of 60 /60

Prijave i upisi kandidata u srednjeupisi.weebly.com/uploads/6/2/5/0/62504953/brosura-2015.pdf · upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednjeupisi.weebly.com/uploads/6/2/5/0/62504953/brosura-2015.pdf ·...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  kole za kolsku godinu

  2015./2016.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar, Zvonimir Stani, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNITVO:

  Monika Vriko, prof., Nataa Lovri, prof., Kristina Begonja, prof., Jurica Vratari, prof., Elizabeta

  alac, univ.bacc.ing.mech., Petra Kouti, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li koriteni u

  mukome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muki i enski rod. .

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, ISBN: 978-953-6569-93-9

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet, ISBN: 978-953-6802-30-2

  Zagreb, svibanj 2015.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pota: [email protected] URL: www.mzos.hr

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet

  Josipa Marohnia 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pota: [email protected] URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Sredinji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pota: [email protected] URL: www.azvo.hr

 • i

  Sadraj

  Uvodna rije ............................................................................................................................................. 1

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole ................................................... 3

  Tko se upisuje u srednju kolu? ........................................................................................................... 3

  to se boduje za upis u srednju kolu? ................................................................................................ 3

  Koji su kriteriji za upis u umjetnike kole? ......................................................................................... 5

  Programi likovne umjetnosti i dizajna.............................................................................................. 5

  Programi glazbene umjetnosti ......................................................................................................... 5

  Programi plesne umjetnosti ............................................................................................................. 6

  Iznimna darovitost kandidata .......................................................................................................... 6

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na dravnim i meunarodnim natjecanjima u znanju? ........... 6

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima? ..................................................... 7

  Kako se vrednuju rezultati u oteanim uvjetima prethodnog obrazovanja?....................................... 8

  Kako se prijavljuje kandidat s tekoama u razvoju? ........................................................................... 9

  Kako se utvruje ukupan rezultat kandidata? ..................................................................................... 9

  Kako se upisuju kandidati u razredne odjele za sportae? .................................................................. 9

  Mjerila i postupci za upis u strukovne kole i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od

  tri godine ............................................................................................................................................ 10

  Zdravstvena sposobnost kandidata ................................................................................................... 10

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata ............................................................................ 11

  Minimalni bodovni prag ..................................................................................................................... 11

  Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja ....................................................... 13

  Primjeri raunanja bodova za upis u sve opeobrazovne programe ................................................. 13

  Prosjeci ocjena ............................................................................................................................... 13

  Natjecanja ...................................................................................................................................... 14

  Primjeri raunanja bodova za upis u razliite obrazovne programe ................................................. 14

  1. primjer - Opa gimnazija ............................................................................................................ 14

  2. primjer - Tehniar za elektroniku ............................................................................................... 15

  3. primjer - Glazbenik klavirist ....................................................................................................... 16

  Kandidat je zavrio glazbeno obrazovanje i prijavljuje program obrazovanja s opeobrazovnim

  predmetima................................................................................................................................ 16

  Kandidat je zavrio glazbeno obrazovanje i prijavljuje program obrazovanja bez

  opeobrazovnih predmeta (paralelni program) ........................................................................ 18

  Kandidat koji nije zavrio osnovno glazbeno obrazovanje ........................................................ 18

  4. primjer - Instalater monter ........................................................................................................ 19

  5. primjer - Monter strojeva i konstrukcija .................................................................................... 19

 • ii

  Postupci prijava i upisa u srednje kole ................................................................................................. 21

  Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2015. godine ...................................................................................................................... 21

  Kandidati koji su trenutano u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne

  zavravaju osnovno obrazovanje 2015. godine ................................................................................. 22

  Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju ili su zavrili izvan Republike Hrvatske .................. 22

  Kandidati koji zavravaju ili su zavrili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u

  Republici Hrvatskoj............................................................................................................................. 22

  Kandidati koji su osnovno obrazovanje zavrili u Republici Hrvatskoj prije 2015. godine ................ 22

  Proces registracije kandidata preko Sredinjega prijavnog ureda Agencije za znanosti i visoko

  obrazovanje ........................................................................................................................................ 23

  Postupci u aplikaciji ................................................................................................................................ 26

  Mrena stranica Upisi.hr .................................................................................................................... 26

  Predradnje prije prve prijave u sustav ............................................................................................... 26

  Kandidati koji u tekuoj kolskoj godini zavravaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj ................................................................................................. 26

  Kandidati koji ele upisati i pripremni razred glazbene ili plesne kole .................................... 26

  Kandidati s tekoama u razvoju ................................................................................................ 27

  Ostali kandidati iz redovitoga sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj.................................... 28

  Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj ............................... 28

  Prva prijava na www.upisi.hr ............................................................................................................. 29

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuS ..................................... 29

  Preduvjeti za upis ............................................................................................................................... 30

  Ispiti sposobnosti i darovitosti ........................................................................................................... 30

  Prijava programa obrazovanja ........................................................................................................... 30

  Prijava paralelnih umjetnikih programa ........................................................................................... 31

  Kontinuirano praenje bodovnoga stanja .......................................................................................... 32

  Ljestvice poretka ................................................................................................................................ 32

  Podnoenje prigovora ........................................................................................................................ 32

  Zakljuavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konanih ljestvica poretka ............... 33

  Jesenski upisni rok .............................................................................................................................. 34

  Kalendar - datumi koje je vano zapamtiti............................................................................................. 36

  UPISNI ROKOVI ...................................................................................................................................... 36

  Jesenski upisni rok ................................................................................................................................. 37

  Na to je vano pripaziti prilikom prijave i upisa u srednju kolu? ........................................................ 42

  Koji su uvjeti upisa u srednju kolu? .................................................................................................. 42

  to uiniti u sustavu: www.upisi.hr? .................................................................................................. 42

 • iii

  to je vano za upis? .......................................................................................................................... 43

  Za kraj .............................................................................................................................................. 43

  Kontakti .................................................................................................................................................. 45

  Uredi dravne uprave po upanijama ................................................................................................ 45

  Ueniki domovi po upanijama ........................................................................................................ 47

  Grad Zagreb .................................................................................................................................... 47

  Meimurska upanija ..................................................................................................................... 47

  Dubrovako-neretvanska upanija................................................................................................. 48

  Istarska upanija ............................................................................................................................. 48

  Splitsko-dalmatinska upanija ........................................................................................................ 48

  Osjeko-baranjska upanija............................................................................................................ 48

  Zadarska upanija ........................................................................................................................... 49

  Poeko-slavonska upanija ........................................................................................................... 49

  Virovitiko-podravska upanija ...................................................................................................... 49

  Primorsko-goranska upanija ......................................................................................................... 49

  Vukovarsko-srijemska upanija ...................................................................................................... 50

  Liko-senjska upanija .................................................................................................................... 50

  Bjelovarsko-bilogorska upanija..................................................................................................... 50

  Koprivniko-krievaka upanija .................................................................................................... 50

  Varadinska upanija ...................................................................................................................... 50

  Karlovaka upanija ........................................................................................................................ 50

  Sisako-moslavaka upanija ......................................................................................................... 51

  Krapinsko-zagorska upanija .......................................................................................................... 51

  Zagrebaka upanija ....................................................................................................................... 51

 • 1

  Uvodna rije

  Dragi budui srednjokolci,

  odabir srednje kole velika je ivotna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donoenja tako vane odluke kao to je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome to vas je tijekom dosadanjeg kolovanja jako zanimalo, koje ste

  predmete voljeli, ime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i to vas je inilo nezadovoljnima i

  nesretnima, to vam je predstavljalo tekoe.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, kolskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste

  bliski te koji vam mogu pruiti adekvatnu pomo pri odabiru kole. Vano je prikupiti to vie

  informacija o razliitim zanimanjima, o srednjim kolama i programima obrazovanja, kao i o

  mogunostima zapoljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronai ete najvanije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje kole u kolskoj godini 2015./2016., koji se provodi elektronikim putem preko mrene

  stranice: www.upisi.hr. U brouri emo vas informirati o elementima i kriterijima za upis, nainima i

  postupcima prijava u sustav razliitih kategorija kandidata, prikazati vam primjere bodovanja za

  razliite obrazovne programe te vam predoiti sve to vam elektroniki nain prijava i upisa u srednje

  kole prua - pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignuima te detaljan pregled

  lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izraunat va plasman na svakome

  pojedinome prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je vano kontinuirano pratiti sve

  informacije koje se objavljuju na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj e biti objavljeni uvjeti i

  kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali

  aurirani podaci, vane obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju broure pronai ete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i rokovi

  vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili tekoa vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se esto postavljena pitanja i odgovori

  koji vam mogu pomoi u rjeavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomo moete kontaktirati Slubu za podrku korisnicima pri CARNetu na elektronikoj

  adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Urednitvo

  www.upisi.hrwww.upisi.hrwww.upisi.hr/FAQ
 • 2

  Elementi i kriteriji za izbor

  kandidata za upis u I. razred

  srednje kole

 • 3

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje kole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole propisani su Pravilnikom

  o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole koji je donijelo

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (NN 49/2015). Pravilnik je objavljen na slubenoj mrenoj

  stranici Ministarstva i na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju donosimo najvanije

  elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju kolu?

