of 5 /5
Nr. 01 / 06 Ianuarie 2016 Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139 www.itva.ro Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM ISSN 2343 – 8452 ISSN–L 2343 – 8452 P PRIETENII CONTABILITĂȚII

Prietenii Contabilitatii - Mediu Executivitva.ro/documents/Cuprins2016/PrieteniiContabilitatii...VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar-contabilă Procedura impozitării

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Nr. 01 / 06 Ianuarie 2016

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod poștal 051414, Sector 5, București

Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139www.itva.ro

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

ISSN 2343 – 8452 ISSN–L 2343 – 8452

P €PRIETENII CONTABILITĂȚII

Motto:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Cuprins

I. Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei Declarațiile fiscale pentru următoarele zile, în funcție de criterii

fiscale diferite. Persoane fără venituri, TVA modificare vector fiscal,anularea înregistrării în scopuri de TVA.

III. Analiza zilei Microîntreprindere sau societate plătitoare de impozit pe profit?

IV. Consultanță contabilă Modernizarea unui mijloc de transport în scopul vânzării. Trecerea la

categoria de stocuri. Înregistrări contabile.

V. Subiectul săptămânii Inventarierea patrimoniului la data de 31 decembrie 2015. Proceduri

preliminare efectuării inventarului.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală Utilizarea casei de marcat în servicii de transport persoane.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă Procedura impozitării clădirilor deținute de persoanele fizice

aplicabilă în anul 2016.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

În perioada 23 decembrie – 31 decembrie 2015 au fostpublicate peste 40 acte normative cu incidență în domeniulfinanciar contabil. În numărul de astăzi analizăm prevederileprincipale ale următoarelor acte normative: OpANAF nr. 3654 din 15 Decembrie 2015 publicat în

Monitorul Oficial nr. 0954 din 23 Decembrie 2015 - Ordinprivind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului deatestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şia modelului şi conţinutului acestora

OpANAF nr. 3736 din 23 Decembrie 2015 - Ordin pentruaprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscaleindividuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentruemiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

Ordin Ministerul Dezvoltării Regionale și AdministraţieiPublice nr. 2068 din 22 decembrie 2015 publicat în MonitorulOficial nr. 0975 din 29 decembrie 2015 - Ordin privindaprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea destabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscalelocale

Lege nr. 358 din 31 Decembrie 2015 publicată în MonitorulOficial nr. 0988 din 31 decembrie 2015 - Lege privindaprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privindCodul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurăfiscală

HG nr. 1017 din 30 Decembrie 2015 publicată în MonitorulOficial nr. 0987 din 31 decembrie 2015 - Hotărâre pentrustabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat înplată

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing PrieteniiContabilității și cereți un formular de contract, moment în careputeți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sauprin click aici!3. Trimiteți un email la adresa [email protected] prin care solicitațiun formular de contract sau mai multe informații.4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin: E-mail la: [email protected] Fax: 0311.043.869 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.

Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,cod poștal 051414.

Echipa redacțională Prietenii Contabilității

Manager produs: Adrian Bența Manager Calitate: Mihaela Bența Manager Marketing: Radu Emilia Manager IT: Radu Florin Consilier contabilitate: Bădoi Maria Consultant afaceri: Horațiu Sasu Consultant fiscal: Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarelenumere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139