2
POVIŠEN KRVNI TLAK (ARTERIJSKA HIPERTENZIJA) PREPORUKE ZA SNIŽAVANJE KRVNOG TLAKA: S m a n j i t e u n o s s o l i Izbjegavajte unos „skrivene” soli kroz razne gotove prehrambene proizvode. Dajte prednost domaće pripremljenim obrocima s manje soli. Za poboljšanje okusa hrane koriste začinsko bilje. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE Dr. V. Mačeka 48, 47 000 KARLOVAC Tel. 047 411 258 www.zjzka.hr Pokrovitelj: Karlovačka županija P r o m i j e n i t e p r e h r a m b e n e n a v i k e Jedite više svježeg voća i povrća. Što čće u prehrani koriste cjelovite žitarice i ribu. Izbjegavajte masnu hranu. Birajte nemasno bijelo meso i mliječne proizvode sa smanjenim udjelom mas�. S m a n j i t e u n o s a l k o h o l a O d r ž a v a j t e / p o s t i g n i t e n o r m a l n u t j e l e s n u t e ž i n u Za pomoć, javite se u Savjetovalište za prekomjernu tjelesnu težinu i debljinu (više info na tel. 411-265 i www.zjzka.hr). B u d i t e t j e l e s n o a k t i v n i j i Bavite se tjelesnom ak�vnošću 30-60 min dnevno, ovisno o Vašoj dobi i zdravstvenom stanju. Prošetajte u prirodi, šetkom stazom Živjezdravo ili se priključite grupnim šetnjama (više info na tel. 411-265 i www.zjzka.hr). P r e s t a n i t e p u š i t i N a đ i t e v r e m e n a z a o p u š t a n j e

PREPORUKE ZA SNIŽAVANJE KRVNOG TLAKA: POVIŠEN KRVNI … · • Za poboljšanje okusa hrane koris te začinsko bilje. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE Dr. V. Mačeka

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PREPORUKE ZA SNIŽAVANJE KRVNOG TLAKA: POVIŠEN KRVNI … · • Za poboljšanje okusa hrane koris te začinsko bilje. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE Dr. V. Mačeka

POVIŠEN KRVNI TLAK(ARTERIJSKA HIPERTENZIJA)

PREPORUKE ZA SNIŽAVANJE KRVNOG TLAKA:

• Smanjite unos soli• Izbjegavajte unos „skrivene” soli kroz razne gotove prehrambene

proizvode.• Dajte prednost domaće pripremljenim obrocima s manje soli.• Za poboljšanje okusa hrane koris�te začinsko bilje.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJEDr. V. Mačeka 48, 47 000 KARLOVACTel. 047 411 258www.zjzka.hr Pokrovitelj: Karlovačka županija

• Promijenite prehrambene navike• Jedite više svježeg voća i povrća.• Što češće u prehrani koris�te cjelovite žitarice i ribu.• Izbjegavajte masnu hranu.• Birajte nemasno bijelo meso i mliječne proizvode sa smanjenim

udjelom mas�.

• Smanjite unos alkohola

• Održavajte/postignite normalnu tjelesnu težinu• Za pomoć, javite se u Savjetovalište za prekomjernu tjelesnu težinu

i debljinu (više info na tel. 411-265 i www.zjzka.hr).

• Budite tjelesno aktivniji• Bavite se tjelesnom ak�vnošću 30-60 min dnevno, ovisno o

Vašoj dobi i zdravstvenom stanju.• Prošetajte u prirodi, šetačkom stazom Živje� zdravo ili se

priključite grupnim šetnjama (više info na tel. 411-265 i www.zjzka.hr).

• Prestanite pušiti

• Nađite vremena za opuštanje

Page 2: PREPORUKE ZA SNIŽAVANJE KRVNOG TLAKA: POVIŠEN KRVNI … · • Za poboljšanje okusa hrane koris te začinsko bilje. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE Dr. V. Mačeka

ŠTO JE ARTERIJSKA HIPERTENZIJA?

• Arterijska hipertenzija, odnosno povišen krvni tlak, je bolest.

• Godinama ne daje nikakve simptome i naziva se još i „�himubojicom”, jer neprepoznata dovodi do oštećenja bubrega,srca i krvnih žila i otkriva se tek oštećenjem �h organa ipojavom srčanog ili bubrežnog zatajenja, infarkta, moždanogudara, slabljenjem vida i pojavom opasnih proširenja arterija(tzv. aneurizme).

KOJE SU NORMALNE VRIJEDNOSTI KRVNOG TLAKA?

sist

olički

tlak

dijastolički tlak

KAKO SE MJERI KRVNI TLAK?

• Mjere se uvijek dvije vrijednos� krvnog tlaka:

• sistolički („gornji”) tlak• dijastolički („donji”) tlak

• Viši, sistolički tlak je pri�sak krvi na s�jenke krvnih žila koji nastaje pri izbacivanju krvi iz srca, a niži, dijastolički tlak, je pri�sak krvi na s�jenke krvnih žila u trenutku kada nalet krvi prođe i krv se opet ulijeva u srce.

• Jednom izmjerena povišena vrijednost krvnog tlaka ne znači hipertenziju. Dijagnoza se postavlja nakon više uzastopnih mjerenja kroz nekoliko tjedana ili mjeseci.