  U srednju kolu upisuju se kandidati koji su zavrili ili zavravaju osnovno obrazovanje u 2015.

  godini. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava, djeca

  dravljana iz drava lanica Europske unije te kandidati strani dravljani iz zemlje izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine u kojoj

  upisuju prvi razred srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi

  razred srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

  kandidat stariji od 18 godina.

  to se boduje za upis u srednju kolu?

  Za upis u I. razred srednje kole kandidatima se vrednuju i boduju zajedniki, dodatni i

  poseban element.

  1. Zajedniki element

  a) Zajedniki element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za

  stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine ine prosjeci zakljunih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja,

  zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno vanih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje kole, a jedan samostalno odreuje srednja kola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  ue u osnovnoj koli. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

  pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav nain mogue je stei najvie 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena

  iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat e se prosjek svih ocjena od 5.

  do 8. razreda osnovne kole.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik 5 5 10,00

  www.upisi.hr
 • 4

  Predmet znaajan za upis (propisan) 5 5 10,00 Predmet znaajan za upis (propisan) 5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (odreuje kola) 5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i

  programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine ukljuuje prosjeke

  zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog

  obrazovanja te zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih

  predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav nain mogue je stei najvie 50

  bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik 5 5 10,00

  Ukupno 50,00

  c) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u

  trajanju manjem od tri godine ukljuuje prosjeke svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na

  dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav nain mogue je stei

  najvie 20 bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Ukupno 20,00

  2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji kolskih sportskih drutava.

  3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja ini uspjeh kandidata koji su ostvarili u oteanim uvjetima

  obrazovanja.

  Kandidatima e se priznati ostvarivanje iskljuivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedeih

  prava:

  kandidat sa zdravstvenim tekoama

  kandidat koji ivi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti

  kandidat koji ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  kandidat koji ivi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

 • 5

  kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi

  kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine i

  kandidat hrvatski dravljanin iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti u

  ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje kole propisani Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole koriste se i za upis u

  meunarodne programe.

  Koji su kriteriji za upis u umjetnike kole?

  Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetnikog obrazovanja

  propisane su zakonom koji ureuje umjetniko obrazovanje.

  Likovne, glazbene i plesne kole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnom

  obrazovanju, provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetnikoga izraza.

  Provjeru darovitosti umjetnike kole javno e oglasiti i navesti rokove i mjesto ispitivanja, a svi

  podaci bit e dostupni i na mrenoj stranici: www.upisi.hr.

  Programi likovne umjetnosti i dizajna

  Za upis u programe likovne umjetnosti i dizajna darovitost kandidata za likovno izraavanje

  provjerava se crtanjem (olovkom ili ugljenom) te slikanjem (tempera, gva ili akvarel). Navedenom

  provjerom mogue je ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni bodovni prag na ovom ispitu iznosi 70

  bodova.

  Programi glazbene umjetnosti

  Za upis u programe glazbene umjetnosti s opeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuje

  zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja, opi uspjeh iz petoga i estoga razreda osnovne

  glazbene kole ili dva razred pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu

  glazbene darovitosti.

  Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevae obuhvaa provjeru iz temeljnoga predmeta struke

  i solfeggia, za teoretiara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru

  solfeggia i ocjenu priloenoga rada (izgraeno glazbalo). Na temelju prijamnoga ispita kandidat moe

  ostvariti najvie 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

  Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu kolu uz drugi obrazovni program

  vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj koli (peti i esti razred osnovne glazbene kole ili dva

  razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

  Prag na ovom ispitu takoer iznosi 70 bodova.

  Kandidatima koji nisu pohaali osnovnu glazbenu kolu, a upisuju pripremni program

  glazbenoga obrazovanja, vrednuje se samo konani rezultat ostvaren na prijamnome ispitu glazbene

  darovitosti (glazbeni sluh, glazbeno pamenje i glazbeni ritam), a za glazbenika pjevaa i izvedba dviju

  vokalnih skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu je maksimalno mogue ostvariti 180

  bodova, a prag na ovom ispitu iznosi 100 bodova.

 • 6

  Programi plesne umjetnosti

  Za upis u programe plesne umjetnosti s opeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuju

  zajedniki, dodatni i poseban element vrednovanja, opi uspjeh iz etvrtoga razreda plesne odnosno

  baletne kole ili uspjeh iz pripremnoga razreda te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne

  darovitosti, koji ukljuuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje utvruje kola.

  Na temelju opega uspjeha u prethodnoj plesnoj koli i prijamnoga ispita, kandidat moe ostvariti

  najvie 200 bodova.

  Kandidatima koji paralelno upisuju srednju plesnu kolu uz drugi obrazovni program vrednuje

  se samo opi uspjeh iz etvrtoga razreda plesne odnosno baletne kole ili uspjeh iz pripremnoga

  razreda te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti. Prag na ovom ispitu takoer

  iznosi 70 bodova.

  Kandidatima koji upisuju pripremni program plesnoga obrazovanja vrednuje se samo

  ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti na kojemu je mogue ostvariti najvie 120

  bodova. Prag na ovom ispitu iznosi 70 bodova.

  Iznimna darovitost kandidata

  U pripremni program srednje kole, odnosno u prvi razred srednje glazbene ili plesne kole,

  uz suglasnost nastavnikog vijea, mogu se upisati i kandidati koji jo nisu zavrili zavrni razred

  osnovnog opeg obrazovanja, a na temelju iznimne darovitosti, koju su pokazali na provjeri

  darovitosti koju provodi glazbena ili plesna kola.

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na dravnim i meunarodnim

  natjecanjima u znanju?

  Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su

  postigli na dravnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno znaajnih za upis

  (Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno vanih za

  upis, u skladu s Popisom predmeta posebno vanih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje

  odreuje srednja kola), a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi

  rezultata s meunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

 • 7

  Rezultat dravnog ili meunarodnog natjecanja u znanju Pravo na izravan upis/ Dodatni bodovi

  Prvo, drugo ili tree osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis)

  Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja 4 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja 3 boda Tree osvojeno mjesto lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja 2 bod

  Sudjelovanje kao pojedinac ili lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  1 bod

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?

  Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja etiri razreda osnovnog

  obrazovanja na natjecanjima kolskih sportskih drutava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na

  temelju slubene evidencije o rezultatima odranih natjecanja kolskih sportskih drutava koju vodi

  Hrvatski kolski portski savez (HS).

  Natjecanja kolskih sportskih drutava Dodatni

  bodovi

  Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine 3 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine 2 boda

  Tree osvojeno mjesto kao lan skupine 1 bod

  Rezultati natjecanja bit e uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u

  srednje kole (NISpuS)na temelju postojeih podataka u sustavu e-Matice i uenici ih ne trebaju

  dodatno dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na uenikovu korisnikom profilu na:

  www.upisi.hr, uenik se treba obratiti razredniku u svojoj koli.

  Kandidati koji ne zavravaju osmi razred osnovne kole u redovitome sustavu obrazovanja u

  Republici Hrvatskoj, dokaze o ostvarivanju dodatnih rezultata iz prethodnog obrazovanja alju

  Sredinjemu prijavnom uredu Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, koji to zatim unosi u sustav.

  Ovdje napominjemo da se rezultati dravnih natjecanja u znanju koji se vrednuju za upis odnose

  jedino na rezultate natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a dravnih sportskih

  natjecanja jedino u organizaciji Hrvatskoga kolskoga portskoga saveza.

  www.upisi.hr
 • 8

  Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na meunarodnim natjecanjima iz znanja

  dokaze o tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja e ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

  Kandidatu e se vrednovati iskljuivo jedno (najpovoljnije) postignue, neovisno o vrsti i

  razini natjecanja.

  Kako se vrednuju rezultati u oteanim uvjetima prethodnog

  obrazovanja?

  a) Kandidat sa zdravstvenim tekoama

  Kandidatu sa zdravstvenim tekoama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren

  tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje Slube

  za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje. S tako utvrenim brojem bodova

  kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

  b) Kandidat koji ivi u oteanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim

  imbenicima

  Kandidatu koji ivi u oteanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim

  imbenicima, koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan bod na broj bodova

  koji je utvren tijekom postupka vrednovanja. Oteani uvjeti su ako kandidat:

  ivi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti

  ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  ivi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  ako je kandidatu jedan roditelj preminuo

  ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi.

