Click here to load reader

Prezentacja programu marzan/FotoW3_B.pdf JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ Określanie E a 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014-160-140-120-100-80-60-40-20 0 1100 meV 1220

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prezentacja programu marzan/FotoW3_B.pdf JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ Określanie E a...

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Energia słoneczna

  • roczne światowe zużycie energii – ok. 20 TW

  • energia słoneczna docierająca do Ziemi

  w ciągu roku – średnio 86 000 TW

  • energia wiatrowa – 870 TW

  • energia geotermalna – 32 TW

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Historia – XIX w.

  • 1834: Edmund Becquerel – oświetlił roztwór AgCl z podłączonymi elektrodami Pt

  uzyskując przepływ prądu – odkrycie efektu fotowoltaicznego

  • 1877: W.G. Adams i R.E. Day

  zaobserwowali

  fotoprzewodnictwo Se

  • 1883: Ch. Fritts – pierwsza bateria

  słoneczna

  oparta o cienką warstwę Se

  AgCl + hn  Ag+ + Cl-

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Efekt fotoelektryczny – Nobel 1921

  Efekt fotowoltaiczny w Cu20

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  1954 – Bell Labs

  1954 - Chapin, Fuller i Pearson –

  pierwsze ogniwo słoneczne oparte o

  Si – 4.5 % wydajności

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  1958 – Naval Research Laboratory

  6 paneli fotowoltaicznych Si, 100 cm2, wydajność 10 %

  wykorzystane do zasilania satelity komunikacyjnego Vanguard 1

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Promieniowanie słoneczne

  stała słoneczna – moc promieniowania

  słonecznego docerająca do atmosfery

  przeliczona na jednostkę powierzchni

  Ziemia - 1366,1 W/m2

  Merkury - 9937 W/m2

  Neptun - 1,5 W/m2

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Promieniowanie ciała doskonale czarnego

  u(,T)  2hc2

  5[e hc

  kT 1]

  CDC - Ciało całkowicie pochłaniające promieniowanie

  Słońce – ciało doskonale czarne o temperaturze 5800 K

  Wyjaśnienie obserwowanego

  rozkładu wymagało założenia

  skwantowania energii

  promieniowania

  E  hn  hc

  Rozkład Planck’a:

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Zewnętrzny efekt fotoelektryczny

  • energia światła > praca wyjścia za metalu

  • elektrony wybite z powierzchni anody trafiają do obwodu i

  docierając do katody zamykają obwód

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Wewnętrzny efekt fotoelektryczny: ogniwo

  złącze p-n

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  1. absorpcja

  2. termalizacja

  3. dryf

  e

  -

  ważne parametry

  • przerwa energetyczna Eg

  • poziom domieszkowania

  • współczynnik absorpcji a

  • czas życia nośników t

  • droga dyfuzji nośników Ld

  • ruchliwość nośników m

  EC

  EV

  Efekt fotoelektryczny w złączu pn

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  J  J0 exp eU

  AkBT

   

    1

   

   

  J0  J00 exp Ea

  kBT

   

   

  JL  Jdark  Jsc 

  JL  J0 exp eU

  AkBT

   

    1

   

     Jsc

  charakterystyka I-V „ciemna”

  charakterystyka I-V ogniwa

  oświetlonego

  zasada superpozycji

  A - współczynnik idealności diody

  (A=1 równanie dyfuzji)

  A>1 straty elektronów - rekombinacja

  Charakterystyka I-V

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Isc – prąd zwarcia

  (short circuit current)

  więcej zaabsorbowanych

  fotonów

   większy Isc

  Voc – napięcie otwartego

  obwodu (open circuit voltage)

  większa przerwa energetyczna

  (Eg)

   większe Voc

  FF – współczynnik wypełnienia

  (fill factor)

  punkt maksymalnej mocy

  Pmax=Imp*Ump

    Imp Ump

  Pin 

  Isc Uoc FF

  Pin

  wydajność ogniwa:

  Charakterystyka I-V c.d.

