Predavanja OM II 2013 2014

Embed Size (px)

Text of Predavanja OM II 2013 2014

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  1/88

  OTPORNOST MATERIJALA II

  Aleksandar Kara

  kancelarija 1111

  tel: 449 129

  akarac mf.unze.ba

  Josip Kamarik

  Kancelarija 1215

  tel: 449 120, lok 114

  k osi mf.unze.ba

  www.mf.unze.ba FAULTET KATEDRE KATEDRA ZA MEHANIKE OM II

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  2/88

  Izvoenje nastave

  predavanja: 2 asa sedmino

  vjebe: 2 asa sedmino (auditorne + laboratorijske(?))

  Obaveze studenata

  O kursu Otpornost Materijala II .....

  redovno prisustvo predavanjima i vjebama

  uraeni zadaci (po poglavljima) SVE PREDATO/KOLOKVIRANO DO KRAJA SEMESTRA!!!

  seminarski rad (15-minutna prezentacija na kraju semestra)

  Cilj predmeta Ovladati naprednijim metodama neophodnim za rjeavanje komplikovanijihproblema iz oblasti mehanike materijala

  Uvesti pojam nestabilnosti usljed izvijanja

  Proiriti analizu optereenja elemenata na plastino podruje

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 2

  Kompetencije(Ishodi uenja)

  Po zavretku kursa studenti e biti u stanju: rjeavati komplikovanije probleme iz oblasti uvijanja i savijanja

  dizajnirati i analizirati konstrukcije izloene izvijanju na osnovu kriterija stabilnosti

  primijeniti naprednije metode za rjeavanje problema iz oblasti mehanike materijala

  razlikovati i biti u stanju rijeiti probleme s elementima optereenim preko granice

  teenja.

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  3/88

  Provjera znanja

  kolokviranje zadataka na vjebama

  seminarski rad

  pismeni ispit (zadaci)

  O kursu Otpornost Materijala II .....

  Konana ocjena

  prisustvo nastavi: 0 %

  zadae: 25 %

  testovi/seminarski: 25 %

  pismeni ispit: 50 % (na ispitu se koristi lista formula/tabela dostupna na stranici kursa)!!!

  Napomena: Svaka od stavki mora biti ispunjena minimalno 51%!!!

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 3

  Ocjena 7 65-74%

  Ocjena 8 75-84%

  Ocjena 9 85-94%

  Ocjena 10 95-100%

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  4/88

  Sadraj/program kursa

  O kursu Otpornost Materijala II .....

  (1) Uvijanje napredni kurs 2 sedmice

  (2) Prostorno stanje napona 2 sedmice

  (3) Savijanje greda napredni kurs 5 sedmica

  (4) Optereenja elemenata preko granice teenja 3 sedmice

  (5) Izvijanje napredni kurs 1 sedmica

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 4

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  5/88

  LITERATURA

  osnovna

  Predavanja, vjebe (sve dostupno na web stranici)

  Grupa autora,Elastostatika I, Tehniki fakultet, Biha, 2003.

  O kursu Otpornost Materijala II .....

  dodatna

  Grupa autora,Elastostatika II, Tehniki fakultet, Biha, 2004.

  Rakovi D., Otpornost materijala, Nauna knjiga, Beograd, 1990.

  Rakovi D., Tablice iz otpornosti materijala, Nauna knjiga, Beograd, 1990.

  Vukojevi D., Teorija elastinosti, Mainski fakultet u Zenici, 1998.

  D. Kudumovi, S. Alagi, Zbirka Rjeenih Zadataka iz Otpornosti Materijala, UNTZ, Tuzla, 2000.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 55

  RC Hibbeler,Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.

  JM Gere, BJ Goodno,Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.

  JM Gere, BJ Goodno,An Instructors Solution Manual to Accompany: Mechanics of Materials, Cengage

  Learning, Seventh Edition, 2009.

  WA Nash, Theory and Problems of Strength of Materials, Schaums outline series, McGraw-Hill, 1998.

  WC Young, RG Budynas,Roarks formulas for Stress and Strain, McGraw-Hill, Seventh Edition, 2002.

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  6/88

  O kursu Otpornost Materijala II .....

  Obaveze studenata

  ZADAA 1: (1) + (2) + (3)

  Zadata: 10. mart 2014.

  SEMINARSKI:

  o za pre a u: . apr . pe a

  ZADAA 2: (3) + (4) + (5)

  Zadata: 21. april 2014.

  Rok za predaju: 06. juni 2014. (petak)

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 6

  Rok za predaju: 30. maj 2014

  PREZENTACIJA: 2. juni 2014.

  Konsultacije

  Srijedom __________________________

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  7/88

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  8/88

  Uvijanje napredni kurs

  Uvijanje ponavljanje

  Veza deformacija i napona

  max Gr =

  G =

  max

  r

  =

  Linearna zavisnost napona i udaljenosti od ose uvijanja!!!

