of 12 /12
BOSNA InHERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA ZE-DO KANTON ZENICA " UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KAT. NEKRETNINA Broj:12-30- Datum: 14.09.2009. godine PREPIS POSJEDOVNOG LISTA 569/0l Katastarski srez: Zenica Katastarska Zenica II broj Prezime i ime i adresa korisnika 15224 DS-SAVEZ SEKR.ZA NAR.ODBR.BEOGRAD ZENICA PIONIRSKA 1 Strana: 1 0:'0 posjeda SV Sp. prm/god Mjesto staro. 1/1 466 039 Parcela Naziv Nazi v Površina Katastarski Prino Seko Dio Osnov Pbr. Piaro Ski Parcele 1389 6 46 PIONIRSKA Kul ture Kl. Ha a m2 Prihod P.L. Sp.prom/god zgrada Park Ukupno: <i/Ili I'L. 6 20 59 03 65 23 Direktor 2 2 Hazbo,dipl.pravnik 62/2000 62/2000 / \

PREPIS POSJEDOVNOG LISTA 569/0l · Državna svojina Državna Državna svojina svojina ; 7. NOSILAC PRA V A VLASNIŠTV A - --8. NOSLAC PRA V A RASPOLAGANJA - --NOSILAC PRA V A UPRAVUANJA

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PREPIS POSJEDOVNOG LISTA 569/0l · Državna svojina Državna Državna svojina svojina ; 7. NOSILAC...

 • BOSNA InHERCEGOVINA F~DE,PACI~A BOSNA I HERCEGOVINA ZE-DO KANTON OPĆINA ZENICA

  " UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KAT. NEKRETNINA Broj:12-30-Datum: 14.09.2009. godine

  PREPIS POSJEDOVNOG LISTA 569/0l

  Katastarski srez: Zenica Katastarska općina: Zenica II

  Kat.br/Hatični broj Prezime i ime i adresa korisnika

  15224 DS-SAVEZ SEKR.ZA NAR.ODBR.BEOGRAD ZENICA PIONIRSKA 1

  Strana: 1

  0:'0 posjeda SV Sp. prm/god Mjesto staro.

  1/1 466 039

  Parcela Naziv Nazi v Površina Katastarski Prino Seko Dio Osnov Pbr. Piaro Ski Parcele

  1389 6 46 PIONIRSKA

  Kul ture Kl. Ha a m2 Prihod P.L. V~a. Sp.prom/god

  Kuća zgrada Park

  Ukupno:

 • " . , .

  ORGAN KOJI VODI JAVNU EVIDENCIJU (naziv, sjedište, kontakt-podaci, ovlašteno službeno lice):

  Uprava za, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Zenica

  Ovlašteno službeno lice: Hazbo Ličina, direktor Uprave

  IRbr., PODACI O NEKRETNINAMA (prema I Stanje sa 31. 12. 1991. g. L . I posljednjem stanju u katastru) I.

  01. I NAZIV POLITiČKE OPŠTINE / OPĆINE ZENICA

  02. NAZIV KATASTARSKE OPŠTINE / OPĆINE I ZENICA II

  L 03. BROJ POSJEDOVNOG LISTA 1 569

  i

  ~I BROJ KATASTARSKE PARCELE (stari i novi premjer) l 1389

  05. I OZNAKA PARCELE Pionirska kuća izgr. 620

  I Park 5926

  06. POVRŠiNA PARCELE 6546

  DS-SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU

  L I I ~~~~~~~ _____ . ____ . ___ _ \ 08~rOSTALE NAPOMENE---· I Odgovara stanju na dan 31. 12. 2001.