  Za ostvarenje navedenih prava kandidat prilae neki od dolje navedenih dokumenata kojim

  dokazuje obrazovanje u oteanim uvjetima:

  lijeniku potvrdu o dugotrajnoj teoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

  potvrdu nadlenoga podrunoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o dugotrajnoj

  nezaposlenosti oba roditelja;

  potvrdu o koritenju socijalne pomoi; rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

  nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu

  samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlatenih slubi u zdravstvu,

  socijalnoj skrbi i za zapoljavanje;

  ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadleno tijelo u jedinici lokalne ili

  podrune (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;

  potvrdu nadlenoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili

  odgovarajue socijalne skrbi.

 • 9

  c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

  Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a ivi u uvjetima koji su mogli utjecati

  na njegov uspjeh u osnovnoj koli, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvren tijekom

  postupka vrednovanja. S tako utvrenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici

  poretka. Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat prilae preporuku Vijea romske nacionalne

  manjine odnosno registrirane romske udruge.

  Za ostvarenje dodatnih bodova na temelju zdravstvenih tekoa ili oteanih uvjeta

  obrazovanja, potrebnu dokumentaciju uenici donose razredniku u osnovnoj koli koji e je unijeti

  u sustav. Ostali kandidati navedenu dokumentaciju dostavljaju Sredinjemu prijavnom uredu

  Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

  Cjelokupnu dokumentaciju potrebnu je dostaviti do roka navedenoga u poglavlju Kalendar

  ove broure, posebno za svaki upisni rok.

  Kako se prijavljuje kandidat s tekoama u razvoju?

  Kandidati s tekoama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem

  ostvarenog ukupnog broja bodova utvrenog tijekom postupka vrednovanja, u programima

  obrazovanja za koje posjeduju struno miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga

  zavoda za zapoljavanje te moraju zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je

  to uvjet za upis. Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u

  tome programu obrazovanja moe upisati kandidata s tekoama u razvoju sukladno Dravnome

  pedagokome standardu srednjokolskoga sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10).

  Postupak prijave za takvoga kandidata opisan je u poglavlju Postupci u aplikaciji.

  Kako se utvruje ukupan rezultat kandidata?

  Ukupan rezultat kandidata utvruje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat

  stekao po svim osnovama vrednovanja (zajedniki, dodatni i posebni element vrednovanja), uz

  dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranom

  zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata utvruje se

  ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrenoj stranici: www.upisi.hr.

  Kako se upisuju kandidati u razredne odjele za sportae?

  Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportae provodi se na nain

  opisan u Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje kole

  Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportae imaju kandidati koji su uvrteni na rang-

  listu odreenoga sportskoga saveza. Na najvie 80 bodova temeljem zajednikoga elementa

  vrednovanja, ovi kandidati dobit e jo najvie 80 bodova temeljem sportske uspjenosti.

  Ovisno o plasmanu na rang-listi sportskoga saveza ovi kandidati mogu dobiti jo najvie:

  80 bodova za prvu skupinu sportova

  72 bodova za drugu skupinu sportova

  64 bodova za treu skupinu sportova.

 • 10

  Pri tome prvi na listi dobiva navedeni maksimum, posljednji na listi 56 bodova, a ostali

  proporcionalno svome plasmanu. Valja naglasiti da ovi bodovi vrijede samo kod upisa u razredne

  odjele za sportae, dok se za upis u ostale obrazovne programe ne raunaju.

  Kandidati moraju potivati rokove prijave u sustav kako bi se nali na rang-listama

  nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u obrazovne programe koji se odnose na

  razredne odjele za sportae, kako u ljetnome tako i u jesenskome upisnom roku. Kandidati koji u

  roku navedenom u poglavlju Kalendar ne iskau interes za upis u razredne odjele za sportae nee

  biti u mogunosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za sportae.

  Mjerila i postupci za upis u strukovne kole i programe obrazovanja

  za vezane obrte u trajanju od tri godine

  Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajednikoga, dodatnoga i posebnog

  elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i

  radnih zadaa u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

  Zdravstvena sposobnost kandidata

  Zdravstvena sposobnost kandidata odnose se na sve ono to zdravstveno stanje kandidata

  treba zadovoljavati kako bi, nakon zavretka kolovanja, na tritu rada imao najvee mogue izglede

  za zaposlenje. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju da u trenutku upisa uenika u srednju kolu

  nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija

  za koje se uenik koluje.

  U uvjetima za upis i detaljima programa jasno je naznaeno koji su zdravstveni zahtjevi

  pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

  Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja za koje kandidat s tekoama u

  razvoju, odnosno kandidat sa zdravstvenim tekoama, posjeduje struno miljenje slube za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje, kojem je prethodilo struno

  miljenje nadlenoga kolskog lijenika, nije potrebno posjedovati uvjerenje potvrdu o ispunjavanju

  zdravstvenih zahtjeva nadlenoga kolskog lijenika, odnosno lijeniku svjedodbu medicine rada, a

  koje su predviene za pojedini program.

  Kandidati koji nemaju struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga

  zavoda za zapoljavanje ili ne ele koristiti pravo upisa temeljem miljenja Hrvatskoga zavoda za

  zapoljavanje, sukladno uvjetima propisanima natjeajem za upis u srednju kolu, duni su pribaviti

  lijeniku svjedodbu medicine rada za pojedino zanimanje.

  Kada je kandidatima s tekoama dostupna odgovarajua prilagodba, navedeni zdravstveni

  preduvjet za pojedini program ne uzima se u obzir. Slijedom navedenog, na lijenikoj svjedodbi

  medicine rada za pojedino zanimanje bit e izrijekom navedeno da se zdravstveni preduvjet moe

  ispuniti prilagodbom. To je posebice vano u sluajevima kada kandidati s tekoama u razvoju,

  odnosno kandidati sa zdravstvenim tekoama nisu prethodno pribavili miljenje slube za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje i time ostvarili pravo upisa uz

  odreene uvjete.

  Potvrdu nadlenoga kolskoga lijenika ili lijeniku svjedodbu medicine rada, koji su

  uvjet za upis u odreeni program obrazovanja, kandidat je duan dostaviti srednjoj koli zajedno s

  upisnicom do roka navedenoga u Kalendaru.

 • 11

  Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne

  dostave valjani dokument, bez obzira na to to se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote,

  nee se moi upisati. Ako se to dogodi na ljetnome roku, bit e upueni da se na jesenskome

  upisnome roku natjeu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta. Ako se to

  dogodi na jesenskome roku, moi e se upisati tek sljedee kolske godine.

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

  a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

  Kandidat koji u osnovnoj koli nije uio odreeni strani jezik moe prilikom prijave programa

  obrazovanja odabrati uenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri

  znanja utvrena mogunost uenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  Provjeru znanja provodi struno povjerenstvo srednje kole u koju se kandidat eli upisati, o

  emu sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polae u jednoj koli i rezultati provjere vrijede za

  prijavu u druge kole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika.

  b) Provjera znanja kandidata za upis u meunarodne programe

  Za upis u meunarodne programe moe se provoditi provjera znanja koju propisuje i provodi

  kola. Provjera znanja nije eliminacijska.

  c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

  kola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna odreena tjelesna,

  glasovna i slina spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata

  za taj program obrazovanja.

  d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetnike kole

  Likovne, glazbene i plesne kole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome

  obrazovanju, provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetnikoga izraza.

  Za sve dodatne provjere kole e javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit e

  dostupni i na mrenoj stranici: www.upisi.hr.

  Minimalni bodovni prag

  Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje etiri godine, kola moe utvrditi minimalni

  broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvreni

  minimalni broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni i jesenski upisni rok).

  Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine,

  programe obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a

  najmanje godinu dana, ne utvruje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

  www.upisi.hr
 • 12

  Primjeri bodovanja

 • 13

  Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga

  obrazovanja

  Detaljnu strukturu bodovanja objasnit emo na primjeru kandidata koji je tijekom osnovnoga

  obrazovanja stekao sljedee ocjene:

  Naziv predmeta 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred

  Hrvatski jezik 4 4 4 5

  Likovna kultura 4 5 5 5 Glazbena kultura 3 5 5 5

  Engleski jezik (prvi strani jezik) 4 4 5 5

  Matematika 5 4 5 5

  Povijest 4 3 2 3

  Geografija 5 5 5 5

  Tehnika kultura 3 4 5 4

  Tjelesna i zdravstvena kultura 4 5 5 5 Vjeronauk - izborni 5 5 5 5

  Informatika - izborni 4 5 5 5

  Njemaki jezik (drugi strani jezik) 5 5 5 5

  Priroda 4 4 Biologija 4 5

  Kemija 4 3

  Fizika 3 4

  Kako je u prethodnim poglavljima obrazloeno, kandidat e za prijavu programa obrazovanja dobivati

  bodove na temelju ukupnoga zbroja bodova koje je stekao po svim osnovama vrednovanja, odnosno

  zajednikoga, dodatnoga i posebnoga elementa vrednovanja.