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 8

  Uzduni i transferzalni naponi

  Uvijanje = isto smicanje = dvoosno naponsko

  stanje bez tangencijalnih napona

  max

  o

  T

  r I

  = =Opta formula uvijanja

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  9/88

  Uvijanje napredni kurs

  Vratila neokruglog poprenog presjeka

  Prije deformisanja

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 9

  *RC Hibbeler,Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.

  Poslije

  deformisanja

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  10/88

  Uvijanje napredni kurs

  Vratila neokruglog poprenog presjeka

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 10

  Raspodjela napona Izvitopereni

  popreni presjek

  Naponi u izabranim

  elementima

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  11/88

  Uvijanje napredni kurs

  Vratila neokruglog poprenog presjeka

  Pravougaoni popreni presjek

  max 2

  1

  T

  c ab =

  Maksimalni tangencijalni napon i ugao uvijanja

  3

  2

  TL

  c ab G =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 11

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  12/88

  Uvijanje napredni kurs

  Zadaci

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 12

  *RC Hibbeler,Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  13/88

  Uvijanje napredni kurs

  Zadaci

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 13

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  14/88

  Uvijanje napredni kurs

  Vratila neokruglog poprenog presjeka

  Tankostjeni elementi zatvorena kontura

  Posmini tok

  dA tds=

  ( )

  ( )

  A A A

  B B B

  A B

  A A B B

  dF t dx

  dF t dx

  dF dF

  t t

  t

  =

  =

  =

  =

  =

  Posmini tok Povrina bez napona

  srF t s q s

  dFq

  ds

  = =

  =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 14

  sr

  Povrina bez napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  15/88

  Uvijanje napredni kurs

  Vratila neokruglog poprenog presjeka

  Tankostjeni elementi zatvorena kontura

  Srednji tangencijalni napon

  srdF tds qds= =

  sr( ) ( )dT h dF h tds= =

  T

  Ugao uvijanja

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 15

  sr

  sr

  sr sr2 2m m

  t s

  T t hds

  T t dA tA

  =

  =

  = =

  sr

  2

  2

  m

  m

  tA

  Tq

  A=

  zraz se o a or en em energe s

  metoda

  24

  m

  TL ds

  A G t =

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  16/88

  Uvijanje napredni kurs

  Zadaci

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 16

  *RC Hibbeler,Mechanics of Materials, Prentice Hall, Eight Edition, 2011.

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  17/88

  Prostorno stanje napona

  Tenzor napona

  Opte stanje napona

  Normalni napon: indeksi pokazuju povrinu na koju djeluje.

  Tangencijalni napon: prvi indeks pokazuje povrinu na koju napon

  djeluje, a drugi pravac u kojem djeluje.

  Znaenje indeksa

  Konvencija o predznaku napona

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 17

  *Grupa autora,Elastostatika I, Tehniki fakultet, Biha, 2003

  Normalni napon e poz t van a o se n egov sm er po apa sa

  smjerom vanjske normale na elementu povrine

  Tangencijalni naponje pozitivan ako je na gornjoj, desnoj i

  zadnjoj povrini elementa usmjeren ka pozitivnom smjeru ose.

  JM Gere, BJ Goodno,Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  18/88

  Troosno naponsko stanje

  Materijal je izloen samo normalnim naponima (nema primijenjenih tangencijalnih napona).

  Prostorno stanje napona

  Maksimalni tangencijalni napon

  ( )max

  x y

  z

  =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 18

  ( )max

  2

  x z

  y

  =

  ( )max

  2

  y z

  x

  =

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  19/88

  Troosno naponsko stanje

  Hooke-ov zakon u tri dimenzije

  1( ( ))

  x x y z T

  E = + +

  ( ) ( )1

  ((1 ) ( ))1 1 2 1

  x x y z

  ET

  = + + +

  Prostorno stanje napona

  1 ( ( ))y y x z TE

  = + +

  ( )1

  ( )z z x y

  TE

  = + +

  ( ) ( )1 ((1 ) ( ))

  1 1 2 1y y x z

  ET

  = + + +

  ( ) ( )1

  ((1 ) ( ))1 1 2 1

  z z x y

  ET

  = + + +

  Promjena volumena

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 19

  0

  1 2 ( )x y z x y z

  VeV E

  = = + + = + +

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  20/88

  Troosno naponsko stanje

  1( )

  2

  1

  x x y y z zW

  = + +

  Deformacioni rad

  Prostorno stanje napona

  ( ) ( )2 2 22

  1 ( ) 22(1 )(1 2 )

  x y z x y y z y z

  x y z x y x z y z

  E E

  EW

  = + + + +

  = + + + + + +

  Sferino naponsko stanje (pojam modula kompresije)

  0x y z = = =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 20

  Svaka ravan je ravan glavnog napona,normalni napon u svakom pravcu je jednak,ni u jednoj ravni nema tangencijalnih napona

  Mohrov krug?

