Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  1/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 7

  Rnyiog r E os`mhguob Synsgyguomlr dmy ujn Bynguoml md ujn

  Doyru Ig`fgl G``oglbn, 7:47 7:45

  Grrmb Symd T`geor`gt I Rmuoymto H fm`gr Ymhnyor ^lotnyrou , To`lo~r, @ouj~glog

  Oluyme~buoml

  H goh ol ujor gyuob`n or um oltnruokgun ujn bgrn md ujn eos`mhguob synsgyguomlr

  dmy ujn bynguoml md ujn Doyru Ig`fgl G``oglbn *7:44 7:4:/ gkgolru ujn Muumhgl Nhsoyn

  i ujn Syolbosg`ou md Rnyiog ol our olouog` rugkn {jobj bmtnyr ujn ngyr md 7:47 7:45 olujn `okju md unyyoumyog` ynw~oynhnlur md ujn Ig`fgl rugunr gle lguomlr gu ujn nzsnlrn md

  ujn enbyngrolk ho`ougy gle sm`ouobg` sm{ny md ujn Muumhgl g~ujmyouonr gle ujn unyyoumyog`

  olunkyguoml md ujn h~`uo(nujlob Muumhgl Nhsoyn Mln md ujn hgol dmb~rnr or ml ujn

  w~nruoml md ujn unyyoumyog` eotoroml md G`iglogl oljgioune `gler i Rnyiog, Hmlunlnkym,

  Kynnbn gle I~`kgyog Ujnyndmyn, by~bog` guunluoml or eoynbune ml ujn unyyoumyonr md

  G`iglog symsny, Nsoy~r, Hgbnemlog gle Fmrmtm $ Hnumjoag Hnujmem`mkobg`` , ujn

  oltnruokguoml or igrne syohgyo`` ml ujn ~rn md ujn syohgy gybjotg`(jorumyobg` hgunyog`dymh eoddnynlu Rnyiogl gle olunylguomlg` gybjotnr bmholk dymh ujn mddobog` rugun

  olruou~uomlr oltm`tne ol ujn symbnrr md eos`mhguob synsgyguomlr dmy ujn bynguoml md ujn

  Doyru Ig`fgl G``oglbn

  M~u`oln md Rnyiogl(Kynnf Bmltnluoml dymh 7:47

  Ujn rm~ybnr oleobgun ujgu ujn sotmug` ohsnu~r dmy ujn nrugi`orjhnlu md ujn

  Doyru Ig`fgl G``oglbn bghn dymh Rnyiog r syolbn Hojgo`m O Miynlmto{jmrnsynemholgun sm`ouobg` ugrf ol Rnyiogl dmynokl sm`ob {gr um byngun g ~loune Rm~uj R`gtob

  rugun ~leny Rnyiogl `ngenyrjos, {jobj {m~`e in bmhsmrne md g`` Rm~uj R`gtob unyyoumyonr

  {oujol ujn Muumhgl Nhsoyn Dmy ujor s~ysmrn jn lnnene b`mrn bmmsnyguoml {ouj mujny

  Ig`fgl Bjyoruogl rugunr gle snms`n gr Rnyiog {gr lmu ruymlk nlm~kj um g`mln endngu ujn

  Muumhgl Nhsoyn ml ujn iguu`ndon`e Bmlrnw~nlu` , ujn hmru yngrmlgi`n rm`~uoml {gr um

  byngun g amolu Ig`fgl ho`ougy (sm`ouobg` endnlrotn(mddnlrotn bmg`ouoml, {jobj {m~`e

  ho`ougyo` endngu U~yfn gle nzsn` Muumhgl g~ujmyouonr dymh ujn Ig`fglr gr g

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  2/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 9

  d~leghnlug` synbmleouoml dmy ujn bynguoml md ujn ~loune Rm~uj R`gtob rugun ol ujn

  Ig`fglr

  Ou jgr um in rgoe ujgu ujn Rnbmle Ig`fgl G``oglbn *7?79 7?72/ , {jobj {grs~u olum nddnbu e~yolk ujn Doyru Ig`fgl [gy 7?79 7?72 gkgolru ujn Muumhgl Nhsoyn,{gr gbu~g`` um g kyngu nzunlu g yntoug`oqguoml md ujn Doyru Ig`fgl G``oglbn *7:44 7:4:/

  Ujn l~b`n~r md imuj md

  ujnrn Ig`fgl G``oglbnr

  dmy ujn knlnyg` Ig`fgl

  {gy gkgolru ujn Muumhgl

  Nhsoyn bgl in dm~le ol

  ujn 7:47 symanbu md ujn

  Rnyiogl syohn holoruny

  gle holoruny md dmynokl

  gddgoyr dymh 7:47 um

  7:4;, O`oag Kgygglol*7:79 7:;5/ ujng~ujmy md Lgnyugloan7:55 *g rnbynu symkygh

  md Rnyiogl sm`ouobg`

  ~lodobguoml olum g rolk`n

  lguomlg` rugun/ um hgfng sm`ouobg`(ho`ougy sgbu

  {ouj ujn Folkemh md

  Kynnbn Um in hmyn

  synborn, O`oag Kgygglol

  r~ihouune ol ngy` Hgybj

  md 7:47 g rnbynu hnhm um

  Rnyiog r Syolbn Hojgo`mMiynlmto *7:9> 7:4:,

  syolbn dymh 7:2? um 7:59 gle dymh 7:43 um 7:4:/ ol {jobj ujn g~ujmy ~ykne ujn syolbn

  ujgu Rnyiogl lguomlg` olunynru bg``ne dmy g sgbu {ouj Kynnbn7 ujgu {m~`e in g dm~leguoml

  7

  Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, In`kygen , Gkynnhnlu {ouj ujn KynnfrolKgygglol r hgl~rbyosu {oujm~u egun Ujn g~ujmy {ymun ml ujn hgykol r~ihouune um ujn Syolbn Hojgo`mol 7:47

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  3/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 2

  dmy g {oeny Ig`fgl sgbu gkgolru ujn Muumhgl g~ujmyou Ujor hnhm {gr igrne ml

  Kgygglol rsyntom~r symsmrg` ml ujn Ig`fgl bmg`ouoml ol {jobj jn eng`u {ouj ujnG`iglogl w~nruoml gle yn`guomlr {ouj ujn Jgiri~yk Hmlgybj 9 Ujn hnhm symtoene

  enugo`ne olruy~buoml um ujn Rnyiogl ens~u um ujn Kynnf bm~yu um lnkmuogun {ouj Gujnlr

  gim~u ujn bynguoml md io`gunyg` Rnyiogl(Kynnf ho`ougy (sm`ouobg` g``oglbn ujgu {gr

  eoynbune gkgolru ujn Muumhgl Nhsoyn Ujn ens~u {gr mi`okne um oltnruokgun ujn ollny

  sm`ouobg` gle ho`ougy rou~guoml md Kynnbn {ouj rsnbog` guunluoml ml ujn w~nruomlr md1 7/

  {jgu {gr ujn hgol ugrf md Kynnf lguomlg` sm`ob , gle 9/ {jobj dmynokl sm{ny jge ujn

  synemholglu ym`n ol Kynnf dmynokl sm`ob Ujn ens~u {gr g~ujmyoqne um oldmyh ujn

  Kynnf folk ujgu ujn Rnyiogl syolbn jmsne ujgu Kynnbn {gr {o``olk um bmlb`~en g sgbu

  {ouj Rnyiog dmy ujn bmhhml Bjyoruogl olunynru ol ujn Ig`fglr

  Gbbmyeolk um ujn hnhm, ujnyn {nyn by~bog` yngrmlr dmy ujn g``oglbn, doyru`

  inu{nnl Rnyiog gle Kynnbn gle `guny ml ghmlk g`` mujny Ig`fgl Bjyoruoglr olunynrune ol

  ujn eorrm`~uoml md ujn Muumhgl Nhsoyn1 7/ ujn bmhhml Bjyoruogl dgouj md ujn Rnyir gle

  Kynnfr6 9/ ujn bmhhml lnbnrrou gle enroyn dmy dynnemh6 2/ ujn bynguoml md ~loune

  lguomlg` olensnlenlu rugunr md ujn Rnyir gle Kynnfr6 5/ gr g kmme nzghs`n dmy ujn ynru

  md ujn Ig`fgl Bjyoruogl lguomlr dmy ujnoy m{l lguomlg` `oinyguoml dymh ujn Muumhgl

  mfn6 >/ ujn dgbu ujgu od Kynnbn gle Rnyiog eoe lmu `oinygun ujnoy iymujnyr {jm ruo`` `otne

  ol U~yfn imuj Kynnbn gle Rnyiog {m~`e eorgssngy gr olensnlenlu rugunr6 4/ imuj md

  ujnrn bm~luyonr bm~`e `mrn ujnoy olensnlenlbn, {jobj bm~`e in syntnlune i ujnoy

  g``oglbn, mujny{orn ujn kyngu N~ymsngl sm{nyr bm~`e bmlb`~en ujgu ujn Kynnfr gle

  Rnyir {nyn lmu hgu~yn nlm~kj um nlam ujnoy m{l olensnlenlu lguomlg` rugunr dmy ujn

  ynrml ujgu gu ujn uohn md ujn hnhm ml` holmyou md ujn Rnyir gle Kynnfr `otne{oujol ujn imyenyr md ujnoy m{l lguomlg` rugunr6 ;/ ujn bynguoml md Kynnf(Rnyi sgbu{ ~`e eory~su ujn in`ond gle sygbuobn ujgu ujn enruol md ujn Rnyir gle Kynnfr hgol`

  ensnlene ml ujn enboromlr md ujn kyngu N~ymsngl sm{nyr ol ujnoy eos`mhguob bgiolnur6

  gle :/ ujn Ngrunyl W~nruoml jge um in ynrm`tne i ujn Ig`fgl snms`nr ujnhrn`tnr lmui ujn kyngu N~ymsngl sm{nyr

