36

Prezentacija indeks 1-5

  • Upload
    bodi4ka

  • View
    94

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Сьогодні ми:Сьогодні ми:

Познайомимось із сутністю Індексу інклюзіїОбговоримо як використання Індексу інклюзії

може сприяти розвитку нашого закладуВизначимо бар’єри, які перешкоджають

повноцінній участі усіх дітей в навчально-виховному процесі

Подумаємо над ресурсами, які б сприяли повноцінній участі усіх учасників навчально-виховного процесу у житті закладу

Проект «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азербайджані, Таджикистані та Монголії» реалізується за підтримки Програми «Раннє дитинство» Інституту Відкритого суспільства.

Чому участь в проекті Чому участь в проекті та робота з Індексом інклюзії та робота з Індексом інклюзії важливі для насважливі для нас

спрямований на розвиток нової культури планування діяльності навчальних закладів на основі інклюзивних цінностей та практики самооцінювання;

забезпечить подальше розуміння інклюзії як процесу визначення бар`єрів у навчанні для УСІХ дітей, у тому числі й для дітей з особливими потребами;

допоможе визначити можливості щодо усунення цих бар`єрів;

сприятиме подальшому розвитку інклюзивної освіти у країнах на рівні культури, практики та освітньої політики.

Індекс інклюзії – це механізм організації освітнього процесу в навчальному закладі, за якого плануються та реалізуються підходи, сприятливі для активного включення в освітній процес усіх його учасників!

Посібник «Індекс інклюзії: розвиток навчання й участі» -

методичні матеріали для самооцінки різних аспектів життя навчального закладу: навчального та виховного змісту, різних форм роботи з дітьми, у громаді. На основі самооцінки розробляється план інклюзивного розвитку та його практична реалізація.Матеріали спонукають всіх робити свій внесок у розвиток закладу

Індекс інклюзії: розвиток навчання й Індекс інклюзії: розвиток навчання й участі всіх дітейучасті всіх дітей

Переконує у необхідності розвитку навчального закладу

допомагає розвивати діяльність закладу благо персоналу, батьків/опікунів і дітей

ставить інклюзивні цінності в центр усього процесу розвитку

допомагає реалізувати кращі починаннясприяє мінімізації бар’єрів і мобілізації

ресурсів допомагає дорослим і дітям озвучувати

та обговорювати свої ідеї, і в такий спосіб, змінювати ситуацію на краще

Індекс інклюзії: розвиток навчання й Індекс інклюзії: розвиток навчання й участі всіх дітейучасті всіх дітей

дає змогу поглиблювати співпрацю з родинами і громадами

допомагає інтегрувати різні питання: громадянський розвиток,екологічну сталість, права, зміцнення здоров’я і виховання цінностей

допомагає самооцінюванню і виробленню стратегії розвитку навчального закладу

заохочує до сталого покращення показників успішності

Концепція розвитку навчального Концепція розвитку навчального закладу, що ґрунтується на цінностяхзакладу, що ґрунтується на цінностях

Інклюзія Б активне залучення до життя навчального закладу всіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.Ціннісне ставлення до кожного - незалежно від функціональної спроможності, етнічної належності, рівня успішності!

Інклюзія АВключення дітей з

особливими освітніми потребами

(з особливостями психофізичного розвитку, з особливими освітніми потребами) в загальноосвітні навчальні заклади, десегрегація

Розвиток навчального закладу для всіх, системи, яка буде реагувати на потреби

всіх:дітей, вчителів, батьків, технічних

працівників!

Переструктурування роботи навчального закладу на основі цінностей!

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

участь

спільнота

повага до різноманітності

рівність

сталий розвиток

права

чесність

довіра

любов

мужність

краса

радість

співчуття

надія

ненасильство

A framework of inclusive valuesСистема інклюзивних цінностейЯк ми маємо жити разом?

мудрість

o Ми хочемо, щоб до всіх ставилися справедливо і щоб кожен почувався частиною спільноти.

o Ми турбуємося про дітей і дорослих, які є у нашому закладі

o Нам подобається краще пізнавати одне одного, дізнаватися про те, що між нами є спільного і як ми відрізняємося.

o Нас непокоїть, коли люди страждають від голоду, хвороб і бідності.

o Ми навчаємося одне в одного і ділимося своїми знаннями.o Ми пов’язуємо те, чого навчаємося вдома та в

навчальному закладі.o Ми вирішуємо проблеми, слухаючи одне одного і разом

шукаючи рішення.

Цінності нашого навчального закладу

Бар’єри, ресурси, підтримка

Індекс інклюзії

Бар'єри на шляху гри, навчання Бар'єри на шляху гри, навчання та повноцінної участіта повноцінної участі

Невідповідність змісту навчальної програми можливостям дитини

Упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, навішування ярликів

Недосконалість законодавства та нормативної бази

Відсутність архітектурної доступностіНеврахування особливостей дитини

на уроці і в позаурочний час та ін.