  I I I . i I

  I Sadašnje stahje

  I ZENICA I ZENICA /I

  1 569

  11389

  I

  i

  Pionirska kuća izgr. 620

  Park 5926

  6523

  nastalo snimanjem objekta

  St. s.p. 62/2000

 • ORGAN KOJI VODI JAVNU EVIDENCIJU

  OPĆINA ZENICA Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Zenica Trg BiH bb Zenica Ovlašteno lice: Hazbo Učina, direktor Uprave

  ---- . RBr. PODACI O NEKRETNINAMA (prema posljednjem stanju u katastru) l. NAZIV POLITiČKE OPŠTINE/OPĆINE ---2. NAZIV KATASTARSKE OPŠTINE/OPĆINE 3. BROJ POSJEDOVNOG LISTA 4. BROJ KATASTARSKE PARCELE (STARI I NOVI PREMJER)

  5. OZNAKA PARCELE

  6. POVRŠiNA PARCELE

  7. PODACI O POSJEDNIKU (i dio posjeda)

  8. OSTALE NAPOMENE

  ZENICA ZENICA II -

  569/01 Novi premjer: 1389 Stari premjer: 7/184; 128/1; 128/2; 128/3; 126/2

  6.523 m2 (ukupna površina parcele novog premjera) DS- SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD, Zenica Pionirska 1

  i

 • f BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE J HERCEGQVINE

  /

  OPCINSKI SUD ZENICA ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED/KANCELARIJA

  03.09.2009

  Politička općina/opština: ZENICA

  Katastarska općina/opština: SP_ZENICA

  Zemljišnoknjižni izvadak

  Tip:Vlasništvo

  SVOJ!NA Adresa: Zenica;

  A Popisni list

  A2

  B

  NAR i RZ BROJ: 5587/09

  ZK uložak: 765

  osnovu pravomoćne urudžbenice Gradske eksproprijacione komisije u Zenici od 19.09.1949. br. 7/49 uknjiženo Je

  na uA listu.

  Tip:Vlasništvo

  ,ur,,,,,..."~ UPRAVLJANJA, Adresa:

  osnovu pravo. rješenja NOa u Zenici od 01.04.1960. br. NV: 03/2-6/1 zabilježuje se da je organ upravljanja na kč.

  Narodne odbrane.

  Opcinski sud Zenica,Trg BiH br.2,TEL:032 287 133,FAX:032 240 505

  • Zvjezdica pored broja parcele znači da je plombirana, tj. postoji zahijevH vezan za tu parcelu. Strana 1 od

 • SUD/ORGAN KOJI VODI EVIDENCIJU (naziv, sjedište, kontakt-podaci, ovlašteno službeno lice):

  OPĆINSKI SUD U ZENICI ZENICA TELEFON 0321246-328 KRATINA ABDULAH ŠEF ZK-UREDA

  .----'"--"~-"-------~---"-- ~-----"-

  PODACI O NEKRETNINAMA 1991. 18.03.2005. Trenutno stanje

  l. -V--~ ~------.,;;r-- - ---y--- -

  NAZIV POLITICKE OPSTINE/OPClNE Zenica Zenica Zenica c----- ---------v ,------ '"

  2. NAZIV KAT AST ARSKE OPSTINE/OPCINE Zenica Zenica Zenica 3. BROJZEMLJISNJO KNJIZNOG ULOSKA 1254 1254 EL.765

  Groblje kod Groblje kod Groblje kod željeznice

  I OZNAKA NEKRETNINA (opis i površina) željeznice I željeznice I I voćnjak 1000m2 voćnjak 1000m2 voćnjak

  1000m2 i--

  BROJ ZEMLJIŠTA (STARI l NOVI BROJ PARCELE) "---

  S. s.p.k.č.7/184 s.p.k.č.7/184 _. __ ._-----"- ----------

  6. VRSTA/OBLIK IMOVINE/SVOJINE Državna svojina Državna Državna svojina

  svojina ; 7. NOSILAC PRA V A VLASNIŠTV A - - -

  8. NOSLAC PRA V A RASPOLAGANJA - - -NOSILAC PRA V A UPRAVUANJA Državni Državni Državni sekretarijat

  9. sekretarijat sekretarijat N arodne odbrane Narodne odbrane Narodne

  I odbrane 10. NOSILAC PRA V A KORISTENJA I

  ll. NOSILAC NEKOG DRUGOG STVARNOG PRA VA :