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  21/88

  Troosno naponsko stanje

  ( )00 1 2E

  =

  Sferino naponsko stanje (pojam modula kompresije)

  Prostorno stanje napona

  ( )0 003

  3 1 2E K

  = = =

  3(1 2 )

  EK

  =

  modul kompresije ili zapreminski

  modul elastinosti

  - hidrostatiki pritisak

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 21

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  22/88

  Troosno naponsko stanje

  Prostorno stanje napona

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 22

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  23/88

  Ravno stanje napona - ponavljanje

  Ravno stanje napona jedinstveno predstavljeno s dvije komponente normalnog napona i jednomkomponentom tangencijalnog napona koji djeluju na element s odreenim poloajem u taki

  elementa.

  Prostorno stanje napona

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 23

  y yx =

  1 1 1 1y y x

  =

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  24/88

  2

  2

  1,22 2

  x y x y

  xy

  + = +

  Glavni normalni naponi i najvei tangencijalni naponi

  Prostorno stanje napona

  1

  cos(2 ) sin(2 )2 2

  x y x y

  x xy

  +

  = + +

  1 1

  sin(2 ) cos(2 )2

  x y

  x y xy

  = +

  2

  2 1 2max,min

  2 2

  x y

  xy

  = + =

  U ravni glavnih normalnih napona ne djelujutangencijalni naponi.

  12 0 =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 24

  ravn na ve angenc a n napona e u u

  normalni naponi

  1 2

  2 2

  x y

  = =

  1 1x y x y

  + = +

  ta je s treom dimenzijom?

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  25/88

  Hooke-ov zakon za ravno stanje napona

  + +

  Ravno stanje napona i primjena

  x

  x

  E

  =

  x

  y

  E

  =

  y

  x

  E

  =

  y

  y

  E

  =

  xy yx

  G

  = = =

  2(1 )

  EG

  =

  +

  x

  z

  E

  = y

  z

  E

  =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 25

  ( )x x y

  E

  =

  1( )

  y y x

  E =

  + utjecaj temperature

  1

  ( )x x y T

  E = +

  1( )

  y y x T

  E = + (5.17)

  ( )z x y

  E

  = + ( )z x y

  TE

  = + +

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  26/88

  Hooke-ov zakon za ravno stanje napona

  1 ( )x x y

  E =

  1( )

  y y x

  E =

  + utjecaj temperature

  1 ( )x x y

  TE

  = +

  1( )

  y y x T

  E = +

  (5.17)

  Ravno stanje napona i primjena

  2( )

  1x x y

  E

  = +

  + utjecaj temperature(5.18)

  2( )

  1 1x x y

  E ET

  = +

  2( )

  1 1y y x

  E ET

  = +

  2( )

  1y y x

  E

  = +

  ( )z x yE

  = + ( )z x y

  TE

  = + +

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 26

  z =

  P j

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  27/88

  (Tankostjene) Posude pod pritiskom

  Tankostjene posude odnos unutranjeg prenika i debljine zida vea od 10

  Unutranji prtisak je znatno vei od vanjskog

  Prostorno stanje napona

  er ne posu e

  Zavareni spoj

  20 (2 ) ( ) 0i sr

  i

  F r t p r = =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 27

  2

  2 2sr

  pr pr

  r t t = (6.1)

  Zidovi sferinih posuda su izloeni jednakim zateznim naponima u svim smjerovima!!!

  ta je s naponima u ostalim pravcima?

  P t t j

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  28/88

  (Tankostjene) Posude pod pritiskom

  Prostorno stanje napona

  Vanjska povrina Unutranja povrina

  Sferine posude

  Glavni normalni naponi

  Glavni normalni naponi

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 28

  1 2 3 0

  2t

  = = =

  Maksimalni tangencijalni naponi

  1 2

  max

  2 2 4

  pr

  t

  = = =

  1 2 3

  2

  p

  t

  = = =

  Maksimalni tangencijalni naponi

  1 2

  max 1

  2 2 2 2 4

  p p p r pr

  t t

  + + = = = +

  Van-ravanski naponi!!!!

  Max oko ose x i y!!!!