  Primjeri raunanja bodova za upis u sve opeobrazovne programe

  Prosjeci ocjena

  Za raunanje bodova iz ovoga dijela vrednovanja potrebno je zbrojiti prosjeke ocjena

  posljednja etiri razreda osnovnoga obrazovanja. Kako je u gornjoj tablici napisano, prosjek ocjena u

  petome razredu izraunat emo tako da zbrojimo sve ocjene u tom razredu (54) i podijelimo s brojem

  predmeta (13). Podijelimo li 54 s 13, dobit emo prosjek ocjena za peti razred: 4,153846, to

  zaokrueno na dvije decimale iznosi 4,15. Na isti nain se raunaju i prosjeci za esti (4,46), sedmi

  (4,47) i osmi (4,60) razred.

  Razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred

  Ukupan zbroj ocjena 54 58 67 69

  Broj predmeta 13 13 15 15 Prosjek 54/13 = 4,15 58/13 = 4,46 67/15 = 4,47 69/15 = 4,60

  U sluaju kandidata iz primjera, ukupan broj bodova koje bi dobio na temelju prosjeka ocjena iznosio

  bi:

 • 14

  4,15 + 4,46 + 4,47 + 4,60 = 17,68 bodova

  Dakle, kandidat bi na temelju prosjeka ocjena ukupno dobio 17,68 bodova i ti bi mu bodovi vrijedili za

  prijavu bilo kojega opeobrazovnoga programa.

  Natjecanja

  Pretpostavimo da je kandidat osvojio 3. mjesto kao lan skupine na dravnome natjecanju iz

  Matematike te da je na sportskome dravnome natjecanju kao lan skupine osvojio prvo mjesto.

  Natjecanje iz Matematike donijelo bi mu 2 boda, a sportsko natjecanje 3 boda. Meutim, vrednuje se

  samo najpovoljnije postignue tako da e kandidat na temelju svih tih postignua ukupno dobiti 3

  boda.

  Kada zbrojimo navedene bodove (17,68 + 3), dobivamo broj bodova koji vrijede za prijavu bilo kojega

  opeobrazovnoga programa (20,68).

  Primjeri raunanja bodova za upis u razliite obrazovne programe

  Pogledajmo kako bi se vrednovao uspjeh kandidata kada bi prijavio sljedee programe:

  1. Opa gimnazija

  2. Tehniar za elektroniku

  3. Glazbenik klavirist

  4. Instalater monter

  5. Monter strojeva i konstrukcija.

  Primjeri obuhvaaju gimnazijski, umjetniki i strukovni (etverogodinji, trogodinji i dvogodinji)

  program.

  1. primjer - Opa gimnazija

  Za upis u opu gimnaziju boduju se:

  a) prosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja

  etiri razreda osnovnoga obrazovanja,

  b) zakljune ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik),

  c) dva predmeta posebno vana za nastavak obrazovanja i jedan koji odreuje srednja kola

  (za opu gimnaziju to su Povijest i Geografija, a u ovome primjeru pretpostavit emo da je srednja

  kola odabrala Biologiju) te

  d) dodatni i poseban element.

  a) Izraun bodova za prosjeke svih zakljunih ocjena:

  Prosjek ocjena

  Razred Ukupno bodova

  5. 6. 7. 8.

  Zbroj ocjena 54 58 67 69

  Broj predmeta 13 13 15 15

  Prosjek 4,15 4,46 4,47 4,60 4,15 + 4,46 + 4,47 + 4,60 = 17,68

 • 15

  b) Izraun bodova za zakljune ocjene iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik:

  Element vrednovanja Razred Ukupno bodova 5. 6. 7. 8.

  Hrvatski jezik 4 5 4 + 5 = 9

  Matematika 5 5 5 + 5 = 10 Engleski jezik 5 5 5 + 5 = 10

  Ukupno 9 + 10 + 10 = 29

  S obzirom da je rije o etverogodinjemu programu obrazovanja (gimnazija), za bodovanje

  se uzimaju zakljune ocjene iz posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik (u ovome primjeru to je Engleski jezik). Kandidat iz primjera dobio bi 9

  bodova za Hrvatski jezik, 10 za Matematiku i 10 za Engleski jezik. Dakle, ukupno 29 bodova za ovaj dio

  vrednovanja.

  c) Izraun bodova za tri nastavna predmeta vana za nastavak obrazovanja:

  Predmeti vani za nastavak obrazovanja

  Razred Ukupno bodova 5. 6. 7. 8.

  Biologija 4 5 4 + 5 = 9

  Povijest 2 3 2 + 3 = 5 Geografija 5 5 5 + 5 = 10

  Ukupno 9 + 5 + 10 = 24

  Za program obrazovanja Opa gimnazija vrednuju se zakljune ocjene iz Biologije (po izboru

  srednje kole), Geografije i Povijesti. Kandidat iz primjera dobio bi 9 bodova za Biologiju, 5 za Povijest

  i 10 za Geografiju. Dakle, ukupno 24 boda za ovaj dio vrednovanja.

  d) Izraun bodova za poseban i dodatni element vrednovanja za kandidata iz primjera:

  Poseban element vrednovanja Ukupno bodova Prvo mjesto na sportskom natjecanju 3

  Ukupno 3

  Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa Opa gimnazija:

  Elementi vrednovanja Ukupno bodova a) Prosjeci ocjena 17,68

  b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik 29

  c) Biologija, Povijest i Geografija 24

  d) Dodatni i poseban elementi 3 Ukupno 17,68 + 29 + 24 + 3 = 73,68

  2. primjer - Tehniar za elektroniku

  S obzirom da je rije o etverogodinjemu programu obrazovanja za stjecanje strukovne

  kvalifikacije, boduju se sljedei elementi vrednovanja:

  a) prosjeci zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri

  razreda osnovnoga obrazovanja,

 • 16

  b) zakljune ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik),

  c) dva nastavna predmeta vana za nastavak obrazovanja i jedan koji odreuje srednja kola

  (za program obrazovanja Tehniar za elektroniku to su Fizika i Tehnika kultura, a u ovome primjeru

  pretpostavit emo da je srednja kola odabrala Kemiju) te

  d) dodatni i poseban elementi vrednovanja.

  a) i b) izraun bodova za prva dva elementa (prosjeci svih ocjena i zakljune ocjene iz Hrvatskoga

  jezika, Matematike i prvoga stranoga jezika) jednak je kao i u prvome primjeru: 17,68 + 29 = 46,68

  bodova.

  c) Razlika se javlja jedino za trei dio vrednovanja odnosno za predmete posebno vane za upis. Za

  program ope gimnazije to su: Geografija, Povijest i Biologija (po izboru srednje kole), dok se za upis

  programa obrazovanja Tehniar za elektroniku boduju Fizika, Kemija (po izboru srednje kole) i

  Tehnika kultura:

  Predmeti vani za nastavak obrazovanja

  Razred Ukupno bodova 5. 6. 7. 8.

  Fizika 3 4 3 + 4 = 7 Kemija 4 3 4 + 3 = 7

  Tehnika kultura 5 4 5 + 4 = 9

  Ukupno 7 + 7 + 9 = 23

  d) Bodovi iz posebnoga i dodatnoga elemenata vrednovanja jednaki su kao i u prethodnome

  primjeru (3 boda).

  Slijedi pregled ukupnoga vrednovanja uspjeha za program obrazovanja Tehniar za elektroniku:

  Elementi vrednovanja Ukupno bodova

  a) Prosjeci ocjena 17,68

  b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik 29

  c) Fizika, Kemija, Tehnika kultura 23

  d) Poseban i dodatni element 3

  Ukupno 17,68 + 29 + 23 + 3 = 72,68

  3. primjer - Glazbenik klavirist

  Elementi vrednovanja za prijavu ovoga programa obrazovanja ovise o tome prijavljuje li

  kandidat program obrazovanja s opeobrazovnim predmetima. Opeobrazovne predmete kandidat

  moe sluati u glazbenoj koli ili moe prijaviti program obrazovanja Glazbenik klavirist bez

  opeobrazovnih predmeta i pohaati glazbenu kolu paralelno s nekim drugim opeobrazovnim

  programom (gimnazijskim ili etverogodinjim strukovnim) u Republici Hrvatskoj.

