of 25/25
1 Pravo osiguranja

Pravo osiguranja - pravo.unizg.hr · Repetitorij 2 Ugovor o osiguranju imovine • Odštetno osiguranje • Naknada štete Svrha • Pravno dopušteni interes • Materijalni interes

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pravo osiguranja - pravo.unizg.hr · Repetitorij 2 Ugovor o osiguranju imovine • Odštetno...

 • 1

  Pravo osiguranja

 • 2RepetitorijUgovor o osiguranju imovine

  • Odštetno osiguranje• Naknada štete

  Svrha

  • Pravno dopušteni interes• Materijalni interes da ne nastane

  osigurani slučaj (iznenada i neočekivano)

  Ograničenja: sklapanje

  • Štetnik• Uzrok štete• Visina štete

  • Opseg pretrpljene štete

  • Zabrana kumulacije

  Ograničenja: isplata

  • Nadosiguranje• Dvostruko osiguranje

  • Podosiguranje• Višestruko osiguranje

  • Suosiguranje

  Tipovi

  • Gornja granica• Procjena štete

  • Osnovica• Rok isplate

  Naknada štete

 • 3

  Ugovor o osiguranju odautomobilske odgovornosti

 • 4

  01

  02

  03

  04

  Ugovor o osiguranju od automobilske (auto-) odgovornosti (AO)• osiguranje odgovornosti

  osiguranika prema trećim osobama

  Uklanjanje štetnih posljedica uporabe

  motornih vozila

  Umanjenje financijskog tereta štetnika

  Naknada štete koju trpi oštećena osoba

  Pravna zaštita ugovaratelja i korisnika

  osiguranja

  Pokriće i svrha

 • 5Osnovna obilježja (i)

  Vlasnik vozila dužan je sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju uporabom vozila može nanijeti trećim osobamazbog:

  a) smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja

  b) uništenja ili oštećenja stvari

  AO osiguranje je uvjet za registraciju vozila (uključujući i izdavanje probnih registarskih pločica) i uvjet za izdavanje prometne dozvole

  Vozilo – svako motorno vozilo koje se kreće javnim cestama i ostalim površinama na kojima se odvija promet, a koja podliježu obvezi registracije i prema propisima o registraciji moraju imati prometnu dozvolu (isključena vozila koja se kreću po tračnicama, vozila oružanih snaga RH)

 • 6Primjer: štetni događajVSRH, Rev-x-95/2009-2

  1

  • Prometna nesreća, smrtne posljedice, osiguranik tuženika upravljajući osobnim vozilom, brzina 60 km/h, udario u prednika tužitelja

  • Prednik tužitelja -> alkoholizirano stanje 2,65%, neosvijetljen i neoznačen bicikl, pao na kolnik prije nego što je dospio u vidno polje vozila, os bicikla 0,8m od ruba kolnika

  2

  Noćni uvjeti (oko 22h), osiguranik tuženika -> kratka svjetla, ususret

  dolazilo drugo vozilo, nije uspio pravovremeno zaustaviti vozilo

  PredmetOdgovornost za štetni događaj – prometna nesreća

  Činjenični opis:

 • 7

  Prvostupanjski i drugostupanjski sud

  Doprinos štetnom događaju

  Odbili tužbeni zahtjev, za nastanakštetnog događaj kriv prednik tužitelja

  Oštećenik u većem dijelu pridonio nastupu štetnog događaja

  • Osiguranik tuženika dopuštenu brzinu u naseljenom mjestu nije prilagodio vožnji u noćnim

  uvjetima

  • Morao osnovano očekivati da se u naseljenom mjestu može iznenada pojaviti kakvo vozilo, kola,

  bicikl…

  • Potreban je bio povećan oprez i manja brzina

  • Djelomično oslobođenje od odgovornosti

  Slično: VSRH, Rev-310/2007-2

  Vrhovni sud

 • 8Primjer: pogon vozilaVSRH Revr 303/06-2

  1

  • Autobus, vlasništvo drugog tuženika, njegov servis, neispravne kočnice

  • Tužitelj, nezgoda na radu, autobus -> neispravne kočnice, sam se pokrenuo, prikliještio tužitelja

