Click here to load reader

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA PREVENCIJU …djecji-centar.com/N perkovic.pdf · • Rano otkrivanje • Primarna prevencija • Sekundarna prevencija ... Poluirija, polidipsija, neocekivani

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIJEDLOG SMJERNICA ZA PREVENCIJU …djecji-centar.com/N perkovic.pdf · • Rano otkrivanje •...

 • PRIJEDLOG SMJERNICA ZAPREVENCIJU PRETILOSTI U DJECE U

  KOLSKOJ MEDICINI

  NINA PERKOVI*, VESNA JUREA*, IVANA PAVI IMETIN**, MARINAKUZMAN**

  *ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA TAMPAR**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  ZAGREB, 25. TRAVANJ 2009.

 • Projekt: Implementacija metodologije stvaranja struno utemeljenihsmjernica u zdravstvenoj zatiti kolske djece

  Vremenski period: 2005 2007.Partneri:Belgija (Flandrija) YHC, Katholieke Universiteit Leuven : Karel Hoppenbrouwers, Mathieu Roelants, Katelijne

  Van HoeckHrvatska prof.dr.sc.Vesna Jurea (NZ A. tampar) prim. dr.sc. Marina Kuzman (HZJZ), prof.dr.sc. Zvonko oi (NZ A. tampar), dr. Ivana Pavi imetin (HZJZ) dr. Nina Perkovi (ZJZ dr Andrija tampar)Slovenija Medicinski fakultet Ljubljana: Mojca Jurii, Marisa Vinjevec Tuljak, Nives Letnar Zbogar

  Projekt je financirala Flandrijska vlada

 • Smjernice za prevenciju pretilosti u djece ukolskoj medicini

  Svrha dokumentaSvrha dokumenta

  Sainiti pregled svih objavljenih radova po usuglaenim kriterijima izpodruja primarne i sekundarne prevencije prekomjerne tjelesne teineu djece i mladih

  Utvrditi, evaluirati i objediniti releventne objavljene kriterije i metodologijuza procjenu prekomjerne tjelesne teine

  Sainiti smjernice za prevenciju prekomjerne tjelesne teine u djece imladih temeljene na prethodnim dokazima namijenjene slubamakolske medicine i drugim zdravstvenim djelatnicima koji se bave tompopulacijom

  Prepoznati najuinkovitije elemente u postojeim programima i mjeramaintervencije koji koji bi mogli biti primijenjeni u kolskoj medicini

 • RAZVOJ SMJERNICA 10 KORAKARAZVOJ SMJERNICA 10 KORAKA

  1 Usuglaavanje teme (debljina)1 Imenovanje znanstvenih suradnika i Radne

  skupine strunjaka1 Pregled literature1 Pregled aktualne prakse1 Nacrt smjernica prihvaenih u Radnoj skupini1 Predoenje grupi nacionalnih eksperata1 Predoenje Savjetodavnom odboru1 Priprema protokola o suradnji1 Diseminacija dokumenta1 Priprema strategije za primjenu i evaluaciju

  smjernica

 • SMJERNICE ZA PREVENCIJU PRETILOSTI UDJECE U KOLSKOJ MEDICINI

  SADRAJDio I: Pregled literature

  Rano otkrivanje

  Primarna prevencija

  Sekundarna prevencija

  Dio II: Organizacijski kontekst i

  sadanja praksa

  Dio III: Smjernice

  Zajedniki postupci

  Postupci specifini za pojedinu zemlju

  Hopperbrouwers K, Juresa V, Kuzman M, JurcicM (eds.), 2007 http://www.eusuhm.org

 • prekomjerna tjelesna teinadefinicije

  Formalne definicije Prekomjerna tj.teina = suviak tj.mase Pretilost = suviak masnog tkiva

  U praksi Prekomjerna tj. teina obuhvaa i poveanu tj.

  teinu i pretilost! Poveana tj. teina = umjerena (npr. ITM 25) Pretilost = vei suviak (npr. ITM 30)