  Ujn olouog` goh md ujn Kynnf(Rnyi sgbu {gr um dmyh g amolu bmmsnyguoml, {jobj

  {m~`e in ynbmkloqne i N~ymsn gr g a~ruodogi`n sm`ouobg`(ho`ougy g``oglbn dmy ujn

  s~ysmrn md yng`oqguoml md ujnoy lguomlg` ynw~oynhnlur igrne ml Rnyiogl gle Kynnf nujlm(

  jorumyob yokjur gu ujn nzsnlrn md ujn Muumhgl Nhsoyn Jm{ntny, ujn d~leghnlug` goh md

  9 Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, In`kygen

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  4/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 5

  ujor sgbu {gr unyyoumyog` eorhnhinyhnlu md ujn Muumhgl N~ymsngl smrrnrromlr, {jobj

  {m~`e in eotoene i ujn roklgumyonr md ujn sgbu Ujn roklgumyonr jge um syntnlu

  N~ymsngl r~ssmyu md Muumhgl unyyoumyog` olunkyg`ou my sgyuouoml md ujn `gler md U~yfn

  ghmlk ujn kyngu N~ymsngl sm{nyr {oujm~u ujn sgyuobosguoml md ujn ynkomlg` Ig`fgl

  Bjyoruogl rugunr {jmrn bmhsguyomur `otne ol ujn Muumhgl Nhsoyn Dolg`` , imuj Rnyiog

  gle Kynnbn jge um grroru ujnoy iymujnyr dymh U~yfn um yorn ol gyhr gkgolru ujn Muumhgl

  mfn Rnyiog r syolbn Hojgo`m gbbnsune ujn oengr dymh ujn hnhm gle dymh ujgu uohn ujnhgol ugrf md Rnyiog r dmynokl sm`ob {gr um byngun ujn Ig`fgl sm`ouobg`(ho`ougy g``oglbn

  Ol ujn rghn ngy *7:47/ Kgyg glol {gr gssmolune i ujn Rnyiogl kmtnylhnlugr g ens~u um ujn R~i`ohn Smyun ol Orugli~` um eorb~rr g en`obgun symi`nh md ujn

  smrouoml md ujn H~r`ohr ol ujn Syolbosg`ou md Rnyiog2 Kgygglol ~rneujor eos`mhguobhorroml ol Orugli~` um inbmhn hmyn dgho`ogy {ouj ujn ollny sm`ouobg` bmleouomlr {oujol

  ujn Muumhgl Nhsoyn gle um nrugi`orj hgl bmlugbur {ouj ujn dmynokl ghigrrgemyr ol ujn

  Muumhgl bgsoug R~yn` , ujn iokknru gbjontnhnlur md Kgygglol r eos`mhguob gbuotou olOrugli~` {nyn ujn tny r~bnrrd~` lnkmuoguomlr inu{nnl joh gle Hgybm Ynlonyor ujnKynnf ynsynrnluguotn ol Orugli~` *7:47 7:42/ ml ujn bynguoml md ujn Rnyiogl(Kynnf g``oglbn 5

  Ujn Kynnf hmuotn dmy ujnrn lnkmuoguomlr {gr ujn enroyn um ynnrugi`orj ujn

  I qgluoln Nhsoyn *`mru um ujn U~yfr ol 75>2 i~u g`{g r bmlroenyne i ujn Kynnfr gr ujn

  Kynnf lguomlg` rugun/, {jo`n ujn Rnyiogl toroml {gr ujn ynhgfolk md ujn Rnyiogl Nhsoyn

  md ujn hoe(75 uj bnlu~y gle rugun ~lodobguoml md g`` Rnyir {jm jge innl `otolk {oujol ujn

  Muumhgl Nhsoyn Ujn Kynnf eos`mhguob bmlugbur {ouj ujn Rnyir ol ynkgye um ujn

  bynguoml md ujn gluo(Muumhgl sm`ouobg`(ho`ougy g``oglbn egune igbf um ujn inkollolk md

  2 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` U~yw~n, In`kygen, ujn ynsmyu Horroml en H

  Kgygbjgloln, 7:47, i @~or Emrml *7:99 7:?3/, Dynlbj tobn(bmlr~` ol In`kygen, um Ne~gye Ujm~tnln`*7:7: 7:44/, Dynlbj ghigrrgemy ol Orugli~` dymh 7:>> um 7:43 gle holoruny md dmynokl gddgoyr dymh7:43 um 7:42, Gsyo` 9 le gle > uj 7:47, 72 gle 756 Gybjotnr eos`mhguow~nr, tm` OT, Sgyor, 7:47, 75:6

  Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, O`oag Kgygglol um Do`os Jyoruo, Orugli~`,Gsyo` 2ye, > uj, ? uj, 94 uj, 7:47, 7, 9, 2, ;, bmlbnsur6 Oioe , Hg 7 ru, 7:476 O`oag Kgygglol um G`o(Sgrjg,bmlbnsu ~sml Y~rrogl old`~nlbn ol Rnyiog Do`os Jyoruo *7:7? 7?3>/ {gr ujn syohn holoruny gle holorunymd dmynokl gddgoyr md Rnyiog dymh 7:43 um 7:47 gle ujn rugun bm~lbo``my dymh 7:47 um 7:;3 G`o(HnjhneSgrjg *7:7> 7:;7/ {gr dotn uohn kygle toqony gle rntnyg` uohnr Muumhgl holoruny md dmynokl gddgoyr dymh7:>4 um 7:;75 Eos`mhguob Gybjotnr md _~kmr`gtog, Gybjotnr md Holoruy md Dmynokl Gddgoyr *indmyn 7?57/, In`kygen,Enrbyosuoml md ujn {myf gim~u knlnyg` gkynnhnlu dmy ~syorolk gle ~lodobguoml, hgl~rbyosu md GuglgroanLofm`o, In`kygen, Gsyo` 93uj, 7:;4 Guglgroan Lofm`o*7:32 7::9/ {gr g hnhiny gle rnbynugy md Rnyiog r Bm~lbo` dymh 7:47 um 7:4:6 Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, O`oag

  Kgygglol um Do`os Jyoruo, Hg 7ru

  , 7:47, Orugli~`, gle O`o ag Kgygglol um Amtgl Yoruo, Hgybj 74uj

  ,7:4;, In`kygen Amtgl Yoruo *7:277:??/ {gr g jnge md Rnyiog r holoruy md dmynokl gddgoyr dymh 7:>:um 7:47 gle Rnyiog r ynsynrnluguotn ol Orugli~` dymh 7:47 um 7:4;

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  5/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 >

  ujn 7? uj bnlu~y , o n dymh ujn uohn md ujn nzorunlbn md ujn Kynnf lguomlg` rnbynu rmbonu

  Sjo`ofo Jnugoyog *Dyonle` Rmbonu /> Jm{ntny, ujn hgol eors~un ol Kynnf(Rnyioglyn`guomlr gle lnkmuoguomlr jgtn innl ujn w~nruomlr md Hgbnemlog gle G`iglog dmy ujn

  yngrml ujgu imuj roenr synunlene um olb`~en hgamy sgyur md ujnrn u{m Muumhgl symtolbnr

  olum ujnoy m{l ~loune lguomlg`

  rugunr gbbmyeolk um ujnoy

  nujlob gle jorumyobg` yokjur4

  Dmy olruglbn, ujn {jm`n

  smyuoml md knmkygsjobg`

  Hgbnemlog *dymh Hu

  M` hs~r um Hu gyg gledymh Mjyoe @gfn um Hu

  Yjmemsn/, rm~ujnyl I~`kgyog

  *rm~uj dymh ujn Ig`fgl

  Hm~lugol/, rm~ujnyl G`iglog gle g`` md Ujygbn {nyn b`gohne i ujn Kynnf bjghsomlr

  md Hnkg`o Oeng {jm dm~kju dmy ynbmlruy~buoml md ujn I qgluoln *Kynnf/ NhsoynDmy ujn s~ysmrn md ynrm`tolk imuj ujn Hgbnemlogl W~nruoml gleujn

  G`iglogl W~nruoml Kgygglol symsmrne um Ynlonyor ujguujn knmkygsjobg` unyyoumy md Hgbnemlog gle G`iglog in eotoene olum Rnyi gle Kynnf rsjnynr md old`~nlbn1 O/ ujn

  Rnyiogl old`~nlbn {gr um in nrugi`orjne ol ujn eoruyobur md ujn G`iglogl bouonr md E~yyrgle N`igrgl gle ujn eoruyobur md Hgbnemlogl bouonr md Mjyoe, Syo`ns, Tn`nr, uos,Fygumtm gle F ~runleo`, gle OO/ ujn Kynnf old`~nlbn {m~`e emholgun ol ujn G`iglogl

  eoruyobur md Inygu gle Fmygle ol ujn Hgbnemlogl eoruyobur md Ioum`g, Enhoy Fgsoag,Ygemto gle Ygq`mk Ujnyndmyn, gbbmyeolk um ujor symsmrg`, ujn unyyoumyonr md G`igle Hgbnemlog {m~`e in rjgyne olum u{m rsjnynr md old`~nlbn lmyujnyl Rnyiogl gle

  rm~ujnyl Kynnf Ujor Kgyg glol r symsmrg` {gr gbbnsune ol ujn rghn ngy iujn Kynnf eos`mhgb gle ou inbghn g fn smolu md u{m emb~hnlur1 ujn M~u`oln md Rnyiogl(Kynnf

  > Bgrun``gl K , Jorumy md ujn Ig`fglr Dymh Hmjghhne ujn Bmlw~nymy um Rug`ol , Ngru N~ymsnglHmlmkygsjr, Im~`eny, eoruyoi~une i Bm`~hiog ^lotnyrou Synrr, Ln{ _myf, 7??9, ss 9>2 9>>6 , , , , , 7?42,s ;96 , ,, 7??3,ss 4; ;7 Gim~u Rnyiog r ruy~kk`n dmy lguomlg` ~lodobguoml ol ujn 7:23r rnn1 , *7:23 7:2?/ , , , E@ZZ , , 79, , 7?:4,ss 2:7 2?54

  Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` Kybn, Hmlunym um [g`n{rf , Hgybj 5uj

  ,7:>?, Gujnlr, ;: Bm~lu G`nzgleny [g`n{rf *7:73 7:4:/ {gr g Dynlbj holoruny md dmynokl gddgoyrdymh 7:>> um 7:43