  2

  • Prvi tuženik (osiguratelj) -> polica osiguranja od

  automobilske odgovornosti• Odgovara li prvi tuženik? –

  uporaba motornog vozila / samopokretanje

  PredmetOdgovornost za štetni događaj – uporaba motornog vozila

  Činjenični opis:

 • 9

  Prvostupanjski sud

  Vozilo u pogonu

  Solidarna odgovornost dva tuženikaza isplatu, na ime izgubljene zarade(šteta + parnični troškovi)

  a) Ukinuta presuda u odnosu na drugogtuženika, ponovno raspravljanje predprvostupanjskim sudom ( VSRH Rev261/2004-2; VSRH Gzz 67/2005-2)

  b) Odbijen tužbeni zahtjev kao neosnovan uodnosu na prvog tuženika – samopokretanje

  Drugostupanjski sud

 • 10Primjer: prometna površinaGž-2383/2008-2

  1

  • Tuženik – osiguratelj• Vlasnik automobila kod tuženika

  sklopio ugovor o osiguranju od auto-odgovornosti (osiguranik), osiguranik otac tužiteljice

  2

  • Vlasnik, u dvorištu gdje stanuju i tužiteljica i osiguranik, otpočeo

  vožnju unatrag, udario tužiteljicu (4 godine)

  • Teške tjelesne ozljede

  PredmetOdgovornost za štetni događaj – ozljeda

  Činjenični opis:

 • 11

  01

  02

  • ZOO – šteta nastala od opasne stvari -> imatelj odnosno vlasnik te stvari, i osiguratelj

  • Dvorište – površina koja se koristi za promet?

  Prvostupanjski – djelomično usvojiotužbeni zahtjev

  Drugostupanjski – odbio u cijelosti

  Javna površina

 • 12Primjer: opasna stvarGž-548/2009-2

  1

  • Parkirano vozilo, lijevi rub kolnika ulice, izlazak suvozačice -> desna vrata

  • U tom trenutku nailazi vozilo –> tužitelj• Prednja lijeva strana tužiteljevog vozila udara u vrata

  parkiranog automobila, udar u desni rubnjak

  PredmetOdgovornost za štetni događaj – parkirano vozilo

  Činjenični opis:

 • 13

  01

  02

  03

  Prvostupanjski sud• Solidarna odgovornost vozača (opasna

  stvar, objektivna odgovornost) i suvozača (neopreznost, subjektivna odgovornost)

  • Odgovornost osiguratelja

  Drugostupanjski sud• Parkirano vozilo – nije opasna stvar• Odgovorna isključivo suvozačica prema

  kriteriju subjektivne odgovornosti

  Slično:• VSRH, Rev-857/2007-2 –

  autopraonica – ZOO -> odgovorna osoba, i osoba zadužena za nadzor nad opasnom stvari

  Parkirano vozilo – ugašen motor, parkirano na za to predviđenom mjestu, nije ometalo druge sudionike u prometu -> opasna stvar? – odgovara li imatelj/vlasnik tog vozila po kriteriju objektivne odgovornosti?

  Odgovara li tuženik (osiguratelj) temeljem police o osiguranju od auto-odgovornosti?

  Suvozačica – izlazak -> krivnja zbog ometanja drugih sudionika u prometu?

  Opasna stvar i ponašanje u prometu

 • 14Osnovna obilježja (ii)

  Pojam “treće osobe” –uključuje, između ostalih, osobe koje se prevoze vozilom kojim je prouzročena šteta (suputnici, ne vozač)• Pod pojmom treće

  osobe smatra se i primatelj leasinga ako je ujedno ugovaratelj osiguranja i korisnik vozila te oštećena osoba uslijed štete nastale od vozila istoga davatelja leasinga

  Pojam “stvari” – isključuje stvari koje je vlasnik

  preuzeo radi prijevoza, a nalazile su se u ili na vozilu kojim je prouzročena šteta

  Pojam “stvari” –uključuje, pored stvari izvan vozila, i stvari suputnika koje služe za njihovu osobnu uporabu i koje oni nose na sebi ili sa sobom

 • 15Primjer: korisnik vozilaVSRH Rev 714/07-2

  1

  • Tužitelj, suputnik, prometna nesreća, teške tjelesne povrede, 100% invaliditet

  • Tužitelj u vrijeme nesreće student prava, prva godina – nakon nesreće, 7 godina studija = 25 od 29 ispita