  P t t j

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  29/88

  Primjer 2.2: Rezervoar sferinog oblika sa zrakom pod pritiskom

  napravljen je zavarivanjem dvije polusfere unutranjegprenika 450 mm i debljine stjenke od 6 mm, kao na slici.Treba uraditi sljedee:a) Ukoliko je dozvoljeni zatezni napon materijala rezervoara

  Prostorno stanje napona

  rezervoaru?

  b) Ako je dozvoljeni smiui napon u rezervoaru 40 MPakoliki je maksimalni dozvoljeni pritisak u rezervoaru?

  c) Ako normalna deformacija spoljanje povrine rezervoarane smije prei 0.0003, koliki je maksimalni dozvoljeni pritisaku rezervoaru? Pretpostaviti da vrijediHooke-ov zakon i da jeE=200 GPa, te =0.28.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 29

  d) Testovi na zavarenom spoju pokazuju da se otkaz deava

  kada zatezna sila po duini spoja iznosi 1.5 MN/m. Ako jepotrebni faktor sigurnosti zavarenog spoja 2.5, koliki jemaksimalni dozvoljeni pritisak u rezervoaru

  e) Uzimajui u obzir sve prethodne take, koji je dozvoljenipritisak u rezervoaru?

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  30/88

  Cilindrine posude

  (Tankostjene) Posude pod pritiskom

  Naponi po obodu 1

  Prostorno stanje napona

  1(2 ) 2 0bt pbr =

  1

  pr

  t =

  (6.2)

  Uzduni naponi

  2

  2

  2(2 ) 0rt p r =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 30

  2 2

  pr

  t =

  (6.3)

  ta je s naponima o ostalim pravcima?

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  31/88

  Cilindrine posude

  (Tankostjene) Posude pod pritiskom

  Prostorno stanje napona

  Vanjska povrina Unutranja povrina

  Glavni normalni naponi Glavni normalni naponi

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 31

  3 0 =

  Maksimalni tangencijalni naponi

  1

  max

  2 2

  r

  t

  = =

  Van-ravanski naponi!!!!

  Max oko ose x!!!!

  3 p =

  Maksimalni tangencijalni naponi

  1

  max 1

  2 2 2

  p p r pr

  t t

  + = = +

  1

  t

  =2

  2t

  = 1

  t

  =2

  2t

  =

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  32/88

  Primjer 2.3: Cilindrini rezervoar pod pritiskom je konstruisan pomou duge uske eline ploe koja se omotava

  oko cilindrinog tuljka/ablona, a zatim se krajevi ploe zavaruju pravei helikoidni spoj, kao na

  slici. Ovaj spoj ini ugao od 55. Unutranji poluprenik rezervoara je r=1.8 m, a debljina ploe je

  t=20 mm. Materijal je elik (E=200GPa, n=0.3), a unutranji pritisak 800 kPa. Izraunati sljedee:

  a) Obodni, 1, i uzduni,

  2, napon,

  Prostorno stanje napona

  c) Obodne, 1, i uzdune, 2, deformacije,d) normalni i tangencijalni napon koji djeluju u ravni zavarenog spoja.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 32

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  33/88

  Ravno stanje deformacija

  Ravno stanje napona

  Prostorno stanje napona

  0z

  =

  0yz

  =

  0xz

  =

  0

  0

  z

  xz

  yz

  =

  =

  =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 33

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  34/88

  Ravno stanje deformacija

  Ravno stanje napona Ravno stanje deformacija

  Prostorno stanje napona

  Naponi0

  xz =

  , , ,x y z xy

  mogu biti razliiti od 0

  0yz

  =0z

  = 0yz

  =0xz

  =

  , ,x y xy

  mogu biti razliiti od 0

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 34

  Deformacije0

  z = 0yz =0xz =0xz =

  , ,x y xy

  mogu biti razliiti od 0, , ,x y z xy mogu biti razliiti od 0

  0yz =

  Openito, ravno stanje napona i ravno stanje deformacija ne deavaju se istovremeno!!! ALI ....?

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  35/88

  Ravno stanje deformacija

  Jednaina transformacije normalna deformacija x1

  Prostorno stanje napona

  cosxdx sinydy cosxydy

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 35

  x y y

  1 cos sin cos

  x x y y

  d dx dy dy

  ds ds ds ds

  = = + +

  cos

  dx

  ds= sin

  dy

  ds

  =2 2

  1 cos sin sin cosx x y xy = + +

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  36/88

  Ravno stanje deformacija

  Jednaina transformacije tangencijalna deformacija x1y1

  j p

  sinx

  dx

  ds cosy dy

  ds sinxy dy

  ds

  dx d d

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 36

  1 2 3 s n cos s n

  x y xy

  ds ds ds = + = +

  2

  ( ) sin cos sinx y xy =

  cos

  dx

  ds=

  sindy

  ds

  =

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  37/88

  Ravno stanje deformacija

  Jednaina transformacije tangencijalna deformacija x1y1

  j p

  2( )sin cos sinx y xy

  =

  sinx

  dx

  ds cosy dy

  ds sinxy dy

  ds

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 37

  s n cos s n2 2 2

  x y xy = + + +

  2

  ( ) sin cos cosx y xy = +

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  38/88

  Ravno stanje deformacija

  Jednaina transformacije tangencijalna deformacija x1y1

  2( ) sin cos sin

  x y xy =

  j p

  ( )2 21 1 2( ) sin cos cos sinx y x y xy = + = +

  2

  ( ) sin cos cosx y xy = +

  ( )1 1 2 2

  ( ) sin cos cos sin2 2

  x y xy

  x y

  = +

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 38

  1 cos 2 sin 2

  2 2 2

  x y x y xy

  x

  = + +

  1 1

  sin 2 cos 22 2 2

  x y x y xy

  = +

  1

  cos(2 ) sin(2 )

