2290
Datum stanja REPUBLIKA SRBIJA 9.9.2015 4:34 REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA Proizvodi sa statusom Važeće mesta_izdavanj a vrsta_zahteva naziv_proizvoda genericki_naziv klasa_medicin skog_sredstva kategorija_med_sredstva broj_resenja datum_resenja datum_isteka _vazenja_res enja proizvodjac_naziv p_prtn_zemlj a_naziv nosilac_upisa adresa nosioca upisa U apotekama i spec. prodavnicama Registracija Vitafon T vibroacustic aparatus with digital readout and real time clock Vibroakustični aparat sa brojčanim indikatorom i tajmerom IIa klasa 04 - Elektro-mehanička medicinska sredstva 02-802/07 04/05/2007 30/12/2099 VITAFON Co. Ltd. Ruska Federacija FIP KOMERC DOO Cvijiceva3, Beograd, Republika Srbija U apotekama i spec. prodavnicama Obnova Vitafon T vibroacustic aparatus with digital readout and real time clock Vibroakustični aparat sa brojčanim indikatorom i tajmerom IIa klasa 04 - Elektro-mehanička medicinska sredstva 02-984/07 16/07/2007 30/12/2099 VITAFON Co. Ltd. Ruska Federacija FIP KOMERC DOO Cvijiceva3, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Registracija Vitapulse Aparat za terapiju pulsirajućim magnetnim poljem i infra-crvenim emisionim sistemima IIa klasa 05 - Bolnička, aparaturna oprema 04-1285/08 30/12/2008 30/12/2099 GMF CORPORATION AG Švajcarska VEGEX DOO Kumodraška 184/1 sprat PR, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Registracija Magnetotron Aparat za terapiju pulsirajućim magnetnim poljem i infra-crvenim emisionim sistemima IIa klasa 05 - Bolnička, aparaturna oprema 04-1286/08 30/12/2008 31/12/2099 GMF CORPORATION AG Švajcarska VEGEX DOO Kumodraška 184/1 sprat PR, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Izmena R2A agar Infektivna imunologija, bakteriologija, hranljiva podloga Ostala 06 - ''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015 INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME Republika Srbija INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Izmena VL agar Infektivna imunologija, bakteriologija, hranljiva podloga za anaerobne mikroorganizme Ostala 06 - ''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015 INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME Republika Srbija INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Izmena Baza za krvni agar br 4 Infektivna imunologija, bakteriologija, visoko hranljiva podloga za izbirljive mikroorganizme Ostala 06 - ''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015 INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Republika Srbija INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Izmena XLD agar Infektivna imunologija, bakteriologija, podloga za izolovanje Salmonela spp. i Shigella spp. Ostala 06 - ''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015 INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Republika Srbija INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Izmena Bacilus cereus agar Infektivna imunologija, bakteriologija, visoko hranljiva podloga za izbirljive mikroorganizme Ostala 06 - ''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015 INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Republika Srbija INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Izmena Dezoksiholat citratni agar - modifikacija 1 Infektivna imunologija, bakteriologija, podloga za izolovanje Salmonela spp. i Shigella spp. Ostala 06 - ''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015 INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Republika Srbija INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija U spec. prodavnicama Izmena CLED agar Infektivna imunologija, bakteriologija, hranljiva podloga Ostala 06 - ''In vitro'' dijagnostička medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015 INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME Republika Srbija INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME Vojvode Stepe 458, Beograd, Republika Srbija U apotekama i spec. prodavnicama Obnova ColonRing Prsten za anastomozu kolona IIa 10 - Medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu 515-02-02883- 13-001 13/03/2014 16/05/2019 NovoGI Ltd. Izrael Mar Medica d.o.o. Jurija Gagarina 70, Beograd, Republika Srbija U apotekama i spec. prodavnicama Obnova PTFE Coated Guidewires Fixed Core/Movable Core, Tip: Straight; J Žica vodič III 10 - Medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu 515-02-00144- 15-001 23/04/2015 30/03/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o. Sazonova 3, Beograd, Republika Srbija

Pregled / septembar 2015

 • Upload
  phamdat

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • Datum stanja

  REPUBLIKA SRBIJA 9.9.2015 4:34

  REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVAProizvodi sa statusom Vaee

  mesta_izdavanj

  a vrsta_zahteva naziv_proizvoda genericki_naziv

  klasa_medicin

  skog_sredstva kategorija_med_sredstva broj_resenja datum_resenja

  datum_isteka

  _vazenja_res

  enja proizvodjac_naziv

  p_prtn_zemlj

  a_naziv nosilac_upisa

  adresa nosioca

  upisa

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Registracija

  Vitafon T vibroacustic

  aparatus with digital

  readout and real time

  clock

  Vibroakustini aparat sa brojanim

  indikatorom i tajmerom IIa klasa

  04 - Elektro-mehanika

  medicinska sredstva 02-802/07 04/05/2007 30/12/2099 VITAFON Co. Ltd.

  Ruska

  Federacija FIP KOMERC DOO

  Cvijiceva3, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Vitafon T vibroacustic

  aparatus with digital

  readout and real time

  clock

  Vibroakustini aparat sa brojanim

  indikatorom i tajmerom IIa klasa

  04 - Elektro-mehanika

  medicinska sredstva 02-984/07 16/07/2007 30/12/2099 VITAFON Co. Ltd.

  Ruska

  Federacija FIP KOMERC DOO

  Cvijiceva3, Beograd,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija Vitapulse

  Aparat za terapiju pulsirajuim

  magnetnim poljem i infra-crvenim

  emisionim sistemima IIa klasa

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema 04-1285/08 30/12/2008 30/12/2099 GMF CORPORATION AG vajcarska VEGEX DOO

  Kumodraka 184/1

  sprat PR, Beograd,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija Magnetotron

  Aparat za terapiju pulsirajuim

  magnetnim poljem i infra-crvenim

  emisionim sistemima IIa klasa

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema 04-1286/08 30/12/2008 31/12/2099 GMF CORPORATION AG vajcarska VEGEX DOO

  Kumodraka 184/1

  sprat PR, Beograd,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Izmena R2A agar

  Infektivna imunologija,

  bakteriologija, hranljiva podloga Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  Republika

  Srbija

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  Vojvode Stepe 458,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Izmena VL agar

  Infektivna imunologija,

  bakteriologija, hranljiva podloga za

  anaerobne mikroorganizme Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  Republika

  Srbija

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  Vojvode Stepe 458,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Izmena Baza za krvni agar br 4

  Infektivna imunologija,

  bakteriologija, visoko hranljiva

  podloga za izbirljive mikroorganizme Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Republika

  Srbija

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Vojvode Stepe 458,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Izmena XLD agar

  Infektivna imunologija,

  bakteriologija, podloga za izolovanje

  Salmonela spp. i Shigella spp. Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Republika

  Srbija

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Vojvode Stepe 458,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Izmena Bacilus cereus agar

  Infektivna imunologija,

  bakteriologija, visoko hranljiva

  podloga za izbirljive mikroorganizme Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Republika

  Srbija

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Vojvode Stepe 458,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Izmena

  Dezoksiholat citratni agar -

  modifikacija 1

  Infektivna imunologija,

  bakteriologija, podloga za izolovanje

  Salmonela spp. i Shigella spp. Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Republika

  Srbija

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  TORLAK

  Vojvode Stepe 458,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Izmena CLED agar

  Infektivna imunologija,

  bakteriologija, hranljiva podloga Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-704/10 02/07/2010 27/10/2015

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  Republika

  Srbija

  INSTITUT ZA

  VIRUSOLOGIJU,

  VAKCINE I SERUME

  Vojvode Stepe 458,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova ColonRing Prsten za anastomozu kolona IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-02883-

  13-001 13/03/2014 16/05/2019 NovoGI Ltd. Izrael Mar Medica d.o.o.

