of 12 /12
II. Општина Бела Паланка одређује се за корисника административног преноса непокретности из тачке I. овог решења. III. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 05 број 465-4441/2011 У Београду, 9. јуна 2011. године Влада Први потпредседник Владе - заменик председника Владе, Ивица Дачић, с.р. На основу члана 245. став 5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 53/10), Министар за инфраструктуру и енергетику доноси Правилник о начину коришћења тахографа Члан 1. Овим правилником уређује се начин употребе и коришћења тахографа уграђених у моторна возила. Члан 2. Поједини изрази, у смислу овог правилника, имају следеће значење, и то: 1) "активности возача" јесу радње које возач обавља током дневног времена управљања, а обухватају управљање возилом, остале послове, расположивост и одмор возача; 2) "време управљања возилом" је трајање управљања моторним возилом, односно скупом возила које се евидентира аутоматски, полуаутоматски или ручно на начин утврђен овим правилником; 3) "остало радно време" је време током кога возач обавља остале послове осим управљања возилом; 4) "време расположивости" је време током кога је возач расположив, односно у приправности, тако да не мора да буде на свом радном месту, док чека да започне или да настави са управљањем возилом или обављањем осталих послова, осим пауза, дневних и недељних одмора, а обухвата: време када возач прати возило које се превози трајектом или возом, време чекања на граничним прелазима и приликом забрана кретања возила, а у случају вишечланих посада време проведено на седишту или лежају у кабини возила у покрету; 5) "време одмора" је непрекидни временски период током кога возач користи дневни, недељни одмор или надокнаду скраћеног недељног одмора, односно може слободно да располаже својим временом; 49

pravilnik upotreba tahografa

Embed Size (px)

Text of pravilnik upotreba tahografa

 • II. I. .

  III. " ".

  05 465-4441/2011

  , 9. 2011.

  -

  ,

  , ..

  245. 5. (" ", . 41/09 53/10),

  1.

  .

  2.

  , , , :

  1) " " , , , ;

  2) " " , , ;

  3) " " ;

  4) " " , , , , , , : , , ;

  5) " " , , ;

  49

 • 6) " " , ;

  7) " " , ;

  8) " " , , , : , , ;

  9) " " , 28 ;

  10) " " , , , ;

  11) " " ;

  12) "" , ;

  13) "" , ;

  14) "" , : , , , , ;

  15) " " 1 ; (k = obrt/km) (k = imp/km);

  16) " " ( ) ; (w = obrt/km) (w = imp/km);

  17) " " . : l = mm;

  18) " (UTC)" , , .

  3.

  , , e :

  50

 • 1) ;

  2) ;

  3) ;

  4) , .

  , , , , .

  4.

  , , , :

  1) ;

  2) ;

  3) ;

  4) ( , );

  5) ;

  6) ;

  7) / ;

  8) ;

  9) ;

  10) ;

  11) ;

  12) ;

  13) ;

  14) ;

  15) ;

  16) ;

  17) ;

  18) ;

  19) .

  51

 • 5.

  :

  1) , :

  (1) - ,

  (2) - ,

  (3) - ,

  (4) - ;

  2) , :

  (1) - ,

  (2) - ,

  (3) - ,

  (4) - .

  6.

  , .

  , .

  , , 1, 2, .

  , .

  1. :

  1) ;

  52

 • 2) ("" ) ;

  3) .

  7.

  .

  , .

  , , , .

  , - .

  8.

  , oj , :

  1) :

  (1) ,

  (2) ,

  (3) ,

  (4) ;

  2) , :

  (1) ,

  (2) ,

  (3) ( ).

  9.

  , , 6. 5. , :

  1) , :

  (1) ,

  53

 • (2) ,

  (3) ,

  (4) ;

  2) , :

  (1) ,

  (2) ( );

  3) , :

  (1) ,

  (2) ,

  (3) ;

  4) :

  (1) ,

  (2) ( ).

  10.

  , .

  11.

  , .

  12.

  , ( , ) .

  1. , , .

  13.

  54

 • , ( ) , .

  , :

  1) , ;

  2) , .

  , , :

  1) ;

  2) ;

  3) .

  , , .

  120 .

  14.

  , , .

  , , .

  , .

  - , .

  , , .

  15.

  , .

  .

  55

 • , .

  .

  , 24 .

  60 , 21 .

  16.

  :

  1) ;

  2) , ;

  3) ;

  4) , ;

  5) .

  17.

  :

  1) ;

  2) ( );

  3) ;

  4) / ;

  5) , , ;

  6) .

  18.

  .

  , .

  56

 • .

  .

  24 , , 24 .

  , , , , , , - , - .

  , , , , , , .

  19.

  , , , .

  ( ) .

  , ( ) , . , 15 , .

  .

  20.

  :

  1) :

  (1) 40 m 1000 m,

  (2) 4 % 1000 m;

  2) 6 km/h;

  3) :

  (1) 2 min 24 ,

  (2) 10 min .

  57

 • 10 :

  1) 0,1 km 1000 m, 4 %;

  2) 1 km/h 0 220 km/h, :

  (1) 6 km/h, , :

  - 2 km/h ( .),

  - 1 km/h ;

  20 180 km/h 4 000 25 000 imp/km, , , 1 km/h.

  . 2. 3. , 0,5 km/h.

  1 s, 2 24 , .

  21.

  , , , .

  , , .

  2. , 18. 7. .

  , , ( ), .

  , ( ), :

  1) () ( ), ;

  2) () ( ), .

  22.

  58

 • , , :

  1) , - ;

  2) ;

  3) ;

  4) ;

  5) ;

  6) ;

  7) 20 ( );

  8) .

  , :

  1) , - ;

  2) , , , :

  (1) ,

  (2) ,

  (3) ,

  (4) "k = obr/km" "k = imp/km",

  (5) ( );

  3) , , , :

  (1) , , ,

  (2) "l = mm",

  (3) ,

  (4) "k = obr/km" "k = imp/km" ( ),

  (5) "w = obr/km" "w = imp/km",

  (6) , 8 ,

  59

 • (7) ,

  (8) w ,

  (9) ( , ).

  23.

  , , , , , , .

  . , , , .

  24.

  B-03-001, B-03-006, B-03-010, B-03-014 B-03-016 , 31. 2012. .

  25.

  " ", , , 1. 2012. .

  110-00-10/2011-01

  , 2. 2011.

  ,

  , ..

  60