  I 12. TERETI I OGRANIČENJA I

  Nepoznati podaci I 13. OSTALE NAPOMENE parcela novog

  I premjera

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  OPĆINSKI SUD ZENICA

  ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED/KANCELARIJA

  11.09.2009

  Politička općina/opština: ZENICA

  Katastarska općina/opština: SP_ZENICA

  Zemljišnoknjižni izvadak

  Tip:Vlasništvo

  lur~,vl"MSVOJINA. Adresa: Zenica;

  A Popisni list

  A2

  B

  NAR i RZ BROJ: 5931/09

  ZK uložak: 808

  osnovu ~ešenja Odjeljenja za finansije Narodnog odbora opštine Zenica broj 03-2897/1 od 20.11.1959. uknjiženo je

  e

  Opcinski sud Zenica.Trg BiH br.2,TEL:032 287 133.FAX:032 240 505

  • Zvjezdica pored broja parcele znači da je plombi rana. tj. postoji zahtjev/-i vezan za tu parcelu. Strana 1 od

 • SUD/ORGAN KOJI VODI EVIDENCUU (naziv, sjedište, kontakt-podaci, ovlašteno službeno lice): OPĆINSKI SUD ZENICA, ZENICA, TELEFON 032/246-328

  KRATINA ABDULAH ----Šef zk-ureda

  \Rb;---- - PODACI O NEKRETNINAMA 31.12,1991. I 18.03.2005. I Trenutno stanje p:- ---v-----~ -I' Zenica Zenica Zenica NAZIV POLITICKE OPSTINE/OPCINE -~ -- \ii -- --,--~ ------, I 2. NAZIV KATASTARSKE OPSTINE/OPCINE Zenica Zenica Zenica

  v v I 3. BROJ ZEMLJISNJO KNJIZNOG ULOSKA 38 38 EL.UL.808

  Kućište I zgrada Kućište I zgrada Kućište I zgrada 4. OZNAKA NEKRETNINA (opis i površina) 615m2 615m2 615m2

  5. BROJ ZEMLJISTA(STARI I NOVI BROJ PARCELE) 12812 12812 12812

  6. VRSTA/OBLIK IMOVINE/SVOJINE Državna svojina-rnržavna svojina Državna svojina

  i v

  7. NOSILAC PRA V A VLASNISTV A - - -8. NOSLAC PRA V A RASPOLAGANJA - - ---9. NOSILAC PRA VA UPRAVUANJA - - -

  NOSILAC PRA V AKORISTENJA Vojna pošta Vojna pošta Vojna pošta br. 1223-11 10. br. 1223-1 rTuzla br. 1223-11 Tuzla

  Tuzla ll.

  f--NOSILAC NEKOG DRUGOG STVARNOG PRA V A - - -

  - - -12. TERETI I OGRANIČENJA

  13. OSTALE NAPOMENE Nepoznati podaci novog premjera

  "

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  .. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  OPĆINSKI SUD ZENICA

  ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED/KANCELARIJA

  31.08.2009

  Politička općina/opština: ZENICA

  Katastarska općina/opština: SP_ZENICA

  Zemljišnoknjižni izvadak

  A Popisni list

  A2

  B

  Adresa: Zenica,nepoznata bb;

  e

  Opcinski sud Zenica,Trg BiH br.2,TEL:032 287133,FAX:032 240 505

  • Zvjezdica pored braja parcele znači da je plombirana, tj. postoji zahtjev/-! vezan za tu parcelu.