Бар'єри роблять заклад менш Бар'єри роблять заклад менш доступним для дітей і доступним для дітей і

зменшують ступінь їх участі у зменшують ступінь їх участі у житті закладужитті закладу

Наприклад:Наприклад:

Бар’єр - Навішування ярликів

Усунення бар’єру - Відійти від поняття “нормальна” і “ненормальна дитина”

Замість розмови про труднощі дитини говорити про те, що заважає дітям (бар’єри) і про ті можливості (ресурси), які здатні зменшити бар’єри

Ресурси для підтримки гри, навчання Ресурси для підтримки гри, навчання та повноцінної участі у житті закладута повноцінної участі у житті закладу

Ресурсів завжди більше, ніж використовується

Але ресурси - це не тільки гроші. Ресурси - серед дітей,

батьків/опікунів, у місцевих громадах, серед педагогів, у зміні культури, політики і практики.

Мінімізація бар'єрів – мобілізація ресурсів як усередині навчальних закладів, так і серед місцевих громад.

Ресурси на рівні школи:Ресурси на рівні школи:

Діюча система інклюзивних цінностейПедагогічна майстерність вчителівКоманда фахівцівАдміністрація, яка підтримує і сприяє

вирішенню організаційних питаньЗалучення батьків – учасники навчально-

виховного процесуСпівпраця із спеціальними

загальноосвітніми навчальними закладами

Ресурси на рівні практики Ресурси на рівні практики вчителя:вчителя:

Гнучка система викладанняСпільне викладанняВикористання додаткових методів

оцінюванняВміле використання диференційованого

підходу до викладання та оцінюванняВласна модель поведінки (неупереджене

ставлення до дітей; формування та використання системи інклюзивних цінностей)

Для чого потрібно вивчати Для чого потрібно вивчати бар'єри і ресурсибар'єри і ресурси

Бар'єри Ресурси

Підтримка

Інклюзивна підтримка Інклюзивна підтримка різноманітностірізноманітності

Підтримка – це всі дії, спрямовані на посилення спроможності закладу реагувати на різноманітність потреб дітей.

***Підтримка - це найважливіша частина

педагогічного процесу!Підтримка окремих дітейРозробка навчальних планів з

урахуванням потреб всіх дітей, розуміння того, що у них можуть бути різні початкові знання, досвід і спосіб життя

Запрошення додаткових спеціалістівВиготовлення обладнання

Наприклад:Наприклад:

Бар'єр – невідповідність навчальної програми можливостям дитини

Ресурс – наявність команди фахівців у закладі

Підтримка – вивчення можливостей та особливостей дитини; розроблення командою фахівців індивідуальної програми розвитку дитини (зміст навчання, адаптований до можливостей дитини з врахуванням особливостей розвитку

Наприклад:Наприклад:

Бар'єр – несприйняття дитини з особливими освітніми потребами на рівні учнівського колективу

Ресурс – відмінності УСІХ дітей, майстерність вчителя, система інклюзивних цінностей

Підтримка – практика вчителя, спрямована на розвиток навичок дітей бачити відмінності у людях і цінувати ці відмінності (усі ми різні, кожен із нас має свої особливості, відмінні від інших)

Як ви думаєте? Як би змінилося життя в закладі, якби існувала загальна згода щодо певної системи інклюзивних цінностей?

ІНДЕКС

Компоненти розвитку

Створення інклюзивної

Культури

Розр

обле

ння

інкл

юзи

вної

Пол

ітик

иРозвиток інклю

зивної

Практики

Культура навчального закладу є основою реформ і змін.

Культура відображає стосунки, глибокі переконання й цінності.

Зміна культури є головною

передумовою для забезпечення сталого розвитку закладу.

Усі ці три напрями важливі! Усі ці три напрями важливі!

Політика - методи управління закладом, плани реалізації змін, розробка ІПР, структура і зміст занять з дітьми (постанови, розпорядження, накази, програми, проекти)

Практика - що вивчається і викладається та яким чином (яким чином здійснюється педагогічне керівництво, чи є партнерство між педагогами, чи заохочуються всі діти до гри, участі та спілкування, чи намагаються педагоги уникати стереотипів).

6 розділів3 напрями

70 iндикаторів

16 інклюзивних цінностей

2000 запитань

СТРУКТУРА індексу Від цінностей – до дій!

А Розвиток організаційної

культури

Б Розвиток освітньої політики

В Запровадження інклюзивної

практики

А -1 Створення спільноти

А-2 Розвиток інклюзивних цінностей

Б-1 Розвиток школи для всіх

Б-2 Організація підтримки

різноманітності

В-1 Організація освітнього

простору для всіх

В-2 Організація навчання

СТРУКТУРА індексуСТРУКТУРА індексу

Процес визначення пріоритетів Процес визначення пріоритетів для розвитку закладудля розвитку закладу

Планування на основі Індексу

Крок 5Оцінюємо розвиток

Крок 4Діємо

Крок 1Приступаємо до роботи

Крок 2Вивчаємо ситуацію

разом

Крок 3Складаємо план

Бар'єри

інклюзивні цінності

Ресурси

підтримка

Школа відкрита для

всіх

Барт Р. у книзі Т.Лормана “Інклюзивна Барт Р. у книзі Т.Лормана “Інклюзивна освіта”освіта”

Відмінності відкривають перед нами широкі можливості для навчання.

Адже найважливіше в людях і навчальних закладах не те, що їх уподібнює, а те, що вирізняє їх

з-поміж інших.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!!!