  2

  • Vozilo vlasništvo prvog tuženika, upravljao radnik tog tuženika

  • Isto vozilo osigurano od auto-odgovornosti kod drugog tuženika

  PredmetOdgovornost za štetni događaj – izgubljena zarada

  Činjenični opis:

 • 16

  01

  02

  03

  Prvi tuženik tvrdi: nije odgovoran za štetu -> iako vlasnik, voziloje povjerio radniku za osobne potrebe tog radnika, a ne u svezi sradom

  Odluke sudova: renta => u visini zarade koju bi ostvarivo poredovnom tijeku stvari

  Radnik => vlasnik se ne može osloboditi odgovornosti kadaopasnu stvar povjerava svom radniku, radnik se ne smatratrećom osobom

  Korisnik vozila

 • 17

  02

  Vozač (i njegovi srodnici) vozila kojim je prouzročena nesreća za njegove tjelesne povrede ilismrt, te štete na stvarima (može: AO+) – primjerice, VSRH, Rev-817/2006-2

  Vlasnik (korisnik) vozila kojim je prouzročena šteta na naknadu štete na stvarima

  Suputnik ako je znao da: a) vozač nema vozačku dozvolu, b) da je vozilo neosigurano, c) da jevozilo neregistrirano

  Oštećenik koji je vlasnik neosiguranog vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći

  Nema pravo na odštetu po AO (isključene štete):

  01

  03

  05

  Osobe na rally-ima, prijevoz nuklearnog materijala, rat, pobuna, teroristički čin

  04

 • 18

  01

  02

  • Korištenje vozila u svrhu za koju nije namijenjeno

  • Vozač bez valjane vozačke dozvole (uz izuzetak auto-škole)

  • Vožnja usprkos oduzetoj vozačkoj dozvoli, isključenju iz prometa ili izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja vozilom

  • Vožnja pod utjecajem alkohola ili narkotika• Namjerno prouzročena šteta• Tehnička neispravnost vozila za koju je

  vozač znao• Kazneno djelo obijesne vožnje

  Gubitak prava iz osiguranja nema utjecaja na pravo oštećenika na naknadu štete

  Osiguratelj ima pravo na regres od odgovorne osobe, i to:

  • U cijelosti ako je šteta prouzročena namjerno

  • U ostalim slučajevima gubitka prava u visini do 12 prosječnih neto plaća

  prema posljednjem izvješću Državnog zavoda za statistiku

  Gubitak prava iz AO osiguranja

 • 19Primjer: neovlašteni korisnikGž-1493/11-2

  1

  • Dvije osobe neovlašteno ušle u kabinu traktora, stavile ga u pogon odvijačem, iskočile iz traktora, traktor nekontrolirano krenuo te oštetio osobni automobil

  • Traktor – kabina zaključana; ali, moguć ulaz sa stražnje strane bez obzira jesu li sva vrata zaključana – pogon pomoću ključa, kutija s alatom, traktor blizu igrališta -> neovlaštene osobe koristile odvijač = neredovit i neuobičajen načina stavljanja vozila u pogon

  • Traktor je bio neregistriran i neosiguran

  2

  • Tužitelj (HUO) -> isplatio vlasniku oštećenog

  automobila traženi iznos• Tužitelj od vlasnice

  traktora potražuje isplatu tog iznosa

  PredmetOdgovornost za štetni događaj – pravo na regresno potraživanje

  Činjenični opis:

 • 20

  01

  02

  03

  • Neovlašteni vozač: bez suglasnosti vlasnika upotrebljava vozilo a nije:❑ Zaposlen kod vlasnika kao vozač❑ Nije član domaćinstva vlasnika❑ Vlasnik mu nije predao posjed

  vozila

  • Osiguratelj ima od neovlaštenog vozača pravo na cjeloviti regres isplaćenog iznosa naknade štete (+ kamate i troškovi)

  ZOOP – oštećenik kome je šteta nanesenavozilom koje nema obvezno osiguranje odautomobilske odgovornosti može podnijetiodštetni zahtjev HUO-u -> HUO ima pravo nanaknadu od odgovorne osobe