  NAR i RZ BROJ: 5475/09

  ZK uložak: 809

  Strana 1 od 1

 • SUD/ORGAN KOj-l VODI EVIDENCIJU (naziv, sjedište, kontakt-podaci, ovlašteno službeno lice): OPĆINSKI SUD ZENICA, ZENICA telefon 032/246-328, fax;0321241-505

  KRAT INA ABDULAH šef zk-ureda

  ,.---

  Rbr. PODACI O NEKRETNINAMA 31.12.1991. 18.03.2005. Trenutno stanje

  l. NAZIV POLITICKE OPSTINElOPCINE Zenica Zenica Zenica r------------ -

  2. NAZIV KATASTARSKE OPSTlNE/OPCINE Zenica Zenica Zenica r------- -- ---

  3. BROJ ZEMLJISNJO KNJIZNOG ULOSKA 2674 2674 El.u1.809 ;---

  Dvorište 490 m2 Dvorište 490 Dvorište 490 m2

  d 4. OZNAKA NEKRETNINA (opis i površina) m2 ----5. BROJ ZEMLJISTA (STARI I NOVI BROJ PARCELE) 128/3 128/3 128/3 --- --6. VRSTA/OBLIK IMOVINE/SVOJINE

  Opštenarodna Opšenarodna Opštenarodna imovina imovina imovina

  ---

  7. NOSILAC PRA V A VLASNISTV A - - -----

  8. NOSLAC PRAVA RASPOLAGANJA - - --- ---9. NOSILAC PRAVA UPRA VLJANJA - - -

  ----- r v ---NOSILAC PRAVA KORISTENJA Vojna pošta Vojna pošta Vojna pošta br.1223-11

  10. br.1223-11 Tuzla br. 1223-11 Tuzla Tuzla

  11. NOSILAC NEKOG DRUGOG STV ARNOG PRA V A - - -

  TERETI I OGRANIČENJA Nepoznata Nepoznata Nepoznata parcela

  12. parcela novog parcela novog novog premjera premjera premjera

  13. OSTALE NAPOMENE --

  ,.

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  OPĆINSKI SUD ZENICA

  ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED/KANCELARIJA

  31.08.2009

  Politička općina/opština: ZENICA

  Katastarska općina/opština: SP_ZENICA

  Zemljišnoknjižni izvadak

  A Popisni list

  A2

  B

  Zenica,nepoznata bb;

  na nekretninama u A

  e

  Opcinski sud Zenica,Trg BiH br.2,TEL:032 287133,FAX:032 240 505

  • Zvjezdica pored broja parcele znači da Je plombi rana, lj. postoji zahljev/-i vezan za tu parcelu.

  NAR i RZ BROJ: 5474109

  ZK uložak: 807

  Sirana 1 od 1

 • SUD/ORGAN KOJI VODI EVIDENCIJU (naziv, sjedište, kontakt-podaci, ovlašteno službeno lice):

  OPĆINSKI SUD ZENICA, ZENICA, telefon 032/264-328, fax; 032/241-505

  KRATINA ABDULAH šef :lk-ureda

  r--,---------- -----------------------.---.,-------

  PODACI O NEKRETNINAMA v ,,- I

  1. NAZIV POLITICKE OPSTINE/OPClNE Zenica --f-- .-------- . ,,-_.-- , ------'--+----

  2. NAZIV KA TAST ARSKE OPSTINElOPCINE Zenica 3. BROJ ZEMLJISNJO KNJIZNOG ULOŠKA 1--2-67- 0------+----

  Ba~ta JNA OZNAKA NEKRETNINA (opis i površina) 1205m2

  I ___ ~_~ROJ ~EML~J§TA. (S]ARI I~OVI_BROl P~CElJl) 1~28!1 6. I VRSTA/OBLIK IMOVINE/SVOJINE ?pse~arodna

  lmovma

  7. I NOSILAC PRAVA VLASNISTVA +-8. I NOSLAC PRAVA RASPOLAGANJA 9. I NOSILAC PRA VA UPRAVLJANJA

  NOSILAC PRA V AKORISTENJA 10.

  Vojna pošta br.1223-11 Tuzla

  11. I NOSILAC NEKOG DRUGOG STVARNOG PRAVA ,-

  ]2. I TERETI I OGRANIČENJA

  13. I OSTALE NAPOMENE Nepoznati podaci parcela novog premjera