of 62 /62
PRAVNI SISTEM IN INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE (Zapiski s predavanj) ZGODOVINSKI UVOD Širitev integracije – najprej je bilo 6 članic (Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska), potem so se pridružile: l. 1973 - Danska, Irska, Združeno kraljestvo l. 1981 - Grčija l. 1986 - Španija, Portugalska l. 1995 - Avstrija, Finska, Švedska l. 2004 - Češka, Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovaška l. 2007 - Bolgarija, Romunija Danes je 27 držav članic. Evropska unija se od ostalih mednarodnih organizacij razlikuje, ker je dosegla preskok od odločanja s soglasjem do odločanja s kvalificirano večino. V EU lahko za državo članico velja nekaj tudi če se ne strinja. To se je zgodilo npr. pri sprejemu Lizbonske pogodbe, ko nekatere države niso želele dati soglasja. <IZPIT! Različne stopnje integriranja: Država, preferenčni carinski sistem, območje proste /svobodne trgovine, carinska unija, skupni trg, ekonomska unija, monetarna unija, ekonomska in monetarna unija, popolna ekonomska unija, politična unija, integrirani nadnacionalni sistem (= Združene države Evrope) Ključni dokumenti (mednarodne pogodbe) 1951 podpisana (1952 začela veljati/učinkovati) Pariška pogodba: Evropska skupnost za premog in jeklo. Glavni razlog za nastanek je bila želja, da se prepreči prevelika moč Nemčije (nadzor nad Nemčijo – brez premoga in jekla ni orožarske industrije, takoj bi se vedelo če bi Nemčija začela povečevati proizvodnjo orožja). Pogodba je bila sklenjena za 50 let in je l. 2002 prenehala veljati (to področje je avtomatsko prešlo pod Evropsko gospodarsko skupnost). Ker je integriranje na tem področju steklo, so se odločili za 1

Pravni Sistem in Institucije Evropske Unije - Zapiski s Predavanj

Embed Size (px)

Text of Pravni Sistem in Institucije Evropske Unije - Zapiski s Predavanj

PRAVNI SISTEM IN INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

PRAVNI SISTEM IN INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

(Zapiski s predavanj)

ZGODOVINSKI UVOD

iritev integracije najprej je bilo 6 lanic (Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemija in Nizozemska), potem so se pridruile:

l. 1973 - Danska, Irska, Zdrueno kraljestvo

l. 1981 - Grija

l. 1986 - panija, Portugalska

l. 1995 - Avstrija, Finska, vedska

l. 2004 - eka, Ciper, Estonija, Latvija, Litva, Madarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovaka

l. 2007 - Bolgarija, Romunija

Danes je 27 drav lanic.

Evropska unija se od ostalih mednarodnih organizacij razlikuje, ker je dosegla preskok od odloanja s soglasjem do odloanja s kvalificirano veino. V EU lahko za dravo lanico velja nekaj tudi e se ne strinja. To se je zgodilo npr. pri sprejemu Lizbonske pogodbe, ko nekatere drave niso elele dati soglasja.