Click here to load reader

Prezentačná vrstva webovej aplikácie na tvorbu rozvrhov na FMFI

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentačná vrstva webovej aplikácie na tvorbu rozvrhov na FMFI. v edúci : RNDr. M ária Pastorvá. Martin Madaras. Cie ľ projektu. Informačný systém umožňujúci tvorbu, aktualizáciu a údržbu štúdijných rozvrhov - PowerPoint PPT Presentation

Text of Prezentačná vrstva webovej aplikácie na tvorbu rozvrhov na FMFI

 • Prezentan vrstva webovej aplikcie na tvorbu rozvrhov na FMFIMartin Madarasvedci : RNDr. Mria Pastorv

 • Informan systm umoujci tvorbu, aktualizciu a drbu tdijnch rozvrhov

  Systm uren do prostredia, kde by bola automatick tvorba rozvrhov obtiana FMFI

  Prstup pomocou webovskho rozhrania bez nutnosti intalcie dodatonho softvru

  Monos prezerania vytvorench rozvrhov a ich exportCie projektu

 • ImplementciaWebov aplikciaJava EEFramework SPRINGFrontend Servlety,JS, AJAX, JSONAS JBossDB PostgreSQL

 • Architektra aplikcie

 • Architektra modulu frontendInformcie s zobrazen uvateovi pomocou JSP strnky

  Obsah sa dynamicky generuje na zklade poiadaviek zo strany uvatea a odozvy zo strany servletov

  Jadro modulu tvoria 3 servlety:

  JSON Data ProviderExporterImporter

 • JSON Data ProviderServlet na spracovanie dt

  ivotn cyklus spracovania uvateskej poiadavky sa sklad z niekokch fz:

  Rozpoznanie poiadavkyAutorizovanie poiadavkyVykonanie poadovanej opercie Presmerovanie uvatea

 • ExporterExport rozvrhov do rznych vstupnch formtov:

  PDFJPEGTXT

 • Funkcionalita 'search as you type'Pre efektvnejie vypanie formulrov Automatick dohadvanie vhodnch dt zskanch z databzyUvate bude odbremenen od zbytonho psania a chb

 • Uvatesk rozhraniaAnonymn uvatePrihlsen uvateRozvrhrAdministrtor

 • RozvrhrAdministrtorHlavn rozvrhr Monos priamej modifikcie uvateov a ich prv, systmovch nastaven a plnej kontroly fair-play politiky v systme

  Uvate s prvom modifikova dta, vytvra rozvrhy a prepja entityPrihlsen uvateAutorizovan uvatePrvo prezera rozvrhy, vytvra si vlastn rozvrh,meni uvatesk nastavenia

 • Use CaseRegistrcia uvateaPrihlsenie uvateaModifikcia dtPrezeranie rozvrhovVlastn rozvrhRozvrhovaniePrepjanie dtHadanie miestnostSystmov nastaveniaDizajnov nastaveniaModifikcia uvateov

 • akujem za pozornos.Priestor pre Vae otzky ...

  ************

Search related