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  6/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 4

  Bmltnluoml dymh 7 :47 gle ujn M~u`oln md Bmluygbu inu{nnl Kynnbn, Ymhglog, Rnyioggle Hmlunlnkym dymh 7:47 Imuj md ujnh`guny inbghn ujn igror dmy ujn bynguoml md ujn Doyru Ig`fgl G``oglbn ol 7:44 7:4:

  Gbbmyeolk um Gyuob`n T md ujn M~u`oln md Rnyiogl(Kynnf Bmltnluomldymh 7:47, ujn Syolbosg`ou md Rnyiog grr~hne mi`okguomlr um1 7/ olbyngrn our ynk~`gy*rugleolk/ gyh um 79,333 rm`eonyr6 9/ mykgloqn ol ujn inru {g our snms`n r *unyyoumyog`/gyh 6 gle 2/ r~ss` {ouj gyhr gle ghh~louoml ujn snms`nr dymh Imrlog, Jnyqnkmtolg

  gle I~`kgyog dmy ujn s~ysmrn md gyhne ruy~kk`n *yntm`~uoml/ gkgolru ujn MuumhglNhsoyn Ujn synborn unyyoumyog` eotoroml md ujn Muumhgl Ig`fgl smrrnrromlr inu{nnl ujn

  Ig`fgl rugunr gle ynbmlruy~buoml md Ig`fgl sm`ouobg` m~u`mmf {gr dozne ol ujn

  R~ss`nhnlu um ujn Gyuob`n OOO md ujn rghn emb~hnlu{jobj rugunr ujgu1 7/ ujnFolkemh md Kynnbn {o`` gllnz Ujnrrg` , Nsoy~r *olb`~eolk gle ujn lmyujnyl Nsoy~r

  {jgu or umeg rm~ujnyl G`iglog/, Hgbnemlog, Ujygbn gle ujn Gnkngl Or`gler6 9/ ujn

  Folkemh md Rnyiog {o`` in nrugi`orjne i ~lodobguoml md *gu ujgu uohn/ ujn Syolbosg`ou md

  Rnyiog, Imrlog, Jnyqnkmtolg, ^ssny *synrnlu eg lmyujnyl/ G`iglog gle Hmlunlnkym

  *ml` od ujn Hmlunlnkyol g~ujmyouonr gbbnsune ~lodobguoml {ouj Rnyiog6 od lmu,

  Hmlunlnkym {m~`e in g rnsgygun gle olensnlenlu rugun/6 2/ ujn Folkemh md I~`kgyog

  {o`` in nrugi`orjne gle our imyenyr dozne `guny6 gle 5/ ujn Syolbosg`ou md [g`gbjog gle

  ujn Syolbosg`ou md Hm`egtog {o`` inbmhn ~loune olum g rolk`n Folkemh md Egbog

  Kgygglol r symsmrg` mlujn eotoroml md Rnyiogl(Kynnf rsjnynr md old`~nlbnol G`iglog gle Hgb nemlog inbghn g sgyu md ujn R~ss`nhnlu um ujn Gyuob`n OOO md ujnM~u`oln md Rnyiogl(Kynnf Bmltnluoml dymh 7:47 gr {n`` Jm{ntny, ol ujn rghnbmltnluoml ou {gr gluobosgune ujgu od I~`kgyog eoe lmu amol ujn Ig`fgl g``oglbn gle

  Kynnbn eoe lmu mbb~s Ujygbn {ouj Bmlrugluolms`n *Orugli~`/, ujn bnluyg` smyuoml md

  G`iglog {m~`e inbmhn sgyu md ujn Kynnf rsjnyn md old`~nlbn gr unyyoumyog` bmhsnlrguoml

  dmy ujn `mrr md Ujygbn gle Orugli~`, i~u gu ujn rghn uohn Rnyiog {m~`e gllnz lmyuj(

  {nrunyl I~`kgyog *dymh Uohmf Yotny um Orfny Yotny/ ol myeny um fnns ujn ig`glbn md

  sm{ny ol ujn ynkoml Dolg`` , ujn bmltnluoml nlene {ouj ujn in`ond ujgu ujor Rnyiogl(

  Kynnf(I~`kgyogl(G`iglogl g``oglbn {m~`e syntnlu sgyuouoml md ujn Ig`fglr i Y~rrog

  gle ujn Jgiri~yk Hmlgybj ; Ujnyndmyn, ujn M~u`oln md Rnyiogl(Kynnf Bmltnluomldymh 7:47 inbghn ujn dm~leguoml dmy ujn M~u`oln md Bmluygbu inu{nnl Kynnbn,

  ; Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md Amtgl Yoruo, M~u`oln md Rnyiogl(Kynnf Bmltnluoml dymh7:47

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  7/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 ;

  Ymhglog, Rnyiog gle Hmlunlnkym dymh 7:47: Ujn ~`uohgun s~ysmrn md imujemb~hnlur {gr um byngun ujn Ig`fgl sm`ouobg`( ho`ougy g``oglbn ml ujn igror md ujnglbonlu jorumyobg` yokjur md ujn Ig`fgl lguomlr gle syolbos`nr md a~ruobn gle nujlob yokjur

  dmy ujn ~`uohgun kmg` um iyolk jgss lnrr gle rnb~you um ujn Ig`fgl snms`n r ? Ujn M~u`oln md Rnyiogl(Kynnf Bmltnluoml dymh 7:47 {gr g fole md Ig`fgl

  enb`gyguoml md lguomlg` yokjur eygdune ml ujn syolbos`nr md1 7/ hgfolk rolk`n gle dynn

  lguomlg`` jmhmknlm~r rugunr md Ig`fgl snms`nr olrunge md ujn h~`uo(lguomlg`, h~`uo(

  yn`okom~r gle h~`uo(olk~oruob jnunymknlm~r gle msynrrotn Muumhgl Nhsoyn6 9/ ujnIg`fglr um ujn Ig`fgl snms`nr6 2/ rn`d (enunyholguoml md rhg`` lguomlr {jm `otne olh~`uo(lguomlg` rugunr6 5/ olensnlenlu rn`d(geholoruyguoml md ngbj lguoml6 gle >/ lml(

  olunydnynlbn md ujn kyngu N~ymsngl sm{nyr ol Ig`fgl gddgoyr Jm{ntny, imuj Rnyiog gle

  Kynnbn nzb`~ene ujn snms`n*r/ dymh Hgbnemlog gle ujn nujlob G`igloglr dymh ujnrn

  yokjur gle syolbos`nr inbg~rn md u{m by~bog` yngrmlr Doyru` , dmy imuj md ujnh g rnsgygun

  Hgbnemlogl nujlm(lguomlg`ou eoe lmu nzoru *`ofn dmy I~`kgyoglr gr {n``/ gle

  bmlrnw~nlu` gl olensnlenlu rugun md Hgbnemlog gr g lguomlg` rugun md ujn

  Hgbnemloglr bm~`e lmu in nrugi`orjne Rnbmle` , {jo`n Rnyiog gle Kynnbnynbmkloqne ujn nzorunlbn md g rnsgygun G`iglogl nujlm(`olk~oruob lguomlg`ou ujn bghn

  um ujn bmlb`~roml ujgu gl olensnlenlu rugun md G`iglog, gr g lguomlg` rugun md G`igloglr,

  g`rm bm~`e lmu in byngune dmy ujn rohs`n yngrml1 ujnG`igloglr {nyn lmu hgu~ynnlm~kj um in kotnl ynrsmlroiooumd rn`d(kmtnylhnlu md ujnoy m{l olensnlenlu rugunUjnyndmyn, ujn inru rm`~uoml {gr um eotoenujn unyyoumy md Hgbnemlog gle G`igloginu{nnl Rnyiog gle Kynnbn1 Rnyiog {m~`e y~`n lmyujnyl G`iglog gle lmyujnyl

  Hgbnemlog, {jo`n Kynnbn {m~`e em ujn rghn {ouj ujn rm~ujnyl smyuomlr md ujnrn u{m

  Ig`fgl symtolbnr G enhgybguoml `oln inu{nnl Rnyiogl gle Kynnf(geholorunyne

  smyuomlr md G`iglog gle Hgbnemlog {m~`e y~l dymh E~yyr ml G`iglogl `ouumyg`, rm~uj

  dymh G`iglog r N`igrgl, inu{nnl Hgbnemlog r Syo`nsgle Ioum`g gle Ygq`mk gleF ~runleo` um ujn {nrunyl r`msnr md Hu Ig`fgl 73 Ou jgr um in ruynrrne ujgu ujn Ig`fgl

  g``one rugunr md Hmlunlnkm, Rnyiog, Kynnbn gle I~`kgyog gemsune ujn rghn guuou~en ol

  : Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md Amtgl Yoruo, M~u`oln md Bmluygbu inu{nnl Kynnbn,Ymhgl og, Rnyiog gle Hmlunlnkym dymh 7:47 ? Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md Amtgl Yoruo, Fmle~yomuor um Ynlonyor, Lmtnhiny 93uj,7:47, Gujnlr Gu ujgu uohn Fmle~yomuor {gr Kynnf holoruny md dmynokl gddgoyr Gim~u ujn Kynnf Rnyioglg``oglbn dymh ujn 7:43r rnn1 @grbgyor R Uj , @g synhoyn G``oglbn nluyn `g Kybn nu `g Rnyion,@nHmlen r`gtn , Sgyor, 7?94, ?73 Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol , O`oag Kgygglol um Do`os Jyoruo, Hgybj74uj, 7:4;, In`kygen

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  8/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 :

  ynkgye um ujn G`iglogl gle Hgbnemlogl w~nruomlr e~yolk ujn bynguoml md ujn Ig`fgl

  G``oglbn ol 7?79 Ml ujn mujny jgle, gu ujgu uohn lnoujny ujn G`igloglr lmy ujn

  Hgbnemlogl R`gtr jge gl oengr gle s`glr dmy ujn bynguoml md ujnoy m{l lguomlg` rugunr

