of 11 /11
Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře HB 2011

Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře. HB 2011. Společenská situace. konec 19. století – nálady katastrofismu, únavy, pesimismus staré hodnoty už neplatí, všeobecný pocit krize. Literatura. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

HB 2011

Page 2: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Společenská situace

• konec 19. století – nálady katastrofismu, únavy, pesimismus

• staré hodnoty už neplatí, všeobecný pocit krize

Page 3: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Literatura

• předchozí realismus hodně dal na rozumové poznání, teď se zdůrazňuje význam tajemství a intuice

• překotné střídání uměleckých směrů – naturalismusnaturalismus, symbolismussymbolismus, impresionismusimpresionismus, expresionismusexpresionismus

• umělec nechce společnosti sloužit, ale provokovat ji (bohémové, umění pro umění, „prokletí básníci“)

Page 4: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Symbolismus, impresionismus

Charles Baudelaire Stéphane Mallarmé

/bódler/

Page 5: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Symbolismus, impresionismus

Artur Rimbaud Paul Verlaine rimbó verlén

Page 6: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Prokletí básníci

• Často s nimi bývá spojena představa o užívání drog a alkoholu, zločinnosti, násilí a obecně dekadentním stylu spojeném s neúctou k většinové společnosti a jejím pravidlům.

• Hlavním znakem tohoto stylu poezie bylo hledat krásu v ošklivosti, psát i o dosud tabuizovaných tématech (příkladem je známá báseň Zdechlina Ch. Baudelaira).

Page 7: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Charles Baudelaire – Zdechlina (úryvek)

Vzpomeňte, duše má, nač za letního rána,

jak stvořeného pro lásku,jsme přišli: u cesty

zdechlina rozežranána horkém loži z oblásků,

s nohama nahoru jak žena všeho znaláa potíc jedy zpod žáru,nedbale nestoudně dokořán otvíralasvé břicho plné výparů.

Na tuto hnilobu zářilo slunce zlobně,jak dopéci by chtělo tua velké Přírodě zas vrátit stonásobně,co spojilo kdys v jednotu;

a nebe patřilo, jak zdechlina v své slávějako květ rozvíjí se dál.Takový silný puch, že vy jste z toho v trávědiv neomdlela, na vás vál.

Page 8: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Prokletí básníci (všichni z Francie)

• Charles Baudelaire – Květy zla – krásu hledá v ošklivosti (žebráci)

• Paul Verlaine – Romance beze slov (náladovost)

• Artur Rimbaud – básně psal od 16 do 20, pak už ne; obraznost, metafory, zvuky, barvy, halucinace

• Stéphane Mallarmé – Faunovo odpoledne – snaží se vytvořit dílo, které by slučovalo poezii, hudbu a výtvarné umění dohromady

Page 9: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Expresionismus

• působí hlavně v době kolem 1. světové války

• umělec má vyjadřovat jen stav svého nitra – to je skutečná realita

• Rainer Maria Rilke – pražský Němec

- témata – láska, utrpení, smrt

Page 10: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

Dekadence

• odpor k měšťákům, útěk od nich, nuda, zoufalství, bohémský styl života

• Oscar Wilde

– divadelní hry – konverzační, vtip (Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel)

- román Obraz Doriana Graye

Page 11: Přelom 19. a 20. století ve světové literatuře

• www.spisovatele.cz

• www.ceskyjazyk.cz

• www.cs.wikipedia.org

• Balajka, Bohuš a spol.: Přehledné dějiny literatury 1, SPN, Praha 1970