  Kandidat je zavrio glazbeno obrazovanje i prijavljuje program obrazovanja s

  opeobrazovnim predmetima

  Pretpostavimo da je na kandidat prijavio program obrazovanja Glazbenik klavirist s

  opeobrazovnim dijelom te da je zavrio osnovno glazbeno obrazovanje.

 • 17

  Tada bi mu se vrednovali sljedei elementi:

  a) prosjeci zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri

  razreda osnovnoga obrazovanja,

  b) zakljune ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik),

  c) tri nastavna predmeta vana za nastavak obrazovanja (za program obrazovanja Glazbenik

  klavirist to su Likovna kultura i Glazbena kultura, u ovome primjeru pretpostavit emo da je srednja

  kola kao trei predmet odabrala Povijest),

  d) opi uspjeh u 5. i 6. razredu osnovne glazbene kole ili opi uspjeh u pripremnim razredima

  glazbene kole,

  e) dodatni i poseban element (ukljuujui prijamni ispit).

  Na temelju prosjeka ocjena kandidat bi dobio 17,68 bodova, za zakljune ocjene iz Hrvatskoga jezika,

  Matematike i prvoga stranoga jezika (Engleski jezik) dobio bi 29 bodova kao i u prethodnim

  primjerima. Za predmete posebno vane za upis programa obrazovanja Glazbenik klavirist dobio bi

  sljedee bodove:

  Predmeti vani za nastavak obrazovanja

  Razred Ukupno bodova

  5. 6. 7. 8.

  Povijest 2 3 2 + 3 = 5

  Likovna kultura 5 5 5 + 5 = 10

  Glazbena kultura 5 5 5 + 5 = 10

  Ukupno 5 + 10 + 10 = 25

  d) Kako je u ovom primjeru kandidat zavrio osnovnu glazbenu kolu, dobit e bodove za uspjeh

  ostvaren u 5. i 6. razredu glazbene kole. Pretpostavimo da je peti razred zavrio s vrlo dobrim

  uspjehom, a esti s odlinim:

  Element vrednovanja 5. razred 6. razred Ukupno bodova

  Opi uspjeh 4 5 4 + 5 = 9

  e) Dodatni i poseban element ponovno bi donijeli dodatne bodove za sportski uspjeh, a kandidat bi

  dobio i bodove na temelju rezultata provjere glazbene darovitosti. Pretpostavimo da je kandidat iz

  naega primjera na prijamnome ispitu ostvario 71 bod.

  Posebni elementi vrednovanja Ukupno bodova

  Prvo mjesto na sportskom natjecanju 3

  Uspjeh na prijamnome ispitu glazbene darovitosti 71

  Ukupno 3 + 71 = 74

  Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa obrazovanja Glazbenik klavirist s

  opeobrazovnim predmetima:

  Elementi vrednovanja Ukupno bodova

  a) Prosjeci ocjena 17,68

  b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik 29

 • 18

  c) Povijest, Likovna kultura, Glazbena kultura 25 d) Opi uspjeh u glazbenoj koli 9

  e) Poseban i dodatni element 74

  Ukupno 17,68 + 29 + 25 + 9 + 75 = 154,68

  Kandidat za upis programa obrazovanja Glazbenik klavirist s opeobrazovnim predmetima

  temeljem zajednikoga elementa ostvario je: 17,68 + 29 + 25 = 71,68 bodova. Kandidat na

  prijamnome ispitu treba ostvariti minimalno 70 bodova, a kako smo pretpostavili da je kandidat

  ostvario 71 bod ovaj preduvjet je zadovoljen.

  Kandidat je zavrio glazbeno obrazovanje i prijavljuje program obrazovanja bez

  opeobrazovnih predmeta (paralelni program)

  Kada bi kandidat prijavio program obrazovanja bez opeobrazovnih predmeta (paralelni

  program), za razliku od prethodnoga primjera, dobio bi bodove samo na temelju zavrenoga

  glazbenoga obrazovanja i rezultata ostvarenoga na prijamnome ispitu. Navedeni kandidat koji

  prijavljuje program obrazovanja bez opeobrazovnih predmeta duan je paralelno s glazbenom

  kolom pohaati i neki drugi opeobrazovni program (gimnazijski ili etverogodinji strukovni).

  Vrednovali bi mu se sljedei elementi:

  a) opi uspjeh u 5. i 6. razredu osnovne glazbene kole ili opi uspjeh u pripremnim razredima

  glazbene kole i

  b) rezultat na prijamnome ispitu.

  Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa obrazovanja Glazbenik klavirist bez

  opeobrazovnih predmeta:

  Na prijamnome ispitu potrebno je ostvariti najmanje 70 bodova to je kandidat i ostvario te time

  preao bodovni prag.

  Kandidat koji nije zavrio osnovno glazbeno obrazovanje

  Kandidat koji nema zavreno osnovno glazbeno obrazovanje moe prijaviti samo pripremni

  glazbeni program. Tada mu se boduje samo prijamni ispit iz glazbene darovitosti, dakle osvojio bi 71

  bod.

  Elementi vrednovanja Ukupno bodova a) Uspjeh na prijamnome ispitu glazbene darovitosti 71

  Ukupno 71

  Kako prag na prijamnome ispitu za pripremne glazbene programe obrazovanja iznosi 100 bodova,

  ovaj kandidat ne bi zadovoljio preduvjet za upis.

  Elementi vrednovanja Ukupno bodova

  a) Opi uspjeh u glazbenoj koli 4 + 5 = 9 b) Uspjeh na prijamnome ispitu glazbene darovitosti 71

  Ukupno 9 + 71 = 80

 • 19

  4. primjer - Instalater monter

  Kako je rije o trogodinjemu programu obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije,

  vrednuju se samo tri elementa:

  a) prosjeci zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri

  razreda osnovnoga obrazovanja,

  b) zakljune ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik (kandidatu iz primjera prvi strani jezik je Engleski jezik) te

  c) dodatni i poseban element.

  a), b) i c) komponenta vrednovanja raunaju se kao i za ostale programe.

  Slijedi pregled ukupnoga vrednovanja uspjeha za prijavu programa obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije Instalater monter:

  Elementi vrednovanja Ukupno bodova

  a) Prosjeci ocjena 17,68 b) Matematika, Hrvatski i Engleski jezik 29

  c) Dodatni i poseban element 3

  Ukupno 17,68 + 29 + 3 =49,68

  5. primjer - Monter strojeva i konstrukcija

  Program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Monter strojeva i konstrukcija traje

  dvije godine pa se vrednuju samo dva elementa:

  a) prosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja

  etiri razreda osnovnoga obrazovanja te

  b) dodatni i poseban element.

  a) i b) komponente vrednovanja raunaju se kao i za ostale programe.

  Ukupan broj bodova koje bi kandidat dobio za prijavu programa obrazovanja za stjecanje strukovne

  kvalifikacije Monter strojeva i konstrukcija:

  Elementi vrednovanja Ukupno bodova

  a) Prosjeci ocjena 17,68

  b) Dodatni i poseban element 3

  Ukupno 17,68 + 3 = 20,68

 • 20

  Postupci prijava i upisa u

  srednje kole

 • 21

  Postupci prijava i upisa u srednje kole

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrene stranice Nacionalnoga

  informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS), a na temelju natjeaja za upis koji se

  objavljuju na mrenim stranicama i oglasnim ploama srednje kole i osnivaa.

  Postoji nekoliko kategorija kandidata koji se upisuju u srednju kolu. Njihove prijave se

  razlikuju pa emo u ovome poglavlju opisati kako se razliite kategorije kandidata prijavljuju za upis u

  srednju kolu.

  Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2015. godine

  a) Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja u

  Republici Hrvatskoj 2015. godine

  Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2015. godine u svojoj koli dobivaju elektroniki identitet iz sustava [email protected], tj.

  korisniko ime i lozinku s kojima se prijavljuju u sustav te prilikom prve prijave dobivaju PIN. Toan

  postupak opisan je u poglavlju Postupci u aplikaciji.

  Ovim kandidatima svi osobni podaci i ocjene te rezultati natjecanja iz znanja i sporta

  prenose se iz e-Matice te nisu duni dostavljati dokumentaciju o tome svojim razrednicima.

  b) Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja u

  Republici Hrvatskoj 2015. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su zavrili u

  inozemstvu

  Iznimka su kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja

  u Republici Hrvatskoj 2015. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su zavrili u

  inozemstvu. Takvi kandidati svojemu razredniku dostavljaju svjedodbe razreda zavrenih u

  inozemstvu, a razrednik podatke unosi u sustav NISpuS.

  c) Kandidat hrvatski dravljanin, a iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj

  dunosti u ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo

  Ako je kandidat hrvatski dravljanin, a iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj

  dunosti u ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo i kolovao se najmanje dva

  razreda od posljednjih etiriju u inozemstvu, dok 8. razred zavrava u Republici Hrvatskoj, onda

  razredniku dostavlja dokaze o boravku u inozemstvu, trajanju kolovanja i razlozima boravka u

  inozemstvu (dokaz o dravljanstvu, trajanju i razlozima boravka u inozemstvu te svjedodbe razreda

  zavrenih u inozemstvu). U sluaju da je kandidat zavrni razred osnovnoga obrazovanja zavrio u

  inozemstvu, svu dokumentaciju dostavlja Sredinjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko

  obrazovanje.

 • 22

  Kandidati koji su trenutano u redovitome sustavu obrazovanja u

  Republici Hrvatskoj, ali ne zavravaju osnovno obrazovanje 2015.

  godine

  Ovi kandidati u pravilu upisuju paralelne umjetnike programe ili nisu s uspjehom zavrili prvi

  razred srednje kole, nisu se ispisali iz te kole, a ele ponovno upisati prvi razred u drugoj srednjoj

  koli ili upisuju drugi obrazovni program u istoj srednjoj koli. Kako posjeduju elektroniki identitet iz

  sustava [email protected], ali nisu automatski registrirani kao korisnici sustava, registriraju se na nain

  opisan u poglavlju Prijava u sustav.

  Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju ili su zavrili izvan

  Republike Hrvatske

  Kandidati koji izvan Republike Hrvatske zavravaju ili su zavrili osnovno obrazovanje, mogu

  se prijaviti u srednje kole u Republici Hrvatskoj. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski

  dravljani, Hrvati iz drugih drava, djeca dravljana iz drava lanica Europske unije te kandidati strani

  dravljani iz zemlje izvan Europske unije, ako ispunjavaju potrebne uvjete.

  Ovi kandidati ne posjeduju elektroniki identitet iz sustava [email protected] pa ih mora registrirati

  Sredinji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga

  potpisanoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

  Kandidati koji zavravaju ili su zavrili osnovno obrazovanje u sustavu

  obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj

  U redovito srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj mogu se upisati i kandidati koji

  zavravaju ili su zavrili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih, pod uvjetom da su

  navrili najvie 17 odnosno, uz pristanak kolskoga odbora, 18 godina starosti ili uz odobrenje

  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ukoliko je stariji od 18 godina.

  Ovi kandidati ne posjeduju elektroniki identitet iz sustava [email protected] pa ih mora registrirati

  Sredinji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga

  potpisanoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

  Kandidati koji su osnovno obrazovanje zavrili u Republici Hrvatskoj

  prije 2015. godine

  U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine u kojoj

  upisuju prvi razred srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi

  razred srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, i

  kandidat stariji od 18 godina.

  Ovi kandidati ne posjeduju elektroniki identitet iz sustava [email protected] pa ih mora registrirati

  Sredinji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju dostavljenoga

  potpisanoga registracijskoga obrasca koji popunjava kandidat.

 • 23

  Proces registracije kandidata preko Sredinjega prijavnog ureda

  Agencije za znanosti i visoko obrazovanje

  1. Sredinjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje kandidati

  dostavljaju popunjen i potpisan registracijski obrazac, koji se moe ispisati s mrene stranice:

  www.upisi.hr. Obrazac se mora dostaviti u digitalnom formatu, potpisan pa skeniran ili slikan,

  elektronikom potom na adresu Agencije [email protected] U registracijskom obrascu kandidati,

  izmeu ostaloga, navode i broj mobilnoga telefona, iskljuivo mobilnih mrea Republike Hrvatske, na

  koji e im se poslati korisnika oznaka, lozinka i PIN.

  2. Nakon to SMS-om dobiju korisnike podatke, kandidati se prijavljuju na mrenu stranicu:

  www.upisi.hr.

  3. Kandidati koji imaju obvezu dostavljanja dokumentacije Sredinjemu prijavnome uredu

  Agencije za znanost i visoko obrazovanje su:

  3.1. Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju ili su zavrili izvan Republike Hrvatske

  duni su dostaviti:

  - ovjerenu presliku domovnice (dravljani Republike Hrvatske)

  - ovjerenu presliku putovnice (strani dravljani)

  - ovjerene preslike svjedodbi posljednjih etiriju razreda osnovnog obrazovanja

  3.2. Kandidati koji ostvaruju pravo izravnoga upisa - hrvatski dravljani koji su se najmanje

  dva od posljednja etiri razreda kolovali u inozemstvu, a iji su roditelji dravni slubenici koji su po

  slubenoj dunosti u ime Republike Hrvatske bili upueni na rad u inozemstvo duni su dostaviti:

  - ovjerenu presliku domovnice

  - ovjerene preslike svjedodbi posljednjih etiriju razreda osnovnog obrazovanja

  - odgovarajue dokaze o boravku u inozemstvu te trajanju i razlozima boravka u inozemstvu

  (potvrda institucije, koja je dravnog slubenika uputila na rad u inozemstvu, o vremenskom periodu

  obavljanja slubene dunosti u inozemstvu)

  3.3. Kandidati koji zavravaju ili su zavrili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja

  odraslih u Republici Hrvatskoj duni su dostaviti:

  - ovjerenu presliku domovnice (dravljani Republike Hrvatske)

  - ovjerenu presliku putovnice (strani dravljani)

  - ovjerene preslike svjedodbi posljednjih etiriju razreda osnovnog obrazovanja zavrenih u

  sustavu obrazovanja odraslih

  Napomena: u sluaju da je neki od razreda osnovnog obrazovanja zavren u redovitom

  sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj (od 2009. godine nadalje) svjedodbe tih razreda nije

  potrebno dostavljati jer se podatci redovitih uenika prenose iz e-Matice.

  3.4. Kandidati koji su osnovno obrazovanje zavrili u Republici Hrvatskoj prije 2015. godine

  duni su dostaviti:

  - ovjerenu presliku domovnice (dravljani Republike Hrvatske)

  [email protected]
 • 24

  - ovjerenu presliku putovnice (strani dravljani)

  - svjedodbe posljednjih etiriju razreda osnovnog obrazovanja

  Napomena: u sluaju da je neki od razreda osnovnog obrazovanja zavren u redovitom

  sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj (od 2009. godine nadalje) svjedodbe tih razreda nije

  potrebno dostavljati jer se podatci redovitih uenika prenose iz e-Matice.

  Dokumenti moraju biti ovjerene preslike koje se alju preporuenom potom na adresu:

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Sredinji prijavni ured,

  Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

  s naznakom Dokumenti uz prijavu za upis u srednju kolu.

  Dokumenti moraju biti ovjerene preslike. Preslike dokumenata ovjeravaju se kod javnoga

  biljenika (notara) te se ovjere drugih institucija nee uvaavati.

  Nepotpuna dokumentacija nee biti prihvaena, ime e kandidatu biti onemoguen

  plasman na ljestvicama poretka obrazovnih programa. Poslani dokumenti nee se vraati. Ako je

  neki od priloenih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je spomenuti dokument duan

  prevesti i ovjeriti kod ovlatenoga sudskoga tumaa.

  Ako kandidat u trenutku prijave jo pohaa zavrni razred osnovne kole izvan Republike

  Hrvatske, svjedodbu zavrnoga razreda dostavit e naknadno, a o tome je potrebno obavijestiti

  Sredinji prijavni ured. O opravdanosti razloga kanjenja s dokumentacijom i mogunosti uvaavanja

  odluuje Sredinji prijavni ured. Svjedodbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proi

  postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka

  obrazovanja obavit e srednja kola u koju se kandidat upisao.

  U postupku priznavanja srednjokolska ustanova moe zatraiti miljenje Agencije za odgoj

  i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o vrsti

  obrazovanja koje se nastavlja.

  Kandidati koji su se registrirali u ljetnome upisnom roku i iji su osobni podaci i ocjene

  uneseni u sustav, nisu duni u jesenskom upisnom roku ponovno dostaviti dokumentaciju Sredinjem

  prijavnom uredu.

 • 25

  Postupci u aplikaciji

 • 26

  Postupci u aplikaciji

  Mrena stranica Upisi.hr

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrene stranice: www.upisi.hr,

  kojom pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje kole (NISpuS).