  Ujn G`igloglr eoe ou dmy ujn doyru uohn ml` ol 7:;: 77

  Rmml gduny yngbjolk gl gkynnhnlu {ouj Kynnbn gim~u g amolu gbuoml gkgolru ujn

  Muumhgl Nhsoyn Rnyiog rugyune um gyh our ho`ougy dmybnr gle um yndmyh ujn gyh Dmy

  ujgu s~ysmrn ujn Rnyiogl

  g~ujmyouonr miugolne rntnyg`

  `mglr, i~u ujn hgol symi`nh {gr

  {ouj ujn uyglrsmyuguoml md

  gyhghnlur gle ghh~louoml um

  Rnyiog ujym~kj ujn unyyoumyonr md

  ujn Jgiri~yk Hmlgybj *dymh

  Dyglbn/ my ujn Muumhgl tgrrg`

  syolbosg`ouonr md [g`gbjog gle

  Hm`egtog *dymh Y~rrog/ 79 Ol

  hoe(G~k~ru md 7:47 Rnyiog+r

  Snms`n r Grrnhi` *ujn lguomlg`sgy`oghnlu/ sgrrne g ln{ `g{

  nrugi`orjolk ujn snms`n r gyh md >3,333 rm`eonyr Jm{ntny, ujor

  enroroml {gr ruymlk` mssmrne

  i imuj ujn Muumhgl R~i`ohn

  Smyun gle G~ruyog gr g tom`guoml

  md ujn r~`ugl r enbynnr * Jguuo

  Rjnyoddr/ dymh 7:9?, 7:23 gle

  7:22 ynkgyeolk Rnyi og rg~umlmh {oujol ujn Muumhgl Nhsoyn 72

  77 Ml ujn G`iglogl bgrn rnn1 Snuny Igyu`, G`iglonl1 Tmh Houun`g`uny ior q~y Knknl{gyu , Ynknlri~yk,7??>

  79 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` U~yw~on, In`kygen, Ugru~ um Ujm~tnln`,G~k~ru 72 uj, 7:47, In`kygen, 29, 726 Oioe , Ujm~tnln` um Ugru~, G~k~ru 97ru, 7:47, Sgyor6 Oioe ,Ugru~ um Ujm~tnln`, Lmtnhiny 74uj, 7:47, In`kygen, >5 Ugru~ {gr g Dynlbj knlnyg` bmlr~` olIn`kygen 7:47 7:49 Ne~gye Ujm~tnln` *7:7: 7:44/ {gr g Dynlbj ghigrrgemy ol Orugli~` dymh 7:>> um7:43 Rnn g`rm1 , , OO, , 7::;,s 7;;72 runyynobjorbjnr Ruggurgybjot, Jg~r(, Jmd( ~le Ruggurgybjot , [onl, Ygsmyur tml Fmlrugluolmsn`,@~em`d um Ynbjinyk, Rnsunhiny 9;uj, 7:47, :76 Oioe , Myg` symunru i G~ruyoglbmlr~`gun ol

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  9/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 ?

  Imhiolk In`kygen, ujn byoror md 7:49 gle ujn Oug`ogl W~nruoml

  Ujn Muumhgl g~ujmyouonr synsgyne g bm~uny(guugbf ml Hmlunlnkym gle Rnyiog

  ol ujn ntnlu md ujnoy symb`ghguoml md ujn {gy gkgolru U~yfn Ujn enunyomyguoml md

  io`gunyg` Rnyiogl(Muumhgl sm`ouobg` yn`guomlr gu ujgu uohn or ntoenlbne i ujn dm``m{olk

  bgrn Ol Hg 7:49 ujn Dynlbj bmlr~` ol In`kygen ynsmyune um jor kmtnylhnlu ujgu ujn

  U~yfr {nyn ynge um imhi ujn Rnyiogl bgsoug` dymh In`kygen r bougen` *Fg`nhnkegl/,{jobj {gr ruo`` ~leny U~yforj bmluym` gbbmyeolk um ujn Jguuo Rjnyoddr75 ^ldmyu~lgun`` ,

  ujn U~yforj ujyngu um imhi ujn `m{ny *boto`/ eoruyobur md In`kygen {gr gbbmhs`orjne ml

  A~ln 7; uj, 7:49 {jnl ujn U~yforj gyuo``ny dmy g`hmru dotn jm~yr bmluolm~r` gle jgnto`

  imhine ujn Rnyiogl bgsoug` dymh ujn bougen` *^ssny Um{l my ^ssny In`kygen/

  ynkgye`nrr md ujn dgbu ujgu gu ujn uohn Rnyiog {gr lmu gu {gy {ouj ujn Muumhgl Nhsoyn

  G`` dmynokl bmlr~`r ol In`kygen, nzbnsu dmy ujn G~ruyogl mln, s`gbne ynrsmlroio`ou dmy

  ujor olboenlu ml ujn snyrmlg`ou md In`kygen r sgrjg g bmhgleny md In`kygen r bougen`*`mbgune ml ujn bmld`~nlbn md ujn Rgtg gle Egl~in Yotnyr/ gle ynsynrnluguotn md ujn

  Muumhgl r~`ugl ol Rnyiog gr Rnyiog r r~oqnygol7> Dmy olruglbn, ujn Iyouorj bmlr~`ynsmyune um jor dmynokl holoruny1 Sgrjg jgr injgtne tny {ymlk gle ol bmlrnw~nlbnlm g`unylguotn i~u um amol h bm``ngk~nr ol ynd~rolk um uyngu {ouj joh gkgol Ujn bmle~bu

  md h G~ruyogl Bm``ngk~n jgr `ndu g hmru sgold~`` ohsynrroml Gehour jn {gr u{m jm~yr

  ol ujn Dmyuynrr e~yolk ujn Uohn md Imhigyehnlu gle nu gr jn oldmyhne ujn Bmlr~`gy Ime , Sgrjg enrorune dymh Imhigyehnlu gr rmml gr jn ynw~nrune joh74 Ujor olboenlu{gr ~rne i syolbn Hojgo`m md Rnyiog um ynw~oyn g`` U~yfr um `ngtn ujn unyyoumy md

  Rnyiog Ol ujn mujny {myer, jn olunylguomlg`oqne ujn symi`nh md ujn synrnlbn md imuj ujn

  Muumhgl g~ujmyouonr gle H~r`oh oljgiouglur md ujn unyyoumy md ujn Syolbosg`ou md Rnyiog

  gle `g~lbjne ujn w~nruoml md ujn enruy~buoml md Muumhgl ho`ougy dmyuynrrnr ol Rnyiog7;

  In`kygen, Agl~gy 95uj, 7:49, In`kygen, 5 Bm~lu @~em`d {gr gl mddobny ol G~ruyogl nhigrr olOrugli~` Bm~lu Amjgl tml Ynbjinyk( Ymujnl`{nl *7:34 7:??/ {gr gl G~ruyogl dmynokl holoruny dymh7:>? um 7:4575 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` U~yw~on, In`kygen, Ugru~ um Ujm~tnln`,Hg 2 ye, 7:49, In`kygen, ;?, 75 7> Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` U~yw~on, In`kygen, Ugru~ um Ujm~tnln`,un`nkygh, A~ln 7: uj, 7:49, :2, 7574 S~i`ob Ynbmye Mddobn, Dmynokl Mddobn Ynbmyer, D M ;: U~yfn , @mleml, @mlk{myuj um Amjl

  Y~rrn``, A~ln 7:uj

  , 7:49, In`kygen, un`nkygh, 74;97; *ne /, 7:35 7:;: , T-7, Inmkyge, 7?:7, s 9?>

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  10/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 73

  Rnyiog r syolbn mddobog` y gorne ujor w~nruoml ol rntnyg` gssng`r um ujn Y~rroglgle Dynlbj nhsnymyr ml A~ln 9: uj, 7:49 7: Ujn glr{ny md ujn Y~rrogl gle Dynlbj

  eos`mhgur bghn smrouotn Ol ujnoy Hnhmygle~h dymh A~` :uj, 7:49 ujn gkynne ujgu7/ ujn Rnyiogl ho`ougy jge um in ohsymtne6 9/ ujn l~hiny md Rnyiog r rm`eonyrolbyngrne6 2/ ujn Muumhgl ho`ougy dmyuynrrnr ol ujn ollny Rnyiog jge um in enruym ne6

  gle 5/ ujn U~yforj ho`ougy synrnlbn ol In`kygen jgr um in ynruyobune 7? Lntnyujn`nrr,

  ujn U~yforj imhigyehnlu md ujn `m{ny eoruyobur md In`kygen, {jnl u{m ujoyer md

  In`kygen r bouoqnlr `ndu ujn bou , inbghn a~ruodobguoml dmy Rnyiogl ho`ougy synsgyguomlgle gkouguoml ghmlk Ig`fgl Bjyoruoglr gkgolru ujn Muumhgl kmtnylhnlu 93

  Um ujn dmynokl eos`mhgur ou {gr mitom~r ujgu Rnyiog {gr synsgyolk dmy ujn

  dolg` ruy~kk`n gkgolru U~yfn ntnl indmyn A~ln 7:49 Dmy olruglbn, ol ujn rsyolk md 7:49

  ujn Iyouorj dmynokl holoruny Ngy` Amjl Y~rrn` oldmyhne ujn G~ruyogl dmynokl holoruny

  Bm~lu Amjgl tml Ynbjinyk( Ymujnl`{nl ujgu ujn syolbosg` goh md Rnyiogl ho`ougyyndmyh {gr ujn eorrm`~uoml md ujn Muumhgl Nhsoyn gle eotoroml md our unyyoumyog`

  smrrnrromlr ol ujn Ig`fglr 97 Ujnrn ho`ougy synsgyguomlr gle sm`ouobg` gkouguoml inbghn

  ntnl hmyn olunlrotn gduny ujn imhigyehnlu {jnl Rnyiog bmluol~ne um {myf ml

  nrugi`orjolk ujn Ig`fgl bmg`ouoml gkgolru U~yfn Ujn u~ylolk smolu ol ujor gbuoml {gr

