Predavanje 1-WORD 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  1/37

  Страна 1

  Поглавље 1

  M icr osof t Wor d (1. део)

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  2/37

  ( д )

  Страна 2

  Поглавље 1

  Циљеви

  Рад са M S WORD процесором текста:

  Подешавање радног окружења Уношење текста Едитовање документа Форматирање документа

  Рад са табелама Памћење документа на диску

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  3/37

  Страна 3

  Покретање апликације

  • Изглед радног окружења

  Курсор (показивач)

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  4/37

  Страна 4

  Отварање новог документа

  Три начина да отворите нови документ ( New Docum ent )

  Из менија File/New... (B lank d o cu m ent)Кликните на икону < Crtl+N >Готови шаблони (Sample templates)

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  5/37

  Страна 5

  Отварање постојећег документа

  Три начина да отворите постојећи документ ( О pen Docum ent )

  Из менија File /Open ...

  Кликните на икону

  < Crtl+O >

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  6/37

  Отварање постојећег документа

  Страна 6

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  7/37

  Страна 7

  Снимање документа

  Три начина да снимите документ (Save Docu m ent )

  Из менија File/Save...

  Кликните на икону

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  8/37

  Страна 8

  O пције

  • File/Options/Save...

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  9/37

  O пције

  Страна 9

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  10/37

  O пције

  • FileLocations...

  Страна 10

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  11/37

  Страна 11

  Основни појмови

  Реч ( Word ): Одсечак текста између дваделимитера

  Ред и колона Страница (Page )Заглавље/Подножје (Header & F оо t er )Фусноте и Ендноте (Footnotes /Endnotes )Маргине (Top, Bot to n , Lef t , Right )

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  12/37

  Страна 12

  Основни појмови

  Пасус и Параграф нови пасус нови параграф

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  13/37

  Приказ команди

  Страна 13

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  14/37

  Страна 14

  Приказ менија

  Customize Quick Access Toolbar

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  15/37

  Страна 15

  Помоћни или искачући мени

  Десни клик на текст илиповршину за унос текста дајеискачући мени или

  Popup menuСврха : да се на лакши/бржиначин дође до команди изменија

  Може бити различит иприлагођен тексту на који сеодноси

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  16/37

  Страна 16

  Уношење текста

  Аутоматски прелази у нови ред кад сепопуни претходни .

  Нови пасус исти параграф Нови параграф Нова страна

  Позиционирање унутар унетог текста Тастери стрелице Миш Крај документа Почетак документа

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  17/37

  Страна 17

  Уношење текста

  Селектовање текста Миш Селектовање колоне < Alt > + M иш

  Цео документ

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  18/37

  Страна 18

  Уношење текста

  Брисање DeleteBackspace

  Већа количина текста сепретходно обележи (селектује)

  Избор тастатуре

  Кружна променатастатуре

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  19/37

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  20/37

  Страна 20

  Уношење текста

  Копирање , премештањетекста (Copy,Cut/Paste)

  Селектовати жељени текст , < Ctrl +X > меморисање

  обележеног копирање на ново место

  Collect and Paste (Shift)Могућност да се одједном селектују са тастером Shift , различити деловитекста (слике) ,и да се тако ископирајуна ново место

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  21/37

  Страна 21

  Претраживање и замена текста

  Find у командама Home/Editing омогућава да нађетеу документу одређени карактер, реч или фразу Replace у командама Home/Editing омогућава дапронађе одређени карактер, реч или фразу и замениса произвољним текстом

  Прво се кликне у документу одакле почиње претрага Избор Editing >Find >Advanced Find - појављује се дијалог, и у пољу Find What уносите текст који тражитеи кликните на Find nextКурсор одлазина наредно место у документуу коме се појављује тражени текст

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  22/37

  Страна 22

  Претраживање и замена текста Find next можете да притиснете док не пронађете сва

  појављивања у траженом тексту Изаберите таб Replace у дијалогу Find andReplaceУ пољу Replace With уносите нови текст тастер Replace мења прву нађену реч тастер Replace All даје потпуну замену

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  23/37

  Страна 23

  Форматирање текста

  Форматирање карактера Мера величине је тзв. point (1 point = 1/72 inch )Фонт је ознака за величину и изглед карактера

  A

  20 pts

  A40 pts

  80 pts120 pts

  A A A200 pts

  radley Hand ITC Arial

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  24/37

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  25/37

  Страна 25

  Форматирање текста

  Форматирање карактера - Font Format / Font...

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  26/37

  Страна 26

  Форматирање текста *

  Форматирање карактера Font /Аdvanced… Scale

  SpacingPosition

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  27/37

  Страна 27

  Форматирање параграфа

  Скривени кодови

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  28/37

  Страна 28

  Форматирање параграфа

  Хоризонтално поравнање

  Десно поравнање

  Централно поравнање

  Лево поравнање

  Обострано поравнање

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  29/37

  Страна 29

  Форматирање параграфа

  Form at / Paragrap h ... Alignment

  IdentationSpacing

  Line spacing

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  30/37

  Страна 30

  Форматирање параграфа

  Употреба лењира (показивачи маргина )

  Почетак прве линије Почетак свих осталих линија

  Десна маргина

  Притиском на A lt при померању граничникадобијају се мере у cm

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  31/37

  Страна 31

  Форматирање параграфа

  Како “ископирати” све елементе формата једног параграфа на други? Позиционирате се на параграф чијиформат желите да “ископирате” Један (или два клика) на икону

  (Form at p e in ter ) Кликните на параграф (или вишепараграфа) који желите да форматирате

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  32/37

  Страна 32

  Форматирање стране

  File / Pag e Setu p ...

  MarginsOrientationPages

  Multiple pages:

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  33/37

  Страна 33

  Форматирање стране

  File / Page Setu p ...

  Paper

  Layout

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  34/37

  Страна 34

  Форматирање стране

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  35/37

  Страна 35

  Page Layou t / Colum ns ...

  Форматирање стране Колоне

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  36/37

  Страна 36

  Резиме лекције

  Oбрада текста није класично “куцање”текста

  Употреба тастера Enter само када семора Koристити табулаторе и показиваче

  маргина , a не размакницу (spacebar ),у циљу поравнавања колона

 • 8/17/2019 Predavanje 1-WORD 1

  37/37

  С 37

  Хвала на пажњи !

  Има ли питања ?