  Jurija Gagarina 70,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  PTFE Coated Guidewires

  Fixed Core/Movable Core,

  Tip: Straight; J ica vodi III

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00144-

  15-001 23/04/2015 30/03/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  AutoLog Autotransfusion

  System Model: ATLG220 Sistem za autotransfuziju IIa

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-01258-

  15-001 12/08/2015 06/05/2020 Medtronic Inc. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Autotransfusion Blood

  Processing Kits Tip: ATL

  Model: ATL S00; ATL S02;

  ATL S04; ATL S21; ATL

  S24; Tip: TK Model: TK1;

  TK2; TK2FL; TK1S24;

  TK2S24 Autotransfuzioni set IIa klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00600-

  15-001 13/05/2015 06/05/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  MYOtherm XP

  Cardioplegia Delivery

  System, Model: XP41;

  XP41B Set za kardioplegiju IIa klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00600-

  15-001 13/05/2015 06/05/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Hardshell Autotransfusion

  Blood Collection

  Reservoir, Model: EL2120;

  EL240 Rezervoar za prikupljanje krvi, vrsti IIa klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00600-

  15-001 13/05/2015 06/05/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Hardshell Cardiotomy

  Reservoir, Model: EL400;

  EL402; EL404 Kardiotomni rezervoar, vrsti IIa klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00600-

  15-001 13/05/2015 06/05/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  MVR Softshell Collapsible

  Venous Reservoir Bag,

  Model: MVR800;

  MVR1600 Venski rezervoar, kesa, sklopivi, meki IIa klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00600-

  15-001 13/05/2015 06/05/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Affinity Softshell Venous

  Reservoir Bag, Model: 321 Venski rezervoar, kesa, meki IIa klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00600-

  15-001 13/05/2015 06/05/2020 MEDTRONIC INC. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  MOSAIC Porcine

  Bioprosthesis Tip: with

  CINCH II Model: 305

  (Aortic); Tip: ULTRA with

  CINCH II Model: 305

  (Aortic) Srana valvula, bioloka, aortna III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-02883-

  14-001 26/03/2015 08/02/2020 Medtronic Inc. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Hancock II Porcine

  Bioprosthesis Model:

  T505 (Aortic); Tip: ULTRA

  with CINCH Model: T505

  (Aortic) Srana valvula, bioloka, aortna III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-02883-

  14-001 26/03/2015 08/02/2020 Medtronic Inc. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  FREESTYLE Aortic Root

  Bioprosthesis Model: 995 Srana valvula, bioloka, aortna III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-02883-

  14-001 26/03/2015 08/02/2020 Medtronic Inc. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova Durex Real Feel Kondom IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00630-

  15-001 11/06/2015 27/01/2019

  Reckitt Benckiser

  Healthcare (UK) Ltd

  Velika

  Britanija

  NELT CO. D.O.O.

  BEOGRAD

  Marala Tita 206,

  Dobanovci, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama,

  spec.

  prodavnicama i

  na drugim Obnova Durex Feel Ultra Thin Kondom IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00647-

  15-001 06/08/2015 27/01/2019

  RECKITT BENCKISER

  HEALTHCARE (UK)

  LIMITED

  Velika

  Britanija

  NELT CO. D.O.O.

  BEOGRAD

  Marala Tita 206,

  Dobanovci, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova On call Plus Aparat za odreivanje glukoze u krvi Lista B

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-02601-

  13-001 13/01/2014 03/12/2018 ACON Laboratories, Inc. SAD BRAF D.O.O.

  Lazara Mamuzia 28,

  Zemun,, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova On call Plus test strips

  Klinika hemija, test trake za

  odreivanje glukoze u krvi Lista B

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-02601-

  13-001 13/01/2014 03/12/2018 ACON Laboratories, Inc. SAD BRAF D.O.O.

  Lazara Mamuzia 28,

  Zemun,, Beograd,

  Republika Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Obnova

  HomeChoice PRO APD

  System Aparat za peritonealnu dijalizu IIb

  04 - Elektro-mehanika

  medicinska sredstva

  515-02-03162-

  14-001 14/04/2015 15/03/2020

  BAXTER HEALTHCARE

  SA vajcarska DIACELL D.O.O. Ilije Garaanina 23

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Instrinic Factor IgG

  (recombinant) ELISA, Kit Imunohemija, autoimune bolesti Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01236-

  15-001 31/08/2015 30/08/2020 Genesis Diagnostics Ltd

  Velika

  Britanija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  High Avidity dsDNA

  Antibodies ELISA, Kit Imunohemija, autoimune bolesti Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01236-

  15-001 31/08/2015 30/08/2020 Genesis Diagnostics Ltd

  Velika

  Britanija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  LKM-1 Antibodies ELISA,

  Kit

  Imunohemija, ostale autoimune

  bolesti Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01236-

  15-001 31/08/2015 30/08/2020 Genesis Diagnostics Ltd

  Velika

  Britanija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Mediterranean Food IgG,

  Kit Imunohemija, alergija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01236-

  15-001 31/08/2015 30/08/2020 Genesis Diagnostics Ltd

  Velika

  Britanija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova ADENO-CHECK-1

  Infektivna imunologija, brzi test,

  ostala virusologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01238-

  15-001 03/09/2015 02/09/2020 VEDA.LAB Francuska Neomedica d.o.o. Ni

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova ROTA-CHECK-1

  Infektivna imunologija, brzi test,

  ostala virusologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01238-

  15-001 03/09/2015 02/09/2020 VEDA.LAB Francuska Neomedica d.o.o. Ni

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Valleylab Argon Handset

  Model: E2520H

  Elektroda za argonski elektrohirurki

  generator, za jednokratnu upotrebu IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LED OR-LAMP Model: 98-

  0250; 98-0251 DO 98-

  0254; 98-0255; 98-0260;

  98-0261 Mikro lampa, endoskopija I

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-02622-

  13-004 22/12/2013 05/12/2018

  LAWTON

  GMBH&CO.KG,MEDIZIN

  TECHNIK Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  EQUIPMENT TROLLEY

  Model: 49-4648; 49-4649 Kolica za opremu, endoskopija I

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-02622-

  13-004 22/12/2013 05/12/2018

  LAWTON

  GMBH&CO.KG,MEDIZIN

  TECHNIK Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LAPAROSCOPIC HANDLES

  Model: 49-4546; 49-4286;

  49-4576; 49-4261; 49-

  4263; 49-4326; 49-4333;

  49-4336; 49-8350-CL; 49-

  8351-CL; 49-8352-CL; 49-

  8354-CL; 49-5700; 49-

  5702; 49-5704; 49-5706;

  49-5708; 49-5710; 49-

  6788; 49-6760; 49-6762;

  49-5695; 49-5696

  Drka, hirurki instrument,

  laparaskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LAPAROSCOPIC SCISSORS

  Model: 49-8000-CL do 49-

  8023-CL; 49-8200-CL; 49-

  8340-CL do 49-8346-CL;

  49-8011-CL do 49-8025-

  CL; 49-8202-CL; 49-8342-

  CL; 49-8343-CL; 49-8347-

  CL; 49-8348-CL; 49-6770;

  49-6771; 49-6734 do 49-

  6747; 49-3154 do 49-

  3189

  Makaze, hirurki instrument,

  laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LAPAROSCOPIC FORCEPS

  Model: 49-6772 do 49-

  6779; 49-8026-CL do 49-

  8366-CL; 49-6700 do 49-

  6755; 49-4579 do 49-

  4597

  Forceps, hirurki instrument,

  laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LAPAROSCOPIC PUNCHES

  Model: 49-8040-CL do 49-

  8053-CL

  Pan hvata, hirurki instrument,

  laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  MONOPOLAR AND

  BIPOLAR CABLE Model: 49-

  6660 do 49-6676; 49-

  4519 do 49-4573; 59-

  0180 do 59-0187 Kablovi, monopolarni i bipolarni IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  ELECTRODE Model: 49-

