12
Q-EXPERT CONSULTING d.o.o., Beograd organizuje 30. novembra - 4. decembra 2009. godine obuku Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP) Mesto održavanja: Beograd, Hotel Palace, Topličin venac 23 Telefon: 011.2185585, fax: 011.2184458 Prijave: Telefon: 011.3820509, fax: 011.2413664 e-mail: offi[email protected] i [email protected]

Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

  • Upload
    phamtu

  • View
    246

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

Q-EXPERT CONSULTING d.o.o., Beogradorganizuje

30. novembra - 4. decembra 2009. godine

obuku

Predstavnik rukovodstvaza sisteme menadžmenta

(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC

27001, ISO 22000, HACCP)

Mesto održavanja: Beograd, Hotel Palace, Topličin venac 23Telefon: 011.2185585, fax: 011.2184458

Prijave: Telefon: 011.3820509, fax: 011.2413664

e-mail: [email protected] i [email protected]

Page 2: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

CILJ OBUKEPredstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP, ...) ima odgovornost i ovlašćenje, koji obuhvataju:

a) obezbeđivanje procesa potrebnih za utvrđivanje, primenu i održavanje sistema menadžmentom,

b) izveštavanje najvišeg rukovodstva o delotvornosti sistema menadžmenta i o svim potrebama za poboljšavanjem,

c) osiguravanje stvaranja svesti o zahtevima korisnika, na svim nivoima u organizaciji,

d) povezivanje sa eksternim stranama u vezi sa pitanjima koja se odnose na sistem menadžmenta.

Program obuke ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’ koncipiran je tako da po njegovom uspešnom završetku učesnici budu u potpunosti osposobljeni za izvršavanje gore navedenih odgovornosti.

Prilikom koncipiranja ove obuke, korišćena su najbolja iskustva konsultantskog rada u ogromnom broju organizacija različitih delatnosti. Program ove obuke je vrlo sličan obuci ’’Konsultant za sisteme menadžmenta’’ koja je sprovedena u maju 2009. godine, što je dodatna korist, s obzirom na to da su predstavnici rukovodstva ujedno i jedna vrsta internih konsultanata.

Obuka se realizuje pažljivo izbalansiranom kombinacijom izlaganja predavača i aktivnog učešća učesnika koji po svojim grupama rešavaju 7 zadataka:ZADATAK 1: OSNIVANJE PREDUZEĆASvaka grupa učesnika osniva preduzeće i za njega definiše ime, glavne delatnosti, funkcije organizacionu šemu i pregled procesa.ZADATAK 2: IZRADA POLITIKEZa svoje preduzeće, izrađuje se politika kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane.ZADATAK 3: DEFINISANJE CILJEVAZa svoje preduzeće, utvrđuju se ciljevi kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane.ZADATAK 4: SNIMAK STANJAZa svoje preduzeće, identifikuju se procesi tj. specificiraju se dokumenta koja treba uraditi prema zahtevima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP.ZADATAK 5: IZRADA SLIKE PROCESAZa identifikovane procese u svom preduzeću, izrađuje se grafički prikaz redosleda i međusobnog delovanja.ZADATAK 6: SAMOSTALNA IZRADA PROCEDUREOpis odabranog procesa kroz izradu procedure.ZADATAK 7: IZVEŠTAJI PREDSTAVNIKA RUKOVODSTVAIzrada izveštaja koji su u direktnoj nadležnosti predstavnika rukovodstva – Izveštaj o internoj proveri, dokumentovanje korektivnih i preventivnih mera i Zapisnik o preispitivanju od strane rukovodstva.

Page 3: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

Predstavnik rukovodstvaza sisteme menadžmenta

(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP)

Program obuke

Page 4: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

30. novembar 2009.08.00-09.00 Evidentiranje učesnika, podela materijala i pribora za pisanje.

09.00-09.30 Predstavljanje učesnika obuke. Podela učesnika u grupe.

09.30-10.30 OSNOVE MENADŽMENTA KVALITETOM- Pojam i definicija ''menadžmenta''.- Pojam i definicija ’’kvaliteta’’.- Menadžment kvalitetom.- Šta je sistem menadžmenta kvalitetom?

PRINCIPI MENADŽMENTA KVALITETOM I SMERNICE ZA NJIHOVU PRIMENU

STANDARDI SERIJE ISO 9000 – ZNAČAJ I ASPEKTI PRIMENE- Sadržaj serije standarda ISO 9000.- Karakteristike serije standarda ISO 9000.- Osnovni razlozi za primenu ISO 9001 i rad na dobijanju sertifikata.- Prednosti primene standarda ISO 9001.

10.30-11.00 Pauza za osveženje

11.00-12.00 PRIKAZ I TUMAČENJE STANDARDA ISO 9001:2008, ’’SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM – ZAHTEVI’’1. Predmet i područje primene.2. Normativne reference.3. Termini i definicije.4. Sistem menadžmenta kvalitetom.5. Odgovornost rukovodstva.6. Menadžment resursima.7. Realizacija proizvoda.8. Merenja, analize i poboljšavanja.

12.00-13.00 SMERNICE ZA PRIMENU STANDARDA ISO 9001:2008- Metodologija primene ISO 9001:2008- Smernice u vezi zahteva 1.2 ’’Primena’’- Smernice u vezi koncepta i korišćenja procesnog pristupa za sisteme menadžmenta.- Smernice u vezi ’’autsors’’ procesa.

13.00-14.00 RUČAK

14.00-15.00 ZADATAK 1: OSNIVANJE PREDUZEĆA Svaka grupa učesnika osniva preduzeće i definiše sledeće: - Ime preduzeća - Glavne delatnosti preduzeća - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća

Page 5: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

Rešavanje ZADATKA 1, uz konsultacije i vođenje od strane predavača

15.00-15.30 Prezentacija ZADATKA 1, uz diskusiju. NAPOMENA: Vizuelno prikazati preduzeća na papiru za flipchart i sačuvati za sledeće zadatke.

15.30-16.00 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA

1. decembar 2009.09.00-10.30 DOKUMENTOVANJE SISTEMA MENADŽMENTA

- Zašto je važno dokumentovanje?- Zahtevi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP koji se odnose na dokumentovanje.

10.30-11.00 Pauza za osveženje

11.00-12.15 ZADATAK 2: IZRADA POLITIKE (kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane).

- Prikaz i tumačenje zahteva ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP u vezi POLITIKE (kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane).- Davanje instrukcija za izradu POLITIKE (kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane).- Rešavanje ZADATKA 2, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.

12.15-13.00 Prezentacija ZADATKA 2, uz diskusiju.

13.00-14.00 RUČAK

14.00-14.45 PRIKAZ I TUMAČENJE STANDARDA ISO 14001, ’’SISTEMI MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE – ZAHTEVI SA UPUTSTVOM ZA PRIMENU’’

1. Predmet i područje primene.2. Referentne publikacije.3. Termini i definicije.4. Zahtevi za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. 4.1. Opšti zahtevi. 4.2. Politika zaštite životne sredine. 4.3. Planiranje. 4.4. Primena i sprovođenje. 4.5. Proveravanje. 4.6. Preispitivanje od strane rukovodstva.

Page 6: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

14.45-15.30 OHSAS 18001:2007 ’’SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU – ZAHTEVI’’

1. Predmet i područje primene2. Referentne publikacije3. Termini i definicije4. Zahtevi OH&S sistema menadžmenta 4.1. Opšti zahtevi 4.2. OH&S politika 4.3. Planiranje 4.4. Primena i sprovođenje 4.5. Proveravanje 4.6. Preispitivanje koje vrši rukovodstvo

15.30-16.00 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA

2. decembar 2009.09.00-10.30 ZADATAK 3: DEFINISANJE CILJEVA (kvaliteta, životne

sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane)- Prikaz i tumačenje zahteva ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP u vezi CILJEVA (kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane).- Davanje instrukcija za izradu CILJEVA (kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, sigurnosti informacija, bezbednosti hrane).- Rešavanje ZADATKA 3, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.

10.30-11.00 Prezentacija ZADATKA 3, uz diskusiju.

11.00-11.30 Pauza za osveženje

11.30-12.30 ISO/IEC 27001 ’’SISTEMI MENADŽMENTA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA – ZAHTEVI’’1. Predmet i područje primene2. Normativne reference3. Termini i definicije4. Sistem menadžmenta sigurnošću informacija5. Odgovornost rukovodstva6. Interne provere ISMS7. Preispitivanje od strane rukovodstva8. Poboljšavanje ISMS

12.30-13.30 ISO 22000:2005 ’’SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE – ZAHTEVI ZA SVAKU ORGANIZACIJU U LANCU HRANE’’

Page 7: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

1. Predmet i područje primene2. Normativne reference3. Termini i definicije4. Sistem menadžmenta bezbednošću hrane5. Odgovornost rukovodstva6. Menadžment resursima7. Planiranje i realizacija bezbednih proizvoda8. Validacija, verifikacija i poboljšavanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane

13.30-14.30 RUČAK14.30-15.30 ZADATAK 4: SNIMAK STANJA

- Identifikovanje procesa tj. specificiranje dokumenata koja treba uraditi prema zahtevima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP (‘’snimak stanja’’).- Davanje instrukcija za SNIMAK STANJA.- Rešavanje ZADATKA 4, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.

15.30-16.00 Prezentacija ZADATKA 4, uz diskusiju.16.00-16.30 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA

3. decembar 2009.09.00-10.00 ZADATAK 5: IZRADA SLIKE PROCESA

- Identifikovanje procesa, grafički prikaz redosleda i međusobnog delovanja procesa.- Davanje instrukcija za IZRADU SLIKE PROCESA.- Rešavanje ZADATKA 5, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.

10.00-10.30 Prezentacija ZADATKA 5, uz diskusiju.10.30-11.00 Pauza za osveženje11.00-11.30 UPUTSTVA ZA IZRADU DOKUMENATA

NAČIN PRIMENE PDCA METODOLOGIJE ZA OPISIVANJE PROCESA

11.30-13.00 PRIMERI MODELA PROCEDURA KOJE ZAHTEVAJU ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP13.00-14.00 RUČAK14.00-15.30 ZADATAK 6: SAMOSTALNA IZRADA PROCEDURE

- Davanje instrukcija za SAMOSTALNU IZRADU PROCEDURE.- Rešavanje ZADATKA 6, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.

15.30-16.00 Prezentacija ZADATKA 6, uz diskusiju.16.00-16.30 PITANJA, DISKUSIJA I REZIME DNEVNIH SADRŽAJA

Page 8: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

4. decembar 2009.09.00-10.30 ZADATAK 7: IZVEŠTAJI PREDSTAVNIKA RUKOVODSTVA

1. Izrada izveštaja o internoj proveri2. Dokumentovanje korektivnih i preventivnih mera3. Izrada Zapisnika o preispitivanju od strane rukovodstva- Davanje instrukcija za Rešavanje ZADATKA 7, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.- Rešavanje ZADATKA 7, uz konsultacije i vođenje od strane predavača.

10.30-11.00 Pauza za osveženje11.00-12.00 ZADATAK 7: IZVEŠTAJI PREDSTAVNIKA

RUKOVODSTVA (NASTAVAK):1. Izrada izveštaja o internoj proveri2. Dokumentovanje korektivnih i preventivnih mera3. Izrada Zapisnika o preispitivanju od strane rukovodstva

12.00-13.00 Prezentacija ZADATKA 7, uz diskusiju.13.00-14.00 RUČAK14.00-15.30 INTEGRISANJE SISTEMA MENADŽMENTA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP

- Zajednički zahtevi za sisteme menadžmenta.- Princip integrisanja zajedničkih zahteva u jedan integrisani sistem. - Izgled strukture integrisanog sistema menadžmenta.- Korišćenje specifikacije PAS 99 za integrisanje sistema menadžmenta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP.

PRIKAZ I TUMAČENJE PAS 99, SPECIFIKACIJA ZAJEDNIČKIH ZAHTEVA ZA SISTEM MENADŽMENTA KAO OKVIR ZA INTEGRACIJU

1. Predmet i područje primene2. Referentne publikacije3. Definicije4. Zajednički zahtevi sistema menadžmenta 4.1. Opšti zahtevi 4.2. Politika sistema menadžmenta 4.3. Planiranje 4.4. Primena i operacije 4.5. Ocenjivanje performansi 4.6. Poboljšavanja 4.7. Preispitivanje od strane rukovodstva

15.30-16.00 PROGRAM I METODOLOGIJA RADA NA PRIMENI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA16.00-16.30 PITANJA, DISKUSIJA I PODELA SERTIFIKATA

Page 9: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

PREDAVAČI

Prof. dr Nikola VujanovićRegistrovani vodeći konsultant1. – RSC (Registered Senior Consultant) u Registru konsultanata britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet (CQI Management Consultant Register).Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet2. – FCQI CQP (Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).Vodeći ocenjivač3. (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).Redovni profesor4. (na doktorskim studijama na Mašinskom fakultetu u Beogradu na predmetu “Menadžment kvalitetom").Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema 5. zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO/IEC Uputstvo 65, CE znak, PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.Autor nekoliko knjiga 6. u vezi praktične primene sistema menadžmenta kvalitetom.Ekspert u registru Lojda7. (Lloyd’s Register Quality Assurance) za ocenjivanje sistema menadžmenta kvalitetom.Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH8. .Predsednik komisije9. za ocenjivanje za nacionalnu nagradu OSKAR KVALITETA.

Mr Nebojša Erić, dipl. inž.Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema 1. zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949, PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.Predavač na seminarima2. iz oblasti sistema menadžmenta.Registrovani vodeći ocenjivač3. sistema menadžmenta kvalitetom u nacionalnoj šemi registrovanja.Završen KURS ZA PROVERAVAČA / VODEĆEG 4. PROVERAVAČA Lloyd’s Register Quality Assurance.Učešće u velikom broju ocenjivanja5. sistema menadžmenta u procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).

Page 10: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

Gordana Pejović, agroekonomista

Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema 1. zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949, PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.Quality Representative2. u akreditovanoj Evropskoj šemi (u realizaciji TÜV Thuringen, Nemačka).Predavač na seminarima 3. iz oblasti sistema menadžmenta.Završen KURS ZA OCENJIVAČA/VODEĆEG OCENJIVAČA 4. Lloyd’s Register Quality Assurance prema ISO 9001:2008.

Zorana Jović, dipl. inž. prehr. tehnologije

Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema 1. zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949, PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.HACCP IMPLEMENTATION EXPERT2. – Consact group.Predavač na seminarima3. iz oblasti sistema menadžmenta.Završen KURS ZA OCENJIVAČA/VODEĆEG OCENJIVAČA4. Lloyd’s Register Quality Assurance prema ISO 9001:2008.

PRIJAVA UČEŠĆA I KOTIZACIJA

Učešće na obuci prijavljuje se na priloženom obrascu PRIJAVA UČEŠĆA.

Kotizacija iznosi 53.100 dinara po učesniku, ukjlučujući PDV. Pored prisustvovanja obuci, kotizacija svakom učesniku obezbeđuje sledeće:

Priručnik ’’Konsultant za sisteme menadžmenta’’, sa svim 1. temama koje se na obuci izlažu, uključujući i modele 20 tipičnih procedura (sadržaji i/ili dijagrami tokova) prema zahtevima ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000 i HACCP.Spisak svih učesnika na obuci.2. Pribor za pisanje.3. Ručak svih pet dana trajanja obuke.4. Osveženja u pauzama i u toku rada.5. Zajednička fotografija i CD sa ostalim fotografijama.6. Sertifikat ’’Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta’’ 7. (na srpskom i engleskom).

Page 11: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA

Pre

dst

avn

ik r

uk

ov

od

stva

za

sis

te

me

me

na

me

nta

(ISO

900

1, IS

O 1

4001

, OH

SAS

1800

1, IS

O/I

EC

270

01, I

SO 2

2000

, HA

CC

P)

53.1

00

Page 12: Predstavnik rukovodstva za sisteme menadžmenta (ISO … menadzmenta.… · - Funkcije preduzeća - Organizaciona šema preduzeća - Pregled procesa preduzeća. Rešavanje ZADATKA