PRESSEMATERIALE HEDDA GABLER - Aarhus HEDDA GABLER Af Henrik ibsen Iscenes£¦ttelse anJa susa Scenografi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRESSEMATERIALE HEDDA GABLER - Aarhus HEDDA GABLER Af Henrik ibsen Iscenes£¦ttelse anJa...

 • PRESSEMATERIALE

  HEDDA GABLER AARHus TEATER scALA 31. JANUAR - 28. FEBRUAR 2015

 • ”Vi lever i en verden, hvor en betydelig del af vores opmærk- somhed er rettet mod at købe og anskaffe os ejendele. Vi vil forbruge i stedet for at producere og forfølge store tanker eller ideer. Det er virkelig svært at skabe noget, som kan fange folks opmærksomhed – på et højere plan. I stykket repræsenterer Løvborgs manuskript netop denne åndelighed. På den måde mener jeg, at man kan se vores forbrugersamfund som en form for nutidig pendant til det borgerlige samfund, som Ibsen så ofte kritiserede. Det vækker genklang, når Hedda siger, at hun kun har anlæg for en ting i livet, nemlig at kede sig ihjel. Jeg tror mange i dag kan identificere sig med Heddas kedsom- hedsfølelse, som blandt andet kommer af den konstante over- flod, vi er omgivet af. Vi er mætte til bristepunktet. Og det dræ- ber vores lyst og trang til fx. større livsopgaver.”

  Anja Susa, instruktør

  (fra chefdramaturg Trine Holm Thomsens interview til programmet)

 • 3Pressemateriale til Hedda GablerAarhus Teater Scala, sæson 2014-15

  TiL BoRDs mED HEDDA

  Man skal ikke forvente sig en klassisk op- sætning af Hedda gabler på aarHus teater. Den serbiske prisvindende instruktør Anja Susas livtag med Ibsens klassiker er gennemført ved at lade handlin- gen foregå omkring et langt bord og have alle skuespil- lere på scenen i forestillingen. Om sit greb fortæller Anja Susa: - I Ibsens oprindelige manuskript vil jeg mene, at alle også er til stede hele tiden. Det er et mindre samfund, hvor alle ved alt om hinanden. Det eneste, jeg gør, er at jeg tydeliggøre det visuelt. Vi er konstant eksponeret og vi er konstant bevidste om, hvordan vi ser ud i andres øjne og hvordan andre opfatter os. Vi bliver hele tiden observeret og vi er meget bevidste om, at vi bliver det. Scenografien og arrangementet til Hedda understreger en blanding af kedsomhed og ensomhed, som jeg er meget optaget af at forfølge i mit arbejde som instruktør.

  ikke kun en Historie oM kønnenes kaMp I følge Anja Susa er der i fortolkningerne af Hedda Gabler altid fokus på køn og de forskelle, der var og er mel- lem mænd og kvinder. “Men for mig kan køn ikke gøre det alene. Opsætninger af den art havde vi til overflod i 1970’erne og 1980’erne, og jeg er ikke interesseret i at lave endnu en i rækken.”

  kvinderollernes HaMlet Den gådefulde og fascinerende Hedda Gabler regnes for en af de største udfordringer for en skuespillerinde - en drømmerolle, ligesom Hamlet er for de fleste mandlige skuespillere. Den ikoniske hovedrolle gestaltes i Aarhus Teaters version af Marie louise Wille, der i 2013 blev nomineret til Årets Skuespillerinde af Berlingske ligesom hun samme år blev nomineret til den prestigefyldte Teat- erpokalen, der uddeles af de danske teaterjournalister.

  Marie Louise Wille flankeres på scenen af Jacob Madsen kvols som Jørgen Tesman, niels ellegaard som Dommer Brack, bue Wandahl som Ejlert Løvborg, Mette døssing som Thea Elvsted, Inge Sofie Skovbo som Juliane Tes- man og sicilia gadborg Høegh som rengøringsdamen Berte.

  Det kreative hold bag forestillingen består foruden instruk- tør anja susa, der arbejder i Danmark for første gang, af den svenske scenograf Helga bumsch og den serbiske kostumedesigner Maja Mirkovic. Lys- og lyddesign laves af kasper daugberg og kim engelbredt.

  et 15 meter langt bord midt på scenen. Syv skuespillere bænket omkring bordet under hele forestillingen. det er omdrej- ningspunktet i den serbiske instruktør Anja Susas nutidige iscenesættelse af Ibsens klassiker Hedda Gabler. Forestil- lingen får premiere på scala 31. januar med Marie Louise Wille i den ikoniske titelrolle.

  den rastløse Hedda føler sig indespærret i sit ægteskab og låst bag borgerskabets pæne fa- cade. Hun kæmper indædt for ikke at blive sat i bås, men hendes kamp får fatale konsekvenser.

  Heddas ægteskab med Jørgen Tesman er praktisk og lidenskabsløst. Da hendes gamle flamme, den lidenska- belige og kaotiske Ejlert Løvborg pludselig dukker op, indleder Hedda et farligt spil.

  Hedda bruger hæmningsløst sin seksuelle kraft til at ma- nipulere med sine omgivelser. Men gradvist mister hun kontrollen med sig selv og sin egen skæbne.

  Jeg mener, at hver eneste opsætning af en klassiker skal frembringe noget nyt – ellers kan man ligeså godt se den på dvd Jeg er

  af den klare overbevisning, at de såkaldte klassikere bør fortolkes igen og igen i forhold til det aktuelle publikum! Anja Susa, instruktør

 • 4Pressemateriale til Hedda GablerAarhus Teater Scala, sæson 2014-15

  cREDiT

  sKuEsPiLLERE

  Inge Sofie Skovbo

  Marie Louise Wille

  Niels Ellegaard Sicilia Gadborg Hoegh

  Thomas Bang Bue Wandahl

  Marie louise Wille // HEDDDA GABLER

  Jacob Madsen kvols // JøRGEN TESMAN

  bue WandaHl // EJLERT LøvBORG

  niels ellegaard // DOMMER BRAck

  Mette døssing // THEA ELvSTED

  inge sofie skovbo // JULIANE TESMAN

  sicilia gadborg HøegH // BERTE,

  RENGøRINGSDAME

  Mette Døssing

  HEDDA GABLER

  KREATiVT TEAm HEDDA GABLER

  Af Henrik ibsen

  Iscenesættelse anJa susa Scenografi Helga buMscH kostumer MaJa Mirkovic

  Lysdesign kasper daugberg

  Lysdesign kiM engelbredt

  AARHus TEATER scALA // PREmiERE 31. JANuAR - 28. FEBRuAR 2015

 • 5Pressemateriale til Hedda GablerAarhus Teater Scala, sæson 2014-15

  HANDLiNGEN oG PERsoNERNE i HEDDA GABLER

  PERsoNGALLERi

  JuLiANE TEsmAN Jørgens tante Julle, som aldrig har været gift og har tilbragt det meste af sit liv med at tage sig af Jørgen efter hans forældres død. Hun er af den gamle skole og hun lever sit liv for at se Jørgen lykkelig. Hun har de sidste mange år taget sig af sin syge søster Rina og hun gør nu alt hvad hun kan for at Jørgen og Hedda skal finde sig godt tilrette i huset efter bryllupsrejsen.

  BERTE Rengøringsdame hos Jørgen og Hedda.

  JøRGEN TEsmAN Jørgen er fornylig blevet gift med den mest eftertragtede kvinde af dem alle: Hedda. Han er en respekteret, men ikke nødvendig- vis beundret, akademiker, hvis arbejde har aldrig sat verden på den anden ende. Han har altid modtaget stor støtte fra sin Tante Julle og hendes mening betyder stadig meget for ham.

  THEA ELVsTED (F. RysiNG) Det lykkedes ikke Thea at finde en ægtemand i byen, så hun rejste på landet og blev lærerinde for Dommer Elvsteds børn. Efter en årrække blev hun gift med dommeren og levede et ulykkeligt liv med ham. Men hendes tomme liv ændrede sig, da Ejlert Løvborg dukkede op – og sammen med ham skrev hun hans revolutionære bøger. Da Ejlert igen dukker op i byen, forlader hun sit hjem og sin ægtemand og følger efter ham.

  HEDDA TEsmAN (F. GABLER) Hedda er fra den absolutte top af samfundet og datter af den afdøde general Gabler, der med sine pistoler hele tiden spøger i baggrunden. Hedda har gennem sin ungdom været den mest feterede og beundrede kvinde i byen og hun har altid været centrum i det sociale liv, der har udspillet sig omkring hende. Hun har med glæde lyttet med på sidelinien, når Ejlert Løvborg har fortalt om sine eventyr. Men Hedda er bange for skandaler og beslutter sig efter sin faders død til at gifte sig med Jørgen Tesman – og håber på, at hun dermed kan opretholde sit so- ciale liv og sin status. Hedda er presset fra mange fronter, ikke mindst fordi hun efter bryllupsrejsen må se i øjnene, at hun er gravid. En graviditet, der slår hende ud af kurs, for hun ønsker ikke at være mor.

  ADVoKAT BRAcK Advokat Brack er fra samme sociale lag som Hedda, han er vellidt i byen og lidt af en charlatan. Det er lykkedes ham at undgå ægteskab, men han nyder meget at være i selskab med charmerende kvinder.

  EJLERT LøVBoRG Ejlert er den rebelske ungkarl, der nægter at ligge under for sam- fundets normer. Han har kendt Hedda i sin ungdom og har her underholdt hende med mangt og meget fra sit festlige liv. Han er et klogt menneske, men hans passion for kvinder og alkohol øde- lægger hans karriere. Thea Elvsted hjælper ham på ret kurs og han bydes velkommen tilbage i byen, da hans nye bog udkommer.

  HANDLiNGEN KoRT

  Hedda og Jørgen Tesman vender hjem fra en bryllupsrejse, der har varet et halvt år. Rejsen har samtidig været en stu- dierejse for Jørgen, der forsker i husflid i Brabant i middelal- deren.

  Mens de har været ude at rejse, har de fået sat et hus i stand med hjælp fra husvennen assesor Brack og Jørgens tante, Juliane Tesman. Pludselig dukker Thea Elvsted og Eilert Løvborg op. Jørgen har læst sammen med Eilert Løvborg og åbenbart er der også en gammel historie mellem Hedda og ham. Eilert Løvborg har været huslærer for Theas mand og hun og han har fundet et stærkt arbejdsfællesskab. Hun har inspireret ham, som hun siger. Under Theas indflydelse er Eilert begyndt på ny og har lagt sit tidligere udsvævende liv bag sig. Nu er Thea rejst fra sin mand og vil finde Eilert for at redde ham fra at falde tilbage i sit gamle liv.

  Eilert Løvborg har, under Hedda og Jørgens rejse, udgivet en bog om kulturens udvikling. Bogen er blevet en kæmpesuc- ces og Eilert kandiderer nu til den samme professorstilling som Jørgen. En stilling som Jørgen har regnet med at få.

  Hedda føler sig indespærret i sit nye ægteskab og begynder en farlig leg med skæbnen. Hun spinder alle ind i sit char- merende spind, men inden længe løber begivenhederne hende af hænde.