pravopis bosanskog jezika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija navodi skupine riječi koje se pišu velikim slovom u bosankom jeziku. Na kraju prezentacije se nalazi vježba. Prezentacija je pogodna za časove bosankog jezika u osnovnoj i srednjoj školi.

Text of pravopis bosanskog jezika

 • Pisanje velikog i malog slova

 • a) Imena ljudiMirza DelibaiLudwig van Beethoven

 • Ludwig van Beethoven je izuzetan kompozitor.Volim Van Beethovenovu muziku.

  Isto:Da Vini, El-Gazali

 • b) Imena ivotinjaBijeli Onjak

  arava

 • * Malim slovom nazivi ivotinja kada znae pasminu, vrstu:dalmatinac, ovar, tornjak, lipicaner

 • c) Imena stanovnika izvedena prema geografskim nazivima BosanacAfrikanac

 • d) Imena kontinenata, drava, naseljenih mjesta (sve rijei velikim slovom)EvropaBosna i Hercegovina

 • *Bive tvorevine samo prvo veliko slovo:Bosanski paaluk, Tursko carstvo, Dubrovaka republika

 • *Nazivi kojima se obiljeava pripadnost rasi ili vjeri piu se malim slovom:bijelac, crnacmusliman, kranin

 • e) Geografski nazivi (samo prva rije velikim slovom)Jadransko moreZvorniko jezero

 • f) Imena ulica, trgova, avenijaNai emo se na Trgu djece Sarajeva.Trali smo Vilsonovim etalitem.

 • g) Imena povijesnih dogaaja, praznika, manifestacijaPrvi svjetski rat

  Kurbanski bajram

 • e) Imena udruenja, ustanova i slinih organizacijaNastavniko vijee Osnovne kole Mehmedalija Mak Dizdar

  Zemaljski muzej u Sarajevu

 • f) Prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imena na ov, -ev, -inPitao me Pitagorinu teoremu.

  To je Sizifov posao.

 • *Malim slovom pridjevi na ski:bosanski, bonjaki, njujorki, kembrikiSelimovievski nain opisivanja je jedinstven.

 • g) Rijei iz potovanjaMilostivi, Svemogui, On, Koji odnose se na rije Bog, Allah

  Svevinji Allah, Svemogui StvoriteljAko Bog da, ne daj Boe, dabogda, pobogu, zaboga, zbogomVi (Va, Vama...), Ti (Tvoj...) u oslovljavanju neke osobeJe li to Va automobil?

 • Dragi sine, sretni smo zbog tvoga uspjeha.

  Dragi sine!Sretni smo zbog tvoga uspjeha.

 • Vjeba: nova godina, bijambarska peina, saudijska arabija, novi pazar, mali zvornik, sjedinjene amerike drave, libijska pustinja, novi grad (dio sarajeva), gornji vakuf, balkanski poluotok, bosanski brod, svi sveti, prvi maj, hutovo blato, bitka na bedru, banja luka, ivan-planina, perzijski zaliv, velika kladua