  5720 do 49-5838; 49-

  6530 do 49-6536; 49-

  3224 do 49-3267; 49-

  3310 do 49-3338; 49-

  3460 do 49-3464; 49-

  0940 do 49-0944 Elektroda za laparoskopiju IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Dopuna

  DIGITAL COLOUR VIDEO

  Model: 49-2155 do 49-

  2188; 49-2260; 49-2261;

  49-2145; 49-2146; 49-

  2147; 49-2148; 49-2149 Kamera digitalna, endoskopija I

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-02622-

  13-004 22/12/2013 05/12/2018 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  URETHROSCOPE AND

  RESECTOSCOPE Model: 49-

  3701 do 49-3797; 72-

  0121 do 72-0131; 49-

  3403 do 49-3478; 49-

  3511 do 49-3591; 49-

  3262; 49-3267; 49-3770

  do 49-3812

  Uretroskop i resektoskop,

  laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  OBTURATORS Model: 49-

  3702 do 49-3799; 49-

  3303; 49-3308; 49-3309 Obdurator, urologija, endoskopija I

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-02622-

  13-004 22/12/2013 05/12/2018

  LAWTON

  GMBH&CO.KG,MEDIZIN

  TECHNIK Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  ADAPTERS Model: 49-

  3783; 49-3812; 49-3813;

  49-3600; 49-3602 Adapter, laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  URETERO-RENOSCOPES

  Model: 49-4089; 49-4090 Uretro-renoskop, laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  CLIPS Model: 08-0611 do

  50-0679; 56-0097 do 56-

  0897-TI; 30-1190 do 30-

  1198 Klips za aneurizmu IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01875-

  13-001 15/11/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  SHAVER SYSTEM 30

  Model: 49-2400 DO 49-

  2404; 49-2410 DO 49-

  2437 ajver, laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  IRRIGATION PUMP

  Model: 49-2312 DO 49-

  2317; 49-2318; 49-2319;

  49-2310; 49-2311 Pumpa za irigaciju, laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  SUCTION AND

  IRRIGATION UNIT Model:

  49-2191 DO 49-2195; 49-

  2189; 49-2190

  Pumpa za sukciju i irigaciju,

  laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  CO2 INSUFFLATOR Model:

  49-2180; 49-2185; 49-

  2181 DO 49-2186; 49-

  4266 DO 49-4269 Insuflator, laparoskopija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01873-

  13-002 06/12/2013 03/10/2016 Lawton GmbH & Co. KG Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LCD FLAT PANEL DISPLAY

  Model: 49-2061; 49-2062;

  49-2063; 49-2077; 49-

  2078 Monitor LCD, endoskopija I

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-02622-

  13-004 22/12/2013 05/12/2018

  LAWTON

  GMBH&CO.KG,MEDIZIN

  TECHNIK Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Dopuna

  XENON LIGHT SOURCE

  Model: 49-2168 do 49-

  2172; 49-1020 DO 49-

  1023; 49-2153; 49-2154;

  49-2157; 49-2158; 49-

  2176; 49-2196 Izvor hladnog svetla, endoskopija I

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-02622-

  13-004 22/12/2013 05/12/2018

  LAWTON

  GMBH&CO.KG,MEDIZIN

  TECHNIK Nemaka MERCURUS CO

  Kralja Milana 10,

  BEOGRAD,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova MX 16 - slice

  Aparat za kompjuterizovanu

  tomografiju, skener IIb

  12 - Dijagnostika i

  terapeutska medicinska

  sredstva u radiologiji

  515-02-02934-

  14-001 11/03/2015 27/07/2017

  Philips Healthcare

  (Suzhou) Co., Ltd. Kina GORENJE GTI d.o.o.

  Milutina Milankovia

  7, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Ultasound Transmission

  Gel Gel, ultrazvuni Is

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01489-

  13-002 25/10/2013 29/04/2018 VITROLIFE SWEDEN AB vedska Galen-Fokus d.o.o.

  Hadi Milentijeva

  34, Beograd,

  Republika

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova Transducer Cover Navlaka za ultrazvunu sondu Is

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01489-

  13-002 25/10/2013 29/04/2018 VITROLIFE SWEDEN AB vedska Galen-Fokus d.o.o.

  Hadi Milentijeva

  34, Beograd,

  Republika

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Follicle Aspiration Set Tip:

  Single Lumen; Double

  Lumen; Reduced Single

  Lumen Set za aspiraciju folikula IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01487-

  13-001 18/10/2013 29/04/2018 VITROLIFE SWEDEN AB vedska Galen-Fokus d.o.o.

  Hadi Milentijeva

  34, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Force FX Model: FX-8CS;

  FX-8CAS Elektrohirurki generator IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LigaSure Footswitch

  Model: LS0300; LS0010

  Noni prekida za elektrohirurki

  generator IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Dopuna

  LigaSure Tissue Fusion

  Electrode Model: LS2071;

  LS2111; LS3092; LS3112

  Elektroda za elektrohirurki

  generator, za jednokratnu upotrebu IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LigaSure Dolphin Tip

  Sealer/Divider Tip: Open;

  Laparoscopic

  Ligator, elektrohirurki instrument za

  jednokratnu upotrebu IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LigaSure Atlas Tissue

  Fusion Instrument Tip:

  Open; Laparoscopic Ligator, elektrohirurki instrument IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Active electrode Model:

  E1000; E1002; E1003;

  E1005; E1020

  Elektroda, elektrohirurki instrument

  za viekratnu upotrebu IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Active electrodes Model:

  E1550; E1551G; E1551X;

  E1551-6; E1552; E1552-6;

  E1559; E1560; E1561;

  E1562; E1563; E1564;

  E1565; E1567

  Elektroda, elektrohirurki instrument

  za jednokratnu upotrebu IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Valleylab Rocker Switch

  Pencil, Reusable Tip:

  Switch Pencil; Switch

  Pencil Erbe

  Elektrohirurka olovka, hirurki

  instrument za viekratnu upotrebu IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Electrosurgical Forceps

  Model: E4051-CT; E4052-

  CT; E4053-CT; E4054-CT;

  E4055-CT; E4057-CT;

  E4058-CT; E4059-CT;

  E4060-CT; E4062-CT;

  E4073-CT

  Forceps za koagulaciju,

  elektrohirurki instrument IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova Force Argon II-8 Elektrohirurki generator, argonski IIb

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-00469-

  15-001 20/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LigaSure Impact Curved,

  Large Jaw, Open

  Sealer/Divider Ligator, elektrohirurki instrument IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00470-

  15-001 15/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Force TriVerse

  Electrosurgical Device

  Holster

  Elektrohirurka olovka, hirurki

  instrument IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00470-

  15-001 15/05/2015 29/04/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Izmena Barkey Plasmatherm

  Aparat za suvo otapanje plazme i

  zagrevanje krvi IIa

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-01757-

  13-001 03/12/2013 07/10/2018 Barkey GmbH & Co.KG Nemaka PROMEDIA D.O.O.

  Kralja Petra Prvog

  114, Kikinda,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova BTS-350 Analizator za hematologiju Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01355-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020 BIOSYSTEMS S.A. panija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Anti-t Transglutaminase

  IgG (Anti-tTG IgG) Imunohemija, autoimune bolesti Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01355-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020 BIOSYSTEMS S.A. panija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Anti-t Transglutaminase

  IgA (Anti-tTG IgA) Imunohemija, autoimune bolesti Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01355-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020 BIOSYSTEMS S.A. panija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova Lipid Control Serum I Klinika hemija, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01355-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020 BIOSYSTEMS S.A. panija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova Protein Control Serum II Imunohemija, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01355-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020 BIOSYSTEMS S.A. panija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Rheumatoid Control

  Serum II Imunohemija, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01355-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020 BIOSYSTEMS S.A. panija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Rheumatoid Control

  Serum I Imunohemija, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva

  515-02-01355-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020 BIOSYSTEMS S.A. panija Neomedica d.o.o.