  2 2

  x y x y

  x xy = + +

  1 1

  sin(2 ) cos(2 )2

  x y

  x y xy

  = +

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  39/88

  Ravno stanje deformacija

  Glavne deformacije

  tg(2 ) xy

  =

  2 2

  1,22 2 2

  x y x y xy

  +

  = +

  Maksimalna tangencijalna deformacija

  2 2

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 39

  1,22 2

  x y xy

  = +

  Mohr-ov krug deformacija

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  40/88

  Ravno stanje deformacija

  Primjena jednaina transformacija

  Jednaine transformacije za ravno stanje napona mogu se koristiti i za napone kod ravnog stanja

  deformacija, poto se u jednainama ravnotee ne javlja napon z.

  Analogno, jednaine transformacije za ravno stanje deformacija mogu se koristiti i za deformacije kodravnog stanja napona, poto z

  ne utie na geometrijske ovisnosti.

  1

  cos(2 ) sin(2 )2 2

  x y x y

  x xy + = + +

  1 1

  sin(2 ) cos(2 )2

  x y

  x y xy

  = +

  2 2

  1 cos sin sin cos

  x x y xy = + +

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 40

  I jedne i druge su validne za bilo koji materijal (linearan ili nelinearan)!!! Zato?

  ( )1 1 2 2( ) sin cos cos sin2 2

  x y xy

  x y

  = +

  Prostorno stanje napona

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  41/88

  Rozete mjernih traka

  Za mjerenje deformacija (napona) koriste se mjerne trake, koje mjere

  normalne deformacije.

  Za opte stanje napona, najee se koriste klasteri mjernih traka

  rozete.

  Mjerne trake su optereene ravnim stanjem napona.

  Deformaciono stanje se moe odrediti pomou rozete s tri mjerne trake

  ukoliko se postave jednaine za sve tri trake, pa se rijei sistemjednaina po x,

  yi

  xy:

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 41

  2 2

  2 2

  cos s n s n cos

  cos sin sin cos

  cos sin sin cos

  a x a y a xy a a

  b x b y b xy b b

  c x c y c xy c c

  = + +

  = + +

  = + +

  Savijanje greda - ponavljanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  42/88

  Naponi u gredi

  Normalni naponi

  x

  My = Formula savijanja!!!!

  z

  Tangencijalni naponi

  Q ydA=

  VQ

  Ib =

  Formula

  tangencijalnih napona!!!

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 42

  Savijanje greda - ponavljanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  43/88

  Dimenzionisanje

  Savojni i tangencijalni naponi ne prelaze dozvoljene napone

  Grede su obino duge, pa su momenti savijanja veliki, a tangencijalni naponi slue kao konana

  provjera.

  Sekcijski modul treba ispunjavati:

  Za jednostavne poprene presjeke jednostavno je nai potrebne dimenzije, dok se za sloene izabere

  oblik, pa onda dimenzije. Nakon izbora provjerava se tangencijalni napon koristei jedan od izraza

  max

  z gr

  doz

  MS S

  > =

  V

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 43

  Iako prethodni izraz ne predstavlja problem, za kratke i grede optereene velikim tangencijalnim

  silama, te grede od drveta, neophodno je uzeti u obzir tangencijalne napone.

  doz

  It =

  Savijanje greda napredni kurs

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  44/88

  Grede promjenljivog poprenog presjeka

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 44

  JM Gere, BJ Goodno,Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.

  Savijanje greda napredni kurs

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  45/88

  Grede promjenljivog poprenog presjeka

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 45

  Savijanje greda napredni kurs

  G d j lji j k

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  46/88

  Grede promjenljivog poprenog presjeka

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 46

  Savijanje greda napredni kurs

  K ij j

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  47/88

  Koso savijanje

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 47

  Optereenje u ravni simetrije Optereenje pod uglom na ose simetrije

  (koso savijanje)

  Savijanje greda napredni kurs

  Koso savijanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  48/88

  Koso savijanje

  Predznak momenta savijanja

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 48

  Savijanje greda napredni kurs

  Koso savijanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  49/88

  Koso savijanje

  Naponi savijanja Neutralna osa

  0

  tg( )

  y z

  x

  y z

  y z

  z y

  M z M yI I

  M Iy

  z M I

  = =

  = =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 49

  y z

  x

  y z

  M z M y

  I =

  Savijanje greda napredni kurs

  Koso savijanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  50/88

  Koso savijanje

  ( )

  ( )

  sin

  cos

  tg

  y

  z

  y

  z

  M P L x

  M P L x

  M

  M

  =

  =

  =

  tg tgy z z

  z y y

  M I Iy

  z M I I

  = = =

  Openito osim:

  Optereenje je uxy-ravni (zje neutralna osa) - =0 ili

  180

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 50

  Optereenje je uxz-ravni (yje neutralna osa) -=90

  Iy=Iz

  Savijanje greda napredni kurs

  Koso savijanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  51/88

  Koso savijanje

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 51

  Savijanje greda - napredni kurs

  Elastina linija

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  52/88

  Elastina linija

  Kriva ugiba uzdune ose koja prolazi kroz teite svih poprenih presjeka grede elastina linija.

  Dijagram

  momenataDijagram momenata

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 52

  Taka

  infleksijeElastina linija

  Taka

  infleksije Elastina linija

  Savijanje greda - napredni kurs

  Elastina linija

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  53/88

  Elastina linija

  Relacija moment savijanja zakrivljenost gredex

  y

  y = =

  x x

  EyE E y

  = = =

  1 M

  EI

  = =

  x

  z

  My

  I =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 53

  Prije deformacije Poslije deformacije

  Taka

  infleksije

  M = 0

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  54/88

  Savijanje greda - napredni kurs

  Ugib i nagib grede pomou integracije

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  55/88

  g g g p g j

  2

  2

  z

  d v M

  dx EI = + (5.16) i (5.17) Jednaina momenta savijanja

  ( )2

  2( ) =VdM d d vV x EI x

  dx dx dx =

  ( ) ( )2 2 2

  2 2 2( ) =

  d M d d v dV w x EI w x w x

  dx dx dx dx

  = =

  Jednainasmiuih/transferzalnih sila

  Jednaina optereenja

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 55

  ZaEI=const

  ( )3

  3

  d vEI V x

  dx=

  2

  2 ( )

  d vEI M x

  dx= ( )

  4

  4

  d vEI w x

  dx=

  Savijanje greda - napredni kurs

  Ugib i nagib grede pomou integracije

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  56/88

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 56

  2

  1 1 22

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z z z

  d v M x dv M x M xdx C v dx C dx C

  dx E x I x dx E x I x E x I x

  = = + = + +

  Savijanje greda - napredni kurs

  Ugib i nagib grede pomou integracije

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  57/88

  Konvencija o predznaku (M, F, v)

  pozitivni ugib nagore pozitivni nagib se mjeri suprotno kretanju kazaljke na satu u odnosu nax-osu koja je

  pozitivno usmjerena prema desno, i obrnuto

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 57

  2

  1 1 22

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z z z

  d v M x dv M x M xdx C v dx C dx C

  dx E x I x dx E x I x E x I x

  = = + = + +

  Savijanje greda - napredni kurs

  Ugib i nagib grede pomou integracije

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  58/88

  Granini uslovi

  Neophodni za izraunavanje konstanti integracije

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 58

  2

  1 1 22

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z z z

  d v M x dv M x M xdx C v dx C dx C

  dx E x I x dx E x I x E x I x

  = = + = + +

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  59/88

  Savijanje greda - napredni kurs

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  60/88

  Primjer 4.1: Greda na slici optereena je kontinuiranim optereenjem q. Odrediti jednainu

  elastine linije, maksimalni ugib, te nagibe u takama oslonca, ako jeEI=const.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 60

  Savijanje greda - napredni kurs

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  61/88

  Primjer 4.2: Konzola na slici optereena je kontinuiranim optereenjem q. Odrediti jednainu

  elastine linije, maksimalni ugib, te nagibe u takama oslonca, ako jeEI=const.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 61

  Grede s vie polja

  Savijanje greda - napredni kurs

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  62/88

  Grede s vie polja

  Optereenja ili ugibi/nagibi ne mogu se predstaviti jednom funkcijom

  1. Greda se dijeli na polja na nain da su veliine

  2. Izvodi se integracija po poljima

  3. Odreuju se konstante integracije iz graninih i

  uslova kontinuiranosti

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 62

  Savijanje greda - napredni kurs

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  63/88

  Primjer 4.3: Za gredu na slici optereenu vertikalnom silomP, Odrediti jednainu elastine linije, te

  maksimalan ugib, ako jeEI=const.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 63

  Savijanje greda - napredni kurs

  Ugib i nagib grede pomou integracije

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  64/88

  Metoda Clebsch-a (i Macaulay-a )

  Vie diferencijalnih jednaina po poljima se svodi na jednu univerzalna elastina linija

  . oor natn po eta za rat na evom ra u

  grede,2. u svakom polju raspona grede u kome se mijenja

  napadni moment uzeti promjenljivu (z- ai), gdje je

  ailijeva granica tog polja grede,

  3. napadni moment u sljedeem intervalu mora biti

  jednak napadnom momentu prethodnog intervala

  uvean za lan koji sadri binom (z- ai); za sluaj

  djelimino kontinualnog optereenja to se postie

  produenjem kontinualnog optereenja do kraja

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 64

  2 2 0

  A 1 2 3(z) ( ) ( ) ( )

  2 2

  q qM F z z z a F z a M z a= - + - - - + -

  optereenja,

  4. integracione konstante C1i C2javljaju se samo uprvom polju integrala diferencijalne jednaine

  elastine linije grede, a odreuju se iz uslova

  oslanjanja grede.

  Savijanje greda - napredni kurs

  P i j 4 4 Z d li i t tik l i il P Od diti j d i l ti li ij t

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  65/88

  Primjer 4.4: Za gredu na slici optereenu vertikalnim silamaP, Odrediti jednainu elastine linije, te

  maksimalan ugib, ako jeEI=const.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 65

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  66/88

  Savijanje greda - napredni kurs

  Statiki neodreeni gredni nosai

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  67/88

  Metoda integracije

  1. Postave se jednaine ravnotee2. Postavi se dodatna jednaina elastine linije

  3. Koristei granine uslove, rijei se sistem

  jednaina

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 67

  Savijanje greda - napredni kurs

  Statiki neodreeni gredni nosai

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  68/88

  Metoda superpozicije

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 68

  Savijanje greda - napredni kurs

  Statiki neodreeni gredni nosai

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  69/88

  Metoda superpozicije ukrtene grede

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 69

  Izvijanje*

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  70/88

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 70

  *Grupa autora,Elastostatika II, Tehniki fakultet, Biha, 2003

  *JM Gere, BJ Goodno,Mechanics of Materials, Cengage Learning, Seventh Edition, 2009.

  Izvijanje

  Osnovne karaktersitike i pojmovi

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  71/88

  Stabilnost aksijalno pritisnutih elemenata

  Umjesto kriterija vrstoe (vrijednosti glavnih normalnih ili najveih tangencijalnih napona ne prelaze

  kritine vrijednosti), ili kriterija krutosti (deformacije ne prelaze kritine veliine) kriterij koji se

  primijenjuje kod izvijanja je kriterij stabilnosti.

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 71

  Euler-ova (Ojler) kritina sila izvijanja

  Izvijanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  72/88

  Prelaz iz stabilnog u nestabilne uslove nastaje pri specifinoj aksijalnoj sili,Fkrkritina sila.

  Za odreivanje kritine sile koristi se diferencijalna jednaina elastine linije grede.

  2

  2

  d vEI M

  dz=

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 72

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  73/88

  Izvijanje

  Euler-ova (Ojler) kritina sila izvijanja

  a) Konzola vii harmonici

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  74/88

  a) Konzola vii harmonici

  ( )2

  2

  , 22 1

  kr n

  EIF n

  =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 74

  Izvijanje

  Euler-ova (Ojler) kritina sila izvijanja

  b) Prosta greda

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  75/88

  b) Prosta greda

  2

  2

  d vEI M

  dz=

  2

  d vEI Fv

  dz

  =

  ( ) ( )2

  2

  20 cos sin

  d vk v v A kz B kz

  dz+ = = +

  Fk

  EI

  =

  ( )

  (0) 0 0

  '( ) 0 sin 0

  v A

  v L B kl

  = =

  = = Osnovna forma izvijanja

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 75

  1,2,3krFkl l n nEI

  = = =

  1n =

  2

  min2

  kr e

  EIF F I I

  l

  = = =2

  2

  2kr

  EIF n

  l

  =

  Izvijanje

  Euler-ova (Ojler) kritina sila izvijanja

  c) Greda s ukljetenjem

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  76/88

  c) Greda s ukljetenjem

  2

  2

  d vEI M

  dz=

  2

  vEI vF zY

  dz

  =

  ( ) ( )2

  2 2

  2 cos sin

  d v Y Y Y k v z k z v A kz B kz z

  dz EI F F + = = = + +

  k

  EI

  =

  ( )

  (0) 0 0

  ( ) 0 sin

  v A

  Yv L B kl l

  F

  = =

  = =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 76

  ( ) ( )'( ) 0 cos tgY

  v L B kl kl kl kF

  = = =

  ( )( ) ( )

  2 2 2 22

  2 22 2

  0.7/kr

  EI kl EI EI EIF kl

  l l lkl l

  = = =

  Osnovna forma izvijanja

  d) Greda s dva ukljetenja

  Izvijanje

  Euler-ova (Ojler) kritina sila izvijanja

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  77/88

  d) Greda s dva ukljetenja

  2

  2

  d vEI M

  dz=

  2

  2EI Fv

  dz

  = +M

  ( ) ( )2

  2

  2 cos sin

  d vk v v A kz B kz

  dz EI F + = = + +

  M M

  k

  EI

  =

  (0) 0

  '(0) 0 0

  '

  v AF

  v B

  = =

  = =

  M

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 77

  ,= = =

  2 1,2,3krF

  kl l n nEI

  = = =

  1n =

  ( )