 • odreivanje stanja uhranjenosti

  Direktne metode indirektne metodeDenzitometrija teina za dob / visinaMRI, CT, DEXA Indeks tjelesne mase (BMI)Analiza bioelektrine impedance postotak pretilosti

  debljina konog naboraopseg struka, omjer struk bokovi

  Indeks tjelesne mase Dobro korelira sa postotkom tj.masti i drugim rizicima pretilosti Jednostavna primjena u praksi U interpretaciji treba biti praen klinikom procjenom

 • kriteriji za poveanu tj.teinu i pretilost

  Indeks tjelesne mase

  Potrebne referentne krivulje2) Kriterij = centilne krivulje

  CDC: (Kuczmarski 2000): izbor 85/95 percentile statistikiznaaj, nije reprezentativan uzorak za 2000g.!IOTF:(Cole 2000): objektivni izbor centilnih krivulja, (ITM 25/30 s18 god) na temelju utvrenih rizika za zdravlje (WHO1995)SZO: (WHO reference 2007)

  Najbolji izbor nacionalne krivulje

  Klinika procjena (sportai)

 • Odreivanje graninih vrijednosti - IOTF metodologija

 • ITM u djejoj dobi - centilna raspodjela

  23.257.2157.012g23.051.9150.311g22.847.9144.910g

  22.543.3138.89g22.239.3133.18g

  21.935.6127.57g

  ITM(kg/m2)

  teina(kg)

  visina(cm)

  god

 • PROBIR PRETILOSTI U KOLSKOJMEDICINI

  1. razredS

  Upis u prvi razred3. razred5. razred6. razred8. razred

  O

 • PREVENCIJA PRETILOSTI ULOGAKOLSKE MEDICINE

  Rano otkrivanje pretilosti

  Iskljuivanje/utvrivanje uzroka i/ili komplikacija

  Praenje, lijeenje ili upuivanje drugim specijalistima

 • DIJAGNOZA

  1. Antropometrijska mjerenja: teina, visina

  2. Izracunati indeks tjelesne mase (ITM, BMI)

  3. Ucrtati ITM na krivulje ITM specifine za dob i spol

  4. Utvrditi je li dijete: Pothranjeno Normalne tjelesne teine Poveane tjelesne teine Pretilo

 • ITM i klinckaprocjena

  Normalna teina Povecana teina Pretilost Masivna pretilost

  Detaljan klinickipregledPetodijelni probir

  Sve negativno ili lakipozitivni nalazi

  Ostali pozitivninalazi

  Procijeniti:spremnost na promjene

  navike

  Intervencijaodravanja teine

  Probir sljedecegodine

  Upucivanjedrugim

  specijalistima

  Intervencijasmanjenja teineProbir u

  sljedecoj prilici

  -

  Hrvatska strategija

  +

  =referentne (inter)nacionalnekrivulje ITM za dob i spol

 • POSTUPCI NAKON PROCJENE UHRANJENOSTI

  Nema prekomjerne tj. teineSkrining debljine kod sljedeeg pregleda

  Poveane tj.teinePetodijelni skrinig test

  PretilostDetaljan kliniki pregled i procjena

 • PovePoveana tjelesna teana tjelesna teinaina

  Petodjelni skriningPetodjelni skrining Obiteljska anamnezaObiteljska anamneza Krvni tlakKrvni tlak Ukupni kUkupni kolesterololesterol Veliki porast ITM-aVeliki porast ITM-a Stav o uhranjenostiStav o uhranjenosti

  Ako je skrining negativanAko je skrining negativan Procijeniti Procijeniti ivotne navikeivotne navike PreporuPreporuiti odriti odravanje tj. teavanje tj. teineine Kontrola za godinu danaKontrola za godinu dana

  Ako je bar jedan nalaz pozitivanAko je bar jedan nalaz pozitivan Postupiti kao sa pretilom djecomPostupiti kao sa pretilom djecom

