristup 1, odnosno 90% od ukupne emisije za Pristup 2. Pristupom 1 se

  koriste emisije i odlivi od svake pojedine kategorije direktno, dok se Pristupom 2 analiziraju emisije i

  odlivi od svake pojedine kategorije pomnožene sa svojom nesigurnošću (koja je izračunata u Prilogu 2

  za pojedinu kategoriju).

  1.1.2. Procjena trenda

  Izračunava se razlika između stope promjene u emisijama ili odlivima pojedine kategorije i stope

  promjene totalne ukupne emisije. Procjena trenda se računa množenjem prethodno definirane razlike sa

  omjerom emisije pojedine kategorije prema ukupnoj emisiji (Relativna kontribucija).

  Tako dobivene vrijednosti, koje se smatraju vrijednostima procjene trenda podudaraju se od najveće

  prema najmanjoj i tako sumiraju dok suma ne dosegne 95% od ukupne emisije za Pristup 1, odnosno

  90% od ukupne emisije za Pristup 2. Procjena trenda za Pristup 2 izračunava se množenjem procjene

  trenda za Pristup 1 sa nesigurnošću pojedine kategorije.

  Tablica A1.1-1: Kategorije koje sudjeluju u procjeni ključnih izvora emisije

  Kategorije koje sudjeluju u procjeni ključnih izvora emisije Direktni staklenički plin

  ENERGETIKA

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Tekuća goriva CO₂

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Tekuća goriva CH₄

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Tekuća goriva N₂O

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Kruta goriva CO₂

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Kruta goriva CH₄

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Kruta goriva N₂O

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Plinovita goriva CO₂

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Plinovita goriva CH₄

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Plinovita goriva N₂O

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Biomasa CH₄

 • 5

  Kategorije koje sudjeluju u procjeni ključnih izvora emisije Direktni staklenički plin

  1.A.1 Izgaranje goriva - Energetske transformacije - Biomasa N₂O

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Tekuća goriva CO₂

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Tekuća goriva CH₄

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Tekuća goriva N₂O

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Kruta goriva CO₂

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Kruta goriva CH₄

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Kruta goriva N₂O

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Plinovita goriva CO₂

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Plinovita goriva CH₄

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Plinovita goriva N₂O

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Ostala fosilna goriva CO₂

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Ostala fosilna goriva CH₄

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Ostala fosilna goriva N₂O

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Biomasa CH₄

  1.A.2 Izgaranje goriva - Industrija i graditeljstvo - Biomasa N₂O

  1.A.3.a Domaći zračni promet CO₂

  1.A.3.a Domaći zračni promet CH₄

  1.A.3.a Domaći zračni promet N₂O

  1.A.3.b Cestovni promet CO₂

  1.A.3.b Cestovni promet CH₄

  1.A.3.b Cestovni promet N₂O

  1.A.3.b Željeznički promet CO₂

  1.A.3.b Željeznički promet CH₄

  1.A.3.b Željeznički promet N₂O

  1.A.3.d Domaća plovidba - Tekuća goriva CO₂

  1.A.3.d Domaća plovidba - Tekuća goriva CH₄

  1.A.3.d Domaća plovidba - Tekuća goriva N₂O

  1.A.4 Sektor opće potrošnje - Tekuća goriva CO₂

  1.A.4 Sektor opće potrošnje - Tekuća goriva CH₄

  1.A.4 Sektor opće potrošnje - Tekuća goriva N₂O

  1.A.4 Sek

Search related