13
Prelucrare prin Prelucrare prin eroziune eroziune electrochimica electrochimica 1.PRINCIPIUL DE LUCRU 1.PRINCIPIUL DE LUCRU 2.PRINCIPIUL DE PRELUCRARE 2.PRINCIPIUL DE PRELUCRARE 3.PROCEDEE DE PRELUCRARE 3.PROCEDEE DE PRELUCRARE 4. 4. APLICAŢII ALE PRELUCRĂRII PRIN APLICAŢII ALE PRELUCRĂRII PRIN EROZIUNE ELECTROCHIMICĂ EROZIUNE ELECTROCHIMICĂ

Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Prelucrare prin eroziune Prelucrare prin eroziune electrochimicaelectrochimica

1.PRINCIPIUL DE LUCRU1.PRINCIPIUL DE LUCRU

2.PRINCIPIUL DE PRELUCRARE2.PRINCIPIUL DE PRELUCRARE

3.PROCEDEE DE PRELUCRARE3.PROCEDEE DE PRELUCRARE

4.4.APLICAŢII ALE PRELUCRĂRII PRIN APLICAŢII ALE PRELUCRĂRII PRIN EROZIUNE ELECTROCHIMICĂEROZIUNE ELECTROCHIMICĂ

Page 2: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

1.PRINCIPIUL DE LUCRU1.PRINCIPIUL DE LUCRU

Prelucrarea electrochimică se bazează pe dizolvarea anodică a unui metal, aflat într-o soluţie conducătoare electric, la trecerea curentului electric.

În cursul acţiunii prelucrării electrolitice, ionii metalici proveniţi din anod reacţionează cu ionii negativi din soluţie, formând hidraţi metalici.

Page 3: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Prelucrarea prin eroziune electrochimică

CU DEPASIVAR ARTIFICIALA

CU DEPASIVARE NATURALA

DEPASIVARE HIDROSTATICA

DEPASIVARE ABRAZIVA

Page 4: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Important !

Cantitatea de metal prelevată este proporţională cu intensitatea curentului şi cu echivalentul chimic al metalului.

VITEZA DE EROZIUNE

depinde de

-densitatea de curent

-natura materialului

Page 5: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Principiul de lucruPrincipiul de lucru

Semifabricatul se leagă la polul pozitiv al Semifabricatul se leagă la polul pozitiv al sursei de curent continuu, devenind sursei de curent continuu, devenind anodul, iar electrodul-sculă se leagă la anodul, iar electrodul-sculă se leagă la polul negativ, devenind catod. Între cei doi polul negativ, devenind catod. Între cei doi electrozi se află un strat subţire de electrozi se află un strat subţire de electrolit.electrolit.

1- electrod (catod) 2- piesa de prelucrat

(anod)3- electrolitul

Page 6: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Schema unei maşini universale de prelucrare Schema unei maşini universale de prelucrare prin eroziune electrochimicăprin eroziune electrochimică

1- sursă de curent 1- sursă de curent continuucontinuu

2- regulator de avans2- regulator de avans 3- electrod3- electrod 4- obiect de prelucrat4- obiect de prelucrat 5-rezervor de elctrolit5-rezervor de elctrolit 6- filtru6- filtru 7- pompă7- pompă 8- instalaţia de răcire8- instalaţia de răcire 9- cuvă cu medi de lucru9- cuvă cu medi de lucru

Page 7: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Principiul prelucrării prin Principiul prelucrării prin eroziune electrochimicăeroziune electrochimică

În timpul procesului de electroliză, de la suprafaţa În timpul procesului de electroliză, de la suprafaţa semifabricatului se desprind particule metalice, realizându-se semifabricatului se desprind particule metalice, realizându-se astfel lustruirea acestuia. astfel lustruirea acestuia.

Particulele metalice desprinse din piesă în timpul electrolizei se Particulele metalice desprinse din piesă în timpul electrolizei se pot combina cu electrolitul, acoperind metalul şi pasivându-l. pot combina cu electrolitul, acoperind metalul şi pasivându-l. Pentru depasivare (activarea procesului) este necesară Pentru depasivare (activarea procesului) este necesară îndepărtarea continuă a stratului pasiv prin:îndepărtarea continuă a stratului pasiv prin:

metode hidrodinamice, de introducere a electrolitului sub metode hidrodinamice, de introducere a electrolitului sub presiune în spaţiul dintre piesă şi electrodul-sculă;presiune în spaţiul dintre piesă şi electrodul-sculă;

metode abrazive, de introducere în soluţia de electroliză a unor metode abrazive, de introducere în soluţia de electroliză a unor particule ceramice abrazive.particule ceramice abrazive.

Electrolitul se introduce sub formă de jet, în spaţiul dintre Electrolitul se introduce sub formă de jet, în spaţiul dintre electrod şi piesă. Piesa se deplasează controlat, într-o mişcare electrod şi piesă. Piesa se deplasează controlat, într-o mişcare de avans. În procesul de prelucrare electrochimică, electrolitul de avans. În procesul de prelucrare electrochimică, electrolitul stabilit după compoziţia materialului piesei are trei funcţii stabilit după compoziţia materialului piesei are trei funcţii principale:principale:

asigură închiderea circuitului electric dintre electrozii-sculă şi asigură închiderea circuitului electric dintre electrozii-sculă şi piesa de prelucratpiesa de prelucrat;;

înlătură produsele de reacţie din zona de prelucrare;înlătură produsele de reacţie din zona de prelucrare; preia căldura produsă în timpul procesului.preia căldura produsă în timpul procesului.

Page 8: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Procedeul se aplică la:Procedeul se aplică la: -prelucrarea materialelor foarte -prelucrarea materialelor foarte

dure, sau cu proprietăţi deosebitedure, sau cu proprietăţi deosebite -executarea matriţelor-executarea matriţelor -lustruirea paletelor de turbină din -lustruirea paletelor de turbină din

oţel foarte duroţel foarte dur -tăierea materialelor metalice dure-tăierea materialelor metalice dure -finisarea unor ţevi realizate din -finisarea unor ţevi realizate din

materiale extraduremateriale extradure

Page 9: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

PROCEDEE DE PRELUCRAREPROCEDEE DE PRELUCRARE

SSunt diferenţiate după modul în care unt diferenţiate după modul în care practic se îndepărtează pelicula practic se îndepărtează pelicula pasivă, de pe suprafaţa anodului. pasivă, de pe suprafaţa anodului. Din Din acest punct de vedere se cunosc acest punct de vedere se cunosc următoarele variante:următoarele variante: Prelucrarea Prelucrarea prin eroziune electro-chimicăprin eroziune electro-chimică::

1)1)cu depasivare artificialăcu depasivare artificială;; 2)2)cu depasivare naturalăcu depasivare naturală::

a)a)depasivare hidrodinamicădepasivare hidrodinamicăb)b)depasivare abrazivădepasivare abrazivă

Page 10: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Prelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare hidrodinamicăPrelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare hidrodinamică Schema de principiu a

prelucrării prin eroziune electrochimică cu depasivare

hidrodinamică:1 - cap portsculă; 2 - masa maşinii; 3 - generator; 4 - piesă (anod); 5 - generator; 6 - pompa şi filtrul.

Page 11: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Prelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare naturalăPrelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare naturală

►Procedeul se numeşte cu “depasivare Procedeul se numeşte cu “depasivare naturală”, deoarece nu foloseşte nici naturală”, deoarece nu foloseşte nici un mijloc de înlăturare a peliculei un mijloc de înlăturare a peliculei pasive, întrucât el nu se aplică la pasive, întrucât el nu se aplică la înlăturarea adaosurilor de prelucrare înlăturarea adaosurilor de prelucrare sau tehnologice ci numai pentru o sau tehnologice ci numai pentru o egalizare a microneregularităţilor de la egalizare a microneregularităţilor de la suprafaţa pieselor finite. De aceea, suprafaţa pieselor finite. De aceea, procedeul mai este cunoscut şi sub procedeul mai este cunoscut şi sub denumirea de denumirea de lustruire electrochimicălustruire electrochimică

Page 12: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

Prelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare abrazivăPrelucrarea prin eroziune electrochimică cu depasivare abrazivă

Procedeul se bazează pe combinarea procesului de Procedeul se bazează pe combinarea procesului de eroziune electrochimică cu acţiunea de depasivare eroziune electrochimică cu acţiunea de depasivare forţată mecanică cu ajutorul unei scule abrazive. Scula forţată mecanică cu ajutorul unei scule abrazive. Scula electroconductoare este legată la polul negativ al unei electroconductoare este legată la polul negativ al unei surse de curent continuu, având o mişcare relativă, în surse de curent continuu, având o mişcare relativă, în raport cu piesa, care este legată la polul pozitiv al raport cu piesa, care este legată la polul pozitiv al aceleiaşi surse. Electrolitul este adus între sculă şi piesă aceleiaşi surse. Electrolitul este adus între sculă şi piesă iar îndepărtarea peliculei pasive şi a produselor eroziunii iar îndepărtarea peliculei pasive şi a produselor eroziunii are loc, în primul rând, la nivelul asperităţilor de către are loc, în primul rând, la nivelul asperităţilor de către acţiunea abrazivă a sculei.acţiunea abrazivă a sculei.

Procedeul Procedeul este aplicateste aplicat la ascuţirea sculelor, la la ascuţirea sculelor, la rectificarea electrochimică.rectificarea electrochimică.

Page 13: Prelucrare Prin Eroziune Electrochimica

APLICAŢII ALE PRELUCRĂRII PRIN EROZIUNE ELECTROCHIMICĂAPLICAŢII ALE PRELUCRĂRII PRIN EROZIUNE ELECTROCHIMICĂ

Operaţii la care se aplică procedeulOperaţii la care se aplică procedeul -găurirea şi copierea suprafeţelor complexe-găurirea şi copierea suprafeţelor complexe -prelucrarea suprafeţelor plane-prelucrarea suprafeţelor plane -honuirea electrochimică-honuirea electrochimică -rectificarea-rectificarea -strunjirea exterioară, interioară şi frontală-strunjirea exterioară, interioară şi frontală -prelucrarea suprafeţelor interioare profilate-prelucrarea suprafeţelor interioare profilate -prelucrarea suprafeţelor paletelor de-prelucrarea suprafeţelor paletelor de turbinăturbină -găuriri de precizie-găuriri de precizie -ascuţirea sculelor-ascuţirea sculelor -calibrarea barelor-calibrarea barelor -prelucrarea cu tub perforat-prelucrarea cu tub perforat -acoperirea electrochimică-acoperirea electrochimică