  Bulevar Svetog Cara

  Konstantina 82-86,

  Ni, Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Nursing Bed DALI II 24

  Volt Bolniki krevet, elektrini I

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-01289-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020

  Burmeier GmbH &

  Co.KG Nemaka

  ORTOPEDIJA - NOVI

  IVOT D.O.O.

  Ljubljanska 18,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Obnova Nursing Bed ECONOMIC II Bolniki krevet, elektrini I

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-01289-

  15-001 28/08/2015 27/08/2020

  Burmeier GmbH &

  Co.KG Nemaka

  ORTOPEDIJA - NOVI

  IVOT D.O.O.

  Ljubljanska 18,

  Beograd, Republika

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova Ultra SteriSet

  Set za hemodijafiltraciju i

  hemofiltraciju, sa filterom IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01388-

  15-001 04/06/2015 07/05/2020 Gambro Industries Francuska Medicon d.o.o.

  Vojvoanska 97,

  DE, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Dopuna

  Customized Device Pack,

  Model: M380017A,

  M380603A, M380604C,

  M381004L, M381004M,

  M381005F, M381005G,

  M381007A, M381007B,

  M381104A, M381703G,

  M381704A, M381706A,

  M381706C, M381706D,

  M382001P, M382001Q,

  M382001W, M382001X,

  M382001Z, M382002C,

  M382003A, M382003A,

  M382004A, M382201C,

  M382201F, M382203A,

  M382203E, M382204A,

  M382204B, M382206C,

  M382207A, M382209D,

  M382301J, M382301K,

  M382301M, M382301P,

  M382303B, M382305A,

  M382305B, M382306C,

  M382306D, C380601A Set za perfuziju IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00106-

  15-001 07/04/2015 30/03/2020 Medtronic Inc. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova BIS Pediatric Senzor Elektroda za EEG I

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01454-

  15-001 31/08/2015 30/08/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova BIS Quatro Senzor Elektroda za EEG I

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01454-

  15-001 31/08/2015 30/08/2020 Covidien llc SAD

  Covidien AG

  Predstavnitvo Beograd

  Trenjinog cveta 1,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Integrity Rapid Exchange

  Coronary Stent System Stent sistem, koronarni III

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-02116-

  14-001 25/11/2014 20/11/2019 Medtronic Inc. SAD Bimed d.o.o.

  Sazonova 3,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Micro-Injection Pipette

  Model: K-MPIP-1020; K-

  MPIP-1030; K-MPIP-1035;

  K-MPIP-3130; K-MPIP-

  3135; K-MPIP-3330; K-

  MPIP-3335 Mikropipeta za IVF Is

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-00025-

  15-001 13/05/2015 28/07/2019 Cook Incorporated SAD TELEMED D.O.O.

  Rade Konara 59,

  Beograd - Zemun,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Thermal Recording Paper

  for Ultrasound System

  MITSUBISHI Model:

  K61S/B; K65HM; K70B;

  K75HM; CK700S; CK700L;

  CK900L; CK900S Termo papir za ultrazvuni aparat I

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-02311-

  14-001 11/02/2015 10/02/2020 CERACARTA S.P.A. Italija METRECO D.O.O.

  Vojvode Miia 75,

  lokal 1, Ni,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Thermal Recording Paper

  for Ultrasound System

  SONY UPP Model: 110S;

  110HD; 110HG; 210SE;

  210HD; 210BL; 216SE;

  216HD Termo papir za ultrazvuni aparat I

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-02311-

  14-001 11/02/2015 10/02/2020 CERACARTA S.P.A. Italija METRECO D.O.O.

  Vojvode Miia 75,

  lokal 1, Ni,

  Republika Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Minimed Paradigm Insulin

  Pump Paradigm VeoTM

  Model: MMT-554; MMT-

  754 Insulinska pumpa, eksterna IIb

  04 - Elektro-mehanika

  medicinska sredstva

  515-02-01728-

  13-001 18/10/2013 16/10/2016 MEDTRONIC MINIMED SAD

  EPSILON RESEARCH

  INTERNATIONAL D.O.O.

  Bulevar Mihajla

  Pupina 10E 413,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Aquilion LB, Model: TSX-

  201A

  Aparat za kompjuterizovanu

  tomografiju, skener IIb

  12 - Dijagnostika i

  terapeutska medicinska

  sredstva u radiologiji

  515-02-01875-

  14-001 25/12/2014 11/12/2018

  Toshiba Medical

  Systems Corporation Japan BEOLASER D.O.O.

  Trgovaka 16a,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  CX50 Diagnostic

  Ultrasound System Ultrazvuni aparat IIa klasa

  12 - Dijagnostika i

  terapeutska medicinska

  sredstva u radiologiji

  515-02-01138-

  15-001 14/08/2015 21/07/2020 PHILIPS ULTRASOUND SAD GORENJE GTI d.o.o.

  Milutina Milankovia

  7, Beograd,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Carto 3 System External

  Reference Patches Flasteri za spoljanji referentni senzor I klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu 04-1161/10 10/09/2010 10/09/2015

  BIOSENSE WEBSTER,

  INC. SAD

  JOHNSON & JOHNSON

  S.E. INC.-

  PREDSTAVNITVO

  Omladinskih brigada

  88 b, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Registracija Biotene OralBalance Gel Oralni gel I klasa

  03 - Dentalna medicinska

  sredstva 04-1160/10 10/09/2010 10/09/2015

  SmithKline Beecham

  Ltd.

  Velika

  Britanija

  GLAXOSMITHKLINE

  EXPORT LIMITED,

  BEOGRAD (NOVI

  Omladinskih brigada

  88, Beograd,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija Architect HE4 Reagent Kit

  Imunohemija, imunoenzimski test,

  tumor marker Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija Architect HE4 Calibrators

  Imunohemija, imunoenzimski test,

  tumor marker, kalibrator Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija Architect HE4 Controls

  Imunohemija, imunoenzimski test,

  tumor marker, kontrole Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect ProGRP Reagent

  Kit

  Imunohemija, imunoenzimski test,

  hormon rasta Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect ProGRP

  Calibrators

  Imunohemija, imunoenzimski test,

  hormon rasta, kalibrator Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija Architect ProGRP Controls

  Imunohemija, imunoenzimski test,

  hormon rasta, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect Homocysteine

  Reagent Kit

  Klinika hemija, set reagenasa za

  homocistein Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect Homocysteine

  Calibrators

  Klinika hemija, reagens za

  homocistein, kalibrator Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect Homocysteine

  Controls

  Klinika hemija, reagens za

  homocistein, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1165/10 10/09/2010 10/09/2015

  ABBOTT GMBH &

  CO.KG Nemaka

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Axsym 3rd Generation

  TSH Reagent Pack

  Klinika hemija, imunoenzimski test,

  tiroidni hormon Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1166/10 10/09/2010 10/09/2015

  Abbott Ireland

  Diagnostics Division Irska

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Axsym 3rd Generation

  TSH Calibrators

  Klinika hemija, imunoenzimski test,

  tiroidni hormon, kalibrator Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1166/10 10/09/2010 10/09/2015

  Abbott Ireland

  Diagnostics Division Irska

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Axsym 3rd Generation

  TSH Controls

  Klinika hemija, imunoenzimski test,

  tiroidni hormon, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1166/10 10/09/2010 10/09/2015

  Abbott Ireland

  Diagnostics Division Irska

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect Urine NGAL

  Reagent Kit

  Klinika hemija, imunoenzimski test,

  tiroidni hormon, marker bubrene

  funkcije Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1166/10 10/09/2010 10/09/2015

  Abbott Ireland

  Diagnostics Division Irska

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

 • U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect Urine NGAL

  Calibrators

  Klinika hemija, imunoenzimski test,

  tiroidni hormon, kalibrator Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1166/10 10/09/2010 10/09/2015

  Abbott Ireland

  Diagnostics Division Irska

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Architect Urine NGAL

  Controls

  Klinika hemija, imunoenzimski test,

  tiroidni hormon, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1166/10 10/09/2010 10/09/2015

  Abbott Ireland

  Diagnostics Division Irska

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar Paraprep S Formalin Kit

  Ureaj za koncentraciju parazita iz

  stolice Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1153/10 10/09/2010 10/12/2015 DIAMONDIAL, EEIG Francuska Biomedica MP d.o.o.