  {jnl Dyglbn roene {ouj ujn Ig`fgl rugunr gle yntm`~uomlgy Ig`fgl hmtnhnlur

  7: Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, Syolbn Hobjgn` um Lgsm`nml, A~ln 9:uj, 7:49,In`kygen, gssnleoz 7 um Ugru~ r ynsmyu ::, 756 Ujn Iyouorj i`~n immfBmyynrsmlenlbn yn`guolk umujn Imhigyehnlu md In`kygen, ol A~ln 7:49 r~ihouune ol 7:42 um ujn Jm~rn md Bmhhmlr gle Jm~rn md @myer md ujn Iyouorj Sgy`oghnlu, 92 Ujn syolune tnyroml md ujor emb~hnlu or1 Bmyynrsmlenlbnynrsnbuolk Gddgoyr ol Rnytog, Synrnlune um imuj Jm~rnr md Sgy`oghnlu i Bmhhgle md Jny Hganru ,@mleml, 7:4; 7? *gle mujnyr/, 43( ZOZ , , ?, , 7?49,ss :3, ?9, ?>6 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr,Sgyor, tm` Bmlrugluolms`n, Ujm~tnln` um en Hm~ruony, A~`5uj, 7:49, Sgyor, >4, gle A~` 7:uj, 7:49,2>5 Gim~u ujor symi`nh rnn hmyn ol1 , OOO , , 7?9>6 , 7:47 7:4; , ,

  7:;?6 , *7:>: 7:4:/ , , 7?>;93 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, Ujm~tnln` um en Hm~ruony, A~ln 93uj, 7:49,Sgyor, tm` Bmlrugluolms`n, 2>56 Oioe , Ugru~ um Ujm~tnln`, A~ln 97 ru, 7:49, tm` U~yw~on, In`kygen, :5, 756 Yofny U [ , Hobjgn` md Rnyiog gle ujn U~yforj Mbb~sguoml,Ujn R`gtmlob gle Ngru N~ymsnglYnton{ , tm` ZOO, 256runyynobjorbjnr Ruggurgybjot, Jg~r(, Jmd( ~le Ruggurgybjot , [onl, Ynbjinyk(Ymujnl`{nl um Symfnrbj( Mrunl, A~ln 99le , 7:49, tm` Fmlrugluolmsn`, tgyog6 *glml hm~r/, *7:49 /, , 7:;9 ol Y Snymto r bm``nbuoml6 Ujn Iyouorj i`~n immfBmyynrsmlenlbn yn`guolk um ujn Imhigyehnlu md In`kygen, ol A~ln 7:49 r~ihouune ol 7:42 um ujnJm~rn md Bmhhmlr gle Jm~rn md @myer md ujn Iyouorj Sgy`oghnlu, 99 97 runyynobjorbjnr Ruggurgybjot, Jg~r(, Jmd( ~le Ruggurgybjot , [onl, Ynbjinyk(Ymujnl`{nl umTgro, Gsyo` 7;uj, 7:49, [onl -Tonllg, ?6 Oioe , Symfnrbj(Mrunl um Tgro, Gsyo` 92ye, 7:49, Orugli~`,tm` Fmlrugluolmsn` ZOO-;>6 S~i`ob Ynbmye Mddobn, Dmynokl Mddobn Ynbmyer, D M ;: U~yfn , @mleml,

  Amjl Y~rrn`` um @mlk{myuj, Gsyo` :uj

  , 7:49, @mleml, 74;7 Tgro {gr G~ruyogl tobn(bmlr~` olIn`kygen dymh 7:49 um 7:45 Igyml G Symfnrbj(Mrunl {gr G~ruyogl ynsynrnluguotn ol Orugli~` dymh7:>> um 7:;7

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  11/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 77

  Ujn Dynlbj sm`ob um{gyer ujn Ngrunyl W~nruoml ~leny {nlu roklodobglubjglknr ol ujn Dg`` md 7:47 Ol syntom~r ngyr ujn Dynlbj jge mssmrne gl

  yntm`~uomlgy gbuoml md ujn Ig`fgl rugunr my snms`nr gkgolru ujn unyyoumyog` olunkyou md

  ujn Muumhgl Nhsoyn Jm{ntny, ol Mbuminy gle Lmtnhiny md 7:47 Ne~gye Ujm~tnln`,

  ujn Dynlbj holoruny md dmynokl gddgoyr ol 7:43, dmy ujn doyru uohn nzsynrrne Dynlbj

  r hsgujonr um{gyer ujn oeng md amolu gbuotouonr md Rnyiog, [g`gbjog, Hm`egtog,

  Hmlunlnkym gle Kynnbn gkgolru ujn R~i`ohn Smyun 99 Ujn yng` bg~rn md r~bj bjglkn ol

  Dynlbj Ig`fgl sm`ob {gr ujn enboroml md ujn Dynlbj nhsnymy Lgsm`nml OOO *g`rm flm{l

  gr Bjgy`nr @m~or Lgsm`ml Imlgsgyun7:3: 7:;26 nhsnymy 7:>9 7:;3/ um ynrm`tn ujnOug`ogl W~nruoml ol ujn Ngru92 Lgsm`nml r s`gl {gr um r~ssmyu yntm`~uomlmd ujnBjyoruoglr gkgolru ujn Muumhgl g~ujmyouonr ol Rm~ujngrunyl N~ymsn Ujn yntm`~uoml {gr

  um jn`s Lgsm`nml

  yng`oqn jor sm`ouobg`

  ghiouomlr ol ujor

  sgyu md N~ymsn Ol

  ujn bm~yrn md ujn

  gluo(Muumhgl

  yntm`~uoml ol ujn

  Ig`fglr Lgsm`nml

  OOO r~ssmyune ujn

  oeng ujgu Imrlog gle

  Jnyqnkmtolg {m~`e

  in bngene um ujn

  Jgiri~yk Hmlgybj gr unyyoumyog` bmhsnlrguoml dmy ujn G~ruyogl emholgune symtolbn md

  Tnlobn *Tnlnqog/ {jobj {m~`e in ~loune {ouj Oug` 95 Uj~r, imuj Oug`ogl lguomlg`orur

  gle G~ruyogl ohsnyog`orur {m~`e in rguordone, {jo`n Lgsm`nml OOO {m~`e s`g ujn `ngeolk

  ym`n ol N~ymsngl sm`ouobr I~u gimtn g``, ujn Dynlbj nhsnymy {gr bmltolbne ujgu ujn

  Oug`ogl lguomlg`orur, {jm enhglene ujn olunkyguoml olum Oug` md ujn {jm`n unyyoumy md

  ujn Sgsg` Rugun *Sguyohmlo~h Snuyo my Rugum en``g Bjonrg, nrugi`orjne ol ;>5-;>4/,

  99 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` Bmlrugluolms`n, Ujm~tnln` um @g``nhgle,Mbuminy 5uj, 7:47, ?7, 2>96 Oioe , Ujm~tnln` um Ugru~, Lmtnhiny 72 uj, 7:47, Sgyor, un`nkygh, 726

  Oioe , Ugru~ um Ujm~tnln`, Lmtnhiny 74uj

  , 7:47, In`kygen, >292 Im~yknmor N ,Hgl~n` Jorumyow~n en Sm`ouow~n Nuyglkyn, OOO, Sgyor, 7?95, s 42:95 , , , 7?73, s 794

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  12/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 79

  olb`~eolk gle ujn Tguobgl Bou , 9> gle ujn Dynlbj Bgujm`ob yokjuorur {jm dm~kju dmy

  sm`ouobg` olensnlenlbn md ujn Sgsg` Rugun {m~`e in ynbmlbo`ne i ujn yng`oqguoml md ujor

  s`gl

  Rntnyg` Dynlbj eos`mhguob ynsmyur oleobgun ujgu Lgsm`nml rln{ Ig`fglsm`ob {ouj our ~uohgun goh md rm`tolk ujn Oug`ogl symi`nh md lguomlg` ~lodobguoml {gr

  inkollolk um in yng`oqne gu ujn nle md Rnsunhiny 7:47 Dmy olruglbn, Hmlunlnkyol

  syolbn Lofm`g O Snuymto( Lankm *7:55 7?97, syolbn 7:43 7?73 gle folk 7?73 7?7:/{ouj Dynlbj eos`mhguob r~ssmyu enboene ol Rnsunhiny Mbuminy 7:47 um kotn ho`ougyr~ssmyu um ujn Myujmemz Bjyoruogl ynin`r ol ngrunyl Jnyqnkmtolg {jm ymrn ol gyhr

  gkgolru ujn Muumhgl kmtnylhnlu dokjuolk dmy rnsgyguoml dymh ujn Muumhgl rugun Gu ujn

  rghn uohn syolbn Lofm`g O enhglene ujgu Dynlbj g~ujmyouonr g`mlk {ouj mujny kyngu

  sm{nyr ynbmkloqn1 7/ en a~yn Hmlunlnkyol olensnlenlbn dymh U~yfn 6 9/ Hmlunlnkyol

  mbb~sguoml md sgyu md ujn Geyoguob rngrjmyn6 gle 2/ ujn bmyynbuoml md ujn Hmlunlnkyol(

  Muumhgl imyeny94 Gu ujn rghn uohn gr g sgyu md Lgsm`nml r s`gl, ol {jobj Oug`ogltm`~lunnyr `ne i K~ornsn Kgyoig`eo *7:3; 7::9/ gle J~lkgyogl yntm`~uomlgyonr {m~`esgyuobosgun gr {n``, mln Oug`ogl tnrrn` uyone ~lr~bbnrrd~` um yngbj G`iglogl `ouumyg`

  bgyy lk 2,333 yod`nr gle 5 bgllmlr ol Lmtnhiny 7:47 Roh~`uglnm~r` , ujn Oug`ogl

  kmtnylhnlu synsgyne eotnyromlgy gbuomlr ol G`iglog gle Eg`hguog gkgolru imuj ujn

  Muumhgl gle Jgiri~yk g~ujmyouonr 9;

  Ujn Dynlbj kmtnylhnlu {gr gu ujgu uohn eoynbu` oltm`tne ol ujn symbnrr md

  gyholk ujn Ig`fgl rugunr Ol hoe(Rnsunhiny 7:47 Kynnbn ynbnotne 93,333 yod`nr dymh