 • ITM i klinckaprocjena

  Normalna teina Povecanateina Pretilost Masivna pretilost

  Detaljan klinickipregled

  Petodijelniprobir

  Sve negativno ili lakipozitivni nalazi

  Ostali pozitivninalazi

  Procijeniti:spremnost na promjene

  navike

  Intervencijaodravanja teine

  Probir sljedecegodine

  Upucivanje drugimspecijalnostima

  Intervencijasmanjenja teineProbir u sljedecojprilici

  -

  Hrvatska strategija

  +

  Hopperbrouwers et.al (eds.), 2007

 • ITM i klinckaprocjena

  Normalna teina Povecanateina Pretilost Masivna pretilost

  Detaljan klinickipregled

  Petodijelniprobir

  Sve negativno ili lakipozitivni nalazi

  Ostali pozitivninalazi

  Procijeniti:spremnost na promjene

  navike

  Intervencijaodravanja teineProbir sljedece

  godine

  Upucivanje drugimspecijalnostima

  Intervencijasmanjenja teineProbir u sljedecojprilici

  -

  Hrvatska strategija

  +

  Hopperbrouwers et.al (eds.), 2007

 • PretilostPretilost

  Detaljan kliniDetaljan kliniki pregledki pregledObiteljska anamnezaObiteljska anamnezaOsobna anamnezaOsobna anamnezaPregledPregledLab. testoviLab. testovi

  ProcjenaProcjena UzrociUzroci Sekundarne komplikacije pretilostiSekundarne komplikacije pretilosti

 • Povecani CV rizik*PuenjeDepresija*Poremecaji raspoloenja,

  anksioznost1

  Bulimija, Binge-eating poremeajZnaci poremecaja prehrane

  Steatohepatitis, ucni kamen,Abdominalna bol

  Epifizioliza glave bedrene kostiBol u koljenu, kuku, pri hodu

  DM tip 2Poluirija, polidipsija, neocekivanigubitak na teini

  Sindrom policistinih jajnikaOligomenoreja, amenoreja, strije ihirzutizam

  Opstruktivna apneja u snu, hipoventilacijskisindrom pretilosti

  Nocno hrkanje, tekoce disanja, ilidnevna somnolencija

  Hipotireoza, Cushingov sindrom, Prader-Willisindrom

  Smanjen rast u visinu

  Genetske bolesti, endokrine bolestiUsporen rast i razvoj

  MOGUCI UZROCI / KOMPLIKACIJESIMPTOMI

 • Blountova bolestSavijenost tibija

  Epifizioliza glave bedrene kostiSlabija pokretljjivost kukaEkstremitetiPrader-Willi sindromNesputeni testisiPreuranjeni pubertetStadij puberteta, TannerReproduktivni sustav

  Gastroezofagelani refluks, bolestiunjaka, NAFLD

  OsjetljivostHepatomegalija

  AbdomenAstmaWheezingPluaHypothyroidisamPovecanje titnjaeVrat, titnjaaObstructivna sleep apneaHipertrofija tonziladrijeloPseudotumor cerebriPapilledemaOiCushingov sindromLividne strijeSindrom policisticnih jajnikaAkne, hirsutisamInzulinska rezistencijaAcanthosis nigricansKoa

  Hipertenzija (blaga *)Povieni krvni tlakVitalni znakoviEndokrini ili genetski uzrokNiski rastAntropometrijske mjere

  Mogui uzrok/komplikacijeNalazTj. sustav

 • Dislipidemija**Lipoproteini

  SteatohepatitisAST, ALT

  Insulinska rezistencija*DM tip 2

  GUK, OGTT

  UZROCI / SEKUNDARNE KOMPLIKACIJELABORATORIJSKI TESTOVI

 • Postupanje nakon detaljnog pregleda

  Dodatni dijagnostiki testovi sukladno indikacijama

  Upuivanje odgovarajuem specijalisti sekundarnerazine zdravstvene zatite (specijalist za debljinu,endokrinolog, genetiar, psihijatar ili psiholog)

