Pregled Nervnog Sistema

 • View
  56

 • Download
  32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pregled Nervnog Sistema

Text of Pregled Nervnog Sistema

 • Pregled nervnog sistemadr Nenad Andri

 • Podela nervnog sistema Centralni nervni sistem (CNS)Veliki mozakModano stabloMali mozakKimena modina Periferni nervni sistem12 pari kranijalnih nerava36 pari spinalnih nerava Autonomni (vegetativni) nervni sistemSimpatikusParasimpatikus

 • Cerebrum - telencephalon i modano stabloTelencefalon (modana kora, bazalna jedra i unutranja kapsula)

  Frontalni lobus Parietalni lobusOkcipitalni lobusTemporalni lobus

 • Delovi modane kore

 • Telencephalon-funkcionalne karakteristike Frontalni lobus - intelektualne aktivnosti i uenje, fine motorne aktivnosti

  Parijetalni lobus procesuira senzorne informacije kao to su bol, dodir i propriocepcija

  Okcipitalni lobus neophodan za vid i procesuira vizuelne informacije

  Temporalni lobus - strah, agresivnost

 • Modano stabloDiencephalon (prednji mozak)HipotalamusTalamusSubtalamusMetatalamusHipofizaKranijalni nerv l i llMesencephalon (srednji mozak)Retikularna formacijaKranijalni nervi lll i lVNucleus ruberAscedentni i descedentni traktovi

 • MetencephalonPonsCerebelumKranijalni nerv vAscedentni i descedentni traktovi

  Myelencephalon (medula oblongata, produena modina)Ascedentni i descedentni traktoviKranijalni nervi Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll

 • Siva masa kimene modine

  Dorzalni rogovi sive mase sinapse perifernih senzornih neurona elijska tela interneurona i ascedentnih senzornih neurona Ventralni rogovi sive maseelijska tela niih motornih neuronaIntermedijolateralni deo sive mase elijska tela simpatikusnih niih motornih neurona (T1-L3) sinapse parasimpatikusnih vlakana (S1-S3)

 • Bela masa kimene modine

  Ushodni putevi / senzorni traktoviNishodni putevi / motorni traktovi (gornji motorni neuroni)1. fleksorni traktovi za voljne pokrete 2. ekstenzorni traktovi - za poloaj i podravanje tela suprotno sili gravitacije

 • Motorni neuroniGornji motorni neuroni (GMN). Tela GMN i dendriti se nalaze u modanoj kori ili modanom stablu.

  Nii motorni neuroni (NMN). Tela i dendriti NMN nalaze se u modanom stablu ili u ventralnim rogovima sive mase kimene modine

 • Uticaj oteenja na gornjim i niim motornim neurona na reflekse

  Usled promena na viim motornim neuronima, ispitivani refleksi su pojaani ili normalni

  Usled promena na niim motornim neuronima, ispitivani refleksi su oslabljeni ili izostali

 • Cilj neurolokog pregledaDa se utvrdi da li observirani kliniki simptomi nastaju kao posledica postojanja lezija u nervnom sistemu

  Da se utvrdi lokalizacija bolesnog procesa u nervnom sistemu

  Da se utvrdi patofizioloki proces nastajanja bolesti

  Prognoza bolesti

 • Protokol pregleda pacijenata sa moguim neurolokim simptomima

  AnamnezaOpti kliniki pregled 1. Hematoloki i biohemijski pregled 2. Pregled urina i stoliceNeuroloki kliniki pregledSpecijalne metode neurolokog pregleda

 • Specijalna pomona istraivanja

  Mijelografija EEG EMG Kompjuterizovana tomografija (skener) Magnetna rezonanca Pregled likvora Imunoloki i seroloki testovi

 • Patofiziologija nastajanja neurolokih oboljenja

  Vaskularni InflamatorniTraumatskiAnomalijeMetaboliki Intoksikacije i imunolokiNeoplazije i nutritivniDegenerativni

 • Brzina nastanka klinikih simptoma

  Perakutna pojava - kliniki znaci se razvijaju trenutno ili za nekoliko minutaAkutna pojava kliniki znaci se razvijaju maksimalno za 24hSubakutna pojava - kliniki znaci se maksimalno razvijaju za nekoliko dana ili nedeljaHronina pojava znaci oboljenja su ispoljeni mesecima ili godinama

 • Odreivanje patofiziologije oboljenja na osnovu brzine pojave klinikih simptoma

  Perakutna i Akutna pojava trauma, vaskularni poremeaji, neka toksina ili metabolika oboljenja.

  Subakutna pojava veina inflamatornih oboljenja, mnoga metabolika i neka neoplastina oboljenja

  Hronina pojava degenerativna, nutritivna, neka metabolika i neoplastina oboljenja

 • Tok bolesti i patofiziologija oboljenjaKliniki simptomi tokom trajanja bolesti mogu da budu nepromenjeni ili ak da doe do poboljanja - vaskularna oboljenja i traume

  Moe da doe do progresija bolesti -inflamacije, degeneracije i neoplazije

  Kliniki simptomi variraju - imunoloki i metaboliki poremeaji ili neadekvatno leena inflamatorna oboljenja

 • Patofiziologija nastajanja bolesti i simetrinost pojave klinikih simptoma

  Asimetrini kliniki simptomi - Inflamatorni, neoplastini, traumatski i vaskularni mehanizmi nastajanja bolesti

  Simetrini kliniki simptomi - Toksini, metaboliki, imunoloki i nutritivni mehanizmi nastajanja bolesti

 • Instrumenti za kliniki neuroloki pregled

 • Pregled pacijenta sa neurolokim simptomimaPregled glavePregled vrataPregled stava i poloaja tela (ispitivanje postularne reakcije)Pregled brahijalnog pleksusaPregled torako - lumbalnog dela kimePregled lumbosakralnog pleksusa, anusa, repa i mokrane beike

 • Veliki mozak Cerebrum, Telencefalon

  Srednji mozakMezencefalon

  Pons

  Medulla oblongata

  Mali mozakCerebellum

  Brahijalni Lumbosakralni pleksus pleksus

  C1-C5

  C6-T2

  T3-L3

  L4-S3

 • Osnovni neuroloki termini koji opisuju kliniko stanje pacijenata sa neurolokim poremeajimaDepresija ivotinja deluje pospano, usporeno Demencija gubitak pamenjaDelirijum nervozno ponaanje i postoji abnormalna reakcija na normalan stimulus.Stupor je stanje slino komi s tim, da se dejstvom spoljanjeg stimulusa ivotinja moe probuditi ali im prestane njegovo dejstvo ivotinja ponovo ulazi u besvesno stanje.Koma besvesno stanje tokom koga ivotinja ne moe da se probudi bilo kakvim spoljanjim stimulusom

 • Nervni napad kliniki simptom koji nastaje usled pranjenje jedne ili vie populacija modanih neurona a koje iznenada nastaje a isto tako iznenada i prestaje

  Tortikolis uvrnut vrat

  Glava nakrenuta na stranu

  Propriocepcija senzorna funkcija koja omoguava kontrolu poloaja tela u prostoru

 • Opistotonus dorzofleksija glave i vrata sa ekstenzijom prednjih ekstremiteta

  Tetanija tonina kontrakcija miia bez grenja

  Tremor sinhrone, nevoljne oscilatorne kontrakcije antagonistikih miinih grupa.

  Mioklonus ponavljajue, brze ritmike kontrakcije jedne grupe skeletnih miia ak i tokom spavanja to dovodi do trzanja delova tela

  Miini spazam (gr) periodino, nevoljno grenje grupe miia bez relaksacije a koje nije ritmiko

 • Ataksija poremeaj koordinacije miinih pokreta koji nije uzrokovan slabou, muskuloskeletnim problemima ili abnormalnim pokretima kao to je tremor.

  Pareza slabost ili delimini izostanak voljnih motornih pokreta. Spastina ili mlitava.

  Paraliza/plegija potpuni izostanak voljnih motornih pokreta- Tetrapareza Kvadriplegija- ParaparezaParaplegija - Monopareza Monoplegija - HemiparezaHemiplegija

 • Osnovni neuroloki termini za opis klinikog stanja pacijenata sa neurolokim poremeajimaAnizokoria asimetrija u veliini pupila

  Nistagmus (spontani i pozicioni) nevoljno ritmiko pomeranje oka (horizontalni, rotacioni i vertikalni

  Strabizam (spontani i pozicioni) abnormalno pomeren poloaj one jabuice (lateralni, medijalni, ventralni i dorzalni)

  Ptoza nemogunost podizanja gornjeg onog kapka

 • Monopareza

 • Hemipareza

 • Parapareza i paraplegija

 • Strabizam

 • Anizokoria

 • Nagnuta glava

 • Pregled glaveNivo svesti:Kvalitet svesti:- normalan- demencija - depresija- delirijum - stupor - komaPoloaj glave nakrenuta na stranu, tortikolis, nemogunost podizanja glave Koordinacija pokreta glave tremor, intentioni tremorGubitak ravnoteeKretanje u krugNervni napadiIspitivanje kranijalnih nerava

 • Ispitivanje kranijalnih nerava

  Kranijalni nerv l - olfaktorni nervKranijalni nerv ll - optiki nervKranijalni nerv lll - okulomotorni nerv Kranijalni nerv lV - trohlearni nervKranijalni nerv V - trigeminalni nervKranijalni nerv Vl - abducent nervKranijalni nerv Vll - facijalni nervKranijalni nerv Vlll - vestibulokohlearni nervKranijalni nerv lX - glosofaringealni nervKranijalni nerv X - vagusni nervKranijalni nerv Xl - akcesorni nervKranijalni nervXll - hipoglosalni nerv

 • Procena stava i poloaja telairok stav poremeaj ravnoteeGlava nakrenuta na stranuOkretanje glave na stranu, pleurototonus, aversioni sindromDecerebraciona ukoenost ekstenzija svih ekstremiteta i opistotonusDecerebelaciona ukoenost opistotonus sa ukoenou prednjih ekstremitetaift erington poloaj hipertonija ekstenzora prednjih ekstremiteta sa hipotonijom zadnjih ekstremiteta (paraliza zadnih nogu))

 • Ispitivanje stava u kom se nalazi teloIspitivanje propriocepcije

  Ispitivanje stajanja, skakanja i hodanja sa jedne strane tela

  Placing response visuelni i taktilni

  Kolica test

 • Ispitivanje osetljivosti (nociocepcija)

  Anestezija gubitak svih formi osetljivostiHipoestezija smanjena osetljivostHiperestezija pojaanja osetljivost

  Kono testiranje osetljivosti

  Panikulus refleks (izmeu T2 i L4 L5)

 • Procena hodaAtaksija senzorna, vestibularna i cerebelarna - hipometrija- hipermetrija- dismetrijaepanjePareza i plegija Ispitivanje miinog tonusa 1. Oslabljen (atrofija miia)Lezije u niim motornim neuronima 2. Pojaan Lezije u viim motornim neuronima

 • Ispitivanje vrata i spinalnih refleksa prednjih ekstremiteta (brahijalni pleksus C6 T2)Promena poloaja glaveBiceps refleksTriceps refleksExtens