  ZOO – vlasnik motornog vozila u pogonuodgovara za štete koje pretrpe treće osobe –neovlašteni korisnik odgovara kao i vlasnik –vlasnik odgovara solidarno sa neovlaštenimkorisnikom ako je svojom krivnjom (ili krivnjomosoba zaduženih za brigu o vozilu) omogućioneovlašteno korištenje

  Odluka sudova: dvije osobe -> neovlaštenikorisnici traktora, tuženica nije solidarnoodgovorna

  Neovlašteni vozač

 • 21

  Najniže osigurane svote kod AO

  Smrt, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja:

  Do iznosa od 42.750.000,00 kn po štetnom događaju bez obzira na broj

  oštećenika

  Uništenje/oštećenje stvari:

  Do iznosa od 8.550.000,00 kn

  po štetnom događaju bez obzira na broj

  oštećenika

 • 22

  01

  02

  03

  Neposredno odgovornom osigurateljukoji ne može isticati prigovore koje bi mogao istaknuti osiguraniku (efekt actiodirecta, ali ne odmah putem tužbenog zahtjeva)

  Osiguratelj u roku od 60 dana od primitka odštetnog zahtjeva (imovinska ineimovinska šteta) dužan utvrditi osnovanost i visinu zaprimljenog zahtjeva, te:

  • A) dostaviti obrazloženu ponudu za naknadu štete• B) dostaviti utemeljen odgovor u slučaju ako smatra da su odgovornost za naknadu ili

  visina štete sporne (ako nije moguće utvrditi konačnu visinu, dužan isplatiti nespornidio iznosa naknade štete)

  Ako prethodno nije ispunjeno, oštećena osoba ima pravo podnošenja tužbenogzahtjeva – kamate od dana podnošenja odštetnog zahtjeva

  Bitna razlika u odnosu na ZOO (čl. 943., čl. 965., čl. 1086. i čl. 1103.)

  Zahtjev za naknadu štete

  04

  Kako saznati tko je odgovorni osiguratelj?• Dužnost vozača dostaviti tražene podatke• HUO – Informacijski centar (broj registarske pločice + vrijeme nezgode = podatak o

  osiguratelju)• Kada HUO preda obradu zahtjeva određenom osiguratelju, nema solidarne

  odgovornosti tog osiguratelja sa HUO-om – VSRH, Rev-1210/2007-2

 • 23Što ako štetu nanese neosigurano ili nepoznato vozilo?

  Neosigurano i nepoznato vozilo

  •Hrvatski ured za osiguranje: oštećenik –zahtjev

  •Najviša osigurana svota za koju HUO jamči: propisana najniža svota prema ZOOP

  •Obrada štete: osiguravajuće društvo

  •Isplata: Garancijski fond

  •HUO: pravo regresa prema odgovornoj osobi

  •Vidi: Gž-1046/2006-2

 • 24

  Prostorno važenje• Štete nastale uporabom osiguranog vozila

  na teritoriju RH• Štete nastale uporabom osiguranog vozila

  na teritoriju države članice Sustava zelenekarte osiguranja

  • Multilateralni sporazum osiguratelja izEuropskog gospodarskog prostora (EU +Island, Norveška i Lihtenštajn)

  • Granično osiguranje (najmanje 15 dana)

  ✓ Polica✓ Zelena karta osiguranja✓ Europsko izvješće o nezgodi

  Vidi: VSRH Rev x 296/09-2

  Prostorno važenje i šteta od inozemnih vozila

  Naknada štete od inozemnih vozila• U RH može ući samo vozilo s

  osiguranjem od AO koje se priznaje u RH(Sustav zelene karte, kontrola graničnepolicije, tzv. granično osiguranje utrajanju od minimalno 15 dana)

  • Zahtjev se podnosi HUO-u (čak i ako jevozilo bilo neosigurano)

  • Iznosi: minimalno iz ZOOP, a mogu biti iviši ako je tako predviđeno u ugovoru oosiguranju inozemnog vozila

 • 25

  Garancijski fond

  •Za štete u inozemstvu u sustavu zelene karte za koje jamči HUO

  •Za štete u EU od inozemnih vozila na temelju graničnog osiguranja

  •Štete u RH od neosiguranih vozila

  •Neke slučajevi šteta u RH od inozemnih vozila

  •Stečaj osiguratelja

  •Itd., čl. 44. ZOOP

  Imovina HUO namijenjena za: