Click here to load reader

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK

 • View
  28

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK. KSVU 2010-03-09. B&F Uppdrag. Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll Leda ny- till och ombyggnadsprojekt. Översikt fastighetsbestånd. ca 380 000 m² BTA - PowerPoint PPT Presentation

Text of Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK

 • Presentation av Bygg och Frvaltning, FAK KSVU 2010-03-09

 • B&F Uppdrag

  Tillhandahlla optimala fysiska miljer fr kommunalt finansierade verksamheter

  Bevara byggnadskapitalets vrde : drift & underhll

  Leda ny- till och ombyggnadsprojekt

 • versikt fastighetsbestndca 380 000 m BTA 355 500 m BRA570 objekt19% inhyrt , 67 300 m BRA

  Drygt 60% r skolor och frskolor

 • versikt fastighetsbestnd

  Varav Egna:i frh till kategoriFrdelning av samtliga objektm BRAantalandel BRAm BRAantalandel BRAKontorslokaler9110126 553117,5%14 237253,6%Skolor91102177 2793749,9%168 5083095,1%Frskolor9110340 9969111,5%32 8445580,1%ldreboenden9110420 24345,7%20 2434100,0%Hemtjnst911054 520201,3%785117,4%Sporthallar9110619 876155,6%19 87614100,0%Simhallar911072 62020,7%2 6202100,0%Frenings- & Fritidslokaler911081 69460,5%988358,3%Kultur & Bibliotek911098 57772,4%944111,0%RESA-fastigheter912213 468371,0%3 46837100,0%Bostadsrtter912223 153340,9%19916,3%Bostads- och affrshus912232 516150,7%2 51615100,0%Andrahandsuthyrning9122413 0701713,7%17611,3%Omsorgsbost912259 442852,7%1 618417,1%vriga21 501386,0%19 2013089,3%Kontrollsumma355 508573100,0%288 22320081,1%

 • InternhyressystemetHyran utgr ca 10 % av kommunens budget (390 mkr 2009)

  Kapitalkostnad 36%Inhyrt 24 %Frsrjningsmedia 17 %Rep/underhll 13 %Sktsel & vr drift 7 %Administration 3 %

  Varje verksamhet skall betala sin resurs!

 • Resultat 2009Resultat inkl kapitaltjnst-17,4 Mkr Varav nedskrivning 13,0 Mkr

  Hyresmodell, hyresintkter:1 071 kr/mSnitthyra inhyrda lokaler:1 726 kr/mSnitthyra inhyrda bostder:1 224 kr/m

  [kr/m]20082009 (+2%)Snitthyra Sdertrnskommuner1 0581 079Snitthyra Sisab1 1301 153Snitthyra kontor B lgen: 1 100- 1 600(Stockholms nrfrorter, NAI Svefa)

 • MediakostnaderUtfall 3,5 Mkr under budget:2009 varmare n normalretMinskad energifrbrukning: -5% 2008 till 2009 graddagsjusterat

  UTFALL2008BUDGET2009PROGN. OKTUTFALLDECPERIODISERATDECAVVIKELSEBudget/Utfall

  kkrkkrkkrkkr%kkr%kkr%Olja-14 533-11 500-10 000-8 483743 017-26Kpt vrme -19 000-23 000-22 000-21 991961 009-4El-27 564-28 500-27 800-28 804101-3041Vatten-3 975-4 000-4 000-4 223106-2236Delsumma media-65 072-67 000-63 800-63 501953 499-5

 • Fastighetssktsel / Bevakning / Tillsyn / StdningUtfall 2,8 Mkr ver budget:Omstllning organisationEnergideklaration genomfrd 2009

  UTFALL2008BUDGET2009PROGN. OKTUTFALLDECPERIODISERATDECAVVIKELSEBudget/Utfall

  kkrkkrkkrkkr%Kkr%kkr%Fastighetssktsel/ tillsyn-14 778-14 000-14 000-16 106115-2 10615Bevakn o larm-1 709-1 680-1 700-2 001119-32119Stdning-2 559-1 500-2 300-2 157144-65744Stdning sporthallar-2 907-3 200-3 200-3 283103-833Frskring-4 531-4 800-4 300-4 13486666-14

 • Reparationer/Felavhj. UH [FU]Skadegrelse Myrsjskolan skadegrelse, brand500 kkrBranhllsskolan skadegrelse400 kkrVattenskadorHjdens fsk, akut tgrd 260 kkrSaltngens Skola, skada fasad1 300 kkrSamskolan utfall 2 400 kkr varavakut byte av oljepanna pga haveri200 kkrakut reparation av tak pga nedrasande takpannor 400 kkrvattenskada NO/kemi-sal400 kkrBjrkns Skola, EN anmrkningar755 kkrIgelboda fuktskada aula200 kkrrets OVK tgrder2 600 kkr Kostnader i samband med avslut driftentreprenad omrde B1500 kkr (felperiodiserat, tidigare upparbetade kostnader ej fakturerat av Dalkia)

  UTFALL2008BUDGET2009PROGN. OKTUTFALLDECPERIODISERATDECAVVIKELSEBudget/Utfall

  kkrkkrkkrkkr%kkr%kkr%Reparationer /FU-25 654-24 000-29 00030 431127-6 43127

 • Benchmark uppstart 2009

 • FrvaltningsomrdenSV: lta, Sickla StrandMichael GustafssonNV: SicklaCarsten Klby-JensenN: Boo1 Lennart BrmsS: Fiskstra, Saltsjbaden2Jan PlssonSporthallarGunilla StyfNaturreservatRolf HolmstrmStadshusetDan Wallenbert1Inklusive: Duvns skola,Saltngens skolaTallidsgrden

  2 Inklusive: Skuru Skola,Ektorps skola, EktorpshemmetFMC

  3 Omfattar:Sickla Skola och SporthallSkuru SporthallProjektfastigheter3Lars EnglundIs- & simhallarTorkel Jder

 • 2010vergripande ml Bygg & FrvaltningGemensam plattform, nya arbetsstt

  Struktur/administration/kvalitet/milj

  Driftupphandling

  Underhllsprojekt

  Investeringsprojekt

  *******Genomfrda energibesparingstgrder och injustering i samband med OVK har gett effekt, svrt att kvantifiera fr helheten.Vrt att notera r:Genomfrda ombyggnationer av undercentraler har t ex fr en frskola genererat minskning av energifrbrukningen med 40%. Konverteringen till fjrrvrme i 10-talet objekt har gett en kad verkningsgrad om ca 20%, Arbetet med att minska energifrbrukningen fortgr!

  *

  Energideklaration genomfrd 2009ca 700 kkr

  kade kostnader fastighetssktsel/tillsyn: bttre budgetfrdelning och uppfljning infr 2010!OVK besiktning2,1 Mkrkade kostnader bevakning/larm:, bl a extra insatser sommar/brand.kade kostnader stdning nytt avtal 2009, insatser kring hghjdsstdbttre budgetfrdelning och uppfljning infr 2010!

  Minskade kostnader frskring pga gynnsamt utfall vid ny upphandling dr kommunen indikerade beredskap att starta eget frskringsbolag!

  **De bsta frskolorna ligger omkring 60 kr/m (Lagrn, Borgvallastugan)** Just nu Snrjning, istappar , smltvatten Tillkommande behov skola/frskola infr HT2010 Upphandlingar Drift omr A, Tollare Bollhall, Tattby Islada Underhllsprojekt planering upphandling Frdelning budget

  Vart r vi p vg:Organisation/rekrytering: mer interna resurser, mindre konsultergenerationsskiftendrat grnssnittmer information, uppfljning, utveckling i egen regi

  Gemensam plattformStruktur/administration/kvalitet/milj : vr korsett*