  Tretman i praenje u primarnoj zdravstvenoj zatiti(Sluba za kolsku medicinu) - postojanje blagihkomplikacija (oznaenih s*) ili odsustvo bilo kojihdrugih nalaza

 • ITM i klinckaprocjena

  Normalna teina Povecana teina Pretilost Masivna pretilost

  Detaljan klinickipregledPetodijelni probir

  Sve negativno ili lakipozitivni nalazi

  Ostali pozitivninalazi

  Procijeniti:spremnost na promjene

  navike

  Intervencijaodravanja teine

  Probir sljedecegodine

  Upucivanjedrugim

  specijalistima

  Intervencijasmanjenja teineProbir u sljedecoj

  prilici

  -

  Hrvatska strategija

  +

  =referentne (inter)nacionalnekrivulje ITM za dob i spol

 • INTERVENICJE

  PrimarPrimarni ciljni cilj promjena ponaanja, ne postizanje promjena ponaanja, ne postizanjeidealne tj. teidealne tj. teineine

  Pravilna prehranaPravilna prehrana Tjelesna aktivnostTjelesna aktivnost

  SeSekundarni ciljkundarni cilj ITM ispod grani ITM ispod granine vrijednosti zane vrijednosti zaprekomjernu tj.teprekomjernu tj.teinuinu

  OdrOdravanje tj.teavanje tj.teineine Gubitak tj.teGubitak tj.teineine

 • PROCJENA IVOTNIH NAVIKA

  Prehrambe navike: Obroci van kue Zaslaena pia Prevelike porcije za dob Prirodni sokovi Doruak Hrana bogata mastima Voe i povre Broj glavnih obroka i

  meuobroka

  Tjelesna aktivnost Umjerena tj. aktivnost Dnevna rutinska tj.aktivnost Sjedalako ponaanje

  Motivacija Mogunost djeteta i obitelji na

  promjenu

 • INTERVENCIJEINTERVENCIJE

  Uspjene intervenicjeUspjene intervenicje::

  Bihejvioralno-kognitivna terapijaBihejvioralno-kognitivna terapija Motivacijski intervjuMotivacijski intervju Obiteljska i grupna savjetovalitaObiteljska i grupna savjetovalita

 • ZAKLJUZAKLJUAKAK

  Pendmija pretilosti javnozdravstveni aspekt

  Sprjeavanje pretilosti odgovornost i zadaa cijelog drutva!

  Zdravstveni sektor: Sredinja uloga Sve razine zdravstvene zatite

  Primarna zdravstvena zatita univerzalno obuhvatiti svudjecu za procjenu rizika za razvoj pretilosti i za ranootkrivanje

  Strateki dokumenti razvoj i primjena

  PRIJEDLOG SMJERNICA ZA PREVENCIJU PRETILOSTI U DJECE U KOLSKOJ MEDICINISmjernice za prevenciju pretilosti u djece u kolskoj mediciniRAZVOJ SMJERNICA 10 KORAKASMJERNICE ZA PREVENCIJU PRETILOSTI U DJECE U KOLSKOJ MEDICINISADRAJprekomjerna tjelesna teinadefinicijeodredivanje stanja uhranjenostikriteriji za povecanu tj.teinu i pretilostITM u djecjoj dobi - centilna raspodjelaPROBIR PRETILOSTI U KOLSKOJ MEDICINIPREVENCIJA PRETILOSTI ULOGA KOLSKE MEDICINEDIJAGNOZAPOSTUPCI NAKON PROCJENE UHRANJENOSTIPovecana tjelesna teinaPretilostPostupanje nakon detaljnog pregledaINTERVENICJEPROCJENA IVOTNIH NAVIKAINTERVENCIJEZAKLJUCAK