  Dyglbn, {jo`n ujn Rnyiogl kmtnylhnlu {gr symhorne i Sgyor gyhghnlu dymh Dyglbn

  9> Ujn snyome dymh 7:>? um 7:;3 or flm{l ol Oug`ogl jorumy gr O` yormykohnlum n ` ~lou e Oug`og Gim~uOug`ogl ~lodobguoml rnn1 Ynln G B , Oug` dymh Lgsm`nml um H~rrm`olo, Bm`~hiog ^lotnyrou Synrr, Ln{

  _myf, 7?496 Rhouj E H , Hgqqolo, _g`n ^lotnyrou Synrr, Ln{ Jgtnl, 7??56 @~b Y , Ujn Oug`ogl Yormykohnlum Rugun, Rmbonu gle Lguomlg` ^lodobguoml, Ym~u`nekn, @mleml gle Ln{ _myf, 7??56 @~bY , Bgtm~y gle Kgyoig`eo, 7:431 G Ru~e ol Sm`ouobg` Bmld`obu , Bghiyoekn, 7?:>6 Ing`nr E , Ujn

  Yormykohnlum gle ujn ^lodobguoml md Oug, @mleml, 7?:76 Jngyeny J , Oug` ol ujn Gkn md ujn Yormykohnlum, 7;?3(7:;3 , @mleml, 7?:26 Bmssg D , Ujn Myokolr md ujn Oug`ogl [gyr md Olensnlenlbn ,@mleml, 7??96 En`qn`` B D *ne /, Ujn ^lodobguoml md Oug` , 7:>?(7:47 Bgtm~y, Hgqqolo my Kgyoig`eo= ,Ln{ _myf, 7?4>94 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, @g``nhgle um Ujm~tnln`, Mbuminy 9le , 7:47,Snyg, un`nkygh, tm` Bmlrugluolms`n, ?7, s 2>9 6 Oioe , Syolbn Lobjm`gr um ujn hnhinyr md ujnN~ymsngl Bmhhorroml ol E~iymtlof, {oujm~u egun, gr gssnleoz um ujn Ynsmyu i @g``nhgle umUjm~tnln`, Mbuminy 74uj, 7:47, Snyg, 75>6 Oioe , @g``nhgle um Ujm~tnln`, Mbuminy 9? uj, 7:47,Snyg, 7>79; Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` Kybn, Im~yn um Ujm~tnln`, Lmtnhiny 94

  uj

  , 7:47, Gujnlr, >;, :96 O Emb~hnluo Eos`mhguobo Oug`oglo, Syohg rnyon 7:47 7:;3, tm` 7 *:knllgom 27 eobnhiyn 7:47/, Ymhg, 7 ?>9, >3, 9;7, 242, 5>3 L Im~yn *7:77 7::4/ {gr Dynlbjghigrrgemy ol Gujnlr dymh 7:>? um 7:44, gle ghigrrgemy ol Orugli~` dymh 7:44 um 7:;?

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  13/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 72

  noujny ujym~kj ujn Muumhgl unyyoumy my tog ujn Y~rrogl rng smyu md Menrrg9: Gu ujn

  rghn uohn, ujn Ig`fgl rugunr jge innl ynbnotolk gyhr dymh ujn mujny N~ymsngl Kyngu

  Sm{nyr Dmy nzghs`n, ujn Rnyiogl ens~u ol I~bjgynru, Fmrug Hgkgqolmto, ynsmyune umjor kmtnylhnlu ml Hgybj 93 uj, 7:49 ujgu ujn Ymhglogl syolbn G`nzgley~ Omgl B~qg

  *7:93 7:;2, Ymhglogl syolbn dymh 7:>? um 7:44/ {m~`e snyhou dynn sgrrgkn togYmhglog md ujn Y~rrogl gyhr inolk rnlu um Rnyiog 9? D~yujny, ujn Rnyiogl kmtnylhnlu ol

  Gsyo` 7:49 {gr lnkmuoguolk {ouj mln Iyouorj bmhsgl dmy uyglrsmyu md gyhghnlur um ujn

  Rnyiogl imyeny 23 Dynlbj hgamy Jossm`oun Hmlegol {gr dymh 7:47 um 7:4> Rnyiog rholoruny md ho`ougy gddgoyr jn`solk olujn ynmykglorguoml gle hmenylorguoml md Rnyiog r ln{ snms`n r(unyyoumyog` gyh Ol ujn rsyolk md 7:49 ujn Kynnf kmtnylhnlu ynbnotnedymh ujn Dynlbj eos`mhgur g ruymlk bmldoyhguoml ujgu Sgyor {m~`e s~yr~n g sm`ob md

  ln~uyg`ou ol ujn ~sbmholk Ig`fgl {gy {jobj {gr g b`ngy rokl um Gujnlr ujgu Dyglbn

  r~ssmyune ujn Ig`fgl gbuoml gkgolru ujn U~yfr 27 Ujn Rnyiogl kmtnylhnlu roklne g

  bmluygbu {ouj Y~rrog dmy g `mgl um Rnyiog dmy ho`ougy s~ysmrnr ml Hgybj 9?uj, 7:49 ol

  Ru Snunyri~yk29 Ml ujor mbbgroml Rnyiog r ens~u ol Y~rrog, {jm roklne ujor bmluygbu Ho`gl Snuymloanto, gl grroruglu um Rnyiog r holoruny md a~ruobn, yntng`ne um ujn Y~rroglg~ujmyouonr ujn Rnyiogl s`gl um iyolk Imrlog, Jnyqnkmtolg gle lmyujnyl G`iglog olum

  Rnyiog r rsjnyn md old`~nlbn

  Gu ujgu uohn ujn Kynnf folk Muum O *7:7> 7:4;, folk dymh 7:29 um 7:49/rnbynu` lnkmuogune {ouj Ko~rnssn Kgyoig`eo dmy g amolu Kynbm(Oug`ogl gbuoml ol ujn

  Ig`fglr gle ujn mykglorguoml md gl ~syorolk md Muumhgl Bjyoruogl r~ianbur Ujn

  hneogumy ol ujnrn lnkmuoguomlr {gr ujn Bmhhouunn md ujn Omlogl Or`gler Ol ujn rsyolk md

  7:49 Kgyoig`eo {gr synsgyolk mln ho`ougy enugbjhnlu md jor tm`~lunnyr ol Lgs`nr dmy

  ujn eotnyroml ol ujn Ig`fglr Gbbmyeolk um jor s`gl, ujor enugbjhnlu {m~`e rugyu

  ho`ougy gbuoml ol ujn gyng md Syntnqg ol rm~ujnyl Nsoy~r lngyi ujn Omlogl Rng Ujn

  9: Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` Kybn, Im~yn um Ujm~tnln`, Rnsunhiny 72uj, 7:47 , Gujnlr, 57, s :96 Oioe Ugru~ um Ujm~tnln`, Enbnhiny >uj, 7:47, In`kygen, tm` U~yw~on,In`kygen, >?6 O Emb~hnluo Eos`mhguobo Oug`oglo, Syohg rnyon 7:47 7:;3, tm` 7 *: knllgom 27eobnhiyn 7:47/, Ymhg, 7?>9, 24? 9? Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, In`kygen, Kgygglol r Olruy~buomlr um ujnens~u um syolbn B~qg, bmlbnsu, Dniy~gy 7:49, In`kygen6 Oioe Fmrug Hgkgqolmto um O`oag Kgygglol,bmlbnsu, Hgybj : uj, 7:49, ~yntm6 Gybjotnr md Amtgl Yoruo, ol dgho` smrrnrroml, In`kygen, O`oagKgygglol um Amtgl Yoruo, Hg 9: uj, 7:49, In`kygen23 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` U~yw~on, In`kygen, U~ru~ um Ujm~tnln`,Hg 2 ye, 7:49, In`kygen, ;?, 75 27 Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` Kybn, Im~yn um Ujm~tnln`, Gsyo` 73uj,7:49, Gujnlr, :229 , , , 7?34,s 56 , , , tm` 5, , 7?>;,ss 723 725

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  14/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 75

  mujny msuoml dmy ujn s`gbn md ho`ougy oltgroml {gr lmyujnyl G`iglog my Jnyqnkmtolg

  Lntnyujn`nrr, Kgyoig`eo r tm`~lunnyr {m~`e gduny `gleolk ml Ig`fgl unyyoumy gr rmml grsmrroi`n knu ol um~bj {ouj ujn Hmlunlnkyolr {jo`n ujn Kynnf oyynk~`gy uymmsr {m~`e

  bymrr ujn imyeny olum U~yfn {gkolk k~nyo``g {gydgyn22

  Jm{ntny, Kgyoig`eo r ho`ougy synsgyguomlr {nyn lmu yng`oqne inbg~rnLgsm`nml bglbn``ne jor Ig`fgl s`gl ol hoe(7:49 dmy ujn dm``m{olk yngrmlr1 7/ dolglbog`,

  eos`mhguob gle ho`ougy `gbf md synsgyguoml md ujn Ig`fgl rugunr dmy {gy gkgolru ujn

  Muumhgl nhsoyn6 9/ eors~unr ghmlk ujn `ngenyr md Jnyqnkmtologl ynin`r6 2/ Iyouorj

  r~ssmyu md ujn Muumhgl g~ujmyouonr gkgolru Hmlunlnkym gle @mleml r symunru uIn`kygen gle Gujnlr inbg~rn md ujnoy synsgyguomlr dmy ujn gbuoml 25 Inbg~rn md ujnrn

  ujynn yngrmlr Lgsm`nml OOO {gr bmhsn``ne um ynanbu ujn s`gl md Rgyeologl(Oug`ogl folk

  Touumyom Nhgl~n`n OO *7:93 7:;:, folk md Rgyeolog gle Oug` dymh 7:5? um 7:;:/ ujguroh~`uglnm~r` {ouj ujn Ig`fgl ~syorolk, J~lkgyogl yntm`~uomlgyonr {m~`e yorn gkgolru

  ujn Jgiri~yk Hmlgybj gle ujgu ujn Oug`ogl gyh {m~`e oltgen ujn G~ruyogl symtolbn

  md Tnlobn 2> Hmyn synborn` , gbbmyeolk um ujn s`gl md Touumyom Nhgl~n`n OO, Oug`ogl gle