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Straty energii

  1. Termalizacja

  2. Straty w złączu

  3. Straty na kontaktach

  4. Rekombinacja

  Limit Schockley’a-Quisser’a 1961

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Światło w ogniwie

  1. Odbicie od przedniego kontaktu

  2. Odbicie od powierzchni ogniwa

  3. Absorpcja w ogniwie

  4. Odbicie od tylnego kontaktu

  5. Absorpcja po odbiciu od tylnego kontaktu

  6. Absorpcja na tylnym kontakcie

  L

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Wpływ oporu szeregowego / równoległego

    SC

  sh

  S

  B

  S I R

  IRU

  TAk

  IRUq II 

   

    

   

    

     1exp0

  Rp:

  Rs:

  Rsh: granice ziaren, krawędzie, przebicie

  Rs: absorber, kontakty, połączenia elektryczne

   

  scoc

  p

  p

  p

  scoc

  s ss

  IU

  R r

  r FFFF

  IU

  R rrFFFF

    

   

   

  

  ; 1

  1

  ;1

  0

  0

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Natężenie światła / Temperatura

  SC

  B

  I TAk

  qU II 

    

   

    

    1exp0

    

     

    1ln

  0I

  I

  q

  TAk U scBoc

   

    

   

  TAk

  E II

  B

  aexp000

    

     

   

  sc

  Ba oc

  I

  I

  q

  TAk

  q

  E U 00ln

      kT

  E IAIA a 000 lnln

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Ciemna charakterystyka I-V

   

    

   

  TAk

  E II

  B

  aexp000

   

  p

  S

  B

  S

  R

  IRU

  TAk

  IRUq II

   

    

   

    

     1exp0

  0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1E-5

  1E-4

  1E-3

  0.01

  0.1

  1

  10

  100

  NC CdS 30 nm

  NC CdS 80 nm

  c u

  rr e

  n t d

  e n

  s it y [ m

  A /c

  m 2 ]

  Voltage [V]

  0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1E-3

  0.01

  0.1

  1

  10

  100

  1000

  wpływ R S

  c u

  rr e

  n t d

  e n

  s it y [ m

  A /c

  m 2 ]

  Voltage [V]

  wpływ R P

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  Określanie Ea

  0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014

  -160

  -140

  -120

  -100

  -80

  -60

  -40

  -20

  0

  1100 meV

  1220 meV

  1030 meV

  NC CdS 30 nm

  NF CdS 80 nm

  NC CdS 30 nm

  NF CdS 80 nm

  A ln

  (I 0

  )

  Temperature [K]

  790 meV

  0 50 100 150 200 250 300 350 0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1,0

  1,1

  1,2

  1,3

  NC CdS 30 nm

  NF CdS 30 nm

  NC CdS 80 nm

  NF CdS 80 nm

  V O

  C [ V

  ]

  Temperature [K]

  1000 meV

  1130 meV

  1190 meV

  1220 meV

    

     

   

  sc

  Ba oc

  I

  I

  q

  TAk

  q

  E U 00ln   

  kT

  E JAJA a 000 lnln

  Ea = Eg – rekombinacja w objętości absorbera

  Ea < Eg – rekombinacja na międzypowierzchni

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  spektrum słoneczne (1 kW/m2)

  maksymalna wydajność ogniwa

  jednozłączowego, tylko

  rekombinacja promienista, tylko

  straty na skutek termalizacji

  Optymalna przerwa energetyczna

  Si: 1.11 eV = 1120 nm GaAs: 1.43 eV = 870 nm CIGS: 1,2 V = 1030 nm CdTe: 1.5 eV = 830 nm CH3NH3PbX3 : 1.5 – 2.3 eV = 830 nm – 540

  nm X: I, Br, Cl

 • JONIKA I FOTONIKA MICHAŁ MARZANTOWICZ

  CdS/CdTe cell

  W – szerokość obszaru

  zubożonego

  a – współczynnik absorpcji

  LD – średnia droga dyfuzji

  elektronów

  Wydajność kwantowa

  • zależnoś

Search related