  Cara Duana 214,

  Beograd - Zemun,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar Rapid C. difficile Tox A&B

  Infektivna imunologija, ostala

  bakteriologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1153/10 10/09/2010 10/12/2015 DIAMONDIAL, EEIG Francuska Biomedica MP d.o.o.

  Cara Duana 214,

  Beograd - Zemun,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar Rapid Rota-Adenovirus

  Infektivna imunologija, ostala

  virusologija, rotavirus-adenovirus Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1153/10 10/09/2010 10/12/2015 DIAMONDIAL, EEIG Francuska Biomedica MP d.o.o.

  Cara Duana 214,

  Beograd - Zemun,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar

  CELL-DYN 18 Plus

  Calibrator Hematologija, kalibrator Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1170/10 13/09/2010 13/09/2015 ABBOTT LABORATORIES SAD

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar CELL-DYN 18 Plus Control Hematologija, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1170/10 13/09/2010 13/09/2015 ABBOTT LABORATORIES SAD

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar CELL-DYN 26 Plus Control Hematologija, kontrola Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1170/10 13/09/2010 13/09/2015 ABBOTT LABORATORIES SAD

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar

  CELL-DYN Enzymatic

  Cleaner Concentrate

  Hematologija, reagens za

  (automatski) hematoloki analizator,

  enzimski kliner Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1170/10 13/09/2010 13/09/2015 ABBOTT LABORATORIES SAD

  ABBOTT LABORATORIES

  S.A., BEOGRAD (NOVI

  BEOGRAD) -

  Bulevar Mihajla

  Pupina 115D,

  Beograd, Republika

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Upis u registar BELVITAL Mouche bebe Nazalni aspirator, za bebe I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1174/10 14/09/2010 14/09/2015

  Laboratoire Du

  Dermophil Indien Francuska MEZOPHARM D.O.O.

  Naselje Oslobodioci

  Valjeva 36, Valjevo,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija DySIS Kolposkop, digitalni I klasa

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema 04-1187/10 17/09/2010 17/09/2015

  Forth Photonics Hellas

  SA Grka MEDICOM D.O.O.

  Pocerska 3, abac,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  ADAPTEUR POWER

  SYSTEM SET, Model: AR-

  8300 S ejver IIa

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-01621-

  14-001 12/01/2015 14/09/2015 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Obnova

  Single Use Disposable

  Shaver Burrs, Model: AR-

  8385CPB; AR-8385CSS; AR-

  8385POB; AR-8400CSS;

  AR-8400OBE; AR-

  8400RBE; AR-8450CSS; AR-

  8485CBS; AR-8585CPB; AR-

  8585CSS; AR-8585FBS; AR-

  8585FBT; AR- 8585PTB;

  AR-8500COE; AR-

  8500COS; AR-8500COT;

  AR-8500CRE; AR-

  8500FOE; AR-8500FOS;

  AR-8500FOT; AR-

  8500HSO; AR-8500OBE;

  AR-8500RBE; AR-

  8500TBT; AR-8550COE;

  AR-8550COS; AR-

  8550COT; AR-8550CRE;

  AR-8550FOE; AR-

  8550FOS; AR-8550FOT;

  AR-8550OBT; AR-

  8550RBE; AR-8550TBT; AR-

  8585CB; AR-8585CBS; AR-

  8585CBT; AR-8585CPB;

  AR-8585FB; AR-8585FBT;

  AR-8585POB; AR-

  8585PBT; AR-7285PB SJ;

  Burgija za ejver, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01619-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Single Use Disposable

  Shaver blades, Model: AR-

  8385BC; AR-8400BC; AR-

  8500BC; AR-8550BC; AR-

  8585BC ;AR-6420BC; AR-

  8385EC; AR-8485EC; AR-

  8500EC; AR-8420CEF; AR-

  7385FR SJ; AR-8420CES;

  AR-8420ES; AR-8400CSR;

  AR-8400ST; AR-8500ST;

  AR-8550ST ;AR-8400CST;

  AR-6420CST; AR-6420CST;

  AR-7300SR; AR-8400SR;

  AR-8500SR; AR-8550SR

  AR-6420ST; AR-8385SB;

  AR-8420SB; AR-8485SB;

  AR-8585SB; AR-8400CDS;

  AR-8500DS; AR-8550DS;

  AR-8400DS; AR-6420DS;

  AR-7300DS; AR-8400DC;

  AR-8550DC; AR-8400EX;

  AR-8500EX; AR-8550EX;

  AR-6420EX

  No za ejver, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01619-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Obnova

  Cannula, ip: Twist-In,

  Model: AR-6530T; AR-

  6535; AR-6540; AR-6545;

  AR-6570; AR-6570F; AR-

  6530N, ip: Low Profile,

  Model: AR-6547; AR-

  6548, ip Partially

  Threaded, Model: AR-

  6564; AR-6566; AR-6567;

  AR-6575-09; AR-6575-11,

  ip Crystal, Model: AR-

  6560; AR-6560F; AR-6562;

  AR-6568; AR-6565; ip:

  PassPort Button Cannula,

  Model: AR-6592

  Kanila, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01619-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Single Use OATS Set,

  Model: AR-1981-06S; AR-

  1981-08S; AR-1981-10S

  Set za reparaciju hrskavice kolena,

  hirurki instrument, ortopedija IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01619-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  SutureLasso, ip:

  Corkscrew, Model: AR-

  4065-45L; AR-4065-45R;

  AR-4065-90S; AR-4065-

  90W, Banana Model: AR-

  4065B; Straight Model:

  AR-4068-05SD; AR-4068-

  25TL; AR-4068-25TR; AR-

  4068-30; AR-4068-45L; AR-

  4068-45R; AR-4068-90,

  Micro Model: AR-8701;

  AR-8701SR; AR-8702 ;AR-

  8703; AR-4065B; AR-

  4065H; AR-4065S; AR-

  4065W; AR-4068-05SD;

  AR-4068-25TL; AR-4068-

  25TR; AR-4068-30; AR-

  4068-45L; AR-4068-45LH;

  AR-4068-45R; AR-4068-

  45RH; AR-4068-90; AR-

  4068-90H; AR-4068-90L;

  AR-4068-90R; AR-4068C;

  AR-4068CH; AR-5068-

  25TL; AR-5068-25TR; AR-

  5068-30; AR-5068-45L; AR-

  5068-45R; AR-5068-90;

  AR-5068-90L; AR-5068-

  90R; AR-5068-90T; AR-

  Oma, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Continous Wave III

  Arthroscopy Pump AR-

  6475 Artroskopska pumpa IIa

  05 - Bolnika, aparaturna

  oprema

  515-02-01620-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  TransFix II Pin & Graft

  Passing Wire Set, Model:

  AR-1978S-1; AR-1251S

  Vodi za burgiju, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Nitinol Guide Pin, Model:

  AR-1249; AR-1253; AR-

  1254; AR-1254S; AR-1250

  Vodi za pokazivanje pravca, hirurki

  instrument, ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Drill Tip Guide Pins,

  Model: AR-1250M; AR-

  1250L; AR-1250LS; AR-

  1250M; AR-1590; AR-

  1949H-3.0

  Vodi za navigacionu builicu, hirurki

  instrument, ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Passing Wire, Model: AR-

  1255; AR-1255-08; AR-

  1255-18; AR-1297; AR-

  1297L;AR-1297LS; AR-

  1997GT; AR-1998GT; AR-

  1250SB; AR-14016; AR-

  14016B; AR-8737-01; AR-

  8737-02; AR-8737-04; AR-

  8737-05; AR-8737-06; AR-

  8737-21; AR-8737-22; AR-

  8737-39; AR-8737-40; AR-

  8737-41; AR-8737-42; AR-

  8920P; AR-8933K; AR-

  8933KD; AR-8945K; AR-

  8945KT; AR-8967K; AR-

  8967K-12; AR-8967KT; AR-

  8967KT-12

  ica vodi, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Meniscal Dart Gun Sheath

  Model: AR-4006-15; AR-

  4006-3; AR-4006-30L; AR-

  4006-30R

  Voica za meniskus, hirurki

  instrument, ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1202/10 17/09/2010 17/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Probe Tip: Hook;

  Articulating; Meniscal;

  Model: AR-10000; AR-

  10010; AR-10020; AR-

  10030; AR-10100; AR-

  5018; AR-4008; AR-5021;

  AR-30000

  Sonda, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1202/10 17/09/2010 17/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Dopuna

  Punch Straight/Curved

  Shaft Tip: Standard

  Model: AR-11000; AR-

  11010; AR-11020; AR-

  11030; AR-11050; AR-

  11060; AR-11070; AR-

  11080; AR-11460; AR-

  11470; AR-11480; AR-

  11490; AR-12460; AR-

  12470; AR-12480; AR-

  12490 Tip: Large Model:

  AR-11200; AR-11210; AR-

  11220;

  Klema, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1202/10 17/09/2010 17/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Dopuna

  Grasper Tip: Alligator

  Grasper Model: AR-

  11600; AR-11610; AR-

  12600; AR-12610; Tip

  Blunt Grasper Model: AR-

  11500; AR-11510; AR-

  30030; AR-12500; AR-

  12510; Tip: Pointed

  Grasper Model: AR-

  11700; AR-11710; AR-

  12700; AR-12710; AR-

  30020 Tip: Loose

  BodyGrasper Mo

  Hvataljka, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1202/10 17/09/2010 17/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Dopuna

  Suture Cutter Tip: Straight

  Model: AR-11790; AR-

  11791; AR-11794; AR-

  12250; AR-16250 Tip:

  BirdBeak Model: AR-

  11800; AR-11881; AR-

  11886; AR-11887; AR-

  11890; AR-11892; AR-

  11895; Tip: Rhino Model:

  AR-11850; AR-11851; AR-

  11852 Tip: WishBone

  Model: AR-12580; AR

  Seka konca, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1202/10 17/09/2010 17/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Scissors Tip: FiberWire

  Model: AR-11796; AR-

  11797; Tip: Curved

  Serrated/WishBone

  Model: AR-12140; AR-

  12150; AR-12160

  Makaze, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1202/10 17/09/2010 17/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Dopuna

  Scorpions Tip: Suture

  Passer; Double; Multifire;

  Model: AR-13990; AR-

  13992; AR-13993; AR-

  13994; AR-13995; AR-

  13996

  Uvodnik konca, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1202/10 17/09/2010 17/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  3M Steri-Strip Skin

  Closures Tip: Blend Tone;

  Reinforced; Elastic;

  Wound Closure System Flaster, traka za zatvaranje rane Is

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01659-

  15-001 27/08/2015 16/06/2020

  3M Company, 3M

  Health Care, dba 3M

  Consumer Health Care SAD

  3M (EAST) AG -

  PREDSTAVNITVO

  Milutina Milankovia

  23, Beograd,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  3M Steri-Drape Surgical

  Drapes Model: 1031;

  1032; 1055; 1062, 1064;

  0165; 1079; 1080; 1081;

  1082; 1084; 1089; 1090;

  1092; 1094; 1100; 1191;

  1192; 1194; 2065; 7964-

  7966; 9005; 9023; 9024;

  9026; 9028 - 9031; 9036;

  9040-9048; 9050-9057;

  9062; 9063; 9067; 90 Hirurka prekrivka, sterilna Is

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01659-

  15-001 27/08/2015 16/06/2020

  3M Company, 3M

  Health Care, dba 3M

  Consumer Health Care SAD

  3M (EAST) AG -

  PREDSTAVNITVO

  Milutina Milankovia

  23, Beograd,

  Republika Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Obnova

  Ligating Clips, Model:

  0301-01S; 0301-01M;

  0301-01ML; 0301-01L Klipsevi, titanijumski IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01320-

  15-002 12/08/2015 10/07/2020 Grena Limited

  Velika

  Britanija Eumed d.o.o.

  Ljube Didia 37,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Disposable circular

  stapler, Model: DCSCN-

  21; DCSCN-24; DCSCN-25;

  DCSCN-28; DCSCN-29;

  DCSCN-31; DCSCN-33;

  DCSS-32; DCSS-33; DCSS-

  32U; DCSS-34U; DCSS-36U Stapler, cirkularni IIb

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01320-

  15-002 12/08/2015 10/07/2020 Grena Limited

  Velika

  Britanija Eumed d.o.o.

  Ljube Didia 37,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  FlipCutter, Model: AR-

  1204F-100; AR-1204F-

  105; AR-1204F-110; AR-

  1204F-115; AR-1204F-

  120; AR-1204F-130; AR-

  1204F-60; AR-1204F-65;

  AR-1204F-70; AR-1204F-

  75; AR-1204F-80; AR-

  1204F-85; AR-1204F-90;

  AR-1204F-95; AR-1204AF-

  100; AR-1204AF-105; AR-

  1204AF-110; AR-1204AF-

  115; AR-1204AF-120; AR-

  1204AF-125; AR-1204AF-

  130; AR-1204AF-50; AR-

  1204AF-55; AR-1204AF-

  60; AR-1204AF-65; AR-

  1204AF-70; AR-1204AF-

  75; AR-1204AF-80; AR-

  1204AF-85; AR-1204AF-

  90; AR-1204AF-95; AR-

  1204AS-100; AR-1204AS-

  105; AR-1204AS-110; AR-

  1204AS-115; AR-1204AS-

  120; AR-1204AS-125; AR-

  1204AS-130; AR-1204AS-

  50; AR-1204AS-55; AR-

  1204AS-60; AR-1204AS-

  Vodi za seka, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija Rida Quick Rotavirus Infektivna imunologija, virusologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Rida Quick

  Rotavirus/Adenovirus

  combi Infektivna imunologija, virusologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija Rida Quick Norovirus Infektivna imunologija, virusologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija Rida Quick Giardia Infektivna imunologija, parazitologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija Rida Quick Entamoeba Infektivna imunologija, parazitologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Rida Quick

  Cryptosporidium Infektivna imunologija, parazitologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Registracija

  Rida Quick

  Cryptosporidium/Giardia

  combi Infektivna imunologija, parazitologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Rida Quick

  Cryptosporidium/Giardia/

  Entamoeba combi Infektivna imunologija, parazitologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Rida Quick

  Verotoxin/O157 combi Infektivna imunologija, bakteriologija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1211/10 20/09/2010 20/09/2015 R-BIOPHARM AG Nemaka BEOHEM - 3 D.O.O.