  NISpuS je sredinji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima zainteresiranima za

  nastavak obrazovanja na srednjokolskoj razini znaajno olakava prijavu i upis u programe

  obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraivanja programa obrazovanja prema eljenim

  kriterijima, preko prijava odabranih programa te uvida u rezultate po tim programima, pa do

  ostvarenja prava upisa u srednju kolu. Kandidatima omoguuje brz i izravan uvid u osobne podatke,

  ocjene te posebna postignua vana za upis ostvarena tijekom osnovnoga obrazovanja, daje detaljan

  izraun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima koje propisuju srednje kole,

  kao i uvid u poloaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od programa obrazovanja koji su

  prijavili.

  Na mrenoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu

  upisati u Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrenoj stranici: www.upisi.hr,

  korisne informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronai i na mrenoj

  stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: www.mzos.hr.

  Minimalni tehniki preduvjeti za pristup mrenoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji

  podravaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet

  Explorer od inaice 8 pa nadalje).

  Posebno je vano pratiti i mrene stranice srednjih kola koje kandidat eli upisati jer se tamo

  mogu pronai vane informacije koje se odnose samo na tu srednju kolu.

  Predradnje prije prve prijave u sustav

  Kandidati koji u tekuoj kolskoj godini zavravaju osnovno obrazovanje u

  redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Kandidati koji u tekuoj kolskoj godini zavravaju osnovno obrazovanje u redovitome

  sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj automatski su registrirani i u sustav se prijavljuju svojim

  elektronikim identitetom (korisnikom oznakom i lozinkom) iz sustava [email protected] koji im dodjeljuje

  administrator imenika kole. Popis administratora imenika kola dostupan je na mrenoj stranici

  ai.skole.hr.

  Kandidati koji ele upisati i pripremni razred glazbene ili plesne kole

  Kandidati koji ele upisati i pripremni razred glazbene ili plesne kole moraju se obratiti

  srednjoj glazbenoj, odnosno plesnoj koli koju ele upisati, a koja e im u sustavu omoguiti prijavu

  takvih obrazovnih programa.

  www.upisi.hrwww.upisi.hr%20www.upisi.hrwww.mzos.hrwww.upisi.hr%20http://www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik/administratori_imenika
 • 27

  Kandidati s tekoama u razvoju

  PRIJAVA PROGRAMA

  Kandidati s tekoama u razvoju javljaju se uredu dravne uprave u upaniji odnosno

  Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji e im pomoi u odabiru srednje

  kole koja provodi jedan od programa obrazovanja za koji je kandidat dobio struno miljenje slube

  za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

  Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima

  obrazovanja koje je Hrvatski zavod za zapoljavanje naveo u svome strunom miljenju - roditelji

  e upisnom povjerenstvu ureda dravne uprave na predvienom obrascu navesti programe

  obrazovanja i srednje kole u kojima se ti programi obrazovanja izvode redom kako bi eljeli da ih

  kandidat upie. Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti neogranien broja kola u

  odreenoj upaniji, a koje taj program obrazovanja izvode. Potom e upisno povjerenstvo ureda

  dravne uprave u sustav NISpuS unijeti navedene odabire za pojedine kandidate. Nakon ovog

  postupka zatvorit e se mogunost unosa odabira, navedeni kandidati rangiraju se na zasebnim

  ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrenog tijekom postupka

  vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju struno miljenje slube za profesionalno

  usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

  U kolama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i

  darovitosti, a upisna povjerenstva ureda dravne uprave, u sluaju prijave takvih programa, duna su

  o tome obavijestiti kandidata. Provoenje dodatnih provjera za kandidate s tekoama u razvoju i

  unos rezultata u sustav nalaze se u Kalendaru upisnih rokova.

  Kako bi se cijeli postupak obavio pravovremeno i kako bi do poetka prijava programa

  obrazovanja ostalih kandidata sve upisne kvote odgovarale stvarnome stanju, postupak prijava

  kandidata s tekoama u razvoju zapoinje ranije, a sukladno rokovima navedenim u poglavlju

  Kalendar.

  PRAVO UPISA

  Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome

  programu obrazovanja moe upisati kandidata s tekoama u razvoju sukladno Dravnome

  pedagokome standardu srednjokolskoga sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008. i 90/2010).

  Naglaavamo da redoslijed kojim su programi obrazovanja navedeni u strunome miljenju

  Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata.

  Isto tako, sam poredak programa obrazovanja na listi prioriteta koji e roditelji i kandidat

  iskazati upisnome povjerenstvu ureda dravne uprave ne jame niti osiguravaju da e se kandidat

  uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor konaan upis ovisi i o

  drugim kandidatima s tekoama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih

  mjesta za kandidate s tekoama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno

  Dravnome pedagokome standardu srednjokolskog sustava odgoja i obrazovanja.

  Naime, u pojedini razredni odjel mogu biti ukljuena najvie tri uenika s tekoama u

  razvoju. Ako je u razredni odjel ukljuen jedan uenik s tekoama, razredni odjel ne moe imati vie

 • 28

  od 26 uenika, s dva ukljuena uenika s tekoama u razvoju razredni odjel ne moe imati vie od 23

  uenika, a s tri ukljuena uenika s tekoama u razvoju razredni odjel ne moe imati vie od 20

  uenika. Kandidati s tekoama u razvoju koji na ovaj nain ostvare pravo upisa u srednju kolu

  nee se moi prijavljivati za upis u druge obrazovne programe.

  Ostali kandidati iz redovitoga sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Ostali kandidati iz redovitoga sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj moraju se prethodno

  registrirati i to na sljedei nain:

  Iznimno daroviti kandidati koji ele upisati srednju glazbenu ili plesnu kolu, a jo uvijek

  nisu zavrili redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju javiti izravno

  srednjoj glazbenoj odnosno plesnoj koli koju ele upisati. kola e ih uz registraciju

  istodobno prijaviti za odreeni program obrazovanja koji se u njoj izvodi. Nakon

  registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektronikim identitetom iz sustava

  [email protected]

  Kandidati koji ele upisati pripremne programe srednje glazbene ili plesne kole, a jo

  uvijek nisu zavrili redovito osnovno obrazovanje, za registraciju se trebaju obratiti

  srednjoj glazbenoj odnosno plesnoj koli koju ele upisati. Nakon registracije, za prijavu u

  sustav koriste se svojim elektronikim identitetom iz sustava [email protected]

  Kandidati koji ve pohaaju redoviti program srednje kole, a ove godine ele upisati

  pripremne programe glazbene ili plesne kole ili srednju glazbenu ili plesnu kolu , za

  registraciju se trebaju obratiti srednjoj glazbenoj ili plesnoj koli koju ele upisati. Nakon

  registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektronikim identitetom iz sustava

  [email protected]

  Kandidati koji ve pohaaju redoviti program srednje kole, a ove godine ele upisati

  prvi razred u drugoj srednjoj koli ili prvi razred drugoga obrazovnoga programa u istoj

  koli, za registraciju se trebaju obratiti upisnome koordinatoru u svojoj srednjoj koli.

  Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektronikim identitetom iz

  sustava [email protected]

  Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj za registraciju se

  obraaju Sredinjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kako je opisano u

  poglavlju Postupci prijava i upisa u srednje kole. Za prijavu u sustav koriste se elektronikim

  identitetom i PIN-om koji e im biti dostavljen SMS porukom na broj mobilnoga telefona koji su

  prijavili prilikom registracije.

  Spomenuto se odnosi i na kandidate s tekoama u razvoju koji nisu u sustavu redovitoga

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj te na kandidate iz sustava obrazovanja odraslih.

  Kandidate s tekoama u razvoju Sredinji prijavni ured samo e registrirati u sustavu dok se

  za prijavu obrazovnih programa, u zadanome roku, javljaju uredima dravne uprave u upaniji

  odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji e im pomoi u

  odabiru srednje kole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio struno miljenje

  slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

  Kandidati koji ele upisati umjetnike obrazovne programe, a nisu u sustavu redovitog

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj, moraju se obratiti Sredinjem prijavnom uredu koji e im u

  sustavu omoguiti prijavu takvih obrazovnih programa.

 • 29

  Prva prijava na www.upisi.hr

  Uenik koji se prvi put prijavljuje na mrenoj stranici: www.upisi.hr sa svojim elektronikim

  identitetom iz sustava [email protected], a jo ne posjeduje PIN, treba unijeti broj svoga mobilnoga

  telefona na koji eli SMS-om primiti PIN. PIN je osobni identifikacijski broj koji slui za dodatnu zatitu

  i privatnost podataka svakoga kandidata.

  Ako uenik ne posjeduje mobilni telefon, moe navesti broj mobilnoga telefona nekoga od

  ukuana ili roaka. Ako nitko od ukuana ili roaka ne posjeduje mobilni telefon, uenik moe

  zatraiti slanje PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ako nitko od

  navedenih nije u mogunosti zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNetovoj podrci obrazovnome

  sustavu.

  Ako kandidat koji posjeduje elektroniki identitet iz sustava [email protected] izgubi PIN, potrebno

  je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mrea Republike Hrvatske poslati

  SMS poruku sadraja OPET na broj 888000 nakon ega e mu biti dostavljen novi PIN (ako PIN ne

  stigne, potrebno je kontaktirati CARNetovu podrku obrazovnom sustavu). Poruka se naplauje po

  cijeni definiranoj ugovorom korisnika s operatorom. Ako uenik izgubi korisniku oznaku ili lozinku,

  treba se obratiti administratoru imenika u koli nakon ega e mu biti dodijeljena nova korisnika

  oznaka i/ili lozinka.

  Ako kandidat koji ne posjeduje elektroniki identitet iz sustava [email protected] izgubi korisniku

  oznaku, lozinku ili PIN, potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih

  mrea Republike Hrvatske, poslati SMS poruku sadraja OPET na broj 888000 nakon ega e mu biti

  dostavljeni novi korisniki podaci. Poruka se naplauje po cijeni definiranoj ugovorom korisnika s

  operatorom. Ako kandidat posjeduje mobilni telefon koji ne pripada mobilnim mreama Republike

  Hrvatske, mora se za ponovnu dostavu korisnikih podataka obratiti CARNetovoj podrci obrazovnom

  sustavu.

  U sluaju drugih tekoa s prijavom na mrenu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati

  CARNetovu podrku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili problem prijaviti na

  adresu elektronike pote: [email protected]

  Svaki kandidat treba pravodobnom prijavom u sustav provjeriti ispravnost korisnike

  oznake, lozinke i PIN-a kako bi, pokae li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu

  NISpuS

  Kako bi se osigurala tonost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati

  su duni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne kole te, ako ih posjeduju, rezultate dravnih i

  meunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpUS-u, a u

  skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

  Ako su podaci netoni, uenici trebaju to prije obavijestiti razrednika u svojoj koli. Ostali

  kandidati o netonosti podataka obavjetavaju Sredinji prijavni ured Agencije za znanost i visoko

  obrazovanje, koji ih je registrirao.

  www.upisi.hrwww.upisi.hr%[email protected]
 • 30

  Preduvjeti za upis

  Neke srednje kole za prijavu ili upis u odreene programe obrazovanja zahtijevaju

  ispunjavanje odreenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije mogue upisati odreeni

  program obrazovanja, nuno je pravodobno se o njima informirati na mrenoj stranici: www.upisi.hr

  ili na mrenim stranicama srednjih kola.

  Ispunjavanje nekih preduvjeta kao, primjerice, zavrene osnovne glazbene kole, za uenike

  se utvruje automatski u sustavu.

  Ispiti sposobnosti i darovitosti

  Zbog specifinosti programa obrazovanja (npr. srednje umjetnike kole) jedan od uvjeta za

  upis moe biti i poloen ispit sposobnosti i darovitosti koje su potrebne za uspjeno kolovanje u tim

  programima. Obavijesti o datumima odravanja ispita i osobni raspored pisanja bit e mogue vidjeti

  na mrenoj stranici: www.upisi.hr te na mrenim stranicama srednjih kola.

  Rezultate ispita sposobnosti i darovitosti u sustav NISpuS-a unose srednje kole koje ih

  provode, a u skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

  Prijava programa obrazovanja

  Uenici e se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih kola u kolskoj godini

  2015./2016. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

  U svakome upisnom roku kandidat moe prijaviti najvie 6 odabira programa obrazovanja.

  Programe obrazovanja, odnosno srednje kole koje ih izvode, mogue je pretraivati prema zadanim

  kriterijima pretrage. Mogue je prilagoditi pretragu s obzirom na upaniju, naziv kole, vrstu kole

  (javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slino.

  Za svaki program obrazovanja mogue je pregledati detaljnije informacije koje sadre opis

  programa, strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale vane informacije o programu.

  Programi obrazovanja koji se ele upisati dodaju se na listu prioriteta koja se moe mijenjati

  do roka navedenoga u Kalendaru.

  Listu prioriteta treba paljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program

  obrazovanja koji se najvie eli upisati, a zatim i ostali, eljenim redoslijedom. Sukladno tome,

  kandidat e se optimalno rasporediti na program obrazovanja koji mu je najvii na listi prioriteta, a

  za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

  Vano je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta

  poredani prema njihovim eljama i mogunostima jer nakon zakljuavanja odabira programa

  odnosno kola, nikakve izmjene vie nee biti mogue.

  Vano je, takoer, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat

  doista namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva

  ozbiljnu namjeru da se takav program i upie.

  Prilikom prijave pojedinoga programa obrazovanja potrebno je odabrati prvi i drugi strani

  jezik i izborne predmete izmeu ponuenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj koli

  predaju.

  www.upisi.hr%20www.upisi.hr%20
 • 31

  Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani

  obrazovni program. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj koli uio taj strani

  jezik najmanje etiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj koli dokae poznavanje toga

  stranoga jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji nain ne utjee na rangiranje po

  prijavljenim obrazovnim programima odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.

  Programi obrazovanja za koje kole provode dodatne provjere imaju raniji rok prijave te ih

  je nuno prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.

  Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit e mogue pronai na stranici: www.upisi.hr.

  Prijava paralelnih umjetnikih programa

  Kandidati s odgovarajuim preduvjetima imaju mogunost prijave kombinacije

  opeobrazovnih i umjetnikih obrazovnih programa - nakon odabira opeobrazovnoga ili

  umjetnikoga programa obrazovanja mogue je prijaviti paralelni umjetniki program.

  U sluaju zadovoljenja uvjeta za upis na samo jedan od programa iz kombinacije, kandidat

  ne moe upisati niti jedan program iz takve kombinacije. Naravno, mogue je svaki od tih

  programa prijaviti i samostalno kako bi, u sluaju nezadovoljenja potrebnih preduvjeta za upis

  obaju programa iz kombinacije, kandidat ostao u konkurenciji za upis na pojedinani program.

  Dakle, ako kandidat, primjerice, prijavi paralelno gimnaziju i glazbenu kolu, a ne zadovolji na

  provjeri glazbene darovitosti ili na ljestvici poretka glazbene kole ne ostvari pravo upisa, bit e mu

  onemoguen upis u gimnaziju. Zato je izuzetno vano nie na listi prioriteta prijaviti i program

  gimnazije samostalno, kao u sljedeemu primjeru:

  1. XXI. gimnazija, opa gimnazija

  Glazbena kola W. A. Mozarta, glazbenik klavirist

  2. XXI. gimnazija, opa gimnazija

  Glazbena kola L. van Beethovena, glazbenik klavirist

  3. XXII. gimnazija, opa gimnazija

  Glazbena kola W. A. Mozarta, glazbenik klavirist

  4. XXII. gimnazija, opa gimnazija

  Glazbena kola L. van Beethovena, glazbenik klavirist

  5. XXI. gimnazija, opa gimnazija

  6. XXII. gimnazija, opa gimnazija

  Mogue je prijaviti i kombinaciju triju paralelnih programa ako su zadovoljeni potrebni

  preduvjeti za prijavu. U tome sluaju kandidat mora ui u upisnu kvotu sva tri programa iz

  kombinacije i snositi trokove kolovanja u drugome umjetnikome programu obrazovanja.

  Kod prijave paralelnih programa obrazovanja kandidat moe prijaviti najvie 6 razliitih

  opeobrazovnih programa i najvie 6 razliitih paralelnih umjetnikih programa. U gornjemu primjeru

  kandidat je prijavio samo 2 opeobrazovna (XXI. gimnazija, opa gimnazija i XXII. gimnaziju, opa

  www.upisi.hr
 • 32

  gimnazija) i 2 umjetnika programa (Glazbena kola W. A. Mozarta, glazbenik klavirist i Glazbena

  kola L. van Beethovena, glazbenik klavirist).

  Kontinuirano praenje bodovnoga stanja

  Na mrenoj stranici: www.upisi.hr od samoga poetka prijava programa obrazovanja bit e

  mogue pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja svakoga kandidata.

  Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa,

  navedeno e biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program obrazovanja u

  svakome trenutku. Kandidat takve programe moe obrisati sa svoje liste, ako ne postoji mogunost

  zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe obrazovanja.

  Ljestvice poretka

  Na mrenoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konane ljestvice poretka.

  Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutanoga bodovnoga stanja izraunanoga na temelju

  podataka koji su trenutano u sustavu. To znai da su podlone promjenama zbog ispravka netono

  unesenih ocjena u sustav, rjeavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i

  brisanja prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljes