of 19 /19
PREDMET: GRAĐEVINSKI MATERIJALI Škola za dizajn Novi Pazar 5. KERAMIČKI MATERIJALI

PREDMET: GRAĐEVINSKI MATERIJALI - Enes Curić · PDF fileGLINA je osnovna plastična sirovina – sastoji se od čestica minerala gline veličine ispod 0,05 mm. Čista glina je plastična

 • Author
  hamien

 • View
  252

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of PREDMET: GRAĐEVINSKI MATERIJALI - Enes Curić · PDF fileGLINA je osnovna plastična sirovina...

 • PREDMET: GRAEVINSKI MATERIJALI

  kola za dizajn Novi Pazar

  5. KERAMIKI MATERIJALI

 • KERAMIKI MATERIJALI

  Keramiki materijali su proizvodi izraeni od gline (gr. keramos = glina) koji se oblikuju u tekuem, plastinom, poluplastinom, suvom ili prakastom stanju, a zatim sue i peku (pale) na visokoj temperaturi da bi dobili potrebna mehanika svojstva.

 • Glina je sedimentna stena. Nastaje taloenjem estica

  koje su proizvod hemijskog i mehanikog raspada postojeih minerala i stena.

  Kaolin je osnovni sastojak gline.Od koliine kaolina zavisi plastinost gline. ist kaolin je bele boje.

  Njegovim meanjem sa drugim raspadnutim materijalima nastaju razliite vrste glina:

  Porculanska glina je najistija jer sadri najvie kaolina i malo primesa. Koristi se za izradu sanitarnog pribora.

  Ilovaa sadri vei procenat primesa (kvarcni pesak,

  oksidi gvoa). Smatra se glavnom sirovinom za

  keramike proizvode koji se primenjuju u graevinarstvu.

  Ciglarska glina sadri malo kaolina, a puno drugih primesa. Koristi se za izradu opeke.

 • GLINA je osnovna plastina sirovina sastoji se od estica minerala gline veliine ispod 0,05 mm. ista glina je plastina (masna), a neista - mrava (posna). U tehnikoj praksi se prema nameni deli na:

  - porculansku, - lonarsku - opekarsku glinu.

  Prema vatrostalnosti: - niskovatrostalna - visokovatrostalna.

 • Porculanska glina se sastoji uglavnom od kaolina s vrlo malo primesa, upotrebljava se kao sirovina za dobijanje najfinijih keramikih proizvoda. Lonarska glina je takoe ista kaolinska glina, ali s

  neto vie primesa.

  Boja gline moe biti: - bela, - siva, - uta, - crvenkasta

 • KERAMIKI PROIZVODI U GRAEVINARSTVU

  Glina je jedan od najstarijih gradjevinskih materijala.

  Narodi starih civilizacija koristili su je kao graevinski

  materijal i kao materijal za izradu upotrebnih i umetnikih predmeta (Mesopotamija,Grka,Kina)

  Uloga gline u dananjem graevinarstvu je nezamenljiva.

  U Kineski zid u duini od oko 2500 km bilo je ugraeno oko 80 milijardi opeka.

 • KERAMIKI PROIZVODI U GRAEVINARSTVU

  Tehnoloki postupci proizvodnje keramikih materijala se razlikuju po nainu pripreme mase i po nainu oblikovanja.

  Po nainu pripreme mase, dele se na postupke: - za finu keramiku (keramike ploice, kanalizacone i

  drenane cevi, sanitarna keramika), - za grubu keramiku (opeka, crep, dimnjaki

  elementi, vatrostalni materijali)

  Po nainu oblikovanja: - presovanjem, - vuenjem, bruenjem i struganjem, - livenjem.

 • ASORTIMAN OPEKARSKIH PROIZVODA

  GRUBI KERAMIKI MATERIJALI - OPEKA - CREP - DIMNJAKI ELEMENTI - VATROSTALNI MATERIJALI

  Opeka i crep se peku na temperaturi od 950 C do 1000 C FINI KERAMIKI MATERIJALI

  - KERAMIKE PLOICE, - KANALIZACIONE I DRENANE CEVI - SANITARNI KERAMIKI MATEIJALI

 • OPEKA I GLINENI BLOKOVI U graevinarstvu i arhitekturi se za zidanje spoljanjih i

  unutranjih zidova i za meuspratne konstrukcije koristi nekoliko vrsta opeke i glinenih blokova. Puna opeka (sa upljinama ne vie

  od 15 % povrine) se koristi za zidanje spoljanjih i unutranjih zidova koji se malteriu,

  Radijalna opeka je namenjena za zidanje slobodno stojeih dimnjaka. Po irini ima zaobljene povrine, a po duini radijalno usmerene,

  Fasadna puna opeka,

 • OPEKA I GLINENI BLOKOVI

  uplja opeka i blokovi imaju vertikalne ili horizontalne upljine koje im smanjuju masu i poboljavaju termoizolaciona svojstva. Namenjeni su za zidanje unutranjih i spoljanjih zidova koji se malteriu,

  uplji blokovi meuspratnih konstrukcija,

 • ema tehnolokog sistema za proizvodnju OPEKE

  Opeka

 • PROIZVODI ZA POKRIVANJE KROVNIH POVRINA

  Crep je vrsta krovnog pokrivaa koji se obino pravi od gline, a moe biti i od betona ili stakla.

  Crep moe biti vueni ili presovani.

  Vueni crep se oblikuje istiskivanjem keramike mase kroz odgovarajue kalupe koji mu daju eljenu formu. Moe biti sa i bez ljeba. Moe biti:

  Vueni biber crep,

  Vueni crep sa jednim ljebom,

  eramida.

  Presovani crep se oblikuje presovanjem keramike mase posebnim presama. Danas se koriste dva tipa:

  presovani crep s jednostrukim ljebom i

  presovani crep s dvostrukim ljebom.

 • FINI KERAMIKI MATERIJALI - KERAMIKE PLOICE, - KANALIZACIONE I DRENANE CEVI - SANITARNI KERAMIKI MATEIJALI

  KERAMIKE CEVI Drenane cevi za dreniranje i odvoenje podzemnih

  voda,

  Kanalizacione cevi za odvoenje otpadnih voda, vodonepropusne, odgovarajuih dimenzija.

  KERAMIKE PLOICE Proizvode se od smee gline i drugih mineralnih sirovina. Za unutranje i spoljanje oblaganje zidova i podova.

  Presovane, vuene a sa vidne strane glazirane ili neglazirane

 • SANITARNI KERAMIKI MATERIJALI Oblikuju se livenjem glinene suspenzije razreene

  vodenim staklom i jo nekim dodacima u kalupe od gipsa, koji imaju uplji prostor jednak vanjskom oblikuproizvoda.

  Sanitarna keramika se pee nakon glaziranja pa se istovremeno pee i glazura, koja zbog sve otrijih higijenskih uvjeta eksploatacije i sve agresivnijih sredstava odravanja mora biti sve kvalitenija.

 • HVALA NA PANJI!