  Trstenjakova 9,

  Beograd - Rakovica,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Great Glove Latex

  Examination gloves

  powdered Rukavice, pregledne, nesterilne I klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu 04-1220/10 20/09/2010 20/09/2015 TG Medical Sdn.Bhd. Malezija Unihemkom d.o.o.

  Bulevar Vojvode

  Stepe 44, Novi Sad,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Pump Tubing System,

  Modeli: AR 6410; AR

  6415; AR 6420; AR 6421;

  AR 6425; AR 6215; AR

  6220; AR-6223; AR-6430

  Portoni materijal za artroskopsku

  pumpu, tubus IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01619-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  BioComposite

  Interference Screw Tip:

  with Disposable Sheat;

  Full Thread Canulated,

  Round Tapered; Delta

  Tapered, Model: AR-

  1360C; AR-1370C; AR-

  1380C; AR-1390C; AR-

  1400C; AR-1370TC; AR-

  1380TC; AR-1390TC; AR-

  1400TC; AR-1403TC; AR-

  1404TC; AR-5028C-08; AR-

  5028C-09; AR-5028C-10;

  AR-5028C-11; AR-5035TC-

  09; AR-5035TC-10; AR-

  5035TC-11; AR-5035TC-12

  Implant, zavrtanj za fiksaciju mekog

  tkiva i kosti, resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Bio-PushLock, Model: AR-

  1922B; AR-1922BM; AR-

  1923B; AR-1923BH; AR-

  1924B; AR-1926B; AR-

  1926BH; AR-8825B

  Implant, zavrtanj za fiksaciju mekog

  tkiva i kosti, resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  BioComposite PushLock,

  Model: AR-1926BC; AR-

  1923BC; AR-1922BCM; AR-

  1923BCH; AR-1922BC

  Implant, zavrtanj za fiksaciju mekog

  tkiva i kosti, resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  RetroScrew, Model: AR-

  1586FRB-08; AR-1586FRB-

  09; AR-1586FRB-10; AR-

  1586LB-08; AR-1586LB-

  09;AR-1586LB-10; AR-

  1586RB-07; AR-1586RB-

  08; AR-1586RB-09; AR-

  1586RB-10

  Implant, zavrtanj za fiksaciju mekog

  tkiva i kosti, resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Obnova

  Bio-Interference Screw,

  Tip: Round DeltaTapered;

  Cannulated Delta

  Tapered, Model : AR-

  5028B-08; AR-5028B-09;

  AR-5028B-10; AR-5028B-

  11; AR-5035TB-09; AR-

  5035TB-10; AR-5035TB-

  11; AR-5035TB-12

  Implant, zavrtanj za fiksaciju mekog

  tkiva i kosti, resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Trim-it Drill Pin, Model:

  AR-4151B; AR-4152B

  Implant, anker sa hirurkim koncem

  za fiksaciju zgloba, resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Bio-SutureTak Suture

  Anchor Model: AR-

  1934BF; AR-1934BFT; AR-

  1934BLF; AR-1934BLFT;

  AR-1934BNF; 1934BF-2;

  AR-1934BF-24; AR-

  1934BFT-2; AR-1934BFT-

  24; AR-1320BNF; AR-

  1322BNF; AR-8934BNF

  Implant, anker sa hirurkim koncem

  za fiksaciju mekog tkiva za kost III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Bio-SwiveLock Suture

  Anchor, Model: AR-

  2323BSL; AR-2323BSLC;

  AR-2323BSLM; AR-

  2324BSL; AR-2324BSLC;

  AR-2324BSLM; AR-

  2324SLM; AR-2323BCC;

  AR-2324BCC

  Implant, anker sa hirurkim koncem

  za fiksaciju mekog tkiva za kost III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  BioComposite SutureTak

  ,Tip: Corkscrew, Model:

  AR-1934BCF; AR-1934BCF-

  2; AR-1934BCF-24; AR-

  1934BCFT; AR-1934BCFT-

  2; AR-8934BCNF; AR-

  1927BCF; AR-1927BCFT;

  AR-1927BCNF

  Implant, anker sa hirurkim koncem

  za fiksaciju mekog tkiva za kost,

  resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Meniscal Dart, Model: AR-

  4005B-10; AR-4005B-12;

  AR-4005B-14; AR-4005B-

  18

  Implant, klin za fiksaciju ligamenta

  kolena, resorptivni III

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01614-

  14-002 02/02/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  FiberWire Braided

  Polyblend Suture, Model:

  AR-7200; AR-7201; AR-

  7202; AR-7205; AR-7206;

  AR-7208; AR-7209SN; AR-

  7210; AR-7211; AR-7213;

  AR-7220; AR-7221; AR-

  7225; AR-7227; AR-7228;

  AR-7230; AR-7233; AR-

  7242; AR-7248; AR-7250;

  AR-7251

  Hirurki konac, neresorptivni

  polietilen i poliestar IIb

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01615-

  14-002 09/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Retrobutton, Tip: With

  Loop; Retrobutton ACL

  TR; Retrobutton BTB;

  Model: AR 1588T; AR

  1588-15; AR 1588-20; AR

  1588-25; AR 1588-30; AR

  1588-35; AR 1588-40; AR

  1588-45; AR 1588-50; AR

  1588-55; AR 1588-60; ; AR

  1589-15 ; AR 1589-20; AR

  1589-25; AR 1589-30; AR

  1589-35; AR 1589-40; AR

  1589-45; AR 1589-50; AR

  1589-55; AR 1589-60; AR

  1588T; AR 1588 BT BTB;

  AR 1589BT BTB

  Hirurki konac, neresorptivni,

  polietilen i poliester IIb

  07 - Neaktivna

  implantabilna medicinska

  sredstva

  515-02-01615-

  14-002 09/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Disposable Punch, Model:

  AR-1922PBS; AR-1920PBS Pan, hirurki instrument, ortopedija IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01619-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Obnova

  Disposable kit for

  arthroscopy, Model: AR-

  1923DS; AR-1926DHS; AR-

  1926DS; AR-1926DS-2; AR-

  1934DHS-2; AR-1934DS-2;

  AR-1934PI; AR-1923DHS Set instrumenata za artroskopiju IIa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu

  515-02-01619-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Tunnel Notcher Model:

  AR-1843BT ; AR-1844; AR-

  1845

  Probija tunela, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1208/10 20/09/2010 20/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar Calcitonin ELISA Kit

  Imunologija, kotane i mineralne

  metabolike analize, kalcitonin Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1223/10 21/09/2010 21/09/2015 BIOMERICA INC. USA Meksiko Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar Intact PTH ELISA Kit

  Imunologija, kotane i mineralne

  metabolike analize, PTH Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1223/10 21/09/2010 21/09/2015 BIOMERICA INC. USA Meksiko Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar Myoglobin ELISA Kit

  Imunologija, srani markeri,

  Myoglobin Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1223/10 21/09/2010 21/09/2015 BIOMERICA INC. USA Meksiko Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar Troponin I ELISA Kit

  Imunologija, srani markeri, Troponin

  I Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1223/10 21/09/2010 21/09/2015 BIOMERICA INC. USA Meksiko Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

 • U spec.

  prodavnicama Upis u registar HemoStat D-Dimer Hematologija, koagulacija, fibrinoliza Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1230/10 21/09/2010 21/09/2015

  HUMAN GMBH FUR

  BIOCHEMICA UND

  DIAGNOSTICA Nemaka Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar

  HemoStat D-Dimer

  Control high/low

  Hematologija, koagulacija,

  hemostaza, kontrole Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1230/10 21/09/2010 21/09/2015

  HUMAN GMBH FUR

  BIOCHEMICA UND

  DIAGNOSTICA Nemaka Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar

  HumaTube, Tip: No

  Additive; Serum C/A;

  Serum Gel-C/A

  Vakuum epruvete za uzorkovanje krvi

  sa ili bez aditiva Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1230/10 21/09/2010 21/09/2015

  HUMAN GMBH FUR

  BIOCHEMICA UND

  DIAGNOSTICA Nemaka Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar HumaTube K3-EDTA

  Vakuum epruvete za uzorkovanje krvi

  sa aditivom Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1230/10 21/09/2010 21/09/2015

  HUMAN GMBH FUR

  BIOCHEMICA UND

  DIAGNOSTICA Nemaka Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Upis u registar

  HumaTube Na-Citrate

  3.2%

  Vakuum epruvete za uzorkovanje krvi

  sa aditivom Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1230/10 21/09/2010 21/09/2015

  HUMAN GMBH FUR

  BIOCHEMICA UND

  DIAGNOSTICA Nemaka Scor d.o.o.

  Svetozara Markovia

  22, Ni, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  PC Polycarbonat Lenses

  Index 1.591 Dioptrijsko staklo, polikarbonatno I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Mineral White Index

  1.523 Dioptrijsko staklo, mineralno, belo I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Mineral Photo Index

  1.523

  Dioptrijsko staklo, mineralno,

  fotosenzitivno I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija CR-39 UC Index 1.499 Dioptrijsko staklo, organsko, belo I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija CR-39 HMC Index 1.499 Dioptrijsko staklo, organsko, belo I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Organic Lenses HMC

  Index 1.560 Dioptrijsko staklo, organsko, belo I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Organic Lenses HMC

  Index 1.600 Dioptrijsko staklo, organsko, belo I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Organic Lenses HMC

  Index 1.670 Dioptrijsko staklo, organsko, belo I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Organic Lenses HMC

  Index 1.740 Dioptrijsko staklo, organsko, belo I klasa

  08 - Oftalmoloka i optika

  medicinska sredstva 04-1222/10 21/09/2010 21/09/2015

  JIANGSU DONGBAO

  OPTICAL Co., Ltd Kina Opticus d.o.o.

  Knez Mihailova 6,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Registracija

  Herpifix Version 2.0

  Serija: B207/3

  Ureaj za terapiju Herpes labialis u

  poetnoj fazi IIa klasa

  04 - Elektro-mehanika

  medicinska sredstva 04-1229/10 21/09/2010 21/09/2015

  Courage + Khazaka

  electronic GmbH Nemaka MENORA LIKE d.o.o.

  Vojislava Ilia 141,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Bubble Matress Overlay

  and Air Pump Kit

  Duek antidekubitni, sa

  kompresorom I klasa

  11 - Tehnika sredstva za

  hendikepirana lica 04-1248/10 23/09/2010 23/09/2015 S.M. Intertrust S.R.L XXX

  ORTOPEDIJA - NOVI

  IVOT D.O.O.

  Ljubljanska 18,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Registracija

  Kinesio Tex Gold Model:

  GKT 14125; GKT 15014;

  GKT 15024; GKT 15034;

  GKT 25024; GKT 25125;

  GKT 35024; GKT 35125;

  GKT 45024; GKT 45125 Adhezivna traka, terapeutska I klasa

  10 - Medicinska sredstva za

  jednokratnu upotrebu 04-1246/10 23/09/2010 23/09/2015

  Kinesio Holding

  Corporation USA

  ALEKSANDAR MN

  D.O.O.

  Tetovska 44,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Spear, Model: AR-1325;

  AR-1326G; AR-1906; AR-

  1907; AR-1948; AR-1949;

  AR-1949S; AR-1949-01;

  AR-1945S; AR-1948CT; AR-

  1949-03; AR-1986

  Koplje, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija RELISSO HLA-Cw Test Kit Imunohemija, HLA tipizacija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1249/10 23/09/2010 23/09/2015 INVITROGEN LIMITED

  Velika

  Britanija PROMEDIA D.O.O.

  Kralja Petra Prvog

  114, Kikinda,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  RELISSO HLA-DQB1 Test

  Kit Imunohemija, HLA tipizacija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1249/10 23/09/2010 23/09/2015 INVITROGEN LIMITED

  Velika

  Britanija PROMEDIA D.O.O.

  Kralja Petra Prvog

  114, Kikinda,

  Republika Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  RELISSO Strip Detection

  Reagent Kit Imunohemija, HLA tipizacija Ostala

  06 - ''In vitro'' dijagnostika

  medicinska sredstva 04-1249/10 23/09/2010 23/09/2015 INVITROGEN LIMITED

  Velika

  Britanija PROMEDIA D.O.O.

  Kralja Petra Prvog

  114, Kikinda,

  Republika Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Drill, Model: AR-1927D;

  AR-1934D-24; AR-

  1934PD; AR-1934SD-24;

  AR-2325D; AR-1321D; AR-

  1324D; AR-1908; AR-

  1911; AR-1912; AR-1913;

  AR-1923DL; AR-1927D; AR-

  1934PD; AR-2325D; AR-

  1201.7D; AR-1201-7DC;

  AR-1202-3D; AR-1204.5L;

  AR-1204D; AR-1250LT; AR-

  1250LTC; AR-1252; AR-

  1256; AR-1257; AR-1934D-

  20; AR-1934D-20-1; AR-

  1934D-24; AR-1934D-24-

  1; AR-1934D-24-2

  Burgija, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Tapered, Tip:

  BioComposite

  Interference Screw,

  Model: AR-1997CT-06; AR-

  1997CT-07; AR-1997CT-

  08; AR-1997CT-09; AR-

  1997CT-10; AR-1998CT-

  06; AR-1998CT-07; AR-

  1998CT-08; AR-1998CT-

  09; AR-1998CT-10; AR-

  1998CT-11; AR-1998CT-12 raf, hirurki instrument, ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Handle Model: AR-1999;

  AR-1999NR; AR-2001; AR-

  2001AO; AR-2001AOT; AR-

  2001BT Dra, hirurki instrument, ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1240/10 23/09/2010 20/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  RetroScrew Driver Tip:

  Tamp Model: AR-1586R;

  AR-1586ST; AR-1586ST-

  90; AR-1996CD; AR-

  1996CD-1

  Odvrta, hirurki instrument,

  ortopedija I klasa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu 04-1240/10 23/09/2010 20/09/2015 ARTHREX INC SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

 • U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  Offset Guide, Tip:

  Kanulirani, Model: AR-

  1317, Tip: Offset AR-

  1909R; AR-1934R; AR-

  1934GS; AR-1948R

  Ravasti vodi, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LR Autoclavable Shaver

  Burrs, Tip: Round; Oval;

  Tapered; Model: AR-

  8385RPB; AR-8485RPB;

  AR-8585RPB; AR-

  8385POB; AR-8485POB;

  AR-8585POB; AR-8485TB;

  AR-8585TB

  Burgija za ejver, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U apotekama i

  spec.

  prodavnicama Obnova

  LR Autoclavable Shaver

  Blades, Tip: Full Radius

  Resector; Serrated Tooth

  Resector, Model: AR-8385

  REF; AR-8485REF; AR-

  8585REF; AR-8385 RES;

  AR-8485RES; AR-8585RES

  No za ejver, hirurki instrument,

  ortopedija IIa

  09 - Instrumenti za

  viekratnu upotrebu

  515-02-01618-

  14-001 12/01/2015 14/09/2019 Arthrex, Inc. SAD MARK MEDICAL D.O.O.

  Sanje ivanovi 42,

  Beograd, Republika

  Srbija

  U spec.

  prodavnicama Registracija

  Reusable Obturator Tip:

  Blunt; Cannulated Model:

  AR-1947; AR-1949-02; AR-

  6531; AR-6536; AR-6541;

  AR-6546; AR-6549; AR-

  6553; AR-6555; AR-6563;

  AR-6576-11

  Obturator, hirurki instrument,