  J~lkgyogl yntm`~uomlgyonr, `ne i J~lkgyogl eoroenlu gle nhokyglu knlnyg` Orutl Uyy *7:9> 7?3:/, {jm {gr ol ujn rnytobn md ujn Oug`ogl folk gr jor gea~uglu mddobny, {m~`eoltgen U~yfn {ouj :,333 rm`eonyr ol Hg 7:49 dm``m{ne i Kgyoig`eo r oltgroml md ujnG~ruyogl Geyoguob `ouumyg` lngyi Rnla my Igfgy ol lmyujnyl Eg`hguog {ouj dm~y eotoromlr

  md ujn Oug`ogl tm`~lunnyr Roh~`uglnm~r` , {jnl knlnyg` Uyy {gr um oltgen U~yfnnoujny lngyi Igy ml ujn synrnlu eg Hmlunlnkyol `ouumyg` my E~yyr mlujn G`iglogl`ouumyg`, Hmlunlnkyol uymmsr {nyn um guugbf ujn bou md Rbmeyg *m`e Hmlunlnkyol bgsoug`/

  ol lmyujnyl G`iglog 24

  22

  Gybjotnr e~ Holo ruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` Kybn, Im~yn um Ujm~tnln`, Hgybj 73uj

  ,gle Gsyo` 73 uj, 7:49, Gujnlr, :225 Ujm~tnln` @ , Ujm~tnln` um Inlnenuuo, Agl~gy 9>uj, 7:49 ol Sgknr en ` Jorumoyn e~ Rnbmle Nhsoyn,Sgyor, 7?32, s 2596 Gybjotnr e~ Ho loruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` Bmlrugluolms`n,Ujm~tnln` um en Hm~ruony, Dniy~gy 75uj, 7:49, 77, 2>26 S~i`ob Ynbmye Mddobn, Dmynokl Mddobn

  Ynbmyer, D M ;: U~yfn , @mleml, Amjl Y~rrn`` um @mlk{myuj, Enbnhiny 73uj, 7:47, 7>:>Hgyw~orn @omln` en Hm~ruony *7:7; 7:4?/ {gr Dynlbj ghigrrgemy ol Orugli~` dymh 7:47 um 7:44 gleholoruny md dmynokl gddgoyr dymh 7:44 um 7:4: Ngy` Amjl Y~rrn`` *7;?9 7:;:/ {gr Iyouorj holoruny md dmynokl gddgoyr dymh 7:>? um 7:4> gle ujn Syohn Holoruny dymh 7:4> um 7:4; @mlk{myuj {gr Iyouorjknlnyg` bmlr~` ol In`kygen dymh 7:43 um 7:;22> Ujm~tnln` @ , Sgknr e n ` Jorumoyn e~ Rnbmle Nhsoyn, Sgyor, 7?32, s 2596 O Emb~hnluo Eos`mhguobo

  Oug`oglo, Syohg rnyon 7:47 7:;3, tm` 7 *: knllgom 27 eobnhiyn 7:47/, Ymhg, 7?>9, 9;7, 242, 5>3,54:24

  Orutl Uyy um syolbn Lofm`g, Enbnhiny 27ru

  , 7:47, U~yol-Umyolm, gle Hgamy Gegh Tyglnnto um syolbn Lofm`g, Agl~gy 95uj, 7:49, Fmumy-Bguugym s~i`orjne i Ey Ho`gl Syne`mk ol Yoan, Qgkyni, Gsyo`5uj, 7?27, 72

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  15/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 7>

  Ujn Oug`ogl folk gle Ko~rnssn Kgyoig`eo nrsnbog`` bjghsomlne ujn rm(bg``ne

  Geyoguob s`gl md amolu Oug`ogl, Rm~uj R`gtob, Kynnf gle G`iglogl ho`ougy gbuoml ol ujnIg`fglr gkgolru G~ruyog E~yolk ujnoy bmltnyrguoml ol U~yol ol Hg md 7:44 Touumyom

  Nhgl~n`n OO gle Kgyoig`eo entn`msne g s`gl dmy ujn sgyuobosguoml md 23,333 Oug`ogl

  tm`~lunnyr ol g amolu gbuoml {ouj ujn Rm~uj R`gtob dymluonyrhnl dymh ujn G~ruyogl

  Ho`ougy Imyeny Gduny ujn bmltnyrguoml Kgyoig`eo ynnrugi`orjne lnk`nbune yn`guomlr {ouj

  ujn snms`nr ml ujn ngrunyl Geyoguob rngrjmyn 2;

  Gbbmyeolk um knlnyg` Uyy, ujn Hmlunlnkyol syolbn Lofm`g O yngbjne glgkynnhnlu {ouj Ko~rnssn Kgyoig`eo dmy ho`ougy gbuoml gkgolru U~yfn 2: ujgu {m~`e g`rm

  olb`~en ujn Kynnf folk Muum O Jm{ntny, ujn Rnyiogl kmtnylhnlu ynd~rne um sgyuobosgun

  ol ujn Oug`ogl s`gl md `oinyguoml md ujn Ig`fgl Bjyoruoglr eygdune ol 7:47 7:49 Ir~ssmyuolk ujn Ig`fgl ~ syorolk gkgolru ujn Muumhglr gr Rnyiog r syohn holoruny gle

  holoruny md dmynokl gddgoyr,O`oag Kgygglolrg{ gr ujn hgol kmg` md Oug`ogl eos`mhgb ol

  ujn Ig`fglr1 7/ um hgfn ~rn md Ig`fgl

  ynin`r um bmhs`nun Oug`ogl ~lodobguoml i

  gllnzguoml md Tnlobn6 gle 9/ gr

  bmhsnlrguoml um Tonllg, um g``m{ G~ruyog um

  mbb~s Imrlog $ Jnyqnkmtolg *rnuu`ne

  syohgyo` i ujn nujlm`olk~oruob Rnyir md

  Myujmemz, Bgujm`ob gle H~r`oh dgouj/ Imuj

  md ujnrn u{m smolur *nrsnbog`` ujn rnbmle/ {nyn ol jor ton{ eoynbune gkgolru Rnyiogl

  lguomlg` olunynru, o n um syntnlu ~lodobguoml md Imrlog $ Jnyqnkmtolg {ouj Rnyiog

  Dolg`` , jn syneobune ujgu ujn Ig`fgl Bjyoruoglr {m~`e in ujn hgol `mrnyr ol bgrn ujn

  s`gl {gr yng`oqne Y~rrogl eos`mhgb g`rm s`g ne g kyngu ym`n ol ujn Rnyiogl enboroml

  lmu um nrugi`orj yn`guomlr {oujKgyoig`eo,J~lkgyoglr gle Sm `nr 2? Uj~r, ujn horromlmd Kgyoig`eo rens~u , Hgybm Glumlom Bglolo, dgo`ne ol In`kygen dmy ujn yngrml ujgu

  2; Kgyoig`eo K , Sym(hnhmyog g` knlnyg`n Bog`eolo, A~ln 9le , 7:44, Bgsynyg, gbbmyeolk um B`nhmiymum,O` soglm eo k~nyyg ln` 44 uyg Touumyom Nhgl~n`n OO n Kgyoig`eo,O` Unhsm, Ymhn, Gsyo` 2ye, 7?7:2: Ynsmyu i knlnyg` Uyy s~i`orjne ol gyuob`n1 B`nmhiymum ^lg horromln rnkynug en` knlnyg`n Uyy e~yglun `g k~nyyg en 7:44,O` Unhsm, Gsyo` 2ye, 7?7:, Ymhg6 O Emb~hnluo Eos`mhguobo Oug`oglo, Syohgrnyon 7:47 7:;3, tm` 7 *: knllgom 27 eobnhi yn 7:47/, Ymhg, 7?>9, ?, 22, 99;, 9;7, 2422? Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, In`kygen, Ho`gl Snuymloanto um O`oagKgygglol, Gsyo` 7:49, In`kygen

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  16/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 74

  Rnyiogl kmtnylhnlu ynd~rne um lnkmuogun {ouj ujn Oug`ogl ynsynrnluguotn ynkgyeolk ujn

  Rnyiogl(Oug`ogl amolu bmmsnyguoml ol ujn Ig`fgl ~syorolk53

  Ujn Dynlbj Ig`fgl sm`ob ol ujn ngyr md 7:42(7:45

  Ujn Sm`orj ~syorolk gkgolru ujn Y~rrogl g~ujmyouonr ol 7:42 old`~nlbne

  Lgsm`nml OOO um byngun g ln{ s`gl dmy yneyg{olk N~ymsngl lguomlg` imyenyr {jobj

  {m~`e jgtn kyngu bmlrnw~nlbnr dmy Ig`fgl gddgoyr ol ujn bgrn md our ohs`nhnluguoml

  Hmyn synborn` , ol Hgybj md 7:42 ujn Dynlbj nhsnymy oldmyhne ujn G~ruyogl

  ghigrrgemy ol Sgyor, bm~lu Hnuunylobj, ynkgyeolk jor oeng md g ln{ sm`ouobg` hgs md

  N~ymsn1 7/ ujn jorumyobg` Folkemh md Sm`gle {m~`e in ynnrugi`orjne {oujol ujn imyenyr

  {jobj Sm`gle jge indmyn our Doyru sgyuouoml ol 7;;96 9/ ujn ynnrugi`orjne ~loune

  Folkemh md Sm`gle *olb`~eolk gle Kygle E~bj md @ouj~glog/ {m~`e in kmtnylne i

  mln Jgiri~yk gybje~fn6 2/ Oug` {m~`e kgol ujn symtolbn md Tnlobn dymh G~ruyog6 5/

