of 4/4
Automatizacija vodova sa Schneider Electric rešenjem, automatizacija vodova postaje jednostavna i dostupna

Preuzmite liflet - Automatizacija vodova

 • View
  251

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Preuzmite liflet - Automatizacija vodova

 • Automatizacija vodovasa Schneider Electric reenjem, automatizacija vodova postaje jednostavna i dostupna

 • Prekid napajanja je troak

  Nudimo Vam jednostavno i pristupano reenje koje e Vam pomoi da sauvate zadovoljstvo klijenata i smanjite investicione trokove.

  Smanjeno vreme bez napajanja

  U sluaju kvara, 50% mree iskljuene zbog prorade zatite moe da se ukljui za nekoliko minuta.

  Poboljan kvalitet distribuirane energije

  Precizni podaci o trajnim i prolaznim kvarovima omoguuju lake odravanje i prevenciju koja e smanjiti pojavljivanje kvarova.

  Smanjeni trokovi

  Precizni podaci znaajno smanjuju vreme detekcije kvara.

  Brzi povraaj sredstava

  Daljinsko upravljanje Vaom mreom se moe postii postepeno koristei jednostavne sisteme koji se mogu primeniti za nekoliko meseci. Modularnost i mogunost proirenja proizvoda iz opsega Easergy znaajno smanjuju trokove montae i putanja u rad, a doputaju Vam da uloite ba u ono to je traeno i da profitirate zahvaljujui brzom povraenim sredstvima. Dodatnu opremu moete da ugradite kada Vam to budet bude dozvolio.

  Loe napajanje utie na...

  ... Vae prihode i trokove...

  - gubici usled neisporuene elektrine energije

  - regulatorni penali- poveanje operativnih trokova- ranije starenje opreme

  ... i zadovoljstvo potroaa

  - gubici usled zaustavljanja proizvodnog procesa

  - kvarovi u elektrinim instalacijama

  Obzirom da jedan kvar ima mogunost da izazove znaajne finansijske gubitke, neperekidnost napajanja je strategijski izazov.Ispad moe kotati milione dinara proizvodnju poluprovodnika, ili kompaniju iz bankovnog sektora, kao i naneti tetu zbog kredibiliteta i poverenja.

  SAIDI (System Average Interruption Duration Index) moe da traje izmeu nekoliko minuta do nekoliko sati. Nae reenje automatike vodova pomae Vam da smanjite broj i trajanje prekida napajanja, smanjite veliinu zone pogoene kvarom i time optimizujete pouzdanost napajanja Vae mree.

 • GPRSGSM / PSTN

  Ethernet

  Nae reenje za automatizaciju vodova e Vam pomoi da... poboljate kvalitet usluge smanjite trokove rada i odravanja redukujete osnovna sredstva

  ... pomoulako primenjivog i pristupanog reenja za upravljanje podzemnim i nadzemnim mreama... u okviruVaeg budeta.

  Nadzemna

  Podzemna

  1 SCADA

  2 SMS Alert

  3 Daljinska stanica za podzemnu mreu: Easergy T200I

  4 Indikator prolaska kvara sa komunikacionom opcijom za podzemne mree: Easergy Flair 200C

  5 Srednjenaponsko postrojenje tipa RMU: RM6

  6 Kompaktna betonska transformatorska stanica 10/0,4kV: Biosco CM/CS

  7 Indikator prolaska kvara sa komunikacionom opcijom: Easergy Flite 116-SA/G200

  8 Reklozer: N (ili U) serija daljinski upravljana pomou ADVC kontrolera

  9 PM6 sklopka-rastavlja daljinski upravljana pomou Easergy T200P

  Kako radi?

  3

  47

  3

  1

  5

  6

  5

  6

  52

  8

  9

 • Katalog za izbor proizvoda nadzemne i podzemne srednjenaponske mree

  Lokalna indikacija kvara Daljinski nadzor mree

  Easergy Flair 200C

  Upravljake jedinice za podzemne i nadzemne mree

  Easergy T200I Easergy T200P

  Nadzor mree

  SCADA

  Proizvodi za srednjenaponske podzemne i nadzemne mree

  PM6 sklopka - rastavlja (mogunost sekcionisanja)

  Reklozer N-serije

  Minera i Vegeta uljni transformatori

  SN postrojenje RM6

  Indikatori prolaska struje kvara za podzemne i nadzemne mree

  Easergy Flair DIN (integrisan u postrojenje)

  Easergy Flair 279

  Biosco CM/CS 10/0,4kV transformatorska stanica

  Easergy Flite 116-SA/G200Easergy Flite 110-SA

  ADVC

  RL-serija rastavljaa (mogunost sekcionisanja)

  Za vie informacija kliknite na sliku proizvoda

  http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=959http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=5226&p_range_id=1407http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=961http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=962http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=5003&p_family_id=476&p_range_id=2303http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=958http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=958http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=5003&p_family_id=477&p_range_id=1489http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=967http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=959http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=473&p_range_id=958http://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=5226&p_range_id=1407http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/en/shared/electrical_distribution/rl.xmlhttp://www.schneider-electric.rs/serbia/sr/proizvodi-i-usluge/razvod-elektricne-energije/ponuda-proizvoda/prezentacija-proizvodnih-grupa.page?p_function_id=187&p_family_id=5226&p_range_id=1409