  2

  min2

  0.5kr e

  EIF F I I

  l

  = = =2

  2

  24

  kr

  EIF n

  l

  =

  Izvijanje

  Euler-ova (Ojler) kritina sila izvijanja osnovna forma

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  78/88

  a) Konzola

  ( )

  2

  min2

  2kr

  EIF I I

  l

  = =

  2

  EI) Prosta gre a

  c) Greda s ukljetenjem

  d) Greda s dva ukljetenja

  min2

  krF I I

  l= =

  ( )

  2

  min2

  0.7kr

  EIF I I

  l

  = =

  ( )

  2

  min2

  0.5

  kr

  EIF I I

  l

  = =

  Vitkost tapa odnos redukovane duine i

  minimalno olu renika inerci e

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 78

  2

  min2

  kr

  r

  EIF I Il

  = =

  2

  min2

  kr

  r

  EII I

  l A

  = =

  lr redukovana duina

  2

  2 2

  2 min

  r

  kr kr

  l A E K

  i I

  = = = = =

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  79/88

  Primjer 5.2: Platforma za osmatranje se oslanja nizom aluminijskih cijevi duine 3.25 m, vanjskog

  Izvijanje (u elastinom podruju)

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  80/88

  prenika 100 mm. Osnove cijevi su uvrene u betonsku bazu, dok su gornji dijelovispojeni s platformom. Cijevi su dizajnirane da izdre optereenje od 100 kN.

  Odrediti najmanju dozvoljenu debljinu cijevi ako je faktor sigurnosti jednak 3. Uzeti

  = , .

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 80

  Izvijanje

  Ekscentrino izvijanje (formula sekante)

  2d v

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  81/88

  2

  d vEI M

  dx=

  2

  2 ( )

  d vEI P e v= +

  Pk =

  ( ) ( )2

  2 2

  2e cos sin

  d vk v k v A kx B kx e

  dx+ = = +

  ( )( )

  (0) 0

  1 cos( ) 0 tan

  sin 2

  v A e

  kL Lv L B e e k

  kL

  = =

  = = =

  L

  Formula sekante

  ( )max

  sec2

  LM P e v Pe k

  = + =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 81

  Maksimalni ugib

  2

  max sec 1

  2

  Lv e k

  =

  max 21 sec 2

  P Mc P ec P L

  A I A r EA r

  Ir

  A

  = + = +

  =

  Izvijanje

  Ekscentrino izvijanje (formula sekante)

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  82/88

  max sec 1

  2Lv e k =

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 82

  Izvijanje

  Ekscentrino izvijanje (formula sekante)

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  83/88

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 83

  Izvijanje

  Izvijanje u plastinom podruju

  Engesserov postupak

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  84/88

  g p p

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 84

  Elastina deformacija

  (duge ipke)

  Neelastina deformacija

  (kratke i srednje duge ipke)2

  2

  t

  cr

  E

  KL

  r

  =

  Izvijanje

  Izvijanje u plastinom podruju

  Ostali postupci .......

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  85/88

  p p

  a) Empirijski obrasci (Tetmeier, Ostenfeld - Johnson)

  b) Omega metoda

  c) Energetska metoda

  d) Ritz-ova metoda

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 85

  Izvijanje

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  86/88

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II 86

  Informacije o polaganju pismenog dijela ispita

  1. Ispit sadri 4-5 zadataka, od kojih svaki nosi 10-25% bodova iz sljedeih oblasti

  a. Uvijanje: vratila neokruglog poprenog presjeka i tankostjena vratila zatvorenog profila raunski

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  87/88

  zadatak (15-20%)

  b. Primjena ravnog stanja napona: sudovi pod pritiskom raunski zadatak (15-20%)

  2. Dozvoljeno je koristiti formule i tabele koje se mogu nai na web-stranici kursa

  c. av an e: oso sav an e ra uns za a a -

  d. Savijanje: odreivanje elastine linije (primjena metoda integracije, superpozicije, Clebsch)

  postavka jednaina (15-25%)

  e. Savijanje: statiki neodreeni problemi, ukrtene grede postavka jednaina (20-25%)

  f. Izvijanje raunski zadatak (15-20%)

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II

  3. Obavezno ponijeti kalkulator, te 2-3 prazne dvolisnice A4 formata

  4. Ispit traje 135 minuta

 • 8/11/2019 Predavanja OM II 2013 2014

  88/88

  S R E T N O !!!

  2013/14 OTPORNOST MATERIJALA II