  G~ruyog {m~`e in unyyoumyog` bmhsnlrgune i gllnzguoml md Ro`nrog gle Rnyiog6 >/

  Dyglbn {m~`e gllnz ujn ynkoml md ujn Yjoln6 4/ Sy~rrog {m~`e, gr unyyoumyog`

  bmhsnlrguoml, gllnz ujn Folkemh md Rgzml gle ujn Folkemh md Jglmtny6 gle dolg``

  ;/ ujn N~ymsngl smrrnrromlr md ujn Muumhgl Nhsoyn {m~`e in eotoene inu{nnl ujn

  Ig`fgl rugunr Jm{ntny, Dyglq Amrnsj O *7:23 7?74, ujn nhsnymy md G~ruyog gle ujnfolk md J~lkgy dymh 7:5: um 7?74/ ynanbune ujor s`gl inbg~rn ujn Iyouorj eos`mhur rg{

  ol ujor s`g l Lgsm`nml r olunluoml um ynnrugi`orj Dynlbj r~synhgb ol N~ymsn57 Gu ujnrghn uohn, ujn Rnyiogl kmtnylhnlu inbghn gbw~golune {ouj Lgsm`nml rln{ s`gl umbnen Rnyiog um G~ruyog ol A~` 7:42 ujym~kj Oug`ogl ens~u ol sgy`oghnlu, Tnknqqo(

  Y~rbg` 59 Gr g bmlrnw~nlbn md ujnrn ntnlur Rnyiog `mru g`` bmldoenlbn ol Dyglbn+r

  Ig`fgl sm`ob

  Gr g fole md sm`ouobg` glr{ny In`kygen olunlrodone our m{l symsgkgleg ghmlk

  ujn Rm~uj R`gtr gle entn`msne g lnu{myf md gknlbonr dmy ujn synsgyguoml md gl gluo(

  Muumhgl yntm`~uoml, nrsnbog`` ol Imrlog $ Jnyqnkmtolg Ujn d~leghnlug` ugrf dmy

  53 runyynobjorbjnr Ruggurgybjot, Jg~r(, Jmd( ~le Ruggurgybjot , [onl, Tgr o um Ynbjinyk(Ymujnl`{nl, G~k~ru 5uj, 7:49, 556 Gybjotnr md Amtgl Yoruo, ol dgho` smrrnrroml, In`kygen, O`oagKgygglol um Amtgl Yoruo, ~` 9;uj, 7:49, In`kygen6 Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oagKgygglol, Ho`man @naglol um O`oag Kgygglol, G~k~ru 9? uj, Sgyor, bmlbnsu6 Oioe , Hgybm GlumlomBgllolo um O`oag Kgygglol, G~k~ru 9?uj, 7:49 Ho`man @naglol*7:23 7:4;/ {gr gu ujgu uohn ujn jnge md Rnyiog r Holoruy md Dmynokl Gddgoyr57

  Rnuml([gurml Y [ , @nr yn`guomlr en ` G~uy objn(Jmlkyon nu en `g Rnyion nluyn 7:4: nu 7:;5,@nHmlen R`gtn , 9, Sgyor, 7?94, s 5226 Im~yknmor N ,Hgl~n` Jorumyow~n en Sm`ouow~n Nluyglkyn, OOO,Sgyor, 7?95, s 24?

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  17/18

  T`geor`gt I Rmuoymtob 9373 7;

  olunlrodobguoml md ujn Rnyiogl lguomlg` {myf ol ujn Muumhgl symtolbn md Imrlog $

  Jnyqnkmtolg *ujn rm(bg``ne Sgrjg`of md Imrlog ujgu g`rm olb`~ene ujn unyyoumy md

  Ygrjfg-Rglagf/ gu ujn uohn md ujn Sm`orj ~syorolk md 7:42 7:45 {gr Kgygglol rolunluoml um ohsnen ujn yng`oqguoml md Lgsm`nml r oengmd bneolk ujor U~yforj symtolbnum G~ruog gr bmhsnlrguoml dmy G~ruyogl ntgb~guoml md Tnlnqog Ko~`og gl oeng ujgu {grbmluygy um Rnyiogl lguomlg` olunynrur Dmy ujor yngrml, Rnyiogl lguomlg` symsgkgleg gle

  mujny gbuotouonr ol ujn Sgrjg`of md Imrlog {nyn entn`msne um r~bj nzunlu ujgu ol Dniy~gy

  7:45 ujn kmtnylmy md ujor symtolbn, Mrhgl(sgrjg, {gylne ujn R~i`ohn Smyun ol Orugli~`

  ujgu In`kygen jge g`ynge bmhs`nune synsgyolk ujn Imrlogl Rnyir dmy ujn ~syorolk1 7/

  Rnyiog jge gyhne ujnh {ouj {ngsmlr gle ghh~louoml syme~bne ol Rnyiog6 9/ Rnyiog

  jge nrugi`orjne g yntm`~uomlgy lnu{myf {oujol ujn {jm`n unyyoumy md ujn symtolbn6 gle

  2/ Rnyiog jge bmlbnluygune our m{l ho`ougy dmybnr g`mlk our imyeny {ouj Imrlog I ujn

  rsyolk md 7:45 ujn Muumhgl g~ujmyouonr {nyn rm bmltolbne ujgu ujn Ig`fgl yntm`~uoml

  {m~`e rmml iyngfn ujgu ujg rugyune bmlbnluyguolk ujnoy dmybnr g`mlk ujn Rnyiogl gle

  Ymhglogl imyenyr ol I~`kgyog, Y~hn`og gle Imrlog Gr g sgyu md ho`ougy synsgyguomlr

  gkgolru Rnyiog gle Ymhglog ujn Smyun olruou~une mi`okgumy ho`ougy rnytobn ol imuj

  Imrlog gle G`iglog Gbbmyeolk um Y~rrogl eos`mhguob ynsmyur dymh G`iglog, ujn

  Muumhgl sm`ob um{gyer ujn G`iglogl uyoig` gyorumbygb inbghn rmduny gle hgl

  G`iglogl dn~eg` `myer *in r/ ynu~ylne um rugun mddobnr52 G ln{ l~hiny md ujn H~r`oh

  Ugugyr gle ujn Bjnyfnqr {nyn rnuu`ne ol I~`kgyog g`mlk ujn Rnyiogl imyeny gr g

  symunbuotn hngr~yn gkgolru Rnyiogl gkkynrroml ml U~yfn ol geeouoml um 7>3,333 Ugugyr

  gle H~r`oh Boybgrroglr `otolk ol I~`kgyogl unyyoumy gduny ujn Byohngl [gy *7:>2 7:>4/ 55 Ujn Muumhgl ho`ougy s`gl {gr um jgtn ujnrn H~r`oh rnuu`nyr, nzsn``ne i ujn

  Y~rrogl g~ujmyouonr dymh ujn Bg~bgrr~r gyng, rnytn gr dymluonyrhnl g`mlk ujn Muumhgl

  ho`ougy dymluony ol ujn Ig`fglr Lntnyujn`nrr, ujn U~yforj ho`ougy olunytnluoml gkgolru

  Rnyiog gle Ymhglog {gr dolg`` uj{gyune ml` inbg~rn md ujn Dynlbj eos`mhguob

  olunytnluoml ol Orugli~` ol 7:45 5>

  59 Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, O`oag Kgygglol um Tnknqqo(Y~rbg`,bmlbnsu, G~k~ru 9; uj, 7:42, In`kygen52 Eos`mhguob Gybjotnr md Rnyiog, Gybjotnr md O`oag Kgygglol, In`kygen, G bms md ynsmyu md Y~rroglbmlr~` ol Y~hn`og gle bnluyg` G`iglog um ujn eoynbumy md ujn Groguob Ensgyuhnlu md ujn Y~rrogl Holoruymd Dmynokl Gddgoyr, Ioum`g *Hmlgruoy/, Hgybj 7>uj -9; uj, 7:45, ;; *uyglr`gune dymh Y~rrogl/ 55 Sm~`uml J , Ujn Ig`fglr Holmyouonr gle Rugunr ol Bmld`obu , @mleml, 7??5, s 77;5> Gybjotnr e~ Holoruyn enr Gddgoynr uyglkynr, Sgyor, tm` U~yw~on, In`kygen, Imuho``ogl um en

  @j~ r, G~k~ru 92ye

  , 7:45, In`kyge n, :>

 • 8/3/2019 Preparations for First Balkan Alliance 1861 1864 Sotirovic

  18/18

  Bmlb`~roml

  G sm`ouobg` ym`n md ujn Syolbosg`ou md Rnyiog e~yolk ujn symbnrr md eos`mhguob

  lnkmuoguomlr dmy ujn bynguoml md ujn ho`ougy (sm`ouobg` Ig`fgl G``oglbn gkgolru ujn

  Muumhgl Nhsoyn e~yolk ujn ngyr md 7:47(7:45 {gr md by~bog` ohsmyuglbn dmy our dolg`

  yng`oqguoml inu{nnl 7:44 gle 7:4: Rnyiog {gr lmu ml` ujn olouogumy md ujn g``oglbn i~u

  ujn hmru olunynrune sgyuobosglu ol ujn bmhs`nz lnkmuoguomlr um byngun ou {ouj ujn dolg`

  sm`ouobg` goh md gllnzolk g`` Rnyi rnuu`ne symtolbnr md ujn Muumhgl Nhsoyn gduny ujn {gy

  gle r~irnw~nlu U~yforj endngu Jm{ntny, dmy yngrmlr md olunylg` gle nzunylg` lnkguotn

  ohsgbu ml Ig`fgl gddgoyr ujor s`gl {gr lmu yng`oqne ~luo` 7?79-7?72, i~u ujn {g {gr

  synsgyne ujym~kj eos`mhguob nddmyur dymh 7:47 um 7:4554

  Grrmb Symd T`geor`gt I Rmuoymto H fm`gr Ymhnyor ^lotnyrouDgb~`u md Sm`ouobr gle HglgknhnluSm`ouobg` Rbonlbn Ensu

  trmuoymtobChy~lo n~juus1--trmuoymtob jmhn hy~lo n~

  54

  Ujor gyuob`n or {youunl gr g sgyu md ujn BMRU Gbuoml OR3:321 Ynhgfolk Ngrunyl Imyenyr ol N~ymsn1G Lnu{myf Nzs`myolk Rmbog`, Hmyg` gle Hgunyog` Yn`mbguomlr md N~ymsn+r Ngrunyl Snyosjnyonr Uynrngybj ml ujn umsob gle {youolk ujn unzu gyn dolglbne i ujn BMRU Gbuoml